Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2023 o 20:05 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:05 - 20:06 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Pán predkladateľ, pán poslanec Šefčík, chcem vás upozorniť na to, že ste podali tie pozmeňujúce návrhy v rozpore so zákonov v rokovacom poriadku. V § 29 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku je jasne napísané, že poslanec prednesie svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy na záver svojho vystúpenia v rozprave, a to doslovným prečítaním pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu bez odôvodnenia. Z tohto dôvodu ten druhý pozmeňujúci návrh minimálne jeho odôvodnenie ako aj prečítanie celého pozmeňujúceho návrhu nemôže byť alebo nemalo by byť ani v zápise z rokovania a pán predkladateľ má možnosť sa prihlásiť do rozpravy kedykoľvek, takže ho žiadam, aby opätovne vystúpil v rozprave a predložil, odôvodnil a predložil ten druhý pozmeňujúci návrh v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.
Ďakujem. Inak nebu...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 19:13 - 19:15 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán predkladateľ, no vidno, že, že sa zvolebnieva a že tu máme množstvo návrhov, ktoré majú čisto marketingový a volebný charakter a bez ohľadu na to, aký to má dopad na štátny rozpočet a verejné financie ja by som takisto chcel požiadať, keby ste mohli ešte vystúpiť v rozprave a povedať, že aký tento návrh zákona bude mať dopad na verejné financie pre budúce obdobia a pre budúcoročný štátny rozpočet. My keď sme pripravovali zákony, ten balík troch zákonov, ktoré sa týkajú cien potravín, tak sme veľmi podrobne diskutovali s jednotlivými subjektami na trhu vrátane Sociálnej poisťovne a veľmi detailne sme počítali aký dopad na štátny rozpočet bude mať, ak sa odpustia zamestnávateľom odvody za zamestnancov do výšky minimálnej mzdy, zamestnancov v potravinárstve, ktoré sa týkajú základných druhov potravín, či už išlo o pekárske výrobky alebo niektoré, niektorú živočíšnu výrobu, kde sme napočítali nejaký konkrétny, konkrétny vplyv ale na základe toho, že sme zistili, že ten vplyv bude minimálny, tak sme si dovolili v tomto období, aj keď ide o naozaj významnú tému v súčasnosti z hľadiska dopadu spotrebiteľských cien na trhu, tak sme si dovolili s týmto návrhom aj v tomto období ísť. Avšak pri tomto návrhu my nemáme ani predstavu, koľko desiatok miliónov môže mať takýto návrh vplyv na štátny rozpočet a myslím si, že to je dôležitá informácia pri hlasovaní o tomto návrhu ako sa zachováme, respektíve jednotlivé politické strany alebo politické kluby v parlamente z hľadiska toho, aký to bude mať aj vplyv na štátny rozpočet, keďže vieme, že to zadlženie Slovenskej republiky do ďalšieho obdobia je bude naozaj ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

27.6.2023 15:01 - 15:03 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem zareagovať len na potrebu teda uskutočnenia akýchsi zmien, ktoré bude potrebné , dotýka sa to pravdepodobne najmä zmeny ústavného zákona, ktorý teda hovorí o pozícii Slovenskej republiky z hľadiska hlasovania v orgánoch Európskej únie. Ale treba si povedať celkom otvorene a na rovinu. V tejto Národnej rade počas posledných 3 a pol roka bolo viacero pokusov, ktoré smerovali k tomu, aby sa oklieštila právomoc Národnej rady vyjadrovať sa a formovať svoje stanoviská k niektorým veciam, ktoré sa mali rozhodovať v Európskej únii. Tu sa dokonca formovali nejaké uznesenia, ktoré prišli, do platnosti a nastal problém, ktorý teda najmä z hľadiska kompetencií riešila vláda možno na poslednú chvíľu a takéto snahy tu boli. To znamená, nešlo o objektívne posúdenie, že treba urobiť zmenu a možno komplexnú, ale išlo priamo o oklieštenie právomoci Národnej rady. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 14:57 - 14:58 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem reagovať na pána Oravca. Som presvedčený, že má pravdu o tom, že ten proces je najmä komplexný a predchádza tomu, predchádza tej finálnej fáze, keď sa o čomsi rozhoduje, predchádza množstvo problematických rokovaní a samozrejme aj množstvo tzv. obídení dotknutých subjektov, ktoré sú či už na úrovni štátu alebo aj na úrovni únie. Ale ak chceme zakomponovať do nejakého postoja Národnej rady ako nejakého politického stanoviska, ktoré formujeme v uznesení, tak je nevyhnutné zobrať do úvahy všetky faktory. Zobrať do úvahy v prvom rade faktor dočasne poverenej vlády, faktor predčasných volieb, ktoré budú, faktor toho, že sa už pravdepodobne nezíde normálne rokovanie Národnej rady a z toho dôvodu aj na základe toho, čo hovorí pán Oravec, je nevyhnutné, aby ten postoj Národnej rady bol jasný aj pre pána ministra, hoci nechcem povedať, že nie je. Ale aj z jeho prvého vystúpenia dom mal dojem, ten som nadobudol a cítil som rešpekt jeho voči Národnej rade. Čo si vážim a som rád, že je to tak. Ale bez toho, aby možno aj toto rokovanie nebolo, by sme sa k takýmto konštatovaniam možno nedopracovali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 14:40 - 14:52 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k stanovisku Slovenskej republiky k hlasovacím právam Slovenskej republiky v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie z hľadiska dôležitosti problematiky skutočne predstavuje jeden z najzávažnejších doteraz neprerokovaných bodov na tejto schôdzi Národnej rady, aj keď účasť kolegov poslancov tomu nenasvedčuje. Je to najmä z toho dôvodu, aby vláda vedela postoj parlamentu, aby vedela, čo parlament chce, aké má postoje a aby sa vedela na základe toho aj, aj vyjadriť.
Téma zmeny hlasovacích práv v členských štátoch v inštitúciách orgánov Európskej únie rezonuje už rok. To si treba povedať celkom otvorene. Uvediem niekoľko príkladov, že tomu tak skutočne je.
Známy portál s európskou problematikou Euroactiv.sk priniesol článok s názvom, citujem: "Nemecko chce zrušiť právo veta pri európskych sankciách aj daniach." Podľa tohto článku, citujem: "Nemecký kancelár Olaf Scholz v kľúčovom prejave podporil zmenu základných zmlúv Európskej únie. Najväčšia krajina v bloku chce zrušiť zásadu jednomyseľnosti v zahraničnej a daňovej politike, podmieňuje tým aj prijímanie nových členov. Rovnako pravda s odvolaním sa na agentúru Reuters uvádza pod titulom "Scholz volá po zrušení práva veta štátov Európskej únie. Nemôžeme si ho dovoliť." A ďalej píše: "Ak si chce Európska únia udržať vedúcu úlohu vo svetovej politike, nemôže si dovoliť ponechať jednotlivým členským štátom právo veta pri rozhodovaní o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike." Podľa agentúry Reuters to uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz.
Spomeniem ešte niekoľko výstižných názvov súvisiacich s predmetnou problematikou. V Europarlamente sa hovorí o zrušení jednomyseľného hlasovania v rámci rozhodovania EÚ, správy RTVS. Europarlament aktivuje proces zmeny zmlúv v Európskej únii, Aktuality.sk. Von der Leyenová a Macron nevylúčili zmenu zmlúv Európskej únie. V hre je koniec jednomyseľného hlasovania, hnonline.sk. Aj Európska komisia už dávnejšie hovorí o väčšinovom rozhodovaní, napríklad v spoločnej zahraničnej politike. Jej predsedníčka na slávnostnom ukončení Konferencie o budúcnosti Európy vyhlásila: "Vždy som obhajovala názor, že jednomyseľnosť v niektorých kľúčových otázkach nedáva zmysel, ak chceme byť rýchlejší." Poslanci Európskeho parlamentu aj Komisia paradoxne zdôvodňujú zámer znížiť doterajší štandard hlasovacích práv členských štátov práve realizovaním podnetov občanov z Konferencie o budúcnosti Európy. Téma nastolená v predmetnom návrhu uznesenia nie je vymyslená, je živá. Je vhodné rozumieť rizikám s ňou súvisiacich.
Podľa doteraz uvedeného konečný tlak na zníženie doterajšieho štandardu hlasovacích práv členských štátov s veľkou pravdepodobnosťou môžeme očakávať v spojitosti s ďalším rozširovaním Európskej únie, kedy bude Slovenská republika ako podporovateľ rozširovania postavená pred dilemu. To si treba celkom jasne zadefinovať.
Do konania predčasných parlamentných volieb a vymenovania novej vlády skôr existujú skryté riziká. Samotnému hlasovaniu v inštitúciách a orgánoch Európskej únie predchádza celý rad krokov, ktoré umožnia takéto hlasovanie. Spustenie mechanizmov, ktoré majú smerovať k navrhovanému výsledku, ako tomu napríklad je ohľadom známej normy EURO 7. Alebo len ťažko mohol minister vnútra Ivan Šimko zverejniť na sociálnej sieti svoj názor s odhodla... a potom s odhodlaním vyraziť do Bruselu bez predchádzajúcich krokov migračnému návrhu uskutočnených v pomerne dlhšom období a postojov za Slovenskú republiku k nim. Rizikom je, aby odvolaná a dočasne poverená vláda, jej členovia a aparát ministerstiev, alebo stáleho zastúpenia nezaujali súhlasné stanovisko hoc aj v počiatočnom procese, ktoré by smerovalo k zníženiu doterajšieho štandardu hlasovacích práv členských štátov.
Ďalším rizikom je nedostatočná informovanosť o predmetoch návrhov, o ktorých budú členovia odvolanej a dočasne poverenej vlády rokovať a hlasovať v inštitúciách a orgánoch Európskej únie v období do vymenovania novej vlády, najmä ak doteraz neexistuje vôľa len trochu objektívne posudzovať, o čom je odvolaná a dočasne poverená vláda oprávnená rozhodovať a o čom už nie. A máme skúsenosť aj z predchádzajúcej vlády Eduarda Hegera. Z vnútropolitického hľadiska sa totiž jedná o obdobie neobvyklého chodu ústavných orgánov, pri ktorom niekoľko mesiacov nie je plánované rokovanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a súčasne výkonom funkcie bola poverená vláda Slovenskej republiky bez adekvátnej ústavno-politickej legitimity, ktorú nezís... ktorá nezískala dôveru a nebolo schválené jej programové vyhlásenie. Nasledovne bola odvolaná a poverená na relatívne dlhú dobu bez možnosti výkonu dôležitých ústavno-právnych pôsobností. Súčasne sú na téme dňa minimálne otázniky nad úrovňou chodu Výboru Národnej rady pre európske záležitosti. To všetko dohromady zákonite musí generovať riziko porúch vo fungovaní ústavného systému.
V kontexte doteraz uvedeného je plne opodstatnené, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie k stanovisku Slovenskej republiky k hlasovacím právam Slovenskej republiky v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie. Jeho podstatou je vyhradenie si rozhodovania o stanoviskách Slovenskej republiky k hlasovacím právam v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie, na rokovaní schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, o ktorých by inak rozhodoval výbor pre európske záležitosti.
Súčasne poukážem na priestor, kde vidím možnosti zdokonalenia návrhu uznesenia a prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu aj ponúknem riešenia. Prvé odporúčanie je k nie celkom jasnému mechanizmu, ktorým je možné sa dopracovať k rokovaniu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, a prípadnom schvaľovaní stanoviska Slovenskej republiky k hlasovacím právam v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie. Predseda Národnej rady sa vôbec nemusí dozvedieť o predložení návrhu stanovísk k legislatívnym a iným aktom Európskej únie s významným vplyvom a dosahom na Slovenskú republiku, a to vrátane návrhu stanovísk súvisiacich s hlasovacími právami Slovenskej republiky v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie.
Ak márne ubehne štrnásťdňová lehota priamo z ústavného zákona o spolupráci Národnej rady a vlády v záležitostiach Európskej únie, nadobudne záväznosť stanoviska navrhnutého vládou, nech bude akékoľvek. Riešením môže byť doplnenie úlohy pre výbor pre európske záležitosti, bezodkladne informovať predsedu a podpredsedov Národnej rady o predložení takýchto návrhov stanovísk súvisiacich s hlasovacími právami Slovenskej republiky v inštitúciách a v orgánoch Európskej únie a jednak návrhov stanovísk s významným vplyvom a dosahom na Slovenskú republiku. V prípade nekonania rokovania výboru by mal zabezpečiť uvedené informovanie predseda výboru alebo jeho tajomník. Druhé odporúčanie je skôr formálneho charakteru. Medzičasom po podaní predmetného návrhu uznesenia došlo k odvolaniu vlády. Z návrhu uznesenia by malo byť zrejmé, že Národná rada niečo požaduje od odvolanej a dočasne poverenej vlády s obmedzenou pôsobnosťou.
Tretie odporúčanie smeruje k dokonalejšiemu požiadaniu vlády. Podľa toho predloženého Národná rada žiada vládu, aby dôsledne rešpektovala, že o prípadnom návrhu stanovísk súvisiacich s hlasovacími právami nebude rozhodovať výbor pre európske záležitosti, ale plénum parlamentu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Musím vás upozorniť, pán poslanec, že desať minút určených na ústnu rozpravu, už vypršalo.

Faič, Vladimír, poslanec NR SR
To je podľa môjho názoru dostatočné zdôvodnenie a teraz si dovolím, a prosím teda o čas, predložiť pozmeňujúci návrh.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Mali sme tu minulý týždeň takú drobnú diskusiu okolo toho, ale myslím si, že to právo vám patrí, takže nech sa páči.

Faič, Vladimír, poslanec NR SR
Ďakujem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Vladimíra Faiča a Mariána Kéryho k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k hlasovacím právam Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch Európskej únie.
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k stanovisku Slovenskej republiky k hlasovacím právam Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch Európskej únie sa mení a dopĺňa takto:
Časť B. návrhu uznesenia znie:
„B. žiada
B.1. odvolanú a dočasne poverenú vládu Slovenskej republiky
pri rokovaniach a hlasovaniach v inštitúciách a orgánoch Európskej únie dôsledne rešpektovať stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky podľa bodu A.2. tohto uznesenia, t. j. zdržať sa postupov, stanovísk a hlasovaní, ktoré by viedli k podpore obmedzení doterajších hlasovacích práv členských štátov v inštitúciách a orgánoch Európskej únie,
B.2. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
a.) predložiť informáciu po konzultácii s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o právne záväzných a iných aktoch Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie, do konca októbra 2023 a o pozícii Slovenskej republiky k týmto aktom, termín: bezodkladne;
b.) bezodkladne informovať predsedu a podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky o predložení návrhu stanovísk k legislatívnym a iným aktom Európskej únie s významným vplyvom a dosahom na Slovenskú republiku, a to vrátane návrhu stanovísk súvisiacich s hlasovacími právami Slovenskej republiky v inštitúciách a orgánoch Európskej únie; v prípade nekonania rokovania výboru zabezpečuje informovanie podľa predchádzajúcej vety predseda výboru alebo jeho tajomník.".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2023 14:38 - 14:52 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, na úvod by som sa rád poďakoval celému plénu Národnej rady, že vyslovilo všeobecný súhlas s mojim procedurálnym návrhom, aby sa tento bod rokovania termínoval a aby bol v dnešnom termíne, a rovnako som rád, že sa zohľadnila aj moja požiadavka, aby bol prítomný na tomto rokovaní minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Nazdávam sa, že je to potrebné, pretože vzájomný rešpekt a samozrejme aj realizácia postojov, ktoré v tomto prípade sú aj v zmysle ústavného zákona sa naozaj objektívne vedia posúdiť len pri vzájomnom rozhovore, konzultáciách alebo rokovaniach. Som tiež rád, že zámer pána poslanca Svrčeka a ďalších kolegov dosiahnuť to, aby tak v kľúčovej téme rokovalo parlamentné plénum. Myslím si, že téma si to zaslúži.
Návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k stanovisku Slovenskej republiky hlasovacím právam Slovenskej republiky v ištitúcióch, v inštitúciách a orgánoch v Európskej únie z hľadiska dôležitosti problematiky skutočne predstavuje jeden z najzáva...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2023 19:01 - 19:01 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja len chcem poprosiť členov výboru na kontrolu činnosti SIS, že zajtra na 8.15 h so zvolal rokovanie výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.6.2023 18:18 - 18:22 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť veľmi krátky pozmeňujúci návrh, ktorý je takého technického charakteru. Požiadal nás o to pán minister a my sme si teda tento pozmeňovák osvojili. A je to pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Zity Pleštinskej a Jaroslava Bašku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, je to pod tlačou tlačou 1562.
A dovoľte mi najskôr teda prečítať odôvodnenia k tým štyrom bodom, ktoré sú v tomto pozmeňováku. To spoločné odôvodnenie k bodom č. 1, 2 a 3: Na obdobie do účinnosti zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní od 1. apríla 2024 sa navrhuje zachovať terminológiu podľa účinných právnych predpisov a tým zabrániť možnej diskvalifikácii žiadateľov. Títo žiadatelia sú obce do 2 000 obyvateľov pri čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov, a to z toho dôvodu, a to z dôvodu zabezpečenia právnej istoty a bezproblémovej aplikácie ustanovení v praxi.
K, dovoľte mi prečítať odôvodnenie k bodu č. 4 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu: tiež v súvislosti s účinnosťou zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní sa upravuje odložená účinnosť ustanovení, ktoré budú zohľadňovať účinnosť novej stavebnej legislatívy.
Teraz prečítam samotný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
„12. V § 7 odsek 1 znie:
„(1) Program rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a záväznou časťou príslušnej územnoplánovacej dokumentácie regiónu.".
A nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I za bod 22 sa vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 11 písmeno b) znie:
„b) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja vyššieho územného celku a integrovanej územnej stratégie, pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje ich plnenie, zabezpečuje súlad s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 24 vkladá nový bod 25, ktorý znie:
„25. V § 12 písm. b) sa za slová „alebo spoločného programu rozvoja obcí" vkladajú slová „a spolupracuje pri príprave integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja," a slovo „ho" sa nahrádza slovami „program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja obcí"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
A posledný novelizačný bod alebo posledná zmena tohto pozmeňováku bod č. 4.
4. Doterajšie body čl. I, XII, XVI, XVII, XIX, XX, XXIII a XXV nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2024, čo sa premietne v článku o účinnosti pri spracúvaní čistopisu schváleného zákona.
Toľko. Ďakujem veľmi pekne.
Dúfam, že to, pán minister, pomôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2023 11:35 - 11:35 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Len by som chcel upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie máme dnes o trinástej hodine v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.6.2023 11:12 - 11:13 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Navrhujem termínovanie prerokovanie tlače 1729 na utorok 27. 6. 2023 o štrnástej hodine za účasti ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Zdôvodnenie: ide o jeden z najzávažnejších doteraz neprerokovaných bodov, jedná sa o hlasovanie v orgánoch Európskej únie, aby sme sa vyhli tej situácii, ktorá bola so zákazom spaľovacích motorov alebo z hľadiska migrácie, je treba tento bod prerokovať, to uznesenie je predložené. Navrhovateľ súhlasí so zmenou tohto termínu aj z toho dôvodu, že odchádza v stredu na nejakú zahraničnú cestu. Ďakujem.
Skryt prepis