Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.12.2022 o 17:10 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.12.2022 17:10 - 17:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne. Pán predseda, v zmysle rokovacieho poriadku žiadam predsedu Národnej rady, aby vyhlásil 30-minútovú prestávku na poradu poslaneckých klubov. (Ruch v sále, piskot. Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem pozvať poslancov a členov zdravotníckeho výboru na zasadnutie o trinástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:55 - 11:55 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Žiadam o presunutie hlasovania o parlamentnej tlači 1334, je to návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery vláde Slovenskej republiky, na štvrtok 15. 12. o 17.00 hod.
Odôvodnenie: Potreba vytvorenia priestoru na ďalšie rokovania o riešení vzniknutej krízy (ruch a krik v sále) vrátane možnosti volieb.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Šipoš Michal
Ďakujem pekne, pán predseda. Vzhľadom na to, že nás čaká veľmi dôležité hlasovanie a môže aj padnúť vláda, chcel by som ešte poprosiť, aby sme vytvorili priestor na rokovanie poslaneckých klubov 30 minút.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2022 11:10 - 11:10 hod.

Pročko Jozef
Ďakujem. V mene všetkých poslaneckých klubov dovoľte mi zablahoželať pani Hatrákovej k narodeninám. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13.12.2022 9:55 - 9:55 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, poviem aj ja pár slov, aj keď pán minister to v podstate povedal za mňa. Ja len chcem pripomenúť, že stále rozhodujeme o skrátenom legislatívnom konaní, to je prvá vec. Druhá vec je tá, že naozaj takýto zákon o zdanení Slovnaftu máme v parlamente dlhé mesiace, ale vieme, že ten, kto ho blokoval, bola práve strana SaS. A tretia vec, súhlasím, že takýto zákon by mal ísť bežným konaním, otázka, či to bolo možné, neviem to úplne presne posúdiť, možno áno, možno nie. V každom prípade, no opravím pána ministra, že pokiaľ by tento zákon nebol schválený do konca tohto roka, tak už by nebolo možné zdaniť rok 2022. Vlastne tento zákon hovorí o tom, že aj spätne vlastne rok 2022, ktoré boli v podstate mimoriadne výnosy z roku 2022. Čiže v podstate ako keby opravujeme tým to, čo sa kvôli SaS-ke nepodarilo vlastne počas tohto roka a myslím si, že blokovať takéto niečo naozaj iba preto, že máme dobrého sponzora, asi by nebolo správne.
Myslím si, že to je presne to, čo odlišuje veľké národy od malých národov, že v ťažkých chvíľach dokážu držať spolu, ťahať za jeden povraz a postaviť sa za dôležité veci. Takže myslím si, že máme naozaj ešte priestor rásť do toho, aby sme boli veľkým národom a v tom veľmi rozhoduje aj taká jednota v dôležitých veciach. Takže želám celej našej krajine aj dnes jednotu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1390 z 2. decembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o solidárnom príspevku z činnosti v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov, tlač 1331, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
K uvedenému návrhu bola zvolaná 116. schôdza Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na 5. decembra 2022. Výbor pre financie a rozpočet o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z dvanásť členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných päť členov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Pročko Jozef
Jasné, nespomínali sme Dominika. Dominik, naozaj chceme poďakovať aj tebe, aj tvojmu podielu, ktorý bol nemalý na tomto, na tejto práci. A tiež s tebou súhlasím, že skrátenie z 18 mesiacov na 6 mesiacov je veľmi dobrá vec pre ľudí, ktorí jednoducho mali problém, ale ten problém vieme odstrániť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2022 9:25 - 9:25 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Ďakujem, Jozef, za predloženie pozmeňujúceho návrhu. Je mi cťou, že sa, že som sa aj ja mohol podieľať na tvorbe takéhoto pozmeňujúceho návrhu, na tvorbe mechanizmu, ktorý je uplatnený a premietnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu. A som rád, že sa nám aj prostredníctvom týchto malých, drobných krokov darí zlepšovať každodenný život ľuďom aj napriek tomu, že sa dostali vplyvom istých okolností do takejto neblahej situácie, že je voči nim vedená exekúcia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.12.2022 9:10 - 9:10 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem.
Milé kolegyne, milí kolegovia, aj ja mám pozmeňujúci návrh s kolegom Vetrákom.
Návrh zákona, tento návrh zákona odstraňuje aplikačné problémy pri otázke povinnosti zastavenia tzv. personálnej exekúcie, pričom súčasne upravuje fikciu existencie predpokladu, ktorá spočíva v hodnotení dĺžky trvania dobrovoľného plnenia vymáhanej nezastupiteľnej povinnosti. Táto fikcia spočíva v tom, že predpoklady na zastavenie tejto exekúcie sú splnené, ak je táto nezastupiteľná povinnosť dobrovoľne plnená nepretržite po dobu 18 mesiacov.
Vzhľadom na dopady vedenej nepeňažnej exekúcie a charakter tejto povinnosti sa však navrhuje skrátiť túto lehotu na obdobie 6 mesiacov. Zastavenie exekúcie v tomto prípade nespôsobuje zánik vymáhanej povinnosti, preto ak opätovne dôjde k jej porušeniu po zastavení exekúcie, oprávnený má, samozrejme, právo opätovne podať návrh na vykonanie exekúcie. Takto upravený režim by sa mal vzťahovať aj na exekúcie, ktorých výkon sa začal pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1107.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I bode 22 sa číslo „18" nahrádza číslom „6".
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis