Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.6.2021 o 12:59 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2021 12:59 - 12:59 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne. Poprosím členov výboru pre kultúru a médiá, bude pokračovať schôdza výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 12:29 - 12:31 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vidím, že nielen teda nám poslancom, ale aj premiérovi zarezonovala asi najšokujúcejšia myšlienka, ktorú tu dnes Robert Fico povedal, ja to budem parafrázovať, že žiadna vláda nevyužila trestné právo na kriminalizáciu tej predchádzajúcej. Toto je ich svet, dámy a páni. Toto je ich svet, kedy politici sú podľa Roberta Fica, podľa sociálnych demokratov nedotknuteľní, voči ktorým sa nemôže nič, táto vláda v podstate ako keby porušila nejaký status quo o nestíhaní svojich predchodcov a nechala orgány činné v trestnom konaní slobodne robiť svoju prácu a toto ako aj poznamenal premiér, toto im vadí. Dokonca Robert Fico si pri tom svojom prejave pomohol aj tým a povedal niečo, že hovoril v podstate o kauze Gorila, o spise Gorila, nepovedal síce už to, že teda sa tam spomína aj jeho meno a jeho pitie koly a biznisy v zdravotníctve, ale v podstate on naznačil, že vidíte, po nás prišli iní, kedy bola tá Gorila na stole a my sme tu, pretože toto sa tak nerobí, aby tí, ktorí prídu po vás, vás za niečo stíhali. Takže toto je podstate dôvod, prečo tu dnes sme. Pretože podľa ich zmýšľania jednoducho trestné právo sa voči tej predchádzajúcej vláde jednoducho nevyužíva. Takže ja som rád, že táto vláda pod vedením v tejto chvíli premiéra Hegera a taktiež jednotlivých ministrov, odkrýva jednotlivé kauzy, biznisy predchádzajúcej vlády, odkrýva sa organizovaný zločin, zverejňujú sa zmluvy, ktoré boli roky pod pokrievkou utajované napríklad na IT a jednoducho blíži sa to k vám a ja verím, že naozaj v tomto rozhodnú súdy, transparentne všetci to uvidia. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2021 11:23 - 11:23 hod.

Kristián Čekovský
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá 12.05 h, máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 13:42 - 13:46 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, taktiež ďakujem pani predsedníčke Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ja by som sa chcel iba v skratke poďakovať jednak pani predsedníčke aj členom Rady pre vysielanie a retransmisiu za, teda prácu v uplynulom roku, ale taktiež aj poslancom Národnej rady, ktorí podporili náš návrh zákona z minulého roku, ktorým sme vlastne zaviedli transparentné výberové konania, resp. aby som bol presný, verejné vypočutia kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. To znamená, myslím si, že sme tým zaviedli taký pomerne zásadný prvok z, teda transparentnosti, pardon, zásadný prvok transparentnosti. Ľudia môžu proste sledovať online kto akým spôsobom sa do tejto rady vyberá. A myslím si, že je to niečo, čo určite do budúcna, ak to ostane v takejto podobe, ako sme sa to snažili aj hneď pri tom prvom verejnom vypočutí nastaviť, aby to bolo niečo, čo tu možno bude fungovať aj do budúcna aj po nás, o päť rokov, o 10 rokov. Možno pri tej politickej realite sa nie vždy podarí, aby po tých verejných vypočutiach boli vybratí tí najlepší z najlepší, uvidíme vždy pri ako zložení parlamentu, ale minimálne verejné vypočutia sú dobré preto, aby jednoducho do takých orgánov, akým je napríklad Rada pre vysielanie a retransmisiu neboli vybraní tí najhorší možno z najhorších. Takže odfiltruje to určitým spôsobom ľudí, ktorí nie sú dostatočne odborne podkutí na fungovanie v takýchto radách. Videli, vlastne aj to bol dôvod, prečo sme k takémuto niečomu pristúpili, lebo sme videli, akým spôsobom to fungovalo v minulosti a že niektorí teda niektoré politické strany si z toho robili vyslovene trafiky pre svojich nominantov a následne to potom tie rozhodnutia tak vyzerali. Čiže pre nás je dôležité, aby aj médiá a novinári mali na Slovensku právnu istotu a keďže Rada pre vysielanie a retransmisiu je kontrolným orgánom pre, pre médiá na Slovensku, tak, tak myslím si, že určitým spôsobom im to práve táto rada garantuje, čiže môžu pracovať a fungovať lepšie a slobodnejšie.
Následne sa chcem ešte na záver poďakovať aj za to, že v podstate Rada pre vysielanie a retransmisiu ide nad rámec ešte aj toho zákona, ktorým sme my chceli primárne zaviesť transparentnosť a rada následne tie verejné, teda tie rokovania, ktoré sme tiež zaviedli, aby boli verejné, aby jednoducho aj prideľovanie frekvencií mohli sledovať, či už ľudia alebo uchádzači o tieto frekvencie, tak záznamy z týchto rokovaní sa zverejňujú na web Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ako bolo spomenuté, funguje to dokonca aj ako edukačný prvok, to znamená, pre ľudí a budúcich novinárov a študentov žurnalistík alebo mediálnych škôl mediálneho práva, čiže to som ešte trošku ostal aj prekvapený, že aj takýto možno sekundárny, taká nejaká sekundárna výhoda aj z tohto celého zákona plynie. Takže toľko za mňa. Určite budeme aj my ďalej ešte pokračovať aj v zlepšovaní mediálneho prostredia na Slovensku aj takýmto spôsobom, aby rady a kontrolné orgány, ktoré na Slovensku máme v oblasti médií, aby fungovali lepšie, transparentnejšie. Ďakujem veľmi pekne a teda to je všetko. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.5.2021 13:42 - 13:46 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020, tlač 465a, vo výbore. Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 493 z 31. marca 2021 na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady. Výbor pre kultúru a médiá prerokoval Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 102 z 5. mája 2021 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade:
1) schváliť Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2020,
2) vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi v Národnej rade.
Súčasne ma výbor určil za spravodajcu výboru a poveril ma, aby som informoval Národnú radu o výsledkoch rokovania vo výbore prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 103 zo dňa 5. mája 2021. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.5.2021 11:28 - 11:28 hod.

Kristián Čekovský
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a média, aby prišli teda na schôdzu o 12-tej alebo teda 12.05 v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:34 - 11:34 hod.

Kristián Čekovský
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, stretneme sa dnes, teda máme schôdzu výboru o 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:48 - 21:49 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja by som aj vyzdvihol alebo ocenil to, že ste nás aspoň teda rozobrali na rozdiel od niektorých kolegov, konkrétne veci z toho programového vyhlásenia i keď by som povedal, že vo viacerých tých, a tým, že ste sa dotkli kultúry médií tak reagujem. Išli ste až by som povedal príliš ďaleko pretože programové vyhlásenie hovorí o nejakých zámeroch a mám pocit, že pri viacerých tých témach ste ste sa vyjadrili ako keby už bol nejaký návrh na stole a urobili ste si z neho vlastné závery čo teda či už to bolo o voľbe generálneho riaditeľa alebo potom nejakých kvótach alebo podobne, takže tie návrhy ešte tu nie sú. A zámery sú v programovom vyhlásení a viaceré tie zámery sa od minulého roka teda splnili alebo teda takto to poviem, že tie zámery, ktoré boli minulý rok v programovom vyhlásení tak viaceré sa splnili a myslím si, že aj vaši viacerí kolegovia ocenili mnohé zmeny či už v oblasti rozhlasového alebo televízneho vysielania, ktoré sa robili alebo aj v oblasti kultúry. Takže, takže len toľko v skratke, ďakujem pekne aspoň teda takto čiastkovo, že ste to rozobrali. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2021 21:35 - 21:36 hod.

Kristián Čekovský
Ďakujem pekne za opravu. V podstate myslím, že máte pravdu. V každom prípade to nemení nič na fakte, že nemusela tá vláda čeliť kríze od prvého dňa fungovania, ale mala 2 - 3 roky na to, aby jednoducho mala povedzme v riadiacich pozíciách štátu na úroveň povedzme úradov, okresných úradov jednoducho svojich ľudí. Veď koniec koncov vieme, že dokonale spolitizovali štátnu správu až na úroveň riadiacich pracovníkov jednotlivých sekcií. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.5.2021 21:28 - 21:34 hod.

Kristián Čekovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som neplánoval sa zapájať, ale prekvapilo ma ako tu bez hanby počas týchto posledných dní už od piatka v podstate vystupovali poslanci SMER-u a SMER-o HLAS-u ako napríklad pán Blaha, Pellegriny, Tomáš alebo aj ďalšie kádre a hovorili o dopadoch ekonomickej krízy a jej zvládaní a človek by si až myslel, že keby tu nebola vláda Igora Matoviča alebo Eda Hegera, tak napriek pandémii zažívame raj. My už ale vieme ako táto partaj dokáže zvládať nie len krízu, ale aj dobré časy a niekedy je dobré pripomenúť si ako to teda vyzeralo. V roku 2008 malo Slovensko deficit okolo 2 % HDP a blížila sa hospodárska kríza. Strana SMER a najme jej predseda Robert Fico zjavne absolútne netušili, čo sa deje. Predseda SMER-u hovoril o výbornej ekonomike, rekordne nízkom deficite citujúc vyjadrenia z HN klubu vôbec sa nenapĺňajú slová o tom, že desaťtisíce pracovných miest sú ohrozené a jeho poslanci takto koncom roka schválili rozpočet, ktorý počítal s deficitom okolo 2 %. Realita v roku 2009 7 % deficit. To ste sa teda kolegovia zo súčasnej opozície teda prerátali. Začiatkom roka 2009 vám to, ale celé padlo na hlavu. Druhá vláda Roberta Fica ostala stáť obarená a ľuďom núkala tak maximálne vymeniť si starého favorita za nejakú zľavnenú fábiu prostredníctvom šrotovného. Taký je fakt. Dopad na ľudí bol fatálny. Koncom roka 2008 začala nezamestnanosť výrazne stúpať a to dvojnásobne rýchlejšie ako v Európskej únii. Za pár mesiacov od októbra 2008 do januára 2010 sa nezamestnanosť zvýšila o viac ako 5 %. Zo 7,5 % na takmer 13. Som mladý človek, ale pamätám si ako to vyzeralo v mestách. Zatvárali sa prevádzky, podnikatelia vracali živnosti. Centrá miest sa pomaly vyľudňovali, nebolo, čo míňať. Začiatkom roka 2010 bolo bez práce vyše 350 tisíc ľudí. Medziročne ostalo bez práce viac ako 100 tisíc ľudí a ja sa pýtam, kde súdruhovia zo SMER-u urobili chybu? V priepasti 7 % deficitu ste Slovensko márne ťahali nasledujúcich 10 rokov. Pričom nikdy sa vám nepodarilo hospodáriť vyrovnane napriek tomu, že ste to ľuďom dookola sľubovali a ekonomický rast, či výber daní vám to doslova ponúkal. Radšej ste plnili vačky sebe a svojim kamarátom a vyzerá to tak, že nielen vlastným oligarchom cez štátne zákazky, ale ako sa ukazuje tak prostredníctvom zločineckej skupiny. Zatiaľ, čo druhá Ficova vláda investovala do dopadov hospodárskej krízy asi 1,4 % HDP táto vláda podporila ekonomiku 6 % HDP. Áno, ľudia si zaslúžia poznať pravdu a aj súčasné zvládanie pandémie sa deje za cenu zadlžovania krajiny. Žiaľ je to tak. Deficit Slovenska sa prepadne približne o 5 - 6 %, teda podobne ako počas poslednej hospodárskej krízy. Nezamestnanosť sa šplhá na takmer 8 %, čo je o necelé 3 % viac ako pred rokom. Na úradoch práce je 218 tisíc ľudí, takže počet nezamestnaných narástol o 76 tisíc. Porovnajme si to v absolútnych číslach. Je to oproti kríze z roku 2009 o tretinu menej nezamestnaných. Napriek tomu, že táto pandémia je najväčšia v novodobej histórii Slovenska. Na záver sa teda patrí dodať iba toľko, nech si to každý porovná. Čo je zložitejšie a toto je podľa mňa aj pomerne podstatná vec. Či zvládať čisto hospodársku krízu, pripraviť niekoľko stimulov s ministrami, ktorých máte v úrade už siedmy alebo ôsmy rok, lebo v roku 2009 bol SMER vo vláde už siedmy rok alebo zvládať pandémiu, ktorá prináša okrem ťažkých zdravotných dopadov aj hospodársku krízu. Táto vláda musela od prvého dňa svojho nástupu manažovať zdravotníctvo, hranice, rozbité karanténne centrá, nemocnice, zaznalo tu niekoľkokrát sklady civilnej ochrany a v celej štátnej správe najmä vo vysokých pozíciách kopa vašich ľudí pripravená kedykoľvek hodiť poleno pod nohy, aby sa akékoľvek opatrenie vlády, aby nezafungovalo a nezabralo. Všetka česť všetkým ľuďom, ktorí sú vo všetkých úradoch a štátnych inštitúciách apoliticky, ale žiaľ medzi tými státisícmi alebo desať tisícmi ľudí je kopa vašich ľudí, ktorí dostali jasné inštrukcie, aby jednoducho blokovali snahu vlády zvládať pandémiu a aby sa snažili akokoľvek jednoducho zablokovať veci, aby nefungovali. Urobili sa aj chyby, ale v tejto chvíli, keď je pandémia na ústupe je dôležité sústrediť sa na plán. Plán tejto vlády, programové vyhlásenie, o ktorom tu rokujeme, ktorého hlavným cieľom je boj proti korupcii a plán obnovy Slovenska teda, ktorým zmeníme Slovensko k lepšiemu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis