Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.5.2021 o 11:25 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:44 - 12:45 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som vám aj touto cestou chcel poďakovať za vašu neoceniteľnú prácu v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, pretože oni si to fakt zaslúžia. Som nesmierne rád, že sa vám darí aktívne búrať všetky bariéry pre ľudí so zdravotným postihnutím a ľudia sa na vás vždy vedia obrátiť. A to je ten základ, to je to najdôležitejšie.
Takže vám ďakujem za vašu prácu a verím, že v nej budete aj naďalej pokračovať, aby boli ľudia naďalej spokojní. Podporu nás poslancov máte, teda aspoň moju.
Ešte raz vám ďakujem za vašu prácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:43 - 12:44 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, pomenovali ste veľa iniciatív, príbehy ľudí, reagovali ste na právne požiadavky, z prehľadov a z takého nadhľadu ste popísali celú problematiku zdravotne postihnutých osôb. Veľa osôb máme v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tieto domovy sociálnych služieb sú v podstate takými náhradnými domovami, vytvárajú druhý domov pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, sú v týchto zariadeniach alebo sú čakajúci na umiestnenie.
Chcem upriamiť pozornosť, že ide o veľmi citlivú tému, ide o citlivú tému z toho ľudského pohľadu. Títo ľudia väčšinou poberajú, potrebujú pomoc iných, ktorí sa o nich starajú, buď doma, alebo priamo v týchto zariadeniach a zároveň chcem aj oceniť, že ste mnohé z týchto problematík pomenovali, že títo ľudia nie sú nám ľahostajnými. Je dobré, že sa majú na koho obrátiť, aby sa pružne a profesionálne riešili ich požiadavky.
Nevieme, kedy zdravý človek sa môže ocitnúť v tejto skupine osôb so zdravotným postihnutím. Je potrebné neúnavne sa im venovať, sú jedni z nás.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:40 - 12:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, tiež chcem veľmi pekne poďakovať za vašu prácu aj za správu, ktorú ste pripravili naozaj veľmi dôkladne. Chcem poďakovať naozaj aj za tie príbehy, pretože tie príbehy sú práve tým, čo tak prehovára viacej k ľuďom a cez čo si môžme viacej uvedomiť zložitosť tej situácie. Najmä ak sú to príbehy s dobrým koncom, lebo ja si myslím, že tých bariér je stále veľa a hlavne v legislatíve. Ale najhoršie sú možno tie mentálne bariéry, ktoré máme mnohí, že máme zavreté oči a uši.
Mne osobitne, teda podobne aj ako mojej kolegyne Šofranko, leží na srdci osud seniorov, ale aj osôb psychiatrických pacientov, kde oblasť psychiatrickej starostlivosti je naozaj veľmi nedostatočná vzhľadom na to, že sme v 21. storočí. A ja pevne verím, že aj spolupráca s ministerstvom prípravou reforiem dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, prípravou starostlivosti v paliatívnych zariadeniach paliatívnej starostlivosti a hospicoch. A takisto novelami zákonov o sociálnych službách a kompenzačnej posudkovej činnosti sa posunieme trošku ďalej v tom, aby sme naozaj zabezpečili výkon a ochranu práv týchto ľudí so zdravotným postihnutím. Samozrejme, je potrebné vytvoriť priestor a chcem týmto poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí práve v tejto neľahkej oblasti pracujú a robia to poctivo.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz a všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:38 - 12:38 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID-19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili.
Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším, pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické.
Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:38 - 12:38 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, aj za vašu gratuláciu. Pani komisárka Stavrovská, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu empatiu. Chcela by som vyjadriť hlavne moju podporu. Vy aj vaša práca je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. Je mi trochu ľúto, že je tu tak málo poslancov, ale môžem vás ubezpečiť, že mnoho ľudí vaše vystúpenie pozeralo online. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:36 - 12:38 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani komisárka, my sme sa o vašej správe bavili už aj na zdravotníckom výbore. Tu to bolo ešte rozsiahlejšie. Ja vám chcem iba poďakovať za to, že robíte túto prácu a z vášho vystúpenia, z toho, ako bola precízne spracovaná tá vaša správa, cítiť, že to nerobíte ako prácu, ale ako poslanie, že ste do toho, prepáčte, že použijem taký výraz, ale zažratá a robíte to so srdcom. Takže za to vám v prvom rade ďakujem.
Potom ešte možno aj takto verejne spomeniem. Vy ste tam hovorili o domoch dôchodcov a sociálnych služieb a ja som to spomínal aj na zdravotníckom výbore a poviem aj teraz, že tie problémy, na ktoré vy upozorňujete, sa tam budú množiť, keď sa nespraví poriadok s personálnym obsadením. Keď nebudú dostatočne ohodnotení tí ľudia, ktorí tam pracujú a keď ich tam nebude dosť. Čiže ja som ešte raz rád, že zaznel váš hlas, že upozorňujete na problémy a že pracujete tak, ako pracujete.
Ďakujem za všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.5.2021 12:34 - 12:35 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
73,
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podala správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch.
Správa o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, tlač 482, bola rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelená na prerokovanie výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Všetky určené výbory správu prerokovali a zhodne ju odporúčali Národnej rade zobrať na vedomie.
Na základe výsledkov rokovania výborov, gestorský výbor odporúča, aby Národná rada zobrala správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy výborov, tlač 482a.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 11:25 - 11:27 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Muňko, vy ste aj vo svojom vystúpení povedali, že aká je dobrá tá správa pani Tomanovej vzhľadom k tomu, že ukázala, ako to tu je. Absolútne s vami nesúhlasím a celá tá správa je napísaná tak, aby smerohlasácka nominantka Tomanová ukázala, čo tu je, čo sme my porobili s deťmi. A, vy, vaše vystúpenie, je mi ľúto toho vášho vystúpenia, lebo už ste to počuli od mojich predrečníkov tuná vo faktických, že naozaj celý svet postihla pandémia, celý celučičký svet. My sme sa, nie preto sme zatvorili deti, aby sme ich, aby sme im zobrali vzdelanie, ale preto, aby sme ochránili životy a počuli ste tu, že tie deti sú naozaj prenášači. Takže nebolo to kvôli tomu, že sme vašich vnukov chceli nevzdelávať, ale kvôli tomu ich chrániť. Je mi veľmi ľúto, keď hovoríte o svojich vnukoch a používate takéto, takúto výčitku s deťmi voči tejto vládnej koalícii. Je to smutné, nebudem invektívny, ale je to na poľutovanie.
A k pani Tomanovej tu zazneli veci, že pani Tomanová je super skvelá, no nie je. Za celý svoj, za celý, nie môj, ale náš poslanecký klub môžem povedať náš názor na túto smerohlasácku nominantku a s jej obrovskými škandálmi sa vôbec nezmenil.
Pani Tomanová tam nemá čo robiť, pani Tomanová bola dosadená na smeráckej, po smeráckej linke a je mi veľmi ľúto, že takýto človek ako pani Tomanová, ktorý preferoval svojich rodinných príslušníkov, ktorý s prácou s deťmi absolútne nemá, jej, jej činnosť nemá nič spoločné, je na tom mieste.
Ja som hlboko presvedčený, že sa budú diať veci tak, aby takíto ľudia tam... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

7.5.2021 11:25 - 11:27 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán kolega, viete, vaše vyjadrenie bolo také kritické ku tomu ako vo všeobecnosti povedané, ako keby sme tu svojvoľne zatvorili školy a proste neumožnili deťom výučbu.
Poviem vám príklad z praxe. Som starostkou obce, ktorá v tých najťažších chvíľach udržala školu a škôlku naozaj v chode. Zobrali sme všetky deti do školy, do škôlky. Nehľadeli sme na to, že či je to z kritickej infraštruktúry alebo nie. Práve preto, keď vznikali tieto pochybenia alebo spochybnenia zo strany tých neprispôsobivých ľudí, alebo z tých, ktorí chceli presadiť iba svoje právo, bolo zistené, že vlastne teraz, keď sa uvoľňujú opatrenia, máme školu a škôlku zatvorenú. Máme naozaj najviac, najväčší počet nakazených v obci. Roznášajú nám to deti. Ja som zástanca toho, že proste ten vyučovací proces má byť bezpečný, práve tak pre deti, ako aj pre učiteľov. Samotní rodičia mi napísali petíciu na obec, aby sa testovali deti, aby sme zabezpečili čo najdlhšie a najširšie vlastne portfólio na vyučovací proces.
Takže nemôžeme to takto proste napísať alebo povedať, že proste sme zabránili my vyučovaciemu procesu. Musíme byť objektívni a poukázať na všetky fakty, preto odsudzujem práve takéto správanie, kedy povieme, že testovanie je zlé, alebo zovšeobecňovanie týchto pojmov. Práveže to zabránilo tomu, aby sa šírila infekcia a ten proces vyučovací sme dokázali zabezpečiť. Práveže uvoľnením opatrení sa nám to, bohužiaľ, nepodarilo a z tisíc obyvateľovej obce máme skoro 60 ľudí pozitívnych, takže to nie je dobrý... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 11:23 - 11:24 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán kolega Muňko, rozumiem vašim obavám o školskú dochádzku našich detí, ale musím prízvukovať, že pandémia ochorenia COVID-19 nie je iba na Slovensku, ale predstavuje najvážnejšiu krízu verejného zdravia za posledné desaťročia na celom svete. Kríza odhalila problémy v systémoch, kríza odhalila charaktery ľudí. Keď došlo počas roka 2020 k šíreniu nového koronavírusu, vo všetkých krajinách sveta sa začali prijímať rôzne opatrenia na zmiernenie jeho šírenia a dôsledkov. Jedným z tých opatrení bolo aj obmedzenie vchádzania a sociálnych kontaktov, ktoré najvýraznejšie ovplyvnilo pracovný a školský život.
Podľa správy Organizácie spojených národov 2020 pandémia COVID-19 doteraz ovplyvnila fungovanie vyše 95 % škôl na celom svete, spôsobujúc najväčšie narušenie školskej dochádzky v histórii. Milióny detí na svete v rôznom veku tak prešli na nejakú formu samoštúdia a ich školskú dochádzku nahradila samostatná práca pri počítači, pokiaľ na to domácnosť mala prostriedky. Súhlasím, že tento vývoj sťažil učiteľom výkon ich povolania a vytvoril tiež zvýšené nároky na rodičov a opatrovníkov detí aj na Slovensku. Je dôležité, aby sme sa poučili, pripravili opatrenia na základe získaných skúseností, ktoré sme pred tým nemali. K tomu môže prispieť aj táto správa, ktorá vychádza zo 1 416 konkrétnych podaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis