Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.4.2020 o 16:41 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:59 - 17:01 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, milá kolegynka Romanka Tabák je posledná v rozprave o programovom vyhlásení vlády a túto našu rozpravu ukončila pozitívnym europríspevkom. A to je veľmi dobré. Slovensko je súčasťou európskeho domu, Slovensko ako jedna z členských krajín musí meniť Európsku úniu vo svoj obraz. Nesmú nám unikať príležitosti využiť EÚ na posilnenie prosperity či bezpečnosti našej krajiny. Iba ak spolu dokážeme, že vieme zmysluplne ovplyvniť rozhodnutia v Bruseli, sa začneme v Únii cítiť reálne doma. Hovorím to preto, lebo asi prvýkrát v histórii tohto výboru pre európske záležitosti bolo na jeho zasadnutí šesť poslancov Európskeho parlamentu. Ako poslankyňa Európskeho parlamentu z historicky prvej štrnástky europoslancov, keď som Slovensko zastupovala v Európskom parlamente v období 2004 – 2009, veď viem, ako je veľmi potrebné a nevyhnutné spolupracovať. Z vlastnej skúsenosti viem, že Slovensko aj prostredníctvom poslancov Európskeho parlamentu dokáže meniť a ovplyvňovať európske politiky.
Tento príspevok je dobrý preto, lebo programové vyhlásenie vlády ukazuje, že je ambiciózne a odvážne. A keď som ako spravodajkyňa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na výbore predkladala informáciu o rokovaní Rady Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) obdivovala som pána ministra financií, podpredsedu vlády Eduarda Hegera ako rýchlo sa zorientoval v európskej problematike. 16. apríla 2020 zastupoval Slovensko na rokovaní ministrov financií Európskej únii, ktorého ústrednou témou boli opatrenia na zmierňovanie ekonomických dopadov COVID-19. Teším sa, že tento euro... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 16:55 - 16:58 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážení ministri, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne a vážení poslanci, príjemné dlhé popoludnie vám prajem. Ja sa osobne veľmi teším, že som posledná. Ako členka výboru pre európske záležitosti a zahraničného výboru mi dovoľte reagovať k programovému vyhláseniu vlády.
Na úvod by som chcela vyjadriť svoju podporu vláde Slovenskej republiky a oznámiť, že programové vyhlásenie vlády podporím. Svetová politika sa ocitá v neľahkých časoch a úlohou Slovenska je byť zodpovedným a predvídateľným partnerom vo svete. Individuálny vplyv našej krajiny je do veľkej miery limitovaný, čo iba potvrdzuje význam nášho členstva v Európskej únii a NATO ako najlepšej možnej alternatívy. Prioritou našej zahraničnej politiky pre nadchádzajúce roky bude rozvoj bilaterálnych, čo znamená obojstranných, vzťahov so všetkými krajinami, s ktorými nás spájajú prieniky priorít a záujmov v Európe a vo svete. (Ruch v sále.) Aby sme boli dobrým a zodpovedným partnerom... Môžte byť tichšie, prosím? (Zaznievanie gongu.) Ďakujem.
Aby sme boli dobrým a zodpovedným partnerom, musíme našu krajinu aj zodpovedne reprezentovať nielen v zahraničí, ale aj doma. Vizitku reprezentácie predchádzajúcej vláde dala aj samotná Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe z 26. februára 2020. Opakujem, samotná Európska komisia vo svojej hodnotiacej správe z 26. februára 2020, kde si dovolím odcitovať: "Celková účinnosť verejných inštitúcií a verejnej správy je na Slovensku stále nízka. Napriek reformnému úsiliu sa slovenská verejná správa vyznačuje oproti iným krajinám v Európskej únii podpriemernými výsledkami." Odpovede na túto kritiku nám dáva práve predložené programové vyhlásenie vlády, či už v oblasti jasnej a nemennej zahraničnopolitickej orientácie Slovenskej republiky zameranej na ochranu základných ľudských práv a slobôd, ako aj reformy súdnictva alebo reformy verejnej správy.
Pán Kamenický? Nič. (Zaznievanie gongu. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, aby ste sa utíšili a nevyrušovali pani poslankyňu. Ďakujem.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
Za významné považujem aj záväzky vlády Slovenskej republiky vo vzťahu k menšinám, sú plne v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Ak chcete byť, Slovensko, zodpovedným a predvídateľným partnerom vo svete, je zrejmé, že musí konať v zmysle predloženého programového vyhlásenia vlády.
Vážené poslankyne a vážení poslanci z opozičných strán, chcem sa vám poďakovať hlavne za vašu konštruktívnu kritiku a tým pádom pre nás platí Forbesova veta, kde sa píše, ak nemáte žiadnych kritikov, asi nebudete mať úspech. Takže nenechajme sa teda odradiť kritikou, pretože tá nás posúva ďalej.
Svoje vystúpenie v rozprave by som chcela zakončiť slovami podpory aj pre svojich kolegov v koalícii. Budúcnosť tohto štátu máme vo svojich rukách. Ešte raz, budúcnosť tohto štátu máme vo svojich rukách.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:49 - 16:50 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Tomáš, vyzvali ste nás, aby sme sa sústredili vo faktických poznámkach na to, čo ste povedali. Takže ja sa sústredím na jednu vec, ktorú ste povedali. Ešte ste tam hovorili, že mali by sme začať od seba, keď chceme niečo kritizovať, takže poďme na to.
Súhlasíte s tým, že je to veľký problém, ste zdôraznili, a povedali ste mená Jankovská, Kičura. A potom ste sa sťažovali, že vás niekto spája s mafiou. To ste povedali. Tak ja vám chcem povedať, že ďakujem za kus dobrej roboty Jankovskej a ďakujem svojmu osobnému priateľovi Kičurovi za kus dobrej roboty. Viete, kto to povedal? Tak prečo vás spájajú s tou mafiou? Ďakujete im za kus dobrej roboty a viete veľmi dobre, prečo to robíte.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:46 - 16:48 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Mnoho kritiky sme si, pán poslanec, vypočuli od vás k programovému vyhláseniu vlády. Rozumiem tomu, že ste z neho sklamaný, aj tomu, že mu nie ste naklonený, pretože tento dokument má ambíciu bojovať proti korupcii aj obnoviť dôveru ľudí v právny štát a v spravodlivú justíciu či minimalizovať regionálne rozdiely. Má ambíciu zlepšiť starostlivosť o zdravie ľudí aj zvýšiť vzdelanostnú a životnú úroveň na Slovensku, a čo je najdôležitejšie, plánujeme efektívne nakladať s verejnými financiami. Jednoducho zlepšiť život ľudí v našej krajine.
Programové vyhlásenie vlády avizuje verejnosti, že súčasná vláda koná a bude konať čestne a prinášať do politiky korektnú politickú kultúru. Mnohí poslanci, ktorí sedia v tejto sále, ale aj mnoho ľudí na Slovensku si užilo nespravodlivosť zo strany predchádzajúcej vládnej moci a želali si zmenu. Tou deklarovanou zmenou je aj zastúpenie poslancov v tomto parlamente a rovnako aj predkladané programové vyhlásenie vlády, ktoré, ako iste viete, ja podporím.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:45 - 16:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Erik Tomáš, povedali ste, že programové vyhlásenie vlády nebolo prerokované so ZMOS-om, sociálnymi partnermi. Pán kolega, musím vás ubezpečiť, že ZMOS nebude vynechaný pri realizácii programového vyhlásenia vlády ani nikto, kto bude chcieť spolupracovať a bude mať pripomienky a svoje návrhy. Ukázali sme to pri prerokovaní zákona, ktoré predkladalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ako spravodajkyňa som prerokovala môj pozmeňovací návrh so ZMOS-om a výsledok sa rýchlo dostavil, keďže zastupiteľstvá už rokujú videokonferenciami.
Vy ste rokovali so ZMOS-om, no aký bol výsledok? Audit verejnej správy bol kľúčový, aby sme poznali pravdu, realitu, fakty, napokon v minulom volebnom období na pasivitu vlády v tejto oblasti v pléne poukázal aj predseda NKÚ pán Karol Mitrík. ZMOS zrealizoval audit prenesených kompetencií a momentálne realizuje audit kľúčových originálnych kompetencií, ktorého zistenia porovnáva s krajinami V4. Je zaujímavé, že ZMOS na seba prevzal úlohu, lebo vlády si nedokázali pomôcť. Inými slovami, vláda zrealizovala audit, aby splnila úlohu, a pritom ministerstvá použili odlišnú metodiku, čo znamená, že úloha bola splnená, ale výsledok nebol žiadny.
Chcem sa poďakovať za konštruktívne vystúpenia aj kolegov z opozície, určite ich návrhy budú možno zakomponované v ďalších zákonoch, ktoré budeme prijímať na pôde tohto parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:42 - 16:42 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja s vami, pán Tomáš, určite súhlasiť nemôžem v rámci sociálnej oblasti, čo ste spomínali. Ja som túto tému komunikoval aj s mojimi kolegami v sociálnej oblasti, ktorí práve toto programové vyhlásenie chválili, a sú to odborníci, ktorí denno-denne pracujú v sociálnej oblasti, v charitách, kde denne pomáhajú ľuďom. Oni to, oni hovorili, že je to super programové vyhlásenie, lebo tam sú reálne skutky a vlastne možnosti, ako ľuďom pomáhať. Nie je to iba o nejakých fabuláciách a filozofii. Sú tam konkrétne veci, na čo sa môžu títo ľudia spoľahnúť. Takže neviem, s kým ste komunikovali vy.
A to, či podporiť, či nepodporiť toto programové vyhlásenie, nuž to je len výdobytok demokracie a možnosť podporiť či nepodporiť.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:41 - 16:42 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že pán premiér už naozaj má aj štikútku, pretože ho tu pri každom vystúpení poslancov SMER-u spomínajú, že kde je, aj keď sme už niekoľkokrát povedali, že pán premiér momentálne musí riešiť koronakrízu. Každopádne, keď sme už pri tej absencii, tak ja som si tu zatiaľ ešte nevšimol tento týždeň pána poslanca a predsedu Fica a keby teda nie, niet toho statusu o heroickom zachraňovaní pitného režimu v nemocnici v Ružinove, tak by som asi ani nevedel, že existuje.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:39 - 16:41 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Tomáš, musím uznať, ste naozaj skvelý demagóg. To je niečo obdivuhodné, ako dokážete naozaj prekrúcať fakty a pracovať s nimi a prezentovať ich úplne opačne, ako sú. Keby som mal naozaj sa k tomu nejak k všetkému vyjadriť a zanalyzovať, čo ste povedali za tých desať minút, tak by som potreboval raz toľko času, ale to by sme potom v tomto parlamente nič iné nerobili, len reagovali na všetky obvinenia a nejaké prekrúcania, ktoré tu stále počúvame, a jednoducho by sme sa úplne stratili v tom, čo naozaj chceme, a teda riešiť situáciu, ktorá tu je.
No a keď tu hovoríte o kvalite programového vyhlásenia vlády a o tom, že je akési všeobecné; viete, ja si spomínam na vaše predošlé vlády a na vaše predošlé programové vyhlásenia vlády, keď ešte ako úradník sme dostávali priame pokyny od vedenia, vašich ministrov, aby tie materiály do toho programového vyhlásenia vlády boli čo najvšeobecnejšie a aby to jednoducho sa nejakým spôsobom spracovalo tak, aby tam nebolo moc konkrétností; viete prečo? A takže tu už by sa, tak možno by som povedal toľko, že pravdepodobne asi ide o tie skúsenosti, ktoré máte vy s vašimi predošlými ministrami, s vašimi predošlými vládami a s tým, ako to celé fungovalo. A ja si zároveň ani nespomínam na jeden jediný odpočet, ktorý by vy alebo vaša vláda urobila s vaším programovým vyhlásením vlády alebo nejakého toho vládneho obdobia, ktoré ste vy vládli.
A ešte vás chcem tak poprosiť, keď už sme tu pri takýchto formalitkách, prosím vás, len vás tak upozorním, môžte potom informovať aj vášho predošlého ministra Boreca, že už nie je plukovník, a týmto pozdravujem aj provianťáka, skladníka a desiatnika Danka.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:17 - 16:19 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa tiež chcela zastať národnostného školstva, nemáme Maďarov, Rusínov na pôde našej obci, ale musím povedať, tak ako som tu už na pôde parlamentu povedala, že máme tu aj nemeckú menšinu na Slovensku, máme ľudí, ktorí vlastne patria do tejto menšiny a je ich viacej ako 5-tisíc. V našej obci Chmeľnica, Hopgarten, je 19,45 % obyvateľstva, ktorý sa, ktoré sa hlási k nemeckej národnosti. Máme národnostnú školu, myslím, na Slovensku sú dve takéto školy. Jedna je v Bratislave, jedna je v Chmeľnici. Musím kolegu ubezpečiť, že naše deti vedia nádherne nemčinu a vedia aj krásne po slovensky. Zúčastňujú sa rôznych recitačných súťaží v nemeckom jazyku a takisto aj v slovenskom jazyku.
Vyučovať deti v materinskom jazyku je veľmi dôležité, pretože majú potom pocit takej možno hrdosti, že, že vlastne môžu na Slovensku študovať jazyk, ktorý vlastne používajú ich predkovia. Takže nebojme sa národnostných škôl, ja si myslím, že pomôže to nielen ľuďom, ktorí materinsky jazyk majú iný ako slovenský, preto ako som povedala, treba podporovať toto školstvo, lebo koľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom. A toto je, myslím, alfa a omega a teším sa, že programové vyhlásenie vlády myslí na tento fakt, a verím, že budeme svedkami, že to bude mať veľký prínos pre Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 16:14 - 16:15 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, zareagujem len na vaše vyjadrenia ohľadom národnostného školstva. Viete, keby to povedal predstaviteľ Slovenského hnutia obrody, tak nepoviem ani jedno slovo, ale toto od vás som nečakal. Vy veľmi dobre viete, že problémom národnostného školstva alebo tých detí na národnostne zmiešanom území je ten, že sa nedokážu poriadne naučiť slovenský jazyk. A toto programové vyhlásenie vlády to ide zmeniť. Ide to zmeniť tým spôsobom, že sa ten, že sa slovenský jazyk začne vyučovať inak. Vy neviem, či ste videli niekedy knihu alebo učebnicu slovenského jazyka pre prvákov alebo pre druhákov na stredných odborných školách. Ony sú písané tak, že predpokladajú, že tie deti ovládajú slovenský jazyk na úrovni detí, ktoré chodili do slovenských škôl. V živote sa nenaučia, ak sa učia z tých kníh. Preto je to, preto je tam uvedené to, že sa to, že sa ten systém zmení. A k tomu, áno, treba nové učebnice a celý systém zmeniť.
A pokiaľ ide o financovanie, my musíme jednoducho tie málotriedky zachovať, pretože málotriedka je základom toho, aby si tie deti mohli v tých dedinách alebo malých mestečkách zachovávať svoje právo nauč... osvojiť si jazyk menšiny, a to je buď rusínsky, alebo maďarský. Pretože sa to týka väčšinou ich.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis