Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 16:01 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 29.3.2023 16:01 - 16:08 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy, vážení páni, ctená snemovňa, rád by som uviedol novelu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 o starobnom dôchodkovom sporení. Takisto sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 o dani z príjmov. Ako iste viete, v minulom roku bol tento zákon výrazne novelizovaný, objavilo sa tam niekoľko výrazných zmien, významných úprav, ktoré budú mať pomerne veľký vplyv na fungovanie druhého piliera. Najväčšia časť z nich bude platiť od 1. 1. 2024. Niektoré už tento rok a mala by prinie... malo by to priniesť vlastne lepšie zhodnotenie prostriedkov sporiteľov v druhom pilieri. To je aj záujmom vlastne mojej novely okrem niektorých upresnení, ktorými vlastne vylepšujem ustanovenia tohto zákona, tam došlo k niektorým nepresnostiam pri novelizácii. Niektoré veci tam treba dotiahnuť, doriešiť, čiže je tam veľké množstvo rôznych technických úprav, rôznych drobných úprav slovných spojení a tak ďalej a tak ďalej.
A o čom možno poviem trošku viac, je prvá vec, a to v podstate zrušenie, úplné zrušenie zdanenia výnosov z druhého piliera. Počas tej úpravy zákona v minulom roku vlastne došlo k takej politickej dohode na pôvodne ministerstvo alebo návrh ministerstva sociálnych vecí, predpokladalo zrušenie vlastne toho programového výberu. Teda toho, aby človek po dovŕšení dôchodkového veku, ktorý má dostatočný dôchodok si mohol tie nasporené prostriedky vybrať v celku. Ja som s tým nesúhlasil, nakoniec došlo k takej, k takému kompromisu, že nebude si môcť vybrať celú túto sumu, bude si môcť vybrať len polovicu a druhú, druhá polovica sa mu bude ďalej zhodnocovať a vlastne po 75. roku veku sa mu vlastne začne vyplácať z tejto sumy doživotná renta alebo doživotný dôchodok. Súčasťou tejto dohody bolo aj to, že sa do zákona vložila veta o tom, že vlastne táto nasporená suma sa môže zdaniť, pokiaľ sa vyberie tá polovica. Ja som s tým nesúhlasil, ale bol to môj ústupok, aby vlastne bola dosiahnutá takáto politická dohoda, teda aby sa úplne nerušila možnosť výberu jednorazového alebo programového výberu aspoň tej polovice z druhého piliera.
Čiže bolo to pre mňa také, také jedno, jedno smejúce sa oko a druhé plačúce, s ktorým som teda odporučil hlasovať za takúto verziu, ale nebol som s tým spokojný a, samozrejme, že aj som sľúbil, že len čo to bude možné, tak podám vlastne novelu zákona, ktorou sa táto možnosť zdanenia zo zákona vypustí. Keď niekto o mne vtedy šíril, že som zaviedol zdanenie dôchodkov alebo nejaký podobný nezmysel, tak, samozrejme, bola to hlúposť. Ale ako viete, niektorí politici povedia hocičo, len aby si, aby upútali pozornosť verejnosti. Samozrejme, nikto nezaviedol žiadne zdanenie, pretože muselo by sa to upraviť aj v zákone o dani z príjmov, čo sa neupravilo. Čiže nič také do platnosti nevstúpilo, len ako by sa otvorila možnosť tomu v budúcnosti. Ale v tejto novele sa aj takáto možnosť z tohto zákona vypúšťa, čiže takáto možnosť v zákone nebude.
Ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorá sa touto novelou zavádza, je možnosť dobrovoľného daňovo zvýhodneného sporenia v druhom pilieri, to znamená možnosť pre sporiteľov, aby si tam posielali vlastné prostriedky, čo, na čo dostanú daňovú úľavu. Samozrejme, sú to prostriedky, ktoré budú dlhodobo viazané, čiže človek si to nemôže vybrať skôr ako vo veku 55 rokov a ak by si to vybral skôr, samozrejme, môže, túto slobodu mu tento návrh neupiera, ale musel by vlastne vrátiť toto daňové zvýhodnenie, ktoré počas tých rokov dostal. Ak si to vyberie po 55. roku veku, tak už vlastne toto daňové zvýhodnenie vracať nemusí.
Takisto veľmi dôležitá vec je, že sa tam vlastne upravujú sumy, od ktorých alebo pod ktoré človek nedostane ponuku tejto doživotnej renty alebo doživotného dôchodku. V súčasnosti tá suma bola pomerne nízka a bolo treba ju zvýšiť, pretože pri tých nízkych nasporených sumách jednoducho poisťovne nemajú, nedáva im zmysel a nedáva to zmysel ani pre sporiteľa ponúknuť takúto doživotnú rentu, pretože by bola vo veľmi nízkej sume, napríklad 10 eur mesačne a podobne. Čiže tie náklady na administráciu by boli oveľa vyššie ako vôbec tá suma, ktorú by ten človek dostal, prípadne tie náklady na administráciu by mu odobrali z tej sumy výrazne veľa. Takže vlastne tá suma mu bude vyplatená ako celok. Tá, taká možnosť bola aj doteraz, samozrejme, alebo resp. taká úprava, ale, ale vlastne zvyšujeme tú sumu, pretože, samozrejme, aj tou infláciou a zmenou ceny hodnoty peňazí sa mení tá hodnota, kedy už to dáva zmysel vôbec o to požiadať.
Takže asi toľko, ja mám pripravené aj dva pozmeňujúce návrhy, ku ktorým poviem viacej v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.3.2023 16:00 - 16:00 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela milú snemovňu, vás, milí, milé kolegyne, kolegovia, poprosiť, aby ste hlasovali za tento návrh skupiny 34 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácii, je to tlač 1533 a budeme hlasovať dnes o sedemnástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 15:50 - 15:52 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
No aj dnes sme počuli taký ten whataboutismus, to je to, že aj Američania zabíjali aj, aj Nemci zabíjali, a treba odsúdiť všetky vojny, ale tu je téma Ukrajina teraz. A k tej téme, tí, ktorí neboli počas vystúpenia tu v sále a odišli, odišli a nepočuli si tie strašné veci, čo nám tu dnes rozprávala Ukrajinka, ktorá žije na Ukrajine, ktorá je tam denno-denne, tak tí fašisti, ktorí tu neboli, vôbec si to nevypočuli, teraz rozprávajú: "A my budeme chrániť všetky deti, ale my chceme všetky deti chrániť." Ale keď bude, keď tu rozprávala o ukrajinských deťoch, tak tu ani jeden fašista nebol. Ani jeden z tých fašistov tu neboli, ktorí robia z Putina veľkého kráľa a Ukrajinci sú pre nich tí, ktorí by mali prestať bojovať, lebo no nahaj tak. Nech nebojujú. Je to niečo neskutočné, niečo neskutočné. Títo ľudia, títo ľudia dnes zarábajú na tom že, že majú, majú desiatky Ukrajincov prichýlených a títo ľudia, pani Zemanová, pani Zemanová, títo ľudia tu dnes rozprávajú bludy a whataboutismus používajú. Tak si to vygúgli. Veď si to môže vygúgliť, čo je whataboutismus. Toto je niečo neskutočné.
Oni rozprávajú o tom, ako, ako chcú chrániť všetky deti na svete. No ale tie ukrajinské, no čo, veď Putin ich môže vraždiť, ni? Veď aj všetky deti sa vraždia, tak aj tieto môže vraždiť. To je choré na fašistoch, ktorí tu sedia v tejto sále. To je choré na tom, že títo fašisti obhajujú toho Putina. To je, pozrite si stránky Republiky. Pozrite si ich stránku, ako obhajujú Putina. To je choré. Aj Kočiš, aj Suja majú deti, ale im je jedno, oni rozprávajú, že my budeme chrániť všetky deti. Tak chráňte aj tie ukrajinské deti!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 15:47 - 15:49 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem, Anka, za tvoje vystúpenie. Dnes doobeda vystúpila v parlamente pani podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondratiuk a chcela by som jej ozná... teda odkázať, že v uznesení 34 signatárov je zakotvené, že Slovenská republika podporuje poskytovanie všestrannej politickej, vojenskej, humanitárnej, materiálnej a makro-finančnej pomoci a podpory Ukrajine, ktorá má na základe článku 51 Charty OSN neodňateľné právo na sebaobranu v prípade ozbrojeného útoku. Slovenská republika dôrazne odsudzuje ničím nevyprovokovanú a neobhájiteľnú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine. Slovenská republika vedená trpkou historickou skúsenosťou z mníchovského diktátu v roku 1938 silne podporuje zvrchovanosť, nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach, ako aj suverénne právo Ukrajiny, jej vlády a občanov rozhodovať o kľúčových otázkach svojej budúcnosti a národného záujmu, vrátane spôsobu a modalít urovnania vojenského, vojnového konfliktu a dosiahnutia komplexného spravodlivého a trvalého mieru v súlade s princípmi Charty OSN. Toto uznesenie bolo schválené dnes na výbore pre európske záležitosti pod uznesením č. 148.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 15:29 - 15:31 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
No, pani kolegyňa, v tvojej rozprave odzneli znova a znova apely, aby sme neverili tej proputinovskej propagande a tej demagógii. Apelovala si na to, aby si ľudia uvedomili, aká je realita. Povedala si tam ďalšie a ďalšie veci. Ja tomu nerozumiem, aká silná musí byť tá propaganda. Putin napochoduje so svojou armádou na územie cudzieho štátu. Plieni, zabíja, znásilňuje, berie deti rodičom a berie rodičov úbohým deťom. A niekto nedokáže pomenovať jasne, že Putin a jeho armáda je agresor a Ukrajina a jej ľud sa bráni. Je mi to ľúto. Aká silná demagógia to musí byť. Pýtam sa, koľko rakiet pristálo na území Ruskej federácie. Koľko vojakov z Ukrajiny bojuje na území Ruska? Pýtam sa, aké územie Ruska anektovala Ukrajina alebo si naňho robí nárok. Nie. Bojuje sa na Ukrajine a ako náhle agresívna čižma Putinova odpochoduje z Ukrajiny späť do pre putinofilov zasľúbenej zeme, teda do Ruska, vojna skončí. Úplne takto to je jednoduché a my to musíme opakovať dookola. Ruská armáda bojuje na Ukrajine a ak odpochoduje z Ukrajiny, vtedy vojna skončí. Tam niet inej cesty. Musia odísť, musia prestať plieniť. Ísť do svojej zasľúbenej zeme späť do Ruska a vtedy vojna skončí. A dookola. Iba vtedy vojna skončí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 15:27 - 15:29 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Monika Kozelová, správne si poznamenala, že ruský prezident začal svoju surovú agresiu a iba on ju môže ukončiť. Všetci z nás, ktorí tu sedíme a na celom svete si želáme, aby sa ukončilo diplomaticky mierovou, s mierovým cieľom vojna na Ukrajine. No kedy nastane mier na Ukrajine? Mier na Ukrajine nastane iba vtedy, keď Rusko prestane bombardovať Ukrajinu a stiahne z jej územia svojich vojakov. Na to, aby sa skončila voja na Ukrajine, je nutné urobiť dve veci. Musí sa zmeniť názor v Kremli a Moskva sa musí vzdať svojich vojnových plánov a zmeniť svoj postoj k podnecovaniu k vojne na mierové myslenie. Až vtedy bude môcť hovoriť, vtedy budeme môcť začať hovoriť o mieri.
Rovnako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj hovorí o diplomatickom riešení, ale až po zastavení bojov a odchode ruských vojakov z Ukrajiny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 15:08 - 15:09 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Osuský, veľmi dobre si vo svojom referáte alebo vlastne svojom príspevku zdôvodnil dôvod podania tohto uznesenia a možno kolegom odcitujem z odôvodnenia, prečo toto uznesenie vlastne dávame. Národná rada Slovenskej republiky môže podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie schvaľovať stanoviská Slovenskej republiky aj v ďalších záležitostiach Európskej únie, ak ju o to požiada vláda alebo najmenej pätina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, tak sa udialo, lebo toto uznesenie vlastne má 34 signatárov. A ak sa Národná rada Slovenskej republiky nevyjadrí k návrhu stanoviska Slovenskej republiky do dvoch týždňov od jeho predloženia alebo ak Národná rada Slovenskej republiky neschváli návrh stanoviska Slovenskej republiky a zároveň neschváli v danej veci iné stanovisko, člen vlády je viazaný návrhom stanoviska Slovenskej republiky podľa čl. 2 ods.4 druhej vety ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie. Takto to máme v zákone. Škoda, že sme neschválili návrh zákona, ktorý predložil pán kolega Dostál, ale takto to funguje a myslím si, že toto uznesenie má svoje miesto a verím, že bude v snemovni, v ctenej snemovni schválené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.3.2023 14:59 - 15:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, pán predkladateľ kolega Peter Osuský v zastúpení 34 signatárov vám predstavil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k podpore Ukrajiny v kontexte vojenskej agresie Ruskej federácie, tlač 1533.
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1595 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore pre európske záležitosti. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti. Výbor uvedený materiál prerokoval a prijal uznesenie č. 148 z 29. marca 2023, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť navrhnuté stanovisko Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte teraz rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.3.2023 14:24 - 14:26 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán doktor Baláž, ja som presvedčený o tom, že vy ako osoba a takisto ako odborník to možno myslíte so zdravotníctvom skutočne dobre, vieme, že zdravotníctvo na tom dobre nie je a treba priznať, úplne na rovinu treba priznať, že ani nám sa nepodarilo po tých rokoch marazmu postaviť zdravotníctvo na rovné nohy. Áno, stále kríva, stále sa objavujú nové a nové problémy, som však presvedčený o tom, že niektoré veci sa poriešili alebo riešia sa, sú v štádiu riešenia, pomohli sme lekárom, sestrám predovšetkým, čo sa týka odmeňovania, aj ostatným zdravotníckym povolaniam, čo sa týka započítavania rokov praxe, a sú tam ďalšie a ďalšie veci.
Vy ste spomenuli vo svojej rozprave to trestanie lekárov. My sme to mali aj na zdravotníckom výbore. Áno, je to, je to zvrátenosť v tejto dobe, keď lekári nemajú podmienky na to, aby vykonávali všetky tie veci tak, ako by sme si všetci v ideálnom svete želali, aby boli za to trestaní, tak ja som takisto proti tomu. Ale chcel som zareagovať ešte na jednu vec, keď ste všetkých hodili do jedného vreca a povedali ste, že a neodbornosť a a a tak ďalej a tak ďalej. Však neodbornosť tejto vládnej garnitúry ste hovorili alebo nejak tak, som si to presne nezapísal. Tak ja vám poviem, keď je lekár odborník a príde ožratý operovať, tak pokazí veľa. Keď je politik alebo právnik odborník a je bezcharakter a vytvorí systém, korupčný systém našich ľudí, tak takisto na Slovensku pokazí veľa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.3.2023 11:41 - 11:42 hod.

Kremský Peter
Ďakujem, pán predsedajúci.
Chcel by som upozorniť členov výboru pre hospodárske záležitosti, že máme stretnutie, schôdzu výboru, mimoriadny výbor k cenám energií a ku kompenzáciám a vplyvu na štátny rozpočet dnes o dvanástej hodine v miestnosti pri Mikulášskej bráne. Takže všetkých srdečne pozývam, aj tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis