Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.5.2023 o 16:31 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.5.2023 16:31 - 16:33 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, s kolegami predkladám novelu zákona Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Návrh zákona reaguje napríklad na zákon Národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v podmienkach územnej samosprávy a na základe skúseností a požiadaviek z aplikačnej praxe odstraňuje aj niektoré z nedostatkov a nejasností umožňujúcich rozdielne vynakladanie zákonných ustanovení, precizuje ustanovenia, týkajúce sa výkonu samosprávy obcami, rozširuje viaceré kompetencie obecného zastupiteľstva a nezlučiteľnosť funkcie s inými funkciami, ako aj posilňuje transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám a možnosť participácie na činnosti samosprávy.
V oblasti kompetencie obecného zastupiteľstva a poslancov návrh zákona rozširuje okruh osôb, ktoré je poslanec oprávnený interpelovať, čím sa rozširuje okruh osôb, od ktorých poslanec alebo zastupiteľstvo môže požadovať informácie a vysvetlenie.
Návrh zákona aj s cieľom zvyšovania transparentnosti, informovanosti občanov a účasti verejnosti na rozhodovaní samospráv upravuje povinnosti obci v oblasti zverejňovania, rozširuje práva obyvateľov obce o právo účasti na zasadnutí výborov, ako... (pozn. prepis.: rýchlo a nezrozumiteľne vyslovené) ako výkonných, kontrolných, iniciatívnych a poradných orgánov a o právo byť informovaný o činnosti orgánov samosprávy obce o nakladaní s majetkom, hospodárení obce a všetkých dôležitých skutočnostiach, týkajúcich sa samosprávy obce a právnických osôb zriadených alebo založených obcou alebo právnických osôb, v ktorých má obec majetkový podiel.
Návrh zákona môže mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyva na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ani medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem, skončila som, a hlásim sa ak prvá do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2023 15:25 - 15:26 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keďže som v tom vystúpení tak nemohol zosumarizovať a kolega Viskupič sa tu snažil zadefinovať, že kedy, kedy sa politik správa ako psychopat, ja by som ti povedal ako kedy sa politik správa ako psychopat. To je vtedy keď istý Viskupič predseda finančného výboru na 14. stretnutí o pomoci rodinám povie, že netreba robiť nič lebo však ono sa to podá inflácia raz klesne. To je vtedy keď istý politik Sulík povie, že keď, že ten covid má v podstate aj výhodu, že keď umrie dôchodca tak vlastne
===== ... štrnástom stretnutí o pomoci rodinám povie, že netreba robiť nič, lebo však ono sa to poddá, inflácia raz klesne. To je vtedy, keď istý politik Sulík povie, že keď, že ten COVID má v podstate aj výhodu, že keď umrie dôchodca, tak vlastne štát ušetrí na dôchodkoch. To je vtedy, keď istá politička Zemanová povie, že dôchodcov alebo starých ľudí už netreba uprednostňovávať pred pri očkovaní, lebo oni už nie sú produktívni pre spoločnosť. Ja si myslím, že toto sú znaky psychopatie a my sme to zažívali. To je vtedy, keď istí politici zo strany SaS chodia na rokovanie pri pomoci, o pomoci rodinám s deťmi a na štrnástom rokovaní povedia, že netreba robiť nič, lebo ono sa to poddá. Toto je psychopatia, skús si to naštudovať a možno potom pochopíš a zistíš, keď sa ráno pozrieš do zrkadla, kto v politike psychopatom naozaj je a o kom sa to len hovorí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2023 15:25 - 15:26 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keďže som v tom vystúpení tak nemohol zosumarizovať a kolega Viskupič sa tu snažil zadefinovať, že kedy, kedy sa politik správa ako psychopat, ja by som ti povedal ako kedy sa politik správa ako psychopat. To je vtedy keď istý Viskupič predseda finančného výboru na 14. stretnutí o pomoci rodinám povie, že netreba robiť nič lebo však ono sa to podá inflácia raz klesne. To je vtedy keď istý politik Sulík povie, že keď, že ten covid má v podstate aj výhodu, že keď umrie dôchodca tak vlastne
===== ... štrnástom stretnutí o pomoci rodinám povie, že netreba robiť nič, lebo však ono sa to poddá, inflácia raz klesne. To je vtedy, keď istý politik Sulík povie, že keď, že ten COVID má v podstate aj výhodu, že keď umrie dôchodca, tak vlastne štát ušetrí na dôchodkoch. To je vtedy, keď istá politička Zemanová povie, že dôchodcov alebo starých ľudí už netreba uprednostňovávať pred pri očkovaní, lebo oni už nie sú produktívni pre spoločnosť. Ja si myslím, že toto sú znaky psychopatie a my sme to zažívali. To je vtedy, keď istí politici zo strany SaS chodia na rokovanie pri pomoci, o pomoci rodinám s deťmi a na štrnástom rokovaní povedia, že netreba robiť nič, lebo ono sa to poddá. Toto je psychopatia, skús si to naštudovať a možno potom pochopíš a zistíš, keď sa ráno pozrieš do zrkadla, kto v politike psychopatom naozaj je a o kom sa to len hovorí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2023 14:56 - 15:18 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Fakt, už to tam odbúda. Dobre, no. Zaujímavá debata sa celkom rozprúdila a myslím si, že veľmi dobre vystúpenie pána navrhovateľa Krajniaka a doslova sa môžem pod neho podpísať od A do Z s odôvodnením, s noblesou, s argumentami a ja to poviem teraz trošku zase inými slovami. Ale pred tým si teda dovolím ešte zareagovať na predrečníka Viskupiča z SaS, ktorý tu teda mudroval o tom, jako teda sme mohli toto, toto, jako sme prebrali verejné financie so 48-percentným dlhom a jej, teraz je to 50, ani nevedel koľko. Dobre, 58 povedzme, že sme ukončili minulý rok 58,7 percenta. Ale presne tak manipulatívne jako, jako aj Fico s Pellegrinim, s Mazurekom a spol a tými alebo ako tí ľudia, ktorí potrebujú vyvolávať dojem rozvratu verejných financií. Ani raz nepovedal, že ten rozdiel medzi tým, že 48 % zadĺženie sme prebrali a odovzdali sme 58, že je zároveň to, že sme natlačili do kasičky v hotovosti navyše sedem miliárd eur, lebo sme si požičali ako dobrí hospodári v čase kedy sme si mohli požičať za nula percentné úroky. A keď sme za Fica preberali síce krajinu s hrubým zadĺžením, to znamená, že aj s reálnym dlhom, aj s tým čo máte v kasičke štátnej, s hotovosťou v štátnej kase jeden a pol miliardy, že sme mali dva týždne na financovanie štátu, ale radšej sme mlčali pred finančnými trhmi, aby teda náhodou nebola z toho na finančných trhoch paseka a teraz odovzdávame síce s 58 - percentným zadĺžením voči, voči HDP, ale navyše sedem miliárd eur nafutrovaných do štátnej kasičky, ktoré sme požičali počas toho ako som bol ministrom financií za nula percentný úrok. To už nepovie, lebo to by mu nepasovalo do toho obrazu, ktorý potrebuje vytvárať. Takže pravda je taká, že síce sme zvýšili zadĺženie a zároveň sme dramatickým až skoro šesťnásobným spôsobom zvýšili hotovostnú rezervu v štátnej kase za nula percentný úrok v priemere požičané peniaze na desať rokov na splátky, ktoré sa použijú na splátky starých dlhov. Zároveň ale platí, že medzi tým ako sme prebrali spravovanie štátu a medzitým ako sme, povedzme si k ultimu minulého roku, ako sme odovzdávali alebo teraz, keď sa menila vláda, tak medzičasom sa sakra teda ale udiali nejaké krízy, ktoré bolo treba financovať či už teda v súvislosti s covidom alebo s Ukrajinou. Dokopy celkové financovanie dopadov kríz aj vrátane tohto roku 20 miliárd eur. Takže nemáme sa za čo hanbiť. Vysvedčenie nám vystavila najlepšia svetová ratingová agentúra Standard & Poors v piatok pred polnocou, kde nám zlepšili rating práve na základe toho ako zodpovedne sme hospodárili. Druhé vysvedčenie nám vystavil Európsky štatistický úrad alias Eurostat, ktorý povedal, že nikdy v histórii existencie samostatnej Slovenskej republiky nebol nižší štrukturálny deficit pri správe verejných financií ako akurát zhodou okolností za ministra Matoviča. Čiže za roky 2021 a 2022. Ale to by tuto manipulátorom z SaS nevyhovovalo, lebo jednoducho by tie ich drísty a klamstvá vyzerali trošku inak, ak by to sme k tomu nadstavili skutočné pravdivé informácie. Zároveň však platí, že teraz síce mudrujú o tom, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti a možno ja som to dnes už cítil aj od novinárov, keď sa ma dvaja pýtali, že či by sme to a tak nezávisle, jeden inde a druhý na tlačovej konferencii, že či by sme teda neboli ochotní zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Aha, teraz Saska zrazu je už zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. A nie je to tá istá Saska, ktorá viac ako dva a pol roka túto zmenu blokuje priamo v rozpore s koaličnou zmluvou, priamo v rozpore s programovým vyhlásením vlády? Nie je to náhodou tá istá Saska, vraj zodpovedná Saska voči verejným financiám, ktorá včera len tak, bác, šesťsto miliónov bez akéhokoľvek krytia. To je to zodpovedné spravovanie verejných financií? Áno, pán Viskupič, takto sa to robí? Na hulváta? Bez akýchkoľvek zdrojov? Ja keď som prišiel s nejakou atómovkou, či už pre rodiny alebo akoukoľvek inou, vždy som povedal z čoho to zaplatíme. Vy nič, vy nič. Jednoducho niečo kážeme, iné konáme. Ale podľa ovocia ich spoznáte. Takže môžete sa hanbiť za to, ako ste podsekávali nohy vládnej koalícii, ako ste blokovali zodpovednú zmenu zákona, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, lebo ste začali vydierať s nejakou vašou kravinkou o daňovej brzde. Lebo ste si nakreslili, dodatočne ste si kúpili, zrejme ste išli okolo papiernictva, na výklade mali akciu, že predávajú alebo výpredaj kriedy alebo farbičky, špeciálna akcia, deväťdesiatpercentná zľava na červené farbičky. Kúpili ste si červené farbičky a potom ste kreslili si svoje červené čiarky a vymysleli ste si daňovú brzdu o ktorej nikto nepočul pred tým. Nikto v koalícii nepočul, ani v koaličnej zmluve nič také neni, ani nikde počas rokovania o vzniku koalície a vlády také nič nepadlo od vás, ani v programovom vyhlásení vlády. A zrazu ste začali vydierať pri zásadnej veci, pri ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti s vymyslenou doslova kravinou, lebo daňová brzdička. A vy ste zablokovali zmenu zákona, aby dnes nestála vláda pred tým, že musí predložiť vyrovnaný rozpočet alebo návrh zákona o vyrovnanom rozpočte. Čiže je to vaše maslo. A teraz to bude duplicitne vaše maslo, lebo podľa toho čo som pochopil, tak vy idete hlasovať za podporu úradníckej vlády. Okej, ja vám gratulujem. Čiže nebude to vláda prezidentky, bude to vláda prezidentky, Progresívneho Slovenska, SaS, možno Demokrati sa pridajú, neviem, či tu ešte bude iný samovrah v pléne. Okej, dobre, stačí nám v tomto liberálno-progresívnom zoskupení. Jednoducho áno, Slovensko si zaslúži vidieť a poznať ako teda tí liberáli a progresívci by spravovali republiku po tých voľbách. Však to je úplne geniálne podľa mňa, mesiac pred voľbami im predstaviť tú vašu víziu, kde sa teda dá zrazu len tak z roka na rok zobrať v zdravotníctve miliarda. Komu zoberete? Ako teda znížite sestričkám platy o 30 %, doktorom o 50 %? Asi potom fáš budete strihať, namiesto metrového dáte polmetrový, namiesto leukoplastu budete ho lepiť dvakrát, jednému pacientovi, potom oblížete nalepíte druhému. Fakt som na to zvedavý, lebo takto vy ste sa k nám správali, vy ste nám tri roky iba vyprávali o tom, netreba ľuďom pomáhať, inflácia - to sa poddá, to samé nejako to klesne. Ako neblbnime. Keď dôchodci umierajú počas kovidu, aspoň ušetríme na dôchodkoch. Psychopati, sorry, psychopati, že to hovorím. A my sme toto zažívali v koalícii. A vyzývam každého rozumného človeka, aby vo voľbách, tak ako som trikrát vyzýval pred voľbami dvanásť, šestnásť, dvadsať, aby to dali Saske, keď teda nedokážu voliť nás, tak prosím ľudí, keď majú Boha pri sebe, keď si vážia starých ľudí, tak aby nevolili tých cynikov, ktorí hovorili, že však, keď starí ľudia počas covidu umrú, aspoň ušetríme na dôchodkoch. Takíto odpad bohužiaľ sme mali v koalícii. Mňa to mrzí. Štrnásť stretnutí sme s nimi mali akože s koaličným partnerom o tom, že treba pomôcť rodinám s deťmi, že z Ficového budovania sociálneho štátu alebo Pellegriniho, ktorý sa teda spolu s ním na tom podieľal, zrazu vyšlo to, že najviac ohrozených chudobou sú rodiny s deťmi. Štrnásť stretnutí som mal s týmito ľuďmi z SaS o tom, pane bože, na rodiny s deťmi sa valí katastrofa, cunami, dajme im pomocnú ruku, bude inflácia, energie rastú, pomôžme im. Oni? Vyložené nohy, počúvajú a po hodine tento človek vypotí, že, nie Sulík povie, to netreba, inflácia klesne. Načo? najhoršia smrť je z oplašenia. Načo by sme pomáhali? Tá inflácia klesne, tie ceny klesnú. Tuto tento človek, keď sme povedali, že tak nejaké peniaze, niekde niečo teda zožeňte pri tvorbe štátneho rozpočtu, on povedal, však prepustíme štátnych zamestnancov. A ktorých, sa pýtame. No, to je úloha pre Ministerstvo financií. No však ty si taký debilný návrh dal, tak ty povedz koho máme prepustiť. Povedz či teda učiteľov, či lekárov, či policajtov, či vojakov, či teda úradníkov a ktorých. Nič. Jednoducho štrnásť stretnutí o pomoci rodinám, nič, x stretnutí o tvorbe rozpočtu, iba vyložené nohy, prepustiť štátnych zamestnancov. Keď prepustíme jedného ušetríme dvadsať tisíc. Ktorých? Povedz ktorých? Nič. Prosím, ľudia, keď máte Boha pri sebe, keď to myslíte dobre so Slovenskom, táto strana potom ako povalila tri demokratické a protikorupčné vlády si nezaslúži, aby znova povalila štvrtú. Však nebláznime. Čo už trpíme štokholmským syndrómom, že budeme voliť neustále ľudí, ktorí potom v správnej chvíli urobia to čo oligarchom uvidia na očiach. A podľa môjho hlbokého presvedčenia za to zinkasujú veľmi slušnú odmenu. Na čo to je dobré? A títo tu teraz budú mudrovať o tom, jako to máme tuto my teraz robiť inak, ako teda zrazu máme, keď dva aj trištvrte roka blokujú zmenu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, jako teda zrazu by sme mali teda ju zmeniť. No samozrejme, že zase potom prídu, keď sa s nimi stretnete a zase budú hovoriť a daňovú brzdičku by sme tam chceli, lebo Riško si nakreslil s červenou farbičkou červenú čiaričku, že bez daňovej brzdičky on teda nezahlasuje za to. Však jak malé deti sa správate. Tri roky mudrujete tu o rozpočtovej zodpovednosti, joj, Matovič, atómovky, on si dovolil pomôcť rodinám s deťmi. A potom vy len tak sa pridáte k Smeru, len tak, bez akejkoľvek zodpovednosti a 600 miliónov šup, zrazu je, lebo kto, lebo si to Haščák prial, napísal Riškovi esemesku? Rišo, zahlasuj, Robko ma poprosil, aby som u teba vybavil. Tak to funguje u vás? Vieš veľmi dobre, Marián, že tak to funguje.
Takže k návrhu, lebo mi čas plynie. A toľko som si ušetril? Takže návrh, ktorý predkladá pán predkladateľ má hlavu, pätu, logiku, je spravodlivý a v podstate voči vláde veľmi ústretový. Lebo ja som zaregistroval, keď pán premiér odchádzal od pani prezidentky alebo spolu tuším vtedy odchádzali, tak keď sa ho tam novinár opýtal, že teda ale to znamená, že možno budete aj predkladať návrh štátneho rozpočtu, vyrovnaného štátneho rozpočtu, tak on povedal, že áno, je to pravda a on sa na to teší. Tak keď sa na to teší, prečo by sme mu to neumožnili, aby sa tešil o to viac. Tešiť sa dva týždne po voľbách, čo to je za tešenie, keď potom budú iba stresy a rýchlo, rýchlo, rýchlo spraviť, zistíme zrazu, že sa nevyskladala vláda, že tie voľby nejako inak dopadli a zrazu on bude v strese robiť to svoje dieťa, však nech ho opatruje o tie dva mesiace viac alebo jeden a pol mesiaca. Ja by som bol za to aj posunúť to možno na 15. august, nech má o dva mesiace viac, v kľude, nech sa s tým zžije. On si to vysníval, on si to napísal, on si to presadil, minister financií Horváth mu pri tom asistoval, jeden je autor, druhý je spoluautor tejto kuchárskej knižky v ktorej je napísaný krásny ľúbivý recept o tom, ako krajina, ktorá si prežila najväčšie krízy v histórii, najväčšiu zdravotnícku krízu od prvej svetovej vojny, potom ktorá si prežíva situáciu, že za rohom má vojnu, kde má utečeneckú krízu, extrémny nárast cien energií, extrémny nárast cien potravín, všetkého možného. Normálne krajina v zúfalom stave, tak v tom receptári od pána Ódora a pána Horvátha v tej kuchárskej knihe ktorú napísali sa píše, to je jedno, že nejaké krízy boli a že nejaké krízy sú. Jednoducho vyrovnaný rozpočet, z roka na rok ušetriť päť miliárd eur, tak sa patrí, lebo tak to náš analytický mozog kapacít v Národnej banke Slovenska hovorí. Ale to sa ľahko mudruje pánom analytikom z Národnej banky Slovenska. Ale teraz tí analytici z Národnej banky Slovenska zhodou okolností už sú medzičasom premiér a minister financií. A tak ako povedal predkladateľ, čo ste si, páni, upiekli, to si budete musieť zjesť. A preto je tento návrh spravodlivý. A to nie je že zlomyseľnosť, to je normálna vec. Ministerstvo financií vždy sa chystá v svojich predpokladoch pri spravovaní verejných financií na najhorší scenár. A najhorší scenár je, že po voľbách z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti alebo zákona o štátnom rozpočte nevznikne žiadna vláda. A v prípade, ak vznikne, predpokladajme, že má väčšinu v parlamente, schváli si programové vyhlásenie vlády a tým dňom na dva roky sa vypína trest, sankcia voči, voči vláde. Takže my sa musíme nachystať na najhorší scenár z pohľadu zákona o rozpočte alebo o tvorbe štátneho rozpočtu a to znamená, že po voľbách nevznikne koalícia, to znamená, že budeme sa chystať na ďalšie voľby a pán Ódor, či sa mu to páči alebo nepáči, bude naďalej premiérom a bude nadsluhovať možno pol roka kým prebehnú ďalšie predčasné voľby. Bulharom sa to stalo päťkrát za sebou za posledné dva roky. A furt a furt nevedia porodiť vládu, ktorá by dokázala zabezpečiť vládnu väčšinu. Takže my na základe tohoto super receptu od analytikov z NBS pána Ódora a Horvátha máme v čase veľkých kríz predkladať vyrovnaný rozpočet a mirnix-dirnix sekať miliardy, zo zdravotníctva miliardu, zo školstva pol miliardy...
===== takže my na základe tohoto super receptu od analytikov z NBS pána Ódora a Horvátha máme v čase veľkých kríz predkladať vyrovnaný rozpočet a mirnix-dirnix sekať miliardy zo zdravotníctva miliardu, zo školstva pol miliardy určite z obrany miliardu a tuto keď si zoberú Viskupiča za poradcu tak ten to zoseká všade. A ja sa nato naozaj teším, že konečne celému Slovensku ukážu, že kde teda sme robili chyby všetci, ktorí sme teda spravovali tie verejné financie počas ťažkých rokov kríz. Mudrovali z NBS analytici ako ten Matovič rozhadzuje ako ten Klimek rozhadzuje ako ten Heger rozhadzuje, Viskupič furt vyprával plnú hubu toho, že čo tu ako nezodpovedne ako sa dá šetriť. Teraz bude musieť ukázať bude to ich vláda, idú hlasovať za jej podporu, bude to ich vláda už to zo seba nezmyjú, bude to vláda Progresívneho Slovenska pani prezidentka je odtiaľ, väčšina nominantov je de facto odtiaľ. To, že to dali tam dvoch KDH-ákov tak to iba preto, aby výnimka potvrdila pravidlo nič iné tam nevidím, a bude to vláda tých strán, ktoré tu vládu podporia. Áno, SaS, Demokrati ak teda budú chcieť spáchať harakiri ďalšie tak tú vládu podporia dobre podporia Demokrati a predpokladám, že ten jeden statočný zástupca Progresívneho Slovenska pán Valašek tak isto podporí svoju vlastnú vládu. Ale potom 1. septembra sa všetci dozvieme ako si to predstavujete po voľbách, ako je podľa vás ako bude vyzerať zodpovedná správa verejných financií, kde podľa vás sú peniaze navyše, kde sa dá škrtať, aké dane zvýšite, aké poplatky zvýšite, aké pokuty zvýšite. Naozaj treba, aby konečne ste ukázali čo je vo vás a aby ste pomohli aj pánovi premiérovi aj ministrovi financií, aby teda spoločne s tými stranami odborníkov alebo akokoľvek si budete hovoriť a stranami zdravého rozumu, aby ste teda tie rozumy dali dokopy počas tej volebnej kampani alebo počas teda leta sa stretali a predložili všetkým mesiac pred voľbami tú úžasnú predstavu ako by ste štát spravovali.
Pani prezidentka hovorila, že tá úradnícka vláda jej úradnícka vláda jej úlohou je predložiť zásadný návrh rozpočtu. my si zase myslíme, že keď teda chce predložiť zásadný návrh rozpočtu patrí sa ho predkladať nie dva týždne po voľbách do 15. októbra ako bolo zvykom, ale podľa termínu aký navrhuje aj pán predkladateľ k tomu prvému septembru si myslím, že to je v celku dobré alebo k 30. augustu, aby, aby som bol teda presný. Takže nie je to zlomyseľnosť, je to len dostatočne vytvorenie dostatočného priestoru pre ľudí, ktorí doteraz mudrovali z pozícií analytikov ako sa to dá, napísali si zákon presadili si ho cez politikov. Zároveň tu mali ľudí, ktorých teraz podporujú, ktorí blokovali zmenu tohto zákona podľa môjho názoru paškvilu ale O.K. keď si za tým stoja nech si za ním stoja, že to je dobrý zákon. A keď teraz títo ľudia ich podporujú, ktorí blokovali zmenu tej toho ich receptu na stvorenie vyrovnaného rozpočtu tak všetci budeme s otvorenými sánkami čakať s pukancami a s nejakou už tou colou v ruke nato ako toho 1. septembra sa dozvieme ako sa to celé tie dlhé roky malo robiť. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobrý návrh zákona, je veľmi ústretový lebo vytvára viacej priestoru nato, aby sa ľudia na Slovensku, ktorých sa toto sekanie používania verejných zdrojov dotkne, aby sa s tým zoznámili, tak isto to je veľmi ústretový krok voči Tripartite alebo teda členom Tripartity, ktorí vždy kritizovali, že na poslednú chvíľu sa dozvedajú o návrhu rozpočte, rozpočtu, takto sa dozvedia skoro o dva mesiace skôr. Myslím teda, že aj tým pádom oni to privítajú a hlavne je to zodpovedné urobiť to skôr. Lebo spoliehať sa a klamať tu ľudí o tom, že však po voľbách vznikne nová vláda vlastne ani netreba chystať návrh vyrovnaného rozpočtu tak to je bohapustá lož, bohapusté klamstvo lebo naozaj po voľbách sa môže stať, že žiadna vláda nevznikne, žiadna žiadne programové vyhlásenie vlády tým pádom tu nebude schválené a tým pádom sa trest alebo sankcia vo forme vyrovnaného rozpočtu nevypne a jednoducho na budúci rok budeme musieť fungovať s vyrovnaným rozpočtom.
Takže ešte raz, považujem tento návrh za veľmi dobrý a predpokladám, že naši poslanci ho na základe toho aj podporia. Nemyslím si, že má zmysel čakať do obdobia kedy sa vysloví alebo nevysloví dôvera vlády, jednoducho treba makať koniec augusta je čoskoro a takto zásadné zmeny pri správe verejných financií treba presadiť čím skôr. Myslím si, že to na ministerstve financií ich čkajú stovky rokovaní a poviem možno, že konečne začnú makať lebo z posledných dvoch týždňov alebo odkedy vláda bola vytvorená ja som nemal pocit, žeby pán minister alebo pán premiér mali pocit, že oni sú premiérom a ministrom. Naďalej som mal pocit, že oni si myslia, že oni si myslia, že sú asi analytici niekde v Národnej banke a, že oni tu budú len komentovať dianie. Ale oni sú dnes už výkonná moc, oni nie sú len taká nejaká záskočná vláda nejaké rezervné koleso a všetky ostatné sú normálne plnohodnotné, oni sú regulárna vláda majú regulérne vládnuť a nehovoriť tu drísty o tom, že oni nachystajú len nejaké meny pre ďalšie vlády. že oni nachystajú len nejaké lego kocky a ďalšia vláda si to vyskladá, to kde je prosím vás, napísané v ústave alebo kde to je v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, v zákone o štátnom rozpočte, kde to je v zákone o financovaní alebo teda v zákonoch, ktoré sa zaoberajú financovaním štátu, že tu má byť nejaká nedokonalá vláda prechodná, ktorá bude chystať lego kocky pre ďalšie vlády.
Nie má zodpovednosť vláda predložiť normálny návrh zákona v tomto prípade vyrovnaného zákona, zákona o vyrovnanom rozpočte a kto iný by to dokázal lepšie predsa ako autor a prvý spoluautor zákona lebo tohto nápadu, že napriek tomu, že štát si prešiel veľmi ťažkými krízami sekneme ho pro krížoch a treba nasadiť takýto trest vo forme vyrovnaného rozpočtu lebo takto analytickej kalkulačke vyšlo. Ja osobne si myslím, že to je konina. Ale keď si pán premiér a minister financií myslia, že to je správna vec, že treba takto trestať krajinu napriek krízam, ktoré si, ktoré si prežila bez zohľadnenia toho, že to bolo naozaj z vyššej moci a to nebola naša kríza ktorú sme si sami spôsobili a napriek tomu treba, treba seknúť štátu po krížoch, nech sa páči. Nech ukážu ako sa to dá, nech si zjedia kašu, ktorú navarili. My všetci sa veľmi radi poučíme a v podstate z tohto pohľadu som rád, že tí čo doteraz len kritizovali z boku z pozície analytikov, dnes vládnu a môžu tým ostatným, ktorí sa dovtedy snažili vládnuť najlepšie ako vedeli a spravovať verejné financie najlepšie ako vedeli, ukázať teda ako sa to má robiť. Z tohto dôvodu ja osobne určite tento návrh zákona alebo teda tohto uznesenia podporím lebo si myslím, že je v súlade s verejným záujmom a naozaj ľudia sa môžu tešiť, že 1. septembra sa dozvieme ako by po voľbách spravovali štát ako by vyzeral štátny rozpočet ak by vám vládli strany ako Progresívne Slovensko, SaS možno teda tí Demokrati, ktorí sa chystajú podporiť túto vládu. Sám som zvedavý, ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2023 14:56 - 15:18 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Fakt, už to tam odbúda. Dobre, no. Zaujímavá debata sa celkom rozprúdila a myslím si, že veľmi dobre vystúpenie pána navrhovateľa Krajniaka a doslova sa môžem pod neho podpísať od A do Z s odôvodnením, s noblesou, s argumentami a ja to poviem teraz trošku zase inými slovami. Ale pred tým si teda dovolím ešte zareagovať na predrečníka Viskupiča z SaS, ktorý tu teda mudroval o tom, jako teda sme mohli toto, toto, jako sme prebrali verejné financie so 48-percentným dlhom a jej, teraz je to 50, ani nevedel koľko. Dobre, 58 povedzme, že sme ukončili minulý rok 58,7 percenta. Ale presne tak manipulatívne jako, jako aj Fico s Pellegrinim, s Mazurekom a spol a tými alebo ako tí ľudia, ktorí potrebujú vyvolávať dojem rozvratu verejných financií. Ani raz nepovedal, že ten rozdiel medzi tým, že 48 % zadĺženie sme prebrali a odovzdali sme 58, že je zároveň to, že sme natlačili do kasičky v hotovosti navyše sedem miliárd eur, lebo sme si požičali ako dobrí hospodári v čase kedy sme si mohli požičať za nula percentné úroky. A keď sme za Fica preberali síce krajinu s hrubým zadĺžením, to znamená, že aj s reálnym dlhom, aj s tým čo máte v kasičke štátnej, s hotovosťou v štátnej kase jeden a pol miliardy, že sme mali dva týždne na financovanie štátu, ale radšej sme mlčali pred finančnými trhmi, aby teda náhodou nebola z toho na finančných trhoch paseka a teraz odovzdávame síce s 58 - percentným zadĺžením voči, voči HDP, ale navyše sedem miliárd eur nafutrovaných do štátnej kasičky, ktoré sme požičali počas toho ako som bol ministrom financií za nula percentný úrok. To už nepovie, lebo to by mu nepasovalo do toho obrazu, ktorý potrebuje vytvárať. Takže pravda je taká, že síce sme zvýšili zadĺženie a zároveň sme dramatickým až skoro šesťnásobným spôsobom zvýšili hotovostnú rezervu v štátnej kase za nula percentný úrok v priemere požičané peniaze na desať rokov na splátky, ktoré sa použijú na splátky starých dlhov. Zároveň ale platí, že medzi tým ako sme prebrali spravovanie štátu a medzitým ako sme, povedzme si k ultimu minulého roku, ako sme odovzdávali alebo teraz, keď sa menila vláda, tak medzičasom sa sakra teda ale udiali nejaké krízy, ktoré bolo treba financovať či už teda v súvislosti s covidom alebo s Ukrajinou. Dokopy celkové financovanie dopadov kríz aj vrátane tohto roku 20 miliárd eur. Takže nemáme sa za čo hanbiť. Vysvedčenie nám vystavila najlepšia svetová ratingová agentúra Standard & Poors v piatok pred polnocou, kde nám zlepšili rating práve na základe toho ako zodpovedne sme hospodárili. Druhé vysvedčenie nám vystavil Európsky štatistický úrad alias Eurostat, ktorý povedal, že nikdy v histórii existencie samostatnej Slovenskej republiky nebol nižší štrukturálny deficit pri správe verejných financií ako akurát zhodou okolností za ministra Matoviča. Čiže za roky 2021 a 2022. Ale to by tuto manipulátorom z SaS nevyhovovalo, lebo jednoducho by tie ich drísty a klamstvá vyzerali trošku inak, ak by to sme k tomu nadstavili skutočné pravdivé informácie. Zároveň však platí, že teraz síce mudrujú o tom, že zákon o rozpočtovej zodpovednosti a možno ja som to dnes už cítil aj od novinárov, keď sa ma dvaja pýtali, že či by sme to a tak nezávisle, jeden inde a druhý na tlačovej konferencii, že či by sme teda neboli ochotní zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Aha, teraz Saska zrazu je už zmeniť zákon o rozpočtovej zodpovednosti. A nie je to tá istá Saska, ktorá viac ako dva a pol roka túto zmenu blokuje priamo v rozpore s koaličnou zmluvou, priamo v rozpore s programovým vyhlásením vlády? Nie je to náhodou tá istá Saska, vraj zodpovedná Saska voči verejným financiám, ktorá včera len tak, bác, šesťsto miliónov bez akéhokoľvek krytia. To je to zodpovedné spravovanie verejných financií? Áno, pán Viskupič, takto sa to robí? Na hulváta? Bez akýchkoľvek zdrojov? Ja keď som prišiel s nejakou atómovkou, či už pre rodiny alebo akoukoľvek inou, vždy som povedal z čoho to zaplatíme. Vy nič, vy nič. Jednoducho niečo kážeme, iné konáme. Ale podľa ovocia ich spoznáte. Takže môžete sa hanbiť za to, ako ste podsekávali nohy vládnej koalícii, ako ste blokovali zodpovednú zmenu zákona, ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, lebo ste začali vydierať s nejakou vašou kravinkou o daňovej brzde. Lebo ste si nakreslili, dodatočne ste si kúpili, zrejme ste išli okolo papiernictva, na výklade mali akciu, že predávajú alebo výpredaj kriedy alebo farbičky, špeciálna akcia, deväťdesiatpercentná zľava na červené farbičky. Kúpili ste si červené farbičky a potom ste kreslili si svoje červené čiarky a vymysleli ste si daňovú brzdu o ktorej nikto nepočul pred tým. Nikto v koalícii nepočul, ani v koaličnej zmluve nič také neni, ani nikde počas rokovania o vzniku koalície a vlády také nič nepadlo od vás, ani v programovom vyhlásení vlády. A zrazu ste začali vydierať pri zásadnej veci, pri ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti s vymyslenou doslova kravinou, lebo daňová brzdička. A vy ste zablokovali zmenu zákona, aby dnes nestála vláda pred tým, že musí predložiť vyrovnaný rozpočet alebo návrh zákona o vyrovnanom rozpočte. Čiže je to vaše maslo. A teraz to bude duplicitne vaše maslo, lebo podľa toho čo som pochopil, tak vy idete hlasovať za podporu úradníckej vlády. Okej, ja vám gratulujem. Čiže nebude to vláda prezidentky, bude to vláda prezidentky, Progresívneho Slovenska, SaS, možno Demokrati sa pridajú, neviem, či tu ešte bude iný samovrah v pléne. Okej, dobre, stačí nám v tomto liberálno-progresívnom zoskupení. Jednoducho áno, Slovensko si zaslúži vidieť a poznať ako teda tí liberáli a progresívci by spravovali republiku po tých voľbách. Však to je úplne geniálne podľa mňa, mesiac pred voľbami im predstaviť tú vašu víziu, kde sa teda dá zrazu len tak z roka na rok zobrať v zdravotníctve miliarda. Komu zoberete? Ako teda znížite sestričkám platy o 30 %, doktorom o 50 %? Asi potom fáš budete strihať, namiesto metrového dáte polmetrový, namiesto leukoplastu budete ho lepiť dvakrát, jednému pacientovi, potom oblížete nalepíte druhému. Fakt som na to zvedavý, lebo takto vy ste sa k nám správali, vy ste nám tri roky iba vyprávali o tom, netreba ľuďom pomáhať, inflácia - to sa poddá, to samé nejako to klesne. Ako neblbnime. Keď dôchodci umierajú počas kovidu, aspoň ušetríme na dôchodkoch. Psychopati, sorry, psychopati, že to hovorím. A my sme toto zažívali v koalícii. A vyzývam každého rozumného človeka, aby vo voľbách, tak ako som trikrát vyzýval pred voľbami dvanásť, šestnásť, dvadsať, aby to dali Saske, keď teda nedokážu voliť nás, tak prosím ľudí, keď majú Boha pri sebe, keď si vážia starých ľudí, tak aby nevolili tých cynikov, ktorí hovorili, že však, keď starí ľudia počas covidu umrú, aspoň ušetríme na dôchodkoch. Takíto odpad bohužiaľ sme mali v koalícii. Mňa to mrzí. Štrnásť stretnutí sme s nimi mali akože s koaličným partnerom o tom, že treba pomôcť rodinám s deťmi, že z Ficového budovania sociálneho štátu alebo Pellegriniho, ktorý sa teda spolu s ním na tom podieľal, zrazu vyšlo to, že najviac ohrozených chudobou sú rodiny s deťmi. Štrnásť stretnutí som mal s týmito ľuďmi z SaS o tom, pane bože, na rodiny s deťmi sa valí katastrofa, cunami, dajme im pomocnú ruku, bude inflácia, energie rastú, pomôžme im. Oni? Vyložené nohy, počúvajú a po hodine tento človek vypotí, že, nie Sulík povie, to netreba, inflácia klesne. Načo? najhoršia smrť je z oplašenia. Načo by sme pomáhali? Tá inflácia klesne, tie ceny klesnú. Tuto tento človek, keď sme povedali, že tak nejaké peniaze, niekde niečo teda zožeňte pri tvorbe štátneho rozpočtu, on povedal, však prepustíme štátnych zamestnancov. A ktorých, sa pýtame. No, to je úloha pre Ministerstvo financií. No však ty si taký debilný návrh dal, tak ty povedz koho máme prepustiť. Povedz či teda učiteľov, či lekárov, či policajtov, či vojakov, či teda úradníkov a ktorých. Nič. Jednoducho štrnásť stretnutí o pomoci rodinám, nič, x stretnutí o tvorbe rozpočtu, iba vyložené nohy, prepustiť štátnych zamestnancov. Keď prepustíme jedného ušetríme dvadsať tisíc. Ktorých? Povedz ktorých? Nič. Prosím, ľudia, keď máte Boha pri sebe, keď to myslíte dobre so Slovenskom, táto strana potom ako povalila tri demokratické a protikorupčné vlády si nezaslúži, aby znova povalila štvrtú. Však nebláznime. Čo už trpíme štokholmským syndrómom, že budeme voliť neustále ľudí, ktorí potom v správnej chvíli urobia to čo oligarchom uvidia na očiach. A podľa môjho hlbokého presvedčenia za to zinkasujú veľmi slušnú odmenu. Na čo to je dobré? A títo tu teraz budú mudrovať o tom, jako to máme tuto my teraz robiť inak, ako teda zrazu máme, keď dva aj trištvrte roka blokujú zmenu zákona o rozpočtovej zodpovednosti, jako teda zrazu by sme mali teda ju zmeniť. No samozrejme, že zase potom prídu, keď sa s nimi stretnete a zase budú hovoriť a daňovú brzdičku by sme tam chceli, lebo Riško si nakreslil s červenou farbičkou červenú čiaričku, že bez daňovej brzdičky on teda nezahlasuje za to. Však jak malé deti sa správate. Tri roky mudrujete tu o rozpočtovej zodpovednosti, joj, Matovič, atómovky, on si dovolil pomôcť rodinám s deťmi. A potom vy len tak sa pridáte k Smeru, len tak, bez akejkoľvek zodpovednosti a 600 miliónov šup, zrazu je, lebo kto, lebo si to Haščák prial, napísal Riškovi esemesku? Rišo, zahlasuj, Robko ma poprosil, aby som u teba vybavil. Tak to funguje u vás? Vieš veľmi dobre, Marián, že tak to funguje.
Takže k návrhu, lebo mi čas plynie. A toľko som si ušetril? Takže návrh, ktorý predkladá pán predkladateľ má hlavu, pätu, logiku, je spravodlivý a v podstate voči vláde veľmi ústretový. Lebo ja som zaregistroval, keď pán premiér odchádzal od pani prezidentky alebo spolu tuším vtedy odchádzali, tak keď sa ho tam novinár opýtal, že teda ale to znamená, že možno budete aj predkladať návrh štátneho rozpočtu, vyrovnaného štátneho rozpočtu, tak on povedal, že áno, je to pravda a on sa na to teší. Tak keď sa na to teší, prečo by sme mu to neumožnili, aby sa tešil o to viac. Tešiť sa dva týždne po voľbách, čo to je za tešenie, keď potom budú iba stresy a rýchlo, rýchlo, rýchlo spraviť, zistíme zrazu, že sa nevyskladala vláda, že tie voľby nejako inak dopadli a zrazu on bude v strese robiť to svoje dieťa, však nech ho opatruje o tie dva mesiace viac alebo jeden a pol mesiaca. Ja by som bol za to aj posunúť to možno na 15. august, nech má o dva mesiace viac, v kľude, nech sa s tým zžije. On si to vysníval, on si to napísal, on si to presadil, minister financií Horváth mu pri tom asistoval, jeden je autor, druhý je spoluautor tejto kuchárskej knižky v ktorej je napísaný krásny ľúbivý recept o tom, ako krajina, ktorá si prežila najväčšie krízy v histórii, najväčšiu zdravotnícku krízu od prvej svetovej vojny, potom ktorá si prežíva situáciu, že za rohom má vojnu, kde má utečeneckú krízu, extrémny nárast cien energií, extrémny nárast cien potravín, všetkého možného. Normálne krajina v zúfalom stave, tak v tom receptári od pána Ódora a pána Horvátha v tej kuchárskej knihe ktorú napísali sa píše, to je jedno, že nejaké krízy boli a že nejaké krízy sú. Jednoducho vyrovnaný rozpočet, z roka na rok ušetriť päť miliárd eur, tak sa patrí, lebo tak to náš analytický mozog kapacít v Národnej banke Slovenska hovorí. Ale to sa ľahko mudruje pánom analytikom z Národnej banky Slovenska. Ale teraz tí analytici z Národnej banky Slovenska zhodou okolností už sú medzičasom premiér a minister financií. A tak ako povedal predkladateľ, čo ste si, páni, upiekli, to si budete musieť zjesť. A preto je tento návrh spravodlivý. A to nie je že zlomyseľnosť, to je normálna vec. Ministerstvo financií vždy sa chystá v svojich predpokladoch pri spravovaní verejných financií na najhorší scenár. A najhorší scenár je, že po voľbách z pohľadu rozpočtovej zodpovednosti alebo zákona o štátnom rozpočte nevznikne žiadna vláda. A v prípade, ak vznikne, predpokladajme, že má väčšinu v parlamente, schváli si programové vyhlásenie vlády a tým dňom na dva roky sa vypína trest, sankcia voči, voči vláde. Takže my sa musíme nachystať na najhorší scenár z pohľadu zákona o rozpočte alebo o tvorbe štátneho rozpočtu a to znamená, že po voľbách nevznikne koalícia, to znamená, že budeme sa chystať na ďalšie voľby a pán Ódor, či sa mu to páči alebo nepáči, bude naďalej premiérom a bude nadsluhovať možno pol roka kým prebehnú ďalšie predčasné voľby. Bulharom sa to stalo päťkrát za sebou za posledné dva roky. A furt a furt nevedia porodiť vládu, ktorá by dokázala zabezpečiť vládnu väčšinu. Takže my na základe tohoto super receptu od analytikov z NBS pána Ódora a Horvátha máme v čase veľkých kríz predkladať vyrovnaný rozpočet a mirnix-dirnix sekať miliardy, zo zdravotníctva miliardu, zo školstva pol miliardy...
===== takže my na základe tohoto super receptu od analytikov z NBS pána Ódora a Horvátha máme v čase veľkých kríz predkladať vyrovnaný rozpočet a mirnix-dirnix sekať miliardy zo zdravotníctva miliardu, zo školstva pol miliardy určite z obrany miliardu a tuto keď si zoberú Viskupiča za poradcu tak ten to zoseká všade. A ja sa nato naozaj teším, že konečne celému Slovensku ukážu, že kde teda sme robili chyby všetci, ktorí sme teda spravovali tie verejné financie počas ťažkých rokov kríz. Mudrovali z NBS analytici ako ten Matovič rozhadzuje ako ten Klimek rozhadzuje ako ten Heger rozhadzuje, Viskupič furt vyprával plnú hubu toho, že čo tu ako nezodpovedne ako sa dá šetriť. Teraz bude musieť ukázať bude to ich vláda, idú hlasovať za jej podporu, bude to ich vláda už to zo seba nezmyjú, bude to vláda Progresívneho Slovenska pani prezidentka je odtiaľ, väčšina nominantov je de facto odtiaľ. To, že to dali tam dvoch KDH-ákov tak to iba preto, aby výnimka potvrdila pravidlo nič iné tam nevidím, a bude to vláda tých strán, ktoré tu vládu podporia. Áno, SaS, Demokrati ak teda budú chcieť spáchať harakiri ďalšie tak tú vládu podporia dobre podporia Demokrati a predpokladám, že ten jeden statočný zástupca Progresívneho Slovenska pán Valašek tak isto podporí svoju vlastnú vládu. Ale potom 1. septembra sa všetci dozvieme ako si to predstavujete po voľbách, ako je podľa vás ako bude vyzerať zodpovedná správa verejných financií, kde podľa vás sú peniaze navyše, kde sa dá škrtať, aké dane zvýšite, aké poplatky zvýšite, aké pokuty zvýšite. Naozaj treba, aby konečne ste ukázali čo je vo vás a aby ste pomohli aj pánovi premiérovi aj ministrovi financií, aby teda spoločne s tými stranami odborníkov alebo akokoľvek si budete hovoriť a stranami zdravého rozumu, aby ste teda tie rozumy dali dokopy počas tej volebnej kampani alebo počas teda leta sa stretali a predložili všetkým mesiac pred voľbami tú úžasnú predstavu ako by ste štát spravovali.
Pani prezidentka hovorila, že tá úradnícka vláda jej úradnícka vláda jej úlohou je predložiť zásadný návrh rozpočtu. my si zase myslíme, že keď teda chce predložiť zásadný návrh rozpočtu patrí sa ho predkladať nie dva týždne po voľbách do 15. októbra ako bolo zvykom, ale podľa termínu aký navrhuje aj pán predkladateľ k tomu prvému septembru si myslím, že to je v celku dobré alebo k 30. augustu, aby, aby som bol teda presný. Takže nie je to zlomyseľnosť, je to len dostatočne vytvorenie dostatočného priestoru pre ľudí, ktorí doteraz mudrovali z pozícií analytikov ako sa to dá, napísali si zákon presadili si ho cez politikov. Zároveň tu mali ľudí, ktorých teraz podporujú, ktorí blokovali zmenu tohto zákona podľa môjho názoru paškvilu ale O.K. keď si za tým stoja nech si za ním stoja, že to je dobrý zákon. A keď teraz títo ľudia ich podporujú, ktorí blokovali zmenu tej toho ich receptu na stvorenie vyrovnaného rozpočtu tak všetci budeme s otvorenými sánkami čakať s pukancami a s nejakou už tou colou v ruke nato ako toho 1. septembra sa dozvieme ako sa to celé tie dlhé roky malo robiť. Takže ja si myslím, že je to veľmi dobrý návrh zákona, je veľmi ústretový lebo vytvára viacej priestoru nato, aby sa ľudia na Slovensku, ktorých sa toto sekanie používania verejných zdrojov dotkne, aby sa s tým zoznámili, tak isto to je veľmi ústretový krok voči Tripartite alebo teda členom Tripartity, ktorí vždy kritizovali, že na poslednú chvíľu sa dozvedajú o návrhu rozpočte, rozpočtu, takto sa dozvedia skoro o dva mesiace skôr. Myslím teda, že aj tým pádom oni to privítajú a hlavne je to zodpovedné urobiť to skôr. Lebo spoliehať sa a klamať tu ľudí o tom, že však po voľbách vznikne nová vláda vlastne ani netreba chystať návrh vyrovnaného rozpočtu tak to je bohapustá lož, bohapusté klamstvo lebo naozaj po voľbách sa môže stať, že žiadna vláda nevznikne, žiadna žiadne programové vyhlásenie vlády tým pádom tu nebude schválené a tým pádom sa trest alebo sankcia vo forme vyrovnaného rozpočtu nevypne a jednoducho na budúci rok budeme musieť fungovať s vyrovnaným rozpočtom.
Takže ešte raz, považujem tento návrh za veľmi dobrý a predpokladám, že naši poslanci ho na základe toho aj podporia. Nemyslím si, že má zmysel čakať do obdobia kedy sa vysloví alebo nevysloví dôvera vlády, jednoducho treba makať koniec augusta je čoskoro a takto zásadné zmeny pri správe verejných financií treba presadiť čím skôr. Myslím si, že to na ministerstve financií ich čkajú stovky rokovaní a poviem možno, že konečne začnú makať lebo z posledných dvoch týždňov alebo odkedy vláda bola vytvorená ja som nemal pocit, žeby pán minister alebo pán premiér mali pocit, že oni sú premiérom a ministrom. Naďalej som mal pocit, že oni si myslia, že oni si myslia, že sú asi analytici niekde v Národnej banke a, že oni tu budú len komentovať dianie. Ale oni sú dnes už výkonná moc, oni nie sú len taká nejaká záskočná vláda nejaké rezervné koleso a všetky ostatné sú normálne plnohodnotné, oni sú regulárna vláda majú regulérne vládnuť a nehovoriť tu drísty o tom, že oni nachystajú len nejaké meny pre ďalšie vlády. že oni nachystajú len nejaké lego kocky a ďalšia vláda si to vyskladá, to kde je prosím vás, napísané v ústave alebo kde to je v zákone o rozpočtovej zodpovednosti, v zákone o štátnom rozpočte, kde to je v zákone o financovaní alebo teda v zákonoch, ktoré sa zaoberajú financovaním štátu, že tu má byť nejaká nedokonalá vláda prechodná, ktorá bude chystať lego kocky pre ďalšie vlády.
Nie má zodpovednosť vláda predložiť normálny návrh zákona v tomto prípade vyrovnaného zákona, zákona o vyrovnanom rozpočte a kto iný by to dokázal lepšie predsa ako autor a prvý spoluautor zákona lebo tohto nápadu, že napriek tomu, že štát si prešiel veľmi ťažkými krízami sekneme ho pro krížoch a treba nasadiť takýto trest vo forme vyrovnaného rozpočtu lebo takto analytickej kalkulačke vyšlo. Ja osobne si myslím, že to je konina. Ale keď si pán premiér a minister financií myslia, že to je správna vec, že treba takto trestať krajinu napriek krízam, ktoré si, ktoré si prežila bez zohľadnenia toho, že to bolo naozaj z vyššej moci a to nebola naša kríza ktorú sme si sami spôsobili a napriek tomu treba, treba seknúť štátu po krížoch, nech sa páči. Nech ukážu ako sa to dá, nech si zjedia kašu, ktorú navarili. My všetci sa veľmi radi poučíme a v podstate z tohto pohľadu som rád, že tí čo doteraz len kritizovali z boku z pozície analytikov, dnes vládnu a môžu tým ostatným, ktorí sa dovtedy snažili vládnuť najlepšie ako vedeli a spravovať verejné financie najlepšie ako vedeli, ukázať teda ako sa to má robiť. Z tohto dôvodu ja osobne určite tento návrh zákona alebo teda tohto uznesenia podporím lebo si myslím, že je v súlade s verejným záujmom a naozaj ľudia sa môžu tešiť, že 1. septembra sa dozvieme ako by po voľbách spravovali štát ako by vyzeral štátny rozpočet ak by vám vládli strany ako Progresívne Slovensko, SaS možno teda tí Demokrati, ktorí sa chystajú podporiť túto vládu. Sám som zvedavý, ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2023 14:53 - 14:54 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Nedá mi krátko zareagovať.
Kolega Marián, ty si expert na rozprávanie na dlhé trate. Už ti ani tvoj kolega Dostál nestíha. Vieš, ty keď rozprávaš, ty strácaš prehľad o čase, ale to som si už všimol za tie viac ako tri roky aj na finančnom výbore, ty niekedy rozprávaš omáčky, pýtaš sa dookola, nič podstatné, veľakrát tu aj v pléne, veď povieš aj k veci niečo, ale veľakrát len aby si povedal. Ja neviem, či tu máš nejaké preteky, ale nechcem ťa akože nejak dehonestovať, len to preháňaš naozaj niekedy. Aj dneska pred možno pol hodinou nejak 14.20 h sme skončili výbor, alebo 15 h, pred polhodinou si ešte aj predkladateľovi návrhu zákona povedal, že máme málo času. Ja keď sa zapojím do niečoho, tak potom ponáhľame sa, ponáhľame, ale ty sa zabúdaš, vieš ako, tak aj tuto. Na Mareka Šefčíka si mohol reagovať faktickou, ale ty len, ja neviem, či nadbiehaš minúty, alebo čo, v tvojom prípade hodiny, tak pripomínam ti, máme málo času a nezabudni na to a drž sa toho, prosím ťa, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2023 14:44 - 14:46 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za to, že ste mi vyhoveli, pretože snažil som sa to stlačiť, ale nereagovalo to hneď.
Marián, k tomu, čo si hovoril. Ty si vystúpil a hovoril si k súčasnému premiérovi a k súčasnému ministrovi financií v superlatívoch. Si povedal, že to sú výborní ekonómovia. Hovoril si o tom, ako, akí oni sú čo sa týka odbornosti zdatní. Dobre, v poriadku, ja to nepopieram, ale nikde v tvojej rozprave som nepočul kritik za to, že stvorili alebo sú tvorcami zákona, ktorý je zlý. Aj ty si povedal sám, že, ja som si to poznačil, je to nereálne, nerealistické. Aby sme mali vyrovnaný rozpočet, aby sme teraz niekde škrtli 6,5 % deficitu, alebo hovoríme o koľkých miliardách? Piatich, šiestich, siedmich, ôsmich? Že to je nerealistické. Tak hneď v tej vete si mal povedať alebo mal si dodať, chlapci, pán premiér, pán minister financií, sorry, že teraz to tak poviem, pripravili ste ten zákon na prd, treba to opraviť, pripravili ste to zle. Ale ty ich budeš, ty si kritizoval predtým ministra financií, keď bol Igor Matovič ministrom financií, ale teraz žiadna kritika. Všetko je v poriadku, ale oni dvaja sú tvorcami toho zákona. Tak kde sa stratila, Marián, tá objektívnosť? Poviem rovno, že to pripravili zle.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2023 13:01 - 13:01 hod.

Potocký Milan
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Budem veľmi stručný, keďže ten čas je pokročilý. Cieľom tohto návrhu zákona je skvalitniť legislatívne prostredie pre rozvoj a posilňovanie základných funkcií múzeí a galérií na Slovensku vykonávaných vo verejnom záujme. Cieľom je zároveň zvýšiť kvalitu výkonu odborných činností v múzeách a v galériách a odstrániť existujúce nedostatky súčasnej právnej úpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.5.2023 12:58 - 12:58 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za zopakovanie čísla tlače. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.5.2023 12:56 - 12:57 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, tento, táto tlač parlamentná bezprostredne súvisí s inou tlačou, ktorá je o tri body ďalej. Tiež keď som to navrhoval na grémiu pôvodne aby sme spájali tieto tlače, ktoré spolu súvisia, tak to nebolo priechodné, mohli sme spojiť diskusiu, moli sme to mať razom vybavené. Ja teda v diskusii už nevystúpim, ale poviem, že ide v tomto prípade o vykonanie jedného z ustanovení, ktoré navrhnuté v novele ústavného zákona o ochrane verejného záujmu a to konkrétne riešenie situácie kedy chceme zabrániť, zabrániť tzv. zametaniu káuz pod koberec spôsobom, že pokiaľ by výbor pre nezlučiteľnosť funkcii zastavil konanie vo veci porušenia ústavného zákona a tretina členov toho výboru by sa nazdávala, že to bolo účelové, tak bude sa môcť obrátiť na Ústavný súd, aby preskúmal či to zastavenie konania nie je v rozpore s ústavný zákonom. No a na to, aby sme to mohli realizovať v praxi, je potrebné upraviť veľmi stručne a v podstate jednoducho príslušné ustanovenia zákona o konaní pred Ústavným súdom. Takže o tom je tento návrh zákona, bezprostredne to súvisí s tým ústavným zákonom, o ktorom budem hovoriť o 3 body ďalej a dovoľujem si vás požiadať týmto aj o podporu ak súhlasíte s tou myšlienkou ako som vám ju vysvetlil. Ďakujem pekne za podporu.
Skryt prepis