Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 15:39 hod.

Mgr.

Rastislav Jílek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:46 - 16:48 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Mnoho kritiky sme si, pán poslanec, vypočuli od vás k programovému vyhláseniu vlády. Rozumiem tomu, že ste z neho sklamaný, aj tomu, že mu nie ste naklonený, pretože tento dokument má ambíciu bojovať proti korupcii aj obnoviť dôveru ľudí v právny štát a v spravodlivú justíciu či minimalizovať regionálne rozdiely. Má ambíciu zlepšiť starostlivosť o zdravie ľudí aj zvýšiť vzdelanostnú a životnú úroveň na Slovensku, a čo je najdôležitejšie, plánujeme efektívne nakladať s verejnými financiami. Jednoducho zlepšiť život ľudí v našej krajine.
Programové vyhlásenie vlády avizuje verejnosti, že súčasná vláda koná a bude konať čestne a prinášať do politiky korektnú politickú kultúru. Mnohí poslanci, ktorí sedia v tejto sále, ale aj mnoho ľudí na Slovensku si užilo nespravodlivosť zo strany predchádzajúcej vládnej moci a želali si zmenu. Tou deklarovanou zmenou je aj zastúpenie poslancov v tomto parlamente a rovnako aj predkladané programové vyhlásenie vlády, ktoré, ako iste viete, ja podporím.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:45 - 16:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Erik Tomáš, povedali ste, že programové vyhlásenie vlády nebolo prerokované so ZMOS-om, sociálnymi partnermi. Pán kolega, musím vás ubezpečiť, že ZMOS nebude vynechaný pri realizácii programového vyhlásenia vlády ani nikto, kto bude chcieť spolupracovať a bude mať pripomienky a svoje návrhy. Ukázali sme to pri prerokovaní zákona, ktoré predkladalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ako spravodajkyňa som prerokovala môj pozmeňovací návrh so ZMOS-om a výsledok sa rýchlo dostavil, keďže zastupiteľstvá už rokujú videokonferenciami.
Vy ste rokovali so ZMOS-om, no aký bol výsledok? Audit verejnej správy bol kľúčový, aby sme poznali pravdu, realitu, fakty, napokon v minulom volebnom období na pasivitu vlády v tejto oblasti v pléne poukázal aj predseda NKÚ pán Karol Mitrík. ZMOS zrealizoval audit prenesených kompetencií a momentálne realizuje audit kľúčových originálnych kompetencií, ktorého zistenia porovnáva s krajinami V4. Je zaujímavé, že ZMOS na seba prevzal úlohu, lebo vlády si nedokázali pomôcť. Inými slovami, vláda zrealizovala audit, aby splnila úlohu, a pritom ministerstvá použili odlišnú metodiku, čo znamená, že úloha bola splnená, ale výsledok nebol žiadny.
Chcem sa poďakovať za konštruktívne vystúpenia aj kolegov z opozície, určite ich návrhy budú možno zakomponované v ďalších zákonoch, ktoré budeme prijímať na pôde tohto parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:42 - 16:42 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja s vami, pán Tomáš, určite súhlasiť nemôžem v rámci sociálnej oblasti, čo ste spomínali. Ja som túto tému komunikoval aj s mojimi kolegami v sociálnej oblasti, ktorí práve toto programové vyhlásenie chválili, a sú to odborníci, ktorí denno-denne pracujú v sociálnej oblasti, v charitách, kde denne pomáhajú ľuďom. Oni to, oni hovorili, že je to super programové vyhlásenie, lebo tam sú reálne skutky a vlastne možnosti, ako ľuďom pomáhať. Nie je to iba o nejakých fabuláciách a filozofii. Sú tam konkrétne veci, na čo sa môžu títo ľudia spoľahnúť. Takže neviem, s kým ste komunikovali vy.
A to, či podporiť, či nepodporiť toto programové vyhlásenie, nuž to je len výdobytok demokracie a možnosť podporiť či nepodporiť.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:41 - 16:42 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že pán premiér už naozaj má aj štikútku, pretože ho tu pri každom vystúpení poslancov SMER-u spomínajú, že kde je, aj keď sme už niekoľkokrát povedali, že pán premiér momentálne musí riešiť koronakrízu. Každopádne, keď sme už pri tej absencii, tak ja som si tu zatiaľ ešte nevšimol tento týždeň pána poslanca a predsedu Fica a keby teda nie, niet toho statusu o heroickom zachraňovaní pitného režimu v nemocnici v Ružinove, tak by som asi ani nevedel, že existuje.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:39 - 16:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Tomáš, musím uznať, ste naozaj skvelý demagóg. To je niečo obdivuhodné, ako dokážete naozaj prekrúcať fakty a pracovať s nimi a prezentovať ich úplne opačne, ako sú. Keby som mal naozaj sa k tomu nejak k všetkému vyjadriť a zanalyzovať, čo ste povedali za tých desať minút, tak by som potreboval raz toľko času, ale to by sme potom v tomto parlamente nič iné nerobili, len reagovali na všetky obvinenia a nejaké prekrúcania, ktoré tu stále počúvame, a jednoducho by sme sa úplne stratili v tom, čo naozaj chceme, a teda riešiť situáciu, ktorá tu je.
No a keď tu hovoríte o kvalite programového vyhlásenia vlády a o tom, že je akési všeobecné; viete, ja si spomínam na vaše predošlé vlády a na vaše predošlé programové vyhlásenia vlády, keď ešte ako úradník sme dostávali priame pokyny od vedenia, vašich ministrov, aby tie materiály do toho programového vyhlásenia vlády boli čo najvšeobecnejšie a aby to jednoducho sa nejakým spôsobom spracovalo tak, aby tam nebolo moc konkrétností; viete prečo? A takže tu už by sa, tak možno by som povedal toľko, že pravdepodobne asi ide o tie skúsenosti, ktoré máte vy s vašimi predošlými ministrami, s vašimi predošlými vládami a s tým, ako to celé fungovalo. A ja si zároveň ani nespomínam na jeden jediný odpočet, ktorý by vy alebo vaša vláda urobila s vaším programovým vyhlásením vlády alebo nejakého toho vládneho obdobia, ktoré ste vy vládli.
A ešte vás chcem tak poprosiť, keď už sme tu pri takýchto formalitkách, prosím vás, len vás tak upozorním, môžte potom informovať aj vášho predošlého ministra Boreca, že už nie je plukovník, a týmto pozdravujem aj provianťáka, skladníka a desiatnika Danka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:17 - 16:19 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa tiež chcela zastať národnostného školstva, nemáme Maďarov, Rusínov na pôde našej obci, ale musím povedať, tak ako som tu už na pôde parlamentu povedala, že máme tu aj nemeckú menšinu na Slovensku, máme ľudí, ktorí vlastne patria do tejto menšiny a je ich viacej ako 5-tisíc. V našej obci Chmeľnica, Hopgarten, je 19,45 % obyvateľstva, ktorý sa, ktoré sa hlási k nemeckej národnosti. Máme národnostnú školu, myslím, na Slovensku sú dve takéto školy. Jedna je v Bratislave, jedna je v Chmeľnici. Musím kolegu ubezpečiť, že naše deti vedia nádherne nemčinu a vedia aj krásne po slovensky. Zúčastňujú sa rôznych recitačných súťaží v nemeckom jazyku a takisto aj v slovenskom jazyku.
Vyučovať deti v materinskom jazyku je veľmi dôležité, pretože majú potom pocit takej možno hrdosti, že, že vlastne môžu na Slovensku študovať jazyk, ktorý vlastne používajú ich predkovia. Takže nebojme sa národnostných škôl, ja si myslím, že pomôže to nielen ľuďom, ktorí materinsky jazyk majú iný ako slovenský, preto ako som povedala, treba podporovať toto školstvo, lebo koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. A toto je, myslím, alfa a omega a teším sa, že programové vyhlásenie vlády myslí na tento fakt, a verím, že budeme svedkami, že to bude mať veľký prínos pre Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:14 - 16:15 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, zareagujem len na vaše vyjadrenia ohľadom národnostného školstva. Viete, keby to povedal predstaviteľ Slovenského hnutia obrody, tak nepoviem ani jedno slovo, ale toto od vás som nečakal. Vy veľmi dobre viete, že problémom národnostného školstva alebo tých detí na národnostne zmiešanom území je ten, že sa nedokážu poriadne naučiť slovenský jazyk. A toto programové vyhlásenie vlády to ide zmeniť. Ide to zmeniť tým spôsobom, že sa ten, že sa slovenský jazyk začne vyučovať inak. Vy neviem, či ste videli niekedy knihu alebo učebnicu slovenského jazyka pre prvákov alebo pre druhákov na stredných odborných školách. Ony sú písané tak, že predpokladajú, že tie deti ovládajú slovenský jazyk na úrovni detí, ktoré chodili do slovenských škôl. V živote sa nenaučia, ak sa učia z tých kníh. Preto je to, preto je tam uvedené to, že sa to, že sa ten systém zmení. A k tomu, áno, treba nové učebnice a celý systém zmeniť.
A pokiaľ ide o financovanie, my musíme jednoducho tie málotriedky zachovať, pretože málotriedka je základom toho, aby si tie deti mohli v tých dedinách alebo malých mestečkách zachovávať svoje právo nauč... osvojiť si jazyk menšiny, a to je buď rusínsky, alebo maďarský. Pretože sa to týka väčšinou ich.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:39 - 15:41 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za veľmi krásny a plodný príhovor. Som veľmi rád, že naša krajina má takého ministra, ako si ty. Ministra so srdcom a vzťahom ku Slovensku. Takisto som rád, že na ministerstve je aj štátnym tajomníkom Martin Fecko. Som si istý, že za vášho pôsobenia sa naša krajina bude meniť k lepšiemu, zdravšiemu a zelenšiemu Slovensku. Teším sa, že na ministerstvách sú, na ministerstve sú ľudia, ktorým záleží na hodnotách, sebestačnosti, na rozvoji vidieka a regiónov a používajú pri tom zdravý sedliacky rozum, ktorý je potrebný pri každom normálnom a dobrom rozhodnutí. Naši ľudia si zaslúžia, aby mali prístup k domácim zdravým a kvalitným potravinám.
Čo sa týka lesníctva, mám k lesníctvu blízky vzťah, nakoľko aj môj brat študoval lesnícku školu. Naše lesy si tiež zaslúžia dobrých správcov a hospodárov a nie drancovačov, ktorí za pár rokov z našich lesov len brali a urobili si z toho ťažký biznis a výhodný pre seba a pre svojich vyvolených ľudí. O to viac ma to mrzí, že už ako študent som vysádzal stovky stromčekov a naposledy minulý rok v októbri s dobrovoľníkmi z celého Slovenska sme vysadili v západných Tatrách skoro 8-tisíc stromčekov, ale nesadili sme ich preto, aby v budúcnosti ich niekto drancoval, ale aby sa na Slovensku žilo zdravšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:39 - 15:39 hod.

Jílek Rastislav
Vážený pán minister, som naozaj rád, že na tomto dôležitom poste ministra pôdohospodárstva je človek z reálnej praxe. Človek so srdcom, človek, ktorý to s rezortom myslí úprimne. Verím, že aj v tomto sektore sa podarí zrealizovať zámery programového vyhlásenia vlády v oblasti pôdohospodárstva, na základe ktorého bude Slovensko lepšou krajinou. Ešte raz ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 15:36 - 15:37 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán minister, na vašu kapitolu z programového vyhlásenia vlády je naviazaných množstvo vecí, ide predsa o našu obživu. A ja mám konkrétnu požiadavku, a preto využijem túto faktickú, od včelárov, kontaktovali ma, aby sa nezabudlo na nich a aby sa včelstvá nezabíjali postrekmi v nevhodných časoch, keď sú včely práve na kvetoch. Prosia takisto, aby poľnohospodári zavádzali tzv. medonosné pásy, aby sa pomohlo včelám a tým pádom aj nám všetkým. Mám ešte aj ohľadom lesníctva nejaké podnety, ale to je na dlhšie, tak radšej potom osobne.
Vďaka.
Skryt prepis