Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.3.2022 o 17:11 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:11 - 17:11 hod.

Fico Robert
Pán predseda, v tomto parlamente sa dlhodobo prejavuje neúcta k akémukoľvek inému návrhu, takže ja sťahujem tento návrh späť. A vy tam nebučte ako takí barani. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.3.2022 17:11 - 17:11 hod.

Fico Robert
Pán predseda, schválili sme procedurálny návrh pána poslanca Šimka, ale ja navrhujem, dokončime hlasovania, po skončení hlasovaní nech dokončí pán Šimko návrh zákona, ktorý navrhuje, a potom ešte urobíme jedno hlasovanie. Poďme teraz hlasovať o tých návrhoch, ktoré máme pred sebou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2022 14:20 - 14:22 hod.

Zahorčák Viliam Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, pán poslanec Svrček svojím vystúpením poukázal na niektoré z problémov, ktoré tento zákon môže priniesť, aj možné riešenia, ale ja chcem povedať, že týmto zákonom § 36 ods. 2 sa prenášajú isté povinnosti na mestá a obce, a to najmä v súvislosti s poskytovaním ubytovania pre odídencov aj fyzickými osobami, teda obyvateľmi obce.
Za seba ako jedného z primátorov hovorím, že tejto kompetencii sa nebránime, viem si predstaviť, ako budeme napr. my v Michalovciach na úrade prijímať zmluvy medzi poskytovateľmi ubytovania a odídencami, ako budeme s nimi pracovať. Viem si predstaviť, hoci to zákon nevyžaduje, ako odkontrolujeme, či tento zmluvný vzťah nie je fiktívny, a viem si aj predstaviť, ako budeme postupovať pri povinnosti odídenca, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinne raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba ubytovanie poskytuje. Čo si však predstaviť viem ťažšie, je verifikácia toho, že príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich k dňu poskytovania dočasného útočiska odídencov, najskôr však do 26. februára 2022, ako sa uvádza v zákone.
Nie som ani proti tomu, nechcem a priori podozrievať poskytovateľov ubytovania z nekalých praktík. Z vlastnej skúsenosti viem, že aj teraz mnohí z nich to robia nezištne a mnohí, myslím si, ani túto zákonnú možnosť v budúcnosti možno nevyužijú. Upozorňujem však na to, že práve to spätné uplatnenie si nároku bude možno veľmi problematické, a čo sa týka fyzického odkontrolovania, prakticky nebude možné, preto si myslím, že vo vykonávacích predpisoch alebo aj v tomto zákone by predkladateľ mohol aj na toto pamätať.
No a v neposlednom rade aj otázka, verím, že na to budú aj do našich mestských pokladníc doplnené finančné zdroje z úrovne štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.3.2022 11:34 - 11:34 hod.

Vaľová Jana
Ďakujem veľmi, pekne, pán predseda. Dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:53 - 10:53 hod.

Vaľová Jana
Ja len chcem povedať, prosím vás, aby sme predložený návrh prečítali dnes, alebo teda prerokovali o 11.00 hod., odhlasovali, tak.
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:29 - 10:36 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám veľmi pekne. Pán kolega, ja s vami môžem súhlasiť, že zmluva je aktom dvoch strán, je to pravda. Ale zmluvu tentokrát schvaľoval parlament a v parlamente by sa mala odrážať vôľa ľudu. A keď ste si zobrali prieskumy, ktoré povedali, že dve tretiny Slovákov s touto zmluvou nesúhlasia, tak si myslím, že aj tento parlament by sa mal zaoberať tým, čo chcú ľudia a vlastne ako ľudia vnímajú takéto citlivé témy, ako je vstup cudzích vojsk na územie Slovenskej republiky.
Rovnako chcem povedať, že keď ste trošku poprepájali všetky veci, bohužiaľ, vláda má, koľko, 80-90 % jej ľudia nedôverujú. Tiež si myslím, že tiež by sa mal parlament zamyslieť vo všetkom, čo sa tu schvaľuje, pretože chápeme, že máte ústavnú väčšinu, ale ústavná väčšina by nemala, nemala potláčať vôľu občanov, aj keď v danom čase, lebo v danom čase ste presadzovali dané témy, a teraz sú iné témy, tak by ste sa viac mali o to opierať.
A už vôbec, možno počúvate, keď ste spomenuli pána Gottwalda, tak ja si myslím, že vy fakt idete tomuto, idete informáciám na území Slovenskej republiky zakrútiť krkom, pretože toto tu ešte nikdy nebolo, alebo bolo to v 50. rokoch, v 60., že boli cenzurované rôzne iné, ako bolo, ako bola Rádio Európa a podobne, čiže normálne prísun informácií je absolútny, absolútny a jednoducho na nejakých úvahách zakazujete ľuďom a robíte z ľudí bláznov, pretože ja si myslím, že každý súdny človek si dokáže vyhodnotiť informáciu, keď si vypočuje dvoch ľudí, to ako keby ste si vypočuli dvoch ľudí, a vy si z toho urobíte záver, ale vy normálne ľuďom nútite, čo si majú myslieť, čo majú rozprávať, a to práve možno tým, že vyjadrujú nesúhlas, ako vládnete, a vyjadrujú nesúhlas s tým čo sa vôbec na území Slovenskej republiky deje a tom svedčí vaša nedôveryhodná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

22.3.2022 10:20 - 10:21 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda, vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom Národnej rady ako spravodajkyňa k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplýva v § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. apríla 2022 a v gestorskom výbore do 25. apríla 2022.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.3.2022 10:03 - 10:04 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2022 13:53 - 13:54 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2022 10:10 - 10:25 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec, vy ste so mnou debatovali predtým, ako ste návrh podávali, vedeli ste, že som sa venoval reforme verejnej správy za prvej Dzurindovej vlády. Vaša snaha mi je sympatická, len, prosím vás, zdôvodňovať nejakými, a ja to poviem celkom otvorene, pseudofaktami potrebu demokratizácie, čo sa týka miestnej samosprávy, je nejak po funuse. Veď prijatím zákona 369 o obecnom zriadení a formovanie všetkého, čo s ním súviselo, a potom decentralizácia verejnej správy v dvoch etapách alebo troch toto všetko vyriešila. To, týmto to nezdôvodňujme, pretože to je za nami. Konsenzuálne, musím povedať. Slovensko má iný problém, ktorým sa všetci tí, čo sa venujú verejnej správe, zaoberajú, a to je komunálnou reformou. Je nefinancovateľná pre tento štát celá verejná správa pri tak rozdrobenosti Slovenska ohľadne obcí. To je jeden faktor.
Druhý, že či sú nejaké podmienky, ktoré je treba vytvoriť na odčleňovanie obcí. Tam sa možno, samozrejme, o tom rozprávať, ale zdôvodňovať to takýmto spôsobom a nejak sa pokúšať presvedčiť o tom, že je to tak potrebné, nepovažujem za rozumné.
A ešte jedna poznámka. No kto už by z časti, ktorá nejakým spôsobom získa nejakú väčšiu ekonomickú výhodu ohľadne ostatných častí, by nesúhlasil s odčlenením? To si neviem pre... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis