Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2020 o 18:11 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:15 - 18:16 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Kolega, ja som veľmi rád, že som vás takto zaujal a vlastne vám chcem poďakovať za tú pozornosť, čo ste mi venovali. A k tomu všetkému, čo ste povedali, len jedna vec. Diela marxistických a leninských teoretikov výslovne spomínajú možnosť fyzickej likvidácie triednych nepriateľov a vyslovene spomínajú, že revolúcia v spoločnosti, ktorá má viesť ku budovaniu komunizmu, áno, cez cestu socializmu, má byť násilná, lebo inak bude neefektívna. Len toľko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:11 - 18:13 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja by som chcel povedať a poprosiť hore pánov v réžii, aby spravili celkovo záber teraz na sálu, nemusia na mňa, ale proste aby spravili celkovo záber. Ak sa to podarilo, ďakujem veľmi pekne. Pretože pozrite sa, koľkí sú tu poslanci z koalície a hlavne z OĽANO teda, hlavne z OĽANO a koľko je tu poslancov SMEROHLASU, keby tu nebol, keby tu nebol pán podpredseda Národnej rady, tak určite tu nie je a nepodporí tie veci, ktoré tu rozprával pán poslanec SMER-u.
Jednu vec chcem povedať veľmi, veľmi dôležitú, veľmi. Moji kolegovia určite budú reagovať na tie vaše nezmysly a určite vám povedia, aký bol komunizmus, ale ja by som vás nazval Hans Christian Blahensen. To, čo vy tu predvádzate, tie vaše - A toto čo je? Veď vy ste to urobili. Vy ste totalitný režim. - Ja som to študoval a vaša rétorika je tak falošná, vy ste tak afektovaný človek, vy ste tak neúprimný človek. Vy ste človek, ktorý to, čo rozpráva, nemyslí vážne. Je mi vás veľmi ľúto už len preto naozaj, ako sa správate a čo robíte. Ale je mi vás ľúto najmä preto, že vašimi statusmi šírite zlo a obrovskú nenávisť. A to, čo predvádzate a ako falošne vystupujete, je len dôkaz toho, že, pán Blaha, vy ste tak veľmi falošný človek a je mi vás ľúto. Ale ja vám želám veľa zdravia aj vašej rodine, nech sa vám len a len darí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 18:00 - 18:00 hod.

Drdul Dominik
Kolega, no vôbec nie. Ja k tomu iba veľmi krátko a v zásade iba to, že keby to bolo tak, ako to hovoríte, tak tu dnes nesedíte. A vy ste dôkazom toho, že nie je pravda to, čo ste teraz povedali. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.11.2020 17:54 - 17:58 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi v krátkosti sa vyjadriť ku predloženému návrhu zákona a hneď na úvod konštatovať, že veľmi vítam túto iniciatívu predkladateľov. Osobne ju považujem za prvý odvážnejší, no o to dôležitejší pokus sa aspoň na nejakej morálnej úrovni vysporiadať s ťažkými čiernymi a kontroverznými obdobiami našej histórie. Pomenovať veci, tak ako naozaj sú, bez krvavých očí, triezvo, jednoducho, pravdivo. Bez hnedej či červenej clony.
Komunistický režim rovnako ako ten nacistický či fašistický bol jedným z najzločineckejších režimov, aké ľudstvo zažilo a o akom máme dôkazy a záznamy. Tieto dva režimy si dokopy vyžiadali možno cez 100 mil. obetí. Od druhej svetovej vojny si väčšina ľudí osvojila, no a ja podotýkam, že veľmi správne, presvedčenie o extrémistickej povahe nacizmu a fašizmu a nemá problém, až na pár našich kolegov, ktorí tu momentálne nie sú a nie sú ani historici, odsúdiť tento režim a je o tak dobre.
Nacizmus a fašizmus boli naozaj neľudské a nemorálne režimy, ktoré potláčali práva svojich vlastných občanov a zvykli sme si ich stíhať, stíhať aj hlásenie sa k tejto ideológii a znovu podotýkam, správne.
V prípade komunistického režimu sme však boli pre mňa z nepochopiteľných a neprijateľných dôvodov benevolentnejší. Žiaden oprávnený orgán štátu, bohužiaľ, vrátane súdov či OČTK nedokázal dôrazne a naozaj bez akýchkoľvek pochybností povedať, že velebenie komunistického režimu, ktorý bol minimálne tak zlý ako režim nacistický, a tak neprijateľný, a tak cez čiaru a v demokratickej spoločnosti tak neakceptovateľný, že je nemorálny. A nielen to. Niekomu, nikomu nebolo bránené, pardon, ak predstaviteľom tohto režimu vzdávali pocty, osadzovali tabule a vyhotovovali busty. Dnes sa ideme pokúsiť zjednať aspoň čiastočnú nápravu.
Predložený návrh zákona chce komunistický režim aspoň v morálnej rovine postaviť na roveň toho fašistického, čo z neho robí veľmi podstatný krok správnym smerom. Tento návrh má snahu označiť komunistický systém za nemorálny. A on ním skutočne bol. Jeho nemorálnosť nespočívala len v tom, že na ceste k pokroku ako k svetlejším zajtrajškom bolo povolené fyzicky zlikvidovať svojho oponenta, triedneho nepriateľa, ale jeho nemorálnosť spočívala aj v akejsi vnútornej schizofrénii, ku ktorej štátny aparát tlačil svojich občanov. Doma si vyznávať, čo chceš, na verejnosti však buď vzorný súdruh, súdružka, vyznávač ideálou marxizmu-leninizmu, zväzák, pionier a tak ďalej. Ak nie, máš problém.
Režim učil ľudí mnohokrát klamať, ohýbať svoje svedomie, povoľoval alebo minimálne ticho súhlasil s kradnutím a s predstieraním. Veľakrát z tých, čo sa rozhodli spriečiť tomuto režimu, na to veľmi, veľmi škaredo doplatili. Niektorí zamestnaním, iní majetkom, niektorí dokonca životom. Mnohí následkom zneužívania štátnej moci, zneužívania inštitútov štátneho donútenia utrpeli rozsiahle ujmy. Presedeli dlhé mesiace a roky v ťažkých žalároch, utržili v mene republiky nespočet buchnátov, kopancov, znevažovania, dehumanizácie a ostrakizácie neraz s celoživotnými následkami. A stali sa obeťou ťažkého psychického a fyzického týrania.
Na záver môjho vystúpenia mi dovoľte ešte raz poďakovať sa predkladateľom za ich iniciatívu a oceniť ju. Režim, ktorý nerešpektuje slobodnú vôľu jednotlivca a nevytvára všetkým rovnaké podmienky na rozvoj, či dokonca cielene stratifikuje občanov na horších a lepších, podľa straníckej príslušnosti či kádrovej spoľahlivosti im priznáva viac alebo menej práv, si nič iné, ako byť označený za nemorálny a protiprávny, nezaslúži. Návrh zákona má aj moju podporu. Veľmi rád mu dám svoj hlas a ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 17:40 - 17:41 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, ja by som sa tiež chcela pripojiť k pánovi predrečníkovi a povedať, že cestovný ruch je aj súčasťou regionálneho rozvoja. Som tiež starostka, patríme do okresnej organizácie cestovného ruchu, kde je Ľubovniansky hrad, kde sú rôzne takéto pamätihodnosti, prírodné pamiatky a skutočne pandémia týmto ľuďom znemožnila vlastne v tomto roku robiť to, čo vlastne robia srdcom a pre nás všetkých a navrhujem, keď sa bude prejednávať tento zákon, aby sa prejednal aj vo výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, možno aj z nášho výboru budeme vedieť dať k tomu ešte nejaké pripomienky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 17:39 - 17:40 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Rád by som naviazal na pána podpredsedu Laurenčíka. Mám česť viesť Krajskú organizáciu cestovného ruchu Žilinský turistický kraj. Máme šesť oblastných organizácií cestovného ruchu - Liptov, Orava, Turiec, Kysuce, Rajec, Rajecká dolina a Malá Fatra. Vzájomne trošku tak zdravo zápasíme v prvenstve medzi počtom návštevníkov nášho Žilinského turistického kraja a hlavného mesta Bratislavy aj v počte prenocovaní. Vychádzame z výsledkov, že poskytujeme nielen všetky tie danosti kultúrne, historické, prírodné, ktoré v regióne máme, ale takisto ja oceňujem veľkú pomoc, ktorá prichádza k poskytovateľom služieb v oblasti cestovného ruchu, pretože je veľmi dôležité, nielen aby návštevník prišiel, ale aby sa do regiónu vrátil.
Vysoko oceňujem túto schému štátnej pomoci pre jednotlivé subjekty cestovného ruchu a verím, že aj takýmto spôsobom pomôžeme preklenúť toto obdobie, kedy neposkytovali služby.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2020 17:27 - 17:28 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2020, tlač 319. Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.11.2020 17:06 - 17:06 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, na návrh štyroch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, ZA ĽUDÍ a SaS žiadam o presunutie bodu č. 33 - tlač 212 na záver schôdze po prerokovaní všetkých bodov. Dôvod je, že vzhľadom na priebeh schôdze ešte nie je dokončený pozmeňujúci návrh, ktorý reaguje na aktuálnu situáciu vo vysokoškolstve a v kvalite vzdelávania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 16:46 - 16:48 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Pán Blaha, ja som sa tiež ocitol na nejakom straníckom výbore, ja som zažil to obdobie, takže viem, akým spôsobom to prebiehalo. Nikdy som síce v strane nebol, ale poznám tieto, tieto vystúpenia. Ja by som sa možno dotkol toho, čo ste povedali, ohľadne vymenovávania jednotlivých ulíc a spomienke na našich, našich dejateľov.
Osobne si myslím, že Slovensko má v zásobe obrovské množstvo osobností, vedcov, dejateľov, štátnikov, po ktorých môžu byť pomenované ulice, môžeme im odhaľovať pamätníky, busty a nemuseli byť súčasťou komunistického režimu. Poďme týmto zákonom ukázať, že Slovensko nečerpá len z falošnej nostalgie komunizmu, či chronicky omieľaného dedičstva valachov, ktorí v minulosti priniesli tradíciu ovčiarstva. Videli ste napríklad niekde ulicu pomenovanú po dejateľovi a právnikovi Štefanovi Osuskom? Spolupracoval s Masarykom a Štefánikom. Videli ste ulicu po matematikovi Jurajovi Hronecovi alebo fyzikovi Dionízovi Ilkovičovi, technikovi Aurelovi Stodolovi? A mohli by sme takto ďalej pokračovať, veď máme veľmi veľa významných dejateľov, vedcov, takisto aj politikov, ktorí by si určite zaslúžili takéto ocenenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2020 16:45 - 16:46 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Súdruh Blaha, keď vás tak počúvam a zatvorím oči, akoby som počúval rozhlas z 50. rokov minulého storočia. Toľko demagógie a červeného pátosu som naozaj počúval len v tých dobách v tzv. slobodnom rozhlase Československej republiky.
Súdruhovia Gottwald a spol by z vás mali veľkú radosť. Aj tam sa hovorilo o rovnosti a o mieri a o čierno-bielom videní sveta. Aj tam sa hovorilo o demokracii a spravodlivosti pre všetkých. A ako to dopadlo? Všetci dobre vieme, ja za seba hovorím - vďaka. Vás a vašu ideológiu už nikdy viac.
Ďakujem.
Skryt prepis