Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.11.2022 o 14:39 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

10.11.2022 14:39 - 14:39 hod.

Romana Tabák
By sme to tu podporili všetci, všetci.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:39 - 14:39 hod.

Romana Tabák Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem veľmi pekne za vašu odpoveď, rada vás vidím. Ja by som vám povedala, že prestaňte trucovať, vy ste jediný, ktorý to nechce. V Česku je DPH v gastre na desiatich percentách, v Poľsku 10 %, Rakúsko a Maďarsko 5 %. Ja hovorím dopredu, že ten váš nezmyselný zákon o bločkoch vám ho nepodporím. Zavedením desiatich percent v gastrosektore opäť naštartuje biznis a konečne eliminuje šedú ekonomiku. Ja som jednoznačne za zníženie DPH pre gastro. Som za zníženie DPH pre gastro, som za zníženie DPH pre gastro. Prosím, prestaňte trucovať, tie peniaze sa na to vedia nájsť. Ste jediný, ktorý to nechce.
Skryt prepis
 

10.11.2022 14:09 - 14:09 hod.

Romana Tabák
Pán minister, je ma počuť? Aha. Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď, to bol podnet priamo od študentov, takže môžu byť študenti kľudní a nemusia sa báť, že budú študovať online a externe?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2022 17:40 - 17:40 hod.

Romana Tabák
Pán predsedajúci, o tlači s č. 1097 som hlasovala "za" a ma vykázalo, ako keby som nehlasovala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

20.10.2022 13:55 - 13:55 hod.

Romana Tabák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo aj za vašu odpoveď. Ale ešte koľko budeme čakať? Dva a pol roka vedie úrad bývalá smeráčka. Však preto sme išli aj do volieb, preto sme tie voľby vyhrali, aby sme urobili tú konkrétnu zmenu. Prosím vás, konajte čím skorej, aby tento úrad viedol ten, ktorý prešiel výberovým konaním.
A ináč cítim sa ako Rómeo a Júlia, že z balkóna mi vlastne čítate.

Matovič, Igor, podpredseda vlády a minister financií SR
A cítite sa teraz za Rómea alebo za Júliu?

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
Júlia. (Smiech v sále.)

Matovič, Igor, podpredseda vlády a minister financií SR
Aha, okej. (Povedané so smiechom.)
Skryt prepis
 

20.10.2022 10:10 - 10:10 hod.

Romana Tabák
Ja by som za mňa chcela povedať, že ja som žila štyri roky v New Yorku, rok v Anglicku a je veľmi dôležité, aby sme šírili slovenské tradície aj v zahraničí, takže ja určite tento zákon podporím. A Slováci žijúci v zahraničí sú veľmi dôležití a týmto ich aj pozdravujem.
Hlasovať o tomto zákone budeme o jedenástej hodine.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2022 9:55 - 9:58 hod.

Romana Tabák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Gratulujem k vašej novej funkcii. Príjemný dobrý deň všetkým ľuďom dobrej vôle.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenej spravodajkyni predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada uznesením z 21. septembra 2022 č. 1613 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Zahraničnému výboru Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením zo 14. októbra 2022 č. 598 a Zahraničný výbor Národnej rady uznesením z 19. októbra 2022 č. 99. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré návrh zákona prerokovali, prijali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou tejto spoločnej správy uvedené v bode IV.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: samostatne o bode č. 1 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť, a samostatne o bode 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením zahraničného výboru č. 101 z 19. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

19.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Romana Tabák
Vážený predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vo veku 67 rokov nás minulý piatok opustil skvelý slovenský basketbalista, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, legendárny Stanislav Kropilák. Svojimi schopnosťami predbehol dobu. Obdivovali ho aj v zahraničí. V spoločnosti bol vnímaný s priateľskou povahou, spoluhráči ho mali radi, súperi ho rešpektovali. Bol to mimoriadny človek. Česť jeho pamiatke.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Romana Tabák
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Krajčír, chcela by som oceniť vašu iniciatívu, lebo spolupráca s Katarom je pre Slovensko veľmi dôležité. O tomto bode budeme hlasovať o 17. hodine. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

5.10.2022 14:40 - 14:40 hod.

Romana Tabák Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec, vy chcete, aby som vám dala kredit, aby ste sa na mne zviditeľnil a ja vám ho nedám. Pán Fico je naďalej trestne stíhaný a ja pevne dúfam, že ho odsúdia. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesla správu Zahraničného výboru o prerokovaní návrhu na vytvorenie skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu jej predsedu. Návrh pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1255 z 23. septembra 2022 na prerokovanie Zahraničnému výboru, ktorý zároveň určil aj za gestorský výbor. Predložený návrh prerokoval Zahraničný výbor Národnej rady na 74. schôdzi výboru dňa 28. septembra 2022 a prijal k nemu uznesenie č. 96, v ktorom odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s vytvorením skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a zvoliť za predsedu tejto skupiny priateľstva poslanca Národnej rady tak, ako je uvedené v prílohe návrhu uznesenia Národnej rady. Zahraničný výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s vytvorením skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie a zvoliť za predsedu tejto skupiny priateľstva poslanca Národnej rady tak, ako je uvedené v prílohe návrhu uznesenia Národnej rady. Správa Zahraničného výboru Národnej rady o prerokovaní návrhu na vytvorenie skupiny priateľstva v rámci skupiny Medziparlamentnej únie a voľbu jej predsedu bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady č. 97 z 28. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som sa na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru.
Toľko, pán predsedajúci, správa. Prosím, aby ste otvorili rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis