Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2020 o 11:58 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:54 - 13:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ja sa chcem, Janka Žitňanská, poďakovať za tvoj príspevok a veľmi sa teším, že sme spolu v sociálnom výbore a teším sa, že naozaj sa tu aj stretlo mnoho ľudí, ktorým problematika zdravotne ťažko postihnutých ľudí leží na srdci a že spoločným úsilím dokážeme týmto ľuďom pomôcť, či už v oblastiach zmieňovaného poradenstva odľahčovacích služieb, ale aj v mnohých ďalších oblastiach, kde tento systém naozaj neponúka dostatočnú pomoc a častokrát je to riešené práve rôznymi ad hoc iniciatívami a neziskovými organizáciami a dobrovoľnými zbierkami. Som presvedčená, ako si spomenula, som rada, že sme to dostali do programového vyhlásenia vlády, že naozaj tomu chceme venovať veľkú pozornosť a chcem vyjadriť naozaj teda podporu a chcem poďakovať za tento príspevok aj za vašu prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:53 - 13:54 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja tiež strašne pekne ďakujem za ten tvoj príspevok, rovnako ako ďakujem pani Stavrovskej. Bol absolútne obsažný. Ja pani Stavrovskú poznám z terénu, nie z lavice, a riešili sme spolu veľa vecí, kedy nám pomohla v situácii, v ktorej nám nepomohla práve pani Tomanová. To znamená, že ja jej chcem za toto poďakovať. Pevne verím, že sa veci, ktoré stále nie sú riešené a nevyriešené, dostanú do vášho výboru a že s tým pohnete a pohnete konečne svetom, aby tí ľudia, ktorí to potrebujú, aby skutočne žili dôstojne tak, ako potrebujú. Ďakujem ešte raz obom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:52 - 13:53 hod.

Drdul Dominik
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani Žitňanská, ja som chcel pôvodne ísť až do rozpravy, ale teraz vám aspoň tak pekne poďakujem za príspevok, tak ako vždy veľmi kultivovaný a dobrý. Súhlasím s každým jedným slovom a dúfam, že do budúcna sa budeme my dvaja spoločne podieľať na tom, aby sa táto situácia posunula k lepšiemu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:52 - 13:52 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ja by som chcela zareagovať na slová pani Žitňanskej, že nikdy nevieme, kedy budeme takúto pomoc potrebovať. Je to veľká pravda. A ja prajem všetkým zdravotne postihnutým, ktorých je na Slovensku asi pol milióna, aby sme ich v našej spoločnosti začali vnímať a vidieť, pretože sa do nášho zorného uhla pohľadu nemajú možnosť inak dostať. Naše fyzické verejné prostredie je nadizajnované pre ľudí bez zdravotného obmedzenia a toto je aj dôvod chýbajúceho kontaktu, z ktorého často pramenia nesprávne očakávania a hlavne neporozumenie toho, že ľudia so zdravotným obmedzením môžu rozvinúť svoj ľudský potenciál a ním prispieť pre dobro nás všetkých. Ďakujem pani Žitňanskej aj pani komisárke za perfektne vypracovanú správu. Veľká vďaka za vašu prácu. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 13:47 - 13:49 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani (reakcia z pléna), vážená pani komisárka, pani doktorka Zuzana Stavrovská, rovnako ako Janka Žitňanská aj ja vám ďakujem za obšírnu správu vášho úradu, ktorú ste nám pred chvíľkou predložili. Zúčastnila som sa s vami na sérii celoslovenských konferencií, ktoré boli venované problematike fyzického, psychického a ekonomického zneužívania a týrania ľudí staršieho veku. Chcela by som vyzdvihnúť aktivity vášho úradu zamerané na zmapovanie stúpajúcich trendov domáceho násilia a zároveň vašich skúseností pri riešení prípadov obetí násilia na zdravotne postihnutých. Vo vašom úrade je iba jedenásť ľudí. Chcela by som vyzdvihnúť monitoring vášho úradu v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý je zameraný na prideľovanie opatrovníkom súdu, porušovanie ľudských práv, nedodržiavanie ochrany imunity, zneužívanie postavenia opatrovníka so záujmom o vlastný finančný prospech a mnohé, mnohé ďalšie aktivity. Veľmi oceňujem spoluprácu vášho úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s fórumom pre pomoc starším, národnou sieťou pod vedením pani prezidentky Ľubici Gálisovej. Spolupráca poukazuje na konkrétne prípady, s ktorými sa seniori obracajú na fórum pre pomoc starších.
Pani komisárka, ďakujem vám za spoluprácu, aj za vašu osobnú zaangažovanosť pomoci ľuďom. Verím, že sa nám podarí v tomto volebnom období prijať aj stavebný zákon, do ktorého zakotvíme bezbariérovosť stavieb, a že už žiadna nová stavba, ktorá nebude riešiť bezbariérovosť, nebude povolená ani skolaudovaná.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:58 - 12:00 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
(Smiech rečníka.) Ja som naschvál nepovedal názov našej neziskovky, pretože pán poslanec Kuffa tuná včera nie dehonestoval, ale upozornil, že netreba robiť reklamu. Pán Kuffa, keď si to nepamätáte, volá sa to hosipa.
Chcem povedať, pán Kuffa, že ja viem o tom, čo robí váš brat, ja viem o tom. To, že vy neviete o mojich, o mojich aktivitách, ktoré už robím 25 rokov, viete, ja si nedám fotku s postihnutým dieťaťom a s logom fašistickej strany a napíšem tam, že naša strana pomáha. Ja celý svoj život som zasvätil nezištnosti. Nerozprávam o tom, čo my Kuffovci robíme pre Slovensko. Nie, ja, ja to robím preto, lebo pomáhať sa má. Mňa tak moja mama vychovala.
Viete, pán Kuffa, aj o tej pizzerii, čo ste teraz povedal. Viete, čo robíte? Vytiahnete moje fotografie 20 rokov staré. Dvadsať rokov staré a robíte zo mňa idiota, ako behám holý po ulici. Ale vy neviete, že len minulý rok som odmoderoval štyri programy a urobili sme pre postihnuté deti, ktoré boli, ktoré sú postihnuté rakovinou. Vy neviete, že mám centrum, kde ubytovávam týrané deti. Vy to neviete. Ale vy tu poviete a vaši kolegovia, že som skrachovanec. Vaša kolegyňa tam si ťuká na čelo, keď rozprávam.
A vy, pán Kuffa, vy, ktorý, ktorý tu rozprávate o Bohu, o Ježišovi, ktorý sa v každej jednej rozprave snažíte o to, ukázať, aký ste vy človek. Pre mňa ste, pán Kuffa, pýchou a neskromnosťou postihnutý (povedané so smiechom), ja vás nechcem uraziť, ja vám želám veľa zdravia a nech s vaším bratom naozaj robíte dobre. A to, že neviete, čo robím ja, chvalapánubohu, lebo Boh pomáha každému.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 15.5.2020 11:53 - 11:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Jožko, za krátky čas si to dobre zhrnul. Veľmi príjemne si ma prekvapil. Táto téma je o to viac citlivejšia, že dnes si pripomíname Medzinárodný deň rodiny a samozrejme nemajú všetky deti možnosť žiť v úplných a usporiadaných rodinách, ale o to viacej treba chrániť tie, ktoré, ktoré sú pod ochranou štátu alebo iných foriem starostlivosti o práva detí.
Ako ochrankyňa práv detí, pani Tomanová, by ste v prvom rade mali prihliadať na zabezpečenie najlepšieho záujmu dieťaťa a samozrejme tiež umožniť právo na striedavú starostlivosť obidvoch rodičov, otca, mamy, pri, samozrejme, pri dodržaní všetkých nariadení a rozhodnutí súdov. Samozrejme neskorumpovaných súdov. Aby naozaj tu nerozhodovali peniaze, ale aby bolo nadradené právo dieťaťa nad všetko ostatné.
Neviem si doteraz po rokoch predstaviť, že sa stále nevyšetrila kauza Čistý deň. Chcel by som vysvetlenie, že prečo ste ako ochrankyňa práv detí nedotiahli túto kauzu do konca a nevyšetrili všetko, čo bolo potrebné vyšetriť a vyvodiť zodpovednosť pre ľudí, ktorí si dovolili hnusne zneužívať nevinné deti, neplnoleté. Je to svinstvo, nehoráznosť. A naozaj tiež samozrejme, že nepodporím túto správu, budem hlasovať proti a tiež by ste mohli zvažovať odstúpenie.
Ďakujem. (Potlesk.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Filip Kuffa. (Doznievanie potlesku.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:49 - 11:49 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja plne súhlasím s pánom Pročkom, pretože som o tom presvedčený, že s pani Tomanovou sa spája obrovské množstvo káuz a je to celosvetová hanba, že práve pani Tomanová zastupuje pozíciu, akú zastupuje. Pretože pani Tomanová ako komisárka pre deti reálne tieto deti nechráni a nikdy sa tých najviac ubližovaných detí nezastala. Preto ju znova vyzývam, aby odstúpila zo svojej funkcie. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:48 - 11:48 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som sa chcel k Jozefovi, celkom dobrý výstup, tiež nerozumiem tomu, prečo by takéto nominácie mali byť politické. A myslím si, že s príchodom nového vládnutia takéto posty budú obsadzované veľmi dobrými odborníkmi, ktorí naozaj deťom rozumia (správne "rozumejú", pozn. red.) a budú na pravom mieste. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:47 - 11:48 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Pročko poukazoval na chyby, ja by som chcela poukázať na nesprávnu informáciu, ktorá je uvádzaná v závere podnetu č. 21. Predmetom podnetu bolo presunutie detí z uvedenej materskej školy na Tomášikovej ulici do inej materskej školy z dôvodu pripravovaného zrušenia materskej školy na uvedenej adrese. Do tejto škôlky chodili aj deti so zdravotným znevýhodnením a poruchami správania. V závere sa uvádza okrem iného aj to, že časť detí, ktoré ostali v integrácii s intaktnou populáciou, sa presťahovali do inej budovy. To je správne. A deti s diagnostikovaným autizmom ostali v pôvodnej budove aj s pedagógmi. Táto časť nie je správna a pravdou je to, že jeden pedagóg a štyri deti s diagnostikovaným autizmom sú v inej budove. A budova materskej školy, o ktorej je reč v tomto podnete, je zatvorená a nič sa tam nedeje. Čaká teda na svoj osud. Nikto zo zamestnancov neprišiel o svoju prácu a podľa slov pani učiteľky sú deti v nových priestoroch spokojné a šťastné. Toľko pre upresnenie informácií, keďže pochádzam z tohto mesta. Ďakujem.
Skryt prepis