Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2023 o 18:34 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 18:34 - 18:36 hod.

Habánik Jozef
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 18:17 - 18:27 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predkladanému návrhu zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
V návrhu zákona sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Ako človek, ktorý pôsobí vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport samozrejme poznám úmysel predkladateľov, pretože sme o ňom veľakrát hovorili. A pán poslanec Kučera to aj uviedol vo svojom úvodnom slove. A cieľom je vlastne zvýšiť hodinovú dotáciu, nie s cieľom tohto návrhu zákona, ale takým tým globálnym cieľom by som povedal, je zvýšiť hodinovú dotáciu na predmety, ktoré sa venujú pohybu, zdraviu, telovýchovným a športovým aktivitám na primárne základných školách, možno sekundárne na stredných školách.
Vychádza sa pritom zo štátneho vzdelávacieho programu, ale aj školského vzdelávacieho programu, kde naozaj v tom roku 2008 pri tej redukcii učiva došlo k tomu rozdeleniu zhruba 70 % štátny vzdelávací program, 30 % školských vzdelávací program a školy si mohli sami slobodne napísať do tohto školského vzdelávacieho programu čím sa chcú profilovať a možnože aj odlišovať od iných škôl a školských zariadení. Možnože v tom čase najjednoduchšie bolo škrtnúť tú jednu hodinu telesnej výchovy a dať ako do pozornosti možno iné predmety ako je výchova, ako je výučba v cudzích jazykoch alebo v iných disciplínach prírodných vedách a tak zvýšiť atraktivitu vzdelávania a aj záujem o štúdium na danej základnej alebo strednej škole. Samozrejme v dobe, digitálnej dobe, v dobe informačných a komunikačných technológii a vlastne zmene ako keby do zdravého životného štýlu sa ukazuje tento krok ako nie úplne správny. A preto som aj ja s veľkým pochopením vlastne prijal tú iniciatívu predkladateľov, ktorá už je tu niekoľko mesiacov, aby sme vyvinuli aktivity, ktoré by smerovali k zvýšeniu počtu alebo dotácií počtu hodín
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 18:17 - 18:27 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predkladanému návrhu zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
V návrhu zákona sa upravuje zaraďovanie pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov do vyšších kariérových stupňov pre odborníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výchovou a vzdelávaním v základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a základných umeleckých školách. Ako človek, ktorý pôsobí vo výbore pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport samozrejme poznám úmysel predkladateľov, pretože sme o ňom veľakrát hovorili. A pán poslanec Kučera to aj uviedol vo svojom úvodnom slove. A cieľom je vlastne zvýšiť hodinovú dotáciu, nie s cieľom tohto návrhu zákona, ale takým tým globálnym cieľom by som povedal, je zvýšiť hodinovú dotáciu na predmety, ktoré sa venujú pohybu, zdraviu, telovýchovným a športovým aktivitám na primárne základných školách, možno sekundárne na stredných školách.
Vychádza sa pritom zo štátneho vzdelávacieho programu, ale aj školského vzdelávacieho programu, kde naozaj v tom roku 2008 pri tej redukcii učiva došlo k tomu rozdeleniu zhruba 70 % štátny vzdelávací program, 30 % školských vzdelávací program a školy si mohli sami slobodne napísať do tohto školského vzdelávacieho programu čím sa chcú profilovať a možnože aj odlišovať od iných škôl a školských zariadení. Možnože v tom čase najjednoduchšie bolo škrtnúť tú jednu hodinu telesnej výchovy a dať ako do pozornosti možno iné predmety ako je výchova, ako je výučba v cudzích jazykoch alebo v iných disciplínach prírodných vedách a tak zvýšiť atraktivitu vzdelávania a aj záujem o štúdium na danej základnej alebo strednej škole. Samozrejme v dobe, digitálnej dobe, v dobe informačných a komunikačných technológii a vlastne zmene ako keby do zdravého životného štýlu sa ukazuje tento krok ako nie úplne správny. A preto som aj ja s veľkým pochopením vlastne prijal tú iniciatívu predkladateľov, ktorá už je tu niekoľko mesiacov, aby sme vyvinuli aktivity, ktoré by smerovali k zvýšeniu počtu alebo dotácií počtu hodín
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:39 - 16:41 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis

===== Kde mu hovorí zákon ako má fungovať, tak on zamedzí predaj pozemkov nad 500 metrov štvorcových a keď ide niečo nad 500 metrov, tak to dáva on výnimku. On všetko zrušil a zastavil a na základe všetkého dáva svoje sám dáva výnimky. Totálne korupcia úplne jak vyšitá.
A čo sa týka prednostného nájmu, pán predseda výboru, už v dnešnej dobe je v zákona, tak aj pri napríklad pri Slovenskom pozemkovom fonde, nielenže či platí nájom ale či riadne funguje ako poľnohospodár, či riadne sa stará o tú pôdu tak ako sa o ňu má starať. Už teraz to máme v zákone, už teraz to tam je v pokynoch v rámci Slovenského pozemkového fondu. Ale súhlasím s tebou, to tu v žiadnom prípade nejakým pozmeňujúcim návrhom. Však toto sú, to my sme jak na divokom západe. Tuto čo ideme kolty vyťahovať, strieľať len tak od buka do buka ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 16:39 - 16:41 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis

===== Kde mu hovorí zákon ako má fungovať, tak on zamedzí predaj pozemkov nad 500 metrov štvorcových a keď ide niečo nad 500 metrov, tak to dáva on výnimku. On všetko zrušil a zastavil a na základe všetkého dáva svoje sám dáva výnimky. Totálne korupcia úplne jak vyšitá.
A čo sa týka prednostného nájmu, pán predseda výboru, už v dnešnej dobe je v zákona, tak aj pri napríklad pri Slovenskom pozemkovom fonde, nielenže či platí nájom ale či riadne funguje ako poľnohospodár, či riadne sa stará o tú pôdu tak ako sa o ňu má starať. Už teraz to máme v zákone, už teraz to tam je v pokynoch v rámci Slovenského pozemkového fondu. Ale súhlasím s tebou, to tu v žiadnom prípade nejakým pozmeňujúcim návrhom. Však toto sú, to my sme jak na divokom západe. Tuto čo ideme kolty vyťahovať, strieľať len tak od buka do buka ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.2.2023 16:26 - 16:34 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, máme tu také turné za sebou predkladaných zákonov pána Fecka, šesť, sedem, pán Fecko? Šesť, šesť, sám ste povedali v rozprave, že ste oprášili niektoré staré veci spred desiatich rokov, a teraz to tu predkladáte. Ja by som chcel, že aj skonštatovať, zhodnotiť ten legislatívny proces, ktorý ste sem proste zaviedli, hlavne koaliční poslanci, ktorí, ktorí tu teraz vnímame a vidíme a chcel by som sa obrátiť aj na pána predsedajúceho, na pána podpredsedu Juraja Blanára a vyzvať ho, aby teda odovzdal pánovi predsedovi to, čo teraz poviem z hľadiska toho, ak to tu funguje. Je pre mňa, dámy a páni, nepredstaviteľné, aby proste šesť zákonov, ktoré sú tu, tak proste, pán Fecko sa rozhodne, že jeden chcem predložiť, že teraz nie, že dnes ho nebudem predkladať, tu sú kolegovia, ktorí boli na to nachystaní, zákon o poľovníctve, ktorý je na jednej strane ale totálny, samozrejme totálny nezmysel, lebo zas to riešia ako to riešia, k tomu sa budem potom ďalej venovať, tak na to, že sa rozhodne pán Fecko, že on to teraz nechce, síce tu mu ide šesť zákonov, ale zrovna tento nie, že dajme to na koniec schôdze. Zdrhne preč, akože ide na záchod sa tvári, a potom pán kolega Suja tu vyzve ďalšieho predkladateľa, ktorý tu bol v tej miestnosti, tak ten zdrhne dozadu chytro a tvária sa tu, akože, že páni, boli sme, nutne sme išli na toaletu. Prečo klamete, čo to je toto za legislatívny proces?
Pán podpredseda parlamentu, ja vás chcem vyzvať, apelujte na pána predsedu Kollára, to čo je, to kde sme dostali tento parlament, že poslanci tu budú zdrhať, lebo sa im nepáči, že teraz ten zákon nechcem predkladať, ja ho chcem predkladať na konci schôdzi, tak akože idem, idem akože na WC. To sme kde dospeli akože táto úroveň? Pán kolega, ja môžem rozprávať k čomu chcem a rozprávam k veci, rozprávam k zákonom, ktoré predkladá pán Fecko. To, že vy, keď reagujete vo faktickej a predtým vás nikto neupozornil, že vo faktickej máte reagovať na toho kto predkladal, reagujete úplne na iných, tak sa skôr naučte rokovací poriadok vy.
Dámy a páni, ten legislatívny proces .....

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, aby ste sa nedohovárali, budete mať možnosť faktickú poznámku. Pokladám poznámku pána rečníka Richarda Takáča za súčasť toho, čo sa prerokováva v tejto šnúre, takže nevidím v tom problém. Nech sa páči.

Takáč, Richard, poslanec NR SR
No, treba si povedať, že legislatívny proces v Národnej rade a úroveň poslancov, ktorí sú tu, kde dostali túto inštitúciu na samotné dno, to je jedna veľká tragédia. Nehovoriac o tom, že ktorí kolegovia tu chodia, niektorí oblečení jak keby boli niekde na trhovisku, ale to je každého osobná vec, ale, dámy a páni, to, že tu zdrhne poslanec, lebo nechce predkladať, lebo chce to na koniec predkladať a tvári sa, že ide na WC je jedna veľká tragédia.
Hovoríte tu o vašich zákonoch, ktoré tu predkladáte aj tento zákon. Toto je všetko prvé čítanie a vy vo svojom vystúpení aj reakcie vašich kolegov bola, že pri každom chcete už teraz hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch. Čo to je za legislatívny proces? Idete tu tak ťažké zákony meniť takými sprostosťami, pritom ten zákon sa má robiť riadne, poriadne, legislatívne, ministerský cez medzirezortné pripomienkové konanie, nie takýmto spôsobom. To nie sme tu na trhovisku jak Hurvínek a válka, že idem si tu neviem čo robiť. Je to, to je nonsens, a toto keď vidia všetci občania Slovenskej republiky, tak potom sa ani nečudujme, že 90-percentná nedôvera tej rozpadnutej vláde, ktorá tu zostala. Hovoríte tu o nejakom verejnom záujme z hľadiska tohto samotného zákona, že teda neknihované pozemky v extraviláne teda, že by sa mali možnosť predávať a že teda, to neviem, pán Karahuta tu spomínal, že teda už hneď teda tu hovorí o pozmeňujúcom návrhu, samozrejme však sme v prvom čítaní. To čo je potom za prípravu, legislatívu pána poslanca, ktorý to predkladá, keď už hneď na začiatku vieme pri všetkých jeho zákonoch, že sú zlé a budú sa musieť v druhom čítaní opravovať. To čo je? A hovoríme o verejnom záujme pozemkov, ktoré teda ako, že teda mali sme tie neknihované pozemky umožniť teda, aby sa predávali, ale aby boli vo verejnom záujme.
Pán kolega, vo verejnom záujme tak ako terajší generálny riaditeľ Slovenského pozemkov
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 14:42 - 14:44 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem sa snažiť byť v takej skôr vecnej a odbornej rovine lebo mne to strašne smiešne pripadá keď vás tam vás dvoch páni vidím a nesiete plnú zodpovednosť za rezort, v ktorom ste, ktorý ste riadili dva roky a vďaka Bohu aspoň jednej politickej strane v koalícii sa podarilo zvrátiť rôzne nezmysly teda zastaviť rôzne nezmysly, ktoré ste chceli predniesť v rámci, v rámci vašich návrhov. No pán Mičovský, to je presne ten príklad toho vášho ako ste riadili ministerstvo. To, že keď ste sa raz na lietadle preleteli po Slovensku a ste zhodnotili a povedali, že my sme krajina, ktorá najviac pestuje repky olejnej, samé žlté Slovensko. A keď vám potom dali štatistiku s inými krajinami Európskej únie tak sme zistili, že v zásade však my sme na tom ešte celkom dobre z hľadiska počtu rozlohy kde sa pestuje repka olejka a potom na druhej strane keď sa chceme baviť o uhlíkovej stope a o tom, aby sme boli neviem akí ekologickí, tak je asi dobre keď sa tu tieto veci pestujú. Hovoríte vy si vy popierate to čo vlastne navrhujete páni kolegovia lebo hovoríte o tom, že musíte to lebo nevedia tie fyzické osoby ľudia nevedia zrušiť, dostať s k svojim pozemkom atď. Veď vy ste sám povedali, že to navrhujete pre nové zmluvy, ktoré sa budú uzatvárať, bude 10-ročná nájomná zmluva, nebude 15-ročná nájomná zmluva. To znamená, že vy neovplyvníte tie zmluvy, ktoré sú teraz už vyriešené. To znamená, ja keď ako fyzická osoba idem uzatvárať nájomný vzťah tak ho idem uzatvoriť podľa dohody, to znamená, poviem ja chcem z poľnohospodárskym subjektom ročnú výpovednú lehotu v rámci poľnohospodárskeho roka. To znamená, že mu nevypoviem keď tam má niečo zasiate alebo zasadené. Vypoviem mu to až keď zozberá úrodu.
Toto je možné už v dnešnej dobe páni. To znamená, že je to úplne zvrátené aj tá predstava o tom, že ja viem pán Mičovský, že vy by ste najradšej tu keď sa preleteli tým lietadlom, že by ste tu videli malé lány a to ja si neviem predstaviť zabezpečovať z každého okresu po 10 poľnohospodárov a k (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2023 14:31 - 14:33 hod.

Takáč Richard
 

Vystúpenie 8.2.2023 14:17 - 14:25 hod.

Takáč Richard
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2023 17:30 - 17:31 hod.

Blanár Juraj
Vážený pán predseda, vážená snemovňa, hlasovanie sa už nedá opraviť, ale uviesť aspoň zámer hlasujúceho. V tomto prípade o pomoci v hmotnej núdzi bolo zrejmé, že som pri postúpení zákona do tretieho čítania hlasoval za, avšak v záverečnom hlasovaní ma vykázalo hlasovacie zariadenie, že som nehlasoval, ale chcel som hlasovať opäť za. Tak len pre informáciu do záznamu. Ďakujem.
Skryt prepis