Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.9.2020 o 10:54 hod.

Mgr.

Michal Šipoš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z.
===== ... a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 158, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2 septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho, doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe. Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z.
===== ... a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, tlač 158, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2 septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho, doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe. Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2020 17:15 - 17:17 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Blanár, toľko výmyslov, poloprávd a lží, to fakt musí mať človek veľkú kreativitu v hlave, aby toto dokázal vymyslieť, čo vy, ale zareagujem aspoň na niektoré.
Pýtate sa na našich členov. Keď zverejníte zoznam všetkých vašich členov, tak ho zverejníme aj my. Vy ho nemáte zverejnený a všetko zo zákona, čo máme mať zverejnené, to máme. Ak máte pocit, že niekde porušujeme zákon, nahláste to orgánom, ktoré to majú riešiť.
Ďalšie klamstvo je o pánovi Suchánkovi. To je taký typický príklad toho, ako to vysvetľujete. Vôbec tú cenu, tú Bielu vranu nemusel odovzdať, urobil to dobrovoľne. A to je ten zásadný rozdiel, urobil to dobrovoľne, nič nemusel odovzdávať.
A všetky tie reči vzletné, ktoré tu vediete, by vám ľudia možno uverili, keby ste tu nebačovali dvanásť rokov, nevychovali ste oligarchov, nenakúpil ste predražené CT-čká, a teraz sa tu tvárite ako svätý za dedinou. Ste popísaný list, máte za sebou veľmi zlé skutky a zhnité ovocie. Toto je vaša vizitka. Ako bonus sa pozrite do lavíc vašich kolegov, kto vás tu ešte počúva. Pozrite sa tam, jediný pán Richter tam sedí a počúva vás. (Reakcia z pléna.)
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.7.2020 18:28 - 18:30 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 158) v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrh je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. septembra 2020 a gestorský výbor do 14. septembra 2020 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 13:03 - 13:05 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na pána poslanca Pčolinského. S niektorými vecami sa dá súhlasiť, s niektorými trošku nesúhlasím. Čo sa týka toho, ako si hovoril o tom, že hazard je tu už dlho a bol tu dlho a bude tu. S tým súhlasím, že ten hazard jednoducho tu je. Ale ja tam vidím viacero momentov, na ktoré sa, na ktoré sa ja pozerám trochu inak.
Prvá vec je, že ja vidím rozdiel v hazarde, čo sa týka stávkových kancelárií a čo sa týka herní. Nechcem tu teraz obhajovať nejak stávkové kancelárie alebo tento segment, ale ja som, tam je aspoň základná férovosť v tom, že keď niekto sleduje tie športové zápasy a tipne si na ten daný tím, tak tam má šancu vyhrať. Lebo proste ten zápas nejako skončí a on má možnosť vyhrať. Pri týchto herniach, o ktorých sa bavíme my, tam nevyhrá nikdy. Vyhrá, občas mu tam niečo ten automatík vyhodí, 20, 30, 50 euro, aby ho nalákal, ale vo finále ho zderie tak, že skončil. Čiže ja vidím tam ten rozdiel. Ja som proste nezaregistroval, keď to beriem z toho môjho príkladu, z toho nášho mesta, že by tie stávkové kancelárie tak zruinovali tie rodiny ako tie herne. Čiže tam vidím ten jemný rozdiel.
A potom vidím aj rozdiel v tom, a tu je aj odpoveď možno pre kolegov z ĽSNS, že prečo my prichádzame práve teraz s týmto návrhom. Je to jedna vec, ktorá pomáha tým obciam a mestám, tým mestským poslancom, obecným na to, aby im to nekomplikovalo život v tom, aby tú nezmyselnú petíciu museli dávať. A toto je len ten náš útržkovitý teraz návrh, ktorý riešime, ktorý môžme v druhom čítaní, samozrejme, vylepšiť. Ale my sa musíme komplexne zamyslieť nad celým zákonom o hazarde. A to je aj to, čo hovoril pán kolega Pčolinský, že my sa môžme pozerať na to, ako to majú napríklad v zahraničí, či už v Maďarsku, ja som bol v Holandsku, veľké mestá, veľké kasína. Keď tam príde človek, ktorý je bohatý, má peniaze, môže hrať. Ale nie tí malí, chudobní, ktorí v tých obciach a dedinkách prehrávajú celé svoje majetky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 11:34 - 11:36 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Všetkým kolegom, pánovi Osuskému, pani poslankyni Pleštinskej, Milan Potocký, Andrej Stančík, Peter Liba, ďakujem za podporu.
Čo sa týka kolegov z politickej strany ĽSNS, v podstate tiež vnímam to, že to podporujú, taktiež aj Štefan Kuffa. Spomínali ste, že je to fajn, je to fajn, ale je to málo, prečo neprídeme s niečím väčším, lepším, prečo nevyužijem tú deväťdesiatpäťku na to, aby sme tu teraz predstavili nejaký celoplošný zákaz. Ja si myslím, že na to, čo momentálne teraz v tom danom čase vieme urobiť, sme sa snažili urobiť maximum. Prišli sme s týmto návrhom, aby sme mohli odviazať ruky mestským, obecným poslancom. Ja by som ich nedo... nedehonestoval v tom, že nejak hádžeme teraz na nich a sme alibisti a oni sú nejakí menejcenní. Ja si myslím, že tí poslanci v tých mestách a obciach, ak je tam zdravá komunita a nemajú sa čoho báť. Ja som, ja som tiež, pre mňa to tiež nebolo ľahké v tom našom meste to nejakým spôsobom otvárať, ale proste nerobil som nič zlé, nebál som sa toho a tí ľudia to v konečnom dôsledku ocenili.
Ja si myslím, že keď je tá spoločnosť zdravo nastavená, tak tí ľudia to pochopia. A ak bude treba prísť s niečím komplexnejším, ja si myslím, že v rámci našej vládnej koalície sa vieme o tom s našimi kolegami v koalícii porozprávať a prísť s komplexným návrhom, aby sme mohli urobiť v tom nejaký poriadok, pretože tak ako aj hovoril Andrej Stančík, to nie je Las Vegas v tých mestách a obciach, ale sú to mnohokrát krčmy, ktoré sú pekne onálepkované a priťahujú tých ľudí, aby tam išli hrať. My by sme mali sa snažiť robiť všetko pre to, aby sme oddelili to podnikanie od toho, kde to jednoducho tí ľudia tam prehrávajú obrovské peniaze a tie rodiny tam trpia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 11:11 - 11:19 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Milí kolegovia, drahé kolegyne, dovoľte, aby som aj ja za náš poslanecký klub k tomuto bodu vystúpil, keďže to tiež spolu, spolu predkladáme.
Ja vám možno poviem aj trošku taký môj osobný príbeh, prečo som možno aj išiel do politiky a prečo tu stojím dnes pred vami. A ten príbeh sa začal písať v mojom rodnom meste, v Starej Ľubovni, kde, kde začali v roku 2009 vznikať herne a začali tam bujnieť, začali sa tam otvárať nové a nové prevádzky a skončilo, ten počet skončil pri počte desať. My máme 16-tisíc, zhruba 16 200 obyvateľov a v našom meste začali tieto herne rásť ako huby po daždi. A keď som sa začal informovať o tom, že ako je možné tieto herne nejakým spôsobom obmedziť, tak bolo mi povedané, že my ako mestskí poslanci nemôžeme proti tomu nič robiť. Ak si dotyčný podnikateľ vybaví všetky licencie na ministerstve financií, ak si on pobehá všetky úrady, jednoducho si tie herne otvorí a podniká si a v podstate my ako mestskí poslanci nemôžeme s tým urobiť absolútne nič.
Následne ma začali oslovovať ľudia, ktorí vo svojich rodinách veľakrát prišli o obrovské peniaze, kde ich otcovia, väčšinou to boli otcovia rodín, poprehrávali celé majetky. Všetko, čo mali v domácnosti, potom tí, následne tí hráči, ktorí prepadli tomu gamblingu, začali predávať veci, ktoré ešte v domácnosti mali. A ja som poznal mnoho mojich aj rovesníkov, aj, aj mladších ľudí, ktorí jednoducho nemali doma už ani na základné potraviny, na základné veci a ja som sa snažil to nejakým spôsobom riešiť a videl som, registroval som jedného kňaza, ktorý v neďalekej obci Lomnička už dlhšie tento problém riešil, pretože tam žije veľká komunita sociálne slabých obyvateľov, ktorí takisto chodili do neďalekého mesta Podolínec, ktorý je v našom okrese, chodili sa snažiť vyhrať peniaze, aby mohli uživiť svoje rodiny. A on už dlhodobejšie riešil tento problém, aby mohli tí mestskí a obecní poslanci vlastne rozhodovať o tom, že či teda tie herne majú byť na tom území mesta, alebo nemajú byť, aby to nebolo o tom rozhodnutí nejakého úradníka v Bratislave, ktorý povie, že áno, ty to splníš, licenciu máš, kľudne si podnikaj.
Ja si osobne nemyslím, že je to podnikanie, ktoré prináša osoh obyvateľom daných miest a obcí. Myslím si, že je to falošná hra na ľudí, ktorí sú veľmi jednoduchí, ktorí sú ľahko ovplyvniteľní a ten biznis je nastavený tak, že tí ľudia, ktorí tam chodia, sú klamaní a veľakrát rôznymi podnetmi ovplyvňovaní, že myslia si, že vyhrajú nejaké peniaze. A my veľmi dobre vieme, že nikdy nevyhrajú. V podstate vždy prehrávajú. A preto ja som uvítal aktivitu toho pána kňaza, volal sa, a volá sa, ešte žije, volá sa Maťo Majda, ktorý začal písať veľmi iniciatívne poslancom Národnej rady; bolo to v roku 2010; a prosiť ich o to, aby prijali nejakú novelu zákona, aby mestskí a obecní poslanci mohli o tom rozhodnúť, či chcú tie herne na tom danom území, alebo nechcú.
A vtedy vznikla taká iniciatíva poslancov, myslím, že to bola Janka Žitňanská, Rado Procházka, Daniel Lipšic, ktorí pripravili tú novelu zákona, a vďaka tomu, že poslanci v rôznych politických stranách mali voľné hlasovanie, tak ten návrh zákona prešiel. A vtedy vlastne my ako mestskí poslanci sme získali možnosť rozhodnúť o tom, či tie herne chceme, alebo nechceme. A tým, že sme mali veľké skúsenosti s tým, že v tých herniach vlastne chodili mnohokrát tí ľudia prehrávať tie peniaze, tak sme na najbližšom možnom mestskom zastupiteľstve tie herne schválili, teda zatvorili, resp. sme zahlasovali za to, aby boli zatvorené. Samozrejme, že tam ešte dobiehali tie licencie, ktoré ešte ony mali vydané vtedy, ale vtedy nám to obrovsky pomohlo k tomu, keď tie herne skončili, že ten život v meste bol úplne iný. V centrách, v centre nášho mesta, kde sme mali osem herní, postupne vznikali kaviarne, postupne vznikali iné prevádzky a naše mesto si vydýchlo. Veľa ľudí v meste nám za to ďakovalo a dodnes, dodnes sú vďační, že sme to mohli v našom meste urobiť. Samozrejme, že sme zažívali obrovské tlaky, aby sme to neurobili. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí prenajímali svoje priestory tým, tým nájomcom, ktorí prevádzkovali tie herne, tak sa snažili využiť všetko pre to, aby sme to neurobili, ale to mesto si nakoniec po tom odhlasovaní vydýchlo.
No a potom, keď teda prišla nová vláda v dvetisícdvanástom Roberta Fica, tak sa dostala, dostala do tohto návrhu zákona práve tá petícia, o ktorej sa my teraz bavíme. A ja chcem poukázať aj na nezmyselnosť tejto petície v tom, že v tej petícii sa hovorí, že podpísať ju majú ľudia preto, lebo, z dôvodu narušovania verejného poriadku. Čo sa týka tých herní, tak tam mnohokrát nedochádza skoro k žiadnemu narušovaniu verejného poriadku. Tí hráči tam prídu, prídu, prehrajú tie peniaze a v podstate smutní a zdesení odídu, odídu domov. Nie je tam veľakrát žiaden nejaký konflikt alebo nejaké, nejaké bitky alebo narušovanie verejného poriadku. My sme v našom meste mali to šťastie, že sa nám pred herňou pobili traja; šťastie v úvodzovkách; ale pobili sa tam traja ľudia, ktorí potom následne sme to mohli zdokumentovať s mestskými policajtmi a mali sme preukázateľný dôvod, že bol narušený ten verejný poriadok a nikto to nemohol spochybňovať. Ale v mnohých mestách práve k tomu nedochádza a sú práve napádané tie rozhodnutia v tých mestských a obecných zastupiteľstvách z toho dôvodu, že tam, tam proste nedochádza k nejakému narušovaniu verejného poriadku, a tým pádom napádajú to tí, ktorí sú proti, a väčšinou sú to tí, ktorí chcú, aby tie herne tam boli, tak to napádajú práve cez tie petície.
Preto ja si myslím, že by bolo fajn, aby sme sa vrátili do tohto obdobia, kde my jednoducho tým mestám a obciam a tým mestským a obecným poslancom dávame to právo, keďže oni žijú v tom meste, poznajú najlepšie tú situáciu, vedia, sú volení ľuďmi, vedia, či chcú tí ľudia tie herne, alebo nechcú, aby mali slobodné právo rozhodnúť o tom a veľmi efektívne a rýchlo, či tam tie herne budú, alebo nebudú. A myslím si, že to, že tie petície teraz sú podmienkou, podľa mňa nie je správne a ak sú mestá a obce, ktoré potrebujú mať možno tú petíciu tam, myslím si, že môžu tú petíciu, nikto im nebude brániť v tom, aby ju mohli jednoducho vypísať, aby mohli tých obyvateľov sa pýtať. A či už sú za, alebo proti, ja som za to, aby tá komunita v tom meste, tí poslanci, tí ľudia, ktorí tam žijú, však oni ich aj volia, tých poslancov, aby jednoducho rozhodli o tom, že či si to prajú, alebo si to neprajú, a tak by to podľa nás predkladateľov malo byť.
To je asi všetko, čo som k tomu chcel povedať. Preto ak vás môžem poprosiť o podporu, budem veľmi rád. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.4.2020 10:14 - 10:16 hod.

Michal Šipoš
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.4.2020 18:35 - 18:36 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Poprosím, pán predsedajúci, aby ste trošku ukľudnili poslancov. (Vstup predsedajúceho.)

Pellegrini, Peter, podpredseda NR SR
Poprosím vás o kľud, aby ste počuli.
Nech sa páči, pán predseda.

Šipoš, Michal, poslanec NR SR
Milí kolegovia, kolegyne, dnes si Slovensko pripomína smutné výročie. Pred 24 rokmi, presne 29. apríla 1996 na križovatke bratislavských ulíc Botanická, Karloveská a Devínska cesta vybuchlo auto s bývalým policajtom Róbertom Remiášom. Išlo o spojku so svedkom únosu vtedajšieho prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Za jeho vraždu dodnes nikto nepyká a napriek uplynutiu premlčacej doby vyšetrovanie pokračuje ďalej. Tlak verejnosti spôsobil, že pred troma rokmi parlament zrušil amnestie, ktoré v tejto súvislosti s vyšetrovaním únosu prezidentovho syna udelil vtedajší premiér Vladimír Mečiar. Chcem vás poprosiť o minútu ticha.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:27 - 18:29 hod.

Michal Šipoš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel tejto navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis