Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.3.2023 o 12:05 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 12:05 - 12:06 hod.

Saloň Marián
Pán poslanec Baránik, prosím vás, a ako upravíte počet členov navyše vo výbore? Ja ne, ako mám upraviť (reakcia z pléna), nie, ako ho mám ja upraviť? (Reakcia z pléna.) A na základe toho, že skonštatovaná, spochybnená voľba a pani Zemanová a pán Szőllős sa budú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami a sa potvrdí, že to tak je, a potom čo? Kto si to lajzne? (Reakcia z pléna.) Ja. No ja, však jasné, ja!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 12:03 - 12:04 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Len chcem poprosiť kolegov, zároveň sa ospravedlňujem za ukracovanie prestávky. Len chcem dať zadosťučineniu faktom, aby nebolo niekde prezentované, že je to na základe mojej svojvôle. Tak dňa 19. októbra, tak teda pardon, dňa 20. októbra uznesenie č. 623 Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k žiadosti Národnej rady Slovenskej republiky z 19. októbra 2022 podľa § 146 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky o stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k prípadu členstva poslancov Národnej rady Slovenskej republiky v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. konštatuje, že
1. poslanec Juraj Šeliga je členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a neprestal ním byť ani zánikom poslaneckého klubu, ktorého bol členom;
2. Prosím vás, pozorne počúvajte. Voľba členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby v časti uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky č. 1088 z 23. novembra 2021 v časti B. neprebehla v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020.
B. navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky
vykonať opakovanú voľbu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktorí boli predmetom voľby členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby dňa 23. novembra 2021 (uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 1088 z 23. novembra 2021 v časti B.), a to v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020, resp. zmeniť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020, čo do počtu členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby.
C. poveruje predsedu výboru
oznámiť stanovisko výboru predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Prosím vás, kolegovia, toto uznesenie obdržali všetci členovia výboru na kontrolu činnosti SIS. Toto uznesenie bolo doručené na základe povinnosti mojej pánovi predsedovi Národnej rady. Keďže Národná rada si nesplnila v časti B opakovanú voľbu ani zmenu počtu členov a v časti A je spochybnená voľba tej voľby, o ktorej hovorila aj pani Zemanová a pán Szőllős, kde pánovi Szőllősovi sa chcem poďakovať za to, že ľudsky to pochopil, že to neni môj výmysel, tak vás chcem poprosiť, konám iba na základe tohto uznesenia. Nie som právnik, ale je tam jasne skonštatované, že voľba, ktorá prebehla, neprebehla v sú-la-de.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

16.3.2023 11:44 - 11:45 hod.

Saloň Marián
Ale toto nevedie k ničomu!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 11:44 - 11:45 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán predseda, ja skúsim tak ľudsky. Ja neviem, doteraz som nikdy nemal so žiadnym poslancom Národnej rady žiadny problém pri akomkoľvek výbore, nikdy! A pani poslankyňa, prosím vás, svojvoľne ja by som si nedovolil nič. Veď kľudne to namietajte, veď ústavnoprávny výbor, nech pán poslanec Vetrák vystúpi a nech povie, veď ja som konal len na základe ústavnoprávneho výboru, kde jasne sa konštatuje, že bola spochybnená voľba pri pánovi poslancovi Szőllősovi a pri vás. Nemám ho pri sebe, ak by som ho mal pri sebe, ja ho prečítam.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 11:43 - 11:43 hod.

Saloň Marián
Pani poslankyňa, mňa mrzí jedna vec, že bez vás výbor sa už konal na minulej schôdzi a nikto nenamietal nič, tak ja neviem, čo sa teraz deje. Ja tomu fakt nerozumiem, lebo my sme mali riadne rokovanie výboru, bol aj pán Šeliga prítomný, tak ja fakt neviem, čo sa deje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 11:40 - 11:41 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Samozrejme, všetkých riadnych členov výboru a keďže pani poslankyňu Zemanovú a pána poslanca Szőllősa spochybnil ústavnoprávny výbor, svojím uznesením voľbu, tak bola jasná dohoda, že ak, tak sa bude voliť nový člen výboru na kontrolu SIS a pán poslanec Šeliga sa nedopatrením, keďže on z klubu neodišiel, ale bol zrušený klub ZA ĽUDÍ, vrátil ako člen výboru na kontrolu SIS, čiže určite, pani poslankyňa, ja by som si svojvoľne niečo nedovolil spraviť. Ďakujem
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 11:39 - 11:39 hod.

Saloň Marián
Informácia pre mojich kolegov z výboru na kontrolu SIS, aj pre pána predsedu branno-bezpečnostného výboru, že dnes zasadá riadne výbor 12.15 h a výbor doteraz vždy riadne zasadal na kontrolu SIS.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.3.2023 11:39 - 11:39 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcel by som len upozorniť členov zahraničného výboru, že rokovanie sa uskutoční dnes 12.05 h v miestnosti č. 149. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.3.2023 17:31 - 17:31 hod.

Susko Boris
Poprosím mikrofón. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja sa chcem spýtať, podľa § 85 ods. 4 rokovacieho poriadku v znení posledných a ostatných noviel, mám za to, že by sme mali najprv hlasovať o tom na váš návrh, že či prerokujeme opakovane tento návrh len na schôdzi Národnej rady, alebo sa pridelí všetkým výborom, alebo sa pridelí len gestorskému výboru. Bez toho by sme vôbec nemali pokračovať v opakovanom druhom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.3.2023 13:34 - 13:36 hod.

Valocký Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Pani poslankyňa, kde začať? A pre krátkosť času poviem iba niekoľko vecí.
Po prvé, jestvujúci právny systém umožňuje, aby už teraz rodič bol s dieťaťom. To je prvá vec.
Druhá vec, hovoríte operačné sály. Len ten, kto tomu nerozumie, bude tlačiť rodičov na operačnú sálu. Operačné sály sa riadia istými procedúrami aseptického prostredia, musí byť čo najmenej ľudí pri tej operácii a tak ďalej a tak ďalej. Čiže operačné sály, teraz si predstavte, že v praxi ten lekár povie tým rodičom, že nepôjdete na tú operačnú sálu. Budú z toho konflikty a tak ďalej.
Druhá vec. Keďže ste poslankyňa vládnej koalícii a nepostavili ste ani jednu nemocnicu, nezväčšili ste ani jedno lôžko, počet lôžok a vy chcete natláčať do nemocníc ešte rodičov? A kam potom pôjdu tie choré deti, tie ďalšie choré deti? Tento zákon je absolútne v praxi nevykonateľný a nerozumiem, prečo do tohoto tlačíte. A ako lekár a dlhoročný riaditeľ fakultných a národných ústavov vám poviem, že tento zákon je v praxi ne-vy-ko-na-teľ-ný a je populistický z vašej strany.
Ďakujem.
Skryt prepis