Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2021 o 10:29 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:50 - 11:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Oceňujem duch, tú atmosféru pri tejto rozprave, že teda sa pozeráme na to jednotne, a je to naozaj aj správne. A dovolím si využiť teraz túto faktickú poznámku na pani bývalú ministerku v tom, že by som veľmi rád bol, keby sme dokázali sa pozrieť na pamiatku Štefánikovu aj cez takú drobnosť, ako je tabuľa na radnici v Campoformide neďaleko Udine. Je to, tá bola teda na mieste, kde neďaleko je letisko, z ktorého 4. mája 1919 v ten pamätný a zároveň tragický deň Štefánik odletel. Keď som navštívil tamojšiu pani primátorku, tak mi povedala, že áno, tá bola aj tam z iniciatívy aj v spolupráci so zastupiteľstvom v Ríme, akurát mi tam chýbalo, že tá tabuľa je iba v jazyku talianskom, tak som vtedy s ňou rozprával, že bolo by dobré, keby tam teda pribudla aj textácia v slovenskom jazyku, predsa len by sme si aj takto aj uctili aj národnosť Štefánikovu a bolo by to aj veľmi vľúdne z hľadiska návštevníkov zo Slovenska.
Tak ja si myslím, pani ministerka, že túto drobnosť by sme mohli vyriešiť bez toho, aby sme hovorili o nejakých veľkých financiách. Určite by to bolo veľmi milé, keby sme v Campoformido doplnili túto tabuľu na tomto pamätnom mieste aj o obdobný slovenský text, ktorý by bol vhodným doplnkom na budove radnice.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 11:48 - 11:50 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Laššáková, že tak ste zhodnotili nasledovníčku, ktorá prišla po vás, a myslím si, že tak by to malo fungovať pri takýchto, by som povedal, že našich dejateľoch v minulosti. A keďže ste spomenuli, že vyžaduje si to veľa peňazí, udržiavanie tohto majetku, tak, samozrejme, musíme ten majetok aj identifikovať nejakým spôsobom, a keďže v návrhu zákona je to identifikované cez parcelné čísla, takže ja to teraz beriem zo svojej oblasti, viete, že som pozemkár, takže keby sme na Slovensku už mali iba tak, že stačí zadať parcelné čísla, vieme, ktorá to je parcela, chvalabohu, to by sme chceli mať po pozemkových úpravách, ktoré stále tu ja obmieľam, ale momentálne tento stav neni a v daných územiach, či už Brezová, Priepasné a ďalšie, máme nezjednotený operát takzvaný, to znamená, máme éčkový a céčkový stav.
Keď som si to teraz pozrel, tak prakticky, keď napíšeme do prílohy, že parcela číslo, nevieme, ktorá to je. A poviem konkrétne, keď som si teraz na ZBGIS zistil, tak máme parcelu toho istého čísla v céčku aj véčku, a výmera je rozdielna o... asi 45 %.
To znamená, pani ministerka, dobré by bolo dopracovať, aby tam bolo jasne povedané, či ideme obhospodarovať a udržať parcelu v éčkovom stave, ktorý je obyčajne menšia výmera, alebo v tom céčkovom, veľkom socialistickom, ako my hovoríme. Takže v takomto duchu by som to chcel potom upresniť, aby to tam bolo jasné, lebo nebudú vedieť z toho tí, ktorí budú mať tam na tú parcelu ísť, ktorú hranicu majú brať, lebo tam neni zjednotený operát. Zjednotený znamená, že mám pozemok knižne aj katastrálny tú istú parcelnú... číslo. Tieto oblasti, ktoré tam máme, či už Priepasné, Brezová a ďalšie, nie sú v zjednotenom operáte, takže musíme v tej kategorizácii uviesť, že či to je parcela registra C alebo E, a tým to bude jednoznačné.
Takže toľko, pani kolegyňa, to asi bude treba dopracovať, lebo ináč to bude pre tých, ktorí budú musieť tú parcelu nejakým spôsobom udržiavať, nebudú vedieť ktorú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2021 11:36 - 11:37 hod.

Kozelová Monika
Páni kolegovia, ja by som vás rada pozvala cez obed do kinosály. Prídu ro... prídu rodiny mladých ľudí uväznených za marihuanu, ktorí dostali práve tie drakonické tresty, a prídu vám porozprávať o tom, akým spôsobom sa ich to dotklo aj celých rodín, ako sa rozpadali celé rodiny.
Takže prosím vás, kto máte záujem, o 12.00 hod. v kinosále stretnutie s rodinami.
Ďakujem.

(Krátka prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:48 - 10:50 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Taraba, je tu mnoho miest, ob... miest, obcí, ale aj teda skupín obyvateľov, ktorí sa o pamätníky vo svojom okolí naozaj starajú. Ak teda v Modre je taký stav, ako hovoríte, tak potom nie je niečo v poriadku a musím povedať, že je to vizitka aj samotnej, samotnej samosprávy.
Viete, Bradlo sa zo všetkých síl snažia domáci udržiavať, naozaj, bola som tam niekoľkokrát poznám tých ľudí odtiaľ, ktorí, ktorí sa o to naozaj pravidelne starajú, čistia to tam, upratujú to tam, čo sa dá, to opravia. Čiže toto isté, si myslím, že by mohli robiť aj domáci obyvatelia pre pietne miesto pri... teda Ľudovíta Štúra, a možno, ak odtiaľ pochádzate, možno by ste vy aj sám mohli iniciovať takúto, takúto iniciatívu v okolí, a resp. v miestnej samospráve. A určite by veľa, ak by, ak by teda naozaj všetci takýmto spôsobom pristupovali k svojim pamätníkom, ako pristupujú obyvatelia okolia Bradla k Bradlu, tak možno, možno by nevyzerali tak katastrofálne ani, ani ostatné pamätníky.
Ale teda súhlasím, že, že treba tie pamätné miesta udržiavať, a hovorím, navrhujem, že možno, ak ste odtiaľ, ja to tam nepoznám, nepoznám tam tú samosprávu, že či, či, či možno aj vy sám budete iniciovať niečo také, nejakú, možno nejakú občiansku iniciatívu. A bude to tam vyzerať fajn.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2021 10:37 - 10:38 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavný právny výbo... Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 10:29 - 10:32 hod.

Vons Peter
Ďakujem. Ja len, že hlasovanie bude dnes o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2021 10:29 - 10:31 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, tlač je to 745. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 10:17 - 10:18 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem pekne, pán kolega, za podporu nášmu pozmeňujúcemu návrhu.
Čo sa týka podpory osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, myslím si, že máme dosť veľké rezervy, a som veľmi vďačná, že aspoň môžme postupne robiť ďalšie kroky na to, aby im tá pomoc a podpora bola poskytovaná.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2021 10:13 - 10:16 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi podať v pléne pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorého cieľom je rozšíriť cieľovú skupinu, ktorej možno poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie, ktorým je integračné centrum. Toto rozšírenie je o osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
Cieľom tejto úpravy je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré si z objektívnych dôvodov nedokážu nájsť, resp. udržať prácu a ocitajú sa tak v nepriaznivej sociálnej situácii, umožniť poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre, a tak predísť ich sociálnemu vylúčeniu alebo obmedzeniu ich schopnosti spoločensky sa začleniť a umožniť sociálne začlenenie, inklúziu týchto osôb. Prijatím tohto návrhu sa zároveň sprostredkovane vytvoria aj podmienky pre zvýšenie kvality života týchto osôb v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej, Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 707).
V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
„15. V § 24c úvodnej vete sa slová „podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 2 písm. a), d) a i“.
Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2022. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu a chcela by som vás týmto poprosiť o jeho podporu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2021 9:58 - 9:58 hod.

Drábiková Lucia
Ďakujem za podporu, pán kolega, a budem sa tým zaoberať.
Skryt prepis