Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.10.2022 o 17:10 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2022 17:10 - 17:10 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Rozumiem tejto finte, ktorú tu pán doktor Krajčí použil, ale to by sme potom nemohli hlasovať ani o zákone ako o tak, ani o zákone, že si zvýšime platy alebo znížime platy v parlamente a tak ďalej. Je to evidentne, ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Ale to nie je procedurálny návrh.

Baláž, Vladimír, poslanec NR SR
Však to bol návrh, ktorý dal pán doktor Krajčí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 18:10 - 18:10 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne aj za tieto pripomienky alebo tie faktické.
No snáď jedna vec, že ak by sme sa tu začali baviť o tom, že kto je viac a kto je menej zodpovedný, to by bola asi cesta do pekla. To celkom tu nie je len, len pán poslanec, táto debata, ktorá sa týka akéhosi odvodu, alebo neviem ako by sme to nazvali, išla automaticky do hry a bola súčasťou debaty v rámci štvrtej priemyselnej revolúcie. Čo ona prináša, čo je potrebné urobiť v jednotlivých oblastiach a automaticky vyšla. To nevyšla odtiaľto, to vyšla prvýkrát, keď Slovensko bolo predsedajúca krajina v rámci Európskej únie. A vyšiel s tým môj nemecký kolega, ktorý povedal ako ďaleko sú v tomto smere pripravení, na a o tom sa viedla veľmi, veľmi dlhá debata potom v podstate dva dni. Ktoré to, celé to, celé to istým spôsobom obsahove zaujalo. Takže už o toľko len vysvetlenie smerom k vám. To nevymýšľali tu ani nejakí. Dobre, boli tam sociálni demokrati v tom čase, však aj sú teraz stále. Ale oni to mali tak hlboko a ďaleko rozpracované, že povedzme si úprimne, že asi sa Európa bude v tomto prípade orientovať aj podrobne a mini tieto veci minimálne prehodnocovať.
Takže ešte raz, nie zodpovednosť, nezodpovednosť, ale doba a, a veci a pozitívne veci lebo štvrtá priemyselná revolúcia prinesie len pozitívne veci. Samozrejme, že my sa jej nebránime, len automaticky musia rátať aj s tým, že tu budú aj nejakí dôchodcovia a je potrebné, aby tí dôchodcovia mali mať z čoho tú dôstojnú starobu o ktorej sa bavíme. Všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 17:55 - 17:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
mrzí je postoj sociálnych partnerov. Výhrady vážne výhrady mali odborári, zamestnávatelia, Jednota dôchodcov Slovenska, to sú inštitúcie, ktoré majú právo sa vyjadriť a niečo k tomu povedať, možnože medzi tým medzi tým pán minister s nimi sedel a povie nejaké výsledky ale z toho čo ja mám by som povedal ako doteraz tie poznatky, keď samotná Jednota dôchodcov Slovenska je proti tomuto, no tak nad tým sa je potrebné zamyslieť. Veď to je prvý pilier, ktorý sa ich bezprostredne dotýka i keď a ja beriem, že do istej miery terajší dôchodcovia budú zvýhodnení preto, že sa môžu tam niekde nájsť. Tento zákon ide proti budúcim dôchodcom a tam je to o čom sa bavíme čo je zakotvené v tej nešťastnej, nešťastnej ADH. Toľko možno taký, taký úvodný vstup do toho, ja nechcem vnášať do toho absolútny rozmer nejakého rozporu ale na druhej strane musím povedať, že tak ako aj ja ale aj moji kolegovia z klubu keď to ostane takto ako je to v tejto podobe, nie sme pripravení podporiť tento návrh. Ale myslím, že to pán minister tak trošku aj, aj ovláda. No, neviem čo všetko do toho vniesol pán Palko, pretože už niekde desať rokov dozadu KDH tu malo nejaké ambície, dokonca aj ponúkalo riešenie cez ten rodičovský bonus ale, ale myslím si, že takto ako postavil zase ak bude takto prijatý, vytvorí istú skupinu poškodených ľudí.
Ja viem ako som mal dlhé roky problém odškodniť tzv. starodôchodcov, to je tá kategória ľudí, ktorá bola znevýhodnená po prijatí tej rozsiahlej novely Kaníka a doteraz nie som presvedčený, že sme to absolútne poriešili, možno, že ani v tomto prípade nejde ale, ale v žiadnom prípade by tam nemali ostať proste ďalšie problémy, ktoré by sa niekedy v budúcnosti mali riešiť lebo potom nielen pocit ale aj reálne by som povedal zhodnotenie tých ľudí nemusí byť práve najlepšie. Zmenili ste tých 5 percent na 3 percentá asi je to dobré v tomto prípade pretože tam je asi tá najväčšia oponencia. Bolo tu jasne povedané koho sa nebude týkať ten rodičovský bonus. Treba povedať, že to je jedna pätina budúcich dôchodcov, to znamená, že každý piaty budúci dôchodca nebude mať zo zákona nárok lebo je v nejakej tej kategórie. Mňa najviac viete čo mrzí, to čo som sa snažil a treba povedať v čom sa aj dosť pokračuje možno aj pani Žitňaská osobne sa dosť zasadila o to, že aby boli trošku inak riešení ľudia, ktorí sa starajú hlavne matky, ktoré sa starajú o ťažko postihnuté deti svoje. Lebo to je kalvária, to je osud, oni sa jednoducho oddajú tej službe a to nie je na rok, na dva, to je na celý život. A oni nakoniec budú postihnutí, ich sa nebude týkať jednoducho tá možnosť toho rodičovského bonusu. Pýtam sa prečo?
Veď to sú ako Matka Tereza, ktorá, ktorá by si v tomto prípade mala prvá zaslúžiť, aby, aby mohla sa uchádzať o túto podporu, ona bude z toho jednoducho vyňatá. Nejdem na tie ďalšie kategórie toto vidím ako taký, taký styčný bod, ktorý tam veľmi trčí a nenachádzam odpoveď nato. A očakával som, že toto sa bude, budete snažiť nejakým spôsobom vyriešiť pretože oni nemajú inú alternatívu tie matky len sa starať a ja som veľmi rád a bol by som veľmi rád, aby sa im valorizovali a stále navyšovali tie, tie príjmy, ktoré z toho majú a bol by som veľmi rád, aby boli úplne inak riešené z hľadiska, z hľadiska dôchodku. No a my tu máme aj alternatívy, čo ma prekvapuje, že doteraz nebol záujem a k tým alternatívam jednoducho dostať. My sme tú alternatívu čo sa týka odškodnenia v úvodzovkách tých matiek zato, že zato, že sú matkami mali niekde úplne inde. Veď sme to riešili v súvislosti s rodičákom. A to je príjme čistý príjem, ktorý mala matka predtým. Prečo nejdeme takýmto spôsobom odškodniť? A to sa bude priamo týkať tej matky priamo toho odškodnenia, to je áno, pokladám aj za veľmi dôležité lebo v tejto chvíli to úplne dotiahnuté táto otázka jednoducho nie je.
No, hovoril som o tom aj v prvom čítaní. Česi to vyriešili tak, že iba ženy matky a po druhé, maximálne nejaké percento z odvodov no ale podieľa sa aj to dieťa svojimi percentami a to je už úplne iná rovina. To je aj solidarita, to je spoluúčasť na tom a tomu s týmto by som sa vedel stotožniť. Lebo v takomto prípade to nielen nejaký boží dar, že mám šťastie, že mi dieťa zarába o niekoľko viac ako tí ostatní, a preto ja mám nárok na vyšší, vyšší rodičovský bonus. Kladiem si otázku, prečo v tomto prípade majú byť potrestané deti, ktoré sa dobre vychovali, majú vzdelanie a majú to nešťastie, že robia napríklad na úradoch práce za 700 alebo 800 eur brutto s vysokou školou. V zdravotníctve koľko je takýchto. Veď koniec koncov aj to školstvo stále nie je o tom, žeby, žeby ako a popritom sú to dobre vychované deti, na ktoré môžu byť rodičia hrdí ale sú do istej miery potrestané zato lebo nebudú sa môcť takýmto spôsobom odvďačiť ako, ako tie, ktoré majú iný príjem z možno z nejakých iných, iných dôvodov. No a teraz tá ADH. Trvale zníženie ADH, to je trvalé, to je 5 percent menej ako bolo doteraz čo sa týka, týka priemernej mzdy, 5 percent dole. Dobre, na budúci rok to podľa materiálu, ktorý predložil pán minister Krajniak za mínus 7 eur, potom tuším 21 či 22 neviem, ďalej nevyčíslil koľko je to menej, ale o dva roky títo, ktorí pôjdu teraz do dôchodku budú mať mesačne o 22 eur menej. Možno z toho platia tí, ktorí teraz berú bonusy rodičovské. Ale pýtam sa prečo?
A nehovoriac o tom, že som tu použil v to prvom vystúpení nejaké tabuľky, ktoré hovoria o tom koľko Slovensko z HDP dáva, dáva na dôchodky. A sme v trojici najhorších, V4 je ďaleko, ďaleko lepšia pred nami. To znamená, prečo nejdeme do toho, že v tomto prípade možno ideme systémovo prehodnotiť aj tie odvody, teraz myslím aj tie štátne a nebudeme sa báť len toho, že to bude Slovensko prestárle. Pretože toto sú prostriedky, ktoré pôjdu celkove na tých, na tých dôchodcov čo sa týka tých percent z toho HDP. Neviem to sú všetko veci okolo, ktorých by bolo treba veľmi, veľmi konkrétne diskutovať a zdá sa mi, že v tomto prípade sme celkom nevyužili ten, ten časový priestor. A to nehovoriac o tom, čo sa týka doby dožitia, ktorá je relatívne veľmi výhodná, má stále je tu istý progres aj u nás tak ako v celej Európe. Čo ja viem posledné štatistiky sú o tom, že ženy 80,34 roka a muži 73,756 roka sa dožívajú. no ale tá tragédia je niekde inde a to je dožitie v zdraví. 54,6 roka je, je u žien a muži 55,5 roka, veď to je o 20 rokov u žien a 25 rokov u mužov rozdiel. Človek podľa tohto, ktorý pôjde do dôchodku, narodil sa 2003 to znamená, že má nejakých 19 rokov a keď pôjde do dôchodku ak by ostali terajšie, ktoré sú, že tam ten strop je 64, pôjde do dôchodku ale podľa tohto nového pôjde 69. Samozrejmá vec, že adekvátne sa to bude asi, asi ďalej zvyšovať ale je to logické, že, že tieto parametre sú nastavené v tomto prípade jednoducho k tomu.
To znamená, že tá ADH no a tých 40 rokov, pán minister vzbudil ste veľký záujem pozornosť. Ja keď som sa stretal v tom čase ešte ako minister alebo po skončení toho obdobia aj s odborármi veľmi tú vítali, pokiaľ nezistili konkrétnosti okolo toho. Lebo v podstate je to istá, istá obdoba predčasného dôchodku áno s inými parametrami lebo tam nie je ten istý by som povedal odčítanie toho bonusu no ale plus mínus je to jedno a to isté. Ja tu mám taký nejaký, nejaký rozpočet odpočet, ktorý sa týka tých dopadov lebo to nie sú len tí 0,3 percenta, to keď si zráta stráca pri výpočte au na ADH z toho vyplývajúcej a keď tie parametre všetky zráta, to je rozdiel 7 až 10 percent. To znamená, ak by mal brať ja neviem 800 eur čo pre budúcnosť je asi reálny nejaký dôchodok, no tak možno nejakých 70 eur bude, bude mesačne poberať menej. To len z toho, z tohto titulu to znamená, že tie dopady tam sú, sú veľké a potom treba povedať otvorene, že komu sa to platí a komu sa to neoplatí, lebo predčasný dôchodok bol určený v prvom rade pre tých, ktorí si neboli schopní nájsť už prácu alebo ich zdravotný stav bola taký, že radšej akceptovali ten predčasný dôchodok hoci vedia, že to nie je jednorazové. To je predčasný dôchodok doživotne. To znamená, na tých 20 rokov nakedy sa plánuje každý, každý jeden ten dôchodok.
No možno toto ako k tomu a nie je tu pán Ledecký, pretože mne celkom nedalo s tým čím argumentoval čo sa týka tej udržateľnosti. Tú udržateľnosť ja som počúval osem rokov, kde kto skade z Bruselu alebo neviem s kadiaľ zo Svetovej banky prišli strašili, strašili a strašili. Ale tá, tá správa je trošku niekde inde. O 50 rokov priatelia, v 2070 9,8 percenta predikcia výdavkov dôchodkového systému voči HDP čo sa týka Slovenska, 11,4 priemer Európy ale Maďarsko 11,2, Česko 10,9, Poľsko 10,2, priemer je 11,4 nehovorím o tých vyspelých krajinách kapitalistických, ktoré teda západných, ktoré sú asi, asi niekde inde. Ale toto sú konkrétne čísla, to znamená, že a nehovoriac o tom, že dovtedy môže prísť úplne iná situácia stav, že ešte lepšie sa nám možno začne dariť zamestnanosti no sa samozrejme čím viacej ľudí robí tak tým je tam lepšie vytvorený priestor. No a stále je tam aktuálna aj otázka okolo, ktorej som tu aj občas hovoril, že príde čas, ktorý Nemci majú veľmi dobré pripravený ohľadom istých odvodov za, za roboty a jednoducho zariadenia štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá sa musí zakotviť aj niekde tu, aby tie dôchodky boli zabezpečené, to je logická vec. Toľko možno k tým mojim výhradám. Na škodu veci, možnože keby kolegyňa Hajšelová bola vystúpila predo mnou bol by som rád zareagoval aj na niečo čo je tam ale však ten priestor tu jednoducho asi stále je.
Viete, prosím, ešte je ústna rozprava ak si to medzitým naštudujeme len, len prečo viete sme v takom nejakom utajení a práve som čakal, že tie veľké mesiace, ktoré sme mali pred sebou sme mohli využiť práve na to, aby sme sa k tomu reálne vyjadrili, pretože všetci máme záujem nato, aby terajší ale aj tí budúci dôchodcovia mohli tak ako Ústava Slovenskej republiky hovorí žiť istú dôstojnú starobu, ktorú by im garantovala, garantovala aj ústava. Viete, taká posledná myšlienka moja úplne na záver, niekedy mám taký pocit a to nepatrí ani k vám možno všeobecne do našej spoločnosti, že často chceme riešiť dlhy budúcnosti lebo o tomto do istej miery hovoríme. No a my pritom trošku zabúdame alebo nemáme vysporiadané dlhy minulosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem poďakovať za tie pripomienky kolegov. Ale ak dovolíte, zameriam sa na dvoch. Na pána Viskupiča a na pána Šimka. To, že som pomenoval, že zlyhal trh, pán poslanec, dalo by sa hovoriť ďalej. Zlyhala Európska únia, zlyhali ďalšie inštitúcie, ktoré mali konať a mali konať ďaleko inak. Len trošku ma prekvapila tá vaša skratka, ktorú ste v tomto smere urobil, že jednoducho hlavný dôvod je v tom, že sa v predchádzajúcom období zlyhalo. Inak skratka hovorí, že lebo Fico. Ale to asi, to asi v tomto prípade, prípade jednoducho nie je. To, že to tak nie je, je o tom, že sme stále v trojke krajín, ktorá dáva najmenšie percento HDP na dôchodky. To ako ekonóm asi tieto veci chápete. Nehovoriac o tom, že my sme uchovali II. pilier, ktorý má z hľadiska budúcnosti svoj význam. I keď doteraz nie som celkom presvedčený, že či som postupoval úplne správne, či som nemal možno postupovať ako Maďari, Česi alebo Poliaci alebo ďalší. Ale je tu istý kapitál, s ktorým sa dá kalkulovať a z hľadiska udržateľnosti pre ten budúci, budúce obdobie.
Pán poslanec Šimko, 70 mil. eur z plány obnovy ide na digitálnu zručnosť dôchodcov. Pani Remišová hovorí, že 172-tis. dôchodcov sa vyškolí, vyučí, aby mohli následne vedieť s týmto pracovať. Vítam to. Podporujem to. No ale budú si môcť dovoliť zriadiť nejaké internetové pripojenie. Inak je toto teraz tá hlavná priorita, s ktorou vláda mala ísť. Tých 70 mil., keby možno mal k dispozícii teraz minister práce, tak s tým vie riešiť veľmi konkrétne dopady na niektoré cieľové sociálne skupiny, ktoré by si to veľmi, veľmi potrebovali. My riešime teraz digitálnu gramotnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 15:25 - 15:25 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral a veľmi dobre v akom stave je dôchodkový systém. A ja kvitujem, že a podporíme, samozrejmá vec, 14. dôchodok. Chcem samozrejmá vec v druhom čítaní doplniť, ale chcem poprosiť, pán minister, napriek tomu, že situácia je taká, aká je, aby ste sa pozreli na invalidných dôchodcov. Pretože tí prakticky najviac postihnutí. Nakoniec aj výška invalidného dôchodku je najnižšia, keď to zoberiete z tej skupiny ľudí, ktorí sú najviac postihnutí. To je tak, ako tí, čo postihnutí, ktorí sú na dávkach hmotnej núdzi, tak proste invalidní dôchodcovia a ešte najhoršie sú tam dve kategórie tých invalidných dôchodcov. I keď tá prvá je už veľmi malá, ale proste sú tam. K tým by sa, aj prídeme s pozmeňovacím návrhom asi k tým invalidným dôchodkom, proste, aby sa zvýšili. Pretože tá čiastka je.
A to isté sa chcem vrátiť k valorizácii tých 2 %. Viete, tých krikľúňov, ktorých je tu k prvému pilieru a vôbec k valorizácii, že veď zoberte si jednu vec. Že zvýšime dôchodky nie za päť rokov, ale za desať rokov o 20 %. Zoberme priemerný dôchodok, ktorý dneska vieme, aký je, a zvýši sa ten dôchodok o 20 %. Viete, aká je to čiastka dôchodku? A skúste si, tí, čo tu hovoríte, čo stále hovoria k prvému pilieru, že to treba zmeniť. Skúste si pozrieť, a to teraz hovorím, aj my sa máme za niektoré veci, čo hanbiť, od roku 2004, čiže od 1. 1. 2005, kedy bola dôchodková reforma 461 tridsiatka o koľko sa zvýšil priemerný dôchodok, proste veci. Samozrejmá vec bolo to poznačené určitými výkyvmi. To, čo sme tu hovorili, že deflácia, ale proste jednoducho títo ľudia, starí ľudia, hlavne penzisti sú najviac ohrození. Čiže vítam to. A proste podporíme to a prídeme aj s návrhmi... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Muňko Dušan
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral a veľmi dobre v akom stave je dôchodkový systém. A ja...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 15:10 - 15:10 hod.

Richter Ján
 

Vystúpenie v rozprave 4.10.2022 14:55 - 14:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda národnej rady. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, trošku som rozmýšľal či ísť do vystúpenia už v prvom čítaní, ale ja si myslím, že je dôležité aj v prvom čítaní, aby niektoré veci zazneli, možno by sme ešte hľadali nejaké možnosti ak sú tu vôbec ešte reálne možno potom čo dostal dôveru pán minister financií bude vedieť byť trošku štedrejší aj k dôchodcom a bude sa dať debatovať ešte možno aj o tom, či tých 70 percent sa nedá navýšiť aspoň na 100 percent i keď možno to celkom zďaleka ako nerieši celé tie naše problémy. Ale začnem s tým čo som možno, možno by som mal končiť. Nielen ja ale aj celý poslanecký klub strany SMER-sociálna demokracia podporí tento návrh v prvom čítaní s tým, že budeme očakávať, že do toho druhého čítania budeme spoločne hľadať ešte nejaké riešenia. Samozrejmá vec, že osobne si myslím, že teraz je potrebné ďaleko viac uvažovať nad tým, aby to nebolo jediné riešenie nejaká podoba 13. alebo druhého 13. dôchodku ako štátnej sociálnej dávky ale, aby sme možno spoločnej hľadali riešenia ako ďalej kompenzovať všetky tie dopady na seniorov a hľadia aj v iných oblastiach. Či už na priamo kešove alebo nejakým iným spôsobom ako kategóriu seniorov pomôcť pretože spoliehať sa len nato, že tu od 1. januára bude iná veľká vysoká valorizácia veď to je valorizácia, ktorá má pokryť v podstate infláciu, ktorá sa tohto roku vyskytuje aj tonie celú, pretože v tejto chvíli si myslím, že by mala byť nastavená trochu inak a neriešiť veci, ktoré sú aktuálne rok pospiatku a to ešte za prvý polrok.
To znamená, aj tu by sme asi možno mali zvažovať niektoré postupy podobne ako ich urobili Česi pretože tá situácia je taká ona si vyžaduje, aby sme riešili niektoré veci v konkrétnejšej dobe a až nie dôsledky, aby to nebolo tak ako čo ja viem, tu sa predtým prerokoval iný zákon, žeby to skončilo, že operácia sa podarila a pacient zomrel. Riešme toho pacienta vtedy keď tú reálnu potrebu jednoducho má a potrebuje. Hovoriť dlho o tom, že aká je situácia a enormné zdražovanie potravín, energie, bývanie, základné služby, v tejto chvíli možno by bolo, bolo, bolo plytvaním toho času, ktorý tu je pretože nielen pri tomto zákone ale aj pri viacerých zákonoch, ktoré ambícia a snaha bola hľadať opatrenia ako kompenzovať ako pomáhať ako riešiť túto situáciu. A toto je len nejaká, nejaká parciálna súčasť toho celého pretože sa to dotýka jednej skupiny ale veľmi, veľmi veľkej dôležitej a treba povedať, že sociálnej skupiny, ktorá na rozdiel od mnohých ďalších sociálnych skupín, ktorá tiež cíti tie, tie veľké dopady zdražovania si nie vždy je schopná sama pomôcť, pretože oni si už svoje odrobili a nie všetci dovolím si povedať drvivá väčšina z nich nie je schopná ďalej pracovať a práve preto prišla doba a situácia kedy musí pomáhať ďaleko viac štát. Nehovoriac o tom, že už aj keď aj všetci svetoví liberáli aj tí slovenskí uznali, že trh zlyhal a je potrebné, aby sa v tomto prípade o ľudí postaral štát.
Každopádne pán Sulík si asi asi už uvedomil, že to čo tu mal pred voľbami, že menej štátu a viac trhu je, je minulosťou. Ten život nás dostal do úplne inej by som povedal situácie a k tej sa treba jednoducho venovať a na tú treba reagovať. Dvadsaťdva rokov sme nemali takú infláciu ako je táto, dvadsaťdva rokov. To znamená, sme niekde úplne inde a možno dnes porovnávania aj keď ja som chcel hovoriť trošku viacej o tom 13. dôchodku ale, aby sme sa pustili do situácie čo vy, čo my a prečo. V tejto situácii asi celkom nie, lebo museli by sme sa dostať niekde hovorím dvadsaťdva rokov dozadu kedy bola obdobná situácia čo sa týka inflácie a čo je ešte horšie a čo ma ďaleko viacej mrzí, my sme sa dostali do roku 1991 viac ako 30 rokov dozadu kedy parita medzi životnými nákladmi to znamená, pomer priemernej starobnej penzie k priemernej mzde bol taký ako je teraz nejakých 41,8 percenta. Neviem, možno pán minister opravte ma ak máte iné čísla ale toto vychádza z čísiel, ktoré mám posledné zo štatistiky. Zle, veľmi zle, ideme, ideme niekde no dostali sme sa 30 rokov ďalej dozadu, to sa ako nedá nikomu vysvetliť, že musí tú situáciu vedieť zvládnuť a zvlášť nie osoba človek, ktorý je odkázaný na pomoc. Myslím teraz hlavne, hlavne tých dôchodcov tých seniorov. Preto je nevyhnutné im pomôcť a preto je nevyhnutné
=======
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 14:25 - 14:25 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za to vystúpenie, pán kolega, a som rád, že aj vy ste podporili špecialistov v ich raste, lebo naozaj s tým sa dá iba súhlasiť. Ja som to tiež vravel, že proste to je hybný motor celého toho systému. Bez nich sa nikde nedostaneme. Takže áno, o tom sa dá dlho rozprávať. Však možno, že raz ešte bude taká šanca, že prekopeme celý ten systém a pochopíme, že ako by to malo fungovať. Rozumiem aj tomu čo si vravel, že sme v určitom zmysle v strese a nikto nikomu nezávidí jeho pozíciu a držíme si všetci palce, aby to všetko dobre dopadlo. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.10.2022 14:10 - 14:10 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Všetkým veľmi pekne ďakujem za komentáre k môjmu vystúpeniu. Pre pani poslankyňu Kaveckú, ja som to čerpal zo zdrojov ministerstva zdravotníctva, ministerstva financií. Ja som si to nevymyslel. Takto to je, takto je to zaznamenaná vo všetkých análoch, tak to tam môžeme pozrieť. To ale nevraví no nič o tom, že sestrám netreba dať viac peňazí. Však ja s tým absolútne, samozrejme, súhlasím. Myslím si, že aj v príhovore toho čo povedal tu pán doktor Valocký je úplne jasné, že my sa musíme zamerať na to, aby sme sem dostali sestry a musíme si otvoriť iné okná v našich mysliach a dušiach, aby sme pochopili, že čo potrebujeme.
My jednoducho v krízovej situácii nemôžme riešiť to, že či je Európska únia spokojná alebo nespokojná. To takto jednoducho nemôže ísť. Nikde to tak nefunguje. Tu teraz kolega Muňko povedal, že naše absolventky zdravotných škôl odchádzajú mimo naše vlasti a úplne kľudne tam pracujú. Však to všetci poznáme tieto témy.
Prosím, každého kto tam v tom pracuje, aby si otvoril svoju myseľ, lebo bez toho sme absolútne stratení. Ďakujem ešte raz veľmi pekne za poznámky.
Skryt prepis