Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.9.2020 o 11:03 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:03 - 11:04 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne, pán predseda. Bol by som rád, keby sme pokračovali v rokovaní a v hlasovaní iba v prípade, ak budú mať všetci poslanci nasadené rúška. Ďakujem, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.9.2020 13:10 - 13:13 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak asi veľmi v skratke. Ja som dnes tu už hovoril raz o televíziách a rádiách a s ich vysielaním súvisí aj druhý návrh zákona, resp. novely zákona o vysielaní a retransmisii, ktorým teda navrhujem doplniť tento zákon, a to konkrétne, a to konkrétne tak, aby voľbe tu v pléne, voľbe členov Rady pre vysielanie a retransmisiu predchádzalo verejné vypočutie na výbore pre kultúru a médiá.
A tie dôvody sú veľmi jednoduché. Väčšie aj menšie televízie a rádiá podliehajú kontrole Rady pre vysielanie a retransmisiu, tá dohliada na dodržiavanie zákona v oblasti vysielania, prijíma podnety od občanov na obsah a formu vysielania a posudzuje, či napríklad nedošlo k porušeniu objektivity v spravodajstve a podobne. Známe je najmä udeľovanie pokút za rôzne prešľapy vysielateľov, či už za zlé označovanie programov podľa vekovej hranice, alebo nadmerné vysielanie reklamy a podobne. Za tieto pochybenia udeľuje rádiám a televíziám pokuty.
V minulosti sme však boli svedkami rôznych pochybných rozhodnutí tohto orgánu, a to aj voči novinárom najmä pri posudzovaní ich príspevkov. Nie je sa čo čudovať, keďže voľba členov je politická, v rade sedia aj také kádre, ako napríklad pán Pavol Holeštiak, ktorý je sympatizantom Jozefa Tisa, alebo pán Milan Blaha, bývalý komunista, ktorý písal v prospech bývalého režimu a po ´89. zasa v prospech Mečiara či Fica. Ak chceme kvalitné a nezávislé médiá, potrebujeme aj kvalitný a najmä odborný kontrolný orgán.
V rade pre vysielanie musia sedieť odborníci, ktorí rozhodnú na základe zákona, a nie ideológovia, ktorí rozhodujú podľa vlastných dojmov.
Do výberu teda treba viac zapojiť verejnosť jednoduchou úpravou zákona, preto zavedieme verejné vypočutia kandidátov na výbore pre kultúru a médiá, ktoré budú aj prenášané cez internet, a až po híringu, ktorý budú môcť sledovať všetci občania, bude nasledovať voľba v pléne Národnej rady.
Najbližšia voľba členov Rady pre vysielanie a retransmisiu nás čaká už v najbližších týždňoch, keďže v decembri končia v rade dvaja členovia a v januári, alebo teda dve členky, aby som bol presný, a v januári končí jeden člen. Tým pádom v najbližších týždňoch bude aj vyhlásená voľba a následne aj verejné, verejné vypočutia, v decembri, predpokladám, aj voľba.
Veríme, že aj takto sa nám podarí dosiahnuť, aby do kontrolného orgánu boli zvolení experti, vďaka ktorým budú mať novinári a médiá väčšiu právnu istotu a mohli svoju prácu robiť slobodnejšie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 11:11 - 11:16 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja budem možno trošku stručnejší, pretože väčšina vecí už bola povedaná, ale v zásade pointa tohto návrhu je tá, že jednoducho chceme nastoliť spravodlivosť.
Počas parlamentných a prezidentských volieb môžu celoplošné televízie a rádiá vysielať politickú reklamu a v čase menších volieb do samospráv nemôžu takúto reklamu vysielať menšie lokálne a regionálne rádiá a televízie. Čiže ten cieľ je naozaj jednoduchý, zaviesť férové podmienky pre všetkých. Nemôže byť menším televíziám a rádiám zakazované niečo, čo iní majú dovolené, my im tieto bariéry odstraňujeme.
No zároveň treba povedať, že sa budú riadiť rovnakými podmienkami ako celoštátne rádiá a televízie pri vysielaní, napríklad na veľké parlamentné alebo prezidentské voľby, to znamená, že budú platiť pre nich rovnaké pravidlá, napríklad časové obmedzenia, kedy reklamu môžu vysielať, v akých, v akých objemoch a koľko dní pred voľbami naozaj tak, aby neobťažovali ľudí veľkým množstvom reklamy. To znamená, že pre kandidátov vznikne nová forma priestoru, kde sa môžu propagovať, čím chceme dosiahnuť aj to, aby neboli odkázaní výlučne na bilbordy a letáčiky, ktoré zaplavili obce a mestá a naozaj často vytvárajú veľký vizuálny smog.
Treba zdôrazniť aj to, že v čase predvolebnej kampane nič neobmedzuje napríklad bilbordové spoločnosti v tom, koľko, komu a za koľko budú prenajímať svoje plochy. Naopak, elektronické médiá podliehajú pomerne prísnej regulácii, je to trochu aj pochopiteľné, pretože ten ich vplyv na, na recipientov, to znamená sledovateľov, divákov a poslucháčov, je, je vyšší, ale myslím si, že tieto bilbordové spoločnosti môžu naozaj predávať a ponúkať a prenajímať svoje plochy v podstate na, bez, bez akýchkoľvek obmedzení.
To znamená, čo sa týka objemu reklamy, reguláciu nemeníme, avšak je nepochopiteľné, že časť týchto médií je úplne postavená mimo toho, aby mohla akúkoľvek politickú reklamu vôbec vysielať. Okrem toho ide o podporu lokálnych médií, teda slovenských firiem, ktoré sídlia v obciach a mestách.
Prečo to hovorím? Pretože veľká časť politickej reklamy sa počas ostatných volieb presunula na sociálne siete a kam odchádzajú, čím do zahraničia odchádzajú státisíce eur. Veľa kandidátov svoje videá a potom na tých sociálnych sieťach cieli na konkrétny región, na konkrétne mesto alebo obec, aby naozaj oslovili tých svojich ľudí, voličov, a pritom majú povedzme v tých svojich mestách televízie a rádiá, kam by mohli časť týchto svojich, týchto svojich píárových nejakých príspevkov dať a zároveň tieto rádiá podporiť a tieto médiá podporiť, avšak doteraz tak nemohli urobiť.
To znamená, je mi jasné, že ten trend takého nárastu sociálnych sietí a aj tej politickej reklamy bude pokračovať a nezastavíme to, ale naozaj budeme radi, ak aspoň časť financií počas politických kampaní nasmerujeme priamo do regionálnych televízií a rádií. Čím viac peňazí budú mať, tým viac si môžu dovoliť zamestnať redaktorov, moderátorov, školiť mladých ľudí, mladých žurnalistov a poskytovať im miesto pre ich prax a prípadne aj prácu.
Ako vyštudovaný žurnalista môžem povedať, že naozaj dnes je trochu problém povedzme vrátiť sa do svojho rodného regiónu a, a hľadať si tam prácu, pretože tie pracovné podmienky nie sú, alebo teda ponuky nie sú tak široké práve v tejto oblasti. Aj keď, samozrejme, trochu sú, ale, ale naozaj tých, tých miest je tam veľmi málo.
Preto verím, že takáto úprava pomôže aj k rozvoju novinárčiny na lokálnej úrovni. A myslím si, že aj toto je signál, že v najbližších mesiacoch a rokoch pôjdeme cestou či už ochrany novinárov, ale aj pomoci a zjednodušovania fungovania mediálneho prostredia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:26 - 16:29 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predseda, podľa paragrafu, teda pán predsedajúci, podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ("ďalej len zákon o Rozhlase a televízii Slovenska"), sa dňa 29. apríla 2020 vzdal funkcie člena Rady RTVS právnik David Soukeník, odborník v oblasti práva.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 4 zákona o RTVS je potrebné zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka v oblasti práva.
Nakoľko materiál máte pred sebou, nebudem ho celý čítať. Do stanoveného termínu výbor dostal tri návrhy a tým prvým je pán Ivan Dlhopolec, ako druhá sa prihlásila teda pani Milota Liková a tretím kandidátom je pán Jozef Vozár.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a § 10 zákona o RTVS obsahujú všetky náležitosti. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 43 zo 16. septembra 2020
a) konštatuje, že všetci traja navrhnutí kandidáti na voľbu člena Rady RTVS spĺňajú podmienky ustanovené v § 9 a v § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
b) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka zastupujúceho oblasť práva, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2021, čiže ako náhradník za odchádzajúceho alebo odídeného člena rady.
A zároveň po druhé, vykonať voľbu kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 3:48 - 3:49 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Pán Mazurek, aj vaši voliči by možno mali vedieť, ako vy meníte postoje. Ešte vo februári ste kritizovali poslancov parlamentu za to, že, za to, že blokujú rečnícky pult. Váš predseda povedal, že blokovanie schôdze je absolútne nerešpektovanie parlamentnej demokracie, len preto, že sa vám nepáči nejaký návrh, tak to je úplne scestné. Tak ja len toľko, akože môžeme to nejakým spôsobom akceptovať, ale v každom prípade aj vy by ste mali byť vo svojich nejakých názoroch a postojoch konzistentný. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 1:53 - 1:54 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Pán Žiga, najväčší obchodník s drevom na Slovensku, zaujímavé, že práve vy strašíte hospodárskymi škodami, vaše pôsobenie v biznise s drevom tu už dnes bolo spomenuté, ja len pripomeniem, že od vášho nástupu na ministerstvo životného prostredia v roku 2012 rástli vašim firmám tržby, a to až na 40 mil. eur ročne. To len pre predstavu. A zároveň nie tak dávno ste chceli vy a vaši nominanti v štátnom MH Manažmente vyplatiť za súdny spor s Enelom právnikovi Bžánovi viac ako 77 mil. eur, až po medializácií tejto kauzy sa podarilo túto sumu znížiť na 17 mil. eur, čiže ten rozdiel je 60 mil., no neviem, čo iné sú hospodárske škody, ak nie toto.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 22:47 - 22:49 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Pán bývalý minister Kamenický, chcel som sa bod po bode vyjadriť, ale myslím si, že za zmienku stoja iba tri veci.
Ekonomický diletantizmus, ktorý tak radi s kolegami spomínate, rád by som vás teda nebral na ľahkú váhu, ale ako možno vnímať predstaviteľov strany, ktorá Slovensku dala génia, akým bol Ján Počiatek? Kamarát mnohých z vás. Ja ho dnes zacitujem už druhý raz. V rozhovore s Dobroslavom Trnkom totiž povedal: "Problém náš bol v tom, že my sme boli nezorientovaní. Čo si myslíš, že ja som vedel, jak tie verejné financie fungujú? K-k-t baraní som vedel." Povedal bývalý minister dopravy a financií za stranu SMER a ja verím, že podobných videí vašich kolegov sa už nedočkáme.
K tým facebookom, ja viem, že s kolegom Blahom asi žijete na facebooku, ale ak hľadáte informácie o summite v Bruseli, tak treba sledovať poriadne médiá, pre ktoré sa premiér pravidelne počas rokovaní vyjadroval.
Avšak ľudí zaujíma niečo úplne iné. Pýtali ste sa, ako môžeme tolerovať, že premiér nemá skolaudovaný dom a minister vnútra už sa mal asi postaviť, zasiahnuť a odvliecť ho niekam preč. Ja to určite nechcem zľahčovať, ale nemôžem zľahčovať ani to, že na Slovensku žijú tisícky ľudí, ktorí čakajú na kolaudácie a stavebné povolenia mesiace, niekedy roky. Štát, ktorý ste nechali, je prerastený nielen korupciou, ale aj byrokraciou.
Jeden príklad za všetky. Jeden môj známy si chce postaviť dom, už pol roka ale ešte ani lopatu poriadne nezapichol. Toto je zoznam povolení, ktoré si už doteraz musel vybaviť, a môžete hádať, koľko z toho sa dá urobiť elektronicky: žiadosť o stavebné povolenie, vyjadrenie k projektovej dokumentácii od vodární, od Hydromeliorácie, plynárov, Telekomu, Východoslovenskej distribučnej, vyjadrenie k malému zdroju znečistenia, záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii, vyjadrenie cestného správneho orgánu, stanovisko k vjazdu na miestnu komunikáciu, vyjadrenie okresného dopravného inšpektorátu k prístupovej ceste, potom ešte ďalšie povolenia k premosteniu a ešte aj k studni. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 16:35 - 16:37 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Pán Pellegrini, na čo sa tu hráte? Vašu politickú kariéru ste začínali tak ako každý správny smerák, špinavou robotou v prospech oligarchov, nosili ste do parlamentu zákony, ktoré ušilo bizniskrídlo SMER-u, napríklad v oblasti cestnej premávky a vyvlastňovacieho zákona alebo ste chceli stavať ropovod cez Žitný ostrov, o dobabranej informatizácii snáď neskôr si povieme.
A keď pre premiérovu komunikáciu na jeho vlastnom Facebooku hovoríte o zahraničnopolitických škodách, prepáčte za výraz, ale ustreľuje mi dekel. Ako by bola strana SMER a dnes jej ľavá noha s názvom HLAS plná diplomatov.
Dovoľte, prosím, aby som vám pripomenul, čo hovorí Ján Počiatek na nahrávke s Dobroslavom Trnkom, ako nás zastupovali vaši velikáni slovenskej politiky na európskej pôde, citujem Jána Počiatka a pokúsim sa to cenzurovať, ale celú verziu nájdete na spomínanom videu v 37. minúte:
„Musel som tam ísť v pondelok. Skončili sme asi o desiatej večer a celá partička, že čo budeme robiť? Že ideme tu niekde do baru len tak na krátko. Jasné. O štvrtej ráno sme tam hľadali nejakú kebabovú uličku, do“, píp, „a žrali sme tak kebaby niekde v“, píp, „neviem, kde sme to tam boli naje“, tri bodky. A tak ďalej. „A ráno o devátej, no choď, do pi,“ tri bodky, „si tam sadnúť. Žáhu som mal, neviem, čo sme tam zežrali všetko najeb“, tri bodky, „úplne ko“, tri bodky, „vieš dobre, že jeden oblek, sa ti nechce veľká kabela niesť do lietadla, len tak inú košeľu, oblek smrdel, do“, píp, „celý zaje“, tri bodky, „no zle mi bolo, grgalo sa mi.“
Potom ešte niekoľko minút osočoval našich politických partnerov zo zahraničia, napríklad z Českej republiky. Ak tam bolo príliš veľa výpadkov slov, ospravedlňujem sa, ale to bol citát vášho bývalého ministra financií, ktorý nás takto zastupoval v Bruseli, takto chodili exministri na EKOFIN, nechcem vedieť, čo tam robil napríklad pán Kaliňák. Takže neviem... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.7.2020 9:51 - 9:52 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Pán Mazurek, plamenný prejav, ale povedzte mi, ako môžeme vnímať vaše zanietenie na ochranu detí, keď ste stáli v zástupe idiotov, ktorí hádzali na rodinu s dieťaťom v kočíku kamene a nadávali im. A darmo sa teraz, či vy, alebo vaši kolegovia, zastrájate, že a ja som nehádzal a, a, a to hádzali iní. Vy ste tam boli a ja sa pýtam, kde ste mali vtedy to tričko. Teraz tu stojíte v tričku All Lives Matters a, a tvárite sa, že vám záleží na všetkých životoch - nedajte sa vysmiať. Hulákali ste po rodine, len preto, že mali inú farbu pleti.
Vo svojich názoroch by ste mali byť asi aspoň trochu konzistentný, ako môžeme vnímať výzvy od ľudí, ktorí roky obhajujú fašistický režim a velebia prezidenta slovenského štátu, ktorý nechal zo Slovenska vyviesť 70-tisíc obyvateľov Slovenska, vrátane tehotných žien, ktoré už svoje deti nikdy nemohli porodiť a vychovať. Žiaľ, pán Mazurek, na to, aby ste moralizovali, stojíte na veľmi zlom brehu, na tom nesprávnom brehu.
A k môjmu kolegovi Krúpovi, jeho slová ste buď nepochopili, alebo iba úmyselne prekrútili, pretože on hovoril o tom, že vaše delenie na tých správnych a tých zlých liberálov, že to je ten fašistický pohľad na vec. Vy ste si to prispôsobili trošku tak, aby vám to sedelo do toho rýchleho prejavu, ale to sa niekedy stane, keď človek chce príliš veľa povedať za príliš krátky čas.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.7.2020 9:23 - 9:24 hod.

Kristián Čekovský
Pán Kamenický, neverím vlastným očiam ani ušiam. Váš predseda sa pred pár dňami priznal k volebnej korupcii. On totiž povedal, že keby neurobil Smer trináste dôchodky, tak má 12 alebo 13 percent. Čiže vy ste presne vedeli, kam náš rozpočet smeruje, napriek tomu ste rozdávali stámilióny bez toho, aby ste ich mali kryté. A ja už asi iba k tomu poviem, že vy ste tým teplovzdušným balónom založili požiar a my ho teraz musíme hasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis