Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2022 o 17:19 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 17:19 - 17:21 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec Zahorčák, vy ste úplne jasne a z praxe poukázali na to, ako minister vnútra Roman Mikulec nezvládol celé riadenie tejto utečeneckej krízy. Sám minister vnútra ako aj ďalší koaliční poslanci a predstavitelia rozprávali o tom, ako je potrebné, aby si dosadili vlastných prednostov okresných úradov, pretože to je predĺžená ruka vlády a predĺžená ruka ministerstva financií, pardon, ministra, ministra vnútra. A táto predĺžená ruka, ako sa ukazuje v praxi, absolútne nefunguje.
Treba povedať, že prednostovia okresných úradov sú na miestnej úrovni aj predsedovia okresných krízových štábov, a práve tieto okresné krízové štáby mali riadiť a riešiť na mieste danú, danú utečeneckú krízu, a to je jednoznačné preukázanie toho, že ministerstvo vnútra v rámci svojej predĺženej ruky, ako to nazývajú, okresných úradov túto utečeneckú krízu nezvládli, a teda zodpovedný politicky za celý tento proces je práve minister vnútra, ktorý má vyvodiť politickú zodpovednosť za toto nezvládnutie, a to je, mal by sám odstúpiť a ak tak neurobí, tak sme tu na to my, jediný oprávnený orgán štátu, ktorý mu môže vysloviť nedôveru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2022 17:06 - 17:14 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vojna, ktorá vypukla na Ukrajine, bola pre väčšinu z nás veľmi nepríjemným prekvapením, čo sa zdá, nedá povedať o čelných predstaviteľoch nášho štátu. Tí súdiac podľa toho, ako ju predpovedali, vedeli mnohé z toho, čo sme my nemali šancu vedieť a keďže ako sa zdá o tom, že vypukne vedeli, mali úmerne tomu aj včas a rýchlo konať.
Aj laikom a bežným občanom bolo jasné, že ako vojnovému konfliktu nášho východného suseda príde, jedným z jeho najväčších prejavov, ktorý nás výrazne postihne, budú početné utečenecké vlny, na ktoré je potrebné pripraviť sa teoreticky aj prakticky. Čo všetko sa v tomto smere už pred vojnou urobilo, neviem. Podstatné však je, že v okamihu, kedy bolo potrebné robiť niečo konkrétne, sa z úrovne štátu neurobilo takmer nič.
Čo ma oprávňuje k tomuto tvrdeniu? Nuž skutočnosť, že z úrovne štátu dlho neprechádzali žiadne informácie, žiadne pokyny a ani nič čo by mohlo naznačovať, že štát vie o tom, čo sa za našimi hranicami deje a problémy, ktoré sa hneď začali ukazovať, vie a je pripravený v čas riešiť. Som primátorom najväčšieho zo slovenských miest, ktoré sú blízko k Ukrajine, od Michaloviec k hraniciam je to len 30 km. Domnievam sa preto, že sme mali byť medzi prvými, ktorých mali kompetentní predstavitelia štátu osloviť, aby sme spolu, štát a samosprávy, pomohli nielen zvládnuť očakávaný nápor utečencov, ale mali sme spoločne pôsobiť aj smerom k nášmu obyvateľstvu, aby v jeho radoch nedochádzalo k panike, aby sme spoločne aj smerom k nemu pôsobili prohumanitárne.
Aká bola však realita? Nielenže nás nikto neoslovil, ale z úrovne štátu bola dlho ignorovaná aj naša vlastná iniciatíva. Už na druhý deň ráno po vypuknutí vojny, teda 25. februára, sme zvolali krízový štáb mesta, na ktorý sme pozvali aj zástupcov štátu práve s cieľom, aby sme sa dohodli na koordinácii našich postupov, pretože už nám bolo jasné, že nás riešenie tohto problému neminie.
Na náš veľký údiv sa nielenže nikto a bez ospravedlnenia na tomto stretnutí nezúčastnil, ale údajne bola kompetentným pracovníkom aj zakázaná akákoľvek komunikácia s nami. Neviem, či to bolo na pokyn ministerstva alebo či to bola iniciatíva našej prednostky okresného úradu, podstatné však je, že namiesto spoločného rýchleho postupu sme si, ako už neraz predtým, museli znova poradiť sami. Jediní, s kým sme sa mohli poradiť, boli kolegovia z centrály Združenia miest a obcí Slovenska, osobitne pán starosta bratislavského Lamača Ing. Baňacký, ktorý okrem nás komunikoval spoločný riadený postup aj s mestami Sobrance a Vranov nad Topľou. Aj na základe toho sme intenzívne a za krátky čas vytvorili priestory na prijímanie utečencov, ich registráciu a ubytovanie, pričom treba vyzdvihnúť pomoc, ktorú nám prostredníctvom bývalého prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky generála Nejedlého poskytli dobrovoľní hasiči z Oravy, Bánoviec nad Ondavou a z iných slovenských miest, ktorí k nám priniesli a postavili stany, v ktorých prví z utečencov prespávali do okamihu, kým sa nepresunuli ďalej.
Potrebný materiál ako lôžka, matrace, vankúše, spacie vaky, deky a trvanlivé potraviny pre naše potreby a pre potreby nášho partnerského mesta Užhorod, pre ktoré sme takisto chytali a dopravili požadovanú pomoc, nám hneď začali dovážať dobrovoľníci a samosprávy z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Z toho teda vyplýva, že už v prvých dňoch sa aktivizovali mnohí, avšak s výnimkou štátu. Ten nás naďalej ignoroval a prebudil sa zhruba po týždni, kedy sa na základe asi pokynov z ministerstva začala aktivizovať aj naša pani prednostka okresného úradu, ktorá nám tam začala prinášať, žiaľ, chaos.
Podľa informácií, ktoré mám, neviem, či pokynmi zhora alebo jej vlastnými pokynmi, dokázala za krátky čas dokonale znechutiť všetkých, vrátane príslušníkov cudzineckej polície, s ktorými sme začali podľa jej požiadaviek vytvárať čo najlepšie podmienky pre veľkokapacitné registračné centrum. Pre objektívnosť treba povedať, že spolupráca s nimi a spolupráca s okresným vedením Hasičského a záchranného zboru na pleciach, ktorého bola z úrovne štátu prenesená hlavná ťarcha, bola na želateľnej úrovni. Medzitým sa na hraniciach odohrával ďalší a ešte väčší chaos. Dobrovoľníkov ochotných všemožne pomáhať tam nikto nekoordinoval a čoskoro to tam vyzeralo ako na jarmoku. Zmätku, ktorý tam panoval, bolo v tom čase možné všetko. Aj napriek úsiliu colníkov a polície sa nám mnohí z utečencov dostávali bez kontroly a je možné, že sa tu vtedy do priestoru Európskej únie dostali aj neželené elementy, ale možno aj ktovie kto a ešte ktovie z akého dôvodu.
Aj tam v prvých dňoch bol štát cítiť len veľmi málo. Problémy, ktoré mal riešiť štát a neriešil ich, mali aj ostatné východoslovenské mestá a obce. Najvypuklejšie sa prejavili v Košiciach, kam mierilo množstvo utečencov z hraníc ako k svojej prvej priestupnej destinácii. Stav, ktorý mi v rozhovore popísal primátor Košíc, ale aj primátori Sobraniec a Trebišova len potvrdzuje, že nekonanie prednostov okresných úradov a nekonanie ďalších kompetentných zložiek štátu nebolo náhodné. Štát aspoň na okresnej úrovni, všetci nevieme prečo, zaspal.
Dá sa povedať, že štát do toho mierou, akou mal reagovať už od prvých chvíľ, vstúpil len nedávno. V prípade Michaloviec, žiaľ, opäť veľmi necitlivo. Namiesto poďakovania, strohé príkazy na odstránenie stanov, ktoré postavili dobrovoľní hasiči pri našej mestskej športovej hale, a ďalšia komunikácia pri výstavbe toho, čo tam teraz je, prebiehala najmä preto, že sme sa jej hlavne my iniciatívne dožadovali. Vtedy som mal možnosť na svoj veľký údiv aj prvýkrát zaregistrovať, že väčšiu časť toho, čo v priestoroch, ktoré sme pripravili a ktoré ste, teda štát bez jediného náznaku od nás prevzal, bude robiť namiesto štátu privátna spoločnosť. Ako to robí, už neviem povedať, pretože vďaka nezáujmu štátu o nás sme my, sme sa aj my stiahli, avšak aj na tomto fóre chcem potvrdiť našu ochotu a pripravenosť podieľať sa na všetkom rozumnom, čo už v súvislosti s touto problematikou bude potrebné riešiť a bude to riešiteľné z našej úrovne.
Vrcholom arogancie zo strany štátu bolo však veľmi necitlivé umiestnenie stanového mestečka, ktoré v Michalovciach vybudovali Taliani. Bez komunikácie s mestom bol umiestnený uprostred obytnej zóny v areáli jednej z našich stredných škôl. Toto veľmi necitlivé umiestnenie, ktoré môže perspektívne vytvárať napätie medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami, o čo nám, predpokladám, nejde, žiaľ, požehnal aj Košický samosprávny kraj. Ten ak už teda mal to riešiť on, namiesto toho, aby ponúkol na tieto účely oveľa vhodnejšie priestory v areáli svojich stredných škôl na Kapušanskej ulici, s týmto zlým umiestnením a poškodením areálu Gymnázia na ulici Ľudovíta Štúra, evidentne súhlasil, čím okrem iného znemožnil aj výučbu telesnej výchovy na tejto škole, čomu sa podľa mňa tiež dalo predísť.
Všetko to, čo som tu v krátkosti opísal, je neklamným dôkazom dvoch skutočností. Jednak laxného prístupu štátu k problému ukrajinských utečencov a jednak neschopnosti kompetentných pracovníkov riadiť a komunikovať potrebné s tým súvisiace procesy. A za nich, ako aj za všetko s tým súvisiace, politickú zodpovednosť nesie minister vnútra Roman Mikulec. Preto ako jeden z predstaviteľov našich samospráv, návrh na jeho dnešné odvolanie určite podporím.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 16:30 - 16:32 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja by som, kolegovia, naozaj vám všetkým odporúčal, keby ste si, a najmä teda kolegom z vládnej koalície, keby ste v Centrálnom registri zmlúv túto zmluvu vyhľadali a keby ste si ju naozaj celú prečítali. Ešte raz upozorňujem, že nedá sa vyhľadať podľa názvu, lebo je tam nesprávne uvedený názov, čiže treba ju vyhľadávať podľa identifikačného čísla organizácie.
Naozaj si ju prečítali a posúdili aj kvalitu tejto zmluvy a ako je napísaná a ako je, ako je zahmlená celá z hľadiska, či už predmetu poskytovania tej služby, alebo ceny. A na to nemusíte byť ani právnici, aby ste, aby ste videli, že čo je táto zmluva za paškvil. A na základe tejto zmluvy to, čo má ministerstvo v kompetencii riešiť riadenie migračnej krízy, na čo má, ako sme už tu niekoľkokrát počuli, 13-tisíc policajtov, ktorých môže využiť, na čo má 80-tisíc dobrovoľných hasičov, na čo má ďalších, pardon, 23-tisíc policajtov, na čo má ďalších 13-tisíc vojakov, ktorých môže využiť, tak na to používa súkromnú firmu, ktorá to celé ide riešiť podľa tejto zmluvy prostredníctvom dobrovoľníkov.
Takže naozaj, toto keď obhajuje ešte aj teraz samotný minister vnútra, tak tu už nie je naozaj iné východisko, ako mu vyjadriť nedôveru.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2022 16:08 - 16:27 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, vážená pani poslankyňa, jedna, chcel by som povedať aj vážený pán minister, ale pán minister od rána, ako predniesol svoju reč, tak odišiel a už sa nevrátil. Hovoríme o ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, ktorý už mesiac uzatvára rôzne zmluvy so súkromnými spoločnosťami na riešenie tejto migračnej krízy. A to, ako sa dozvedáme aj z médií, už vo výške vyše 10 alebo 12 mil. eur, a to všetko priamym rokovacím konaním, teda priamym zadaním týmto firmám bez riadneho verejného obstarávania alebo bez akéhokoľvek výberového konania, teda absolútne netransparentne. A dozvedáme sa teda, že nielenže netransparentne, ale ešte aj klientelisticky na základe podnetu predsedu vlády tejto koalície firme, ktorá je spriaznená s hnutím OĽANO.
Počuli sme už o tejto korupcii dnes veľa. Ja sa nebudem už ďalej opätovne tomuto venovať a opakovať tieto argumenty, pretože si myslím, že boli povedané jasne a opakovane. Ale chcel by som sa venovať jednej z týchto zmlúv, ktorá bola takto netransparentne priamym zadaním uzatvorená zo strany ministerstva vnútra. A je to zmluva, ktorej predmetom je, zacitujem z tejto zmluvy: „Komplexný manažment procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov.“ Je to zmluva s firmou Dustream production s. r. o.
Začal by som na úvod možno takou, takou úsmevnou skutočnosťou, na ktorú som prišiel, keď som sa snažil pripraviť na dnešné vystúpenie. Keď som si pripravoval dnešný prejav v rozprave, tak som sa snažil dopátrať k tejto zmluve. Otázkou je, koľkí z vás tú zmluvu čítali, ale predpokladám, že veľmi málo z vás alebo nikto, pretože keby ste ju čítali, tak by ste sa nestihli čudovať, čo v tej zmluve je. A ja k tomu prídem, ale teraz k tej úsmevnej, úsmevnej skutočnosti a zážitku, ktorý som mal, keď som v Centrálnom registri zmlúv sa pokúšal túto zmluvu nájsť. A pokúšal som sa ju nájsť podľa názvu firmy Dustream production s. r. o., pretože je to jedno z vyhľadávacích kritérií v Centrálnom registri zmlúv. A na základe toho, že som si v médiách prečítal, že ministerstvo vnútra s takouto spoločnosťou zmluvu uzatvorilo, tak som sa snažil k tejto zmluve dopátrať.
No a čo sa nestalo, náhodička, v Centrálnom registri zmlúv v tej úvodnej stránke, na základe ktorej sa vyhľadáva v Centrálnom registri zmlúv, je teda, aká náhodička, chyba a táto firma nie je uvedená pod slovom Dustream production, ale Duttrean production. Čiže ak si ju pod názvom tejto firmy dáte vyhľadať, tak centrálny register vám povie, že takáto zmluva neexistuje. Aká náhodička, že zrovna pri tejto zmluve, ktorá je tak medializovaná. Je to preto, aby sa k nej občania nevedeli dostať, aby si ju nevedeli vyhľadať? Nechcem špekulovať, ale sa mi to naozaj, čisto náhodička, že pri práve tejto zmluve je názov tejto firmy zle uvedený v Centrálnom registri zmlúv, a teda táto zmluva sa nedá podľa názvu tejto firmy nájsť. Samozrejme, že čo trochu skúsenejší užívateľ, tak si pozrie na obchodnom registri IČO a vie si ju vyhľadať pod IČO-m, ale pod názvom tej firmy ju nenájdete. Čiže to len taká úsmevná príhoda na začiatok.
Keď si pozriete v obchodnom registri predmet podnikania firmy Dustream production s. r. o., tak zistíte, že táto firma má v predmete činnosti organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí, prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky, výskum, vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby, vydavateľská činnosť, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy, výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom, konzervovanie, poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach, počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, prenájom hnuteľných vecí, kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, v oblasti služieb a v oblasti výroby. To je všetko. Žiadna činnosť, ktorá by mala odôvodňovať túto firmu riešiť utečeneckú krízu, resp. manažovať, manažovať a komplexne, komplexne manažovať proces evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov.
Na a teraz poďme, čiže inými slovami je otázka, že či nejde vôbec o neoprávnené podnikanie z hľadiska tejto firmy, keďže takúto činnosť nemá zapísanú v obchodnom registri. No a teraz poďme konkrétne k tejto zmluve. Keď si pozriete predmet tejto rámcovej dohody, tak v predmete tejto rámcovej dohody je napísané, že predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa riadne a včas poskytnúť objednávateľovi služby, poskytnúť objednávateľovi služby spočívajúce v komplexnom manažmente procesu evidencie, transportu a starostlivosti o utečencov v súlade s podmienkami stanovenými v tejto rámcovej dohode a v prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody.
V čl. II práva a povinnosti zmluvných strán je napísané, poskytovateľ, teda spoločnosť Dustream production sa zaväzuje zabezpečiť riadiaci, odborný, projektový a dobrovoľnícky personál potrebný na registráciu utečencov, poskytovanie služby čakárne, psychologickej pomoci, služby starostlivosti o deti a koordináciu poskytovania zdravotnej pomoci, dočasného ubytovania, stravovania a následného transportu na najbližšiu dopravnú stanicu a to v rozsahu a spôsobom, ktoré sú uvedené ďalej v tejto rámcovej dohode. Ďalej medzi inými, nebudem to celé čítať, len vybrané časti, v spolupráci so zdravotníckym personálom v dohodnutom čase, podľa bodu 2 tohto článku zmluvy, koordinovať poskytovanie náležitej a vyžiadanej zdravotnej a psychologickej starostlivosti všetkým registrovaným utečencom. A čl. II ods. 10 hovorí, poskytovateľ je oprávnený vykonávať činnosti, resp. poskytovať služby podľa tejto rámcovej dohody aj prostredníctvom tretích osôb a to dobrovoľníkov, ako aj subdodávateľov v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.
No, okrem toho teda, ako som povedal, že v predmete činnosti táto firma nemá žiadnu organizáciu zdravotníckej činnosti, psychologickej pomoci, dopravnej, transportnej infraštruktúry a podobne, čiže vôbec to nemá v predmete podnikanie, to znamená, neviem, ako to môže vôbec robiť, tak je zaujímavý ešte ten odkaz, že predmetom tejto rámcovej zmluvy je ten záväzok poskytovateľa poskytovať tieto služby podľa prílohy č. 1. No a keď si pozriete prílohu č. 1, to je naozaj veľmi zaujímavá prílohy, ktorá hovorí, rozpis potrebného personálneho zabezpečenie, príloha č. 1 k rámcovej dohode číslo a tak ďalej.
A teraz tu majú, tu sú štyri stĺpce. Prvý stĺpec je názov jednotlivých funkcií v rámci tejto zmluvy. Druhý stĺpec je počet dobrovoľníkov lomeno smena, tretí stĺpec je funkcia a štvrtý stĺpec je počet dobrovoľníkov spolu. A teraz si pozrime hneď prvé, prvý riadok. Hlavný manažment, hlavný koordinátor, počet dobrovoľníkov spolu 1, asistent 1, dobrovoľník. Ekonomicko-administratívne zastrešenie 2, vrchné riadenie stratégie supervízie 1, krízový manažment 5, dobrovoľníci stále opakujem. Koordinátori, hlavní koordinátori dobrovoľníkov 3, administratívna podpora 2, spolu Sobrance 15. Prechody, hraničný prechod – koordinátor 3, občerstvenie 24, prvý kontakt a takto keď si pozriete tú prílohu, tak v celej tej prílohe na každú funkciu, ktorú má vykonávať táto spoločnosť, je určený počet dobrovoľníkov. Ja sa teda pýtam, čo bude tá firma robiť, keď na všetkú, všetky činnosti, ktoré na základe tejto zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorá je zazmluvnená, má zabezpečovať dobrovoľníkov, na každú jednu činnosť má tu stanovený počet dobrovoľníkov, ktorými to má zabezpečovať. A čo má teda robiť samotná tá firma sa pýtam. A akými personálnymi zdrojmi, keď na všetko má používať dobrovoľníkov? Čiže to je, to je pre mňa ako absurdné, absurdné, čo v tejto zmluve je.
No ale ešte absurdnejšie, vážení kolegovia, je čl. III a dobre počúvajte. Článok III je cena plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby cenu v celkovej výške danej rozsahom objednaných služieb uvedených v objednávke a vybraných zo služieb obsiahnutých v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody pre konkrétnu objednanú etapu, teda súčtom cien objednaných položiek pre túto etapu. V cene podľa bodu 2 tohto článku rámcovej dohody sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady poskytovateľa vynaložené na plnenie tejto rámcovej dohody. To je všetko o cene, ostatné sú už len, len otázky fakturácie. Čiže odkazuje v rámci ceny na prílohu č. 2. No a to je úplná, úplný zázrak je príloha č. 2 k tejto zmluve.
Príloha č. 2, ktorá má názov: Cenová kalkulácia, príloha č. 2 k rámcovej dohode číslo a tak ďalej. A teraz, cenová kalkulácia je jeden stĺpec, druhý stĺpec je počet jednotiek na jeden hotspot lomeno prechod, potom suma spolu bez DPH a suma spolu s DPH. No a teraz, počet, tam je kľúčové slovo počet jednotiek na jeden hotspot/prechod. A čo je to, prosím vás pekne, počet jednotiek? Čo sú to jednotky? Sú to hodiny, sú to osobohodiny, sú to kilometre, sú to litre? Čo to je počet jednotiek? Lebo keď idem ďalej, tak napríklad vstupné náklady jednorazové – jeden hotspot. Montáž stanov, teraz je tu montáž stanu 20x10, vrátane svetla, kabeláže, kúrenia a podlahy, počet jednotiek 1. Jedna jednotka. Montáž stanu 10x30 a tak ďalej – jedna. Takto keď si ich narátam, raz, dva, šesť, sedem, desať, jedenásť, dvanásť, trinásť, štrnásť, ale potom zrazu je tu príprava areálu na výstavbu stanov, položenie podláh a tam je zrazu počet jednotiek 36. Tak to mi nejak nesedí, že teda v čom majú byť tie jednotky. Či to majú byť naozaj osobohodiny alebo hodiny, ktoré sú potrebné na postavenie tých stanov alebo čo sú vlastne tie jednotky.
No a úplne absurdne potom z tohto vychádza na druhej strane, tá príloha má dve strany, a takto by som mohol pokračovať jednu položku za druhou. Ale napríklad prenájom a prevádzka elektrocentrál diesel agregátov. PHM k vykurovacím agregátom, kúrenie cca 150 kilowattov, nafta 15 l/hodina/15 dní/24 hodín 5 400 jednotiek. Akých jednotiek? Čo sú to za jednotky tých 5 400? Ďalej PHM k elektrocentrálam, hodinová spotreba cca 40 l/hodina/15 dní, denne 24 hodín, 14 400 jednotiek. Akých jednotiek? Sú to kilowatty, sú to litre, ktoré spotrebujú tie diesel agregáty na prevádzku alebo čo to je?
A, kolegovia, na základe tohoto, na základe tejto cenovej prílohy takto postavenej je suma tejto rámcovej zmluvy postavená dva a pol mil. eur. No to som zvedavý, ako na základe tohoto bude niekto fakturovať konkrétne výkony. Takže toľko v stručnosti teda k tejto zmluve a ak jej obsahu v nadväznosti na samotnú, samotnú túto firmu a jej predmet podnikania. Nehovoriac o tom teda, že sa objavujú v médiách nové informácie, že táto firma sa právoplatne dopustila závažného porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania, za čo jej bola aj udelená sankcia, čo ju vlastne diskvalifikuje z akéhokoľvek verejného obstarávania, čiže vôbec nemala byť zazmluvnená a už vôbec nie priamym zadaním. Ale to už, to už sú len také, také, by som povedal, detaily.
Poďme teraz k samotnému ministrovi vnútra a ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra, keď si zoberiete organizačnú štruktúru, tak organizačná štruktúra sa člení, niektoré sekcie sú priamo pod ministrom vnútra, niektoré sú rozdelené pod štátnych tajomníkov.
Pod štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Vendelínom Leitnerom je sekcia krízového riadenia napríklad a napríklad migračný úrad. Pod štátnym tajomník Jánom Lazarom je kancelária štátneho tajomníka, sekcia ekonomiky, sekcia verejnej správy, sekcia informatiky, Inštitút správnych a bezpečnostných analýz ministerstva vnútra. Viete, kto podpisoval tú zmluvu? No čuduj sa světem, túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv, keď si pozriete, podpisoval za objednávateľa magister Ján Lazar, štátny tajomník. Teda úplne iný štátny tajomník ako ten, ktorý má v svojej pôsobnosti, či už sekciu krízového riadenia, alebo migračný úrad. Že by to bolo tým, že bol na dovolenke? Tak mal kompetenciu iný štátny tajomník? Tiež veľmi, veľmi zaujímavé.
No ale čo tým chcem povedať. Tým chcem povedať, že ministerstvo vnútra, keď si pozriete organizačný poriadok, tak v organizačnom poriadku pri sekcii krízového riadenia ministerstva je množstvo úloh, ktoré plní – napríklad zabezpečuje dohľad na činnosťou koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a celoštátneho riadiaceho a koordinačného centra pre poskytovanie a prijímanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, ďalej zabezpečuje činnosť Ústredného krízového štábu, krízového štábu ministerstva a koordinuje rozsah v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia, sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje požiadavky na poskytovanie humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia a prijímanie humanitárnej pomoci zo zahraničia a tak ďalej.
Ďalej kompetencie a pôsobnosť migračného úradu. Zodpovedá za činnosť riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na území Slovenskej republiky ako koordinačného medziinštitucionálneho, odborného, iniciatívneho orgánu zriadeného vládou. Súčasne plní funkciu sekretariátu riadiaceho výboru, zriaďuje azylové zariadenia ministerstva, vrátane prijímacích centier v priestoroch medzinárodných letísk na území Slovenskej republiky alebo prijímacích centier v priestoroch iných azylových zariadení a integračné centrá a riadi, koordinuje a kontroluje ich činnosť a v spolupráci s príslušnými krajskými centrami podpory zabezpečuje ich prevádzku.
Čiže a ďalších množstvo pôsobností v tejto oblasti, či už samotný migračný úrad alebo, alebo útvar krízového riadenia. Ja sa teda pýtam, keď má ministerstvo vnútra zriadené organizačné útvary, ktoré priamo majú v kompetencii riadenie a koordináciu aj humanitárnej pomoci a migračných súvislostí, tak na základe čoho si minister vnútra dovolil zazmluvniť súkromnú spoločnosť, keď majú na to priamo v kompetencii svoje útvary a ešte takým spôsobom, ako to, ako to urobil.
Keď sme tu mali prvú vlnu pandémie, tak nebol problém, aby ministerstvo vnútra zapojilo armádu, zapojilo záchranný hasičský zbor, zapojilo ďalšie súčasti v rezorte ministerstva vnútra a nasadených mnohotisíc, či už príslušníkov ozbrojených zborov, alebo iných, iných inštitúcií na to, aby sme mohli otestovať všetkých občanov Slovenskej republiky. Ale keď tu máme naozaj vážny problém, utečeneckú krízu, ktorá je priamo v pôsobnosti jednotlivých útvarov ministerstva vnútra, tak zrazu už tieto isté organizačné súčasti, či už ministerstva vnútra, alebo ministerstva obrany k dispozícii nemáme. No to je naozaj veľmi, veľmi zaujímavé.
Čiže z tohto jednoznačne vyplýva aj ten dôvod, pre ktorý sme zvolali túto mimoriadnu schôdzu na vyjadrenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi, pretože jednoznačne nezvládol riadenie tejto utečeneckej krízy. A to, že akým spôsobom tu vyberá súkromné firmy, ktoré majú suplovať jeho činnosť, ktorú má v kompetencii robiť, je už len taká čerešnička na torte, ktorá už len umocňuje tie dôvody na vyslovenie nedôvery, ktoré sme uviedli.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 15:10 - 15:11 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, veľmi pekne podrobne ste rozobrali neschopnosť pána ministra, ale hlavne pri riadení ministerstva. Tu nieže zlyhal len minister, tu zlyhalo celé vedenie.
Prvý týždeň prakticky nerobili nič. Nieže by boli zapojili samosprávy, starostov, primátorov, že by boli zapojili jednotlivé organizácie charitatívne, proste veci, ktoré v tých regiónoch sú. Ministerstvo zlyhalo na celej čiare. To je za prvé.
Za druhé. Samozrejmá vec, hŕba ľudí, keby boli mali organizácie vypracovaný manuál, tak na jednej strane tie matky s deťmi alebo mladí ľudia, ktorí prechádzali.
Druhá vec boli už ľudia z iných krajín ako z Ukrajiny. Tam bol totálny chaos. Nakladali to do autobusov, proste čiže a riadili to tak, jak keby nikdy žiadnu organizáciu s ňou podobnú nikde nerobili. Na tomto zlyhal pán minister na celej čiare.
A pokiaľ sa týka jeho odvolávania, veď jeho odvolávanie bol úrad pre Zastavme korupcie, ten upozornil na veci z hľadiska cateringovej firmy. Jak môže cateringová firma, ktorá nemá na východnom Slovensku pracovníkov, nemá nič a má zabezpečovať túto akciu, keď na východe je dostatok firiem, dostatok štátnych pracovníkov na to, aby to celé zabezpečil. Je to jeden veľký humbuk a nedivte sa, že ľudia sa dívajú na to tak, jak sa dívajú. Je to totálna rozkrádačka. Nič iné na to sa nedá povedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 15:02 - 15:04 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani kolegyňa Saková, vo svojom vystúpení si spomínala aj dobrovoľných hasičov, hovorila si o tom, že na Slovensku ich je okolo 30-tisíc, že sú pripravení a ochotní podieľať sa na riešení aj tohto problému. Chcem tvoje slová potvrdiť, pretože z pozície mesta Michalovce máme túto skúsenosť. Keď sme, budem o tom hovoriť potom podrobnejšie vo svojom vystúpení, na ktoré sa chystám v ústnej rozprave, keď sme oslovili my prostredníctvom bývalého prezidenta Hasičského a záchranného zboru generála Nejedlého dobrovoľných hasičov, veľmi ochotne prišli do Michaloviec, postavili nám stany dokonca z Oravy či z iných kútov Slovenska. Boli ochotní podieľať sa na riešení tých aktuálnych problémov, na ktoré štát momentálne bol schopný zareagovať, no a potom, keď sa situácia zmenila a už štát sa začal ujímať svojej úlohy, tak týmto dobrovoľným hasičom bolo surovo, by som povedal, surovo, tak imperatívne nariadené, že tieto stany si majú zbaliť, že sa majú stiahnuť a nemajú pomaly tam čo robiť.
Musím povedať, že som sa trošku hanbil pred nimi, keď to naozaj aj nakoniec urobili. Je pravdou, že štát tam vybudoval aj vďaka tej spomínanej problematickej firme to svoje stanové mestečko, ale toho poďakovania sa od kompetentných nedostalo. Neviem, či to bolo spôsobené práve tým, že nám s tým pomáhal už spomínaný generál Nejedlý. Takže určite by stálo, aby sa ich služby využívali intenzívnejšie a oni naozaj boli ochotní a podľa mňa sú ochotní naďalej na tom participovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 13:53 - 13:55 hod.

Blaha Ľuboš Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Po hysterickom záchvate pacienta Matoviča som veľmi rád, že zaznel inteligentný hlas a môžeme sa vrátiť k veci. Len mi je trošku ľúto, že tohto pána Mikulca momentálne obhajuje jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem statočných. To je príšerné! Sedem ľudí. Keď tu hovoril pán Heger ako predseda vlády, sedelo tu 17 koaličných poslancov. Sedemnásť! To čo je za autoritu, preboha? Veď toho Hegera už neberú vážne ani jeho vlastní.
A Juraj Blanár veľmi správne pripomenul všetky naše argumenty. Tak, preboha, migračnú krízu riadi eventová firma. A čo tam ako chladí šampanské? Alebo nevestám posiela torty? Alebo čo tam robia, preboha? Za dva a pol milióna eur z peňazí daňových poplatníkov. Oni si z nás ľudí robia srandu?!
Viete, vyhovárať sa na to, že to je všetko o kritike opozície, o kritike SMER-u, no však vás trhajú vaše vlastné médiá, do ktorých ste liali milióny pri očkovacej kampani, už aj tie vás majú plné zuby. Toto nie je iba o tom, že opozícia chce odvolať Mikulca. Vaši vlastní vás trhajú. Vy ste zlikvidovali opozičné médiá, vypli ste ich a máte pocit, že budete mať teraz fajront, že vám dajú všetci pokoj. No nedajú. Už aj tí vlastní vidia, aké zlodejiny páchate.
A keď sa pozriete na Mikulca, však ten má životopis ako bankový lupič. Ten tam už dávno nemal byť. Ten nakradol všetko, čo sa nehýbalo. A tento človek teraz tam ďalej pretŕča a Matovič tu vrieska po nás. To čo má byť toto, preboha?! Však troška sebareflexie!
Viete, oni si napakujú vačky a oni si potom vycapia na profilovku ukrajinskú vlajočku, a to sa už smie. Keď máte ukrajinskú vlajočku, tak môžeš aj kradnúť a môžeš vykrikovať: „sláva Ukrajine!“ Toto neni, že sláva Ukrajine, toto je sláva zlodejine. Vy ste jednoducho obyčajní darebáci. A kradnúť môžete len preto, len preto, že vás kryje americká ambasáda, lebo máte kšeftisko. Vy sem naleziete americké vojská a americké zbrane, posielate Zelenskému zbrane a potom si môžete... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 13:51 - 13:53 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, v prvom rade jeden dopyt na vás, ak dovolíte. Chýba mi tu akýkoľvek, aspoň kúsok súčasného ministra a pritom chcem podotknúť, že slovo minister som skutočne teraz nadsadil pri tejto personálnej, pri tomto personálnom videní tejto vlády. Takže, prosím vás pekne, aspoň kúsok ministra, keby ste zabezpečili. Dobre?
No a teraz k tomu, čo hovoril pán poslanec Blanár. Ďakujem veľmi pekne za všetky tie jeho slová. Ja len trošku skonkretizujem tú jednu časť, o ktorej hovoril. Táto vládna koalícia, keď je usvedčená z toho, že kradne, si vymyslela nový argument. Nový argument. Povedali to v jednej tlačovke tuto nesediaci minister, že my síce kradneme, ale vy ste kradli viac.
Čo to je, čo to je za argument? Tých 2,6 mil. ukradnutých, tých 2,6 mil. ukradnutých to je, to čo je? To je kvapka v mori alebo čo to je? To teraz toto má byť argument? Alebo toto má byť ospravedlnenie? Alebo toto má byť nový náhľad na túto „skvelú koalíciu“? Na túto, prepáčte, bandu lumpov? Inak sa to nazvať nedá. A to som veľmi slušný po tom, čo tuná predviedol ten tzv. minister financií.
Takže ako trošku, trošku, trošku zase toho normálneho videnia by som si prial. Takže, keď sa kradne málo, tak to sa nekradne, hej? Viete, najväčšia tragédia tohto celého, čo vy tu predvádzate, je to, že vy likvidujete Slovensko. A likvidujete ho vnútroštátne aj medzinárodne. A to je to, z čoho sa bude tá nasledujúca garnitúra, čo príde po vás, strašne ťažko spamätávať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:58 - 13:00 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Bolo tu povedané, že sa nevedelo, čo sa tu stane. Ja poviem jednu vec, pán minister. Minister Naď už od októbra 2021 tvrdil, že vedel, vie, čo sa tu bude diať a aká je situácia a vy tvrdíte, že sme sa nevedeli na to pripraviť, a že nevedeli sme na to rýchlo zareagovať. No poviem otvorene, nebyť starostov a primátorov okolitých obcí, tak situácia by sa nezvládala. Nebyť dobrovoľníkov, situácia by sa nezvládala. Keď sa, samozrejme, situácia už ukľudnila, tak bol čas na to, poďme urobiť nejaký kšeft. Takže dohodíme to nejakému, nejakému najbližšiemu známemu, však máme na to priestor.
Viete, miešať guľáš, máme tu pána premiéra Hegera, ktorý mieša guľáš, na ktorý nedal ani jeden cent, tak to je veľká hanba. Ja to považujem za absurdné. Ak si pripomenieme niektoré tie kšefty, o ktorých sa bavíme, bol tu kšeft pána Krajčoviča s firmy Eurolab Lambda. Je zaujímavé, že je tam prepojenie na Igora Matoviča.
Keď si pripomenieme právnika Miškoviča, ktorý, na ktorého sa išlo dať milión euro za právne služby, je zaujímavé, že opäť je tu prepojenie na Igora Matoviča a Eduarda Hegera.
Keď si pripomenieme pána Kaňku, ktorý prihadzuje kšefty aj napríklad Fun rádiu, tak a dokonca je podozrivý z karuselových obchodov, opäť je tu prepojenie na Igora Matoviča a pána Hegera. A teraz tu máme pána Slováka a opäť prepojenie na Igora Matoviča a Eduarda Hegera.
Prepáčte, vy už si nemôžete hovoriť, že ste protikorupčná strana.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2022 12:57 - 12:58 hod.

Vážny Ľubomír Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán minister, nielen ministerstvo vnútra, ale aj ostatné rezorty majú stovky ľudí, ktorí sa zaoberajú krízovým manažmentom. V náplni práce majú nielen celkovo krízový manažment, ale aj proces evidencie a transportu. Takisto tam majú zostavenie dokumentácie krízového manažmentu. Toto všetko má robiť štát. A vy to zabezpečujete externými službami? To je minimálne na zamyslenie.
Ďalší postreh, ten najcitlivejší problém, proces evidencie transportu a starostlivosti Dustream production za dva a pol milióna eur. Existuje právoplatné rozhodnutie Národného inšpektorátu práce za vašej vlády z 09/2020 s postihom, finančným postihom za nelegálne zamestnanie. To znamená, táto firma tam nemala čo robiť. A vy sa obhajujete tým, že riadne ste zverejnili?
To znamená, že keď porušíte zákon, vyžehlíte to tým, že sme to riadne zverejnili? Tak takúto argumentáciu som ešte nezažil. Samozrejme, že neobstojí tá argumentácia.
Potom som chcel ešte posledné povedať to, že naozaj samospráva plus dobrovoľníci urobili obrovský výkon, za čo im patrí veľká vďaka, ale aj odmena. To znamená, nielen refundácia nákladov samospráve, nielen refundácia nákladov dobrovoľníkov, ale skúste hľadať aj cestu ako odmeniť tých ľudí. Pretože ozaj vynaložili veľký kus práce a vy ste ich suplovali, teda suplovali vás a vy ste len potom chytali za chvost celú tú situáciu a vďaka nim by Slovensko dostalo oveľa horší kredit, ako má teraz.
Ďakujem.
Skryt prepis