Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

8.2.2022 o 13:13 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:13 - 13:14 hod.

Blanár Juraj
Myslíme si a domnievame sa, že je potrebné, aby bolo aklamatívne hlasovanie, aby ľudia, občania Slovenskej republiky videli, ktorí vládni poslanci podporia tento návrh dohody, ktorou sa Slovenská republika zbavuje suverenity a rovnako vytvára vytvorenie vojenských základní (reakcie z pléna), základní po dobu minimálne jedenásť rokov na území Slovenskej republiky.
Toto je kultúra, pán predseda, týchto štváčov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:11 - 13:11 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
A druhý návrh, ak bude schválený program schôdze, tak žiadam prerušiť rokovanie 57. schôdze Národnej rady do času, kým predložený bod rokovania bude prerokovaný v určených výboroch v súlade s § 74 ods. 2 v nadväznosti na § 88 zákona o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Paragraf 74 ods. 2 hovorí o tom, že predseda určuje výbory s tým, že lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia. Keďže návrh bol pridelený štvrtého, nemôžme dnes rokovať o tomto návrhu. Toto hovorí rokovací poriadok úplne jasne. Nemôžme ísť do rozporu so zákonom o rokovacom poriadku. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8.2.2022 13:09 - 13:10 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Prvý návrh procedurálny je vzhľadom k tomu, že tlač 879 nespĺňa náležitosti podľa § 69 a 70 zákona o rokovacom poriadku, resp. legislatívnych pravidiel, a to konkrétne vyhodnotenie súladu s právom EÚ, žiadam vrátiť tlač 879 predkladateľovi s odporúčaním, aby nedostatky odstránil.
Odôvodnenie: Podľa zákona o rokovacom poriadku, ako aj legislatívnych pravidiel doložka vplyvov, ktorej obsahom musí byť vyhodnotenie súladu s právom EÚ, je povinnou súčasťou predkladaných návrhov, aj pokiaľ ide o medzinárodnú zmluvu. Samotná zmluva v Európskej únii vo svojej piatej hlave upravuje všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie a o bezpečnostnej politike. A súlad čl. 21 a nasledujúce v tejto zmluve o EÚ je potrebné vyhodnotiť z hľadiska súladu s právom EÚ. Takisto aj predpisy ohľadom prania špinavých peňazí, ohľadom legalizácie príjmu z trestnej činnosti je potrebné zosúladiť s... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 8.2.2022 11:18 - 11:20 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, len pred niekoľkými dňami sme z tohto miesta vzdali úctu ministrovi školstva Lászlóvi Szigetimu. Dnes nás znovu čaká, sme sa dozvedeli jednu smutnú udalosť, že vo veku 74 rokov zomrel v pondelok bývalý minister kultúry, slovenský spisovateľ Ivan Hudec.
Ivan Hudec vyštudoval medicínu a počas štúdia bol spoluzakladateľom študentského divadielka malých javiskových foriem Divadla u Rolanda, kde pôsobil ako autor, režisér, herec a organizátor. Po ukončení štúdia pracoval ako lekár v Žiline, v Bratislave a v Čadci. Po roku 1989 sa začal venovať politike a v rokoch 1990 - ´94 bol poslancom Slovenskej národnej rady. V rokoch 1994 - 1998 bol ministrom kultúry Slovenskej republiky. Písal najmä romány a poviedky. Spoločne s Petrom Valom napísali trilógiu z veľkomoravského obdobia Knieža, Bratia, Kráľ Svätopluk. Ťažisko jeho literárnych aktivít spočívalo v oblasti prózy. Napísal tiež román Hriešne lásky osamotených mužov, zbierku poviedok Bozk uličníka, román Ako chutí zakázané ovocie, historický román Pangharty či románové novely Čierne diery. Experiment „láska“ napísal v roku 1989. Jeho prozaické diela vyšli v českom, maďarskom, poľskom, ruskom a ukrajinskom preklade.
Zomrel režisér, herec, organizátor, spisovateľ, lekár, politik a minister kultúry.
Česť jeho pamiatke!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 10:37 - 10:39 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pani poslankyňa vaše vystúpenie ma, priznám sa, veľmi potešilo, pretože sme spolu vo výbore pre verejnú správu. Potešilo ma z toho pohľadu, že ak človek, ktorý sa vyzná, chce objektívne povedať veci, tak takto to vyznie. To som veľmi rád.
Zaujala ma najmä tá časť, kde ste zvýraznili verejný záujem. Áno, veď verejná správa zabezpečuje služby vo verejnom záujme pre občana. To je jej poslanie a nazdávam sa, že je to výsostne to najdôležitejšie poslanie. Čo mi trošku chýba vo vašom vystúpení alebo chýbalo, keďže sa vyznáte vo verejnej správe, trošku do toho systému sa trošku postaviť. Veď tá samospráva dostala kompetencie v rámci reformy verejnej správy nejakým vývojom. Vieme, že sa na konci minulého storočia formuloval legislatívny a organizačný proces formovania verejnej správy najmä miestnej samosprávy a miestnej štátnej správy. A vieme aj, že teda vstupom do nového storočia ako nový štát pristúpil k významnej etape reformy verejnej správy a tam je treba hľadať to miesto samosprávy a na základe toho aj prijímať všetky zákony, celú legislatívu, ktorá nie je možná, ak ho má realizovať jedna súčasť verejnej správy, a veľmi výrazným spôsobom, aby nebola od samého začiatku účastníkom tvorby každej legislatívy. Pretože potom tu máme súdnu mapu, ktorá ide jedným smerom, máme tu zdravotníctvo, ktoré ide druhým smerom a tak ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8.2.2022 9:45 - 9:47 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán poslanec, niektoré veci vám nerozumiem. Neviem, prečo miešate k tomuto zákonu generálneho prokurátora. Nerozumiem aj ďalším veciam, pretože v niektorých vašich vyjadreniach sám, samozrejmá vec, priečite to, čo hovoríte. Zabúdate, že podpredseda vlády, ja ten zákon dokonale som si preštudoval, u nás stále neplatí ústavné právo občana. To, čo ste tu hovorili, nie je pravda. Pozrite si judikáty Európskej únie. Ja berem, kde je plánovaná v územnom, v územnom konaní, že tam má byť priemyselná zástavba, bude priemyselná zástavba, ale kde má byť bytová zástavba. Ale nemôžte chcieť, to, čo sa robí proste, nehovoriac o tom, že tie úrady z hľadiska samosprávy niektoré nie sú ani vôbec vybudované. A treba povedať otvorene. Pokiaľ nespravíme poriadok vo verejnej správe a samospráve, pokiaľ nescelíme pozemky, pokiaľ nespravíme tie úpravy, ktoré musíme spraviť, tak tento zákon aj tak nebude platiť. Tak ako neplatí ani tento starý zákon.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 9:39 - 9:39 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán podpredseda, ja som miestne časti Bratislavy spomenul len potom, ako ich spomenul Martin Borguľa v rozprave a povedal som, že aby sa nebrali do úvahy len protesty miestnych častí, ale celého ZMOS-u, teda celého Slovenska. Nazdávam sa, že ani v tejto sále a ani v spoločnosti niet ľudí, ktorí by boli proti tomu, aby sa uskutočnila zmena stavebnej legislatívy z rôznych dôvodov, z ktorých mnohé ste povedali a aj ten zámer, ktorý máte, nie je asi zlý. Bolo by nemiestne, keby som povedal, že to tak nie je aj z vašej strany.
Čo je tu problém, a to je problém celej vašej vlády, že neberiete jednotlivé časti verejnej správy ako jej súčasti a ako celok. Myslím v tom, najmä čo sa týka miestnej a regionálnej samosprávy. Ísť do takejto zmeny legislatívy, ktorá sa dotýka priamo miest a obcí, pretože tak na Slovensku, ako aj na celom svete je každý občan obyvateľom nejakej obce alebo nejakého mesta a tá sa stará, samozrejme, od jeho narodenia až po jeho koniec o všetko. A robiť takéto vážne legislatívne zmeny bez toho, aby bol tu súzvuk, aby tu bola od samého začiatku spolupráca s týmto dôležitým subjektom verejnej správy, je nesmierna odborná a ešte väčšia politická chyba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2022 9:39 - 9:39 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pán podpredseda, máte pravdu, že zákon treba zmeniť, pretože je starý či stavebný zákon, ale aj iné veci. Ja sa ale vrátim k veci, čakal som od koalícii, že pokiaľ tento zákon prijme, že spraví najprv sceľovanie parciel. Pokiaľ sa nespraví poriadok v sceľovaní parciel, tento zákon nemôže byť účinný a nemôže byť dobrý. Môžte ho spraviť akokoľvek. To, čo ste presne povedali. Hlavne pokiaľ sa týka samospráv, proste jednoznačne nemôžu s tým pohnúť, majú problémy s vodárňami, majú problémy proste so všetkým. Treba si povedať v koalícii, že toľko peňazí, lebo to sa musí spraviť na etapy. Čiže, ak tie hlavné, pokiaľ sa týka mesta, treba povedať, že toto musíme spraviť a toto vyriešiť trebárs do troch alebo do štyroch rokov. To je ako prvá vec.
Druhá vec, súhlasím, že byrokracia, ktorá u nás je z hľadiska územného konania, potom stavebného konania, predlžuje sa to celé, samozrejme, rastú mzdy, rastú stavebné materiály, všetko ide ďalej.
Druhá vec, pán podpredseda vlády, treba si ale povedať jednu vec. Územný plán aj v Bratislave alebo aj v jednotlivých častiach Bratislavy, vy nemôžte zasahovať, nemôžte zasahovať je nová časť, ale nemôžte zasahovať, nie vy, ale to, čo robia mestá alebo štvrte, spravia územný plán, kde na jednej strane je zastavanosť 100 % alebo 80 % a potom povedia, že bude zastavanosť len 30 %. Sú rozhodnutia, judikáty, ktoré spravili v Bruseli, proste jednoznačné záležitosti. A hŕbu vecí, samozrejme, tento zákon, lebo ja to poviem otvorene. Snažíte sa niečo riešiť, ale máte proti sebe samosprávu, verejnú správu, proste všetkých máte proti sebe, pán podpredseda. Ja vám poviem prečo. Oni sa len tvária, že proste je to na prospech pre celú záležitosť. A ešte poviem kacírsku myšlienku úplnú vec. Čakal by som vtedy, pokiaľ sa nespraví, lebo každá reforma nemôže byť úspešná, pokiaľ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

8.2.2022 9:34 - 9:37 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážený pán poslanec, milý Martin, pekne si hovoril a nazdávam sa, že vecne z pohľadu tých zámerov, ktoré sú, a, samozrejme, odborne dobre. Povedal si, že sú tu nejaké kritické pripomienky z miestnych častí Bratislava. Ale naozaj by bolo na mieste povedať, že sú tu vecné, veľmi tvrdé a zásadné pripomienky z celého Združenia miest a obcí Slovenska aj z Únie miest Slovenska. Vzácna zhoda. Ja sa nazdávam, že aj oni, aj oni vedia, o čom hovoria. Aj oni hovoria o veciach, ktoré sa dotýkajú rozvoja miest a obcí. A pomohol by som si klasikom, takú jednu múdrosť, ktorú si ja netrúfam povedať: "Šedivá je, priateľu, teória a zelený je len strom života."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

3.2.2022 15:02 - 15:03 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Pán podpredseda vlády, mrzí ma, že podstatnú časť ste venovali všeličomu možnému, len nie odpovedi na moje otázky.
Ale v závere ste sa k nim dostali a možno vás to prekvapí, ale ja som bol milo prekvapený z vášho výroku, ktorý ste povedali kedysi pred dvoma rokmi, a som rád, že si teda za tým výrokom stojíte, len by ma zaujímalo, sú o tom také dohady, ako ste sa postavili vy ako člen vlády, keď sa hlasovalo o návrhu obrannej zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou, Spojenými štátmi americkými, ocenil by som vašu konkrétnu odpoveď.
A z tej vašej úvodnej časti odpovede len taká krátka poznámka alebo vysvetlenie. Viete, to neboli teroristi z Guantánama, to boli ľudia podozriví z napomáhaniu teroristom, teroristických organizácií, mnohí boli prepustení, nikdy sa ani nedostavili pred súd, pretože neboli priame dôkazy. Ja som nedávno pozeral veľmi dobrý film, volá sa to že Mauritánec, ktorý tam prežil mnohé roky, takže odporúčam aj vám, aby ste si ho pozreli. A naozaj tam boli ľudia držaní v neľudských podmienkach, častokrát šikanovaní a nemôžeme ich automaticky dávať, že za to, že boli zadržaní, boli, rovná sa teroristi. Tak len taká krátka moja interpretačná vsuvka. A ocením opäť ráznu odpoveď od vás, ako ste sa zachovali ako člen vlády pri prerokovaní obrannej dohody.
Ďakujem.
Skryt prepis