Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:34 - 15:36 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi, že sa vyjadril aj k obsahu, aj k forme, a teda myslím si, že sa nedá oddeliť v pléne obsah od toho, od toho, od tej formy. Teda je prirodzené, že diskutujeme aj trochu k obsahu. Ale ja sa chcem venovať tiež k tomu, k čomu je to uznesenie zamerané, a to je tá suverenita Slovenskej republiky v konkrétnych oblastiach.
A tuto, áno, ja plne podporujem to, čo povedal aj kolega Vašečka, ktorého, a nesúhlasím s vami, kolega Kotleba, lebo myslím si, že rezolúcia nemá za cieľ spochybniť Európsku úniu. My formujeme to, aká bude Európska únia a Európska únia nie je náš nepriateľ, ale skutočne my sme Európska únia. Ja som presvedčený, že sa dá uskutočniť ten model, že v niektorých oblastiach, na ktorých sa dohodneme, sú silné kompetencie národných štátov a tam, kde je to výhodná, na ktorých sa dohodneme, sú silné alebo sú kompetencie Európskej únie v tých vymedzených oblastiach.
Čiže myslím, že je to kompatibilné a nevidím v tom rozpor. Na to som chcel upozorniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:22 - 15:23 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milá pani kolegyňa, som veľmi rada, že si takouto formou zvolila svoj prejav, zvlášť keď sa rozpráva na jednej strane o právach žien a na druhej strane o právach na výhradu vo svedomí. Ja si stále myslím a myslím si, že si aj ty zhodne teda s tým mojím zmýšľaním povedala o tom, že tie práva by mali byť dodržiavané.
A skutočne, keď sme suverénny štát a sme občania suverénneho štátu, máme mať všetci teda rovnaké práva. Tak veľmi s tebou súhlasím s tou výhradou vo svedomí. A súhlasím a zastávam tvoj názor, že nemôžeme predsa nikomu diktovať to svedomie. A práve preto takýmto signálom dávame aj Európskej únii náš postoj, že sme proste štát, ktorý má občanov, ktorí vedia, čo chcú a vedia, ako chcú žiť, a na základe tohto nášho uznesenia ten signál môžeme aj takto vyslať.
Ďakujem ti ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:21 - 15:22 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Mirka Šuteková, ale aj pani Záborská a pani Pleštinská, ktoré sú spolupredkladateľky tohto návrhu uznesenia, súhlasím s vami. Vy máte aj dlhoročné skúsenosti v Európskom parlamente, že aj takáto možno nevinná informatívna správa sa môže časom zmeniť na smernicu, ktorá môže byť pre nás potom záväzná, a my už nebudeme môcť efektívne reagovať. Preto súhlasím s tým, že je veľmi dobré, ak Slovensko a tento parlament vyšle veľmi jasný signál Európskej únii, ale aj jednotlivým členským krajinám, že v týchto otázkach chceme postupovať zvrchovane a sami. A myslím si, že je veľmi dôležité citlivo vnímať akékoľvek správy, ktoré sa prijmú na pôde Európskeho parlamentu, aby sme mohli na nich včas reagovať.
Ale aj čo tu spomínal pán Kotleba, určite to môže byť aj určitým... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím, reagujte na pani poslankyňu Šutekovú.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pardon. Áno, to uznesenie, ktoré môžme teraz schváliť, môže byť aj určitým návodom pre našich europoslancov, ktorí nás zastupujú na pôde Európskeho parlamentu. Takže ja toto uznesenie určite podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:16 - 15:18 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že si to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činností Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci, Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi, potom je to zásada proporcionality, opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv a potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty, môže Únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edite Estrela neprešla, bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že, alebo viem, že európ... že legislatíva sa netvorí, lebo niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie.
A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edite Estrela, urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Predraga Freda Matića.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:14 - 15:16 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani kolegyni Šutekovej za jej pokojné, konštruktívne vystúpenie aj smerom k ďalším kolegom či kolegyniam.
Ja môžem povedať, že ja som zástanca alebo som priaznivec Európskej únie, myšlienky Európskej únie. Možno mám problémy s niektorými momentálnymi nastaveniami alebo fungovaním, ale to je na diskusiu. A chcem povedať, že my nie sme v Európskej únii Slovensko. My sme Európska únia úplne rovnako ako iné štáty. To neni nejaký samostatný subjekt, nejaký, nejaký iný, nadradený. Európska únia existuje, lebo sme tak rozhodli. Rozhodli sa tak národné štáty. Keď sa rozhodnú, že nebude existovať, tak nebude existovať.
Keď si Nemci, Francúzi, Slováci, Poliaci povedia, že nebude, tak nebude. Európska únia je z našej vôle. A tá subsidiarita, ale, ale aj vôbec ten postup je taký, že na prvom mieste je Slovensko a národné štáty a potom je Európska únia, čo je dobré, lebo nemáme tu vojnu, môžme komunikovať, môžme nejakým spôsobom spolupracovať, môžme cestovať. Áno, sú problémy a práve podľa mňa a toto hovorím veľmi úprimne, práve toto škodí tej myšlienke európskej spolupráce, ak sa prijímajú takéto návrhy, ktoré ako keby tak zvrchu chcú poučovať národné štáty, napr. spomínajú Poľsko alebo možno ďalšie krajiny. To je podľa mňa nenáležité. A preto sa proti tomu ozývame.
Lebo napríklad kolegovia, ktorí nie sú zástancovia európskej integrácie a je to ich legitímne právo, tak oni práve potom využijú takúto správu na to, že hovoria, vidíte Európska únia je zlá, lebo prijíma takéto správy. Ja si nemyslím, že Európska únia je zlá, ale táto správa je nesprávna a my sa musíme ozvať a je to naša povinnosť voči občanom Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:09 - 15:09 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela poďakovať iba za faktické poznámky krátko.
A súhlasím s tým, že pri uzatváraní zmlúv a vstupu Slovenska do Európskej únie sú témy, ktoré mohli byť možno ešte viac v kompetencií národného štátu. A fakt je taký, že niečo sa vybojovalo, a na základe toho aj dnes môžme postupovať a povedať, že aj táto téma čisto naša vec, ako ti to povedal ty, Richard.
A áno, Slovensko sa k týmto témam má vyjadrovať, je to žiaduce, pretože chrámime, chránime suverenitu našej krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 15:06 - 15:08 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyne Andrejuvovej za taká krátke, ale jasné vyjadrenie toho, čo je podstatou tej, tohto uznesenia, kde sa odvoláme, ako ona spomínala, napríklad na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorá bola schválená Národnou radou v roku 2002.
To znamená, že takéto veci sem patria, boli tu prijaté a my znova pokojne, bez nejakého rozdeľovania, bez nejakého útočenia, bez nejakého nepriateľského polemizovania hovoríme, že toto, táto sála, táto inštitúcia, parlament Slovenskej republiky je miestom, kde my, ktorí sme boli zvolení, aby sme zastupovali občanov Slovenskej republiky, ľudí žijúcich na Slovensku, si to vydiskutovali a rozhodli o tom, ako budeme v týchto veciach postupovať.
Áno, máme rôzne pohľady na to. Áno, pre mňa tá správa v takej podobe, v akej bola schválená na výbore a postupuje do toho pléna je v mnohom neprijateľná. Ja som zástanca rodiny, života a podporujem prirodzené právo, tak nakoniec, ako je to aj ukotvené v Ústave Slovenskej republike, kde je zakotvené, kde hovoríme o tom, že podporujeme manželstvo muža a ženy. Ale rovnako akceptujem, že sú tu voliči a ich zástupcovia, ktorí majú iný názor, ale tu si to musíme vydiskutovať, a preto to jednoznačne patrí sem. Skôr, naopak, je otázka, či to v takejto forme patrí do Európskeho parlamentu. Ale to je ich vec, ale my za seba chceme povedať, toto je naša vec a veľmi nám na tom záleží. Záleží nám na Slovensku, na rodine, na živote.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.5.2021 15:04 - 15:06 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi krátka.
Chcem sa poďakovať Anke Záborskej za iniciatívu tohto návrhu uznesenia a vďaka tomu sme sa my ostatní, ktorí s touto témou, ktorá hovorí o slobode a zvrchovanosti, súhlasíme.
A tá správa, samozrejme, hovorí aj o slobode svedomia, ktorú okrem iného garantuje aj čl. 24 našej ústavy a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorej sme sľúbili vernosť práve v tejto sále.
Dámy a páni, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia preto, aby sme našim kolegom v Európskom parlamente doručili jasnú správu:
My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky považujem za svoju povinnosť chrániť zvrchovanosť Slovenska a jeho záujmy tak, ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky. Suverenita Slovenska a to aj v oblastiach ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania je nedotknuteľná. Tieto témy patria do výlučnej kompetencie členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu to musia rešpektovať.
Vážení kolegovia, na kultúrno-etické otázky môžeme mať opačné názory. Dokonca aj na ochranu života, aj na potraty, aj na potratové tabletky. Keď však príde na suverenitu a zvrchovanosť našej krajiny máme a dokonca musíme byť jednotní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:59 - 15:01 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani predsedníčke zdravotného výboru za jej vystúpenie. Som hocikedy pripravená si s ňou sadnúť a reago... a rozobrať obsah tej správy, ale o tom tu dnes nehovoríme. Na, na dosvetlenie, my sme podali túto rezolúciu až potom, keď správa bola 11. júna schválená vo výbore. Možno nemôžem pani predsedníčke zazlievať to, že nevie procedúru, ale v Európskom parlamente je to tak, že správa, ktorá je schválená vo výbore, sa v pléne už v podstate nemení a tam tie pozmeňovacie návrhy už nie sú. Tam sa môže len prijať alebo odmietnuť. A to stalo v tom roku 2013, že správa bola na pléne odmietnutá. A už keby sme to tuto toto uznesenie prijali po schválení v pléne, no tak by nám povedali, že no tak to si už asi môžete nechať. Čiže preto je to, preto je to dôležité. Národný parlament má právo prijať alebo vyjadriť sa k tomu, čo sa, čo sa rieši v Európskom parlamente. Nie je to tak, že je to záležitosť Európskeho parlamentu. Je to záležitosť aj, aj slovenského parlamentu. Ináč by v protokoloch 1 a 2 Lisabonskej zmluvy neboli popísané možnosti, ako a kedy sa môžu vyjadrovať národné parlamenty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 14:58 - 14:59 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela Janku ubezpečiť, že neriešime vlastne obsah správy, ale riešime formu.
Už boli viaceré pokusy poslancov Európskeho parlamentu predložiť správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Napríklad 10. decembra 2013 plénum Európskeho parlamentu odmietlo správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý presadzovala socialistická poslankyňa Edite Estrela. Proti tomuto pokusu európskych socialistov vznikla online petícia nasmerovaná na predsedu Európskej komisia a na všetkých členov Európskeho parlamentu. Petícia kritizovala Európsku komisiu, že oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dlhodobo využívaná podporu štátnych a neštátnych aktérov propagujúcich potraty. Správa Edite Estrela presadzovala potratovú a gender agendu na rôznych úrovniach verejného života. Nemala síce legislatívnu právomoc, v nasledujúcich diskusiách a návrhoch by však bolo používaná ako dôležitý argument.
Čiže my nebudeme riešiť správu Európskeho parlamentu, lebo o tom rozhodujú poslanci Európskeho parlamentu, Národná rada len povie, že v týchto otázkach má rozhodovať Slovenská republika.
Skryt prepis