Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.7.2021 o 10:46 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 1.7.2021 15:17 - 15:20 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhovaným zákonom, ktorý vyplýva z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 až 2024, sa zabezpečí jednotná správa chránených území národných parkov pod ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
Cieľom tohto návrhu zákona je úprava prevodu správy pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu v národných parkoch, do správy organizácie ochrany prírody a krajiny. Organizácia ochrany prírody by mala v chránených územiach zabezpečovať komplexnú a integrovanú ochranu prírody. Predpokladom však je, aby v chránených územiach spravovala a užívala štátne pozemky a súčasne zabezpečovala ochranu prírody na národnej a medzinárodnej úrovni. Návrh zákona rieši zásadný nedostatok, ktorý dnes máme pri správe štátnych pozemkov v národných parkoch, a to organizácia ochrany prírody a krajiny v súčasnosti tieto pozemky priamo nespravuje. Je neefektívne, aby sa o územia v národných parkoch starali dve rôzne štátne organizácie. V súčasnosti je to najmä Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky v rezorte životného prostredia, v rezorte pôdohospodárstva je to štátny podnik Lesy Slovenskej republiky, Štátne lesy Tatranského národného parku a Lesopôdohospodársky majetok Ulič. Tieto štátne organizácie sú zriadené dvoma ústrednými orgánmi štátnej správy, často majú protichodný účel, funkcie a určenia v území národných parkov, z čoho potom vyplývajú zásadné konflikty. Prevodom správy štátnych pozemkov na organizácie ochrany prírody sa vytvoria podmienky pre náležité a efektívne zabezpečenie primárneho účelu národných parkov, ochrany prírody a biodiverzity, ako aj pre plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc Európskej únie v oblasti ochrany prírody.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite. Toľko na úvod a hlásim sa potom rovno do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2021 15:09 - 15:11 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho celý čítať.
Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), je potrebné zvoliť jedného člena Správnej rady TASR z odborníkov v oblasti žurnalistiky, nakoľko dňa 17. mája 2021 sa vzdal jeden člen členstva v Správnej rade TASR.
Predseda Národnej rady sa listom z 19. mája 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, audiovízie, vedy, vzdelávania, informačných technológií, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv, reprezentujúce alebo zastupujúce profesijné združenia, národnostné menšiny alebo etnické skupiny, iné menšiny alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena správnej rady. Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 553.
Gestorský výbor posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 zákona. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Správnej rady TASR na svojej 37. schôdzi.
V prijatom uznesení č. 115 z 22. júna 2021 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 11:45 - 11:47 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Po tomto všetkom, čo sme si tu vypočuli, je mi smutno, tak som si spomenul na našich národných buditeľov, ktorí svoj život zasvätili naozaj budovaniu tohto národa, jeho osvete. Väčšina z nich študovala v zahraničí, ovládala niekoľko rečí a tie vedomosti, ktoré tam nadobudli, sa snažila doniesť späť na Slovensko.
Čomu ale museli čeliť, nebola len maďarská nadvláda, bola to aj konzervatívno, kléro-konzervatívna spoločnosť plná zadubenosti, ktorá odmietala všetko nové. A odvtedy sa na Slovensku absolútne traduje a má to svoju už históriu, je to teda náš kríž, je to spiatočníctvo, dušpastierstvo, povery a pokrytectvo. To vaše pokrytectvo je v tom, že vy síce hovoríte, že očkovanie by malo byť dobrovoľné, ale robíte všetko pre to, aby sa ľudia neočkovali. Hovoríte, konáte, strašíte, v tom je to smutné.
Čo sa týka dušpastierstva, tak to vieme veľmi dobre, čo to je a u nás je to aj vo vašom poňatí, že vy ste tí, ktorí hovoria pravdu, nikto iný nemôže hovoriť niečo iné, proste vy ste jediní, ktorí ste držiteľmi tých správnych informácií a pravda je, keď ich nemáte o nič opreté, o žiadnu vedu. A na základe toho sa snažíte ľudí ovplyvňovať, aby jednoducho nasledovali len vás, aby nerozmýšľali slobodne a v tom sa proste premieta to vaše spiatočníctvo, je to vlastne, že neveriť, odmietať vedu, nové názory a podobné. Jednoducho udržiavať ten národ v strachu a v zadubenosti, pretože len zadubený národ sa ľahko ovláda a toto je váš cieľ a presne takí ste.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 11:19 - 11:20 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda.
Pán Suja, nemohli by ste požiadať pána Uhríka, že by ste vy vystúpili s takýmito plamennými výstupmi v Európskom parlamente? Vy tu kričíte, že nemáme dáta, to, čo prinášajú iné krajiny, ostrovy. Ostrovy majú zaočkovaných 60 %, áno. COVID odtiaľ nezmizol, COVID odtiaľ nezmizne, ale neplnia sa ľudia v nemocniciach a nezomierajú. Veď to je jasné, že tu COVID zostane, len ide o to, aby sme tých ľudí dokázali nejak motivovať, aby tá kolektívna imunita sa dosiahla, čo najrýchlejšie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:46 - 10:48 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Maroš Viskupič, ďakujem za tvoje vystúpenie, konečne to bolo aj niečo vecné v tejto rozprave, nielen krik a panika.
Rozumiem tvojim pochybnostiam. Samozrejme, že sa treba zamýšľať nad verejnými financiami, ale myslím si, že okrem toho, že uvažujeme nad nákladmi na takého opatrenia, ktoré určite sú nejaké, treba sa zamýšľať aj nad tým, čo by sa stalo, ak by sme vlastne to, tú motiváciu očkovania nepodporovali.
Ja som človek, ktorý si veľmi váži slobodu. Práve preto som rád, že štát nenúti ľudí očkovať sa, ale ich chce motivovať očkovať sa. Aby proste sami išli, sami sa prihlásili, prehovorili ďalších. Myslím si, že to je správna cesta. Ak by sme to nerobili, tak vlastne nárast počtu infikovaných, nárast počtu ľudí v nemocniciach na kyslíku, na umelej pľúcnej ventilácii by spôsobil obrovské náklady a okrem toho by tu boli aj náklady v ekonomike.
A všetky tieto náklady, neviem, či niekto z vás spočítal. Kolega Martin Čepček tu hovoril o nejakých 100 mil. eur. Dosť pochybujem o tomto čísle, ale myslím si, že bolo by dobré spočítať aj čísla, ktoré hrozia ekonomike. Za tie mesiace, ktoré sme tu mali koronu, vieme, že tu boli pomerne veľké straty firiem. Mnohé z nich štát musí sanovať a to sú stovky miliónov eur, to sú stovky miliónov eur, ktoré štát platí podnikateľom. Ide to do miliárd. Čiže myslím si, že toto treba veľmi zvažovať a tieto náklady by sme tu nemali, ak by sme lepšie zvládli tú druhú vlnu pandémie. A takisto, myslím si, že nikto z nás opäť nechce zažiť štyri mesiace zatvorených obchodov, mnohých služieb a tak ďalej. Takže to je to, proti čomu bojujeme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:39 - 10:41 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. No, ja to tiež vnímam ako prílepok. My sme sľúbili občanom, že prílepky k zákonom dávať nebudeme. Tiež som si to dal prepočítať, kolega, a tiež mi to vyšlo nejakých 100 mil. a mám obavu, odkiaľ tie peniaze chceme zobrať, to je jedna vec.
Ďalšia vec je, ja som žiadal pred asi pol rokom, aby sme znížili DPH na vitamíny, napríklad vitamín D3 a tak ďalej. To bolo v tom čase, keď sa riešili DPH na respirátory. Vtedy, vtedy tie prostriedky sa nenašli, teraz zrazu sa nájdu prostriedky, ktoré chceme použiť na motiváciu občanov.
No mne tam ešte chýba stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. To znamená, ťažko povedať, či tie peniaze budú vynaložené tak, ako majú byť. Ten zákon, čo sa týka podpory cestovných kancelárií, samozrejme, bez toho prílepku nie je problém podporiť, ale s tým prílepkom, žiaľ, to spraviť nemôžem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 10:05 - 10:07 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, chlapci, s vami je skutočne sranda. Keby to nebolo tak smutné, ako túžobne chcete, aby sa ľudia neočkovali, tak by to bolo až veselé. Najmä vtedy, keď mi poslanec Mizík, ktorý podľa jeho vlastných slov nevie pracovať s počítačom, hovorí, že sme, že sme amatéri a neschopní ľudia. Tak to je veľmi smiešne podľa môjho názoru.
A zistil som aj to, že tak, ako pán poslanec Kotleba hovoril, že očkovanie spôsobuje poruchy nervovej sústavy, tak keď sa na vás pozerám, chlapi, tak je celkom zjavné, že to nie je len očkovanie, ktoré môže spôsobovať poruchy nervovej sústavy, pretože takéto tupé vyjadrenia len kvôli tomu, že chceme podporiť ľudí, aby sa dali dobrovoľne zaočkovať, som od vás skutočne nečakal, hoci som nejaké veľké očakávanie nemal.
No musím sa vám na záver aj priznať s jednou vecou. My sme pôvodne aj spoločne s ministerstvom zdravotníctva veľmi vážne uvažovali nad tým, že začneme ľudí očkovať Bromhexinom a vodkou, ale nakoniec nám to nepovolil Úrad verejného zdravotníctva, takže musíme pristúpiť k tomu, že bude sa očkovať výlučne len s týmito konzervatívnymi vakcínami na dobrovoľnej báze, dámy a páni. Toto je najpodstatnejšie, to, o čom sa bavíme celý čas pri tomto zákone, je motivácia ľudí, aby sa očkovať dali, aby urobili to, čo vy nechcete, pretože pre vás je dobré to, keď je zle. Čím horšie, tým lepšie pre vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 9:56 - 9:58 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Kolega György Gyimesi, myslím si, že tento pozmeňovací návrh priniesol presne to, čo sme čakali, paniku v radoch opozície a špeciálne tej krajnej pravice. Počujeme tu, že žiadne vecné argumenty, žiadne dôvody, prečo to nie je dobré, iba obrovská panika, invektívy, vykrikovanie: "Vy ste sa zbláznili!". Myslím si, že nie sme v materskej škôlke, aby sme toto museli počúvať. Dajte nám nejaké konkrétne argumenty, dajte argumenty, prečo to nie je dobré.
Myslím si, že je skvelé, keď štát nenúti ľudí do niečoho, ale ich motivuje. Páni kolegovia to asi nepochopili, že toto je motivácia. To, že sa niekto dá zaočkovať, nemôže štát nikomu prikázať, ale môže ho motivovať. (Reakcie z pléna.) A myslím si, že... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Pokoj, páni poslanci! Mali ste možnosť sa vyjadriť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) Prestaňte vykrikovať! Ja som bol ticho, keď ste vy hovorili. Keď ste vy hovorili, ja som bol ticho. Tak dodržiavajte rešpekt láskavo, páni.
A, pán Kotleba, vy si dajte rúško.
Myslím si, že, myslím si, že je úžasné, keď ľudia sa nechajú motivovať, aby si chránili svoje zdravie.
Páni kolegovia, toto nie je zábava, to je otázka života a smrti. V Poľsku napríklad, ktoré nebralo veľmi vážne zo začiatku koronu, zomreli desiatky tisíc ľudí navyše len za minulý rok. Za tento rok ešte tá štatistika ani nie je. To Poľsko, ktoré ste nám dávali za úžasný príklad, jak je tam všetko voľné, jak sa všetko môže. Pozrite sa na štatistiky smrtnosti, pozrite sa na štatistiky smrtnosti v ďalších krajinách, ktoré to nebrali vážne. Toto je otázka života a smrti a som veľmi rád, že štát chce motivovať ľudí, aby si vybrali život.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.7.2021 9:25 - 9:45 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, Slovenská republika, pokiaľ ide o zaočkovanosť je na chvoste nielen Európskej únie, ale pomaly celého sveta, lebo 37% zaočkovaných nie je absolútne žiadna výhra. Pokiaľ ide o dôvody tohto mizerného zaočkovania, tak tie by sme mohli ďalej tu na ľavej strane tohto pléna od spodku až celkom po vrch a z časti aj v strede stredného radu, pretože to čo vystrája opozícia, pokiaľ ide o očkovanie, nemá obdobu na celom svete.
Tak vážne spochybňovanie očkovania a očkovacích látok, ako je na Slovensku, si nepamätám a ani sa nepamätám, že by to vôbec v niektorej krajine opozícia takto robila. Ale tento môj pozmeňujúci alebo tieto dva pozmeňujúce návrhy, ktoré súvisia so zákonom, nemajú ambíciu odhaľovať príčiny toho, ale majú ambíciu tú, aby sme sa všetci popasovali s tým, aby sme v ľuďoch vzbudili záujem o očkovanie, aby sme dosiahli aspoň 60-70-percentnú zaočkovanosť, pretože nie je otázka, či tretia vlna koronavírusu príde, ale otázka je tá, že kedy príde a akou silou udrie.
Pokiaľ sa chceme vyhnúť všetkým tým lockdownom, zatváraniu prevádzok, pokiaľ sa chceme vyhnúť znovu nejakým vzburám, ktoré tu budú títo páni iniciovať, tak jediná cesta z toho von je práve očkovanie. Skúšame urobiť očkovanie pre ľudí príťažlivým aj tým nápadom, ktorý vznikol na ministerstve financií, podpredsedu vlády a ministra financií, aby sa ľudia, ktorí sú zaočkovaní, mohli byť odmenení istou prémiou, o ktorej bližšie budem hovoriť o chvíľočku. A zároveň, aby sme motivovali aj tých, ktorí, teraz hovorím to v úvodzovkách, ak donútia svojich blízkych alebo osoby, ktoré zaočkované nie sú, aby sa zaočkovať dali. A to je to odstupňované alebo toto je to odstupňovanie, ktoré spomínal pán minister financií vo svojom úvodnom slove, že ak sa bude jednať o osobu do 50 rokov, tak tam tá prémia je vo výške 30 euro, pre ročníky veku 50 až 60 rokov 60 euro a pre obyvateľov nad 60 rokov je to 90 euro, pretože toto je tá najrizikovejšia kategória ľudí a toto je aj jedna z najmenej zaočkovaných kategórií, ktorú jednoducho potrebujeme mať zaočkovanú.
Pokiaľ ide o samotnú očkovaciu prémiu, tak tá bude fungovať spôsobom, že osoba, zaočkovanec, nad 18 rokov sa prihlási na webe ministerstva financií, kde zadá svoje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, počet dávok vakcíny. To súvisí s tým, že ak má jednu dávku, tak má jednu prihlášku do súťaže, ak má v sebe obidve dávky, tak má dve prihlášky do súťaže. A pokiaľ ide o vakcínu Johnson & Johnson, tak tá je jednodávková, tak tá má automaticky dve prihlášky do súťaže. Zadá svoju emailovú adresu a telefónne číslo, zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže, so súhlasom so spracovaním osobných údajov, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže a spracovanie osobných údajov na účely súťaže a so súhlasom na komunikáciu všetkých údajov. NCZI potvrdí zaočkovanie, a tým pádom sa dostáva do žrebovania.
Žrebovanie prebieha podľa rozpisu každý pracovný deň, 5 minút žrebovanie v RTVS, kde sa rozdelia neverejné a štandardné výhry v nedeľu. V nedeľu bude ďalší 60-minútový televízny program so žrebovaním prémiových výhier a superprémií. V prípade, ak sa výhra nerozdelí, prenáša sa do ďalšieho žrebovania alebo ich môže organizátor nechať prepadnúť. Počíta sa s tým, že minimálne bude celkovo 6 240 výhercov. Výhry sa vyplácajú do 30-tich dní a týždenne je to od 600-tisíc do jeden a pol milióna eur na výhry. To sa už zmenilo, že najviac nemôže presiahnuť tá suma týždenne dva milióny euro.
Pokiaľ ide o sprostredkovateľský bonus, NCZI vytvorí unikátny identifikátor pre každého zaočkovaného a tento kód z dátumu očkovania dá zaočkovanej osobe, ktorá ho presvedčila sa dať zaočkovať, teda sprostredkovateľovi. Do siedmich dní od zaočkovania oboma dávkami očkovanej osoby sa sprostredkovateľ s trvalým pobytom na Slovensku prihlási na webovej stránke zriadenej ministerstvom financií, uvedie svoje údaje a so súhlasom GDPR a dostane svoj IBAN alebo resp. dá svoj IBAN. Sprostredkovateľ môže prihlásiť zaočkovaného od 15. 07. do 31. 10., sprostredkovateľ si nemôže pripísať zaočkovaného prihláseného na očkovanie pred účinnosťou tohto zákona. Výška sprostredkovateľského bonusu je taká, ako som vám už pred chvíľkou spomenul.
Zároveň sa vyjadrím aj k tomu, že prečo je to tak, resp. prečo to robí ministerstvo financií a nie ministerstvo zdravotníctva, lebo takéto otázky som už počul tu v parlamente, tak je to veľmi jednoduché. Pretože ministerstvo financií je to, ktoré má tieto peniaze určené na, na, na tú, na tieto výhry. Takisto má legislatívu, ktorá to pripraví, ktorá vie dať k tomuto, tejto prémií a aj k sprostredkovateľskému bonusu legislatívny rámec. A, samozrejme, nesmieme zabúdať ani na spoluprácu s NCZI, ktorá umožnila to, aby sa táto prémia a aj sprostredkovateľský bonus mohol do tohto zákona dostať, aby to mohlo fungovať.
Považujeme dopady pandémie v prípade nezaočkovanosti populácie za oveľa drahšie, než je tých najviac 15 mil. euro, čo môže stáť táto prémia aj so sprostredkovateľským bonusom. A to vám hovorím o obrovskom nepomere, pretože ak by sme znovu mali zatvárať ekonomiku alebo ak by sme znovu mali zatvárať prevádzky, alebo, nedajbože, znovu pristúpiť k lockdownu, tak tie následky sú nedozerné a nedajú sa ani porovnávať s týmto.
Podstatné je to, že na jednu osobu, takže ten sprostredkova..., ten ktorý sprostredkúva to zaočkovanie, tak ten mu to môže urobiť na jednu osobu len raz, čiže toto je ošetrené aj legislatívne, toto bola pripomienka dnes ráno, ktorá sa do toho zapracovala, takže sa týmto spôsobom vyhneme akýmkoľvek špekuláciám tých, ktorí by, ktorí by mohli špekulovať. Jeden, jedna osoba môže sprostredkovať najviac pre 50 ľudí takéto očkovanie.
A teraz by som, vážený pán podpredseda Národnej rady, pristúpil k čítaniu alebo prednesu pozmeňujúceho návrhu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, čas sa vám zastavuje, môžete.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Jedná sa o doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györga Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 600.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem toto doplnenie:
K čl. I
Čl. I sa dopÍňa bodom 3, ktorý znie:
"3. V tretej časti sa za siedmu hlavu vkladá ôsma hlava, ktorá znie:
"ÔSMA HLAVA
FINANČNÁ PODPORA PROTIPANDEMICKÝCH OPATRENÍ
§ 30q
Očkovacia prémia
(1) Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a zabránenie ďalšieho šírenia pandémie môže ministerstvo financií vyhlásiť súťaž o finančnú odmenu pre fyzické osoby, ktoré absolvovali očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému
koronavírusom SARS­ CoV-2 (ďalej len "očkovacia prémia").
(2) Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, dovŕšila vek aspoň 18 rokov a je registrovaná v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie podľa § 30r ods. 2. Do súťaže o očkovaciu prémiu sa môže zaregistrovať fyzická osoba podľa prvej vety po absolvovaní očkovania každou dávkou očkovacej látky; ak ide o očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, táto osoba sa môže zaregistrovať dvakrát. Vyhlasovateľ súťaže o očkovaciu prémiu podľa odseku 1 (ďalej len "vyhlasovateľ") zaregistruje do súťaže o očkovaciu prémiu fyzickú osobu podľa prvej vety, ktorá pri registrácii uvedie meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne e­mailovú adresu a súhlas so spracovaním a overením týchto údajov. Štatút súťaže o očkovaciu prémiu (ďalej len "štatút") môže určiť ďalšie kritériá, najmä vek, pohlavie, miesto trvalého pobytu alebo dávku očkovacej látky, na určenie fyzických osôb, ktoré sa zaradia do žrebovania o očkovaciu prémiu v príslušnom týždni.
(3) Vyhlasovateľ je oprávnený
a) zabezpečiť žrebovanie očkovacej prémie prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom,
b) vyplácať očkovaciu prémiu,
c) propagovať alebo zabezpečiť propagáciu súťaže o očkovaciu prémiu v hromadných informačných prostriedkoch.
(4) Vyhlasovateľ je oprávnený činnosti podľa odseku 3 zabezpečiť prostredníctvom poverenej osoby, ktorou môže byť len právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo zakladateľskej pôsobnosti vyhlasovateľa. Na účel zabezpečenia činností podľa odseku 3 je vyhlasovateľ oprávnený poskytnúť poverenej osobe preddavok.
§ 30r
Žrebovanie očkovacej prémie a výška očkovacej prémie
(1) Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje počas obdobia a v rozsahu vymedzenom štatútom. Žrebovanie očkovacej prémie sa uskutočňuje prostredníctvom vysielateľa zriadeného zákonom na základe zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom. Priebeh žrebovania očkovacej prémie a jeho výsledky osvedčuje notár prítomný pri žrebovaní.
(2) Na účely overenia skutočnosti, či fyzická osoba absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(3) Výška očkovacích prémií určených na žrebovanie nesmie týždenne presiahnuť v úhrne 2 000 000 eur. Ak sa v príslušnom týždni suma určená na žrebovanie podľa prvej vety úplne nerozdelí medzi výhercov súťaže o očkovaciu prémiu, zostatok tejto sumy možno použiť v súťaží o očkovaciu prémiu v nasledujúcich týždňoch. Štatút upraví podrobnosti určovania výšky jednotlivých očkovacích prémií v príslušnom týždni a spôsob použitia sumy podľa druhej vety.
(4) Vyhlasovateľ v štatúte určí najmä
a) trvanie súťaže o očkovaciu prémiu a ďalšie podmienky účasti v súťaží o očkovaciu prémiu,
b) pravidlá súťaže o očkovaciu prémiu,
c) technické podmienky žrebovania očkovacej prémie,
d) spôsob a lehoty vyplácania očkovacej prémie.
§ 30s
Sprostredkovateľský bonus
(1) Na podporu protipandemických opatrení môže ministerstvo financií poskytovať finančnú odmenu pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkuje absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len "sprostredkovateľský bonus"). Na účely overenia splnenia podmienok na poskytnutie sprostredkovateľského bonusu prideľuje ministerstvo financií bezvýznamový identifikátor fyzickej osobe, ktorá absolvovala očkovanie druhou dávkou očkovacej látky alebo absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou po overení podľa odseku 3. Tento bezvýznamový identifikátor poskytne fyzická osoba podľa druhej vety svojmu sprostredkovateľovi očkovania na uplatnenie sprostredkovateľského bonusu.
(2) Sprostredkovateľský bonus pre fyzickú osobu, ktorá sprostredkovala absolvovanie očkovania proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 (ďalej len "sprostredkovateľ očkovania") možno poskytnúť za týchto podmienok:
a) sprostredkovateľ očkovania
1. je plnoletý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
2. má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky,
3. dosiahol, že aspoň jedna plnoletá fyzická osoba na území Slovenskej republiky absolvovala očkovanie proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2 oboma dávkami očkovacej látky od 1.júla 2021 do 31. októbra 2021 (ďalej len "zaočkovaná osoba"),
4. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako sprostredkovateľ očkovania v lehote siedmich dní od poskytnutia bezvýznamového identifikátora zaočkovanou osobou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
4a. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, prípadne emailová adresa,
4b. číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý sa má vyplatiť sprostredkovateľský bonus,
4c. bezvýznamový identifikátor zaočkovanej osoby,
4d. súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
b) zaočkovaná osoba
1. má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
2. sa zaregistruje na webovom sídle ministerstva financií ako zaočkovaná osoba v lehote siedmich dní od absolvovania očkovania druhou dávkou očkovacej látky alebo po absolvovaní očkovania jednodávkovou očkovacou látkou a uvedie svoje údaje v tomto rozsahu:
2a. meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu a rodné číslo,
2b. telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa na účel zaslania bezvýznamového identifikátora,
2c. dátumy, v ktorých absolvovala očkovania oboma dávkami očkovacej látky,
2d. súhlas so spracovaním a overením poskytnutých údajov,
3. poskytne bezvýznamový identifikátor svojmu sprostredkovateľovi očkovania v lehote siedmich dní od jeho pridelenia.
(3) Na účely overenia skutočnosti, či je fyzická osoba zaočkovanou osobou, sa použijú údaje z databázy fyzických osôb zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2, ktorú vedie Národné centrum zdravotníckych informácií.
(4) Za absolvovanie očkovania oboma dávkami očkovacej látky sa považuje aj absolvovanie očkovania jednodávkovou očkovacou látkou. Na účely registrácie podľa odseku 2 písm. b) druhého bodu sa lehota siedmich dní považuje za dodržanú, ak sa fyzická osoba, ktorá absolvovala očkovanie jednodávkovou očkovacou látkou, zaregistruje do siedmich dní od spustenia registrácie na webovom sídle ministerstva financií.
(5) Jedna zaočkovaná osoba môže byt' na účely poskytovania sprostredkovateľského bonusu uplatnená len raz. Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je
a) 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou nedovŕšila vek 50 rokov,
b) 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
c) 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky alebo najneskôr v deň absolvovania očkovania jednodávkovou očkovacou látkou dovŕšila vek aspoň 60 rokov.
(6) Vláda môže nariadením ustanoviť vyššie sumy sprostredkovateľského bonusu, ako sú uvedené v odseku 5.
(7) Sprostredkovateľský bonus vypláca ministerstvo financií sprostredkovateľovi očkovania na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky poskytnutý v rámci registrácie podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu do 30. novembra 2021.
(8) Sprostredkovateľský bonus sa považuje za podporu poskytovanú z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu, 51ae.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51ae znie:
"51ae) § 9 ods. 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."."
Pán predsedajúci, skončil som. Zároveň by som chcel ešte jednu vec.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, máte ešte dve minúty.

Gyimesi, György, poslanec NR SR
Áno. Pokiaľ ide o vakcínu Sputnik, nechcem sa vracať k celej genéze jej dovozu, resp. ku všetkému tomu, čo sa udialo, prečo to dopadlo tak, ako to nakoniec dopadlo. V tejto súvislosti za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností, či Slovenská republika môže nevyužité vakcíny predať, alebo darovať, by som rád predniesol jeden ďalší pozmeňujúci návrh k tomuto istému zákonu, ktorý by som práve teraz predniesol.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je to tlač 600.
Čl. I sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
"3. V § 36c ods. 3 prvej vete sa za slová "šírenia pandémie" vkladajú slová "vrátane predaja alebo darovania liekov, alebo zdravotníckych pomôcok do zahraničia."
Skončil som, pán predsedajúci.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.6.2021 19:47 - 19:47 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Na záver ešte ja sa k tomuto vyjadrím. Vážený pán predkladateľ, ja musím povedať, že od dvanástej do ôsmej tu sedíme a bolo to veľmi slabé. Zato, že Igor Matovič je minister financií a dneska prezentoval výsledky, ktoré dokazuje slovenská ekonomika, čísla, ktoré prezentoval, sú oveľa lepšie ako tie, ktoré sa predpokladali. A za, neviem teda, či sú to ozaj dôvody na to, aby bol odvolávaný.
A k tým ostatným výsledkom, k tomu sme sa vyjadrovali už predtým. Ja jediný dôvod na toto odvolávanie, je pre mňa strach, strach z vašej strany, a ak vy chcete byť lídrom niekoho, kto bude túto krajinu viesť, tak ja s tým mám veľký problém, pretože človek, ktorý má strach, nemôže niečo viesť.
Skryt prepis