Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.5.2021 o 21:46 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.5.2021 14:08 - 14:09 hod.

Vaňová Jarmila Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som chcela oceniť, že tento návrh zákona, pretože aj z mojej nedávnej praxe, ktorú som robila v teréne v dosť náročných podmienkach, kde som sa stretávala s mnohými ľuďmi, ktorí sú nezamestnaní a evidovaní na úradoch práce, tak väčšina z týchto ľudí naozaj trpí tým, že sú, že majú exekúcie a častokrát sme museli hľadať riešenia. Takže súhlasím s tým, že naozaj tých odborníkov nemáme, ale oceňujem, že toto budú mať vo svojej gescii práve úrady práce, pretože táto služba mi tam chýbala. My keď sme robili sociálnu prácu, tak sme si častokrát tieto veci, ako pomáhať ľuďom, museli naštudovať. Museli sme si to zisťovať a hľadať, hľadať informácie, ako pomáhať. Ja som pomohla x-y ľuďom pri osobných bankrotoch a myslím si, že mi to celkom išlo. Takže naozaj som veľmi rada, že konečne prichádzame s tým, že potrebujeme tú osvetu, potrebujeme prevenciu, samozrejme, a potrebujeme ľudí vzdelávať vo finančnej gramotnosti. Takže za mňa áno. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.5.2021 13:48 - 13:49 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 499. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 517 zo 16. apríla 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

4.5.2021 13:44 - 13:45 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedníčky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 117 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Vladimíry Marcinkovej za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti hlasovalo za 91 poslancov, proti 10 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolená Vladimíra Marcinková. (Potlesk.)
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:48 - 22:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Sulanová, som rada, že ste otvorili túto tému. Ochrane spotrebiteľa som sa venovala aj na pôde Európskeho parlamentu, som bola vo výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a ono skutočne, keď sa hovorí o právach spotrebiteľa, platí vo všeobecnosti príslovie náš zákazník, náš pán. Bohužiaľ, existuje mnoho predajcov, ktorí ochranu práv neustále porušujú a nerešpektujú. Porušujú tým zákony a pravidlá predaja na Slovensku. Spotrebiteľská výchova, Spotreba pre život je napríklad súťaž, ktorá sa organizuje v Starej Ľubovni, a v krajine lietajúceho mnícha Cypriána sa stretajú žiaci, učitelia a zástupcovia spotrebiteľských združení zo Slovenskej republiky a Českej republiky, aby tak slávnostne vyhodnocovali súťaž Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život, ktorú organizuje Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska s podporou Ministerstva školstva, vedy a športu Slovenskej republiky (pozn. red.: správne „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“) pre žiakov základných a stredných škôl.
Budem s vami, samozrejme, bojovať, aby sa aj táto téma dostala do možno pozornosti programového vyhlásenia vlády, a verím, že ju bude podporovať aj ministerstvo školstva.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:32 - 22:34 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako Marek Kotleba naznačuje, že sme tu aj profesionáli, či už pedagógovia, alebo tréneri zo športu, tak mňa, samozrejme, zaujala tiež tá zmienka o tom. A verím, že i napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády nie je veľa o tom veľa popísané, ale ja viem, že aj od mojich kolegov z nášho klubu, že aj ja som sa zapojil do určitej skupiny, kde chceme pomôcť nejakým spôsobom jednak pri novele zákona, ale aj pri zavedení určitých vecí, ktoré vo vyspelej Európe fungujú, napr. zvýšiť počet hodín telesnej výchovy, kde vidíme, že v okolitých krajinách je to minimálne o jednu až dve hodiny viacej. Ale najviac u... dá sa povedať, u detí na prvom stupni, kde sa vlastne buduje ten vzťah k športu a k pohybu ako takému. Vieme, že problémy s obezitou, zlé držanie tela, slabá kondícia sa nám neskôr vrátia hlavne v tých problémoch, keď ich budeme musieť liečiť. A skutočne dnešná mládež má toho pohybu menej.
Vieme, že aj pandémia sa teraz podpísala na tom, že mnohí vďaka tomu, že museli byť doma, popriberali a zhoršila sa im kondícia, takže čaká nás určite veľa roboty.
Okrem toho, že sa rozšíria hodiny, teraz beží aj taký projekt Tréneri na školách, kde vlastne chodia tréneri pomáhať možno tým na prvom stupni, kde napríklad učiteľky častokrát nemajú tie vedomosti a schopnosti a tie školy, ktoré chcú, tak sa im tam pomôže. Ďalej Fond športu, ktorý takisto chce pomôcť tú infraštruktúru nejakým spôsobom zlepšiť, ktorá tuná chýba, pretože možnože v mestách ešte ako-tak, ale v menších obciach a tak ďalej, skutočne že aj ja si pamätám, sme mali telesnú výchovu na, na chodbe. Takže verím, že o čo menej je toho v tem programovom vyhlásení vlády, o to viacej spravíme a budeme radi, keď sa to určite... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:31 - 22:32 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V samotnom úvode treba povedať, že sa ide vyslovovať dôvera vláde, ktorú, čo vnímam ako krok k úspešnému Slovensku v každej oblasti. Som za úspešné, krajšie a zdravšie a hlavne antikorupčné Slovensko, a preto vznikla aj táto vláda.
Ja som tiež rada, že ste otvorili práve tému športu. Taktiež som sklamaná z toho, ako sú na tom pohybovo deti a mládež, a mám s tým množstvo skúseností ako bývalá trénerka. Táto oblasť je skutočne dlhé roky podceňovaná a treba začať od malých detí a vytvoriť im podmienky na šport.
Čo sa týka práve oblasti športu a najmä podpory pohybových aktivít mládeže, pripravuje sa množstvo pozitívnych zmien a verím, že sa nám ich podarí naplniť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 22:04 - 22:05 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja by som rada ozrejmila niektoré otázky aspoň tak narýchlo. Áno, máte pravdu. Zákon o sponzoringu sa pripravuje veľmi intenzívne, takže možno preto odtiaľ vypadol. Peniaze z hazardu do kultúry taktiež potečú, takže to je odpoveď.
Čo sa týka 5 mil. do kultúrnych pamiatok v regiónoch, pani ministerka to už spomínala v pléne, do pamiatok pôjde 283 mil. pre tento rok a to je viac ako 5 mil. a idú do všetkých regiónov.
Čo sa týka Krásnej hôrky, podľa mňa Krásna hôrka mala byť už minimálne 5 rokov hotová, takže hovoriť o tom, že tento rok sa na tej Krásnej hôrke nič neudialo, je, bohužiaľ, také smiešne pre mňa, lebo už, už dávno malo byť všetko opravené na Krásnej hôrke. Peňazí tam išlo dosť, podľa môjho názoru aj viac, ako bolo treba.
A čo sa týka Národnej galérie, či sa mu bude venovať taká pozornosť ako za vaše éry, ja si myslím, že bude, hneď ako, hneď ako sa mu najskôr, tej galérii, povenuje NKÚ.
Takže asi toľko, čo viem, to vám odpovedám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:49 - 21:51 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja sa chcem pripojiť ku kolegovi Čekovskému, tiež vám ďakujem za to, že ste naozaj veľmi konkrétne vstúpili práve do... aj do tej časti kultúry.
Ja len chcem povedať, že to dotkli ste sa pamiatok, čo je teda moja srdcová záležitosť, musím povedať, len vám chcem povedať, že za posledné obdobie a posledné roky vznikli také obrovské zásahy do zákonov o pamiatkach, že sme povolili neodbornosti, aby nám vstúpila do, do opráv, do opráv napríklad oltára Majstra Pavla, inak by nebol, nebol, inak by sa nemohlo stať, aby skutočne verejné obstarávanie na reko... na reštaurovanie oltára Majstra Pavla, čo je, čo považujem za jednu z našich najhlavnejších pamiatok, aby, aby zvíťazila advokátska kancelári, prosím vás, viete. To je, to sú také veci, obávam sa, že práve cez zákon o ochrane pamiatok sme zdegradovali absolútne povolanie reštaurátor, to sú veci, ktoré, ktoré treba napraviť, kde sa treba vrátiť tam, kde sme boli predtým. Slovensko vždy malo najlepších reštaurátorov v Európe, k nám sa chodili učiť skutočne mnohí reštaurátori z mnohých krajín. Ja by som bola naozaj veľmi rada, aby sme sa vrátili tam, kde sme boli.
Spomeňme si na keltské osídlenie na hrade, to je totálne zničené len kvôli tomu, že sme tam postavili nejaké nezmyselné garáže, do ktorých aj tak nikto nechodí parkovať, je tam obsadenosť asi 20 áut denne. Takže to sú úplné, úplne šialené veci. Ja som rada, že sa pamiatkam konečne niekto venuje, nejaká vláda venuje, pretože pre mňa to bolo nepredstaviteľné, aby, aby sme to nechali v takom stave, v akom to je. Ja sa teším a na to... (Prerušené vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:48 - 21:49 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja by som aj vyzdvihol alebo ocenil to, že ste zas aspoň teda rozobrali na rozdiel od niektorých kolegov, konkrétne veci z toho programového vyhlásenia, i keď by som povedal, že vo viacerých tých, a tým, že ste sa dotkli kultúry médií, tak reagujem, išli ste až, by som povedal, príliš ďaleko, pretože programové vyhlásenie hovorí o nejakých zámeroch, a mám pocit, že pri viacerých tých témach ste, ste sa vyjadrili, ako keby už bol nejaký návrh na stole, a urobili ste si z neho vlastné závery, čo teda, či už to bolo o voľbe generálneho riaditeľa, alebo potom o nejakých kvótach, alebo podobne, takže tie návrhy ešte tu nie sú.
A zámery sú v programovom vyhlásení a viaceré tie zámery sa od minulého roka teda splnili, alebo teda takto to poviem, že tie zámery, ktoré boli minulý rok v programovom vyhlásení, tak viaceré sa splnili a myslím si, že aj vaši viacerí kolegovia ocenili mnohé zmeny či už v oblasti rozhlasového, alebo televízneho vysielania, ktoré sa robili, alebo aj v oblasti kultúry. Takže, takže len toľko v skratke, ďakujem pekne aspoň teda takto čiastkovo, že ste to rozobrali.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:46 - 21:48 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Pán poslanec, asi moje slová padli na úrodnú pôdu, pretože konečne jedno vystúpenie, ktoré sa venovalo obsahu programového vyhlásenia vlády. Boli tam skutočne vecné argumenty pro - kontra, takže ešte raz ti to, za to ďakujem.
A som veľmi rád, že si sa, že si znovu otvoril aj tému financovania Csemadoku, pretože toto bude asi v najbližších dňoch možno nejak jedna z tém, ktorá bude rezonovať v spoločenskej diskusii, spoločenskej debate. Je to téma, ktorú bolo nutné otvoriť, pretože Csemadok je 72-ročná inštitúcia, ktorá združuje 53-tisíc členov, má 450 organizácií po celej republike a ako taká, si myslím, že skutočne si zaslúži to, aby bola od štátu financovaná, prípadne aby bola jej poskytnutá dotácia na prevádzku, čo je veľký rozdiel, ale zaslúži si to, aby bola štátom podporovaná. Poďme sa o tom baviť, poďme sa o tom baviť verejne, som otvorený diskusii.
A ďakujem, že si ju otvoril.
Skryt prepis