Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2020 o 15:14 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 15:14 - 15:16 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 325. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 321 zo 6. novembra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

26.11.2020 15:10 - 15:13 hod.

Drábiková Lucia
Zákon môžme prerokovať dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

26.11.2020 15:10 - 15:13 hod.

Dobeš Peter
Poprosím o hlasovanie dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.11.2020 15:06 - 15:10 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 259), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 342 z 21. októbra 2020 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 144 zo 16. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi,
- výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 48 z 19. novembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, kľudne, pomaly rozprávajte, v rúšku sa zle dýcha, jasné.

Dobeš, Peter, poslanec NR SR
... vyplynulo šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 56 z 19. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 14:34 - 14:34 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za vašu odpoveď. Ja som sa to pýtal hlavne preto, pretože ma oslovili podnikatelia, ktorí komunikovali so zamestnancom, im schválili príspevok, príspevok im prišiel a potom ten príspevok museli už naspäť vrátiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:35 - 11:35 hod.

Stančík Andrej
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 11:34 - 11:35 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Takáč, ja by som reagovať na vašu vetu, poviem ešte pár faktov z praxe.
Ak dovolíte, ja som učiteľka a chodila som s týmito deťmi na obed, naberala som im polievku a prosila, ozaj, pán kolega, ja som ich prosila, aby ten obed zjedli, pretože týkalo sa to detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, a väčšinou tieto obedy skončili ozaj v odpade. Takže toto je môj pohľad z praxe, s ktorým som sa ja stretla. A musím povedať, že pravdou je, že nie všetci sú spokojní s týmito obedmi a nie všetci sú ich zástancami. Teda toto je moje, moja prax.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:30 - 11:31 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Mám procedurálny návrh, aby títo zlodeji neklamali, na chodbe som sa Podmanického, teda Podmanického, Kamenického spýtal, čo som ja robil za 100 euro, nech mi to vysvetlí, slušne som sa ho spýtal. Slušne som prišiel k Takáčovi dnes a poprosil som ho, aby si nebral moje meno do pusy, to som ho slušne poprosil. Klamár Blaha, samozrejme, že to nemohol počuť, ale ak ste videli, pozrite si záznam, klamár Blaha začal ukazovať po hlave a vulgárne slová.
Ja som ich slušne poprosil, ale sami dobre vidíte, že sú naozaj nervózni, sú veľmi nervózni z toho, čo sa deje, a keď ich slušne poprosíte, a takisto som poprosil Kamenického, nech mi slušne vysvetlí, neurážam ich, ale sú to naozaj zlodeji a klamári.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.11.2020 11:26 - 11:27 hod.

Kremský Peter
Chcel by som pripomenúť členom hospodárskeho výboru, že máme zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti 31 ako predtým.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.11.2020 10:57 - 10:58 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Takáč, ja neviem, či ste sa vy dohodli na klube, strana SMER, a rozhodli ste sa, že budete takto populisticky klamať, ešte tu vyzývate, aj vaši predrečníci, vyzývate, že Slovákov, aby dobre počúvali, aby rodičia dobre počúvali, aby, a vy ste len zavádzali a klamali ľudí, pretože to je jeden nezmysel, a považujem to za totálne absurdné, lebo tie obedy sú zadarmo a vy dobre viete, že sú tie obedy zadarmo.
A už by som sa len vrátil a poznamenal jednu dôležitú informáciu. Vy tu vravíte, že, že Igor Matovič, premiér, sľuboval sociálne veci. No viete, ja by som sa pozrel do histórie SMER-u za posledných minimálne desať rokov a pozrel by som sa na taký jeden holý fakt, že, pozrel by som sa na jeden holý fakt k téme 13. dôchodkom. Od akého roku boli transparenty, bilbordy v rámci celého Slovenska, ako ste tu nasľubovali ľuďom, dôchodcom, že budú 13. dôchodky, a do dnešného dňa nie sú. Čiže prestaňte, prosím vás, klamať voličov a nezavádzajte ich klamstvami, že tie obedy nebudú, pretože to je len obyčajné klamstvo zo strany, vychádzajúce zo strany SMER - sociálna demokracia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis