Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2022 o 18:00 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:18 - 18:20 hod.

Kyselica Lukáš
Termín hlasovania zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:15 - 18:17 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja chcem reagovať na pána poslanca Kyselicu a chcem povedať, že súhlasím s ním a myslím si, že každý jeden policajt si vie zistiť, aké to auto je ťažké, koľko, koľko má kilogramov. To je najjednoduchšia záležitosť. Policajti si to vedia zistiť. Ja súhlasím aj s tým, že chodníky patria chodcom a matkám s kočíkmi. Absolútne súhlasím s tým, čo sa teraz predložilo, že sa opäť dovolí parkovať jeden a pol metra, pretože naozaj situácia nie je dobrá, nie je to vyriešené. Mestá s tým majú obrovské, niektoré hlavné mestá, teda veľké mestá, obrovské problémy. Takže ja tento zákon podporím. Je to dobrá vec, je to v koalícii došlo ku zhode a vychádzame v ústrety ľuďom.
Ale chcem podotknúť jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, že zase je to o tých šoféroch, ktorí, niektorí sú bezohľadní a niektorí sú fakt úplne čistá katastrofa. Ale ako povedal pán poslanec Kyselica, že je to o tých policajtoch, ktorí majú plniť si svoje povinnosti, či už mestskí, alebo štátni a takýchto policajtov poriadne, teda policajtov, prepáčte, takýchto ľudí poriadne poriešiť.
Ja tento zákon podporujem, pretože sú obrovské problémy a toto sa mi páči. Pretože keď si zistíme aj my, že sme urobili chybu alebo že naozaj niečo nie je urobené dobre, tak treba to napraviť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2022 18:13 - 18:15 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Tak len v krátkosti tiež sa vyjadrím. Tá konštrukčná rýchlosť je uvedená v technickom preukaze. V prvom rade to sa dá zistiť, keď už zistí porušenie predpisov nejaký policajt a rieši to na mieste. Keď to rieši formou objektívnej zodpovednosti, tiež si musí to vozidlo prelustrovať. Ale áno, no tá konštrukčná rýchlosť je taká, aká je. Či konštrukčná hmotnosť.
Pokiaľ viem, tak každý chodník, ktorý je nadimenzovaný obcou, ktorá to stavia, tak každý chodník je nadimenzovaný do 2 800. Aj z toho dôvodu bol tento pozmeňovák zrejme riešený takýmto spôsobom.
Čo sa týka tej legis rady a to, čo sme hovorili, tak upresním, že blokové konanie je také, že na mieste ten vodič súhlasí s pokutou a aj ju zaplatí. Vlastne proti blokovej pokute sa nedá odvolať bez toho, aby som tu dával návod, tak ako si ty spomínal. Tu ide o to, že ak niekto nesúhlasí s pokutou, tak začne nejaké správne konanie a v správnom konaní, pokiaľ by sa viedlo konanie, doručovanie lehoty, odvolania a tak ďalej a tak ďalej. A v tomto období by nastala účinnosť tohto zákona, tak všetky sa musia tieto správne konania podľa zákona zastaviť a z toho dôvodu boli aj tie obce nejak žiadané, aby tie mestské polície nepokutovali. Pokiaľ mali tú vedomosť, že takýto návrh zákona sa pripravuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:11 - 18:12 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja by som sa chcel predkladateľom poďakovať, lebo aj som bol v takej reportáži, kde síce som nabádal na to políciu, aby bola zhovievavá, keďže to začalo platiť a stala sa táto veľká chyba a tento pozmeňovák celú tú chybu vyrieši, aby mali mestá možnosť sa pripraviť. Samozrejme, dať si tam označenia.
Takže ja ďakujem, že táto chyba sa napraví a čo najrýchlejšie policajti budú mať jasno a hlavne, aby to nezneužívali tí mestskí policajti, ktorí hneď začať, začať, hneď začali dávať papuče.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 18:10 - 18:10 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Cmorej, ďakujem vám za vaše vysvetlenie a tiež vám veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. Chodníky by mali patriť chodcom a matkám s kočíkmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2022 18:02 - 18:04 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predstavujúci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1246 z 10. februára 2022 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh pridelený, návrh zákona pridelený, zaujali nasledujúce stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 466 z 9. marca odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Výbor pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 140 zo 14. marca 2022 odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa predmetný zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady k uvedenú návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť č. 143.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2022 18:00 - 18:00 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som iba chcel opraviť alebo teda uviesť k hlasovaniu na, pre záznam, že pri hlasovaní č. 66 ma vykázalo ako, že som nehlasoval. Neprítomný. Hlasoval som za. (Reakcia v pléne: "Marihuana?") Marihuana. (Povedané so smiechom.) Za vlastný, pri vlastnom návrhu ma vykázalo, že som, že som nehlasoval, teda že som neprítomný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:39 - 17:40 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 16.3.2022 17:38 - 17:39 hod.

Drdul Dominik
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.3.2022 16:53 - 16:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Pán Erik Tomáš, vy hovoríte stále, že vy sa spoliehate na fakty a hovoríte fakty. Tak skúsme takto. V roku 2021 bola dôchodcovská inflácia, nebudem teraz uvádzať úplne presné čísla, ale 1,3 %. V roku 2022 je 10 %. V zákone, ktorý nastavila Ficova garnitúra ešte a schválila Ficova garnitúra, je to nastavené tak, že, to teraz nekritizujem, lebo taký schodok v tej inflácii nikdy nebol alebo dlho nebol, že dôchodky rastú podľa dôchodcovskej inflácie zo začiatku predchádzajúceho roka.
A vy ste potom povedali, čiže na budúci rok porastú dôchodky priemerne o 40, 50 eur. Teda dajme tomu o 10 %. No a vy ste povedali, že skoršie vyplatenie 13. dôchodku nič nerieši. Práve naopak. Ako štátnu kasu to nestojí veľa alebo nestojí nič a porieši to veľmi veľa. Lebo keď dôchodcom narastú dôchodky v novembri, pardon, v januári 2023 a v decembri im vyplatíte ten 13. dôchodok, tak im to veľmi nepomôže. Ale keď teraz je taká inflácia, zdražovanie a vyplatíte im ten 13. dôchodok v máji alebo v júni teda, tak im to určite pomôže.
Takže, pán Erik Tomáš, nie je to nezmysel. Nieže to nerieši nič. Práve naopak, ja si myslím, že tým dôchodcom to skoršie vyplatenie dôchodku pomôže.
Ďakujem.
Skryt prepis