Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

10.11.2022 o 11:10 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.11.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.00, 12.05 máme výbor v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

8.11.2022 17:40 - 17:40 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel ozrejmiť, že pri hlasovaní č. 103, pri tlači 1230 ma vykázalo ako neprítomného, chcel som hlasovať za.
A zároveň, zároveň by som chcel podať námietku pri hlasovaní č. 182, bolo to teda počas hlasovania, kedy pán podpredseda nechcel k tomu viesť nejakú diskusiu, považujem to hlasovanie za zmätočné, nakoľko bolo označené tlačou, nesprávne číslo tlače na obrazovke, a tým pádom nebola prijatá spoločná správa, pokiaľ viem. Čiže bolo tam číslo tlače 1142, ktoré teda neexistovalo, a správne číslo tlače bolo 1042, takže len pre informáciu, ale zákon je schválený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.11.2022 12:10 - 12:10 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Navrhujem presunúť tlač 1122 na koniec schôdze Národnej rady.
Odôvodnenie, je nutné vytvoriť priestor na diskusiu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2022 11:55 - 11:55 hod.

Kristián Čekovský
Ja by som chcel poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.05 h pokračujeme v rokovaní, teda výboru, následne potom je ešte ďalšia schôdza výboru, čiže poprosím vás teda do rokovacej miestnosti výboru pre kultúru a médiá č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zareagujem asi od konca. Pán Kuffa, ja nemám čo nato povedať čo vy tu dva a pol roka predvádzate asi len toľko, že vy ste veľmi zlý človek. Veľmi zlý. A to, že tam je v tom uznesení spomenutá aj židovská menšina a LGBTI, že je to spojené tak to v prvom rade spojil ten vrah, ktorý sa vyjadroval na adresu týchto ľudí. A viac k tomu asi niet čo dodať. Možno by som iba doplnil v mojej rozprave keď som uvádzal ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh, chcel som len pre korektnosť uviesť, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh nepredkladám sám ale je to pozmeňovák poslancov okrem mňa ešte Roberta Haláka, Moniky Kozelovej, Anny Miernej, Anny Remiášovej, Jaromíra Šíbla, Tomáša Šudíka, Jarmily Vaňovej a Vladimíra Zajačika, takže, len, aby som to uviedol, že je to teda pozmeňovák za viacerých poslancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
vyslať im jasný signál, že sú súčasťou našej spoločnosti a sme pripravení ich chrániť a postaviť sa za nich. Aj v pléne národnej rady sa totiž v ostatných mesiacoch objavilo viacero verbálnych aj legislatívnych pokusov obmedzovať práva a slobody rôznych skupín obyvateľov. Napriek tomu, že neboli úspešné, pre niektoré menšiny a komunity boli nepríjemným signálom, ktorý v nich vyvolal pocit neistoty či dokonca obavy zo svojej budúcnosti. Dovolí si povedať, že takéto legislatívne snahy mohli vo verejnosti vyvolať aj vlnu nenávisti k určitej skupine napríklad k LGBTI ľuďom. Niektorí politici si verbálnymi alebo legislatívnymi aktivitami zbierajú lacné politické body na šírenie nenávisti a netolerancii a toto je dôležité zastaviť. Je načase, aby sme z parlamentu vyslali pozitívny signál k týmto ľuďom, zároveň si myslím, že ak zákonom upravíme životné situácie komunity LGBTI tak aj obyvatelia Slovenska lepšie akceptujú menšiny komunity a týchto ľudí a zároveň verím, že sa im u bude lepšie žiť. Žiadame koaličných aj opozičných kolegov o podporu tohto uznesenia keďže predpokladom ďalšieho riadneho fungovania Národnej rady Slovenskej republiky je aj rešpekt k odlišnostiam, ktoré v spoločnosti existujú a našou úlohou ako poslancov je zastupovať všetkých občanov bez rozdielu. Iba tak dokážeme ďalej pripravovať a schvaľovať zákony, ktoré Slovensko posunú dopredu.
Vzhľadom nato, že predložené uznesenie tak ako ho predniesol kolega predkladateľ, je výsledkom koaličnej dohody a kompromisu, navrhujem doň doplniť niektoré formulácie najmä preto, aby záväzky, ktoré z neho vyplývajú pre vládu Slovenskej republiky boli nespochybniteľné a úplne jasne definované. Pán predsedajúci, dovoľte mi preto uviesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov, ktorý som pred malou chvíľou doručil aj na Organizačný odbor Národnej rady Slovenskej republiky. Najprv prečítam odôvodnenie.
K bodu 1.
Je potrebné vyjadriť zreteľ na všetky relevantné medzinárodnoprávne dokumenty, ktorými je Slovenská republiky viazaná. A zároveň odôvodnenie k bodu 2. je potrebné pre úplnosť poukázať na všetky záväzky z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024.
Teraz ak dovolíte prečítam znenie paragrafov. Ak to tak môžeme nazvať alebo teda jednotlivých bodov.
1. Bod A uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky sa označuje ako bod B a bod A znie: „A. so zreteľom na Ústavu Slovenskej republiky, Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu Organizácie spojených národov, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a ďalšie medzinárodné dokumenty zaoberajúce sa ochranou ľudských práv, ktorými je Slovenská republika viazaná".
Ostatné body sa primerane preznačia.
Prečítam bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
2. V bode E sa na konci pripája táto veta: „Rovnako žiada vládu Slovenskej republiky, aby urýchlene naplnila záväzky z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 osobitne zamerané na zlepšenie situácie sexuálnych menšín ako aj osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.".
ďakujem pekne. Dovoľte mi, podobne ako predkladateľ na záver povedať, žeby som bol naozaj veľmi rád keby sme žili v tolerantnejšej spoločnosti a preto vás aj týmto žiadam o podporu predloženého uznesenia aj pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v stredu 12. októbra otriasla Slovenskom dvojnásobná vražda ľudí, ktorí sa hlásili k LGBTI+. Na úvod mi dovoľte vyjadriť predovšetkým nielen ľútosť nad tým, čo sa stalo úprimnú sústrasť pozostalým Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha, ale aj podporu všetkým, ktorí sú pre svoju inakosť prenasledovaní, či stigmatizovaní predovšetkým LGBTI+ ľuďom. Jedným zo základných prvkov demokracie je, že väčšina dbá na práva a slobody menšín. Táto vražda z nenávisti je nielen útokom na celú LGBTI komunitu, ale aj na základné slobody dané ústavou, čím podkopáva demokratické princípy našej krajiny. Voči tomuto sa musíme aj ako politici postaviť a tieto hodnoty slobody a demokracie brániť. Tak ako už uviedol predkladateľ prichádzame s návrhom uznesenia, ktorým v skratke chceme nielen odsúdiť tento otrasný čin a vyjadriť podporu LGBTI ľuďom, ale aj vyzvať všetkých politikov a verejne činné osoby, aby sa vyvarovali nenávistných prejavom, ktoré môžu viesť k prejavom násilia a zároveň požiadať vládu Slovenskej republiky, aby naplnila svoje záväzky z programového vyhlásenia vlády zamerané na zlepšenie postavenia menšín, komunít, najmä osôb žijúcich v jednej domácnosti. Verím, že v parlamente v tomto pléne sú poslanci, ktorí sa v takejto zlomovej situácii dokážu postaviť za LGBTI ľudí. Vyslať im jasný signál, že sú súčasťou našej spoločnosti a sme pripravení ich chrániť a postaviť sa za nich. Aj v pléne Národnej rady sa totiž v ostatných mesiacoch objavilo viacero verbálnych aj legislatívnych pokusov obmedzovať práva a slobody rôznych skupín obyvateľov. Napriek tomu, že ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak už len z úcty k tejto pozícii, tak významnej pozícii, akým je vedenie verejnoprávneho média, si dovolím aspoň v krátkosti vystúpiť k tomuto bodu. Veľmi v krátkosti by som chcel iba povedať, že verejné vypočutie, aké prebehlo na pôde výboru pre kultúru a médiá bolo azda najlepším verejným vypočutím, aké kedy bolo a akým prechádzali kandidáti na post generálneho riaditeľa RTVS. Vďaka všetkým kolegom z výboru, teda predovšetkým koaličným kolegom z výboru sme sa rozhodli zriadiť poradnú Komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS, prizvali sme zástupcov odbornej verejnosti, čo sa nikdy predtým nestalo. Ľudia z rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho, mediálneho, akademického a iného života boli účastní a mohli klásť kandidátom otázky. Po verejnom vypočutí zasadli ako poradný orgán výboru, spracovali veľmi kvalitné a odborné stanovisko, ktoré má každý poslanec v prílohe návrhu na voľbu generálneho riaditeľa, každý si tak môže prečítať naozaj názor a hodnotenie odborníkov, ktorí sa teda tohto vypočutia zúčastnili a zároveň okrem nejakého písomného ústneho hodnotenia, ktorým hodnotia silné a slabé stránky týchto uchádzačov, tak títo odborníci zoradili uchádzačov aj do troch rôznych kategórií, odporúčaní kandidáti, prijateľní kandidáti a neodporúčaní kandidáti a ako som už uviedol svoje hodnotenia a svoje také nejaké zaradenie do týchto skupín odôvodnili naozaj veľmi vysoko odborným stanoviskom. Ku každému kandidátovi uviedli všetky jeho kvality čo sa týka projektu, prezentácie, vízie a možno aj takej morálnej integrity. Takže toto si myslím, že je naozaj veľký prínos do tohto celého procesu, zároveň som rád, že je v koalícii zhoda na tom, že táto voľba bude verejná. To znamená, nie tak ako v minulosti. Každý občan si bude môcť skontrolovať ako poslanci hlasovali, čo je tiež ďalší významný a výrazný krok k lepšiemu. No a na záver teda mi dovoľte dodať, že ako spravodajca oznamujem, že hlasovanie teda bude zajtra, najbližšie hlasovanie o jedenástej hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.6.2022 17:55 - 18:10 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní Návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska. Výbor pre kultúru a médiá zverejnil dňa 27. apríla 2022 výzvu na prihlasovanie sa kandidátov na funkciou generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu deväť prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa, následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona, na verejné vypočutie dňa 13. júna 2022 bolo pozvaných osem kandidátov. Pán Peter Badač, Tibor Búza, Ivan Golian, Peter Janků, Ľuboš Machaj, Jaroslav Rezník, Vladimír Seman a Daniel Živica. Verejného vypočutia sa zúčastnilo osem kandidátov, jeden z uvedených kandidátov pán Juraj Kabát nebol pozvaný na verejné vypočutie, nakoľko nesplnil podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona. Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona. Z uvedeného dôvodu sú všetci ôsmi kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa RTVS. Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením číslo 180 zo 16. júna 2022 súhlasí s Návrhom na voľbu generálneho riaditeľa RTVS (tlač 1065), ktorého súčasťou je stanovisko poradnej Komisie pre voľbu generálneho riaditeľa RTVS, zriadenej výborom pre kultúru a médiá. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe. Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

22.6.2022 11:55 - 12:00 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Ja by som iba chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby prišli na schôdzu výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis