Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.5.2022 o 14:55 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Šudík Tomáš
Otázka to nebude, skôr iba také poďakovanie ministrovi školstva, že má záujem riešiť tú mládežnícku politiku a podporovať mladých ľudí v rozvoji a v boji za demokratické princípy. Takže vám určite za všetkých mladých ľudí patrí obrovská vďaka, že konečne po ix rokoch máme ministra, ktorý má reálne záujem riešiť mládežnícku politiku a problémy mladých ľudí. Ďakujem. (Reakcia ministra: "Vďaka.")
Skryt prepis
 

5.5.2022 14:55 - 15:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Ja by som si ju potom poprosila aj písomne, keď mi ju môžte dať.
Chcela som sa práve túto otázku opýtať preto, pretože aktuálna cena komodity zemného plynu na trhu pre centrálne vykurovanie je extrémne vysoká a predstavuje takmer 90 eur na kW/h. Už ste ako, ako ste už odpovedali kolegovi Šudíkovi, pomohlo sa na začiatku tohto roka domácnostiam, ktoré boli odpojené od centrálneho vykurovania alebo mali vlastné kotolne, a boli zaradené do skupiny tzv. zraniteľného spotrebiteľa, a teda budú mať tú cenu plynu regulovanú úradom. Preto som chcela vedieť, či je plánovaná nejaká pomoc aj pre domácnosti, ktoré sú napojené na centrálne vykurovanie a nemajú vlastné kotolne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 14:40 - 14:55 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredsedajúci. Ja viem, pán minister, že mi na moju doplňujúcu otázku ani neodpoviete, ale aj ak tu štát niečo ide dofinancovať a tak ďalej, mali by to v prvom rade vidieť aj podnikatelia, ale keď malým podnikateľom narastie cena energie o štyristo alebo až päťsto % na elektrike, tak je to pre toho podnikateľa až zničujúce a ho obmedzuje v tom podnikaní a, bohužiaľ, to sa dlhodobo nerieši, len sa hovorí o tom, ako sme pomohli, ale ten podnikateľ to, bohužiaľ, vôbec nevidí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2022 14:10 - 14:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán minister, za odpoveď, aj keď je negatívna. Vieme, že cesta I. triedy I/68 spája Mníšek nad Popradom a mesto Prešov a tvorí tak hlavný komunikačný koridor severnej časti prešovského samosprávneho kraja. Je tiež súčasťou cestnej siete Slovenska v smere sever - juh a plní dôležitú úlohu v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy. Spája totiž Slovensko a Poľsko a je dopravne veľmi zaťažená.
Úsekom denne prechádza okolo 10-tisíc aut. Som vďačná ministerstvu dopravy, že už dva roky sa pracuje na výstavbe obchvatu obce Plavnica v Staroľubovnianskom okrese. Sama to sledujem veľmi pozorne. Odklonením tranzitnej dopravy z obce by sa malo znížiť aj dopravné zaťaženie a zvýšiť nielen bezpečnosť motoristov, ale aj domácich obyvateľov. Tento projekt je v hodnote viac ako 34 mil. eura. Financuje ho Slovenská správa ciest z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu integrovaná infraštruktúra. No predpokladaný termín ukončenia prác je naplánovaný na rok 2023 a verím, že ho, pán minister, spolu otvoríme.
Ale aj napriek tomu veľká prosba, že aspoň tie havarijné úseky tohto úseku I/68 cesty Plavnica, Hromoš, Plaveč, Ľubotín by bolo nutné opraviť, pretože skutočne tá cesta je tam veľmi problematická. Chodí tam veľa turistov či na Ľubovniansky hrad, Plavecký hrad, takže aspoň taká prosba, že tie havarijné úseky a vlastne tie priehlbiny, ktoré sú v rámci tohto úseku, či by sa nedali opraviť a potom, samozrejme, uvidíme po ukončení obchvatu Plavnice, že či sa nenájdu finančné prostriedky aj na realizáciu tohto úseku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2022 11:40 - 11:40 hod.

Krúpa Juraj
Ja sa ospravedlňujem, neskoro som sa prihlásil. Ja si len dovolím pripomenúť, že dnes o 12.00 bude mimoriadny výbor v miestnosti č. 34. Ďakujem.

(Prestávka.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:43 - 9:44 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán Blcháč, ja som reagoval na to, čo pán Ferenčák hovoril ohľadom Slovenského pozemkového fondu počas rozpravy niekoľkokrát, takže ja si myslím, že som zareagoval k veci. Nie možno k predmetu zákona, ale k rozprave áno.
Mne len vŕta v hlave, že vy nie ste predsa primátori prvý rok. Vy ste tu boli 10 rokov a mali ste tú moc, dokonca jednofarebnú vládu SMER-u a takéto veci ste mohli vyriešiť úplne v pohode. Mohli ste to vyriešiť. A teraz, teraz ste múdri, proste teraz by ste vyriešili všetko. (Reakcia z pléna.) Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2022 9:29 - 9:31 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ďakujem aj za vaše vystúpenie, pán Ferenčák. A dovolím si zareagovať na to, čo ste hovorili viackrát vo svojom prejave. Hovorili ste o Slovenskom pozemkovom fonde, že to je obrovský problém. No ja súhlasím, ale to nie je problém dvoch rokov. Aj s tým asi súhlasíte vy.
Takže ja, keď som sa bavil s generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu, bol som za ním a pýtal som sa, ako to funguje alebo fungovalo, tak najväčší problém tam bol, že tam bolo 30-tisíc žiadostí nevybavených z minulosti a to je obrovský priestor na korupciu. Niekto príde, vytiahnu jeho žiadosť, pretože niečo zaplatí, povedzme, a takto to fungovalo za smerákov desať rokov, za vás. Nezmenili ste to. Neposilnili ste personálne Slovenský pozemkový fond, aby sa tie žiadosti rozriedili a vybavovali priebežne. Tridsaťtisíc žiadostí to nie je len tak vybaviť.
Primátori a starostovia, s ktorými som hovoril, nedostávali odpovede zo Slovenského pozemkového fondu. Oni nevedeli, ako sú na tom tie ich žiadosti, ako sú na tom vybavovania tých ich žiadostí. A to ste potvrdili v rozprave aj vy, teraz pred chvíľkou, že s primátormi a starostami sa nekomunikovalo. Áno, pretože ste tam vytvorili obrovský priestor na korupciu. Teraz sa snaží generálny riaditeľ rozriediť tie žiadosti. Je to personálne posilnené. A pýtal som sa ho, že koľko. Rok alebo rok a pol to bude trvať ten biľag z minulosti, ktorý ste tam nechali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2022 9:06 - 9:08 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 981.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna 2022 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2022 9:04 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Budem stručný. Je to, povedzme si to na rovinu, nachádzame sa vo vojne. Táto vojna nezačala 24. februára tohto roku, ale začala v roku 2014 inváziou Ruska na Krym a na Donbas, čo vlastne viedlo aj k rozpútaniu intenzívnej informačnej vojny. Táto informačná vojna má za následok, že dochádza k ovplyvňovaniu, zásadnému a negatívnemu ovplyvňovaniu našej spoločnosti šírením rôznych dezinformácií, hoaxov a rôznej propagandy, ktorá sa, samozrejme, transformovala aj do nášho mediálneho priestoru. A je v našom národnom záujme chrániť naše princípy, naše hodnoty a našu demokraciu. Čiže potrebujeme sa aj my brániť v tejto informačnej vojne, a preto v rámci zákona tzv. lex Ukrajina sme zaviedli aj systém, ako sa pred týmito dezinformáciami, hybridnými aktivitami brániť a tento zákon alebo táto časť zákona platí vlastne do 30. 6.
Zároveň sme sa rozhodli, že je potrebné, vzhľadom na prebiehajúcu informačnú vojnu, tento návrh zákona posunúť, teda ešte predĺžiť jeho platnosť do 30. 9., ale s tým, že naďalej prebieha taká komplexnejšia legislatívna príprava zákona, ktorá by mala toto komplexnejšie upraviť. Pretože predsa len si uvedomujeme veľmi dobre, že sa jedná aj o slobodu slova. Takže potrebujeme sa v tejto veci ešte nejakým spôsobom vysporiadať s niektorými detailmi, takže bude zatiaľ platiť táto úprava legislatívna, ktorú tu máme. Takže to je z mojej strany stručne všetko.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

4.5.2022 18:43 - 18:49 hod.

Mihalik Marcel
Hlasovanie o tomto bode bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis