Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

2.7.2021 o 15:22 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 23.7.2021 10:27 - 10:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Tak, pán predseda, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 629 z 30. júna 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač č. 613, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre zdravotníctvo prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 45. schôdzi dňa 23. júla 2021. Uznesením č. 102 z 23. júla 2021 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 614, sa uskutoční na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 23.7.2021 10:19 - 10:23 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. júla 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021 odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, vypnite si mobilné telefóny, dobre, buďte takí láskaví a nenarúšajte priebeh schôdze.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
... a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Fecka.
Martin Fecko si dňom 16. júla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislavovi Jílekovi, ktorý 24. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021. Rastislav Jílek zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 21. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michala Luciaka.
Michal Luciak si dňom 22. júla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Viere Leščákovej, ktorá 23. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. júla 2021. Viera Leščáková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady, ktorý teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júla 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že vláda Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021 odvolala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Fecka. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Martin Fecko začal dňom 16. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 21. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michala Luciaka. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Michal Luciak začal dňom 22. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
3. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rastislavovi Jílekovi, ktorý 24. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Jílek zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
Viere Leščákovej, ktorá 23. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. júla 2021. Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viera Leščáková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.7.2021 16:21 - 16:22 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja chcem nadviazať na pána predsedu parlamentu. Chcem ja poďakovať všetkým poslancom, ktorí naozaj poctivo chodia do svojej práce, aj dnes tu boli, a chcem zaželať SMEROHLAS-u, ktorý určite je na Seycheloch... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, beriem vám slovo.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... na Seycheloch a na Dubaji, krásnu dovolenku. (Povedané súbežne s predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.7.2021 16:18 - 16:18 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, aj za váš čas, kolegovia. Myslím si, že môžeme ešte takou peknou bodkou ukončiť túto schôdzu. Nechávam na zvážení pána predsedajúceho, či dá hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, nakoľko sa týka toho, aby sme hlasovaním odsúdili fyzické násilie. Prednesiem teda znenie tohto procedurálneho návrhu.
Žiadam teda o hlasovanie, aby sa Národná rada uzniesla, alebo teda aby hlasovaním rázne odsúdila fyzické násilie, obzvlášť ak je motivované rasovou, národnostnou alebo inou odlišnosťou, napríklad sexuálnou orientáciou.
Odôvodnenie. Podľa dnes medializovaných informácií napadli minulý piatok útočníci skupinu homosexuálov a fyzicky ich zbili. (Reakcie z pléna.) Stať sa to malo v uliciach Bratislavy, neďaleko parlamentu. Nechávam na podpredsedovi, či dá hlasovať.
Zároveň teda by som v tejto súvislosti dodal, že už máme pripravený aj návrh uznesenia Národnej rady, ktorého cieľom bude vyjadriť sa k tejto problematike v širšom kontexte.
Teraz, ak dovolíte, prosím, dajte hlasovať o odsúdení spomínaného fyzického... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.7.2021 15:49 - 15:49 hod.

Bubnár Jozef
Ďakujem, pán predsedajúci. Iba vás chcem poprosiť, uviesť do záznamu, pri hlasovaní č. 184 (tlač 600) ma vykázalo, akože som nehlasoval a bol som za. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 15:31 - 15:35 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem vám za slovo, vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, využijem zhruba jednu desatinu toho času.
Som veľmi rád, že môžem vlastne na konto tohto návrhu zákona vysloviť len niekoľko poďakovaní. Neviem, teda či viete, koľko máme teda tých hradov, máme ich 99, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, a kopu ďalších, ktoré národnou kultúrnou pamiatkou nie sú, v každom prípade tieto hrady predstavujú nesmierne klenoty našej krajiny z hľadiska histórie, osvety, krajinárstva, krajinnej kompozície, turistiky, takže sú to naozaj vzácne monumenty v rôznom stave zachovania, a ja som veľmi vďačný, že môžem na tomto mieste teraz vysloviť poďakovanie všetkým tým množstvám nadšencov, občianskym združeniam, nadáciám, obciam, ale aj VÚC-kam, ktoré sa zapojili do obnovy hradného bohatstva, lebo určite ste to zbadali už, či milujete, alebo nemilujete návštevu hradov. Ja, z tých 99 už mi chýba iba zopár, ale rozhodne sú to hrady, ktoré jednoznačne sú nesmiernou ozdobou a ktoré stoja za to, aby sme tým nadšencom, ktorí už roky rokúce dvíhajú tieto hrady z popola, z tých kríkov, obnovujú ich, dokonca spôsobom, ktorý musia oceniť aj profesionálni pamiatkari, boli z počiatku skeptickí, báli sa, že títo nadšenci to neurobia dobre, a zisťujú odborníci, že to robia viac ako dobre, robia to s úctou k histórii, používajú pôvodné materiály. Takže dovolím si vysloviť z tohto miesta, zo siene zákonnosti, veľké poďakovanie všetkým, ktorí to robia s nadšením na úkor svojho času aj často aj finančných prostriedkov.
Druhé poďakovanie patrí mojim kolegom lesníkom, ktorí sú si vedomí, že hodnoty, ktoré spravujú, majú rôzne podoby a medzi tie hodnoty patria práve aj hrady, ktoré sa skoro vždy vyskytujú na lesných pozemkoch. Je síce pravda, že v stredoveku páni králi si nedali záležať na tom, aby tie hrady zapisovali do katastra, tak mnohokrát nie sú, ale pozemky sú štátu a v podstate tie štátne lesy, lesníci by sa mali o tie hrady z toho titulu pamiatkového zákona aj starať. Nemajú na to kapacity, a preto aj tu musím v mene lesníkov poďakovať, že sa našli ľudia, ktorí tento bohatý arzenál hodnôt stavebných stredovekých Slovenska takto krásne zveľaďujú, zachraňujú.
No a tretie poďakovanie v tejto súvislosti patrí predkladateľom tohto zákona, ktorý už dávno možno sme mali urobiť pre tých nadšencov, ktorý umožní im teraz, aby nemuseli platiť (ruch v sále a zaznievanie gongu) poplatky za prenájom pôdy lesnej, lebo je to naozaj veľká irónia, bol to veľký paradox, že ľudia, ktorí sa starajú o verejné statky, o hrady, a robia to spôsobom viac ako nezištným, museli ešte platiť štátnym lesom poplatky za nájom pôdy, prípadne teda aj tej pôdy, ktorá je v okolí hradov, ktorá slúžila na nejaké to zabezpečenie stavebné.
Vďaka predkladateľom tohto zákona a vďaka teda samotnému zákonu, kde prosím o jeho prijatie, tiež sa pridávam k týmto predkladateľom, sa táto anomália zmení, a tí ľudia, tí nadšenci budú môcť nielen neplatiť, ale budú sa môcť stať aj poberateľmi, alebo žiadateľmi o podporu, či už domácich, alebo európskych zdrojov. Takže je to chvíľa poďakovania, ďakujem, že som to mohol vysloviť.
Skončil som, ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:30 - 15:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:28 - 15:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Skúsim iba tak v skratke, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o ochrane pamiatkového fondu, tak jeho teda hlavným cieľom je rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely a ten verejnoprospešný účel je obnova hradu.
Vychádza v postate z aplikačnej praxe a sú to, je to vyladenie niektorých vecí. Ten návrh konkretizuje postup správcov majetku v štátoch, teda štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia, a ako som spomenul, odstraňuje prekážky, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe, najmä určuje postupy osôb, ktoré zabezpečujú, resp. budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva.
Myslím si, že na takýto, na taký úvod, na predstavenie tohto návrhu to asi aj stačí. Viac je, samozrejme, v dôvodovej správe, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:22 - 15:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som len povedať pár slov k tomu, ako sa na to pozerám. V podstate úplne chápem úmysel predkladateľa zákona, teda ministerstva hospodárstva. Tieto schémy, je v podstate všeobecne známe, že tieto schémy na podporu producentov solárnej energie z rokov 2010, 2011 boli veľmi, povedal by som, že zlatokopecky nastavené, bola tam podpora vlastne... (reakcia z pléna), áno, jasne, pán minister to teraz pomenoval, nechcel som to povedať takto úplne konkrétne, ale súhlasím s tým. Podpora tam bola dokonca až 10-násobná alebo viac oproti trhovým cenám energie, to znamená, že tomu sa hovorí klondike, a, samozrejme, teraz veľká časť týchto producentov už patrí niekomu inému ako tým pôvodným uchádzačom, ktorí to už tzv. exitovali, čiže zobrali hotovosť a predali to nejakému investičnému fondu alebo niekomu inému.
Napriek tomu si myslím, že je veľmi zlé a nevhodné, ak takúto vysokú podporu platia v cenách elektriny občania a firmy, pretože my všetci to platíme v tzv. tarife za prevádzkovanie systému. A to je niečo, čo ministerstvo hospodárstva touto novelou rieši, a ja s tým úplne súhlasím. V podstate ide o to, aby sa táto podpora zostávajúcich 5 rokov rozložila na 10 rokov a zároveň sa znížila. To znamená, že štát dodrží vlastne svoje zmluvné podmienky, kto čo sľúbil týmto investorom, ale rozloží to na dlhšie obdobie.
Prečo v podstate ja som sa do toho, do tejto diskusie zapojil a tlačil som na v podstate zmenu tohto pozmeňováku alebo určité pozmeňovacie návrhy, bolo to, že tam hrozila, hrozili žaloby zo strany týchto firiem voči štátu a hrozilo to, že v podstate štát im zaplatí ešte viac na rôznych náhradách, pretože tak ako boli pôvodne nastavené tie podmienky, tak boli také, že tam dávali možnosť žalovať štát.
Čiže išlo tam hlavne o to nastavenie ako keby dodatočných investícií, lebo keď proste tie systémy majú fungovať dlhšie, tak treba do nich aj nejak zainvestovať a udržiavať ich. A takisto tam podľa môjho názoru boli, bola vlastne nedostatočná záruka, že pozemky pod týmito solárnymi parkmi budú naozaj uvoľnené zo strany Slovenského pozemkového fondu a vyňaté vlastne z poľnohospodárskej pôdy. Čiže som rád, že sa tieto ustanovenia podarilo nastaviť podľa mňa férovo, a ďakujem za spoluprácu aj ministerstvu hospodárstva, takisto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz, keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny, ako, ako aj vlastne celému trhu s elektrinou a nebudú významne poškodení ani práve títo producenti zo solárnych zdrojov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 14:58 - 15:07 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som bol rád už niekde inde teraz, ale nedá mi nezareagovať ako jednému z predkladateľov tohto návrhu zákona na to, čo bolo povedané, a budem sa snažiť, samozrejme, mierne hovoriť, aj keď niektoré veci aj mňa rozčúlili, ale myslím, že nemá zmysel akože to tu hrotiť. Ja v každom prípade ďakujem za príspevky všetkých, ktorí sa prihlásili do diskusie, a postupne to naozaj v čo najhutnejšej forme budem chcieť na ne zareagovať.
Čiže začnem pánom poslancom Beluským. Keď prebehla, prebiehala tá diskusia k tomu, akým spôsobom určovať spravodajcu, tak naozaj bolo zhodne konštatované, alebo bolo konštatované na grémiu, že tá situácia je sporná a že nie je jednoznačná. To potvrdzujem, chceli ste, aby sme to potvrdili, áno, tak to bolo. A potom na záver mi pán predseda parlamentu, už nie tak akože veľmi hlasno, ale ja som bol pri ňom bližšie, povedal dvakrát, že dajte to potom do tej veľkej novely rokovacieho poriadku. Preto som vám povedal, že ja, ja osobne nebudem teraz hlasovať za váš pozmeňujúci návrh, hoci s jeho obsahom súhlasím, aj keby sa dal ešte inak formulačne upraviť, lebo vy vychádzate z návrhu, ktorý pripravil pôvodne pán poslanec Krajčí. Čiže naozaj nejde o to, že by bol nejaký Čepčekov návrh, to podľa mňa nie je tiež pravda, to bol pôvodne formulovaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Krajčího, ktorý ja som potom ešte s kanceláriou, s parlamentnou legislatívou preformuloval a bol pôvodne zahrnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu môjho, v ktorom teraz nie je, pretože si uplatnili dve koaličné strany vo vzťahu k tomu veto, ktoré podľa mňa si nemohli uplatniť, a to poviem na záver prečo.
Ale napriek tomu sme to rešpektovali, aj keď s obsahom toho pozmeňujúceho návrhu súhlasíme, a ja verím, že sa dostane do veľkej novely rokovacieho poriadku. Čiže ja ten pozmeňujúci návrh nepodporím, ale z týchto dôvodov, nie preto, že by som s obsahom nesúhlasil, aj keď na ústavnoprávnom výbore to nie je žiadny problém, lebo ja sa, ja sa štandardne nedávam za spravodajcu, ten čas viem využiť inak. Pre mňa spravodajca je troška utrpenie, lebo musím si to tu odsedieť a stále byť pri tom. Čiže ja sa nedávam za spravodajcu, u mňa ten problém nevzniká. Dávam iných, a keby s tým nebol súhlas, tak dám hlasovať na výbore o niekom inom. Naozaj mi to nové pravidlo nerobí žiadny problém na ústavnoprávnom výbore.
No potom tu vystúpil pán poslanec Kondrót. Na to reagoval aj pán poslanec Dostál. Ja si myslím, že transparentnosť a verejnosť nemá byť cieľom, to je prostriedkom k tomu, aby bol štát lepšie spravovaný aj spoločnosť lepšie spravovaná, a tá samotná téma má aj plusy, aj mínusy.
Vy ste, pán poslanec Dostál, pán Kondrót prečítal pozmeňovák, ktorý v podstate navrhoval pôvodne pán poslanec Susko. Jeho pozmeňujúci návrh v okresanej forme sa tiež ocitol v mojom pozmeňujúcom návrhu, odkiaľ som to potom vypustil práve preto, že znova bolo uplatnené veto zo strany dvoch koaličných strán, ktoré podľa mňa uplatnené nemohlo byť v zmysle programového vyhlásenia vlády, ale to ešte na koniec dovysvetľujem prečo. Čiže bolo podľa mňa uplatnené neoprávnene. A pán Kondrót to nevysvetľoval a ja teda k tomu krátko poviem, že v súčasnosti výbor je verejný, ale podľa pravidiel rokovania sa môže zhodnúť na tom, že sa vylúči verejnosť odtiaľ, čiže jednoducho vie sa spraviť sám v zmysle pravidiel rokovania neverejným. Tak to bolo doteraz, ale nebolo to, ale nie je to v súlade už s aktuálnou judikatúrou Ústavného súdu, ktorý konštatoval, že akonáhle je raz nejaké rokovanie orgánu verejné, tak nemôžete zakázať tam prísť iným ľuďom, pokiaľ nenarúšajú poriadok, aby si to tam filmovali, natáčali, zaznamenávali a potom to ešte ďalej rozširovali.
A tuná nám vzniká problém, že pokiaľ my budeme mať stream, pokiaľ budeme mať audiovizuálny záznam priamo na rokovanie výboru, tak tam neraz môžu odznieť aj veci, ktoré spadajú pod ochranu osobných údajov aj pod iné výnimky, kedy by ten výbor v princípe verejným nemal byť. A preto Úrad na ochranu osobných údajov, keď robil stanovisko, to pôvodné, ktoré aj pán poslanec Dostál si prečítal, oni nevedeli, že my ideme robiť audiovizuálny záznam priamo. Oni si mysleli, že my ideme zaznamenávať rokovanie výboru, a preto oni v tom stanovisku hovoria, že sa majú vymazávať potom určité časti toho rokovania, aby to nebolo v rozpore napríklad s pravidlami na ochranu osobných údajov. A preto tak formulovali to stanovisko, ktoré v podstate na náš prípad nebolo použiteľné, ale my sa s tým problémom budeme boriť a budem, a ak by ten výbor zostal verejným, tak jednoducho vieme sa dostať do situácií, kedy podľa môjho názoru budeme porušovať zákon.
A pokiaľ by som si aj odmyslel túto vec, ja nezastávam názor, že problémom zametania pod koberec tých káuz, ktoré sa prerokúvajú na výbore, je to, že či je verejný - neverejný, lebo keď bude verejný, tak to bude tak, že tí členovia výboru sa stretnú pred zasadaním výboru niekde inde, prídu tam na ten výbor, nepovedia nič, iba zdvihnú ruky a odhlasujú tak, ako sú dohodnutí, čiže nič na tom zázname nebude. Proste nijako to nepomôže tej veci, takto to dopadne, keď bude verejný, a pritom tá diskusia na tom výbore, pokiaľ je neverejný, je častokrát hodnotná, pretože dochádza tam k určitým názorovým súborom, súbojom, ktoré ale niekedy nemajú dajme tomu ani nejaký právny základ, a keďže to bude priamo zaznamenávané, tak to ochudobní tú diskusiu a tí ľudia tam nebudú chcieť hovoriť nič pre istotu, aby, aby to niekto nezostrihal a nerobil si z nich srandu, ani nie preto, že by chceli niečo zamiesť pod koberec, ale preto, že jednoducho tie vyjadrenia nebudú povedzme v súlade so zákonom. To môže byť tiež nebezpečenstvo.
Ďalšie môže byť to, že budú chodiť účelové podnety, aby sa tam chodili na ten výbor prezentovať ľudia, ktorí budú chcieť byť videní na tom zázname, a tie účelové podnety ani nebudú mať nič spoločné s pravdou, ale ten človek si tam užije päť minút slávy a tomu verejnému funkcionárovi, ktorý nemusel nič spraviť v tej konkrétnej veci, sa môže aj poškodiť meno. Nehovorím, že toto sú veci, ktoré sú na prvom mieste, lebo na prvom mieste je tá možná nezákonnosť, ale mali by sme sa podľa mňa aj na tieto veci takto pozerať a pozerať v komplexe.
A ako som povedal, podľa mňa nie je, nie je, zametanie pod koberec nie je vecou toho, či je to verejné - neverejné, ale toho, že tí ľudia na tom výbore v podstate môžu s definitívnou platnosťou rozhodnúť, akokoľvek chcú, aj mimo rámca zákona, a neexistujú dostatočné opravné mechanizmy voči tomu, ako to rozhodnutie zmeniť. Napríklad, že by menšina toho výboru pre nezlučiteľnosť mohla dať podnet na Ústavný súd, aby to preskúmal, alebo aby prokuratúra zasiahla do tohto procesu ako strážca zákonnosti a dala taký podnet na Ústavný súd. O tom nakoniec chcem hovoriť s generálnym prokurátorom počas tohto leta, pretože to sa mi podarilo aj presadiť do programového vyhlásenia vlády, aby sme zlepšili tak tieto pravidlá, že do toho bude zasahovať aj prokuratúra a že tá menšina tých členov výboru bude môcť dať podnet na Ústavný súd, ak to niekto bude chcieť zametať pod koberec. A to považujem za oveľa dôležitejšie, ako to, či je to verejné - neverejné, pretože pri tej verejnosti ideme do, do podstatného rizika, ktoré nevieme tým pádom vylúčiť, a aj do možného rozporu so zákonom.
No a k tým veciam, ktoré tu boli povedané, a podpore - nepodpore opozičných návrhov, ja, ja zastávam názor, že OĽANO nemôže byť jediné, kto, alebo jedným z mála koaličných subjektov, kto bude dodržiavať koaličnú dohodu, a že ju musia dodržiavať všetci. Ja si nemyslím, že bolo v súlade s koaličnou zmluvou, keď už o tom tuná hovoríme verejne, a je mi ľúto, že takto verejne o tom musíme hovoriť, ak niekto vyťahuje karty, ako tu bolo povedané, zo strany pána poslanca, teda s Kotlebovcami. To je ako v súlade s koaličnou zmluvou? Ako je v súlade s koaličnou zmluvou, keď pri Čepčekovom návrhu príde spravodajkyňa, navrhne uznesenie, ktoré nie je s nikým konzultované? Za mnou, za mnou nebola pani Cigániková (reakcie z pléna) ako za zástupcom poslaneckého klubu, ktorý sa k tomu mal vyjadriť. Nebolo nikým odsúhlasené a urobila to. (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou? (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou?! (Potlesk.)
A v ktorom ustanovení koaličná zmluva zakazuje, aby poslanec mohol vyjadriť osobnú výhradu?! A v ktorom ustanovení zakazuje, aby mali sme zelenú kartu?! Vy sami ste si vybavovali zelenú kartu pri bode 2 a 11 a nemali ste na to právo, pretože sám som presadil do programového vyhlásenia vlády, že na parlamentnej úrovni v oblasti legislatívy sa bude robiť novela rokovacieho poriadku. Gestoruje to výbor, ktorý patrí OĽANO, a vy sami tu uplatňujete veto a zelené karty úplne nezmyselne a nemáte na to právo! (Potlesk.)
Tak keď vy to budete robiť (doznievanie potlesku), tak keď vy to budete robiť, my máme rovnaké právo to robiť tiež! A môžete si o tom myslieť, čo chcete!
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk a ruch v sále.)
Skryt prepis