Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.9.2022 o 10:40 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 28.9.2022 10:40 - 10:40 hod.

Ľubomír Vážny
 

22.9.2022 16:25 - 16:40 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Fico, veľmi dobrá analýza problematiky rastu cien energií a hlavne poukázanie na témy alebo okruhy kompenzácie pre podniky, ale aj pre občanov Slovenskej republiky. Tu platí porekadlo, ktoré vláda asi nechápe, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Naviac nečinnosťou tejto vlády v danej oblasti je veľká skepsa a neistota nielen medzi podnikateľmi, ale aj medzi občanmi Slovenskej republiky, ktorú je vláda doslova povinná riešiť konkrétnymi opatreniami a to sa zatiaľ nedeje.
Zatiaľ sú tu len také všeobecné tézy, ktoré naozaj treba výrazne uchopiť. Preto by si mala koalícia vážiť podanú ruku zo strany opozície, ktorá tu bola viackrát deklarovaná, a pripraviť jednoznačné a hlavne konkrétne opatrenia na kompenzáciu rastu cien energií, pretože ani podnikatelia, ani občania si nevedia naplánovať svoju budúcnosť vo svojej výdavkovej časti. A ako som povedal, tú skepsu je vláda povinná a tú neistotu je vláda povinná odstrániť veľmi rýchlymi krokmi, ktoré sa zatiaľ nedejú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.6.2022 15:55 - 16:10 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené poslankyne a vážení poslanci, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica a Ľubomíra Vážneho k návrhu na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý máte ako tlač 1066. Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1066, sa mení a dopĺňa nasledovne:
Bod A. sa mení a dopĺňa a vrátane nadpisu znie nasledovne:
„A. odvoláva
poslanca Jána Richtera za SMER - sociálna demokracia z funkcie člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu;"
Bod B. sa mení a dopĺňa a vrátane nadpisu znie nasledovne:
„B. volí
poslanca Martina Nemkyho za SMER - sociálna demokracia za člena Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu".
Odôvodnenie. Zmena sa navrhuje na základe požiadavky poslancov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.5.2022 10:13 - 10:29 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Budem veľmi stručný. Ďakujem.
Vážený pán podpredseda, pani navrhovateľka, pán spravodajca, pani poslankyne, páni poslanci, v podstate skoro všetko sme povedali v tých faktických pripomienkach alebo faktických poznámkach. Je tu, mám, mňa mrzí, že sme, že som nezohnal teda podpisy a naozaj je to jednoduchá metóda, ktorá nevyjadruje indexácie. Jednoduchá metóda, ktorá, samozrejme, musí byť členená podľa JKSO, to znamená Jednotná klasifikácia stavebných objektov, aby bola odlíšená rôznorodosť stavebnej produkcie. Podľa môjho názoru sa toto bude musieť týkať nielen eurofondových stavieb, pretože sú národné projekty, ako iste viete, je ich 52, tie sú rozhodujúce. Tie fungujú na základe vyzvania. Ale potom sú dopytové projekty, ktorých sú možno stovky, možno tisíce, kde je dotknutá najmä tá samospráva, ktorá tu bola spomenutá, ale aj iné subjekty štátnej správy. To znamená, že to, to je časť eurofondových projektov, hej?
Ale je tu aj časť neeurofondových projektov, ktoré zabezpečujú prijímanie prijímateľa, ktoré zabezpečuje štátna a, štátna správa a samospráva, to znamená verejná správa bez spolufinancovania z eurofondov a tieto projekty tiež podľa mňa budeme musieť nejakým takýmto spôsobom. Je dobré, že takýto návod je pripravený na eurofondy, eurofondové stavby, ale takýto podobný bude treba urobiť aj na tie neeurofondové stavby, pretože ten nárast je ozaj markantný. Nie je ten nárast, tak ako povedala pani podpredsedníčka, že stonásobne viac, pretože konkrétne tona ocele stála okolo 900 eur a dneska, dneska stojí už to, to už šplhá na oveľa vyššie, ale trojnásobne viac je určite, ale aj to sú náklady, ktoré nevedia zniesť súčasní zhotovitelia, pretože jednoducho to, to nevedia zabezpečiť a najmä tá oceľ je vážny problém a vážny problém bude aj cement na stavbách a nemôžme si dnes dovoliť, aby sme zastali s tými stavbami. Čiže oceľ je problém, že cena trojnásobne vzrástla a naviac je problém, že aj za tú trojnásobne vyššiu cenu nevedia dodávatelia oceľ zabezpečiť. Robí sa to rôznymi pokutými spôsobmi cez iné krajiny a je s tým skrátka komplikácia, ktorá je najmä vyvolaná cenami energií, ale, samozrejme, aj nepríjemnou vojnou a konfliktom na Ukrajine.
Čiže preto bolo mojou ambíciou urobiť nejakú indexáciu alebo nie nejakú indexáciu cien stavebných materiálov v prípade, že ceny stavebných materiálov narastú a veľmi jednoducho sa to, ako kedysi v histórii, prenásobilo príslušným indexom raz za mesiac, ktorý vypočíta Štatistický úrad, ktorému by sme mali všetci veriť. A nebudeme robiť možno desaťtisíc individuálnych výpočtov, čo je teda komplikované a zároveň to nemá oporu v zákone a vždy to, čo som zdôraznil, že tú neistotu v prijímateľoch, ale aj v zhotoviteľoch vyvolávame v tom, že nebudú vedieť, ako na to a či tam dali správne tie náklady a či za rok niekto nepríde, kontrola buď z eurofondov, ale aj štátna kontrola na mimoeurofondové stavby a povedia: "toto si postupoval zle". Alebo: "v eurofondoch, keď si postupoval zle, tak tieto náklady, ktoré si sem započítal, sú neoprávnené a vráť to". A zase len znechutíme tie eurofondy. Preto sa mi zdá, že tá indexácia je veľmi rýchly, jednoduchý proces. Nie je taký presný, ako individuálna kalkulácia, ale je oveľa rýchlejší a vnáša určitú istotu do celého procesu investičnej výstavby.
Takže to bol, to bola ambícia toho môjho pozmeňujúceho návrhu, urobiť indexáciu, zlegalizovať indexáciu, keďže tú právnu rovinu už dnes budeme mať zlegalizovanú, zlegalizovať aj indexáciu ako takú a takisto v druhom bode uložiť túto úlohu Štatistickému úradu Slovenskej republiky, ktorý na to určité kapacity má, ktorý to historicky robil, ale bude to musieť, tieto činnosti oprášiť a realizovať.
To je všetko z mojej strany.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 10:13 - 10:29 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
No už to funguje. Samozrejme, pani podpredsedníčka, opakujem ešte raz, že ten postup je správny, pretože tie ceny uleteli úplne, niektorých komodít, najmä v stavebníctve. A tak sa k tomu aj SMER - sociálna demokracia postavil, že sme všetci boli za to, aby sa takéto úpravy tej právnej roviny mohli urobiť, čo teda dúfam, že dnes aj bude schválené.
Problém je ale, stále opakujem, ten technický. A verte mi, že všelijaké metodiky, ktoré niekde chystáte, nebudú viesť k ničomu, pretože je veľká neistota u, opakujem, prijímateľov, či postupujú správne. Je veľká neistota u dodávateľov, či postupujú správne. Preto najjednoduchším a najrýchlejším riešením je zveriť túto úlohu Štatistickému úradu Slovenskej republiky, ktorý v tomto už má určitú prax. Samozrejmé, že sa bráni, lebo mu to zvýši nejaké nároky, štát by ho mal dosledovať, nároky na nejaké aktivity ďalšie. Štát by ho mal dosledovať, aby neprepískol nejako tie ceny, ktoré bude definovať v indexoch. A tieto indexy, keď bude vydávať na mesačnej báze k určitému dátumu a budú kopírovať jednotu klasifikácie u stavebných objektov, to znamená rozlíšia zvýšenie nárastu cien napríklad na diaľnici a zvýšenie na administratívnej budove, čo je teda naozaj iné, tak vtedy si myslím, že pokryjeme aj veľmi jednoduchou formou tie zvýšené náklady. Pretože zvýšené náklady, keď budeme takto individuálne počítať, ako chystajú rezorty, tak sa nedostaneme nikde a bude to veľmi, veľmi komplikované a byrokraticky náročné. A niektorí dodávatelia už hovoria, že my to ďalej stavať nemôžme, čo bude pomerne veľká škoda a zastaví to. Čiže veľmi jednoducho by sa to na celoštátnej úrovni vyriešilo tou indexáciou, ktorú v tom pozmeňovacom návrhu navrhujem. Len, žiaľ, nemám dostatok podpisov, lebo som teraz o deviatej prišiel a, samozrejme, ten pozmeňujúci návrh, ak má... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2022 10:13 - 10:29 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Potom je dobre. Čiže chcem stručne zareagovať na predložený pozmeňujúci návrh, resp. na nejaký dodatok po ňom, pretože je správna tá ambícia zachrániť národné projekty z eurofondov a zachrániť aj dopytové projekty z eurofondov. Ja schvaľujem, aj celý ten postup schvaľujem. Len čaká vás to, že bude potrebné riešiť, ako to urobiť. To znamená, že týmto, keď dnes tento návrh zákona prejde, tak týmto krokom schválime nejakú právnu rovinu alebo právny systém, ako tieto projekty zachrániť, ako vôbec môžme urobiť také zmeny v zmluvách, ako sú. A je treba urobiť aj tú technickú rovinu alebo tú techniku zabezpečenia, zvýšenia nákladov, ktoré sú naozaj oprávnené zvýšenie. To znamená, že my zadefinujeme zmenu zmluvy, ale nezadefinovali sme postup, ako tú zmenu urobiť.
A to je ambíciou môjho pozmeňujúceho návrhu. Žiaľ, nemám na ňom dosť podpisov. Chýbajú mi piati, pretože začínal tento bod o deviatej. Ale, pani navrhovateľka, ak budete mať záujem, tak vám ho môžem dať, aby ste si si to pozreli, pretože už je neskoro zháňať teraz niekde podpisy. Ale ambíciou toho, tohto zákona je to, že aby sme nevnášali neistotu do prijímateľov, ako aj do zhotoviteľov, do ich radov, pretože ten rast cien stavebných materiálov naozaj spôsobil problémy. A tým, že necháme techniku zvýšenia cien na ich, na ich úroveň, to znamená, že budeme musieť tisíce zmlúv nechať na ich prepracovanie a zvýšením tým dochádza k určitej neistote u prijímateľov, ako aj dodávateľov, či postupujú správne. Preto ja si myslím, že je potrebné zadefinovať nejakú indexáciu, tak ako to bolo v minulosti, a neriešiť nejaké individuálne kalkulácie, pretože je to pracné, byrokraticky zložité. Ale jedným mesačným indexom by sa zvýšila cena.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2022 17:02 - 17:04 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec, skôr ako spomeniem tú legitimitu, o ktorej si ty hovoril, tak chcem taký podobný príklad uviesť, čo bolo v tvojom vystúpení tiež deklarované, že stále sú tu niektorí poslanci z koalície alebo väčšina poslancov z koalície, ktorí nechápu rozdiel medzi vyšetrovaním obvinených, ktorí sú, sa vyšetrovaniu nebránia, neutekajú za hranice Slovenskej republiky a naviac spolupracujú a chcú čo najskôr vyšetriť toto vznesené obvinenie, a rozdiel medzi vyšetrovaním v kolúznej väzbe, ktorá je v tomto prípade absolútne bezdôvodná aj z hľadiska času, aj z hľadiska možností ovplyvňovania svedkov. Čiže niektorí poslanci, koaliční, alebo väčšina koaličných poslancov nechápe alebo nechce chápať tento rozdiel, alebo má jednoznačné pokyny nezamýšľať sa nad touto vecou a stlačiť tlačítko.
Čiže to je paralela k tomu, čo si ty naznačil tiež pred chvíľou, že ak nebudeme súhlasiť v Národnej rade, to vystúpil tu jeden koaličný poslanec, s väzobným stíhaním, stratíme legitimitu ako Národná rada. A to je tak isto presne naopak, že Národná rada stratí legitimitu, čo sa týka, legitimitu, čo sa týka tohto hlasovania, ale naopak, stratí alebo naviac stratí tú legitimitu aj Slovensko ako také a takýmto hlasovaním uvrhnete Slovensko ozaj desať krokov dozadu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2022 16:36 - 16:38 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda.
Pán poslanec Richter, do hĺbky si analyzoval Trestný poriadok v súvislosti so založením zločineckej skupiny, respektíve s jej zosnovaním, podporovaním a aj s jej zameraním, čo je predpoklad jej uplatnenia v Trestnom poriadku. Pred cca pol rokom boli zo zákona vypustené všetky dôvody pre možnú kolúznu väzbu dlhšiu ako päť mesiacov, okrem založenia zločineckej skupiny. Chcem ti len zdôrazniť, že zbytočne si až tak do hĺbky analyzoval trestný čin založenia zločineckej skupiny, pretože cieľ súčasnej koalície je uvaliť poslanca Fica do väzby a zastrieť tak nelichotivý vývoj na Slovensku. V prípade, že by pred pol rokom zostal, zostal v zákone okrem založenia zločineckej skupiny aj trestný čin pre kolúznu väzbu dlhšiu ako päť mesiacov, napríklad trestný čin vyplašenia škorcov zo svojej čerešne, súčasná koalícia by bola schopná uvaliť Roberta Fica do väzby aj za vyplašenie škorcov zo svojej čerešne. Toto je tá absurdita.
A čo je výsledok? Výsledok je absurdita vo vznesení obvinenia dotknutým osobám zo založenia a zosnovania trestného činu zločineckej skupiny.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2022 15:04 - 15:06 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, ďakujem za ten historický exkurz do doby spred 70. rokov, ale aj do tej historicky vzdialenejšej doby. Veľmi správne si spomenul zmeny zákonov, ktoré boli úplne za čiaru, čo sa týka predvolebných sľubov, a to zákon policajného prezidenta alebo zákon, ktorý sa upravoval z dôvodu osadenia si svojho špeciálneho prokurátora, to bolo asi za štyri čiary ďalej, a tak isto tie zákony ohľadne súdnej mapy, ktoré si spomenul a čo je vlastne ich výsledkom. Ale opomenul si tie zákonné zmätky, ktoré boli realizované pod rúškom anticovidových opatrení skoro vždy v skrátenom legislatívnom konaní. Žiaľ, výsledkom vášho experimentu, milá koalícia, vo zvládnutí COVID-u-19 bolo nepovinné, ale v praxi viac-menej povinné testovanie, ktoré výrazne zvýšilo mortalitu Slovákov v porovnaní s inými krajinami.
Taktiež si spomenul, pán poslanec, správne cenzúru a chcem tiež zdôrazniť, že v cenzúre ide ruka v ruke s vymývaním hláv na dennodennej báze. Dneska som bol svedkom ohľadne veľmi dobrej, veľmi dobrej priečky umiestnenia sa Slovenska s okolitými krajinami alebo s členskými krajinami Európskej únie z pohľadu slobody tlače. No toto je výsmech. Dnes oveľa viac ako hocikedy v minulosti platí ten socialistický alebo komunistický vtip ohľadne denníkov. Tento bol konkrétne denníka Pravda, ktorý vtedy pred štyridsiatimi rokmi sa hovorilo, čo je na Pravde pravda? A odpoveď bola: iba dátum. A dneska to platí vo všetkých mainstreamových tlačových médiách a dnes cez vymývanie hláv idete konštatovať, som dneska to zazrel v TA3, že Slovensko sa umiestnilo na historicky najlepšej priečke v slobode tlače. No s pánom bohom za takýto štát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.5.2022 14:23 - 14:25 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec veľmi správne si vymenoval tie skutočnosti alebo tie nesplnené volebné a predvolebné sľuby ako vlaky, obedy zadarmo, štátna správa, polícia. To bolo veľa rečí o rodinkárstve, ktoré bude odstránené. Hmotná zodpovednosť verejných činiteľov, tak isto nič. Operácie onkologické do dvoch týždňov, úplne, realita je úplne, úplne inde. A stotožňujem sa s tebou, že tieto nesplnené sľuby je potreba niečím zakryť, je potreba niečím zastrieť a preto alebo sčasti preto je tu aj táto kauza teraz na stole, o ktorej sa už pomerne dlho bavíme.
Chcem ťa ale doplniť, že to nie sú len tých sedem alebo osem predvolebných sľubov, ktoré si vymenoval, ale dôsledok tohto dvojročného vládnutia je veľká skepsa a sklamanie ľudí, bežných ľudí, ktoré sa, samozrejme, prejavuje aj v preferenciách, ktoré nie sú jediným merítkom, ale myslím, že vnímate, že tie preferencie sú pre súčasnú koalíciu katastrofické.
Samozrejme, je to zapríčinené nielen tými nesplnenými sľubmi, ktoré si vymenoval, ale je to celkovo znižovanie sociálnej úrovne bežných rodín, znižovanie sociálnej úrovne dôchodcov, najmä solitérov dôchodcov, ktorí už sa sťažujú, že pomaly nemajú z čoho žiť.
Čiže existuje tu veľká ťažoba z vášho riadenia štátu, taká bezvýchodiskovosť, bez perspektívy a taká minianketa hovorí, že horšie ako COVID a horšie ako ukrajinskú vojnu alebo ruskú agresiu na Ukrajinu vníma, vnímajú ľudia vaše vládnutie a hlavne tá bezperspektívnosť, čo s tým vlastne sa ide ďalej robiť. A z takéhoto zneužívania štátnej moci pre cenzúru a pre zatváranie ľudí na základe vôle jediného alebo dvoch ľudí vychádza aj to, že niektorí ľudia sa chcú natrvalo odsťahovať zo Slovenska... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis