Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.2.2022 o 14:51 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 22.2.2022 14:51 - 15:14 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No najskôr musím konštatovať, že nemáme tuná žiadneho ministra vlády. Nielenže ministra, my tu nemáme ani kúsok ministra, ani kúsok, nikoho. Dokonca na tejto strane (rečník ukázal smerom doprava) máme dvoch poslancov koalície, tuná sú dvaja poslanci koalície (rečník ukázal smerom pred seba), pán predsedajúci (rečník ukázal smerom za seba), to je pán predkladateľ (rečník ukázal na spravodajcu), v podstate vás je tu šesť. Na jednej strane strašne fajn, lebo aspoň je tu kľud a aspoň nikto v tejto chvíli nemôže tvrdiť, že opozícia, respektíve koalícia tuná bude čosi vykrikovať. Predpokladám, že nie.
Ale ja som chcel začať niečím iným, dámy a páni. Ja som chcel začať tým, že aby sme si všetci uvedomili, že nám vládnu primitívi, nám vládnu totálni primitívi. A, bohužiaľ, tí primitívi stiahli aj tých neprimitívov, ktorí sú určite v tejto koalícii, a tí neprimitívi sa absolútne prispôsobujú týmto primitívom. A opäť nechcem nikoho urážať, ja len konštatujem. Primitív je normálny terminus technicus, je to človek na nízkom stupni kultúrneho a civilizačného vývoja alebo, keď chcete, je to človek zaostalý, nevzdelaný, proste človek, ktorý skutočne s tým civilizačným vývojom kdesi zaspal. A vy to viete veľmi dobre. Je tu, tento primitivizmus tú koalíciu úplne pohltil, nielen koalíciu, spoločnosť celú pohltil.
My doplácame na niekoľkých primitívov, ktorí sú vo vláde, ktorí sú v parlamente, ktorí sú všade, vo všetkých inštitúciách, kde v súčasnosti majú to hlavné slovo. A to je to strašne nebezpečné, že, bohužiaľ, tá kultúrna neprimitívna verejnosť sa týmto primitívom prispôsobuje. To je to najhoršie, čo nás mohlo stretnúť. To je to, s čím by ste si vy ako koalícia mali spraviť v prvom rade poriadok. Lenže to sa akosi nedá. Lebo je to veľmi pohodlné podľahnúť hlupákom, primitívom, nevzdelaným ľuďom. Proste opäť nikoho neurážam, konštatujem. Nájdite si, čo znamená slovo primitív, primitivizmus, primitívnosť.
No a pretože to tak je, ja, bohužiaľ, musím pokračovať v tomto tristnom prepise, musím čítať tieto strašné písmenká, ktoré sa zle čítajú každému, preto lebo toto sú tiež ľudia, ktorí sú zodpovední za to všetko, čo sa v tejto spoločnosti deje. Toto je, toto nie je neformálna komunikácia, o čom tu hovoríme. Toto je, bohužiaľ, presná komunikácia konkrétnych ľudí v konkrétnej situácii s konkrétnymi právomocami a, bohužiaľ, s konkrétnym cieľom. To je to, čo je na tom to najhoršie.
A aký je ten konkrétny cieľ podľa tejto komunikácie? Zapaľovať niekomu autá, niekoho kopať neviem kde. Proste to všetko, čo je tu napísané, je strašné. Toto, dámy a páni, mohlo byť v 50. rokoch za nejakého Čepičku alebo ja neviem za koho. Ale toto v 21. storočí, tento prepis? No, ja budem pokračovať.
Tiež na zvukový záznam z 19. 7. 2021 od 10:21:36 h do 10:38:04 h a jeho prepis, kde Pavol Ďurka hovorí Jurajovi Porubskému: "Však to vyzeralo, že (nezrozumiteľné slová) pôjdeme vybrať v nedeľu.", na čo Juraj Purubský reaguje: "Ju?" a Pavol Ďurka odpovedá: "Lebo mali dojsť na vás zobrať v pondelok.", ktorý preukazuje skutočný dôvod vydania uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, ktorým rozhodne neboli operatívne poznatky, ako tvrdil krajský súd, ktoré obvinených oprávňovali vydať inkriminované uznesenie, ale obava obvinených zo zadržania príslušníkmi ÚIS.
K úniku vyššie spomenutého kamerového záznamu do médií navyše poukazuje na zvukový záznam z 18. 7. 2021 od 12:05:49 h do 12:39:25 h, kde Pavol Ďurka hovorí: "Len keď to bude úplne zlé, tak pustíme to video len." Na čo Milan Sabota poznamenáva: "Nič inšie neostáva, lenže zas niektorí majú ešte podplatené médiá, vieš?" Pavol Ďurka na to reaguje: "Hovorím, že keď to bude úplne zlé, tak pustíme to video." Milan Sabota: "Hm." Pavol Ďurka: "Keď bude úplne zle, tak pustíme to video von."
K ďalšiemu dôkazu, ktorý mal podľa obvineného Pavla Ďurku potvrdzovať skutočnosti uvedené v realizačnom návrhu, a teda opodstatnenosť začatia trestného stíhania, konkrétne k výpovedi svedka Branislava Rajzíka realizovanej v konaní ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, v ktorej mal svedok vypovedať, že Diana Santusová ho vyhľadala s otázkou, či si to nerozmyslel ohľadne okolností zamedzenia návrhu Martina Mikulca na území Slovenskej republiky, či to náhodou nebolo tak, ako tvrdí ona, na čo jej povedal, že nie, kde na túto jeho odpoveď ona zareagovala, že ona jeho výpoveď nepotrebuje, že má tri výpovede, ktoré toto dokazujú. Poukazujem na výpoveď svedka Branislava Rajzíka z 30. 8. 2021, z ktorej vyplýva, že Diana Santusová naňho netlačila, nehovorila mu, že chce počuť jej verziu, iba si vypočula tú jeho. Na otázku, či bol na svedka pri stretnutí vyvíjaný nátlak zo strany príslušníkov ÚIS a či niekto chcel, aby krivo vypovedal, uviedol, že nie, to nehovoril nikto a on povedal, že sa nebude motať do ich vecí.
Poukazujem na skutočnosť, že sám obvinený Ján Čurilla vo výpovedi uviedol, že hľadali právnu kvalifikáciu, na základe ktorej by mohla byť založená príslušnosť ÚŠP, ktorá by vychádzala z úradných záznamov, resp. z realizačného návrhu, teda sám priznal, že sa snažil založiť vecnú príslušnosť ÚŠP účelovo. Na tomto mieste vyvstáva otázka, prečo bolo nevyhnutné, ak by skutočne obvinení disponovali relevantnými informáciami o páchaní trestnej činnosti príslušníkmi ÚIS, aby bola založená príslušnosť práve ÚŠP, keďže štandardne a najmä zákonne sa právna kvalifikácia skutku určuje podľa konkrétneho konania, ktoré musí napĺňať v osobitnej časti Trestného zákona vymedzené znaky konkrétnej skutkovej podstaty trestného činu, a nie podľa predstavy a želania vyšetrovateľov PZ. K uvedenému treba konštatovať, že keďže z úradných záznamov ani z iných použiteľných dokladov žiadna korupčná trestná činnosť príslušníkov ÚIS nevyplýva, vecná príslušnosť prokurátora ÚŠP nemala byť vôbec založená, teda bola založená jednoznačne účelovo, čo nakoniec vyplýva zo samotnej výpovede obvineného, ako aj zo zvukových záznamov analyzovaných nižšie.
Upriamujem pozornosť na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 17:01:05 h do 17:22:32 h a jeho prepis vo vzťahu k účelovému kvalifikovaniu vymysleného skutku ako trestného činu korupcie, a teda k založeniu účelovej príslušnosti ÚŠP, kde Pavol Ďurka hovorí: "(najskôr nezrozumiteľné slová) som tam nič, len si to pozri, lebo tá oná, nenáležitá výhoda, ale to nemám nijak špecifikované, takže voľáke povýšenie alebo dačo, uznesenie o začatí neni, tam píšeme, čo chceme. Nemáme tu nikoho? Že by to Mašín nemusel podpisovať?"
K tvrdeniu obvineného Jána Čurillu, že vyšetrovateľ PZ môže začať trestné stíhanie, ak sa dozvie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že došlo k spáchaniu trestného činu inak ako z trestného oznámenia, pričom môže ísť o akýkoľvek podnet či už z osobného rozhovoru, z mediálneho priestoru a pokiaľ ide o realizačný návrh, ide iba o formu písomnosti v zmysle nariadenia ministra vnútra, ktorú spracuváva, ktorú spracováva, pardon, operatíva, kde je súhrn úradných záznamov, ktoré sa dozvedeli inak, a k tvrdeniu Pavla Ďurku, že začať trestné stíhanie je možné na podklade akejkoľvek informácie a realizačný návrh upravuje interný predpis, poukazujem na čl. 23 ods. 1 nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní, podľa ktorého ak príslušník PZ na základe odhaľovania a objasňovania po zhromaždení dôkazového materiálu zistí skutočnosti odôvodňujúce postup podľa § 199 ods. 1 a ods. 2...
Pán kolega, strašne ma rušíte. (Povedané smerom k spravodajcovi.) Vás to nezaujíma? Tak si sadnite.

Grendel, Gábor podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, pán poslanec, nevyrušujte vystupujúceho.
Nech sa páči, pán poslanec.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Tak vám to budem čítať ešte raz, aby ste si to zapamätali. Z uvedeného jednoznačne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor podpredseda NR SR
Pán poslanec Žiak, poprosím vás.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Z uvedeného jednoznačne vy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor podpredseda NR SR
Pardon, pridajte ešte tri minúty pánovi poslancovi Jarjabkovi.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
To aj bude veľa. Ďakujem pekne.
Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že ak príslušník PZ na základe operatívno-pátracej činnosti, na základe odhaľovania a objasňovania zistí skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania, je povinný spracovať písomný realizačný návrh. Sám obvinený Pavol Ďurka vo výpovedi 14. 9. 2021 uviedol, že čo sa týka vydania uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 počas celého týždňa, ako aj obdobia predtým dostávali operatívne informácie týkajúce sa činnosti Diany Santusovej a jej tímu a jej napojenia na SIS, pričom 16. 7. 2021 došlo k spracovaniu realizačného návrhu príslušníkmi operatívy, o ktorých sa začatie opiera.
Z výpovede obvineného Pavla Ďurku teda vyplýva, že mali disponovať informáciami pochádzajúcimi z operatívno-pátracej činnosti príslušníkov PZ zaradených na NAKA PPZ (ako vypovedal obvinený – príslušníkov operatívy), ktorí teda boli povinní, ako vyplýva z vyššie uvedeného nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010, spracovať v danom prípade realizačný návrh. Sám obvinený Pavol Ďurka vypovedal, že začatie trestného stíhania sa o realizačný návrh opiera, teda logicky realizačný návrh mal a musel predchádzať koncipovaniu uznesenia ČVS-PPZ-205/NKA-BA1-2021, čo sa však, ako je preukázané zo zvukových záznamov, nestalo a realizačný návrh bol spracovaný aj počas konštruovania uznesenia a prispôsobený jeho obsahu, čím sa obvinení Ján Čurilla, Pavol Ďurka a Milan Sabota snažili legalizovať nezákonné vydanie inkriminovaného uznesenia.
Pokiaľ ide o realizačný návrh, poukazujem na zvukový záznam z 15. 7. 2021 od 9:25:52 h do 9:45:13 h a jeho prepis, keď neznámy muž hovorí: "Hentá pani Santusová, ona je taká zvláštna, no." Pavol Ďurka reaguje, toto ani neviem, či môžem povedať, lebo to je tak hnusné slovo... no povedal: "Pri...ná sa hovorí. Už dávno mal byť realizák napísaný." Branko Kišš, súčasný riaditeľ NAKA PPZ, hovorí: "Aj ona je tam?" Pavol Ďurka odpovedá: "Ona je vedúca skupiny." Branko Kišš: "Ale to viem, ale realizák je napísaný." Pavol Ďurka: "Kde?" Branko Kiš: "Ja som to pochopil, že jako..." Pavol Ďurka reaguje: "Šak takú zločineckú pôsobiacu na Mlynských nivách napojenú na SIS. Šúrek jebne štempel, súhlasím so zadržaním a idú..."
Vo vzťahu ku konštruovaniu realizačného návrhu 16. 7. 2021 dávam do pozornosti zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 15:49:05 h do 16:44:05 h a jeho prepis, keď Branislav Dunčko hovorí: "Tak na čo by sme mali vznesené?" Robert Magula reaguje: "Na začatie." Branislav Dunčko hovorí: "To je tu číslo na realizák?" (...) Podplácania, 33 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona, zločiny sabotáže podľa § 317 ods. 1. Ale teraz tam musím dať aj oné, no podozrivých. Máme tie mená? Ktorých tam mám dať? Ktorých tam vlastne treba dať ako podozrivých?"
V tejto časti zvukového záznamu, kde sa Branislav Dunčko pýta, aké osoby treba uviesť do realizačného návrhu ako podozrivých, poukazujem na výpovede svedkov, operatívnych pracovníkov, ktorí realizačný návrh zo 16. 7. 2021 podpísali, kde na otázku, nech svedok konkretizuje skutočnosti vyplývajúce z predmetného realizačného návrhu a to, o akej konkrétnej trestnej činnosti osôb Pavol Senický, Ján Daniel a Michal Vyšváder mal informáciu, odpovedal svedok npor. Dr. Ivan Bačík, že konkrétne nie, nakoľko ich ani nepozná, svedok mjr. Mgr. Ivan Kúba, že konkrétne k týmto osobám žiadnu informáciu nemal, svedok mjr. Mgr. Róbert Magula, že boli členmi tímu na ÚIS, ale konkrétnu ich trestnú činnosť uviesť nevie, a svedok mjr. Mgr. Branislav Dunčko, že participovali na uvedenej trestnej činnosti spolu s pani Santusovou.
Z uvedených výpovedí je zrejmé, že osoby mjr. Mgr. Diana Santusová, kpt. Mgr. Michal Vyšváder, pplk. Mgr. Pavol Senický a mjr. Dr. Ján Daniel boli do realizačného návrhu 16. 7. 2021 uvedení účelovo, keďže svedkovia vypovedali, že nevedia uviesť trestnú činnosť, ktorej sa menovaní mali dopustiť, resp. že k ich osobám žiadnu informáciu nemali. Jediný svedok mjr. Mgr. Branislav Dunčko konštatoval, že Michal Vyšváder, Pavol Senický a Ján Daniel sa zúčastňovali na uvedenej trestnej činnosti s Dianou Santusovou, avšak svedok v celej svojej výpovedi neuviedol, akej trestnej činnosti sa mjr. Mgr. Diana Santusová mala dopustiť.
V ďalšej časti zvukového záznamu zo 16. 7. 2021 od 15:49:05 h do 16:44:05 h a jeho prepisu sa Róbert Magula spýta: "Nadiktujem ti to či potom?" Branislav Dunčko odpovedá: "Tak teraz mi, nech sa nezabudne." Róbert Magula diktuje: "Dobre, PPZ-NKA-OBA/156-011." Branislav Dunčko hovorí: "Do p... tu je zase všetko toto. Takáto" opäť to musím vypípať "k...a, to tam teda kerý k...ti to tam dávali. Jasne, však hore sú..."
Verte mi, že strašne ťažko sa mi to číta, preto lebo to je tak niečo vulgárne, že to nemá obdoby toto. To skutočne to nemá obdoby a toto je oficiálna komunikácia medzi týmito intelektuálmi.
Z obsahu zvukového záznamu a jeho prepisu, napríklad z kvalifikácie trestných činov, ale najmä z čísla PPZ-NKA-OBA/156-011 je zrejmé, že sa rozprávajú a tvoria inkriminovaný realizačný návrh zo 16. 7. 2021. Upozorňujem, že realizačný návrh operatívni pracovníci tvorili v čase od 15:49:05 h do 16:44:05 h. Pritom v čase medzi 14:28:41 h až 14:53:40 h sa Branislav Dunčko v kancelárii obvineného Jána Čurillu pýta: "Vieme, za čo ideme začať?" Pavol Ďurka odpovedá: "Áno, začínačku, v hrubých rysoch tebe ju dám prečítať." Ján Čurilla reaguje: "No nie v hrubých rysoch, to musí byť to očko pičko, lebo teraz to, že keď som sa s oným bavil, s tým Peťom, to musí byť očko pičko, určite nikto z vás to nebude robiť, keď tak oni a treba sa tam zastaviť."
Z uvedeného je evidentné, že mjr. Mgr. Branislav Dunčko, ktorý je jedným zo spracovateľov realizačného návrhu, až vyše hodinu po tom, ako zisťoval u vyšetrovateľov NAKA PPZ, za čo chcú začať trestné stíhanie, spracovával realizačný návrh, ktorý mal ale, naopak, predchádzať spisovaniu uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a mal to byť operatívny pracovník, ak na základe operatívno-pátracej činnosti zistil podozrenia z trestnej činnosti, ktorý mal najskôr spracovať realizačný návrh a ten až následne po jeho schválení nadriadenými predložiť vyšetrovateľovi NAKA PPZ. Konštatovaná skutočnosť dokumentuje účelovosť začatia inkriminovaného trestného stíhania, na ktoré neexistoval žiaden dôvodný a relevantný podklad, naopak, "podklad" v podobe realizačného návrhu a úradných záznamov bol prispôsobovaný uzneseniu ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a nepredchádzal jeho tvoreniu.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 o 13:11:49 h do 13:18:31 h a jeho prepis, keď pri príchode Petra Scholtza k Milanovi Sabotovi hovorí Pavol Ďurka: "Mne to príde, vieš, také, že je tam, mám chodiť oné, tuto začínam na jeho ľudí a tam sa mám s ním ísť rozprávať?" Robert Magula prekvapene reaguje: "Ty už začínaš? Si to mal pripravené? Alebo jako?" Na čo Pavol Ďurka odpovedá: "Áno." Robert Magula pokračuje: "Možno to ani nevyjde na svetlo sveta, vieš?" Pavol Ďurka: "Čo? A začaté môže byť." Čo jednoznačne preukazuje, že Pavol Ďurka pracoval na uznesení ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 už v čase, keď ani úradné záznamy, ani realizačný návrh, ktorý mal byť údajným podkladom daného uznesenia, neexistovali.
Skutočnosť, že realizačný návrh nebol podkladom, na základe ktorého by vyšetrovateľ NAKA PPZ vydal uznesenie ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, tak ako sa to štandardne vyžaduje, ale operatívni pracovníci ho účelovo dotvárali až v čase, keď už predmetné uznesenie bolo spisované, tak aby zodpovedal jeho obsahu, potvrdzuje aj výpoveď svedka Mgr. Petra Košča z 25. 1. 2022, ktorý vypovedal, že v piatok mu zavolal v čase po 15.30 h Branislav Dunčko, ktorý mu uviedol, že chce napísať realizačný návrh a že bude potrebovať jeho podpis. V ten deň hneď po 15.30 h utekal z práce. Mali s rodinou odchádzať na chatu. Branislavovi Dunčkovi povedal, že nie je problém, ale spýtal sa ho, že či je už napísaný, alebo ho ešte len ide písať, lebo bol tlačený časom, pričom on mu povedal, že ešte len ide písať. Svedok uviedol, že preto mu navrhol, že sadne do auta a pôjde naspäť do práce, mohlo byť asi 16.00 h, keď prišiel k nim do kancelárie, kde Branislav Dunčko ešte niečo dopisoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.2.2022 14:49 - 14:51 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zareagujem na pána Kazdu.
Pán Kazda, toto sú oficiálne legálne odposluchy OČTK, ktoré boli získané úplne legálnym spôsobom, ja neviem, čo tu spochybňujete. No my tu, samozrejme, tie samotné nahrávky sa budú čítať pravdepodobne na súde alebo teda určite sa budú počúvať. Ale vy tu obhajujete, v podstate úlohou obhajoby týchto zločincov je to, aby spochybňovali jednotlivé dôkazy. A vy tu obhajujete obhajobu týchto pánov, čo tu nastvárali tieto obludnosti. To je, to je strašné.
A čo sa týka samotných, nemôžte spochy... Keď začneme spochybňovať odposluchy OČTK, tak každý jeden zločinec, ktorý bude nachytaný a budú mu urobené odposluchy, tak povie, viete čo, my sme to tak len tak formálne medzi sebou sa bavili a toto nie je žiaden dôkaz. Toto nespochybňujme, lebo potom skutočne právny štát na Slovensku nemôže fungovať. Takto to proste nie je. My sme tu neni súd. Ten súd bude počúvať tie záznamy.
Ale keď ja si spomínam, ako pán Kubina spomínal, že niečo tam neni presné. On počul tie odposluchy? Opýtajte sa pána Kubinu a spol., keď teda tvrdia, že nie sú, nie sú také, aké sú v tomto zázname. Ja si nemyslím, že Generálna prokuratúra by si dovolila urobiť nejaké odpos... teda prepisy odposluchov nejakým nekorektným spôsobom. To by si asi nikto nelajsol, ja tomu neverím.
Je samozrejmé, že pri samotných odposluchoch, ja som presvedčený, že sa to potvrdí, že aj z tej dikcie hlasu, ako to tí ľudia hovorili, sa jasne dokáže, že konšpirovali, že robili, manipulovali vyšetrovanie a že útočili na pani Santusovú, ktorá bola nevinná v týchto veciach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.2.2022 14:24 - 14:45 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, ešte pred tým, ako začnem čítať tam, kde skončil môj kolega Richard Takáč, aby teda bol jasný kontext toho, o ktorom, ktorý tu spochybňujete, čo sa týka uznesenia Generálnej prokuratúry, tak som sa rozhodol, že tých všelijakých uzáverov tu už bolo veľa, ale hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti. Takže ja by som len zopakoval zopár výrokov, ktoré tu možno ešte zaznejú v priebehu dnešného dňa, keď sa bude čítať toto uznesenie. Sú to výroky od 8. júla 2021 do 21. júla 2021.
Prvý výrok je pána Magulu z 8. júla 2021, ktorý hovorí: "Úloha je spraviť SMER zločineckú skupinu a tak úplne zničiť opozíciu." To je jedna, jeden výrok z tohto uznesenia.
Tak poďme ďalej, o šesť dní neskôr 14. júla 2021 pán Ďurka v legálnych odposluchoch, upozorňujem, že legálnych a sú to výroky vyšetrovateľov závažnej trestnej činnosti, ktorí by asi, to sú neni chlapi od piva, tak povedal: "Fica treba robiť, Kaliňáka, Pellegriniho."
O dva neskôr16. júla 2021. Čurilla: "No čo minister?" Pokračuje neznámy hlas: "Dobre, ide za ním teraz riaditeľ ÚIS (teda Scholtz) a idú vymyslieť, že či sa im podarí zastaviť tú pani." Mysleli pani Santusovú.
Pokračuje pán Čurilla: "Šak keď nie, nech dá echo, my ju zastavíme, do p..."
Pokračuje neznámy hlas: "Povedal, že máme robiť, že ju môžeme spraviť, keď chceme."
Ideme ďalej. Ten istý deň 16. júla 2021 Čurilla povedal: "Ešte je na ÚŠP minister?" Úrad špeciálnej prokuratúry myslel. "Lebo to rieši aj minister." Jasný dôkaz o tom, že minister Mikulec bol, o všetkom vedel a že dokonca mnohé veci riadil.
Ten istý deň 16. júla 2021 opäť Čurilla: "Len aby sme, ja len to, že aby neprepálili, vieš? Aby sme dačo neboli takí, že nakoniec skončíme my jak najväčší k..., poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov a bez ničoho zrazu, eh totok, lebo sme chceli vedieť, čo kto na nás vypovedá." Asi netreba viac dodať. Opäť, opäť je to dôkaz, že sa manipulovalo s týmito vyšetrovaniami, a opäť sú to legálne odposluchy.
O deň neskôr 17. júla Ďurka: "Kamaráta máme ináč nového riaditeľa ÚIS." To mysleli Scholtza, to je ten, čo riadil, mal riadiť, pomáhať pani Santusovej. "Teraz je tam a sťahuje nám záznamy z parkoviska." Za chvíľu budem čítať o tom, čo sa tam dialo.
Pokračuje Turňa: "Že ju (Santusovú) ide kopnúť do p... Hneď ako to pôjde, že ju ide odstaviť od roboty."
Toto sú tí hrdinovia, chlapi, ktorí sa vybíjajú na vyšetrovateľke, žene, ktorá si len robila svoju prácu.
A pokračujeme o deň neskôr 18. júla 2021 Ďurka: "Zapálime jej (Santusovej) auto kanistrom."
Opäť neformálna debata. Upozorňujem, opäť sú to legálne odposluchy, ktoré môžu byť použité v trestnom konaní.
Ten istý deň, 18. júla, sa udiala diskusia, že treba Santusovej monitorovať elektronický pohyb auta a že na to bude treba príkaz. Reakcia, Ďurka: "Na to sa ja môžem vykašľať. Mne stačí, že budem vedieť." To znamená, že on nepotrebuje na to príkaz, stačí dať nariadenie na auto pani Santusovej. Čiže vidíme, že tu sa jedná o protiprávne konanie len za to, aby pán Ďurka vedel, kde sa pani Santusová pohybuje.
21. júla, to je o tri dni neskôr, povedal Ďurka: "Len ju treba ako keby, ju (Santusovú) normálne spraviť. A do väzby j...ť."
Toto je tá neformálna komunikácia, o ktorej tu toľko sa rozpráva, ako obhajujete týchto pánov, ktorých sa zastala aj prezidentka Slovenskej republiky. Ja už som to tu spomínal, prezidentka Slovenskej republiky, keď pán Taraba povedal jednu vetu o tom, že máme novú modelku, to tu bolo veľa kriku, všetky médiá, strhol sa veľký uragán a bránili dcéru pani prezidentky. Dnes tu máme pani Santusovú voči obludnostiam štyroch vyšetrovateľov, ktorí si toto dovolili voči svojej kolegyni, ktorá mala vyšetrovať ich pokrivené charaktery, ich trestnú činnosť, ktorú vykonávali. Takto sa háji spravodlivosť na Slovensku!
Aby som využil čas, tak idem ďalej čítať z uznesenia Generálnej prokuratúry, ktoré pokračuje výpoveďou svedka Michala Kormaňoša, ktorý sa vyjadroval o tom, o situácii, keď pani Santusovú, keď zverejnil Denník N video pani Santusovej, ako sa pohybovala po parkovisku pred Úradom inšpekčnej služby.
Pani Santusovú pozná asi od leta 2020, keď ho ich spoločný známy oslovil, či by jej pomohol a preveril nejaké VIN čísla jazdených vozidiel, keďže takú kompetenciu má, čo aj následne urobil. Takže za to mu poďakovala, on sa jej opýtal, ako sa má, ona že dobre, celé to trvalo dve-tri minúty, potom videl, ako Branislav Zurian vyšiel z Úradu inšpekčnej služby a s pani Santusovou sa rozlúčili. Ona vystúpila z auta, pričom povedala, že aj pán riaditeľ sa pozerá, pozdravila sa s Branislavom Zurianom, ten nastúpil do vozidla a odišli. Branislav Zurian sa ho opýtal, odkiaľ ju pozná, on mu povedal, že jej pomáhal pri overení auta.
Asi 13. septembra 2021 videl asi v Denníku N kamerový záznam, v ktorom bolo vidieť jeho služobné auto, pričom ho zaskočilo, že sa vytvorila nejaká domnienka o tom, čo sa v aute odohrávalo a že sa prítomnosť jeho auta spája s nejakou zločineckou skupinou. Keďže nikdy žiadny trestný čin nespáchal, podal 21. 9. 2021 oznámenie. Na internete vzhliadol nejaký dokument, v ktorom bolo uvedené aj niečo v zmysle, že Santusová sadla do auta k nejakému siskárovi a vzala úplatok. Ten dej, ako bol popísaný na internete, sa nezakladá na pravde. Auto, ktorým viezol 12. 7. 2021 Branislava Zuriana do Bratislavy, je Škoda Kodiaq čiernej farby a vlastníkom je jeho zamestnávateľ Škoda Auto Slovensko, s. r. o. Nikdy nebol príslušníkom Policajného zboru, spravodajskej služby ako SIS alebo VOS. Predmetná výpoveď svedka Michala Kormaňoša vyvracia tvrdenia obvinených o prepojení mjr. Mgr. Diany Santusovej na SIS, ktoré mal dokazovať uvedený kamerový záznam a ostali len v rovine konšpiračných teórií.
Výpoveď svedka Michala Kormaňoša nespochybnila ani výpoveď svedka npor. JUDr. Ivana Bačíka, operatívneho pracovníka NAKA PPZ, z 19. januára 2022, ktorý vypovedal, že Michala Kormaňoša pozná a spoznal ho prostredníctvom jeho brata Jozefa, ktorý je jeho kamarát. Na otázku obhajcu Mgr. Jána Duloviča, či má vedomosť o tom, že by Michal Kormaňoš mal väzby na osobu Dianu Santusovú, svedok odpovedal, že nemá vedomosť, či sa poznajú. Rovnako odpovedal vo vzťahu k osobe Mgr. Róberta Zaplatílka. Svedok zároveň uviedol, že Michal Kormaňoš je zamestnaný v IMPA ako riaditeľ servisu pre celé Slovensko. K tomu poznamenávam, že svedok Michal Kormaňoš jednoznačne vypovedal, že pracuje pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko, s. r. o.
K obhajovaným tvrdeniam obvinených o napojeniach mjr. Mgr. Diany Santusovej na SIS prostredníctvom Mgr. Róberta Zaplatílka, ako aj Michala Kormaňoša poukazujem okrem výpovedí menovaných svedkov, ktorí tieto vyjadrenia obvinených jednoznačne vyvrátili, aj na odpovede SIS z 21. januára 2022, číslo spisu (a tak ďalej) pod stupňom utajenia Vyhradené, doručené vyšetrovateľovi Policajného zboru k žiadosti o informáciu, či Mgr. Róbert Zaplatílek a Michal Kormaňoš, identifikovaní dátumom a miestom narodenia a bydliskom, boli, resp. sú príslušníkmi SIS, ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu.
Ak teda senát Krajského súdu v Bratislave (ďalej len „krajský súd“) v rozhodnutiach o sťažnostiach obvinených proti rozhodnutiu o vzatí do väzby konštatoval, že obvinení mali osvedčené operatívne poznatky o prepojení osôb, ktoré podozrievali zo závažnej trestnej činnosti na ÚIS, a tiež, že osoby z ÚIS manipulujú dôležitých svedkov v nimi objasňovanej trestnej činnosti, pričom tieto poznatky boli ťažkého charakteru, že obvinení mohli mať dôvody pre podozrenie, že dochádza k trestnej činnosti príslušníkov ÚIS, a preto možno podľa názoru krajského súdu vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali, je otázne, prečo krajský súd pri tak závažnom a definitívnom konštatovaní nevysvetlil, na základe akých reálnych podkladov existujúcich pred začatím trestného stíhania k takému záveru dospel, pretože ako je už podrobne vyššie rozobraté, fakticky pred začatím trestného stíhania neexistoval žiaden úradný záznam, z ktorého by obvinení mohli vychádzať, tieto sa – podotýkam účelovo, čo vyplýva z analyzovaných zvukových záznamov – spracovávali až počas tvorby uznesenia ČVS: PPZ-205/NKA-BA1-2021, pričom aj keby tu nebola prítomná táto časová diskrepancia, ani jeden z úradných záznamov, ktoré údajne mali byť podkladom na vydanie uznesenia číslo (...) neobsahoval také skutočnosti (údajné prepojenia osôb páchajúcich závažnú trestnú činnosť na ÚIS a manipulovanie svedkov príslušníkmi ÚIS), ktorými krajský súd argumentoval doslova nevinu obvinených (citujem: „a preto možno vylúčiť, že dôvody pre začatie trestného stíhania vyfabulovali“), a to ani omylom.
Tu je jasné dané, o čo, ako sa vyjadroval krajský súd a tu je posudok toho, ako Generálna prokuratúra sa k tomuto postavila, teda ako sa k tomu postavila Generálna prokuratúra.
Ak krajský súd tvrdil, že zo zvukových záznamov nevyplýva, že by si obvinení operatívne poznatky sami vytvárali v rozpore so skutočnosťou, a že zvukovými záznamami, ktoré krajský súd nazval odposluchmi, sa len potvrdila existencia operatívnych poznatkov smerujúcich k vydaniu inkriminovaného uznesenia, pričom krajský súd doslova uviedol, že z odposluchov je zrejmé, že obvinení spolu s ďalšími príslušníkmi Policajného zboru koncipovali uznesenie, pričom uvádzali konkrétne operatívne informácie, avšak opäť sa vyjadril len všeobecne, bez toho, aby poukázal na konkrétny zvukový záznam, resp. iný dôkaz, ktorý by toto jeho tvrdenie podporoval.
Dávam do pozornosti niektoré časti zvukových záznamov, ktoré sú však na iných miestach podrobne analyzované a preukazujú neodôvodnenosť a vyfabulovanie celého trestného konania smerujúceho proti príslušníkom Útvaru inšpekčnej služby. Poukazujem napríklad na zvukový záznam z 15. 7. 2021 od 09:25:52 h do 09:45:13 h a jeho prepis, kde súčasný riaditeľ NAKA Policajného zboru pplk. Mgr. Branko Kišš prekvapene reaguje, či aj mjr. Mgr. Diana Santusová bude súčasťou realizačného návrhu, na čo Ďurka, Pavol Ďurka povie: „Šak takú zločineckú pôsobiacu na Mlynských nivách napojenú na SIS. Šurek jebne štempel súhlasím so zadržaním a idú (ďalej nezrozumiteľné slová)“, z čoho je zreteľné, že obvineným bolo jedno, za aký trestný čin začnú trestné stíhanie, či za korupčný trestný čin, či za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, keďže nedisponovali poznatkami a podkladmi k začatiu ani za jeden trestný čin. Podstatné bolo za nejaký trestný čin účelovo začať trestné stíhanie a navyše tak, aby bol vykonávanie dozoru účelovo začať trestné stíhanie, aby bol účelovo na vykonávanie dozoru príslušný Úrad špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky (ďalej len „ÚŠP“), a tiež na zvukový záznam z 16. 7. 2021 od 12:20:49 h do 12:26:56 h a jeho prepis, kde Ján Čurilla hovorí: „Len aby sme, ja len to, že aby sme, aby neprepálili. Vieš? Aby sme dačo neboli takí, že nakoniec skončíme my jak najväčší k..., poberú nám spisy a povedia, že je to účelová pomsta z našej strany, že bez dôkazov a bez ničoho zrazu, eh totok, lebo sme chceli vedieť, čo kto na nás vypovedá.“, ktorý svedčí o motíve konania obvinených a o absencii akýchkoľvek dôkazov preukazujúcich trestnú činnosť príslušníkov ÚIS.
A ďalej na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 14:28:41 h do 14:53:40 h, kde sa Branislav Dunčko, operatívny pracovník, ktorý spracoval realizačný návrh zo 16. 7. 2021, teda logicky mal disponovať operatívnymi informáciami o trestnej činnosti, ktorú sám zadefinoval do realizačného návrhu, v kancelárii Jána Čurillu pýta: "Vieme, za čo ideme začať?" na čo mu Palo Ďurka odpovedá: "V hrubých rysoch.", čo preukazuje, že operatívni pracovníci nemali žiadne informácie o trestnej činnosti príslušníkov ÚIS a nevedeli, aké skutkové okolnosti majú do realizačného návrhu napísať, teda za čo vlastne sa má začať trestné stíhanie. Na čo nadväzuje aj zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 15:49:05 do 16:44:05 a jeho prepis, kde ten istý operatívny pracovník Branislav Dunčko, autor realizačného návrhu, ktorý doňho okrem skutkových okolností aj priamo vymenoval konkrétne osoby, ktoré sú v tejto trestnej činnosti podozrivé, teda možno logicky predpokladať, že mal vedieť, o aké osoby ide, keďže popísal ich údajnú trestnú činnosť, sa pýta: "Ale teraz tam musím dať aj oné, podozrivých. (...) Ktorých tam vlastne treba ako podozrivých?", čo len dokresľuje, že realizačný návrh bol spísaný zámerne na základe zadania obvinených, bez toho, aby sám operatívny pracovník vedel, ktoré osoby sú podozrivé.
A tiež na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 15:56:04 h do 17:02:10 h a jeho prepis, kde Ján Čurilla povie: "Neviem, či tam sabotáž najebeme do toho." Ďalej sa Milan Sabota pýta: "Jak máte podchytené to prijímanie, to podplácanie?", na čo Ján Čurilla odpovedá: "To bude podľa mňa ten oné, len nejakými neviem či, len nejakými úradnými záznamami, hm, nejakými operatívnymi informáciami, že majú, majú mať, eh toto, potom za to sľúbené nejaké odmeny. Vieš, len to je také, že vieš." Ďalej Ján Čurilla povie: "(...) daj tam zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny namiesto týchto." Tu jasne vidieť, ako daní páni vykonštruovávali obvinenie bez toho, aby mali akékoľvek dôkazy.
Ďalej Ján Čurilla doplní: "Ale my ich dáme iba činných pre zločineckú, pre zločineckú skupinu, ktorá je vyšetrovaná v rámci Očistca. Vieš, za korupciu, Palo, keď to bude len na úradných záznamoch, že to nikto, eh, nepotvrdí, vieš jak svedok, eh, to bude také, že to bude prúser."
O chvíľu nato Pavol Ďurka povie: "Ja by som tam nemotal tú zločineckú.", na čo Čurilla reaguje: "Dobre, ale budeme tam vedieť tú korupciu namotať? Vieš?" Pričom ako je zrejmé z vyšetrovacieho spisu č. (...), žiadny úradný záznam predchádzajúci vydaniu inkriminovaného uznesenia neobsahuje informácie o korupčnom správaní niektorého z členov vyšetrovacieho tímu Oblúk, a ako vyplýva aj z vyjadrenia Jána Čurillu, obvinení nemali vedomosť o žiadnej osobe, ktorá by akékoľvek korupčné konanie v realizačnom návrhu menovaných osôb vedela potvrdiť v procesnom postavení svedka.
Ďalej poukazujem na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 17:01:05 h do 17:22:32 h a jeho prepis, kde Pavol Ďurka hovorí: "Lebo tá oná nenáležitá výhoda, ale to nemám nijak špecifikované, takže či voľáke povýšenie alebo dačo.“, z čoho jednoznačne vyplýva, že obvinení nemali žiadny poznatok o akejkoľvek trestnej činnosti príslušníkov ÚIS vrátane korupčného správania a len fabulovali, že pôjde raz o nejaké odmeny, raz o nejaké povýšenie alebo "dačo", a sami v zachytených hovoroch komunikovali, že reálne nemajú za čo trestné stíhanie začať, ani za trestný čin sabotáže, ani za korupčný čin, keďže k tomu by mohli mať len nejaké úradné záznamy, resp. operatívne informácie, ktoré by však potom žiaden svedok, ako konštatoval Ján Čurilla, nepotvrdil, a v konečnom dôsledku ani za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, od ktorého nakoniec upustil a nepremietol sa ani do uznesenia číslo (...), tiež na zvu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Už dajte bodku, pán poslanec.

Kamenický, Ladislav, poslanec NR SR
Dobre, tam dám bodku a môže pokračovať kolega.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, pani poslankyne, páni poslanci, na úvod svojho vystúpenia by som si dovolil moju, také moje slová, moje vystúpenie a potom by som pokračoval v čítaní uznesenia tam, kde prestal podpredseda parlamentu Juraj Blanár.
Na úvod by som zacitoval z profilu pána ministra Mikulca pred parlamentnými voľbami 2020, kde sa uchádzal o mandát poslanca, citujem: "Chcem prispieť k tvorbe funkčného systému v oblasti pôsobenia a kontroly všetkých relevantných súčastí bezpečnostného systému tak, aby chránil bezpečnosť občanov a nebol zneužívaný" – nebol zneužívaný – "na osobný prospech jednotlivca."
Dámy a páni, podotknem posledné slová, nebol zneužívaný na osobný prospech jednotlivca. Po týchto slovách alebo po tých všetkých, ktoré sme mali zistenia pri pánovi ministrovi Mikulcovi, a na základe skutočností, ktoré ďalej a ďalej vyplávajú postupne na povrch, by mal sám minister už dávno zo svojej stoličky odstúpiť a nie, aby sme ho tu opätovne odvolávali.
Dámy a páni, určite si pamätáte aj zo septembra v roku 2021, kde bolo stretnutie a prišli europoslanci z výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, kde vo veľkom išli kontrolovať situáciu na Slovensku, monitorovať demokraciu, právny štát a ako robí táto vláda boj proti korupcii. No toto je na jednej strane. Ale na druhej strane my sme mali možnosť vidieť, že títo europoslanci na jednej strane sa nestretli vôbec s opozíciou, nevypočuli si veci a na druhej strane mali úplne zahmleté, by som povedal, oči, uši a vôbec nevnímali, nevnímali to, čo sa na Slovensku v skutočnosti deje, ale počúvali len, by som povedal, dezinformácie a klamstvá zo strany ministra, zo strany vtedajšieho ešte aj pána policajného prezidenta Hamrana a ďalších koaličných lídrov, pána premiéra a ďalších, ktorí hovorili o úplne-úplne niečom inom.
A ja si dovolím také, také, také vsuvky, že na jednej strane sme mali možnosť počuť o tom, ako vládna koalícia chce transparentne vyberať policajného prezidenta. Úplne to zmenili na hulváta. Teraz si policajného prezidenta vyberá sám minister. O transparentných výberových konaniach ani nehovorím. Ďalej, samozrejme, chcem povedať a tým ukončiť môj vstup, neviem, či hlavne by som upriamil pozornosť koaličným poslancom, ktorí síce tu nesedia, sedia tu traja, ale... štyria, pardon, ale chcel by som upriamiť aj tým, ktorí nás možno počúvajú, sledujú, a hlavne médiám, či si mali možnosť vypočuť vyjadrenie jedného právnika, ktorý včera zavesil jedno video, kde informoval o tom, že spravili si interný prieskum v Slovenskej advokátskej komore, kde až 72 % advokátov hovorí o tom, ako sú manipulované trestné konania, ako sú vynucované svedecké výpovede určitých, by som povedal, obvinených na zá... obvinených, ktorí sedia na základe výpovede kajúcnikov, a tieto praktiky vyšetrovateľov NAKA. Ja som mal možnosť si pozrieť toto video a ostal som úplne v šoku a zhrozený, ako sú tlačení určití ľudia, ktorí sedia v kolúznych väzbách, cez vyšetrovateľov NAKA, za ktorými prídu a hovoria o tom, že, hovoria o tom, že povedzte niečo na Fica, povedzte niečo na Kaliňáka, na Bödöra a ďalších, kde títo ľudia hovoria, že ich vôbec nepoznajú, nevedia, čo majú povedať, a na druhej strane sú im za tieto informácie ponúkané rôzne výhody, že budú prepustení, budú im skrátené rôzne tresty a tak ďalej. To je neskutočné, čo sa deje na Slovensku!
A ja chápem koaličných poslancov, že tak ako si to sľúbili vtedy v Bôriku, že budú si musieť odpustiť všetko, tak idú spôsobom takým, že úplne si zakryli oči, zapchali si uši, nič nevidia, nič nepočujú. Je to neskutočné, čo sa deje na Slovensku. A keď som mal možnosť si prečítať vyjadrenie špeciálneho prokurátora, ktorý hovoril o tom, že tie nahrávky, ktoré sú, podotýkam, sú všetky legálne, a tí vyšetrovatelia, čo sa tam rozprávajú, že to je nič, to je v pohode, nič sa tam nestalo, nič sa nedeje, a na druhej strane máme možnosť vidieť napríklad 14-ročný trest pre špeciálneho prokurátora na základe kajúcnika, ktorý hovorí o tom, že špeciálny prokurátor zobral nejaký úplatok v nejakej reštaurácii, a potom sme sa dodatočne dozvedeli o tom, že to ten človek zvonka ani nemohol vidieť, lebo tam bolo čierne sklo.
Toto je nonsens, a preto mi, dámy a páni, dovoľte, aby som pokračoval v čítaní uznesenia tam, kde prestal podpredseda Juraj Blanár.
V úradnom zázname číslo (...) zo dňa 16. 7. 2021 je uvedené, že 9. 7. 2021 bola získaná informácia k dlhodobo páchanej trestnej činnosti na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky vedúcimi pracovníkmi tohto úradu. Trestná činnosť spočíva v zneužívaní právomoci verejného činiteľa v súbehu s korupciou organizovanou skupinou vedúcich pracovníkov v nasledovných prípadoch.
Uvedená... po piate, bezpečnostná previerka špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Uvedená previerka bola začatá v rozpore so zákonom a s metodikou NBÚ. Taktiež bola ukončená v rozpore so zákonom a s metodikou výkonu previerok NBÚ, nakoľko bola ukončená predčasne. Chýbalo ešte päť odpovedí dožiadaných inštitúcií, a teda previerka bola udelená na základe nekompletných informácií na základe pokynu riaditeľa previerok pracovníkovi, ktorý previerku vykonával. Následne po doručení všetkých odpovedí bola bezpečnostná previerka opäť bez zákonných dôvodov otvorená a po založení odpovedí opäť ukončená.
Z úradných záznamov číslo (...) zo 16. 7. 2021 a číslo (...) zo 16. 7. 2021 vyplýva možné podozrenie zo spáchania trestnej činnosti v súvislosti s udelením previerok NBÚ, pričom skutočnosti v nich uvedené absolútne žiadnym spôsobom nekorešpondujú so skutkovou vetou formulovanou v uznesení číslo (...). Jedinou osobou vystupujúcou v jednom z uvedených záznamov, identifikovanou ako osoba majúca vzťah k SIS, je osoba Peter Košč, ktorá by mala vplývať na rozhodovanie pracovníkov NBÚ, čo opäť žiadnym spôsobom nesúvisí so skutkom opísaným v uznesení číslo (...), naviac len podotýkam, že na menovaného bol vydaný príkaz na zatknutie podľa § 73 Trestného poriadku, ktorý doposiaľ nebol zrealizovaný.
Inak povedané, z úradných záznamov, ktoré mali byť údajne podkladom pre vydanie uznesenia číslo (...), zo zvukových záznamov jednoznačne vyplýva, že úradné záznamy boli vyhotovené až v čase, keď uznesenie číslo (...) bolo obvinenými už vyt-vá-ra-né, však nevyplýva žiadna skutočnosť, ktorá by nasvedčovala páchaniu akejkoľvek trestnej činnosti.
Ak teda obvinení tvrdia, že mali k dispozícii operatívne informácie, z ktorých vyplýva podozrenie zo spáchania konkrétneho trestného činu príslušníka ÚIS, konkrétne osobami mjr. Mgr. Dianou Santusovou, kpt. Mgr. Michalom Vyšváder a pplk. Mgr. Pavol Senický a mjr. PhDr. Ján Daniel, je na mieste legitímna otázka, do akých podkladov boli tieto informácie pretavené tak, aby mohli byť podkladom na začatie trestného stíhania podľa § 199 ods. 2 Trestného poriadku, teda na základe toho, že sa vyšetrovatelia NAKA Policajného zboru dozvedeli o skutočnostiach odôvodňujúcich začatie trestného stíhania inak ako z trestného oznámenia. Odpoveďou, ku ktorej bolo po preštudovaní vyšetrovacieho spisu vrátane úradných záznamov k realizačnému návrhu zo 16. 7. 2021, ako aj výpovedí obvinených nevyhnutné dospieť, je, že žiadne relevantné podklady na začatie trestného stíhania smerujúceho proti v uznesení číslo (...) uvedeným príslušníkom ÚIS na skutkovom základe v ňom uvedenom dňa 16. 7. ne-e-xis-to-va-li.
Podotýkam, že v realizačnom návrhu sú uvedené mená príslušníkov ÚIS, a to Diana Santusová, Michal Vyšváder, Pavol Senický a Ján Daniel, pričom ani v jednom z úradných záznamov a dokonca ani vo výpovediach obvinených nie je zmienka o týchto príslušníkoch ÚIS s výnimkou Diany Santusovej. Menovaná, ako je už spomenuté vyššie, bola uvedená v jednom z úradných záznamov, podľa ktorých si sťahuje všetky trestné spisy z územia SR, v ktorých osoba Peter Petrov vystupuje ako obvinený, podozrivý a ako oznamovateľ. Uvedená činnosť menovanej, ako bolo konštatované vyššie, však nezakladá žiadne podozrenie z trestnej činnosti, naopak, je legitímnou činnosťou vyšetrovateľa Policajného zboru v rámci postupu podľa Trestného poriadku.
Pokiaľ ide o obranu obvinených, že uznesenie číslo (...) bolo vyhotovené na základe operatívnych poznatkov, ktorými disponovali dlhšiu dobu, ktorú ale nešpecifikovali, a to vyšetrovatelia, vyšetrovateľka ÚIS Diana Santusová mala mať nadštandardný vzťah s bývalým príslušníkom ÚIS Róbertom Zaplatílkom, ktorý podľa výpovede Jána Čurillu vystupoval ako jeden z podozrivých v rámci trestných stíhaní vedených na NAKA, pričom práve Mgr. Diana Santusová mala byť vedúcou vyšetrovacieho tímu Oblúk z dôvodu, aby sa Róbert Zaplatílek dostal k informáciám, ktoré potreboval, ako aj ich tvrdenia o napojení SIS na členov vyšetrovacieho tímu Oblúk a zasahovaní SIS do konaní vedených na ÚIS, je potrebné poukázať nasledovné:
Na úvod konštatujem rozpory vo výpovediach obvinených Jána Čurillu a Pavla Ďurku vo vzťahu k motívu údajného nezákonného konania vedúceho, vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk, pričom kým Ján Čurilla vypovedal, že za uvedenú činnosť bolo Diane Santusovej sľúbené zo strany Róberta Zaplatílka povýšenie v rámci služobného pomeru, tak Pavol Ďurka vo výpovedi uviedol, že jednou z operatívnych informácií bola aj tá, že Diana Santusová má za svoju nadprácu obdržať určitú odmenu v nepeňažnej forme, pričom sa skloňoval jej vstup do SIS. Je zrejmé, že obvinení sa nezhodli ani na forme údajnej nenáležitej výhody, ktorá mala byť Mgr. Diane Santusovej údajne sľúbená za jej činnosť v prospech SIS, a je otázne, z akých operatívnych informácií teda vychádzali, kde boli tieto zachytené, či existuje operatívny spis s konkrétnymi uvedenými záznamami alebo kriminálny zväzok s informáciou od osoby pracujúcej v prospech Policajného zboru, ktoré, ktorá, ktoré by tvrdenia obvinených preukazovali, ak nešlo len o klebety.
Poukazujem tiež na rozpory vo výpovediach obvineného Pavla Ďurku a následne vypočutých svedkov Ivana Bačíka, Ivana Gubu, Róberta Magulu, Branislava Dunčka. Kým obvinený Pavol Ďurka vypovedal, že operatívne informácie týkajúce sa činnosti Santusovej a jej tímu, ako aj napojenie tejto osoby na SIS obdržiavali počas celého týždňa, ako aj obdobia predtým na... obdobia predtým, na otázku vyšetrovateľa Policajného zboru, v akom časovom horizonte pred podpísaním realizačného návrhu sa o uvedených informáciách dozvedel, odpovedal svedok Ivan Bačík, že si myslí, že to bolo od začiatku roku 2021, svedok Guba, že informácie sa zbierali postupne, možno od apríla 2021, v podstate tesne pred zadržaním riaditeľa SIS Pčolinského, svedok Magula, že od decembra 2020, resp. januára 2021, svedok Dunčko, že od apríla 2021 do júla 2021.
V súvislosti s tvrdením svedkov Bačíka, Gubu, Magulu, Dunčka je namieste vyššie konštatovaná otázka, kedy a akou formou svedkovia informácie, ktorými údajne disponovali, dokumentovali, keďže úradné záznamy, ktoré boli prezentované ako podklady k realizačnému návrhu zo 16. 7. 2021 a spracovali ich svedkovia, sú datované až 15. 7. 2021 a 16. 7. 2021.
Tvrdenia obvinených o operatívnych informáciách o trestnej činnosti príslušníkov ÚIS vyvracia aj výpoveď svedka Jána Hazuchu z 26. 1. 2022, ktorý uviedol, že z pozície vtedajšieho zástupcu riaditeľa odboru Bratislava NAKA nemal vedomosť o protiprávnom konaní príslušníkov ÚIS vo vzťahu k príslušníkom NAKA. Rovnako nemá informáciu, že by takou informáciou disponovali príslušníci odboru Bratislava NAKA – či operatívci, či vyšetrovatelia –, pričom pokiaľ by takou informáciou ktokoľvek z príslušníkov NAKA disponoval a aby vedeli takú vec riešiť, bol by potrebný súhlas riaditeľa ÚIS či už na vyšetrovanie, alebo na operatívne rozpracovanie príslušníkov ÚIS. Počas jeho pôsobenia v uvedenej funkcii nemá vedomosť, že by ktokoľvek z príslušníkov odboru Bratislava NAKA žiadal riaditeľa ÚIS o takýto súhlas. Svedok doplnil, že vie, že členovia pracovnej skupiny Očistec mali podozrenie, že sú sledovaní príslušníkmi SIS, pričom to riešil s riaditeľom odboru Bratislava pánom Štefanákom a Jánom Čurillom, pričom Ján Čurilla vtedy uviedol, že to nechce riešiť oficiálne, ale keď bude problém, tak im s brokovnicou prestrelia kolesá.
Operatívne informácie týkajúce sa Diany Santusovej, Róberta Zaplatílka, jej údajného prepojenia na SIS a jej údajného korupčného správania, uvedené vo výpovediach obvinených Jána Čurillu a Pavla Ďurku, neboli obsahom žiadneho úradného záznamu ani žiadneho iného relevantného podkladu a nepotvrdili sa ani vykonaným dokazovaním v trestnej veci číslo (...) z 2021, čo je zrejmé zo zabezpečeného vyšetrovacieho spisu. A ak obvinení vo svojich výpovediach tvrdili opak, je to len zrejme ich nepochopenie a dezinterpretácia zabezpečených dôkazov v uvedenej trestnej veci.
K tvrdeniam Jána Čurillu, že disponovali informáciami, že Mgr. Róbert Zaplatílek bol po ukončení služobného pomeru prijatý do SIS, kde v prospech podozrivých osôb z prostredia SIS, resp. osôb, ktoré mali blízko k SIS, mal len cez Dianu Santusovú získať informácie, ktoré následne mal posúvať podozrivým osobám, okrem Petra Košča aj Branislavovi Zurianovi, poukazujem na výpoveď svedka Róberta Zaplatílka z 21. 1. 2022, v ktorej na otázku vyšetrovateľa Policajného zboru, či bol alebo je príslušníkom SIS, VS alebo policajného spravodajstva, prípadne nejakej cudzej spravodajskej služby, svedok uviedol, že v živote nebol pracovníkom SIS ani v otázke spomenutej služby a iných tajných službách, služieb.
Na otázku vyšetrovateľa Policajného zboru, či má vedomosť o tom, že by Diana Santusová niekedy dokumentovala nejakú trestnú vec tak, že aby sa neobjasnila, resp. aby táto išla do stratena, svedok uviedol, že takúto vedomosť nemá. Diana Santusová patrila v rámci Západu k tým, čo mali najviac ukončených spisov s návrhom na podanie obžaloby, možno najmenej zrušených uznesení. Na otázku obhajcu Kubinu, aký je vzťah svedka s pani Santusovou v dnešnej dobe, či sú v nejakom kontakte, svedok odpovedal, že žiadny a v kontakte nie sú.
Ak obvinení vypovedali, že prepojenie Diany Santusovej na SIS a poskytovanie informácií menovanou osobám blízkym SIS má preukazovať do konania číslo (...) zadovážený dôkaz v podobe kamerového záznamu spred budovy ÚIS z 12. 7. 2021, ktorý má zachytávať, ako Mgr. Diana Santusová išla k vozu Škoda Kodiaq, ktoré vozidlo má používať SIS, následne k nej mal prísť Branislav Zurian, mali sa údajne zvítať a do predmetného vozidla nastúpiť, poukazujem na výpoveď svedka Michala Kormaňoša. Z predmetného výsluchu vyplýva, že 12. 7. 2021 viezol Branislava Zuriana do Bratislavy, tak ako viackrát predtým. Najskôr ho odviezol ku Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, približne na obed medzi 12.00 – 13.00 h mu Branislav Zurian napísal SMS správu, že už skončil, že už ho môže vyzdvihnúť na ÚIS na Bajkalskej. Keď tam prišiel, zaparkoval o parkovisko ďalej, lebo sa tam nedalo zaparkovať, a poslal mu SMS správu, že už je tam a stojí pri kontajneroch. O nejaké dve-tri minúty mu zavolala pani Santusová, ktorá sa ho opýtala, či je v Bratislave pred inšpekciou, že ho ide pozdraviť. Prišla do auta, podali si ruky, pričom mu povedala, že je pekné ho po roku opäť vidieť a že ďakuje. Pani Santusová...
Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia, a po štrnástej budeme pokračovať čítaním. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Fico Robert Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predseda, chcem upresniť ten návrh, ktorý som už dával dnes v súvislosti s grémiom. Keďže vidíme, že tu nie sú prítomní poslanci vládnej koalície, by som chcel vás požiadať o zvolanie grémia na 15. hodinu alebo na 14. hodinu. Nechám to, samozrejme, na vás, je to vaše právo. A dávam návrh, aby sa grémium zaoberalo odsúdením vystúpenia ministra financií v piatok v pléne, kde hrubo zaútočil na predsedajúceho. Vy ste to asi zachytili, pán predseda, nemôže si dovoliť minister financií povedať predsedajúcemu, že má držať hubu a krok. Jednoducho to nie je možné. Keby sem došiel ktorýkoľvek politik a by toto urobil, by som žiadal rovnaký postoj. Čiže grémium musí odsúdiť správanie Matoviča, musíme to urobiť, inak ideme do záhuby.
A po ďalšie, požiadať ministra financií Matoviča, aby sa ospravedlnil podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky.
Poprosím vás, keby ste takéto grémium zvolali v čase, keď tu všetci budú prítomní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán podpredseda Blanár, ja som počul, samozrejme, v Národnej rade už rôzne vystúpenia, ktoré sa odvolávali alebo postavili svoje vystúpenia na istých argumentoch, ale tak silné argumenty, ktoré vyplývajú z uznesenia Generálnej prokuratúry, také asi pravdepodobne ešte tu neboli.
Do istej miery chápem koaličných poslancov, že je veľkým problémom sa pustiť do obhajoby alebo do spochybňovania veľmi jasných konštatácií, ktoré sú v tomto uznesení. Viem aj to, že dostali manuál, ako spochybňovať, že to boli formálne rozhovory, že to bolo vytrhnuté z kontextu a tak ďalej. Ale veď nie je nič jednoduchšie, ako zobrať si, neviem, myslím 105-stranové uznesenie a si ho prečítať. Nazdávam sa, že to problém neni.
Problém je tu ale iný, ktorý podľa môjho skromného názoru nastal po hlasovaní o tzv. obrannej dohode. Dovtedy, páni kolegovia, sa koaliční poslanci skrývali za sukňu koaličnej rady. Za sukňu koaličnej rady, pretože ich mená o tom, ako podporili, ja neviem, zrušenie 13. dôchodkov, ako podporili rôzne iné veci, bolo v globále, že koalícia sa dohodla. Ale pri tomto sa už jasne hovorí o tom, kto má aký postoj a ako ho vie obhájiť. Aj preto je tu tak málo koaličných poslancov a tak málo vystupuje, pretože tu nastal zlom. Už sa nehovorí o celej koalícii, ale o postoji každého koaličného poslanca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Kamenický Ladislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán podpredseda, ďakujem ti, že si objasnil všetkým, ako sa tu reálne manipulujú vyšetrovania. Na druhej strane počuli sme tu veľa slov o tom, ako bolo niečo vytrhnuté z kontextu. Takže tento kontext teraz ideme dať všetkým, aby to počuli, čo všetko sa tam dialo, a budeme o tom hovoriť priamo čítaním zo spisu. Čiže ten kontext je priamo v tomto uznesení.
Ďalšia vec, sú to dôkazy, toto sú legálne odposluchy, sú to fakty a bavia sa tu štyria "elitní" vyšetrovatelia o tom, ako idú v podstate likvidovať obludným spôsobom ženu, pani Santusovú.
Pani Santusová, kde ju bránia médiá? Povedzte mi. Keď sa tu stalo to, že pani prezidentkinu dcéru nazval jeden z poslancov, že je to modelka, jednu vetu tam dal, aká sa tu strhla obrovská mediálna protikampaň proti tomuto poslancovi. To bola, to je jedna vec. Keď sa tu, napríklad vyšli nelegálne nahrávky z chaty súkromných osôb, čo tu bolo za veľký povyk. Dnes sa pozrem hore na balkón a neni tu ani jedno médium. Nikoho nezaujíma, že sa tu porušuje právo, že sa tu manipulujú vyšetrovania, že sa tu kriví právo. A toto je absolútny štandard na Slovensku. Nechápem, ako v takomto prostredí ešte Slovenská republika môže fungovať. A keď sa rozprávam s rôznymi právnikmi, tak sa, tak mi hovoria, pán poslanec, ja neviem, až kam to dokáže na Slovensku celé zájsť. Až kam to dokáže na Slovensku celé zájsť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem pekne za slovo, pán predseda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pardon, pán Susko, ospravedlňujem sa.

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem pekne za slovo.
Pán podpredseda Národnej rady Blanár, to, že vládna koalícia a minister vnútra sa obhajuje tým, že išlo o neformálnu komunikáciu, je smiešne a trápne. Ako povedali už moji predrečníci, nebavili sa súkromné osoby, ale bavili sa orgány činné v trestom konaní pri vykonávaní svojich funkcií v rámci zamestnania, v rámci vyšetrovania trestnej činnosti. A keď si pozrieme Trestný zákon, čo hovorí § 344 o marení spravodlivosti, tak ten, kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní falšuje, pozmení alebo marí dôkaz a bráni v získaní dôkazu, tak sa potrestá odňatím slobody až na šesť rokov a na osem rokov, až na osem rokov sa potrestá ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
A pokiaľ si pozrieme prípravu na zločin, tak príprava je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organizovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčovaní, zhluknutí, návode, objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmyselnom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu ani dokonaniu zločinu.
No a čo iné je to, ak sa vyšetrovatelia ako orgány činné v trestnom konaní pri plnení svojich úloh dohadujú o tom, ako zabavia spis, ktorý Úrad inšpekčnej služby na nich má pripravený? No je to nič iné len marenie spravodlivosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 11:25 - 11:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda, ja ti ďakujem za toto vystúpenie. Porovnával si rozdiel medzi nahrávkami z chaty a nahrávkami vyšetrovateľov. Tu, ak dovolíš, ťa doplním. Nahrávky z chaty, na ktoré sa odvoláva minister a celá koalícia, sú nahrávky nezákonné. A v neposlednom rade, čo je veľmi dôležité, na chate sa bavili súkromné osoby, kdežto tu sa bavili vyšetrovatelia. Čiže osoby, ktoré rozhodujú o právach a právom chránených záujmoch všetkých fyzických a právnických osôb. Toto je veľmi dôležité.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.2.2022 11:10 - 11:25 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
V nadväznosti na to, čo povedal pán podpredseda Blanár, myslím si, že pani vyšetrovateľke by bolo úplne jedno, keby jej obliali to auto kanistrom benzínu, či sa o tom vyšetrovatelia bavili formálne alebo neformálne.
No a pre tých, čo toto slovo tak veľmi často používajú bez toho, aby vedeli, aký je rozdiel medzi formálnym a neformálnym, by som len chcel povedať, že rozdiel medzi formálnou a neformálnou komunikáciou je v tom, že formálna komunikácia je podporovaná definovanými, definovanými komunikačnými kanálmi, no a myslím si, že pre... a pre teda tú neformálnu sú neni stanovené žiadne pravidlá, samozrejme. Ale myslím si, že uznesenie Generálnej prokuratúry je presne definovaný komunikačný kanál, takže, prosím vás pekne, ujasnite si rozdiel medzi formálnosťou a neformálnosťou, keď už to tak často používate a také hlúposti pri tom tárate. To je ozaj rozdiel. A ozaj si myslím, že keď niekomu podpálite auto, je mu úplne jedno, či ste sa o tom bavili formálne alebo neformálne.
Skryt prepis