Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.6.2022 o 12:10 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 12:10 - 12:23 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem informovať členov výboru pre ľudské práva, že zvolávam schôdzu výboru ihneď, keďže mala byť o 12.00 h, ale pretiahlo sa hlasovanie. Výbor bude v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Szőllős Ján
N
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.6.2022 11:25 - 11:40 hod.

Vetrák Milan
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel navrhnúť, aby sme o tlačiach 762, to je mediálny zákon, a 898, to je zákon o publikáciách, hlasovali až vo štvrtok budúceho týždňa o 17. hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:40 - 10:55 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak ja ešte pár slov, pár poznámok som si spravil. Všetci by sme si želali, aby sme mali nemocnice ideálne vybavené s dostatočným počtom personálu, s izbami, kde by mohli byť pacienti na izbe sami, teda s jednoposteľovými izbami a vtedy by ten problém bol omnoho, omnoho menší a tie zdravotnícke zariadenia by mali tú možnosť, mali tie možnosti všetko, čo je v tomto zákone alebo aj čo sa plánovalo, dať do toho zákona, splniť.
Upresním niekoľko takých vecí alebo by som to ešte zdupľoval. Právo na sprievod pre rodičku pri pôrode, to je pre jednu osobu. Tak sme to upravovali, že druhá osoba, je tam možnosť sprevádzania aj druhou osobou, ktorú si rodička praje, ak to možnosti zdravotníckeho zariadenia dovoľujú.
Dohodli sme sa s hlavnou predkladateľkou zákona pani poslankyňou Marcinkovou aj na odložení účinnosti zákona, za čo jej ďakujem, pretože sme nechceli tlačiť na zdravotnícke zariadenia, aby niečo museli a dostávali sa aj do prípadných súdnych sporov s pacientami kvôli tomu, že nie sú na to z objektívnych dôvodov prispôsobené. Čiže tá, to posunutie účinnosti zákona má dať im možnosť, aby sa na to lepšie pripravili. Veríme, že sa podarí aj z plánu obnovy, ale aj z ďalších zdrojov v priebehu niekoľkých rokov zlepšiť stav v nemocniciach tak, aby aj vybavením, aj kapacitne dokázali splniť aj tieto ľudské a veľmi citlivé potreby rodičiek.
Záverom sa chcem poďakovať, lebo ten zákon sa aj v minulosti stiahol z rokovania, aj sa prekladal, vieme, že sme mali dosť ťažké rokovania, ale chcem sa poďakovať hlavnej predkladateľke zákona, že bola napokon otvorená našim pripomienkam a zapracovala ich do zákona.
Takže ďakujem a ja osobne, aj moji kolegovia z výboru a kolegovia poslanci podporujeme tento zákon.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:40 - 10:55 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tiež som bola na niektorom z tých stretnutí, kvitujem túto úpravu. Ja sama som pri svojich troch pôrodoch mala možnosť byť sprevádzaná manželom a veľmi pozitívne to hodnotím. Dúfam a verím, že aj pri reforme nemocníc a pri ďalších vlastne zmenách v zdravotníctve sa podarí to, aby vo všetkých nemocniciach bola takáto možnosť pre tieto ženy, pretože častokrát aj priestorovo, aj z hľadiska personálu, z hľadiska tých možností, kapacitných, nebola takáto možnosť.
A tak isto súhlasím s tým, že naozaj toto sprevádzanie by malo byť oprostené od nejakého poplatku, aby to nebolo závislé na sociálnych možnostiach tej rodiny. Takže som rada za tento návrh a plne ho podporujem.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1049.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, je to tlač 1049. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
=====
Skryt prepis
 

15.6.2022 10:25 - 10:40 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1048.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 10:10 - 10:25 hod.

Vons Peter
Hlasovať o tomto bode programu sa bude dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

15.6.2022 9:55 - 10:10 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia a kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1365 z 23. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 504 z 21. apríla 2022
- výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 310 z 21. apríla 2022
- výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 297 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom 3 tejto správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Šimka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 904, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 300 z 26. apríla 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis