Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

6.5.2021 o 11:29 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:28 - 15:30 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegovia tu už vysvetlili ten postup a ja len zopakujem, že každý európsky právny predpis je založený na konkrétnom článku zmluvy, ktorý sa označuje ako aj právny základ predpisu. Tým je určený legislatívny postup, ktorý sa musí použiť. Zmluva stanovuje rozhodujúci proces vrátane návrhov Komisie, následných čítaní v Rade a Parlamente a stanovisko poradných orgánov. Takisto stanovuje prípady, kedy sa na prijatie právneho predpisu v Rade vyžaduje jednomyseľnosť a kedy stačí kvalifikovaná väčšina.
Veľká väčšina právnych predpisov Európskej únie sa prijíma v rámci riadneho legislatívneho postupu. V tomto postupe majú zákonodarnú právomoc Parlament a Rada. Je možná ešte aj účasť občanov prostredníctvom európskej iniciatívy občanov, kedy môže jeden milión občanov Európskej únie pochádzajúcich aspoň z jednej štvrtiny krajín EÚ vyzvať Komisiu na predloženie legislatívneho návrhu týkajúceho sa konkrétnej záležitosti. Komisia dôkladne preskúma všetky iniciatívy, ktoré patria do rámca jej právomoci a ktoré podporil 1mil., 1 mil. občanov. V parlamente sa uskutočňuje vypočutie týkajúce sa danej iniciatívy. Takéto iniciatívy môžu preto ovplyvniť prácu inštitúcií Európskej únie, ako aj verejnú diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 15:14 - 15:16 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja budem stručný. S týmto návrhom ste, kolegovia, dokázali, že tomu vôbec nerozumiete. Medzinárodné právo je vždy nadradené vnútroštátnemu právu. Tak to bolo vždy a tak to vždy bude. To isté platí aj o práve Európskej únie.
V prípade, že by sme vypovedali takúto zmluvu, v tom prípade (povedané so smiechom) prestane platiť vôbec princíp fungovania Európskej únie a tým pádom prestane fungovať Európska únia. To je niečo, čo v podstate vidím, že chcete týmto akože docieliť. Ale, samozrejme, že ste úplne mimo. Je to absolútne nepochopenie podstaty fungovania Európskej únie a vôbec takejto medzinárodnej inštitúcie alebo organizácie. A ono, viete, toto platilo v podstate, takáto, tieto zmluvy, ktoré sa dodržiavajú platili odjakživa, už od Rímskej ríše sa hovorí pacta sunt servanda.
Takže asi toľko. Čiže toto, čo vy žiadate, je naozaj úplne mimo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.5.2021 14:58 - 15:00 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to zákon o ochrane pred odpočúvaním, Správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným používaním informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v mesiaci december 2020 o zaslanie Správy o použití informačno-technických prostriedkov v roku 2020.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložilo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov, tak ako boli predložené, sú uvedené v správe. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva uvedenú správu prerokoval na svojej 6. schôdzi výboru dňa 3. februára 2021, prijal uznesenie, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktoré vám teraz prečítam. Uznesenie Národnej rady... pre Národnú radu Slovenskej republiky zo 6. mája 2021 k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 417).
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.5.2021 14:52 - 14:54 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, poslanci, všetci prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť predkladá v súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020 (tlač 415).
V súlade s § 9 predmetného zákona výbor požiadal Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo financií - Finančnú správu, v mesiaci január 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2020 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, sú uvedené v predloženej správe.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uvedenú správu prerokoval 4. mája 2021 na 26. schôdzi, prijal k nej uznesenie č.65, ktorým ju zobral na vedomie, a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať ju na vedomie. Návrh na uznesenie je súčasťou správy.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu k tomuto materiálu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.5.2021 14:47 - 14:47 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Škoda, že pán minister Gröhling dneska nemohol prísť. Ďakujem vám za vaše zodpovedanie, iba som potrebovala vysloviť verejne, že zápasy reprezentácie Slovenska vo všetkých športoch a zápasy medzinárodného významu ako hádzanárska SEHA liga by mali mať tie výnimky tiež. Ďakujem.

Milanová, Natália, ministerka kultúry SR
Ja si dovolím len povedať vlastne a zopakovať už to, čo som povedala aj v predchádzajúcom príspevku, že naozaj teraz v stredu na vláde by sme mali prebrať aktuálny COVID automat, jeho súčasťou bude aj tzv. ten športový semafor, ktorý, si myslím, že už by mal priniesť práve aj tých divákov na tie tribúny športových podujatí.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.5.2021 14:36 - 14:36 hod.

Pleštinská Zita
Asi ju nebudete vedieť povedať, ale jednalo sa o hasičov, ktoré, ktorí mali vykonané platné previerky, a tým pádom, že sa to oddialilo, to prijatie, tak im prepadli tie, takže to bude pravdepodobne na ministra Mikulca, takže ja ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6.5.2021 14:28 - 14:29 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
No nejako sme sa neuspokojili, ale však môžme mať na to rozdielny názor (povedané so smiechom), to je v poriadku, ale verím, že aj občanom to priblížime.
Chcel by som zdôrazniť, že pre niektorých to môže po nahliadnutí do mapy vyzerať ako cesta len cez nejaké hory, lesy, lúky, háje, ale nie je to tak. Denne tadiaľ prejdú stovky kamiónov, ktoré veselo túto cestu využívajú ako tranzit zo severu na juh. Ja som nenarážal na nové trasovanie cesty, hovorím o aktuálnom stave. Je to aj pripojenie na rýchlostnú cestu R3. Ak by sme hovorili iba o osobnej doprave, tak po menších úpravách by táto cesta možno na pár rokov stačila, ale pri dnešných podmienkach začína byť nebezpečná.
Verím, že ani vy to nemáte jednoduché, ja tak isto vnímam rekonštrukcie ciest I. triedy, ktoré pod vaším vedením začalo ministerstvo riešiť, ale tiež berte aj situáciu v tom regióne, že zo žiarskej strany je tá cesta proste okachličkovaná, z tej strany okresu Turčianske Teplice sa proste prepadáva, takže vždy sa tvorí nejaký lievik, ktorý proste nezapadá do tej mozaiky.
Takže ja budem rád, keď aj nie sú finančné prostriedky, že ministerstvo túto cestu si zaradí na pracovný stôl a dá si tam nejakú, nejaký nadpis: Nutná oprava. To asi by tak všetko bolo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

6.5.2021 14:09 - 14:09 hod.

Tabák Romana
Ďakujem vám za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. Takže znamená to, že títo pacienti sa majú hlásiť poisťovniam samoiniciatívne?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:29 - 11:29 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcel by som upozorniť členov výboru pre hospodárske záležitosti, že zasadnutie je dnes o 12.00 hod., ako ste dostali do mailu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:28 - 11:28 hod.

Čekovský Kristián
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby prišli teda na schôdzu o dvanástej, alebo teda 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis