Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17.6.2021 o 9:43 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 10:33 - 10:35 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Pán Suja, zase ste takým tým horlivým prejavom prejavili teda rozhorčenie nad niektorými tými časťami zákona, ktoré naozaj sú také, že nad nimi sú otázniky alebo stoja na zamyslenie, za zamyslenie, ale zas ste to skombinovali s rôznymi takými polopravdami. Lebo napríklad vy tu uvádzate Českú republiku ako príklad, ale posledný vývoj tohto legislatívneho procesu v Českej republike dokazuje, že sa im nedá zas získať výnimku takú, akú by si želali, neprechádza im to. Najbližšie teraz, myslím si, že senátne výbory v Českej republike to neschválili, takže Česká republika nie, a je to jediná, ktorá sa o to pokúšala.
Keď už sa tu bavíte o tých teroristických útokoch legálnymi zbraňami, ono tie zbrane po prvé, ktoré boli kedysi legálne, sa dostali do ilegálneho systému, a teda na trh čiernych zbraní, a tie potom boli použité teroristami, ale napr. taký Breivik vám unikol. A keby ste boli včera na ... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) A? A čo? A je... A čo? Veď jako... koľko teroristických útokov bolo na Slovensku? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pokoj, páni poslanci!

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ty trieskaš zas sprostosti, celý Kuffa, obehni sa dvakrát okolo parlamentu, bude ti lepšie.
A prosím vás, ešte čo sa týka, čo sa týka tých zásobníkov, áno, je to niečo, o čom bude ešte diskusia, ja potom ale by som sa k tomu vrátil, na konci ako spravodajca by som ešte k tomu krátko vystúpil a povedali by sme si k tomu pár vecí, pretože ten zákon je taký, aký je, ale ono to je skôr taký výsledok určitého kompromisu, treba sa nad tým zamyslieť. Čiže je to len prvé čítanie, takže určite bude priestor ešte sa k tomu vrátiť, nemám už, bohužiaľ, čas viacero vecí okomentovať.
Skryt prepis
 

17.6.2021 10:25 - 10:26 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Takže v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor (Národnej rady, pozn. red.) Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade SR v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 9:43 - 9:45 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 15. júna 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky 8. júna 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Jána Mičovského, povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Ján Mičovský si počnúc dňom 9. júna 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vojtechovi Tóthovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 8. júna 2021. Vojtech Tóth zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení: Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 17. 6. 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že prezidentka Slovenskej republiky 8. júna 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Jána Mičovského, povereného riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Ján Mičovský počnúc dňom 9. júna 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vojtechovi Tóthovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 8. júna 2021;
3. zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Vojtech Tóth zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 17:00 - 17:02 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Štefan, reagujem na teba, ale aj na viacerých predrečníkov, ktorí hovorili, že minister musí vedieť, čo robia jeho ruky. Áno, v poriadku. Musí vedieť, čo sa deje v polícii, na to tam má predĺženú ruku policajného prezidenta.
Ale tak jak hovoril aj minister, čo sa týka trestného konania, pokiaľ by do nich zasahoval, do trestného konania, tak to by bola tá politizácia. Naozaj ten vyšetrovateľ je v procese samostatný a má nad sebou len toho prokurátora.
Čo si hovoril ohľadom kolúznej väzby. Nejde o to, či to je aj preventívna, úteková alebo kolúzna, podľa mňa sa nezneužíva. Väzba aj podľa zákona má trvať v nevyhnutnej miere nevyhnutný čas.
Poďme sa pobaviť o reforme toho väzenstva. Naozaj v dnešnej dobe ten, ktorý je vo väzbe, sa má horšie ako ten, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody. A pokiaľ tu platí prezumpcia neviny, tak naozaj by sa mal mať lepšie. Ten, ktorý je vo výkone, môže chodiť do práce, môže chodiť šiť topánky alebo čo. Ale ten, ktorý je vo väzbe, tak ja si myslím, že by mal byť v lepších podmienkach. Ale to je naozaj na reformu väzenstva.
Hovoril si, že SIS si svoju robotu robí, tak jak má, že dala túto správu. Áno, aj minister ako prijímateľ zo zákona dostal túto informáciu a spravil jediné, čo mohol a mal, dal to vyšetriť. Keby to nedal vyšetriť, tak to by bolo horšie
Ale teraz, pokiaľ zobereme trestné konanie, aký je tam rozdiel, aká je tam dvojinštančnosť, jaký je tam dozor prokurátora, odvolacie, preskumné konanie až po ústavnú sťažnosť pro ESLP, a keď to porovnáme so spravodajskou informáciou, keď koľko razy potom polícia dožaduje ďalšie dôkazy k tomu, k tej nejakej správe spravodajskej, tak nechcem hovoriť, že vždy, ale málokedy tá spravodajská služba tie informácie alebo tie dôkazy poskytne, lebo spravodajská informácia má, či spravodajská služba má aj zo zákona povinnosť utajovať si tie zdroje. A pokiaľ ona odkryje tie zdroje na nejaké trestné konanie, tak mnohokrát to má potom fatálne následky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:58 - 17:00 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Kuffa, vážim si váš súcit s ľuďmi v kolúznej väzbe, aj keď zvyčajne sú to zločinci, ktorí sa tam dostanú. Ale myslím si, že plačete na nesprávnom hrobe. Minister vnútra ťažko môže ovplyvniť podmienky kolúznej väzby, teda nie že ťažko, ale vôbec.
A iste viete, kto tu vládol minimálne posledných osem rokov. Bola to vláda SMER-u a jeho spojencov a mali osem rokov na to, aby zmenili úpravu kolúznej väzby. Nikdy sa s tým neobťažovali. Až v momente, keď sa do tej kolúznej väzby dostanú ich kumpáni, tak vtedy začne tu pán Fico roniť krokodílie slzy nad tým, že aké je to hrozné v tej kolúznej väzbe, ako tam ľudí mučia. Doteraz ho to vôbec netrápilo. Len teraz, keď sa asi obáva, že by sa tam dostal aj sám za svoje činy, tak zrazu to začína strašne riešiť. Takže to je prvá vec.
A druhá vec, spomínate tu ľudí, ktorí, ktorí slúžili zločinu, a vyčítate nám, že prečo nie sú vymenení. Ale keď sme tu prijímali pred rokom zákon, ktorý mal umožniť, aby vôbec napríklad minister financií mohol odvolať šéfa Finančnej správy, šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy, ktorí boli dosadení SMER-om a boli to ľudia, ktorí dnes vypovedajú o svojich zločincoch, o svojej spolupráci s mafiou, tak ste tu kričali na nás, že aký, aký, aká totalita to je, ako meníme demokraciu na totalitu.
Dnes bol odvolaný pán Szabó z pozície šéfa inšpekčnej služby len preto, že už je vo väzbe a je obvinený zo zločinov. Ak by to urobil minister vnútra pred mesiacom, tak by ste tu všetci kričali, ako potláča demokraciu, ako ohrozuje nezávislosť Policajného zboru.
Takže, prosím vás, pozrite sa trošku aj do zrkadla, pretože toto sú veci, ktoré vy sami ste kritizovali, keď sme ich robili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:56 - 16:58 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Pán Kuffa, neviem, asi sa vám to poplietlo. Ja som vôbec žiadnym spôsobom neriešila pani Pčolinskú. Nie je tam necitlivosť. Pokým niekto nie je odsúdený, právoplatne odsúdený, je pre mňa nevinný. Ak je pán Pčolinský vo väzbe, tak asi je na to dôvod a verím, že sa to spravodlivo vyšetrí. V tom prípade doporučujem, aby dostal aj od štátu odškodné, ak náhodou sa zistí, že pán Pčolinský bol v kolúznej väzbe neoprávnene.
A čo sa týka mňa, budem rada, keď ma budete brať ako človeka úplne obyčajného, ktorý nič iné nechce a netúži po ničom inom, len po spravodlivosti. Po spravodlivosti pre mňa, pre vás, pre každého jedného, ktorý sa už nemôže alebo nevie brániť.
A čo sa týka Mečiara, tak zle si pamätáte. Neboli to ruže, ale boli to karafiáty, a to je jedna vec. A druhá vec, tri roky, tri roky som vyzývala Mečiara, aby sa so mnou stretol. Utekal predo mnou. Schovával sa, až som ho dobehla. A vtedy som nie dala mu kyticu, ale označila som objednávateľa vraždy. V tom je rozdiel.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:54 - 16:56 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som sa vás, pán Kuffa, chcel opýtať, kto sa tu komu s čím vyhráža? Pretože ak máte také informácie, tak navštívte políciu, ak sa vám niekto vyhráža a máte nejaký strach, ja som zatiaľ o tom nič nepočul.
A čo má spoločné pán minister vnútra s podmienkami kolúznej väzby? Neviem, ja tomu nechápem, ale ak sa nemýlim, ste bol poslancom Národnej rady, tak prečo ste nikdy neprišiel so zákonom, aby ste podmienky kolúznej väzby zlepšili? Veď vy ste k tomu mali príležitosť štyri roky ako poslanec Národnej rady.
A ja som presvedčený, že pán Mikulec manažuje veľmi náročný rezort a veď po tom všetkom, čo urobili vaši terajší opoziční kolegovia v samosprávach, by sa dala napísať veľká kniha, a keď sa to všetko vyšetrí, som presvedčený, že budeme potrebovať ešte postaviť minimálne jednu novú väznicu, aby sme tam všetkých týchto nominantov vedeli (reakcie z pléna), ktorí budú odsúdení, tam dať.
A možno takú (reakcie z pléna) a možno malú pripomienku aj ku... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pokoj, páni poslanci. Nech sa páči, pán poslanec.

Šudík, Tomáš, poslanec NR SR
... aj ku pánovi predsedajúcemu, ak si môžem dovoliť, aby sa viedla schôdza fakt podľa rokovacieho poriadku, a nie, keď nejaké moje kolegyne trepú somariny a vôbec nereagujú na predrečníka, ktorý bol v pléne, aby ste ich na to upozornili a nerozprávali tu somariny, ktoré sa netýkajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:47 - 16:49 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Pán Kuffa, chcem trošku reagovať na tú vašu kritiku pána ministra Mikulca. Pán minister nastúpil do funkcie, ku ktorej smerovali naozaj vysoké očakávania. Úrad, ktorý, ktorý dostal na starosť, mal zohrať kľúčovú úlohu v náprave kriminálneho spôsobu vedenia štátu. Faktom je, že snahy o realizáciu plánov na rýchlu očistu spoločnosti prakticky zastavila pandémia, a tak sa stala najsilnejším spojencom mafie.
Áno, predvolebné, dokonca aj tesné povolebné predstavy boli iné a optimisticky rátali s rýchlym vysporiadaním sa s kleptokraciou SMER-u. Ani mne sa rýchlosť zmien a riešenia problémov často nepáčili väčšinou dovtedy, pokiaľ nie som sám konfrontovaný so všetkými prekážkami, mínami a pascami, ktoré nám tu z minulosti zostali. Predstava, že 12 rokov systematickej devastácie a rozkrádania štátu sa dá zvrátiť za rok, je nereálna a naivná.
Aj minister Mikulec je iba človek a zrejme aj urobil nejaké chyby, tak ako každý, ale to naozaj nevidím ako dôvod na jeho odvolanie, ale pokladám to za dôvod, aby pokračoval vo svojej práci, a ja mu v tom určite budem pomáhať.
Ďakujem, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:34 - 16:35 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky kolegom. Niektoré, myslím si, že netreba vôbec komentovať.
Možno by som spomenula iba dve veci k pani poslankyni Vaľovej. Ubezpečujem vás, že môj vek sa časom už iba bude zlepšovať, že tento hendikep sa odstráni časom.
A druhé pánu poslancovi Kamenickému. Ja som v tom prejave povedala veci, ktoré podľa mňa počas vašej vlády tak boli. Vy chcete povedať, že počas vlády, v ktorej ste boli, sa ľudia neobávali nitrianskej skupiny tzv. bödörovcov? Alebo že počas toho, keď ste boli vo vláde, že polícia pomáhala a slúžila všetkým, a nie iba vyvoleným? Ja som ten pocit nemala, preto som to tam povedala a myslím si, že je to úplne presné pomenovanie obdobia, v ktorom ste vy boli súčasťou tejto vlády. A, áno, vláda je zodpovedná za celé to obdobie, keď vládne. To znamená, že aj vy spôsobom, pretože ste boli minister v tejto vláde.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2021 16:30 - 16:32 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Veľakrát tu zaznelo, že nikto neobhajuje pána ministra. Ale ja sa chcem spýtať – prečo? Preto, lebo ste si vymysleli a nejakým spôsobom dodali informácie, ktoré vôbec nie sú pravdivé? Moju dôveru má a je na vás, ako sa s tým vysporiadate.
A chcem ešte adresovať, takisto aj Anička spomenula vo svojom komentári, zároveň odpoveď pánovi Sujovi. (Reakcia z pléna.) Nie, nehanbím sa pozrieť pani Pčolinskej do očí, pretože jej manžel žije, môjho syna dala vládna garnitúra, ktorá spáchala únos prezidentovho syna, spáliť a upáliť zaživa. Ja by som dala za to život, keby môj syn mohol žiť. Snažili sa mu našiť nejakú špinu, bola by som rada, keby bol radšej zatvorený ako mŕtvy.
Takže bojujem iba za spravodlivosť, za spravodlivý proces a nech už dopadne akokoľvek, ale chcem, aby spravodlivosť zvíťazila, a v tom je medzi nami rozdiel.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis