Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.12.2020 o 16:15 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Pollák Peter
Zvolám ľudskoprávny výbor v miestnosti č. 33 o 18.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.12.2020 17:58 - 17:58 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem. Výbor pre obranu a bezpečnosť k návrhu ústavného zákona o bezpečnosti štátu sa uskutoční ihneď v miestnosti č. 34.
Skryt prepis
 

9.12.2020 17:40 - 17:42 hod.

Vašečka Richard
Hlasovať, dohodli sme sa, že budeme hlasovať v balíku, takže keď budem hlasovať o prvom čítaní skrátených legislatívnych návrhov, tak aj o tomto, čiže ihneď.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.12.2020 17:40 - 17:42 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ja som chcel ešte v rozprave, prípadne ak náhodou niekto chcel ešte nejakú faktickú, lebo som sa hlásil do rozpravy. Ja len krátko, kolegovia.
Pani prezidentka namietala tento zákon napriek tomu, že sa s ňou komunikovalo, z jedného dôvodu, a to, že právomoc odnímať titul vysokoškolský, akademický alebo vedecko-pedagogický titul, teda konkrétne titul profesor, pardon, že nebol upravený v ústave. Ale v tom čase, keď sme už dostali späť tento zákon, keď bol vrátený, na ústavnoprávnom výbore už do spoločnej správy bola schválená, bol schválený pozmeňujúci návrh Ústavy Slovenskej republiky a to bol aj dôvod, prečo sme čakali, ja sa ospravedlňujem viacerým kolegom, ktorí boli rozrušení tým, že tento zákon akoby stále prepadal, ale jednak sme si schválili pozmeňujúcim návrhom jeho presunutie a bolo potrebné čakať, aby tej námietke pani prezidentky bolo vyhovené tým spôsobom, že tá právomoc už v Ústave Slovenskej republiky bude. To sa stalo dnes pri hlasovaní definitívne o 11.00 hod., takže teraz môžme hlasovať.
Z toho dôvodu vlastne pripomienky pani prezidentky, ktoré v tom čase ešte boli aktuálne, boli oprávnené, teraz strácajú odôvodnenie, takže odporúčame, tak ako to schválil gestorský výbor, aby sme pripomienky pani prezidentky neschválili, to bude prvé hlasovanie, a potom aby sme zákon schválili v pôvodnom znení, teda bez tých pripomienok, keďže už je zadosťučinené tej námietke.
Pripomínam, že v treťom čítaní, keď sme ho schvaľovali 5. novembra, tak zaňho hlasovala vlastne celá Národná rada naprieč všetkými klubmi, nebol tam žiaden nejaký problém.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 9.12.2020 17:36 - 17:40 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 5. novembra 2020, ktorý bol vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 346).
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 5. novembra 2020 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prezidentka Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila Národnej rade Slovenskej republiky uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 25. novembra 2020 č. 6439-2020-KPSR uviedla dôvody, ktoré ju viedli k tomu, aby využila svoju právomoc, ktorá jej vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 334 z 25. novembra 2020 pridelil zákon z 5. novembra 2020 týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a súčasne určil lehotu na jeho prerokovanie. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky k pripomienkam prezidentky uvedených, uvedeným v časti II spoločnej správy zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi výboru dňa 26. novembra 2020 uznesením č. 186 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na schôdzi výboru dňa 26. novembra 2020 uznesením č. 60 zhodne odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky hlasovať:
1. o pripomienkach prezidentky Slovenskej republiky uvedených v časti II spoločnej správy v bodoch 1 až 14 spoločne s odporúčaním gestorského výboru ich neschváliť,
2. o zákone z 5. novembra 2020 ako celku, s odporúčaním gestorského výboru schváliť zákon v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 61 z 26. novembra 2020.
Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov, súčasne ma poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa na chvíľku hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:30 - 16:32 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Nebyť plošného testovania, na Slovensku by sme mali denný prírastok už teraz zhruba štyri, päťtisíc prípadov. Skolabovali by nám viaceré nemocnice a osobne si myslím, že by sme sa veľmi priblížili Španielsku z prvej vlny koronakrízy.
Ďalším faktom, ktorý to celoplošné testovanie prinieslo, je ten, že v tých v tom čase najviac postihnutých okresoch v Bardejove a na Orave sa znížila celkom zjavne tá krivka a sa dostali z tých najčervenších čísiel niekde úplne inde. Plošné testovanie zároveň našlo nové, nové ohniská nákazy, ktoré sa týmto dokázali eliminovať. A je to pravda, že aj po tomto plošnom testovaní a aj napriek opatreniam vlády naďalej rastie incidencia prípadov a tá rastie všade. A práve preto je treba prijímať ďalšie opatrenia na to, aby už ďalej to nerástlo, prípadne sa to obmedzilo. A ja v tomto, v tomto boji premiéra Igora Matoviča za zdravie za životy ľudí budem vždy stáť a budem hlasovať tak, ak to bude na mne, aby som mu tento boj pomohol vyhrať.
Pokiaľ ide o ďalších kolegov, ja som nikdy nepovedal to, že Slovensko nie je civilizovaná krajina, ale som povedal to, že sú krajiny, ktoré sa považujú za civilizovanejšie.
A poslednú vec, na ktorú by som chcel reagovať, je to, že právny poriadok Slovenskej republiky nebol pripravený na takúto vlnu pandémie a aj z tohto dôvodu je treba... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:24 - 16:26 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať za vystúpenie kolegovi Ďurimu Gyimesimu. Ja som si tiež spravila benchmarking v jednotlivých štátoch, aby som porovnala, aký zákon na vyhlásenie núdzového stavu platí v týchto štátoch. A rovnako ako on som si pozrela švajčiarsky zákon o organizácii vlády a správy, ktorý stanovuje, že núdzový stav vyhlásený vládou trvá maximálne šesť mesiacov a potom v prípade potreby predlženia buď pokračuje osobitným zákonom o núdzovom stave, alebo končí odmietnutím návrhu takéhoto zákona parlamentom. V súčasnej koronakríze sa tak vo Švajčiarsku prijal po šiestich mesiacoch zákon.
Nemecko je osobitné tým, že vyhlási sa núdzový stav, Nemci totiž majú osobitý zákon na ochranu pred infekciami. Touto úpravou sa môže inšpirovať aj Slovenská republika, tam, kde treba presnejšie vymedziť, ako sa do základných práv a slobôd môže zasiahnuť. To Nemecko ešte viac a podrobnejšie spresnilo v novele z novembra 2020.
Smrť si nevyberá, či sú vianočné, alebo veľkonočné sviatky, alebo je voľný, alebo pracovný deň. A keď sa pýtame, kto a akému Bohu slúži, my kresťania katolíci chápeme Boha ako tri osoby: Otec, Syn a Duch svätý. Keď sa však Boh vytratí zo sŕdc ľudí, je jedno, či majú kríže na stenách alebo na svojich sakách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2020 16:15 - 16:21 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som aj ja so svojou troškou prispel do tejto debaty, pretože si myslím, že hlavne na jej úvode alebo v úvode tejto debaty sa odklonila pozornosť od tej, od tej podstaty toho celého, a to, že táto pandémia, ktorá je reálna pandémia, je na celom svete, nielen na, v Slovenskej republike a ohrozuje stovky tisíc a milióny životov. A táto vláda s tým bojuje. Je fakt, že právny poriadok Slovenskej republiky s pandémiou takéhoto rozsahu nepočítal. Je fakt, že žiaden z nás ani zo súčasných ministrov a ani z tých bývalých ministrov nikdy nebol pripravený riešiť problémy spojené s pandémiou, nebol schopný a nebol ani pripravený sa brániť voči tejto situácii, ktorá nastala, ktorá sa mení zo dňa na deň. A preto považujem aj také, by som povedal, aj svinstvo zo strany niektorých politikov, ktorí doslova hecujú obyvateľstvo proti tejto vláde, pretože toto považujú za jediný, jedinú slamku, ktorej sa chytajú, pretože táto krajina smeruje už niekam inam. To kormidlo bolo otočené. A túto pandémiu zneužívajú na to, aby sa mohli prinavrátiť k moci.
V úvodne debaty sme tu počúvali to, akí sme my protiústavní, počúvali sme to, aká sme herci, pretože sme pred voľbami hrali na niečo iné, než čím sme teraz. Ale faktom je, že aj tento zákon nerieši absolútne nič iné, len dôsledky celosvetovej pandémie koronavírusu. Žiaden štát na tomto svete ešte nevymyslel účinný spôsob boja taký, ktorý by nebol v rozpore s oprávnenými záujmami, resp. s ochotou ľudí podrobiť sa týmto opatreniam, alebo ktorý by čelil nejakej nevôli obyvateľstva, pretože takýto spôsob neexistuje. Existuje len to, čo reálne táto vláda robí, a robia ju aj iné vlády po celom svete. Veď si pozrite, lockdown je vo viacerých krajinách Európy a všade spôsobuje problémy obyvateľstvu. Všade sú ľudia, ktorí sú s tým nespokojní, ktorí, ktorí tieto vlády kritizujú. Vo všetkých krajinách, keď som sa pozeral na, na preferencie, vládam padá dôvera. A nie je to spôsobené tým, že tie vlády nie sú schopné vládnuť alebo že by mali záľubu v tom, že idú obmedzovať ľudské práva, ale je to preto, pretože nastala celosvetová pandémia. Opakujem to už tretíkrát.
Pokiaľ ide o tento zákon, ja skutočne nevidím absolútne žiaden problém, prečo by nemohol byť prijatý bez akýchkoľvek problémov. Ja by som možno povedal, že aj bez rečí, pretože, neviem, či ste si nevšimli, alebo si to všimnúť nechcete, ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že: „V čase núdzového stavu okrem núdzového stavu vyhláseného z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosť na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu.“
Kde je, prosím vás, s týmto problém? Kde je problém s tým, že obmedzíme tým ľuďom mobilitu kvôli tomu, aby sa tento vírus ďalej nešíril alebo aby sme ho aspoň trošku zastavili, prípadne aby sme mu konečne zlomili krk. Nikto z nás sa nevyžíva v tom, že nosíme tieto rúška. Nikto z nás sa nevyžíva v tom, že povieme hociktorému obyvateľovi našej krajiny, že ty musíš zostať doma. Nikto z nás to nechce, ale to musíme robiť. A v tomto prípade by sme žiadali od vás podporu, a nie hejty.
Tento ústavný zákon zavádza nový núdzový stav, ktorý je spojený s pandémiou, s ničím iným. A preto, pokiaľ ten núdzový stav trvá, pokiaľ tá pandémia tu je, tak ja tento ústavný zákon absolútne podporujem a podporujem aj všetky kroky vlády smerujúce k tomu, aby sme už konečne z tej krivky išli nie nahor, ale, ale dolu, prípadne z tejto pandémie von, preto tento ústavný zákon podporím bez akýchkoľvek problémov a bez rečí presne takisto, ako ho podporili aj vo Švajčiarsku napríklad alebo v Nemecku. V Nemecku majú svoj osobitný zákon, ktorý sa týka pandemickej situácie. A vo Švajčiarsku je prijatý zákon, ktorý dáva vláde možnosť na šesť mesiacov obmedziť základné ľudské práva v súvislosti s pandémiou, a pred vypršaním tohto stavu môže požiadať znovu parlament švajčiarsky vláda o jeho následne predĺženie.
Robíme presne toto isté, čo robia aj oveľa civilizovanejšie krajiny možno, ako je Slovenská republika, alebo aspoň tie, ktoré sa považujú za civilizovanejšie, preto vás všetkých žiadam o podporu tohto návrhu a prestaňme sa, prosím vás, na hlúpostiach a poďme tejto pandémii spoločne zlomiť krk.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:15 - 16:15 hod.

Hatráková Katarína
Ja len sa chcem poďakovať kolegom. Áno, v tom, tým Rakúskom sa, samozrejme, môžme inšpirovať.
A teda ešte pánovi kolegovi Sujovi, verím, že zakladáme aj novú prax na novú komunikáciu tu v parlamente.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2020 16:08 - 16:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, Katka, za tvoj, tvoje vystúpenie, vecné vystúpenie. Posledné čísla týkajúce sa pandémie COVID-19 na Slovensku nepustia, Ag a PCR testy na Slovensku odhalili 5 641 nakazených a pribudlo 38 obetí. Týmto zákonom, ktorý diskutujeme, sa vytvoril osobitný typ núdzového stavu z dôvodu pandémie, ten umožňuje obmedziť základné práva a slobody v menšej miere než iné núdzové stavy, núdzový stav z dôvodu pandémie neumožňuje také zásahy do práv ako bežný núdzový stav, neumožňuje sa napríklad zásah do vlastníckeho práva, do slobody prejavu ani do práva na štrajk, čo sa umožňuje nariadiť alebo obmedziť, sú domáca karanténa, pracovná povinnosť, nútené ubytovanie evakuovaných osôb.
Všetci vieme, že COVID-19 nie je slovenskou pandémiou a jeho príčinou nie je Igor Matovič. Je to celosvetový problém, k dnešnému dňu je na svete celkový počet potvrdených prípadov 68 mil., vyliečilo sa 47 mil. a zomrelo 1,6 mil. ľudí. V Čechách zomrelo viac ako 9-tisíc, v Maďarsku 6-tisíc, na Slovensku sa na COVID nakazilo 119 232 ľudí a zomrelo 1 046 ľudí. Aj toto číslo v porovnaní s inými svedčí o tom, že premiér Igor Matovič zvláda boj s pandémiou COVID-19 najlepšie s porovnaním sa obetí COVID v susedných štátoch. Existujú pomerne presvedčivé dôkazy, že lockdown v kombinácii s hromadným testovaním viedli na Slovensku k veľmi výraznému obmedzeniu záťaže infekciou COVID-19. Smrť si nevyberá, či sú Vianoce... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis