Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5.10.2021 o 18:45 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.10.2021 18:45 - 18:47 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 rokovacieho poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 672. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cieľom novely je zaviesť pre zamestnávateľov možnosť regulovaného spôsobu motivovania svojich zamestnancov alebo zamestnankýň k zaočkovaniu proti ochoreniu COVID-19.
V zmysle súčasnosti platnej legislatívy je neprípustné akékoľvek, sú neprípustné akékoľvek úkony zamestnávateľa smerujúce k zisťovaniu a podmieňovaniu výkonu povolania zaočkovaním. A predkladaná novela zavádza tri motivačné inštitúty, ktoré je možné využiť. Po prvé poskytnutie pracovného voľna na deň očkovania. Po druhé ďalšia dovolenka v rozmedzí jeden až päť dní a po tretie jednorazový finančný príspevok v maximálnej výške 275 eur ročne. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre niektorý z týchto inštitútov alebo aj pre ich kombináciu. Rovnako na strane zamestnanca alebo zamestnankyne je plne ponechané, či sa tohto motivačného programu zúčastní alebo nie. Toľko k predkladanému návrhu zákona.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 702 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 18:22 - 18:26 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.10.2021 18:22 - 18:26 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 11:33 - 11:35 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Chcem len skonštatovať, to čo vnímam z verejnosti, z profesijnej verejnosti, z občianskych združení, ako aj z bežných občanov. Tá konštatácia je nasledovná po určitom období beznádeje a dovolím si povedať aj temna bez viery v právny štát, tu svitla nádej a pomaly, pomaličky rastie krehká dôvera v právny štát, v právnu silu a tiež rastie nádej, že štátna moc, žiaľ v rukách polobláznov má koncovku a nebude môcť byť bezbreho zneužívaná. Toto je zásluha prokurátorského stavu na čele s generálnym prokurátorom. Tiež chcem povedať, že je potrebné vydržať v tomto boji, pretože vnímam priame ataky, tie priame ataky sú cez média, cez koalíciu ale aj cez špeciálnu prokuratúru na generálnu prokuratúru aj na generálneho prokurátora. Ale sú aj podprahové ataky, ktoré sú ešte horšie. Ten podprahový atak ma vyrušil teraz napríklad, keď sme schválili, že o po sedemnástej hodine príde špeciálny prokurátor a má jednu jednoznačne zadefinovaný termín. Ale jeho nadriadený generálny prokurátor tu referuje na trikrát, to je tiež nezmysel a tiež to vnímam ako podprahový atak na generálneho prokurátora a tiež podprahový atak je ten, čo zrejme ide predložiť spravodajca, lebo to nejdem ani komentovať čo to ide predložiť. Čiže je treba vydržať v tomto boji. Ja osobne a myslím si, že aj verejnosť to tak vníma, že nikde sa zatiaľ nestalo v konaní generálnej prokuratúry ani v konaní generálneho prokurátora, že bol porušený zákon 153/2001 v znení neskorších predpisov, ktorý jednoznačne hovorí, čo má generálny prokurátor urobiť. Čiže je netreba sa upokojiť a na záver poviem len to, že s uspokojením pri hlasovaní zoberiem správu generálneho prokurátora na vedomie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 14:57 - 14:59 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, z vašeho vystúpenia jednoznačne vyplýva skutočnosť, že nikdy v živote ste nič neobstarával ako verejný obstarávateľ ani ako obstarávateľ. Čiže to sú naozaj také teoretické konštatácie, ktoré majú ďaleko, ďaleko od praxe. Napríklad skonštatovali ste vo svojom vystúpení, že námietky, to, že námietky zdržujú proces verejného obstarávania, považujete za mýtus. To, verte mi, to nie je absolútne mýtus, ale je to fakt a skutočnosť.
Ďalej porovnávate percento zákaziek z hľadiska počtu, ale vy sa musíte zamyslieť nad objemom zákaziek z hľadiska ich predpokladaného rozpočtu, pretože ten je veľmi dôležitý a tie najkomplikovanejšie a najdrahšie majú vždy aj najviac námietok a aj najviac zdržujú celý proces. Nie je výnimkou, že rok a pol, dva roky sa naťahuje proces verejného obstarávania, a fakt je, že námietky treba výrazne zdynamizovať, inak sa na Slovensku nepohneme ďalej.
Nevidím ako problém to, že zákon zakazuje podávať zjavne neodôvodnené námietky, ktorých účelom je svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, respektíve smerujú k prieťahom a zdržovaniu procesu verejného obstarávania. Čiže toto tam podľa mňa je správne, takáto konštatácia, problém je, že kto urči, ktorá námietka je bezdôvodná, ktorá námietka zdržuje proces, ktorá námietka má za cieľ eliminovať proces verejného obstarávania, kto to určí a ako to určí. Toto vidím ako problém. Ale fakt, že zakázať námietky, ktoré sú bezdôvodné, je správne a v zákone má svoje oprávnenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.6.2021 12:00 - 12:02 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 581. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Ako už bolo povedané predkladateľom, ambíciou predkladaného návrhu zákona je znovuzavedenie dotácie na obedy pre deti v posledných ročníkoch materských škôl a pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí si plnia školskú dochádzku.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 594 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 15:19 - 15:28 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán generálny riaditeľ, dovoľte mi uviesť pár slov k strategickým zámerom Sociálnej poisťovne.
Predložený návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 je kontinuálny a správne zostavený. Je kontinuálny s predošlým obdobím, čo je správne, že nerozvracia celý doterajší postup, ale teda nadväzuje a má ambíciu vylepšiť a zrýchliť.
Čo mne svojím spôsobom sa zdá byť nevhodné, je to, že časy jednotlivých úloh sú posunuté, nevhodne posunuté, hovorím o tabuľke č. 5, prehľad strategických zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorá sa nachádza na str. 19 tohto strategického zámeru.
Ukončenie definované, v zámere ukončené definovanie... definované ukončenie stanovených cieľov nespĺňa požiadavky efektívnej realizácie strategických zámerov a to najmä v tom, že realizácia cieľa, rozvoj individuálneho účtu poistenia sa predpokladá ešte pred ukončením toho základu, a to je ten efektívny manažment kmeňových údajov. Sociálna poisťovňa má historicky nabalených vyše 40 informačných systémov rôznej veľkosti a tieto informačné systémy je treba vyčistiť a zjednotiť ich platformu, zjednotiť tie dáta. To je tá úloha, ktorá tu je definovaná ako efektívny manažment kmeňových údajov, a ukončenie tejto úlohy je do konca roku 2023.
S tým, že nespochybňujem tú ambíciu, ktorú pán generálny riaditeľ prezentoval, že to chcú urobiť s vlastnými silami, efektívny manažment kmeňových údajov, a že majú ambíciu zohnať na tie vlastné sily aj europrostriedky, ale navrhujem preto, a tak predkladám aj pozmeňujúci návrh, aby táto úloha alebo tento cieľ, to je cieľ SC-0101, aby sa posunul alebo posunulo ukončenie tohto projektu, tohto cieľa z roku 2023 na rok 2022. Máme ešte rok a pol a vlastnými silami sa to dá možno aj zrýchliť, aj zrealizovať, pretože, ako som už povedal, heterogénne informačné systémy a Sociálna poisťovňa stráca veľa energie, času aj peňazí tým, že musí stále opravovať údaje o tej dátovej základni, a hlavným cieľom takejto úpravy je urobiť ten základ pre všetky ostatné informačné systémy, základ vyčistený, dáta vyčistené, preto navrhujem, aby sme tento cieľ posunuli z roku 2023 alebo dali dopredu z roku 2023 na ukončenie na rok 2022 s tým, že rozvoj individuálneho účtu poistenca, to je zase ten cieľ SC-02 v tejto tabuľke, je definovaný na rok 2022 a je neefektívne robiť tento cieľ skôr, ako je efektívny manažment kmeňových údajov, to znamená na zlých základoch stavať takýto pomerne dôležitý, dôležitý zámer a cieľ.
Preto navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu nazvať tento cieľ nie rozvoj individuálneho účtu poistenca, ale zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť tento cieľ z roku 2022 na rok 2023, tak aby mohol stavať už na nových základoch, to znamená na tej oprave dátovej základne, alebo ako je to nazvané v prehľade strategických zámerov s názvom efektívny manažment kmeňových údajov.
Zároveň je veľmi dôležité, aj pán generálny riaditeľ to prezentoval, ďalšie úlohy alebo ciele, to je zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb. To je tá veľmi dôležitá elektronická zložka klienta a tam je definované ukončenie v roku 2024. Tam navrhujem, aby sme to ukončenie urobili v roku 2023. A takisto je digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia už na nových základoch, na tých kmeňových údajoch, tiež to skrátiť o rok, na 2023. A takisto ďalší cieľ MODA, modernizácia dávkových agend, veľmi dôležitý systém, tiež to skrátiť z roku 2024, ako je definované v tomto predloženom zámere, o rok, to znamená na rok 2023.
Čiže zjednodušene povedané, nezačať skôr niektoré úlohy alebo niektoré ciele, kým nie je vyčistená dátová základňa, to znamená efektívny manažment kmeňových údajov, aby sme mohli začať aj ostatné ciele, treba zrýchliť efektívny manažment kmeňových údajov a urobiť ho, ukončiť ho nie v roku 2023, ale v roku 2022. Naopak, rozvoj individuálneho účtu poistenca nazvať zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť ho o rok, na rok 2023, aby už mohol byť postavený na tých nových kmeňových údajoch. A takisto tie veľmi dôležité systémy, ako som už spomenul, elektronická zložka klienta, skrátiť z roku 2024 na 2023 ukončenie. Takisto digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia skrátiť z roku 2024 na rok 2023 a takisto modernizácia dávkových agend skrátiť z roku 2024 na rok 2023.
Včasnosť takejto realizácie efektívneho manažmentu a celej Sociálnej poisťovne a kmeňových údajov je nevyhnutná aj vzhľadom na požiadavky tretích strán a tiež na požiadavky e-governmentu.
Skrátenie uvedených cieľov, ako navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predložil, je nevyhnutné aj s ohľadom na poslednú možnosť využitia eurofondov, ktoré sú na to určené v reformnom zámere Sociálnej poisťovne na poslednú možnosť využitia eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 na tieto projekty, keďže iste viete, že posledná možnosť čerpania eurofondov je v roku 2023. Čiže zbytočne nám milióny ujdú, keď skončíme tieto projekty, ako sú definované v strategickom zámere na 2024, keď nemôžu byť potom preplatené z eurofondov.
Čiže má to dva ciele, zrýchliť a zvýšiť stupeň digitalizácie, elektronizácie v Sociálnej poisťovni a druhý cieľ je umožniť čerpanie eurofondov na tieto ciele.
Preto mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Vážneho na zmenu a doplnenie návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorý máte ako tlač 486.
Doterajší text návrhu uznesenia sa označí ako bod B a vkladá sa nový bod A, ktorý znie:
A. Národná rada odporúča, aby Sociálna poisťovňa:
A.1. prehodnotila termíny predpokladaného ukončenia vybraných zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré sú uvedené v časti 5 návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne, a zmenila ich nasledovne:
v časti
A. Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby
SC A1: Zvyšovanie kvality koncových služieb formou e-služby a osobného kontaktu
SZ A-SC1-01 – Zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC A2: Zvyšovanie intenzity proaktívnej komunikácie a zavedenie proaktívnych služieb
(SZ A-SC2-02) Veta "Rozvoj individuálneho účtu poistenca" sa nahrádza vetou "Zavedenie individuálneho účtu poistenca"
– predpokladané ukončenie – rok 2022 sa nahrádza rokom 2023
B. Informatizované procesy v modernej štruktúre
SC 1: Digitalizácia dokumentácie
(SZ B-SC1-01) – Digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC 2: Elektronizácia a automatizácia procesných činností
SZ B-SC2-01 – Modernizácia dávkových agend
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
C. Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov
SC 1: Zabezpečenie analytických údajov na podporu rozhodovania
SZC-SC1-01 – Efektívny manažment kmeňových údajov
– predpokladané ukončenie – rok 2023 sa nahrádza rokom 2022
Za ďalšie, to je A2, aby Sociálna poisťovňa informovala Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci každoročne do roku 2026, vždy do 31. marca príslušného roku o plnení takýchto cieľov.
Odôvodnenie som už povedal v úvode. V zásade sa jedná o dva aspekty, aby sme zrýchlili a umožnili vyšší stupeň elektronizácie Sociálnej poisťovne, či už vo vnútri poisťovne, tak aj v kontakte s klientom a s verejným sektorom. A takisto aby sme umožnili čerpanie eurofondov na tieto projekty.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2021 11:34 - 11:36 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Na úvod chcem poznamenať, že pandémia, samozrejme, má a bude mať dôsledky na verejné financie, ale takýto účet, ktorý teraz vy vystavujete, je neuveriteľný.
Zároveň chcem zdôrazniť, že skrátené legislatívne konanie slúži na to, keď dochádza k hospodárskym škodám, že vy kľudne môžte, nemôžte takto zostavovať rozpočet podľa pocitov, ale zostavovať rozpočet podľa faktov, a keď tie fakty prídu v septembri, v októbri, v novembri, na to je skrátené legislatívne konanie, tento parlament sa vie predsa zísť do troch dní a za jeden deň vyriešiť ten problém v skrátenom legislatívnom konaní, a nie takto ako to tu zbytočne predvádzate a zbytočne robíte konflikty medzi koalíciou. Však ten konflikt nám v podstate vyhovuje, ale zbytočne zavádzate aj verejnosť s takýmito požiadavkami.
Chcem ešte zdôrazniť, že veľmi málo alebo skoro tu neodznela ten pretlak peňazí, ktorý máte k dispozícii, k dispozícii. Jednoducho programové obdobie 2014 až 2020, tam ostáva vyčerpať skoro 9 mld., tak v roku 2021 vyčerpáte z toho jednu tretinu, to je 3 mld., lebo inak to prepadne.
Programové obdobie ’21 až ’27, tam treba aspoň 500 mil. vyčerpať, pretože treba ho naštartovať. Plán obnovy: 6 mld., tam treba možno 2 mld. vyčerpať, čiže vy máte momentálne disozi... disponibilných 4,5 mld. eur. A predstúpte pred verejnosť a povedzte, že ako to chcete vyčerpať. Tam je čistá katastrofa v tých eurofondoch, a to sú práveže tie štartovacie balíky, ktoré oživia ekonomiku, a tu sa nedeje nič. Nerobíte nič. Jednoducho najprv spustite to progresívne, to čerpanie eurofondov, ktoré sú zložitejšie, ale nielen rozdávať ako to robíte vy. Dokonca niektoré tituly sa prekrývajú medzi eurofondami a týmto rozdávaním v štátnom rozpočte.
Je to čistá katastrofa v eurofondoch a treba sa sústrediť na to a odúčtovať to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:30 - 17:32 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, veľmi nízka a slabá úroveň obhajoby. To znamená, že z toho vyplýva, že keď nemáte argumenty, tak útočíte a útočíte ešte veľmi chabo. Vymenovali ste dvadsaťpäť podozrivých, ani jeden obvinený. Vymenovali ste Ficove hodinky, čo nás po Ficových hodinkách a čo vás po Ficových hodinkách.
Súdnu mapu nekomentujem, tá tu odznela už často, ale vyhli ste sa kulantne odpovedi a vy sama viete prečo, že vaša firma si zobrala v mene klientov úver bez ich vedomia, že vaša firma defraudovala správny fond bytov, ktorého účel je úplne iný. To znamená, zakrývate tú tému, stále hovoríte len o súdnej mape, ale tie ostatné témy sú tu fakt zahmlievané a nechápem prečo. Na to by sme potrebovali tiež vysvetlenie.
Tiež by sme potrebovali hlbšiu analýzu toho, čo sa stalo s generálom Lučanským. O tom tiež ani slovo tu nepadlo. Každý to len zakrýva pod nejakú nezávislú komisiu, o ktorej ja pochybujem.
To znamená, tu sú témy citlivé, na ktoré treba odpovedať a kde by ste nás mali presvedčiť o tom, že naozaj to mienite dobre s tým rezortom spravodlivosti. Zatiaľ tu žiadnu takú aktivitu nevidím na vašu obhajobu, bez arogancie a bez útočenia na iných.
To znamená, že naozaj za každej vlády sa niečo dialo a deje, a keď budete vy vo vláde celé štyri roky, myslím, že nebudete, ale keď budete, tiež sa aj u vás udeje a už sa aj u vás deje niečo, to znamená, je to také, nehovorím, že je to správne, treba tých ľudí podozrivých obviniť, ale spravodlivým súdom obviniť a nie takéto, podľa mňa je to aj protietické, vyťahovať stále mená tých, ktorí neboli doteraz obvinení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 16:50 - 16:51 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda Blanár, dobre si to uviedol, ale veľmi okrajovo si sa dotkol toho úveru, ktorú si firma spriaznená s pani ministerkou zobrala s tým, že zažil som v živote všeličo, za socializmu bolo také heslo, ktoré väčšina z vás pozná, „kto nekradne, okráda sám seba a svoju rodinu“. Po revolúcii sa podnikalo, bolo to partizánske podnikanie a tiež som v tej oblasti zažil všeličo. Riadil som veľa firiem, veľkých firiem, takisto som zažil všeličo, ale nikdy som nezažil to, že si firma ministerky zobrala úver v mene klientov, ktorí o tom ani netušili, a dotiahli týmto proces falšovania alebo okrádania do „úplnej dokonalosti“.
Pred desiatimi dňami pán predseda vlády, pán Heger, tuto pri uvádzaní programového vyhlásenia vlády skonštatoval, že vláda Roberta Fica alebo vlády Roberta Fica uviedli Slovensko do tvrdého spánku v oblasti spravodlivosti. Ja teda konštatujem a vyzývam aj pána premiéra, aby sa nad tým zamyslel, že vaša vláda uviedla Slovensko nie do tvrdého spánku, ale do ťažkej a trvalej, keďže ide leto, letnej hybernácie v oblasti spravodlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis