Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

8.2.2022 o 16:15 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

8.2.2022 16:15 - 16:18 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
To nemyslíte vážne? (Reakcie z pléna.)

Kollár Boris, predseda NR SR
Upracte si vlastnú koa... opozíciu, upracte si vlastnú opozíciu! (Pokrik: „Hej!“ Potlesk. Reakcia z pléna: „Urobte poriadok, pán predseda!“) Urobte si poriadok v opozícii, pán Fico! (Potlesk a smiech v sále.) Práve vás vaši opoziční kolegovia vypískali. (Potlesk. Reakcia z pléna: „Toto neni mafia, toto je parlament!“ Ďalšie reakcie z pléna, pričom pískanie neprestávalo.)

Fico, Robert, poslanec NR SR
Prerušte schôdzu. (Reakcie z pléna: „Prerušte schôdzu!“)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 15:39 - 15:39 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán podpredseda, za tejto situácie predsa nie je možné pokračovať. A ja preto predovšetkým navrhujem, aby bola zabezpečená prítomnosť predsedu Národnej rady. Predsa nie je možné, ak si niekto zoberie na seba takú dôležitú funkciu, ako je predseda parlamentu, aby sa niekde flákal. Ja neviem, kde sa fláka. Ja viem, že majú nejakú oslavu päťdesiatky, ale mňa to vôbec nezaujíma. V takejto vážnej situácii, kedy rokujeme o mimoriadne dôležitej zmluve, tu musí sedieť predseda Národnej rady a musí si urobiť poriadok. Ak si nevie urobiť poriadok, nech odíde z funkcie predsedu Národnej rady. Predsa nie je možné takto ďalej rokovať. (Potlesk a pískanie v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 15:35 - 15:36 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som bol prihlásený ešte pred prestávkou, aby som upresnil procedurálny návrh, ktorý podal pán predseda Fico, kde hovoril, že teda žiada, aby bol vytvorený priestor na to, aby pán podpredseda Blanár mohol prečítať vyjadrenie, resp. pripomienky alebo stanovisko generálneho prokurátora, ktorý rozdal, rozdal médiám. Samozrejme, mal na mysli, keďže to stanovisko je rozsiahle, aby to, aby to pán podpredseda mohol predniesť mimo vyhranený čas, ktorý podpredseda ako podpredseda Národnej rady má možnosť využiť, pretože v tom čase sa to nedá stihnúť.
Čiže, pán podpredseda, keď budeme uznášaniaschopní, keby ste dali o tom hlasovať, aby sa takýto priestor vytvoril, pretože pán podpredseda Grendel to vybavil s tým, že máte možnosť v rámci vašich kompetencií ako podpredsedu Národnej rady. Ale za 20 minút sa to určite stihnúť nedá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 14:25 - 14:25 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Pán predseda, pán podpredseda, mám dva pozmeňujúce alebo procedurálne návrhy. Generálny prokurátor, ktorému ste neumožnili vystúpiť v Národnej rade, poskytol svoje vystúpenie slovenským médiám. Samozrejme, že je k dispozícii už aj poslancom Národnej rady, a v tomto vystúpení sú tak závažné informácie a okolnosti, a keďže ide o vášho generálneho prokurátora, navrhujem (smiech v sále), aby ste vytvorili časový priestor na to, aby podpredseda Národnej rady Juraj Blanár mohol toto vystúpenie, ktoré bolo odovzdané slovenským médiám, prečítať pred Národnou radou. To je prvý návrh.
A druhý návrh je, keďže sa na mňa pán minister Naď obrátil niekoľkokrát, rád by som odpovedal na jeho otázky, ja som nič nepočul, takže poprosím nášho bývalého člena SMER-u, keby ešte raz prečítal ten svoj príhovor.
Ďakujem pekne. (Smiech v sále a potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:18 - 13:19 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali. Napriek tomu to nevylučuje ten pozmeňovací, teda ten procedurálny návrh, ktorý som podal.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nevylučuje. Dám o tom hlasovať.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Odcitujem: „Podľa § 88 zákona o rokovacom poriadku medzinárodná zmluva, pred ktorou ratifikáciou je potrebný súhlas národnej rady, sa prerokuje v druhom a treťom čítaní. O náležitostiach podľa § 74 rozhodne predseda národnej rady.“
A § 74 hovorí: „Národná rada na základe návrhu predsedu národnej rady určí aj lehotu na prerokovanie návrhu vo výboroch, ktorý im bol pridelený. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia.“ To znamená odo dňa vašeho pridelenia, čo bolo 4. 2. (Potlesk.)
To znamená, sa to vôbec nevylučuje s tým, čo ste povedali, že to je len v druhom a treťom čítaní. Napriek tomu, ak ste to pridelili 4. 2., tá lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:13 - 13:14 hod.

Blanár Juraj
Myslíme si a domnievame sa, že je potrebné, aby bolo aklamatívne hlasovanie, aby ľudia, občania Slovenskej republiky videli, ktorí vládni poslanci podporia tento návrh dohody, ktorou sa Slovenská republika zbavuje suverenity a rovnako vytvára vytvorenie vojenských základní (reakcie z pléna), základní po dobu minimálne jedenásť rokov na území Slovenskej republiky.
Toto je kultúra, pán predseda, týchto štváčov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:11 - 13:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
A druhý návrh, ak bude schválený program schôdze, tak žiadam prerušiť rokovanie 57. schôdze Národnej rady do času, kým predložený bod rokovania bude prerokovaný v určených výboroch v súlade s § 74 ods. 2 v nadväznosti na § 88 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Paragraf 74 ods. 2 hovorí o tom, že predseda určuje výbory s tým, že lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia. Keďže návrh bol pridelený štvrtého, nemôžme dnes rokovať o tomto návrhu. Toto hovorí rokovací poriadok úplne jasne. Nemôžme ísť do rozporu so zákonom o rokovacom poriadku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:09 - 13:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Prvý návrh procedurálny je vzhľadom k tomu, že tlač 879 nespĺňa náležitosti podľa § 69 a 70 zákona o rokovacom poriadku, resp. legislatívnych pravidiel, a to konkrétne vyhodnotenie súladu s právom EÚ, žiadam vrátiť tlač 879 predkladateľovi s odporúčaním, aby nedostatky odstránil.
Odôvodnenie: Podľa zákona o rokovacom poriadku, ako aj legislatívnych pravidiel doložka vplyvov, ktorej obsahom musí byť vyhodnotenie súladu s právom EÚ, je povinnou súčasťou predkladaných návrhov, aj pokiaľ ide o medzinárodnú zmluvu. Samotná zmluva v Európskej únii vo svojej piatej hlave upravuje všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie a o bezpečnostnej politike. A súlad čl. 21 a nasledujúce v tejto zmluve o EÚ je potrebné vyhodnotiť z hľadiska súladu s právom EÚ. Takisto aj predpisy ohľadom prania špinavých peňazí, ohľadom legalizácie príjmu z trestnej činnosti je potrebné zosúladiť s... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2022 11:18 - 11:20 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, len pred niekoľkými dňami sme z tohto miesta vzdali úctu ministrovi školstva Lászlóvi Szigetimu. Dnes nás znovu čaká, sme sa dozvedeli jednu smutnú udalosť, že vo veku 74 rokov zomrel v pondelok bývalý minister kultúry, slovenský spisovateľ Ivan Hudec.
Ivan Hudec vyštudoval medicínu a počas štúdia bol spoluzakladateľom študentského divadielka malých javiskových foriem Divadla u Rolanda, kde pôsobil ako autor, režisér, herec a organizátor. Po ukončení štúdia pracoval ako lekár v Žiline, v Bratislave a v Čadci. Po roku 1989 sa začal venovať politike a v rokoch 1990 - ´94 bol poslancom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1994 - 1998 bol ministrom kultúry Slovenskej republiky. Písal najmä romány a poviedky. Spoločne s Petrom Valom napísali trilógiu z veľkomoravského obdobia Knieža, Bratia, Kráľ Svätopluk. Ťažisko jeho literárnych aktivít spočívalo v oblasti prózy. Napísal tiež román Hriešne lásky osamotených mužov, zbierku poviedok Bozk uličníka, román Ako chutí zakázané ovocie, historický román Pangharty či románové novely Čierne diery. Experiment „láska“ napísal v roku 1989. Jeho prozaické diela vyšli v českom, maďarskom, poľskom, ruskom a ukrajinskom preklade.
Zomrel režisér, herec, organizátor, spisovateľ, lekár, politik a minister kultúry.
Česť jeho pamiatke!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:37 - 10:39 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pani poslankyňa vaše vystúpenie ma, priznám sa, veľmi potešilo, pretože sme spolu vo výbore pre verejnú správu. Potešilo ma z toho pohľadu, že ak človek, ktorý sa vyzná, chce objektívne povedať veci, tak takto to vyznie. To som veľmi rád.
Zaujala ma najmä tá časť, kde ste zvýraznili verejný záujem. Áno, veď verejná správa zabezpečuje služby vo verejnom záujme pre občana. To je jej poslanie a nazdávam sa, že je to výsostne to najdôležitejšie poslanie. Čo mi trošku chýba vo vašom vystúpení alebo chýbalo, keďže sa vyznáte vo verejnej správe, trošku do toho systému sa trošku postaviť. Veď tá samospráva dostala kompetencie v rámci reformy verejnej správy nejakým vývojom. Vieme, že sa na konci minulého storočia formuloval legislatívny a organizačný proces formovania verejnej správy najmä miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. A vieme aj, že teda vstupom do nového storočia ako nový štát pristúpil k významnej etape reformy verejnej správy a tam je treba hľadať to miesto samosprávy a na základe toho aj prijímať všetky zákony, celú legislatívu, ktorá nie je možná, ak ho má realizovať jedna súčasť verejnej správy, a veľmi výrazným spôsobom, aby nebola od samého začiatku účastníkom tvorby každej legislatívy. Pretože potom tu máme súdnu mapu, ktorá ide jedným smerom, máme tu zdravotníctvo, ktoré ide druhým smerom a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis