Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.7.2020 o 11:00 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.7.2020 11:00 - 11:03 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, páni kolegovia poslanci, dlho som si pripravovala túto reč, ale všetky témy mi už boli zobrané. Všetky slová, ktoré povedala moja predrečníčka pani kolegyňa Anka Záborská, už povedala za mňa. A viete prečo? Pretože takisto je v srdci zdravotník ako aj ja. A zdravotníci majú to poslanie zachraňovať ľudské životy. Neviem, koľkokrát v živote ste sa vy stretli s tým, že vám zomrel pod rukami človek, vyhasol ľudský život. Verte, že je to veľmi, veľmi ťažká situácia. A to nemusel byť váš príbuzný, to nemusel byť váš blízky človek, váš milujúci človek. Človek, ktorý bol živý. Tá najvyššia forma života.
A tu si uvedomme, že tak ako povedala pani Anka Záborská, že my začíname od začiatku. Od začiatku tento zákon ja vnímam ako veľmi podporujúci. Podporujúci opatreniami, ktoré vieme my z tejto sály zabezpečiť pre nový život, pre matky, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Strach je emócia, ktorá dokáže na jednej strane pomáhať, ale na druhej strane ale aj zabíjať. V nevedomosti. A uvedomme si, že keď urobíme jedno rozhodnutie, ktoré sa už nedá vrátiť späť, vieme tým pokaziť možno celý život nie jedného človeka, ale komunít, spoločností. A ak chce táto spoločnosť mať budúcnosť, musí mať naozaj jednu prioritu – a to je život.
Ďakujem veľmi pekne každému jednému poslancovi, ktorý je v tejto sále, ktorý sa stal poslancom, chce napĺňať mandát a chce podporovať to najdôležitejšie, a to je budúcnosť tejto krajiny. Zároveň určujem vlastne to hlasovanie na utorok na sedemnástu hodinu. A teda vás prosím, aby sme to takto mohli odhlasovať to prvé čítanie. A ešte raz, zo srdca vás prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.7.2020 10:48 - 11:00 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctená snemovňa, ďakujem za túto podnetnú diskusiu k návrhu zákona, ktorý predkladáme spolu s kolegami. Ide celkovo o osem novelizovaných zákonov. Týkajú sa podpory pre ženy matky, ich deti, či už narodené, alebo nenarodené.
Počas mojej politickej cesty bolo rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a obrana hodnoty ľudského života na prvom mieste. Netýkalo sa len nenarodených detí a potratov. Hovorila som a hovorím o ľuďoch, ktorí denne zomierajú v okresných nemocniciach, hoci ešte neprišiel ich čas. Hovorím o rodinách, ktoré žijú v chudobe, o ženách, ktorých starostlivosť o deti nazýva štát dovolenkou a neocení ich prácu, ktorá nefiguruje v štatistikách, a trestá ich nízkym dôchodkom. Hovorím o tom, že dôchodcov je stále viac a detí stále menej. Že k ľudskému životu patrí práca, ale zlé zákony a byrokracia ľuďom prácu berú. Hovorím aj o arogancii tých, ktorí kradnú zo spoločného, takže zostáva menej pre tých, ktorí sú na solidaritu odkázaní.
Slovensko potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu, pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik života. V predkladanom zákone sa staviame na stranu ochrany života a zdravia každého, každého človeka, života matiek i tých najmenších a najzraniteľnejších. Je paradoxné, že kedykoľvek chceme pomôcť ženám a počatým deťom, že sa zastaneme ženy, ktorá chce donosiť, ale má problémy a potrebuje podporu, sme označení za bezohľadných účastníkov na práva žien, na kvalitu ich života, za niekoho, kto zasahuje do ich súkromia. Viaceré organizácie nás označujú za bezcitných mezogýnov.
Predložený návrh nevznikol z náhlej potreby meniť veci teraz, ale je výsledkom mnohoročnej diskusie, ktorá často, možno až príliš často končila nepochopením, vzájomným obviňovaním alebo neschopnosťou prísť s konkrétnymi riešeniami, ktoré by získali podporu tohto parlamentu. Žiaľ, aj časť diskusie v pléne alebo i časť súčasnej verejnej debaty ukazuje, že zákopová vojna pokračuje a mnohí nedokážu podporiť ani opatrenia, ktoré môžu konkrétnym ženám zvýšiť kvalitu života a deťom umožniť narodiť sa.
Ja však pevne verím, že dnes je to menšinové stanovisko. Cítim, že čas sa mení. Postupne sa z verejnej debaty vytráca názor, že ľudský život vzniká podľa toho, ako to napíšeme do zákonov, či si to niekto želá alebo nie. Zároveň sa vytráca názor, že potrat môže byť dobrý. Dnes sa skoro všetci zhodujeme na tom, že počaté dieťa je ľudský jedinec a umelé ukončenie tehotenstva, a teda jeho života, nie je správne. Vykročili sme správnym smerom. Dnes sa však potrebujeme pozrieť ešte ďalej, potrebujeme aktívne pracovať na vytváraní podmienok pre dôstojný život žien matiek a ich detí, narodených i nenarodených. Verím, že toto môže byť spoločný cieľ pre drvivú väčšinu Slovenska. Preto som sa rozhodla spolu so svojimi kolegami predkladateľmi i ďalšími kolegami v klube, ale aj odborníkmi, s ktorými sme tento zákon konzultovali, zmeniť uhol pohľadu. Nezačať od toho, čo nás delí, ale od toho, čo nás spája.
Konsenzus na tom, že potrat je zlo a všetci majú právo na život, nám dáva priestor na dohodu, priestor na vytvorenie systému, ktorý pomôže ženám, ktoré si chcú svoje počaté deti ponechať, ale nachádzajú sa v ťažkej ekonomickej alebo sociálnej situácii. Podobne ako Martin Luther King, aj ja mám sen. V mojom sne sa všetky deti na Slovensku môžu narodiť a žiť ako občania tejto krajiny dôstojný život až do svojej staroby a smrti. Aby sme žili v takejto spoločnosti, potrebujeme ešte veľa zmeniť. Vykoreniť domáce násilie, odstrániť chudobu, dôsledne chrániť pred zneužívaním či učiť mladých nesebeckej láske, k zdravému prežívaniu sexuality a k rešpektu k dôstojnosti každého človeka. Tento zákon je iba začiatok, ale potrebujeme začať, tak ako sme začali v oblasti spravodlivosti a justície či v zlepšovaní podnikateľského prostredia. Urobme krok vpred aj v tejto oblasti. Pre dobro detí, ich mám a rodín na Slovensku.
Chcem vás, milí kolegovia a kolegyne, pozvať do realizácie tohto plánu. Začnime na ňom pracovať spolu, tu a teraz. Začnime posunutím návrhu do druhého čítania, kde môžeme túto novelu ôsmich zákonov ešte domyslieť a vylepšiť. Nebude to jednoduché, ale veľké veci nebývajú ľahké a zachrániť čo i len jediný ľudský život je obrovská vec, ktorá mne osobne stojí za všetku túto námahu, posmech a urážky.
Ešte pár viet k slovám, ktoré zazneli aj v tejto snemovni. Slovám, ktoré nehľadajú dohodu, ale nastoľujú rozdelenie. Nehľadajú dobro detí a ich mám, ale hlásajú ideológiu. Áno, do § 1 sme navrhli zaviesť osobitný zreteľ na ochranu plodu nenarodeného dieťaťa. Doteraz tento zákon; to neznamená, že nemyslíme na matku, ale tento zákon doteraz neobsahoval žiadnu zmienku o ochrane plodu. Zmienky o ochrane ženy, ich záujmov, zdravia či života možno nájsť asi v každom ustanovení tohto zákona. Trochu sme to chceli vyvážiť. Aj nenarodené dieťa má svoje práva a to nehovorím iba ja, ale je to ustálená judikatúra európskych súdov. Nie, doteraz tehotná žena, ktorá sa dostala do krízovej situácie v svojej rodine v dôsledku svojho tehotenstva, nemala právo na núdzové bývanie. A o toto ide v tejto novele. Skutočná praktická pomoc.
Nevymysleli sme si to. Je to požiadavka praxe. Každý, kto sa vyzná v problematike, to veľmi dobre vie.
Zaznieva kritika rozdelenia príspevku pri narodení dieťaťa na dve časti. Približne 400 eur pred a ďalších 400 po narodení dieťaťa. Hovoríte, že je to málo? Podotýkam, že pre mnohé rodiny je to celomesačný príjem. Prosím, neznevažujme ľudí, ktorí nemajú taký príjem ako my v tejto sále.
Rovnako je spochybňovaná spôsobilosť žien používať túto dávku pre svoje deti. Je šokujúce, že aj v tejto debate zaznelo, že máme rešpektovať rozhodnutie žien, a na druhej strane hovoríme, že ženy nie sú schopné zvážiť, ako majú tento príspevok použiť, a pokojne ich dehonestujeme.
Počuli sme aj stanovisko hlavného odborníka Slovenskej republiky pre genetiku, že ženy, ktorým sa narodí ťažko postihnuté dieťa, môžu zneužívať zvýšený príspevok v hodnote skoro 400 eur. Odpustite mi, ale zdá sa mi to eugenická pripomienka. Z praxe poradenských centier viem, že existujú ženy, ktoré sa rozhodli pre potrat a svoje rozhodnutie ľutujú. Keby mali viac času, konali by inak. Preto chceme dlhší čas na rozmyslenie. Pre oponentov je to psychické týranie. Ja tu vidím možnosť, aby sa niekoľko detí narodilo, aby niekoľko žien nemuselo svoje rozhodnutie ľutovať. Zároveň to oslobodzuje ženy od časového stresu. Tých dnešných 48 hodín prejde ako voda a na konci je obyčajne už určený termín potratu. Je to veľký tlak. Každý, kto pracuje so ženami pred potratom, to dobre vie.
Mnoho sa tu hovorilo o chudobe ako príčine potratov. Ale odkiaľ to vieme, že je to chudoba? Nevieme. Nemáme žiadne dáta. Tie chceme získať doplnením dotazníka vyplňovaného k žiadosti pri vykonaní potratu. Chceme, aby sme pomáhali adresne a efektívne. Hovorí sa ešte o štúdii, ktorá, o štúdiách, ktoré ignorujú výsle... alebo že my ignorujeme výsledky; ale ignoruje sa tu štúdia profesora Fergusona, ktorý robil 30 rokov a sledoval konkrétne ženy. Jeho výsledok bolo zvýšenie rizika duševných porúch u žien po umelých potratoch o 30 percent. Netvrdí, že je to príčinná súvislosť, predstavuje to ako pozorovanie, že sa toto vyskytuje. Mimochodom, profesor Ferguson je prívržencom prochoice hnutia. Ale je zodpovedný, veda je veda, fakt je fakt, aj keď to odporuje jeho vžitému názoru.
Zdá sa mi, že oponenti nevedia alebo nechcú pochopiť navrhnuté ustanovenia o zákaze reklamy na umelé ukončenie tehotenstva. Nezakazujeme poskytovať informácie o potratoch. Iné zákony vyslovene prikazujú poskytovať informácie zdravotníckym zariadeniam. Vrátane potratov. Dokonca aj my navrhujeme, aby lekár ženu o potrate informoval viac ako doteraz. Však na čo slúži poučenie pred potratom? Na poskytovanie informácií. Ale ak sa zhodneme na tom, že potrat je krajné, nie dobré riešenie, nepropagujme ho a nechcime na ňom zarábať.
V uplynulých hodinách som si vypočula, ako málo sociálnych opatrení pre ženy a ich nenarodené deti prinášame. Pre mňa je toto začiatok. Samozrejme, že chceme pokračovať ďalej, dať im viac. Zlepšovať systém pomoci pre tehotné ženy v núdzi, ktoré čelia voľbe, mať či nemať dieťa.
Pozývam vás, pridajte sa. Máme čas celé leto. Vylepšime spoločne tento návrh a pripravme ďalšie sociálne opatrenia, ktoré pomôžu ženám urobiť zodpovedné rozhodnutie a darovať život. Ďakujem vám veľmi pekne za diskusiu aj za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:46 - 10:48 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo, ďakujem kolegom za podporu môjho vystúpenia.
Pán Kotleba, hovoríte, že návrh zákona je slabý, no pozrite sa, čo z neho urobili médiá a feministické organizácie na Slovensku. Strašiaka pre matky. Matky a dievčatá prišli protestovať proti tomuto návrhu zákona pred parlament. Keď sme sa ich pýtali, niektoré nevedeli, niektoré boli uvedené do omylu. Médiá urobili z pani kolegyne Záborskej pro... talibanistku. Chcem jej povedať, že my ženy, ktoré nechcú stavať pomníky nenarodeným deťom, stojíme, Anka, pri tebe.
Ďakujem všetkým organizáciám, ďakujem Marcele Dobešovej, prezidentke prolife organizácie Fórum na ochranu života, za ich obetavú prácu, za ich pomoc matkám a záchranu stoviek nenarodených detí. Ďakujem kolegom, ktorí majú rovnaký názor na vec ako ja. Ďakujem aj doktorovi Ferkovi Orlovskému, ktorý mi pomáha v tejto téme a ktorý školí snúbencov pred uzavretím manželstva o plánovaných metódach rodičovstva. Prevencia a informácie sú najdôležitejším, najdôležitejšou zbraňou pred tým, aby sa ženy rozhodli. Práve informovanosť dáva slobodu žene urobiť správne rozhodnutie. Preto prosím o podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:46 - 10:46 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem za slovo. V rozpravách a vo faktických k tomuto návrhu zákona bolo vypovedané a vysvetlené snáď všetko. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, chcem vás všetkých poprosiť o podporu ochrany života od počatia a ochranu žien podporením tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:40 - 10:42 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo.
Kolegynka Zita Pleštinská, ďakujem za tvoje vystúpenie. Ja som v rozprave nemohol z časových dôvodov všetko rozobrať, preto som rád, že si tam spomenula ten finančný príspevok, že ho ideme rozdeliť. Kritici hovoria, že, že ho nenavyšujeme, ale iba rozdeľujeme. Ide o to, že tá žena sa dostane do horšej finančnej situácie, možno musí opustiť zamestnanie a podobne a je to tiež motivácia, aby si to dieťatko nechala.
My chceme navyšovať príspevky pre tieto ženy, ktoré čakajú deti, ale to chceme riešiť znova s ministrom financií, nejakými legislatívnymi zmenami to dotiahnuť tak, aby sa aj tieto príspevky navyšovali. Chcem povedať, že to rozdelenie toho finančného príspevku nie je povinnosť, ale je to možnosť pre tú ženu, že si môže polovicu, približne polovicu vybrať už pri štvrtom mesiaci tehotenstva.
No a ešte jedna vec, ktorá súvisí s tým príspevkom, je, podľa mňa navrhli sme tam dobrú vec, zrušenie dvadsaťosmičky, to sa tu nespomínalo, tých 28 dní dožitia dieťaťa, na ktoré bol viazaný ten príspevok. Predsa tá mamička potrebuje tie peniaze čo najskôr bez ohľadu na to, či sa dieťatko, prepáčte, že to tak poviem, dožije tých 28 dní alebo nie. Má výdavky hneď, ešte pred narodením, respektíve po narodení toho dieťatka, takže takisto toto chcem vyzdvihnúť, že týmto zákonom sa má zrušiť nezmyselných 28 dní.
Ďakujem ešte raz za tvoj príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:38 - 10:40 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Kolegyňa Pleštinská, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si zhodnotila vlastne, čo v tomto zákone je, že naozaj nejdeme nič zakazovať, práve naopak, ideme pomáhať ženám, hlavne sociálne slabším ženám.
Som rád, že si spomenula aj mužov. Áno, muži tuná vo väčšine vystupovali a myslím si, že majú čo k tomu povedať, pretože minimálne sú pri tom počatí a mali by svoje ženy jednoznačne podporovať.
Na druhej strane však mňa vždycky pri tomto názve vyrušoval ten názov umelé prerušenie. Prerušenie vnímam niečo tak, že niečo sa preruší a potom sa pokračuje, ale pri potratoch, jednoducho tam sa nepokračuje, to je koniec, koniec života. Preto som veľmi rád, že tento zákon tu je.
Včera tuná bol spomenutý jeden prípad ochrany orlieho vajíčka. Viete, z tohto pohľadu je to také dosť zvláštne. Ja som za to, samozrejme, treba chrániť, pripravujeme aj zákon na ochranu zvierat, takisto živý tvor, treba chrániť. Ale nevieme si chrániť počatých, počaté ľudské embryo, takže z tohto pohľadu je mi to také nepochopiteľné. Ale na druhej strane môžem povedať, že tento náš zákon fakt nič nezakazuje, práve naopak, chce pomáhať. A môj názor je taký, že čo i len jedno, jeden ľudský život keby sa zachránil, určite tento zákon má opodstatnenie a určite tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:34 - 10:36 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si osobne myslím, že tak ako sme tuná všetci stopäťdesiati, tak každý z nás má určite nejaký ten zmysel pre spravodlivosť, pre život a ja by som očakával, že by sme mali byť naozaj v tejto otázke určite jednotní. Z tých argumentov, ktoré tu nejakým spôsobom, by som povedal, spochybňujú tieto veci, je, že uberáme niekomu slobodu. Ale ak naozaj niekto dobre počúva a dobre číta, tak nikto tu, nikto nebere žiadnu slobodu. Nikto nič nikomu – hlavne žene – nezakazuje. Jediný zákaz, čo tu je, je zákaz reklamy na ten, na tie interrupcie. A to si myslím, že je v poriadku, pretože práve, práve, práve tie interrupcie a tá reklama robí z týchto nenarodených detí biznis a to je jednoducho nemysliteľné, aby niekto na tom nejakým spôsobom bohatol.
No a čo sa týka ešte nás mužov, tak skutočne my máme do toho čo hovoriť, ale hlavne, samozrejme, vtedy, keď sa žena dozvie a oznámi mužovi, že čaká dieťa. No, sú tu kolegyne odborníčky, ktoré vedia povedať, ako to prebieha, keď povie, rozhodni sa sama, ako chceš, poraď sa s kamarátkami, hej, rovnako to môže byť, aj keď dcéra oznámi otcovi. Takže my muži naozaj v tomto musíme byť poctiví a slušní a dá sa povedať, tak ako to, ako sa, postaviť sa na stranu ženy a podržať ju v tom, aby sa nemusela v tom sama rozhodovať.
A naozaj tie dôsledky, ktoré vzniknú po tých interrupciách, my si to nevieme predstaviť. Áno, nevieme si to predstaviť a práve preto aj ten čas na rozmyslenie pre tie ženy alebo pre, pre ten pár, či už manželský, alebo nemanželský, ktoré čakajú dieťa. Je dobré, že je tam viac tých dní, je tam viac času, je tam lepšie poradenstvo zo strany lekárov. Takže ja vás prosím, aby ste tento zákon podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:32 - 10:34 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem, Zitka, za tvoje vystúpenie. Chcem ešte takú malú vec povedať, mala som viacero diskusií posledné dni na túto tému. Bolo nám vyčítané, že prečo ideme práve s touto témou, prečo neriešime kopec iných dôležitých problémov, ktorým čelia rodiny, ktorým čelia ľudia so zdravotným postihnutím. Prečo, prečo nezačíname tam. Ale som presvedčená, že tento náš návrh zákona začína práve tam, kde začína život. Začína ochranou toho života a prináša konkrétne formy pomoci.
Ale nekončíme, nekončíme pri tomto zákone. Veď predsa v našom programovom vyhlásení vlády chceme ďalej pokračovať v pomoci rodinám veľmi konkrétnou formou, či už to bude tehotenský príspevok, posilnenie poradenských odľahčovacích služieb pre rodiny. Posledné roky sa táto otázka veľmi zanedbávala. Veľmi nám chýbajú denné stacionáre, veľmi nám chýbajú opatrovateľské služby pre ľudí, ktorí sú postihnutí. Chýba, chýba nám starostlivosť o rodiny, ktoré sú v ťažkých životných situáciách. Jeden zákon to nevyrieši. Ale tento zákon prináša konkrétne formy pomoci, a preto aj ja ako mamina troch detí ho veľmi rada podporím a myslím si, že toto je naozaj začiatok a že naozaj musíme vyhrnúť rukávy a máme ešte kopec, kopec práce, aby sme pomohli tým najviac zraniteľným, ktorých tu máme na Slovensku a patria medzi ne aj nenarodené deti.
Takže chcem vyjadriť podporu a ďakujem aj za tento príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.7.2020 10:21 - 10:29 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani kolegyňa Záborská, predkladateľka tohto návrhu zákona, vážená pani kolegyňa spravodajkyňa, pani Monika Kavecká, starostka krásnej dediny Kunerád a predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, už prvý zákon z roku 1957, ako aj akýkoľvek ďalší zákon o potratoch nie je dobrý, pretože rozhoduje o prirodzenom zákone, zákone života. Prirodzené zákony sú nad akoukoľvek legislatívou a nemôžu byť zmenené ani nadpolovičnou väčšinou hlasov v parlamente.
Pri počatí dochádza k splynutiu ženskej a mužskej pohlavnej bunky, už v tejto prvej oplodnenej bunke je zapísaná celá informácia o živote človeka. Preto ak sa kedykoľvek v priebehu jej vývoja do nej zasiahne, dochádza k ukončeniu tehotenstva, ukončeniu ľudského života. Nehovoríme pri tom len o zhluku buniek či tkanive, ale o plnohodnotnej ľudskej bytosti. Akákoľvek forma potratového zákona nie je o tých druhých, je o nás. Ak by sa naši rodičia rozhodli ukončiť náš život, boli by sme vďační za legislatívu, ktorá by nás chránila, pomáhala našim rodičom a dávala by prostriedky na uchránenie nášho života. Prolife legislatíva neslúži len na ochranu počatého dieťaťa, život dieťaťa sa nikdy nemôže postaviť do protikladu so životom matky. Ktorákoľvek žena, ktorá sa rozhodne pre potrat, zasahuje do svojho života či už po stránke telesnej, psychickej, ako aj duchovnej. Akákoľvek ochrana nenarodeného života je zároveň aj ochranou matky. Vo väčšine prípadov ide o neplánované počatie druhého či tretieho dieťaťa. Žiadosť ženy o interrupciu je v prevažnej väčšine dôsledkom zlyhania opatrení spoločenských, sociálnych či vzťahových.
Našou úlohou ako zákonodarcov je snažiť sa odstrániť čo najviac negatívnych vplyvov na jej rozhodovanie. V tom je podstata tohto návrhu zákona. Preto je prijateľný aj pre konzervatívcov, ale aj pre liberálnu časť spoločnosti. Snahou tohto návrhu zákona nie je bojovať proti interrupciám, cieľom prvej navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. Úprava má dať žene reálnu možnosť rozhodnúť sa po zvážení všetkých dostupných informácií a možností, ako zodpovedne nasmerovať svoj život. Je to návrh, ktorý je prorodinný a prosociálny, pretože obsahuje riešenia a nástroje, ktorých úlohou je poskytnúť budúcim matkám priestor na rozhodnutie a tiež aj konkrétnu pomoc a sprevádzanie. Tomu má napomôcť finančný príspevok matke už počas tehotenstva a viac času na premyslenie v tejto závažnej životnej situácii.
Zároveň tento návrh zákona umožní odstránenie diskriminácie, nerovného zachádzania a ďalších ťažkostí. Nový návrh zákona v tomto smere prináša viacero pozitívnych zmien. Predovšetkým lepšiu dostupnosť, pomoc pre tehotné ženy. Na Slovensku existuje množstvo organizácií, ktoré sa snažia o ochranu života nenarodených detí, čo by malo byť konečným cieľom aj legislatívy Slovenskej republiky. Práve štát by mal prevziať väčšiu zodpovednosť a finančným spôsobom oceňovať prácu týchto organizácií.
Našej legislatíve taktiež chýba ukotvenie práva otcov v tejto veci. Dieťa je síce od matky závislé, ale polovicu genetickej informácie má práve od svojho otca. Preto by aj otcovia mali byť súčasťou rozhodovania. Mohlo by tak dôjsť k inému pohľadu na ochranu života. Teším sa, že dnes práve z úst kolegov poslancov, otcov, som počula toľko krásnych svedectiev.
Každého človeka treba rešpektovať a chrániť v každom momente, teda od počatia až po prirodzenú smrť. Našou úlohou je chrániť tých, ktorí to nedokážu sami. Ako povedala Matka Tereza, ak je dnes dovolené zabiť dieťa v lone matky, kto zajtra zabráni zabiť teba?
Som matka dvoch detí, preto som presvedčená, že ženy absolvujú potrat s veľkou ľútosťou. Často sú v strese, pod tlakom otca dieťaťa či rodiny a treba im podať pomocnú ruku. Potrat je zákrok nielen do jej tela, ale hlavne do jej psychiky. Ženy po potrate si po zvyšok svojho života pamätajú presný deň, kedy sa rozhodli pre tento krok. Prežívajú traumu a depresiu po potrate, interrupcia ich prenasleduje do konca života. Ich presvedčenie a sila boli pred zákrokom nezlomné, no nakoniec sa všetko obráti proti nim. Potratový syndróm je medicínskou diagnózou, môže pretrvávať do konca života nielen u ženy, ale aj u otca potrateného dieťaťa.
Chceme, aby boli matky informované, aby vedeli, čo potrat obnáša, poznali zdravotné aj psychické riziká. Počaté dieťa je novým človekom, ak ho rodičia naozaj nemôžu prijať, po narodení majú možnosť dať ho na adopciu, ísť na utajený pôrod alebo ho dať do pestúnskej starostlivosti. Zázrak života klíči v matke, preto je našou povinnosťou poskytnúť mu právo na život.
Na záver môjho vystúpenia chcem poďakovať pani predkladateľke tohto návrhu zákona, pani kolegyni Anke Záborskej, ktorá ako lekárka sa dlhodobo venuje tejto téme, za predloženie práve tohto návrhu zákona. Už na pôde Európskeho parlamentu sme spolu vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť bojovali za ochranu života, za to, aby sa z únijných peňazí neplatili potraty v krajinách tretieho sveta. Podporím tento návrh zákona, lebo pomáha matkám a nenarodeným deťom. Prosím aj vás, kolegovia, ktorým ide o záchranu detí, aby ste tento návrh zákona podporili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.7.2020 10:21 - 10:21 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne kolegom za všetky faktické poznámky. Ja by som chcela povedať iba, v zásade iba dve veci. Prvá z nich je, že stále si myslím, že téma pomoci, podpory je témou mužov aj žien. A druhá, to, čo som skončila, že verím, že sa nám aspoň týmto malým krokom podarí pomôcť konkrétne ženám a ak zachránime jeden život, tak zachránime celý svet.
Ďakujem.
Skryt prepis