Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2022 o 18:25 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 18:25 - 18:40 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Z hľadiska tohto zákona o ktorom vy hovoríte, prijateľné, a či sa rovná nečlenstvu v strane. Ja nehovorím o vystúpení zo strany. Lebo viete, je to strašne dôležité pre povedzme laikov typu mňa, ktorí budú čítať nejaké podmienky a budú sa k tým podmienkam musieť vyjadriť a musia nejakým spôsobom tie podmienky rešpektovať, prispôsobiť sa a hlavne teda vedieť, že je čierne čierne a biele biele.
Proste ja, mne ide o tú presnosť vo vašom vyjadrení. Ešte raz jednoznačne. Rovná sa prerušenie členstva v strane nečlenstvu v strane? Alebo je to nejaký iný problém. A teraz nehovorme o tom, kto čo kedy spravil, respektíve spraví a na koho je toto povedzme našité alebo nenašité. Ako ste to vy konkretizovali z hľadiska toho vašeho zdôvodnenia. Nie. Mňa to nezaujíma. Vôbec subjektívne ma nezaujíma nikto. Ani generálny ani špeciálny. Mňa zaujímajú presné podmienky z hľadiska zákona, ktorý vy teraz predstavujete, aby som tomu porozumel aj ja laik. Tá presnosť v tomto prípade, či existuje alebo neexistuje. Či to záleží na nejakom ako vy hovoríte mentálnom nastavení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 18:10 - 18:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Pán doktor, pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za odpoveď, ale myslím, že si trošku nerozumieme. Vy hovoríte o mentálnom nastavení z hľadiska nejakej politickej strany. Ja si myslím, že to mentálne nastavenie z hľadiska politickej strany môže byť aj bez toho, aby ste boli členom tej strany, ak teda hovoríme o tom mentálnom nastavení strany. Mne ide, ja skutočne nemám na mysli v rámci tejto faktickej poznámky, ani tej prvej, nikoho konkrétne. Skutočne nikoho konkrétne. Ja sa pýtam úplne priamo a presne, či je prerušenie členstva v strane z hľadiska tohto zákona, o ktorom vy hovoríte, prijateľné a či sa rovná nečlenstvu v strane. Ja nehovorím o vystúpení zo strany, lebo viete, je to strašne dôležité pre povedzme laikov typu mňa, ktorí budú čítať nejaké podmienky a budú sa k tým podmienkam musieť...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 18:10 - 18:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec, mám, samozrejme, laickú, laickú otázku na vás. Ako sa váš návrh zákona pozerá v tom zmysle, čo ste hovorili o tej činnosti v politických stranách, špeciálne na generálneho prokurátora? Ako sa váš návrh pozerá na členstvo v strane, ktoré bolo, ale už dnes nie je, hej, ale teda tá história toho členstva v strane existuje? To je jedna vec.
A ako sa váš návrh pozerá na pozastavené, resp. prerušené členstvo v strane v rámci týchto dvoch funkcií? To znamená, v podstate preruším si členstvo v strane, ktorej som členom, kandidujem, stanem sa generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom, ale to členstvo v strane mám len prerušené? To znamená pozastavené. To znamená, rátam s tým, keď v tejto funkcii nebudem, že v tej straníckej činnosti, resp. v rámci toho členstva v strane budem pokračovať. Je to, váš návrh sa pozerá na to prerušené členstvo v strane presne tak isto, ako keby ten dotyčný, ktorého sa to týka, či už teda generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor, nebol členom strany? Je to to isté z vášho pohľadu, alebo nie?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 15:40 - 15:55 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja vždy presadzujem vecnú, odbornú a konštruktívnu diskusiu a som rád, že aj napriek istým rozdielnym názorom v prípade krúžkovného vieme tu v tomto pléne pri tejto novele zákona takto tú diskusiu, diskusiu viesť, lebo to je jediná možná cesta, ako sa dopracovať k nejakému výsledku, pretože pán poslanec Viskupič správne poukázal na to, že chceme riešiť spoločne asi financovanie voľného času dieťaťa, už to tu bolo viackrát spomínané, že čo všetko je dôležité v dnešnej dobe, či už v postcovidovej alebo aj dobe informačno-komunikačných technológií. Ale aby sme to mohli riešiť, musíme mať na to nástroje a tieto nástroje musia byť efektívne, účelné, musia byť hospodárne a hlavne musia byť realizovateľné.
A preto som rád, že pán poslanec Viskupič poukázal na niektoré aspekty súčasne platného zákona, aj keď s účinnosťou od 1. januára 2023, že či ony budú realizovateľné, či budeme ich vedieť naplniť tak, ako v tom zákone napísané sú. A tu ja tiež vidím isté otázniky a toto by tiež malo byť ešte predmetom ďalšej diskusie. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 15:25 - 15:40 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne ešte raz za slovo. A chcem aj poďakovať za faktické poznámky, ktoré odzneli k môjmu vystúpeniu. Škoda, pán predseda ústavnoprávneho výboru, teda že sme chceli prioritne riešiť ten článok 2 a 3, lebo naozaj si myslím, že tento treba riešiť a, a naozaj aj to, čo uviedla pani prezidentka a čo uviedol pán poslanec Kyselica v rozprave, je pravda k tomuto. A myslím si, že tu by sa našiel, našiel konsenzus, keby sme doriešili niektoré možno drobnučké detaily.
Škoda toho článku 1, pretože, a to aj pán Kočiš povedal, pán poslanec Kočiš, ten register neviem, či je funkčný alebo či vôbec je zavedený ten register, informáciu takú nemám, môže sa aj mýliť v tejto chvíli. Možno, že už register funguje a, lebo ten je kľúčový vlastne pre poskytovanie tých aktivít voľnočasových detí, pretože tam majú byť transferované či už prostredníctvom zákonného zástupcu alebo ministerstva financií príslušné prostriedky, ktoré slúžia na úhradu tých výkonov pri poskytovaní tejto, tejto služby. A ak tomu tak nie je, tak bude to od prvého januára veľký problém, aj keď teda viem a som si vedomý toho, že zákon sa nachádza na Ústavnom súde. A teda ten do dnešného dňa ešte teda nepovedal svoje slovo a nevieme, či to teda bude od 1. januára táto časť predmetného zákona platiť alebo nie.
V každom prípade by zákonu, by vlastne jednotlivé vládne inštitúcie mali vychádzať z toho, ako keby zákon platil od 1. januára a pripravovať, či už aplikáciu alebo, alebo tú registráciu. Ak aj Ústavný súd rozhodne inak, aby sme neboli teda možno pred Vianocami prekvapení z toho rozhodnutia a, a neboli nachystaní na systém, ktorý by mal byť platný od 1. januára 2023.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 15:25 - 15:40 hod.

Habánik Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán presedajúci.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Pri prerokovaní samotného návrhu zákona bola tu v pléne pomerne široká diskusia a táto sa odohrávala nielen tu v pléne, ale aj v médiách aj vo verejnosti a tá diskusia sa viedla najmä k tomu, či a akým spôsobom má byť takáto, takýto zákon prijatý. Veľmi dobre vieme, že tá diskusia sa viedla k tomu, či tento zákon má byť prijatý v skrátenom legislatívnom konaní s osobitným negatívnym dopadom na rozpočty územnej samosprávy, či máme alebo nemáme pripravenú príslušnú aplikáciu a zavedený register oprávnených osôb, ktorí môžu poskytovať voľný, voľný čas dieťaťu.
Žiaľ, touto novelou sa tieto kľúčové výhrady, ktoré boli pomenované už vtedy, neodstraňujú.
Osobitne chcem poukázať na negatívny dopad na rozpočty územnej samosprávy, pretože ak by sme dokázali vyriešiť tento problém, tak si myslím, že by nikto nemal problém s tým, že by sme zvýšili a zlepšili financovanie a zefektívnili financovanie aktivít a voľného času našich, našich detí.
Čo sa týka článkov 2 a 3, ktoré sú predmetom samotnej novely, v zásade s nimi možno súhlasiť možno na ten aspekt, kto má alebo nemá byť správnym orgánom pri určovaní pokút, ale riešenie záškoláctva aj v predprimárnom vzdelávaní má svoj význam. Preto možno, ak by sme dokázali ten článok 2 a 3 vyňať niekde do samostatnej novely, tak som presvedčený o tom, že by našiel pomerne širokú zhodu v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, lebo tento problém sa naozaj netýka lenmarginalizovaných skupín obyvateľstva, ale je pomerne širší a aj istá represia alebo snáď aj Damoklov meč v podobe sankcie je možný alebo jedným z riešení odstránenia tohto negatívneho javu spoločnosti.
Toľko v rozprave z mojej strany. Naozaj je škoda, že touto novelou neriešime nejakým spôsobom ten dopad na rozpočet územnej samosprávy, pretože dnes, v dnešných krízových časoch naozaj územná samospráva sa bude potýkať s tým, ako pre budúci rok, pre rok 2023 zostaviť vyrovnané rozpočty na bežnom účte, a toto bude ich kľúčová agenda a my im vlastne ešte, by som povedal, zhoršujeme ten výhľad pre rok 2023 a ďalej. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne. V konečnej miere aj pán poslanec Kočiš isté veci pomenoval. Ja by, si tiež osobne myslím, že čo sa týka tých prosociálnych návrhov, nemali by sme sa deliť, že či to predkladá koalícia alebo opozícia. Dôležitý je ten konečný výsledok, ktorý z toho vyplýva. Ale, a to hovorím veľmi otvorene, zvykli sme si už na to, že, bohužiaľ, je to hlavne poslanecký klub SME RODINA, ktorý to delí. Možno v opozícii schvaľuje, podporuje, keď je v koalícii a pri vláde, tak to ruší. A v tomto prípade som rád, že si možno uvedomili kolegovia z tohto klubu, že ten príspevok je dôležitý, aj to rozširujú dokonca ešte aj o, o ten rodičák. Takže každopádne podporím.
Možno k tej poznámke, pani poslankyňa, vaša, že zobrali ste vietor z plachát opozícii. No nezobrali. Opozícia reagovala prvá. Vy idete až následne, ale vôbec mi to nevadí pre to a na to, aby som tento váš návrh nepodporil. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2022 9:55 - 10:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady.
Vážené kolegyne, kolegovia, pani predkladateľka, pani spravodajkyňa, dovoľte mi, aby som sa v krátkosti zapojil do diskusie k tomuto návrhu, ktorý v konečnej miere pokladám za dobrý, potrebný, ale možnože si je treba trošku pripomenúť aj istú genézu, ktorá predchádzala tomuto, tomuto návrhu zákona, pretože možno až po nejakom detailnejšom preštudovaní Matovičovho takzvaného protiinflačného balíčka alebo prorodinného balíčka som bol jeden z prvých, ktorý začal nahlas kritizovať fakt, že súčasťou tohto kontroverzného balíčka viacerých zmien je aj nenápadné ukradnutie príspevku na školské potreby pre prvákov. Som presvedčený, že drvivá väčšina ľudí aj kolegov, poslancov, ktorá hlasovala za tento návrh, si to ani neuvedomila, možno sa k tomu ani nedostala, že toto je súčasťou, lebo sa to vymykalo logike, keď hovoríme o prorodinnom balíku, aby sme brali stovku pre 60-tisíc detí, ktoré nastupujú do prvého ročníka, pretože tá stovka, to nie sú len základné školské potreby a, ja neviem, prezuvky a ďalšie veci. Veľa skromnejších rodín a možno detí sa z toho dokázalo zabezpečiť aj z hľadiska základného ošatenia a obutia, pretože v tom období ešte sa za tú stovku relatívne dalo nakúpiť viac možno, ako je tomu dnes.
V konečnej miere však tento návrh zákona som ešte ako minister v roku 2019 zavádzal a treba povedať, aj to krátke obdobie fungovania sa jednoznačne osvedčil. Ja chcem poďakovať, že vtedy aj opozičný poslanecký klub SME RODINA podporil tento návrh ministra práce. Každopádne som presvedčený o tom, a opakujem to ešte raz, že bol dobrý, a myslím si, že, že ten základný cieľ, ktorý mal pokryť, aj pokryl. No ale treba povedať, že nie je dôvod, prečo by štát na základe niektorých krátkodobých vrtochov zmien, priorít súčasného možno až legendárneho ministra financií už nemal prispievať na školské pomôcky, ktoré rozhodne nie sú len lacnou záležitosťou, no a jednoducho ich cena neustále rastie. Preto sme zapracovali do toho návrhu zákona, keď sme ho prijímali, aj valorizáciu, aby zohľadňoval to, čo sa vonku deje, to znamená infláciu. Nehovoriac o tom, že dnes je to veľmi, veľmi výsostne, výsostne aktuálne.
Nečakal som, kým si tento nepochopiteľný a prekvapivý krok jednoducho všimnú aj viacerí rodičia, začne jednoducho veľmi veľká kritika, ale hneď na následnú júnovú schôdzu som predložil do parlamentu poslanecký návrh zákona, ktorým som mal záujem opäť tento príspevok zaviesť, aby jednoducho pokračoval ďalej, lebo mal končiť v septembri tohto roku a mali sme eminentný záujem, aby tento príspevok pokračoval aj ďalej. Možno nie tých 100, ale už teraz to vychádzalo na 106, možno 110 vzhľadom na valorizáciu, valorizáciu eur. Samozrejme, že bol som aj zvedavý, ako sa k tomuto návrhu postavia viacerí tí, ktorí hlasovali za ten protiinflačný balíček. No podpora neprišla. Bolo tu päť a pol človeka a parlamente aj pri hlasovaní. Ja chcem oceniť, že z poslaneckého klubu SME RODINA to bola pani poslankyňa Krištúfková, ktorá tento návrh jediná podporila. To znamená aj z morálneho hľadiska má plné právo ho dneska predkladať, pretože ona sa prihlásila k potrebe tohto, tohto príspevku aj v čase, keď ho predkladal vtedy už opozičný, opozičný poslanec.
Ale každopádne je tu istá schizofrénia, pretože u klubu poslancov SME RODINA sme si viackrát zvykli, že niečo dobré podporili, v nejakej ďalšej fáze to zrušili, ale v tomto prípade som veľmi rád, že prišli na to, že je to potrebné, a opäť s tým návrhom prichádzajú aj napriek tomu všetkému, čo teraz hovorím z hľadiska tej procedúry, garantujem, že klub poslancov strany, ktorú reprezentujem aj ja, to znamená SMER-u - sociálna demokracia, podporí tento návrh. On je celkom prirodzene rozšírený vzhľadom na to, aby nebolo treba čakať na ďalších šesť mesiacov, o ďalšiu vec, ale pozitívnu vec, ktorú takisto jednoducho vítame, ale, ale možnože je treba túto otázku aj takto trošku pripomenúť, lebo ja som bol veľmi sklamaný v tom júni, keď to nenašlo absolútne žiadnu odozvu, a to aj napriek tomu, keď som sa s viacerými s vami bavil po prijatí toho Matovičovho prorodinného balíka, povedali mi, že nevedeli o tom, že takáto zmena, že to vypustenie toho, toho príspevku v tom materiáli je. No asi to bolo v súlade s rozmýšľaním predkladateľa z hľadiska prorodinných opatrení zobrať tú stovku pre tých 60-tisíc detí, prvákov, a to aj napriek tomu, že to bolo potrebné, osvedčilo sa to a každopádne je v tomto prípade treba, treba v tomto prípade každopádne pokračovať.
Takže možno toľko len k tomu. Ja oceňujem, že ten návrh je tu.
Pani poslankyňa, som presvedčený, že to máte prediskutované aj širšie s terajšou koalíciou, že sa nedostaneme k tomu, že nakoniec to podporí opozícia a možno klub, klub SME RODINA, pretože v tom prípade by to bolo, by som povedal, ďalšia jedna veľká chyba a myslím si, že v tomto roku ďalší reparát na prijatie takého opatrenia by už ani nebolo možné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

20.9.2022 15:25 - 15:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
No, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Cmorej, ja si zachovám tú časť toho vystúpenia, kde som sa snažil byť v maximálnej miere pragmatický, odmietam tie vaše chyby, morové rany, no nebolo to dobré. Bolo. Bolo to dobré preto, že my sme udržali systém. A dokonca aj druhý pilier na rozdiel od susedných krajín, kde možno boli vyši liberáli, kolegovia politickí a stranícki pri moci a postupovali nejak úplne inak. Stojím si za tým.
To, o čom sme hovorili a k čomu smerovali aj tie moje poznámky z hľadiska vyhodnotenia nebolo otázka druhý pilier áno alebo nie, ale vyhodnotiť jednotlivé zmeny, ktoré v predchádzajúcom období sme do toho vniesli. Do akej miery sa osvedčili, čo je dobré, čo nie je dobré a ako ďalej. Ale top je úplne logické. Tak by sa malo pri každej jednej novele jednoducho postupovať. No a to čo som, ste trošku viacej možno že skloňoval a hovoril smerom do minulosti, no bola otázka rizika a rizikovosti. Ale vlastné sociálnym demokratom. Ja sa k tomu hlásim. Hlásim sa k tomu aj teraz, pretože táto aktuálna novela nemá šancu ochrániť sporiteľa pred rizikom. Na tom sa zhodneme. Som presvedčený, že miera rizika pri investovaní je vždy priamo úmerná miere možnosti výnosov. A tým pádom majú sporitelia buď aspoň garancie základu alebo treba to jednoducho pustiť a risknúť, skúsiť šťastie na tých akciových trhoch bez, bezbremne. No a čo sa týka samotného programového automatického presunu, nikdy nemôže byť ochranou pred rizikami investovania. Za tým si stojím. No a ak dovolíte, na koniec ešte jedna taká osobná poznámka smerom k vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2022 14:25 - 14:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa, ale trošku som si písal tie poznámky, pretože som chcel veľmi konkrétne reagovať na kolegov. Oceňujem, že tá reakcia je, je veľmi pragmatická, konkrétna. Ale viete, tie moje odpovede budú relatívne o to, o to jednoduchšie, pretože po prvé, nepostupovali sme ako postupovali sme Češi, Poliaci, Maďari. My sme to udržali. My sme hľadali spôsob ako to udržať a jeden z tých prostriedkov boli aj tie garancie, ktoré súviseli s tým presunom tých ľudí. To bolo ďaleko iné. Zodpovednejší prístup ako napríklad uplatnili naši kolegovia, kolegovia z krajín V4. No a čo sa týka tej iniciatívy DSS-iek a iniciatívy sporiteľa, možno že by bola otázka, pán Cmorej, že koľko to bolo záujem a iniciatíva DSS-iek a koľko samotných sporiteľov. Ja som naznačil konkrétne z mojej rodiny dve deti, ktoré automaticky reagovali a z ich popudu prišlo k zmene toho ich, toho ich zaradenia, proste presunutia do tých, do tých akciových fondov.
No a čo sa týka, pán Lehotský, prvý pilier nie je dlhodobo udržateľný. To som počúval osem rokov. Ale viete, čo sme my dokázali? Spomenul som ten rok dvanásť, resp. trinásť 1,4 mld. Vy ste hovoril o tom, koľko narástol objem prostriedkov na dôchodky a napriek tomu sme my dokázali zabezpečiť vyrovnaný rozpočet Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, lebo to navýšenie bolo ešte viac ako. To znamená, že záleží to skutočne nielen od veľmi veľa vecí. To znamená otázka zamestnanosti, produktivita práce a napríklad aj to, čo som naznačil, o čom sa vážne diskutuje, a to je nejaká daň alebo ja neviem odvod z robotou a zariadení v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie. To nie je niečo vymyslené... (Prerušené vystúpenie časomerom.)
Skryt prepis