Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 16:03 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 8.2.2023 17:35 - 17:36 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 17:31 - 17:35 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Borguľa, poslednýkrát vás upozorňujem.

Nemec, Richard, poslanec NR SR
... cieľom návrhu zákona je zjednodušiť administratívne podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti. Trošku pomáhame týmto zákonom športovým odborníkom v tom zmysle, že máme veľa športových odborníkov, ktorí majú závislú činnosť a pracujú len cez víkendy, ako sú napríklad rozhodcovia, zapisovatelia a takýto dobrovoľníci. Čiže im dávame na dobrovoľné rozhodnutie, či ich, či si uplatnia tento príjem, ktorý majú za túto činnosť, neni ich hlavný príjem, či si uplatnia zrážkovú daň, a tým pádom odbúravame administratívu v tom zmysle, že ich v piatok nemusia nahlasovať na sociálku a zdravotku a v pondelok odhlasovať. Takto zaplatia len zrážkovú daň a sú voči štátu, voči štátu nemajú potom žiadne podlžnosti.
Samozrejme, už som spomínal, že je dobrovoľné, čiže aj napríklad tí tréneri, ktorí nie je to ich hlavný príjem, nie je to ich hlavná pracovná náplň, je to len taká tá dodatková v zmysle toho, že majú normálnu prácu a môžu si uplatniť túto zrážkovú daň v tom dodatkovom, dodatkovej práci ako mládežnícki tréneri, ktorí rôzne s tým zaobchádzali, a takúto možnosť im dávame, že uplatnia si zrážkovú daň, a tým pádom tie subjekty, ktoré im túto dodatkovú prácu dávajú, im uplatnia zrážkovú daň. Zahlásia si to na príslušný daňový úrad, a tým pádom sú voči štátu, akože je to čisté a v tom zmysle aj trošku tej šedej ekonomiky odbúrame v tom zmysle, že, že uplatnia si túto zrážkovú daň a, samozrejme, rátame nie s nulovým, ale s navýšením do štátneho rozpočtu.
Ešte som spomínal, že nemá to vplyv na štátny rozpočet a, samozrejme, týchto športových odborníkov. Nedali sme tam športovcov, aby nám, aby nemali sklony to zneužívať, že v podstate si dajú len túto zrážkovú daň a neplatili by si odvody, kde už v minulosti došlo k tomu, že tieto odvody boli odpustené a dochádzalo k tomu, že mali tam veľký schodík, čo sa týka do dôchodku alebo materskú pri ženách.
Takže z krátkosti zatiaľ toľko, som pripravený odpovedať aj na vaše prípadné otázky a budem rád, keď posunieme toto cez prvé čítanie a potom budeme ďalej.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

8.2.2023 16:58 - 16:59 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne za upozornenie, pani kolegyňa, takže asi tak. No a aj napriek tomu žiadam o podporu tohto zákona a novely zákona, v druhom čítaní to môžme opraviť, keď bude potrebné, zatiaľ nevidím tú potrebu, takže asi v takom duchu.
Naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 16:45 - 16:46 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, takže sme vo finále, posledný návrh, dúfam, že nebude až taká búrlivá debata, lebo, hovorím, ide iba o legislatívno-technickú úpravu, ktorá hovorí o tom, že k 1. 1. 2023 Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, prestal, štátny podnik, prestal existovať a bol, by som povedal, priradený ako jedna z položiek Lesov Slovenskej republiky, štátnemu podniku. To znamená, v tomto zákone 229 o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému majetku prakticky píšeme a vyhadzujeme slová „Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik" sa nahrádza slovami „Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik". Aby reálny stav bol aj so stavom právnym zosumarizovaný. Tak verím, že toto by nemalo vzbudiť až taký veľký ohlas, že by sme tu ešte museli sedieť ďalšiu hodinu a brániť tak ďalším kolegom, aby mohli prednášať svoje návrhy. Pretože dnes som nepredpokladal, že až takýto veľký časový dosah budú mať tie moje pozmeňujúce návrhy. Aj som rád, že sme sa trošku nad tým zamysleli a myslím si, že treba to riešiť, či sa niekomu páči alebo nepáči, do budúcna. A to je jedno, či budú mať koaliční alebo opoziční, ale treba tieto veci riešiť. Takže toľko z mojej strany.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2023 16:42 - 16:44 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za tú veľkú rozpravu, ktorá tu sa strhla pri ďalšom mojom pozmeňovacom návrhu. Iba asi jednu takú poznámku, že ako zabrániť tomu, aby zahraniční tu neišli a nefungovali u nás. No, vážení, my musíme v prvom rade vzbudiť záujem ľudí o pôdu, že ich vlastníctvo je to, ktoré by ich malo živiť. A pokiaľ máme 90 % v nájme, že negazduje na vlastnom, tak on viete jak, on si ten nájomca tú pôdu akože váži, hej, viete ako. Takže preto ja hovorím, že pokiaľ nebudú tu rodinní farmári, ktorí budú gazdovať na vlastnom, nie na prenajatom, na vlastnom, a preto robíme aj tie pozemkové úpravy, aby sme mohli každý pozemok sprístupniť, aby to bolo v jednej jednine. Aby sme nemali problém s tým, že niekto mi tam bude hovoriť, že musíš ísť do pod, pod, pod, podnájomnej zmluvy. To musí byť zmluva vlastník – užívateľ, keď už tak to je, viete ako. Lebo nakoniec zistíte, že nemáte ani koho za to, jak vám zdegradoval vašu pôdu, koho ani sankcionovať. A keď som sa pýtal pani Matečnej, že do akej kategórii tie podnájomné zmluvy máme robiť, donekonečna. No nehnevajte sa, to je čo, to sme sa kde dostali. Takže, pán Takáč, ja vám rozumiem, že sme na našom výbore za to, aby sme naše poľnohospodárstvo zvyšovali. Ale uvedomte si aj vy, v akom stave sme. A treba to riešiť, či sa vám to páči alebo nepáči.
Čiže v takomto duchu a hovorím jednu vec, že tento zákon tiež bude, dá sa povedať, že umožňovať, aby, jak som povedal na začiatku, tie eurofondy a ďalšie veci neprepadali z titulu nemožnosti manipulovania s ním, Slovenským pozemkovým fondom, ktorý spravuje štátnu pôdu a nezistených vlastníkov. Takže hovoríme teraz o tej štátnej pôde a myslím si, že tie neknihované pozemky si takúto nejakú vážnosť zaslúžia, pretože aj to tvorí portfólium majetku tohto štátu.
Takže chcel by som požiadať o podporu tohto, tejto mojej novely. Žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:07 - 16:09 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Suja, vo vašej nič nehovoriacej rozprave ste si dovolili zaútočiť na niektorých mojich kolegov, čo sa týka ich odbornosti a vzdelania. Viete, ja, ja sa nehanbím priznať, že ja napríklad som, mám iba stredoškolské vzdelanie aj napriek tomu, že na strednej škole som bol medzi troma najlepšími žiakmi, ktorým triedna učiteľka odporúčala, že vy musíte ísť na vysokú školu. Ja som na vysokú školu nešiel preto, lebo pochádzam z chudobnej rodiny, z deviatich detí, tak som si povedal, aby, mal som ešte mladšie sestry, tak som si povedal, najprv si zarobím aspoň na prvý ročník vysokej školy, tak som išiel do praxe. Išiel som robiť obyčajného, možno pre takých ľudí ako vy, obyčajného čašníka. Bol som najmladší vrchný čašník v podniku Jednota za histórie Jednoty vtedy. Možno odvtedy bol ďalší, to len tak na margo toho. Na vysokú školu som nešiel, lebo sa mi začalo páčiť toto podnik... táto práca, lepšie povedané služba, tak som sa v tom našiel, som si povedal, vysokú školu mi netreba, potom som začal podnikať z požičaných 20-tisíc eur, to bolo necelých 700, 20-tisíc korún, to bolo necelých 700 eur, vytvoril som z toho v gastre kolos s desiatkami zamestnancami a práve z úcty k vysokoškolsky vzdelaným ľuďom, nie všetko je o vzdelaní, lebo práve vysokoškolský diktátor, primátor nemenovaného mesta ma zlikvidoval, celé moje podnikanie práve preto, že som mu ako stredoškolsky vzdelaný človek dokázal povedať pravdu, dokázal som mu povedať po 27 rokoch ako prvý iba stredoškolsky vzdelaný človek, že cisár je nahý, že kra... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:05 - 16:07 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ako ja by som si nedovolil žiadnemu poslancovi Národnej rady diktovať, kde, u ktorého zákona, k zákonom má byť pripísaný alebo na ktorom zákone má spolupracovať alebo nemá. Samozrejme, máme, tak ako Karol Kučera povedal, svojich asistentov, ktorí takisto sa rozumejú niektorým oblastiam, napríklad sú to právnici a podobne. Čiže toto by som si nedovoľoval.
Chcem však zareagovať na, na to, pán Suja, jak ste sa postavili za rečnícky pultík a začali ste útočiť osobne na rôznych ľudí. Na Janka Mičovského, ktorý sedí po vašej pravici a v predchádzajúcej rozprave povedal, že zrejme už v tomto pléne na vás reagovať nebude a počítam, že úplne s pokojom si vypočul tento váš príhovor a ani naňho nezareaguje. Ale chcel by som sa ho zastať napriek tomu, že ľudia robia všelijaké chyby, nemyslím si, že Janko Mičovský si nectí demokraciu, toto, ako ste ho obvinili z toho. On neporušil ani rokovací poriadok, ani žiadne iné pravidlá alebo zákony, tak si myslím, že nazývať ho nejakým Judášom a človekom, ktorý si nectí demokraciu, je ďaleko-ďaleko za nejakou čiarou.
Neviem, čo vy máte v životopise, obviňovali ste, urážali ste ďalších ľudí, že ten hral tenis, ten toto, ten tamto. Vy možno máte veci, ktoré by ste mali mať zapísané v životopise a nemáte ich tam, aby ľudia vedeli, čo ste zač.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:03 - 16:05 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja chápem zrejme rozhorčenie pána, pána Suju, lebo on veľmi rýchlo sa dostane do levelu proste, do ktorého sa tu veľa poslancov nevie ani dostať, ale zrejme nemal teda možnosť nejak zareagovať na pána Mičovského, tak teraz si to, vybláznil sa aj na mne, ale k tomu poviem, k tomu poľovníctvu, respektíve ešte sa vyjadrím k tomu môjmu odídeniu zo sály.
Pán Suja, ak si to chcete ísť overiť, na to vécko, kľudne tam zbehnite, neviem, nečakalo to, nebolo to tak dlho, takže môžte si to ísť overiť. Ale, samozrejme, k tomu poľovníctvu poviem toľko, že, samozrejme, nie je to moja téma, absolútne to nie je moja téma a na tomto zákone naozaj som pripísaný len preto, že môj asistent komunikuje veľmi poctivo túto tému niekoľko rokov už, dá sa povedať, organizuje stretnutia, je pri každom, je pri každom stretnutí, takže áno, nie je to moja téma, určite ja mám tuto zákony akurát po tejto rozprave, takže budete vidieť v téme, ktorej sa venujem poctivo, aj sú to iné témy, samozrejme, sú to športové témy, takže kolegovia sa tomuto venujú a vzhľadom na to, že aj môj asistent dlhodobo teda ide v tom, tak som pripísaný k tomu. Dúfam, že vám to takto stačí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 15:56 - 15:56 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Môžem povedať, že bude to riešené tak, ako to bolo pred prijatím zákona o tom, že sme zakázali predaj neknihovaných pozemkov. To znamená, bude to v tom istom režime ako keď sme mohli, Slovenský pozemkový fond mohol skupovať všetky pozemky neknihované. Takže ten istý režim. Tam nič iné sme nevymysleli. Len to, čo bolo, sme zakázali. Tým pádom, či tam bude taký alebo taký, to takto už je v zákone, ktorý som čítal. Takže bude ten istý režim, ako bolo pred zákazom scudzovania týchto pozemkov. Nič viacej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 15:53 - 15:55 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Kolega Martin, aj z tohto tvojho návrhu je zrejmé, že si v téme pozemkov katastra, ale aj v iných oblastiach naozaj doma a že si dobrý odborník v týchto témach. Súhlasím s tvojím návrhom, aby pri tomto zákone výnimku tvorili prevody pozemkov na účely výstavby verejnoprospešných stavieb, diaľnic, ciest pre motorové vozidlá, významných investícií, priemyselných parkov, nájomných bytov a tak ďalej. Touto zmenou a, a možnosťou, možnosťou riešiť odkupovanie pozemkov v extraviláne v spolupráci so Slovenským pozemkovým fondom, prospeje to rozvoju v mnohých oblastiach a, a odstránia sa aj zbytočné prieťahy kvôli, práve kvôli pozemkom.
Som ti vďačný a som rád, že pri tomto návrhu zákona už aj pred týmto prednesením tvojim, že si bol ochotný komunikovať aj so mnou na moju požiadavku, od občanov, aby sa riešili aj odkupovanie pozemkov pre občanov v intraviláne, kde sa jedná o pár metrov štvorcových a spôsobuje im to ťažkosti pri vybavovaní stavebného povolenia, lebo doterajšia situácia umožňuje iba prenájom týchto pozemkov do Slovenského pozemkového fondu. Takže určite keď dôjde k tejto zmene cez pozmeňujúci návrh, tak mnohým občanom to vyrieši situáciu a, a vydýchnu si aj mnohí starostovia, že naozaj omnoho rýchlejšie sa budú riešiť nové pozemky pre výstavbu domov.
Tak naozaj ti ďakujem za tieto dobré zákony, ktoré dneska prednášaš pre ne. A tento patrí urči... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis