Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

8.7.2020 o 11:46 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.7.2020 11:46 - 11:48 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 154). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:33 - 11:46 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla návrh zákona na novelu niekoľkých zákonov, ktoré vo svojej filozofii majú neobmedzovať, ale pomáhať. Nesankcionovať, ale apelovať na spoločnosť, aby pomohla. Pomôcť žene sa rozhodnúť pre život dieťaťa. Podpora rodín, ktoré sú v nevýhodnej sociálnej alebo finančnej situácii a v takejto situácii sa rozhodujú pre narodenie dieťaťa. Podporovať najmä jednorodičovské rodiny, slobodné matky, ktoré sú v nevýhodnej sociálnej situácii.
Tento zákon nie je ani konzervatívny alebo novela týchto zákonov nie je ani konzervatívna, ani liberálna. Novela týchto zákonov je prorodinná a prosociálna. To, čo treba povedať v úvode, je, že sa nič nemení, pokiaľ ide o podmienky umelého ukončenia tehotenstva, ktoré stanovuje zákonná úprava z roku 1986. Tie podmienky, ktoré udávame v zákone, sú preto, aby rozhodnutie ženy bolo slobodné, pretože si uvedomujeme, že toto rozhodnutie je nezvratné a akonáhle sa žena raz rozhodne pre umelé ukončenie tehotenstva, nemôže ho za niekoľko dní zmeniť.
Nato, aby rozhodnutie tej ženy bolo adekvátne, aby bolo fundované, aby sme jej pomohli, tak hovoríme v zákone, že by táto žena zo zdravotného poistenia mala mať právo na druhý lekársky posudok. Nie je to preto, že by sme chceli žene privytvárať ďalšiu traumu, ako to hovoria naši oponenti, je to preto, aby tá žena dostala dostatok informácií. Vieme, že lekárska veda postupuje, že tie možnosti diagnostiky sú lepšie a že aj možnosti liečby sú lepšie. Máme x prípadov, kde pri prvom vyšetrení bolo tejto žene navrhnuté vzhľadom na jej zdravotný stav, resp. na zdravotný stav toho nenarodeného dieťaťa, toho ľudského plodu, aby ukončila tehotenstvo. Keď žena išla na vyššie pracovisko, na lepšie vybavenú ambulanciu, s lepším sonografom, tak to dieťa alebo to počaté dieťa bolo možné liečiť, bolo možné intrauterine zasiahnuť a sú stovky prípadov zdravých detí, ktoré sa narodili práve po takomto druhom vyšetrení.
My dávame, chceme, aby sme pomohli ženám sa rozhodnúť správne. V tomto naš... v tomto návrhu zákona alebo novely viacerých zákonov novelizujeme aj zákon o reklame. Treba si zvážiť, aký je rozdiel medzi informáciou a aký je rozdiel medzi reklamou. Nechceme, aby na interrupcie sa robila komerčná reklama. Nie sme jediní. V Nemecku bol v roku 1918 prijatý zákon, novela Trestného zákona, kde v Trestnom zákone je komerčná reklama na umelé potraty.
Čo chcem podčiarknuť, sú sociálne opatrenia. Keď som hovorila, že ten náš zákon je prorodinný a prosociálny, tak chceme, aby ženy, ktoré sa v období tehotenstva ocitnú v situácii, že ich rodinné alebo sociálne pomery sú také, že tá žena nemôže zostať vo svojom rodinnom prostredí, aby bola ponuka pre tehotné matky s deťmi, o mladé ženy, o študentky, ktoré napríklad chcú porodiť anonymne, čo im dovoľuje už teraz legislatíva Slovenskej republiky.
Nenahovárame ženy na anonymné pôrody, v žiadnom prípade nie, uvedomujeme si, že pre dieťa je dôležité, aby poznalo svojho otca a svoju matku, ale sú v živote situácie, kedy sa žena matka rozhodne, že chce porodiť anonymne, a treba jej na to vytvoriť podmienky. Rovnako aj tým ženám, ktoré majú nevýhodné rodinné prostredie, žijú v rodine, kde je páchané násilie alebo tie bytové podmienky sú nevýhodné, a preto by mal, by mali mať možnosť sa uchýliť do takéhoto, do takejto ustanovizne až do veku troch rokov, pokiaľ sa ony osobne starajú o to narodené dieťa.
Nie je to žiaden výmysel, nie je to nič nové, už teraz na Slovensku sú viaceré mimovládne organizácie, ktorú, ktoré takúto možnosť poskytujú. Sú to mimovládne organizácie, ktoré sú v spravovaní vyšších územných celkov, ale sú to organizácie, ktoré, ktoré, ktoré majú mnohokrát veľké finančné problémy, pretože je na ľubovôli vyššieho územného celku, ako túto organizáciu podporí, a my by sme chceli, aby štát zobral nad tým istú garanciu, že tieto mimovládne organizácie, ktoré pomáhajú, pomáhajú týmto ženám, aby mohli existovať a aby mohli byť solventné.
Vieme, že v súčasnej dobe je v zákone, ktorý platí, taký nehumánny prvok a to je, že príspevok pri narodení dieťaťa sa za... vyplatí, až keď sa to dieťa dožije dvadsiateho ôsmeho dňa. Ja si myslím, že spoločnosti, ktorá si cení každý ľudský život a ktorá chce pomôcť aj tej rodine, ktorá ocení to, že tá matka priviedla na svet dieťa, by nemala čakať dvadsaťosem dní, či sa to dieťa dožije, alebo nedožije. Ja si osobne myslím, že je to, že je to, slušne povedané, nehumánne, a preto chceme, aby v tomto zákone pri narodení dieťaťa bol vyplatený tento príspevok.
Tento príspevok, ak chceme, aby bolo možné rozdeliť, čiže matka, ktorá sa rozhodne, že polovicu štyri..., takmer polovicu, 400 euro z tohto príspevku chce využiť už počas tehotenstva, tak od 4. mesiaca bude môcť dostať príspevok 400 eur. Samozrejme, tá, ktorá to bude chcieť využiť až na záver, tak tam sa, samozrejme, prekážky nekladú, nikto ju nebude k tomu nútiť.
Keď sa dieťa narodí zdravotne nezvýhodnené, zdravotne znevýhodnené, v tom prípade ten rodičovský príspevok bude vyplatený vo výške štvornásobku príspevku, ktorý sa pri pôrode dáva.
Ja, my sme v tomto zákone navrhovali ešte viaceré veci, po dohovore s niektorými poslaneckými klubmi sme od toho ustúpili. Podľa mňa by sme sa mali zamyslieť aj na istým navádzaním na umelé ukončenie tehotenstva, vieme veľmi dobre, že nútené potraty sú trestným činom, sú trestným činom od Norimberského procesu, ale sú rôzne navádzania či zo strany rodiny, príbuzných, zamestnávateľa alebo dokonca aj lekára na to, aby žena tehotenstvo ukončila a myslíme si, že minimálne psychologicky by toto mala spoločnosť odsúdiť. Nakoniec sme to do toho zákona nedali.
Chcem zopakovať, že naše návrhy zákonov nemenia podmienky umelého ukončenia tehotenstva, zostáva právna úprava taká ako v roku 1986. Čiže reprodukčné právo alebo právo ženy, ktorej zaručuje legislatíva alebo ten, tá, to legislatívne ustanovenie, ktoré jej zaručuje legislatíva Slovenskej republiky, zostáva, zostáva nedotknuté.
Ja verím, že ešte diskusie budú, ja by som bola veľmi rada, keby tieto diskusie boli o merite veci, o tom, ako tým ženám matkám alebo tým rodinám chceme pomôcť, aby sme tu nehovorili o tom, že chceme zabrániť vykonávaniu umelých ukončení tehotenstva na Slovensku, aby sme nedezinformovali. A vtedy môžeme dospieť k záveru alebo ku konsenzu, že tým ženám pomôžeme.
Stretávame sa s veľa prípadmi, kde žena pri alebo v období, keď zistí, že čaká dieťa, zvažuje tú situáciu, v ktorej sa nachádza, a tieto novely zákonov chcú v prvom rade pomôcť tým ženám, ktoré by si dieťa alebo ktoré by dieťa chceli donosiť, ale nemajú na to podmienky. Čiže v tých zákonoch chceme v prvom rade pomôcť týmto ženám.
Vážená snemovňa, vážený pán predseda, ja si myslím, že v danej dobe by sme si mali, by sme si mali zvážiť každý život a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme uľahčili ženám matkám situáciu, keď dieťa chcú, ale objektívne okolnosti im bránia v tom, aby to dieťa donosili. Ja verím, že nájdeme zhodu v tejto snemovni, a veľmi si ocením, ak tento zákon posuniete do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.7.2020 11:24 - 11:26 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, aby ako, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 147 z 22. júna 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu preroko... na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne.
K predmetnému návrhu zajura... zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohodou o ukončení bilatera... bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 47 zo 7. júla 2020. Výbor určil za spoločného spravodajcu výborov a zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.7.2020 10:40 - 10:42 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise, predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru (tlač 139). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákonov je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Po tretie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Po štvrté. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Po piate. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokovali, výbory, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2020.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:16 - 10:18 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Chcel by som zareagovať na vystúpenie pána poslanca Kamenického. Pán poslanec, povedali ste počas svojho vystúpenia, že nechcete mudrovať, ale nakoniec, žiaľ, to skončilo takto. Mne je veľmi ľúto, že ste si zobral pol hodinu času nás všetkých. Ja som teda prišiel neskôr, ale aj to mi stačilo. A myslím si, že takýto parlament 30 minút zdržovať tým, že si veci nenaštudujete do hĺbky alebo nemáte s tým praktické skúsenosti, je dosť škoda. A asi aj najlepším vysvedčením je, že z vašich kolegov z nového vášho, vašej novej strany tu ani nikto nie je a z vašich bývalých súdruhov zo SMER-u tiež takmer nikto a počúvame vás len my, keďže sme zodpovední a sedíme tu a diskutujeme.
Takže k veci len také dve konkrétne veci, ktoré ste spomenul, aby som si vybral len také hrozienka.
Prvá vec, burčiak. Nie je to tak, že by sa ten burčiak mohol predávať hocikedy, ale vlastne ten dátum vyhlási ministerstvo pôdohospodárstva, to je to isté, čo tu kolegyňa spomínala, že sú roky, keď naozaj je teplo a jednoducho to hrozno dozrie skôr, a vtedy sa museli robiť všelijaké výnimky a podobne. A takto sa to určí oveľa jednoduchšie. Ja bývam v Pezinku, takže ja som ten posledný, kto by obhajoval výrobu burčiaku z nejakých chlebov a kadečoho. Takže proste určite za toto nie som, ale je dôležité uľahčiť to a nerobiť to zbytočne komplikované.
Druhá vec, STK nálepky. Každý z nás v každom aute má kartičku, kde je presne vyznačené, dokedy platí STK, a máme povinnosť ju voziť v aute a predložiť pri kontrole. Čiže diskutovať tu o tom, že či máme mať nálepku, alebo nie, je naozaj úplne nezmyselné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 10:07 - 10:09 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Kamenický, ja keď som si vypočul túto polhodinku, tak musím povedať, že keby ste tak vládli, ako ste tu rozprávali, tak pekne, tak čestne, tak manažérsky, keby ste to, čo ste tu predviedli, robili aj počas vášho ministrovania, tak my nie sme tam, kde sme teraz. Bolo to úžasné, bolo to perfektné.
Vy viete na všetko odpovedať, máte na všetko riešenia. Len počas vášho vládnutia ste nás dotiahli do takého marazmu ekonomického, z ktorého sa budeme spamätávať dlho. Vy ste tu povedali krásnu vetu, že: "Chcel by som toto všetko povedať všetkým poslancom v tejto snemovni." Počas vášho vystúpenia tu boli dvaja, dvaja poslanci zo, teraz neviem, či je to SMER alebo HLAS, a dvaja z toho HLAS-u. To znamená, že vy ste to hovorili len nám koaličným poslancom. Kde sú tí vaši poslanci, ktorí by tu mali sedieť, počúvať? Toto je ich práca. Kde sú?
A na záver, povedali ste, že vláda tu urobila divadielko s bankovými vecami. Kde ste upratali vášho najväčšieho divadelného, ekonomického herca Kažimíra? Kde ste ho upratali? Pre mňa pán Kažimír v tej funkcii je také niečo ako káčer Donald, keby tam bol. Možno ešte ten káčer Donald by nám lepšie poslúžil.
Takže, pán Kamenický, polhodina vášho zbytočného vystúpenia, lebo ste naozaj ukázali, že ste len farizeji, celý SMER... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.7.2020 9:24 - 9:25 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Kazda, vám ďakujem za takýto teoretický, (rečník si odkašľal), pardon, takúto teoretickú argumentáciu. Ja takisto súhlasím s vami a v tomto aj teda s pánom Friedmanom, že ak chceme naozaj teraz pomôcť tým podnikateľom, tak namiesto dotácií rôznych a grantov, ktoré môžu ten trh ešte kriviť, tak pomáhame tým najlepším možným spôsobom, tým, že im ušetríme naozaj zbytočné náklady a zbytočnú byrokraciu, ktorá ich v podnikaní len spomaľuje a robí a hádže im tie polená pod nohy.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:38 - 18:39 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán kolega Žiga, dajte si ruku na srdce a povedzte na rovinu, my máme problém pomôcť podnikateľom na Slovensku. Pretože toto vy robíte. Toto celú dobu vy robíte.
Dané podnikateľské kilečko pomôže podnikateľom viac ako celá politika strany SMER za posledných 12 rokov. Ja viem, že doteraz sa tvorili len zákony, ktoré by boli blízke pre firmy a podnikateľov blízkych strane SMER, ale tomu je koniec. Podnikateľské prostredie na Slovensku patrí k jedným z najhorších v celej Európskej únii a to je katastrofa. Konečne nechajte robiť ľudí, ktorí sa tomu rozumejú a chcejú zlepšiť to podnikateľské prostredie na Slovensku.
Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:36 - 18:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žiga, ja stále som majiteľom, nemôžem byť konateľom firmy, ktorá zamestnáva 20 ľudí. Ja som ešte nezažil počas toho, ako som tu, nejaké skrátené legislatívne konanie, ktoré by bolo proti ľuďom. Naozaj tieto všetky legislatívne procesy, ktoré sú takto skrátené, sú na to, aby pomohli ľuďom.
Ale ja som zažil za vašej vlády, pán Žiga, skrátené legislatívne konania, ktoré boli preto, aby vašim smeráckym priateľom pomohli, aby vašim smeráckym kšeftárom dali možnosť zarobiť. Tieto skrátené legislatívne konania, aj toto, ktoré predkladá pán Sulík, sú preto, aby pomohli ľuďom.
A tieto vaše vystúpenia naozaj aj dnes, to je pre mňa, dnes tu zaznelo viackrát, divadlo od vášho kolegu Blanára, neviem, či je s vami alebo vy ste teraz čo, proti nemu alebo s ním, neviem. Ale divadlo, ktoré tu predvádzate vy, je niečo neskutočné. Naozaj hráte obrovské divadlo pred Slovenskom a ja môžem povedať za ľudí, ktorí podnikajú, tieto veci nám pomáhajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.7.2020 18:16 - 18:18 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja vám chcem povedať, že pre 35 podnikateľov z Trenčína, ktorí mňa oslovili a s ktorými sa snažím už tri týždne riešiť ich veci tak, aby sme zachovali ich malé a stredné podniky, je už teraz neskoro. Takže pekne poprosím, skúsme sa na to pozrieť aj očami práve tých podnikateľov a ponechať to v skrátenom legislatívnom konaní. To je prvá vec.
Druhá vec. Aj 100 je málo. Ja si myslím, že aj podnikateľské dvojkilečko by bolo fajn.
A za ďalšie antibyrokratický balíček zo strany poslancov SMER-u v predchádzajúcom volebnom období je tak antibyrokratický, že čokoľvek, čo tí podnikatelia potrebujú, to trvá pol roka, takže na toto by som nevsádzala ani by som sa o to neopierala.
Takže ja by som poprosila všetkých rozumne zmýšľajúcich, naozaj to ponechajme v skrátenom legislatívnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis