Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

3.11.2020 o 17:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 17:39 - 17:40 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Rád by som naviazal na pána podpredsedu Laurenčíka. Mám česť viesť Krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Máme šesť oblastných organizácií cestovného ruchu - Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Rajec, Rajecká dolina a Malá Fatra. Vzájomne trošku tak zdravo zápasíme v prvenstve medzi počtom návštevníkov nášho Žilinského turistického kraja a hlavného mesta Bratislavy aj v počte prenocovaní. Vychádzame z výsledkov, že poskytujeme nielen všetky tie danosti kultúrne, historické, prírodné, ktoré v regióne máme, ale takisto ja oceňujem veľkú pomoc, ktorá prichádza k poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu, pretože je veľmi dôležité, nielen aby návštevník prišiel, ale aby sa do regiónu vrátil.
Vysoko oceňujem túto schému štátnej pomoci pre jednotlivé subjekty cestovného ruchu a verím, že aj takýmto spôsobom pomôžeme preklenúť toto obdobie, kedy neposkytovali služby.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 17:27 - 17:28 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020, tlač 319. Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.11.2020 17:06 - 17:06 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ a SaS žiadam o presunutie bodu č. 33 - tlač 212 na záver schôdze po prerokovaní všetkých bodov. Dôvod je, že vzhľadom na priebeh schôdze ešte nie je dokončený pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na aktuálnu situáciu vo vysokoškolstve a v kvalite vzdelávania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 16:46 - 16:48 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Pán Blaha, ja som sa tiež ocitol na nejakom straníckom výbore, ja som zažil to obdobie, takže viem, akým spôsobom to prebiehalo. Nikdy som síce v strane nebol, ale poznám tieto, tieto vystúpenia. Ja by som sa možno dotkol toho, čo ste povedali, ohľadne vymenovávania jednotlivých ulíc a spomienke na našich, našich dejateľov.
Osobne si myslím, že Slovensko má v zásobe obrovské množstvo osobností, vedcov, dejateľov, štátnikov, po ktorých môžu byť pomenované ulice, môžeme im odhaľovať pamätníky, busty a nemuseli byť súčasťou komunistického režimu. Poďme týmto zákonom ukázať, že Slovensko nečerpá len z falošnej nostalgie komunizmu, či chronicky omieľaného dedičstva valachov, ktorí v minulosti priniesli tradíciu ovčiarstva. Videli ste napríklad niekde ulicu pomenovanú po dejateľovi a právnikovi Štefanovi Osuskom? Spolupracoval s Masarykom a Štefánikom. Videli ste ulicu po matematikovi Jurajovi Hronecovi alebo fyzikovi Dionízovi Ilkovičovi, technikovi Aurelovi Stodolovi? A mohli by sme takto ďalej pokračovať, veď máme veľmi veľa významných dejateľov, vedcov, takisto aj politikov, ktorí by si určite zaslúžili takéto ocenenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 16:45 - 16:46 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súdruh Blaha, keď vás tak počúvam a zatvorím oči, akoby som počúval rozhlas z 50. rokov minulého storočia. Toľko demagógie a červeného pátosu som naozaj počúval len v tých dobách v tzv. slobodnom rozhlase Československej republiky.
Súdruhovia Gottwald a spol by z vás mali veľkú radosť. Aj tam sa hovorilo o rovnosti a o mieri a o čierno-bielom videní sveta. Aj tam sa hovorilo o demokracii a spravodlivosti pre všetkých. A ako to dopadlo? Všetci dobre vieme, ja za seba hovorím - vďaka. Vás a vašu ideológiu už nikdy viac.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.11.2020 16:25 - 16:27 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi ako spoločnej spravodajkyni výborov informovať vás o výsledku prerokovania predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením pridelila návrh zákona na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť s pripomienkami.
Poslanci, ktorí nie sú členmi určených výborov neoznámili gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení výborov sú uvedené v IV časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch spoločne a tieto schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore, gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.11.2020 16:22 - 16:24 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, spolu predkladám, spolu s koaličnými poslancami opäť do druhého čítania návrh zákona č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému. Tak ako v prvom čítaní krátko iba zopakujem, že plníme tak záväzok z programového vyhlásenia vlády, kde sa vláda zaviazala podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie.
V návrhu jasne pomenúvame komunistický režim ako odsúdeniahodný, zločinný, nelegitímny, ktorý porušoval ľudské práva a slobody. Ide nám okrem iného aj o symbolické zadosťučinenie pre obete komunistického režimu, aj o zvýšenie povedomie verejnosti o podstate komunistického režimu. V návrhu deklarujeme, že komunistický režim a tí, ktorí ho aktívne presadzovali, systematicky a trvalo porušoval ľudské práva a slobody, pričom obzvlášť závažným spôsobom utlačoval niektoré politické, sociálne a náboženské skupiny občanov.
Súčasťou predkladaného návrhu zákona je aj zákaz umiestňovania pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický alebo nacistický režim vrátane sankcionovania týchto úkonov a zákaz pomenovávania ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch týchto zločineckých režimov. Výnimkou bude situácia, ak by išlo o predstaviteľov režimu, ktorý sa aktívne zapojil do odporu proti komunistickému režime.
Tu iba krátko pripomeniem, že spolu s kolegami je pripravený aj pozmeňovací návrh, ktorý prednesie pán poslanec Dostál.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:28 - 15:30 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Pán kolega Kamenický to už povedal miesto mňa, fakt je tu také už historické okienko a sa tu predháňame o tom, že kto toho povie viac a lepšie, tak sa do toho, do tohto spolku pridám aj ja.
Pán kolega Blaha, aký máte názor na to, keď hovoríte, že tá sloboda prišla z východu, čo by na to povedali obyvatelia Varšavy, ktorí povstali proti okupantom, fašistom s tým vedomím, že na brehu Visly je prvý bieloruský front maršala Rokossovského, ktorý im určite pomôže. A oni si čistili kanady a výstroj, keď Nemci masakrovali obyvateľov Varšavy a ich tam zomrelo asi tridsaťtisíc, pokiaľ dobre viem. Takže oni asi nebudú súhlasiť s týmto vaším tvrdením, ale toto je len fakt taká odbočka.
Pokiaľ ide o tento zákon, mňa ste, mňa ste nepresvedčili vašou odpoveďou, že prečo chcete oslavovať deň zrady a zároveň zahlasujete za štátny sviatok 28. október.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:27 - 15:28 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega, vy máte takú naozaj veľmi zvláštnu optiku, cez ktorú sa pozeráte na realitu, ale to je jedno. K vašej teórii o pakte Ribbentrop - Molotov, však iste, nemôžte sa pripravovať na vlastnú obranu, keď chystáte útok. Historické záznamy jednoznačne vravia o tom, že Stalin pod zámienkou podpísaného paktu s nacistickým Nemeckom, a teda nejakým spôsobom jednoznačne chystal vlastnú vojnovú operáciu.
A ešte jedna vec. Vaša predstava o slobode a to tvrdenie, že sloboda prišla z východu, je naozaj scestné. Keď si vy predstavujete slobodu tak, že niekto príde na vaše územie a na 40 rokov povie, že to je jeho územie, tak máte naozaj veľmi, veľmi zvláštnu predstavu o slobode.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 15:26 - 15:27 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja viem, že toto nie je úplne merito veci, ale keď už pán Richter hovoril o celoplošnom testovaní a pán Kamenický o migrantoch, tak asi už je dovolené naozaj všetko.
Každopádne vy ste na konci povedali, že z východu prišla sloboda a mier. No ja viem, že tých Poliakov zjavne nemáte radi po tom poslednom vystúpení, ale spýtajte sa Poliakov, aká sloboda im prišla v Katyni, aká sloboda im prišla zo Sovietskeho zväzu. Spýtajte sa tisícky ľudí, ktorí boli odvlečení z Československa do gulagov. Spýtajte sa ľudí, ktorí skončili, ktorí stratili život v monsterprocesoch. Spýtajte sa ľudí, čo len kvôli tomu, že bojovali v povstaní, no nebojovali na strane komunistov, skončili vo väzeniach a boli mučení. Aká sloboda im z toho východu prišla, pretože z východu, bohužiaľ, prišla iba iná verzia tyranie.
Ďakujem.
Skryt prepis