Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.10.2022 o 16:55 hod.

Ing.

Augustín Hambálek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. septembra 2022 č. 1644 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 595 zo 14. októbra 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 189 z 18. októbra 2022. Zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 18. októbra 2022 č. 190. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

20.10.2022 16:55 - 16:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v rámci druhého čítania odôvodnil návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov.
V rámci prvého čítania som uviedol dôvod navrhovaných zmien. V podstate od 25. apríla tohto roku je v účinnosti pomerne rozsiahla novela zákona o vysokých školách, ktorá ukladá jednotlivým vysokým školám najneskôr do 31. augusta 2023 zosúladiť svoje vnútorné predpisy so zákonom. V rámci procesov zosúladenia sa prišlo na niektoré legislatívno-technické chyby, ktoré je potrebné v zákone odstrániť tak, aby teda plynule bežalo zosúladenie vnútorných predpisov so zákonom. Návrh novely zákona bol prerokovaný, samozrejme, s ministerstvom školstva aj v rámci výboru pre vzdelanie, vedu, mládež a šport Slovenskej republiky.
Dovoľte mi, aby som na základe prerokovania návrhu zákona aj s ministerstvom školstva, aj vo výbore Národnej rady uviedol ešte jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Prednesiem teraz doplňujúci a pozmeňujúci návrh.
V čl. I sa za bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 9 ods. 1 písm. m) sa slová berie na vedomie nahrádzajú slovom prerokúva."
3. V § 40 ods.... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ja vás musím prerušiť, ale vy ste v úvodnom slove, nemôžte ešte pozmeňovák čítať. Ste v úvodnom slove.

Habánik, Jozef, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:11 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Keďže sa to týka môjho výboru, aby to bolo právne čisté, ja by som poprosil minimálne ústavnoprávny výbor, aby nám dal k tomu stanovisko, aby nebola pochybnosť. Pán Šeliga, ja nemám problém, aby ste sa vrátil, veď sme sa o tom sami bavili, len pani Zemanová bola zvo-le-ná uznesením a hlasovaním v Národnej rade. A tam z toho uznesenia nie je zjavne jasné, na aké miesto bola zvolená. Na voľné miesto, ktoré vy ste neopustil, čiže tým pádom ako keby ona ani zvolená tam nemala byť. Teraz je otázka, či je vôbec platné hlasovanie o tom, že pani poslankyňa Zemanová je členkou výboru, keďže vy ste sa nevzdal.
Čiže ja si myslím, že tu je zamotávka zbytočná. Ja nemám proti tomu fakt nič, môžte zostať aj obidvaja, ja vás budem rešpektovať, len aby to bolo ústavnoprávne a právnicky čisté celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne. Ja len, aby to bolo aj na zázname, lebo pán Šeliga, vy ste uviedol vo svojej úvodnej reči, že pani Zemanová bola zvolená namiesto vás? Čiže teraz je otázka, či sa máte spätne vymeniť, alebo dôjde k navýšeniu počtov u nás ako, ja som teda predsedom výboru, dôjde k navýšeniu počtov a vás budeme voliť nanovo? Aby bolo zrejmé potom, aby aj bolo k tomu nejaké stanovisko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Habánik Jozef
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby bod 65, tlač 1113, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách, aby bol vypustený z aktuálnej, aktuálneho návrhu programu schôdze a zaradený na najbližšiu riadnu schôdzu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 17:10 - 17:11 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som doplniť do programu, a to program, návrh urgentných opatrení na riešenie vážnych sociálnych dopadov permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Myslím si, že nikomu nemusím vysvetľovať a hovoriť o tom, ako rapídne stúpajú ceny potravín. A všetci dobre vieme, že naše slovenské obchodné, tzv. slovenské obchodné reťazce majú neprimerané zisky v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Ja si myslím, že je potrebné sa týmto zaoberať na tomto, na tejto pôde a riešiť zníženie cien nejakých základných potravín pre občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Kéry Marián
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som upozorniť členov zahraničného výboru, že zasadnutie výboru je dnes o 12.05 h v miestnosti č. 148 a ocenil by som, keby sme dnes boli uznášaniaschopní. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.10.2022 11:10 - 11:10 hod.

Saloň Marián
Ďakujem pekne, pán predseda, ja len oznamujem kolegom, ktorí sú členovia výboru na kontrolu činnosti SIS, že o 12.05 h odchádzame na výjazdové rokovanie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 18:16 - 18:17 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Chcem poďakovať pánovi poslancovi za jeho vystúpenie. A chcem súčasne využiť moju faktickú poznámku, aby som do záznamu dostal, že určite by radi pokračovali aj možno v rétorike pána Mazureka poslanci Blaha, pani Saková, pán Susko a pán Takáč, ale vznikla politická dohoda a ja ju chcem teda oceniť, že aby sme vytvorili priestor na ukončenie rokovania Národnej rady v priebehu zajtrajšieho dňa, pretože sú pred nami významné regionálne voľby. A je potrebné vytvoriť priestor aj volebnú kampaň. Preto do záznamu chcem len povedať, že poslanci, ktorí sú prihlásení písomne do rozpravy nevystúpenia nie preto, že by tu neboli, aby ignorovali svoje povinnosť. Všetci sú tu, ale došlo k nejakému spoločnému uzáveru, že by sme zajtra dokončili program Národnej rady, aby sme sa od pondelka mohli všetci sústrediť už na volebnú kampaň.
Ďakujem teda poslancom, ktorí prejavili záujem. Pretože týka sa to bodu programu, ktorý som navrhoval. A budem rád, keď sa to bude komentovať aj vo verejnosti, pokiaľ bude niekto diskutovať o priebehu dnešnej diskusie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2022 17:46 - 17:48 hod.

Podmanický Ján Zobrazit prepis
Pán podpredseda, ja nadviažem na tú tvoju polemiku medzi tebou a pánom poslancom Šeligom, kde si rozoberal jeho tvrdenie o tom, že tu máme právny štát a dôkazom toho je aj napríklad to rozhodovanie Ústavného súdu tých 17 rozhodnutí vo vzťahu k Najvyššiemu súdu. Ono to môže na prvý pohľad tak znieť, že áno, že to je dôkaz toho, že máme fungujúci právny štát. Lenže fungujúci právny štát musí mať aj nejaké dôsledky svojej opravnej činnosti. Ak teda Ústavný súd v 17 prípadoch upozornil Najvyšší súd konkrétne teda vo väčšine prípadov jedného konkrétneho sudcu, že pravidelne porušuje práva obvinených alebo obžalovaných, tak by sa logicky očakávalo, že sa vyvodí nejaká zodpovednosť voči tomu sudcovi, ktorý porušuje sústavne práva obžalovaného. Sudca má byť nestranný. Nemá stáť ani na strane obžaloby, ani na strane obhajoby, ale má rozhodnúť nezávisle a spravodlivo a keď tu nejaký sudca porušuje sústavne niekoho práva, no tak mal by tam byť dôsledok vyvodený a nebol vyvodený dôsledok. Takže aký fungujúci právny štát. Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlní jednému človekovi, ktorý bol dlhodobo vo väzbe nezákonne a tie orgány, ktoré o tom rozhodovali, teda orgány Špeciálnej prokuratúra a Špeciálneho súdu tí konkrétni ľudia sa tomu smejú. Smejú sa všetkým do očí, že oni si aj tak myslia, že to bolo v poriadku. Veď to je jasný znak toho, že nefunguje právny štát. To, že tu tie inštitúcie máme to ešte neznamená, že fungujú a malo by záležať každému poslancovi Národnej rady bez ohľadu na to, kde sedí, aby tieto inštitúcie fungovali spravodlivo.
Skryt prepis