Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:44 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:44 - 10:46 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za pozitívne reakcie, či už aj opozičných a, samozrejme, aj koaličných poslancov, skutočne veľká vďaka vám patrí.
Jednej veci sa dotknem, ktorú spomenul pán poslanec Kočiš. Len ste vraveli, že niekedy je lepšia tá náhradná starostlivosť alebo tá náhradná rodina ako tá biologická. S týmto nemôžem úplne až tak súhlasiť. To je veľmi diskutabilné, to je na takom tenkom ľade, pretože, opakujem, nám musí všetkým záležať hlavne zo strany štátu, aby sme sanovali tú rodinu. Dnes máme kopec detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti. Ja poviem veľmi otvorene, dúfam, že sa nikto na mňa nenahnevá, ale neoprávneným a neopodstatneným spôsobom toto treba naozaj jasne pomenovať.
Čo ja veľmi intenzívne komunikujem a budem za ten čas, čo budem poslancom, bojovať, aby sme posilnili terénnu sociálnu prácu na Slovensku, ktorá je neskutočne poddimenzovaná. Neskutočne poddimenzovaná. Rokujem s tým, s týmto návrhom aj s pánom ministrom práce, čiže je to v štádiu riešenia, pretože kto môže jedine pomôcť patologickým rodičom napríklad alebo rodičom, ktorí jednoducho nezvládajú výchovu svojich detí, sú terénni sociálni pracovníci na všetkých úrovniach. Absolútne súhlasím, že pri tomto návrhu, samozrejme, treba dbať aj o to, aby sme pomohli finančne, čo, vďakabohu, nadobúda tento zákon účinnosť od 1. augusta, ale treba pomôcť po tej odbornej stránke. Čiže prevencia, poskytovanie sociálneho poradenstva aj v rámci teda už dieťaťa umiestneného v náhradnej starostlivosti.
Čiže opakujem, ďakujem za všetky podnety aj za reakcie pozitívne, ale my sa musíme v prvom rade postarať o to, aby deti boli pri svojich biologických rodičoch. To jednoducho musí byť pre nás ako zákonodarcov, pre štát jednoducho alfou a omegou.
Ešte raz veľká vďaka, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 10:30 - 10:36 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Na začiatku by som chcel veľmi pekne poďakovať, že môžem byť spolupredkladateľom tohto návrhu, čiže ďakujem hlavnej predkladateľke pani Žitňanskej, že ma teda pripísala, že som teda mohol participovať.
Táto téma je mi neskutočne veľmi blízka a aj sa tejto téme venujem. Poznám teda mnoho rodičov, a teda mnoho náhradných rodín, ktoré jednoducho vykonávajú túto svoju prácu naozaj veľmi zodpovedne s láskou. Treba povedať aj to, že tá práca náhradných rodičov je istým spôsobom veľmi komplikovaná. Z osobnej skúsenosti teda naozaj viem, že, že dokonca aj môj brat hovorí, jak sme boli v pestúnskej starostlivosti a tí náhradní rodičia jednoducho po tej finančnej stránke to naozaj nemali jednoduché. Ale to nemá byť to dôležité alebo to hlavné memento pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho to sú tie holé fakty.
Pani Žitňanská povedala, že v roku 2020 máme umiestnených 6 879 detí a deti, ktoré boli teda zverené do konca roka 2020, čiže ide o 5 269 detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti. Je ale pravdou, že ja tiež veľmi úzko spolupracujem s organizáciou Úsmev ako dar a my naozaj sa snažíme roky rokúce, aby deti sme sanovali, aby jednoducho tá biologická rodina zostala pokope, aby sme skutočne ochránili rodinu pred nežiadúcimi patologickými javmi, ak to mám takto odborne nazvať. Ale je pravdou, že máme teda mnoho tých rodín v pestúnskej starostlivosti alebo teda v náhradnej starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme naozaj to dieťa ochránili pred ústavnou starostlivosťou. To je tá posledná fáza alebo posledná akcia, hovorím to veľmi tak familiárne, aby teda dieťa nemuselo jednoducho ísť do ústavnej starostlivosti. Čo dnes vieme, že v ústavnej starostlivosti máme okolo 5-tisíc detí v rámci celého Slovenska od východného až po západné Slovensko.
Ale je aj pravdou to, že nám za posledné roky ubúda možnosť alebo resp. zo strany náhradných rodičov (reakcia z pléna) záujem, ďakujem pekne, záujem teda o náhradnú starostlivosť ako takú. A ja si kladiem otázku, že prečo to tak je, samozrejme. Samozrejme, nie je to absolútne žiadne zlyhanie štátu, ale možno je tá príprava na to náhradné rodičovstvo trolinku slabšia ako možno v minulosti, možno aj tie prirodzené obavy si vziať dieťa do náhradnej starostlivosti. Je pravdou, že tam mnoho tých faktorov skutočne do toho vstupuje, čiže možno to je otázka a následne sa budem tomu určite aj ja venovať. A hovorím, venujem sa tomu, aby sme aj tých budúcich náhradných rodičov dostatočne pripravili na to, aby si deti vzali do náhradnej starostlivosti.
Ale v prvom rade o čo nám ide, je sanovať rodinu ako takú a nedbať a nepozerať sa na to, či to je dieťa rómskeho pôvodu, alebo pochádza z málopodnetného prostredia alebo, ja neviem, ak ide o marginalizované skupiny. Jednoducho sanácia je naozaj alfa a omega.
Hlavným cieľom návrhu zákona, aby som teraz sa dostal k meritu veci, je skutočne upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, a to podmienku veku v čase zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverejnenia do predosvojiteľskej starostlivosti.
Pani Žitňanská tiež vravela, že v súčasnosti definuje platná úprava právo dieťaťa na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čiže za podmienky, že dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f), je mladšie ako šesť mesiacov. Túto podmienku v mnohých prípadoch v praxi nie je možné splniť, a to aj v súvislosti s dĺžkou súdnych konaní. Čiže je veľmi vynikajúce, že naozaj nebudeme absolútne brať do úvahy jednoducho ten vekový limit, pretože častokrát tie náhradné rodiny alebo náhradní rodičia jednoducho mali potom možno aj takú demotiváciu si teda vziať to dieťa do náhradnej starostlivosti, ale to nemá byť. Samozrejme, finančný príspevok nemá byť absolútne tým hlavným momentom si dieťa vziať do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho vziať si dieťa preto, lebo si to dieťa zaslúži mať naozaj plnohodnotný a zdravý život v milujúcej rodine.
V dôsledku nesplnenia tejto podmienky je naozaj strata nároku oprávnenej osoby na tento príspevok. To som vravel. Z tohto dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť, a preto pri zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Áno je to, v súčasnosti tá suma predstavuje okolo 540 euro. Ak sa nemýlim, bude to až okolo 829,86 eur, ktoré sa v prípade úpravy zákona, samozrejme, bude automaticky valorizovať.
Čiže ešte raz by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Žitňanskej. Samozrejme, teším sa, že môžem byť spolupredkladateľom a vyzývam a povzbudzujem všetkých budúcich náhradných rodičov, aby sa toho nebáli. Skutočne reflektujeme na potreby mnohých tých náhradných rodín alebo rodičov. Mnohí to skutočne robia veľmi, veľmi zodpovedne, s láskou. A poznáme dokonca aj mnohých tých domovákov alebo teda tých detí, ktoré už teda boli zverené do tej pestúnskej starostlivosti alebo teda do úplného osvojenia, sú to plnohodnotní občania, ktorí ďakujú za to, že mohli byť práve umiestnení v náhradnej starostlivosti. Ale opakujem treba sa pozerať v prvom rade na to, aby deti sme dokázali po tej materiálnej, po tej duševnej hlavne, čo sa týka sanácie rodiny, ochrániť.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 18:56 - 18:57 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený tlačou 509. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 522 z 19. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 11:47 - 11:49 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, otázka: Jednorazový príspevok alebo pravidelný mesačný príspevok? Rodiny už nebudú potrebovať mesačný príspevok alebo teda jednorazový príspevok po tom ďalšom mesiaci? Myslíte si, že ten jednorazový príspevok, ktorý je síce naviazaný na pandemickú situáciu, im výrazne v jej rodine pomôže? To si skutočne nemyslím. A už sa nechcem opakovať, ale radšej navrhnúť systematický, pravidelný mesačný rozpočet, prepáčte, mesačný príspevok pre rodiny, pretože ja za tie rodiny budem bojovať a budem za nimi stáť. Ja nie som proti rodinám, a to v žiadnom prípade. Opakujem, viem, ako tie mnohé rodiny, v skutočnosti mnohé sú, opakujem ešte raz, na hranici chudoby, ale nie som za to, aby to bol len jednorazový mesačný príspevok vo výške 300 euro, lebo to im nezachráni ich situáciu konkrétnu. To im skutočne nezachráni ich situáciu.
A ešte sa tu ohradzujete tými antigénovými testami. Vravíte, že kopec miliónov sa vynaložilo. Ja nie som síce ekonóm, ale jedno viem určite, ak by sme tie antigénové testy neaplikovali pravidelne, tak by sme nemali tie výsledky, aké máme. A vďakabohu, vďakabohu, dnes sa nám uvoľňujú opatrenia, otvárajú sa služby v prospech ľudí. Čiže ide nám o zdravie ľudí v prvom rade, čiže aj o rodiny.
Asi toľko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:56 - 10:58 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Tomáš, ja som vás už viackrát chválil, že vy ste jeden úžasný komunikátor, máte vynikajúce komunikačné schopnosti, ale opäť trolinku zavádzate a klamete. Čiže ja nie som žiaden prívrženec pána predsedu nášho, pána Igora Matoviča, ja mám vlastný názor aj vlastné skúsenosti. Na začiatok poviem len toľko, dvanásť rokov som bol v teréne a bol som ako terénny sociálny pracovník, ktorý pracoval s ohrozenými rodinami, s rodinami, ktoré sú na hranici chudoby, pán Erik Tomáš. Dvestoeurový príspevok sme my zaviedli pre tehotné ženy. To je systematický príspevok a systematická práca pre tie najohrozenejšie rodiny, respektíve pre tehotné ženy. Tak mi nevravte, že toto neni systematická podpora! Dvadsaťpäť euro, čo ja apelujem roky rokúce, na dieťa, ako prídavok na dieťa, to vám príde normálne? To vám príde normálne, že 25 euro, matka má z tejto sumy vyžiť?! Prosím vás, nedajte sa zahanbiť!
Vaše príspevky sa väčšinou navyšovali preto, lebo sa valorizovalo, to dobre viete, že k 1. 7. sa vždycky valorizuje, čiže asi toľko.
A ešte by som dodal jednu veľmi dôležitú vec, že SME RODINA ako strana zrušila doplatky pre deti do šiestich rokov ako pre zdravotne znevýhodnené osoby, ako pre seniorov, tiež systematická práca, respektíve odborná pomoc aj z hľadiska, finančného hľadiska. Čiže, prosím vás, pán Erik Tomáš, skúsme nezavádzať, držme sa faktov. A ja sa vás nechcem dotknúť, ešte raz, a nespochybňujem vaše skúsenosti, ale ja vám vravím jednu vec ako pokorný človek, dvanásť rokov som bol v praxi, v teréne a matky s rodinami častokrát sa museli veľmi obracať a vyžiť z 25 eur na dieťa. Ak toto vám príde normálne, ak toto vám príde fajn, tak, pri všetkej úcte, nie!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2021 10:40 - 10:42 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci.
Mne sa tento návrh síce veľmi páči, ale, ale trošku to vnímam za taký populistický krok, pretože keď som roky rokúce bil na poplach a upozorňoval som aj bývalú garnitúru, že prečo sa nezvýšia rodinné prídavky na deti a, respektíve príspevky na rodičov a na výchovu detí, pretože dnes máme kopec rodín, kopec rodín, ktoré žijú na hranici chudoby, máme mnoho rodín, ktoré sú na tom skutočne katastrofálne, majú príspevok vo výške 25 euro. Čiže jednorazový príspevok vo výške 300 euro považujem naozaj za veľmi neúprimný krok z vašej strany a nemyslím si, že toto tým rodinám z dlhodobého hľadiska pomôže.
A ak treba pomôcť rodinám, a čo určite treba, tak hľadať riešenie, ktoré bude systematické a dlhodobé, ale nie jednorazovým príspevkom, lebo, opakujem ešte raz, tváriť sa, že jednorazový príspevok vo výške 300 euro pomôže rodinám, ktoré, áno, viem, že sa to vzťahuje teraz na súčasnú pandémiu, to beriem ako dôležitý argument, ale nie efektívny a nie je vôbec systematický.
Mnoho rodín, a opakujem ešte raz, žije dnes na pokraji chudoby alebo na hranici chudoby a tým sa roky rokúce nepomáhalo. Roky rokúce ste sa tvárili, že vám záleží na rodinách, ktoré potrebujú vašu systematickú pomoc, aj finančnú, aj odbornú, a nikto na nich nehľadel. Čiže toto považujem, pri všetkej úcte, veľmi, veľmi populistické.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 13:06 - 13:08 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Ďakujem aj poslankyni Monike Kozelovej za veľmi distingvovaný a naozaj odborný prejav vo vzťahu teda samotného úradu. Ale Monika sa zmienila o takých dvoch veľmi dôležitých kľúčových veciach, na ktoré by som teda veľmi rád zareagoval.
Samozrejme, absolútne súhlasím s navýšením zamestnancov v rámci vášho úradu, pretože ten váš úrad naozaj má svoje opodstatnenie, skutočne si vyžaduje väčšiu pozornosť, a to už len z toho dôvodu, že zdravotne znevýhodnené osoby na Slovensku sú stále vnímané ako keby na okraji spoločnosti, čo ma teda naozaj veľmi, veľmi roky rokúce mrzí, pretože ja nechcem absolútne degradovať, ale, ale časť skutočne ľudí stále nemá potrebu vnímať túto, túto tak závažnú skupinu ľudí po tej zdravotnej stránke ako za súčasť spoločnosti. Čiže absolútne súhlasím s navýšením zamestnancov.
Tiež si sa zmienila o úradoch práce, ktorých máme na Slovensku 46. Nechcem všetkých hádzať do jedného vreca, ale vravela si, Monika, aj to, že mnoho tých zamestnancov ako keby ignorovala, ignorovala tú prácu alebo ignorovala tie potreby tých jednotlivých prípadov. Ono to je naozaj veľmi individuálne k prípadu na prípad alebo teda k prípadu k prípadu. Je pravdou, že aj ja som sa stretol za tie roky s mnohými ľuďmi, ktorí to tak ignorovali a vehementne a tvárili sa, že sa jednoducho tieto veci nedejú na Slovensku, čo ma tiež veľmi mrzí, ale možno by som odporučil, aby zo strany ÚPSVaR-ov bola viac zvýšená tá kontrola, ktorá by skutočne reflektovala na jednotlivé potreby práve týchto zdravotne znevýhodnených osôb.
A posledná vec, tie DSS-ky. Vravela si, Monika, že je tam nedostatočný počet zamestnancov alebo skôr nekvalifikovaných. Opäť sa len vraciam a tiež by som len apeloval na tú väčšiu kontrolu, pretože ja nechcem, aby to tu bolo teraz také dirigované, ale ten kontrolný mechanizmus v istých veciach jednoducho má svoje opodstatnenie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 9:59 - 10:01 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Valášek, vy keď... treba sa na to pozrieť trošku aj takým odborným okom. Minca má dve strany, asi tak by som začal. Ja rozumiem tomu, že pandémia, celý COVID skutočne vplýva hlavne na tie rizikové skupiny a aj na psychickú stránku, že to má obrovský dosah. S týmto musím maximálne súhlasiť. V podstate, v podstate tá celá situácia trvá naozaj viac než rok. A, samozrejme, že to má negatívne účinky. Ale viete, kydať a haniť vládu, že my sme, resp. vy ste to povedali a teraz parafrázujem vás, vy ste povedali, že sme spôsobili rôzne fatálne rozhodnutia vo vzťahu k občanom, tak s tým pri všetkej úcte nemôžem veľmi súhlasiť, lebo nikto na túto pandémiu nebol pripravený ani krízový štáb, ani epidemiologická stránka ľudí, ani odborníkov, ani súčasná vláda.
Viete, v konečnom dôsledku sa treba na to pozerať asi trošku inak. Že dnes sa dostávame do fázy, že sa nám otvárajú rôzne služby a verím tomu, že naozaj budeme mať po tej pandémii a že sa ľudia budú zobúdzať do bežného reálneho života a aj napriek tomu a mne to je veľmi ľúto, že mnoho ľudí prechádza mnohými psychickými problémami. Lebo, opakujem, tá pandémia naozaj má nežiadúce účinky alebo mala nežiadúce účinky.
Ja čo odporúčam ako odborník v sociálnej oblasti, je možno posilniť viac odborný tím a viac sieťovať. Stretávať sa a posilňovať práve tie rizikové skupiny, ktoré môžu výrazným spôsobom pomôcť, aby sme eliminovali tie psychické nežiadúce účinky. A skúsme naozaj hľadať skôr riešenie, ale nie za každú cenu len haniť a haniť a haniť. Lebo to nie je riešenie. Lebo vy ste, pán poslanec, fundovaný človek, ja vás tak vnímam, ako boli ste súčasťou koalície, tak ako nemyslím si, že za každú cenu je správne len haniť. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 10:02 - 10:03 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredsedajúci. Veľmi pekne ďakujem mojim predrečníkom za faktické poznámky. Ja skutočne chcem len oceniť ešte raz a pozdvihnúť, že ten rozdiel medzi bývalou garnitúrou a súčasnou našou vládou je ten, že my nebudeme absolútne hájiť vlastné záujmy. Skutočne budem ja osobne participovať na tom, aby som bol osobne fyzicky prítomný pri výbere nového kandidáta, nového riaditeľa, ktorý bude naozaj morálny, zodpovedný, bude spĺňať všetky kvalifikačné predpoklady.
Kolegyňa pani Vaňová spomenula, že mnoho tých káuz bolo medializovaných. Ja sa potom pýtam, že komu toto naozaj vyhovovalo, keď raz bolo značne veľa tých káuz medializovaných a evidentne sa nič s tým nerobilo. Síce my sme na to ako mnohé ľudskoprávne organizácie upozorňovali, dokonca kolegyňa je veľmi fundovaná v tomto smere, ale nikto ju nechcel v tomto smere počúvať. A, opakujem ešte raz, ten nový riaditeľ jednoducho, a ja budem v tomto smere veľmi tvrdý, pretože tam sú nemalé finančné prostriedky, naozaj nemalé finančné prostriedky, s ktorými sa musí veľmi opatrne, ale hlavne adresne a cielene, samozrejme, samozrejme, teda pre tie cieľové skupiny adresovať.
Čiže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj pánovi Pollákovi, aj všetkým predkladateľom a teším sa, že ten fond bude mať nový vietor, ktorý bude transparentný. Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 9:54 - 9:57 hod.

Ján Herák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zatiaľ iba predsedajúci, ďakujem.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Predsedajúci, ospravedlňujem sa. Vážený pán podpredsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, ja nebudem teda dlho rozprávať, len tak v krátkosti.
Problematika spojená s národnostnými menšinami je pre mňa skutočne veľmi blízka. Aj z toho dôvodu som rád, že sa môžem legislatívne podieľať na tomto legislatívnom návrhu. Ďakujem kolegom za možnosť na ňom s nimi participovať.
Kolega pán Pollák spomenul naozaj rôzne obštrukcie, ktoré sa diali v rámci fondu, ktoré sa, samozrejme, mne ako tiež Rómovi, ale aj hlavne občanovi nepáčili alebo nepáčia. A som veľmi rád, že nový riaditeľ, ktorý bude transparentne, samozrejme, aj na základe odbornosti, kvalifikácie vybraný, tak verím tomu, skutočne verím tomu, že nebude robiť zbytočné klamstvá, nebude sa zbytočne alebo nebude hájiť vlastné záujmy a nebude sa obohacovať práve, na práve tak dôležitých projektoch, ktoré sú cielené a hlavne adresné pre tých, ktorí tie finančné prostriedky rozhodne potrebujú. Čiže verím tomu, že naozaj tá transparentnosť bude rozhodujúca a že nový riaditeľ bude systematicky, odborne skutočne pre všetkých, ktorí to naozaj potrebujú.
Významným prínosom predmetného návrhu zákona je vytvorenie evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. V tejto súvislosti dochádza k definovaniu pojmu kultúrna organizácia národnostnej menšiny, pričom skutočne ide o právnickú osobu so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá sa podieľa na voľbe a výbere kandidátov na členov odborných rád. To už teda spomenul aj pán poslanec Pollák.
Čo je ešte veľmi dôležité a rád to zopakujem, dôležitou podmienkou je preukázanie pôsobenia kultúrnej organizácie národnostnej menšiny v oblasti zachovania, vyjadrenia ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, ako aj výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Tiež zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Poslednou podmienkou, tiež neodmysliteľnou, ktorú musí kultúrna organizácia národnostnej menšiny splniť, je zápis do registra, ktorý si rovnako vymedzuje v predmetnom návrhu zákona.
Toľko v krátkosti k predloženému návrhu zákona. Tento návrh zákona predstavuje skutočne posilnenie postavenia organizácie ako takej, ktoré zastupujú národnostné menšiny, pričom sa vytvára legislatívny rámec pre evidenciu týchto organizácií a rovnako aj podmienky zápisu do registra. Práve posilnenie postavenia jednotlivých organizácií môže prispieť k posilneniu činnosti a vážnosti týchto organizácií a celkovo k rozvoju kultúry národnostných menšín na Slovensku.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona v mene jeho predkladateľov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis