Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2021 o 10:56 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:56 - 10:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem veľmi pekne poďakovať kolegom, ktorí sa v podstate stotožnili s tým mojim vystúpením a hlavne s tými rizikami, ktoré som sa snažil v tom svojom vystúpení uviesť. Samozrejme ešte raz chcem poďakovať aj za to blahoželanie. Áno, Zákonník práce je pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a preto aj sám mám veľmi veľa skúseností o súdnych rozhodnutiach a následnom návrate bývalých zamestnancov do pôvodného pracoviska. V konečnej miere máme medzi sebou aj kolegu pána Dušana Muňku, ktorý sa na základe práve takéhoto rozhodnutia a neoprávneného odvolania z funkcie opätovne vrátil a ďalšie roky slúžil ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. No viete, povedal som a zopakujem aj teraz na záver môjho, mojej faktickej, vplyv politizácie na toto prostredie vždy bol a bude. Hľadajme riešenia, aby bol čo najmenší. Ak toto dokážeme dosiahnuť, to bude jednoducho veľmi veľký úspech. A k tomu smeruje aj ten návrh, ktorý som tu ja predložil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 10:36 - 10:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda, nielen za seba, ale ak môžem za všetkých Jánov chcem veľmi pekne poďakovať.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hneď v úvode chcem povedať pár dôležitých vecí. Pokúsim sa vo svojom vystúpení byť maximálne neosobný. Nechcem na nikoho útočiť. Naopak ja v plne miere sa stotožňujem s tým, že do iste miery politizácia štátnej správe tu bola a obávam sa, že aj bude. My to čo hľadáme a riešime, aby ten stupeň bol čo najmenší. Lebo ten vplyv tej politiky a tí, ktorí sú pri moci jednoducho na tú štátnu správu je a opakujem ešte raz, možno aj bude.
Preto ak dovolíte chcem skôr použiť niektoré údaje, ktoré na poslednom výbore pre sociálne veci predkladal predseda Rady pre štátnu službu, to znamená možno toho orgánu, pán Kyselica, po ktorom voláte vy akýsi nezávislý, ktorý by mal. Možno že toto je práve cesta, možno dopracovať, ja neviem, konkretizovať alebo zhodnotiť či je to ten orgán, ktorý by mal plniť tú funkciu okolo ktorej vy hovoríte. V tom prípade by nebol žiaden problém, že začíname niekde od komína stavať ten dom, pretože základ nejaký je. Ale predpokladám, že ste si tieto veci zhodnotili.
Tá správa za minulý kalendárny rok bola veľmi konkrétna a treba povedať, že aj dosť kritická, pretože sa týkala hlavne legislatívy, ktorá v uplynulom roku tejto problematike, čo sa týka štátnej služby bola prijatá. No a boli tam dve nepriame novely. Prečo nepriame. Ja som bol veľmi prekvapený keď napríklad aj môj nástupca pán minister prostredníctvom zákona, ktorý predkladal minister obrany, sa schoval niekde pod uniformu a prijal nejaké opatrenia, aby mohol rýchlo odvolávať riaditeľov úradov práce. To sa dá riešiť aj úplne inak ako akýmto spôsobom. Vôbec, tak dôležitý zákon ako je zákon o štátnej službe by nemal byť nikdy riešený akýmikoľvek nepriamymi novelami. Pretože to komplex.
Táto správa, ktorá bola predložená hovorila aj o, by som povedal, veľkých konkrétnych problémov. Ale do istej miery mala za cieľ aj zhodnotiť to obdobie od toho roku 2017, kedy tá posledná novela bola prijatá a tá novela mala mať istú ambíciu maximálnej miere odpolitizovať. A ja môžem povedať, že napríklad na rezorte práce od 2017-teho roku sa aj riaditelia úradov práce inštalovali výberovým konaním. Do akej miery oni boli objektívne, neobjektívne o tom sa bavme. Ale výberovým konaním. To čo sa udialo teraz po voľbách bolo en bloc na základe tej novely okolo ktorej som tu hovoril.
To znamená, že ten nový zákona v tom 17-tom roku zrušil tú možnosť odvolania vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo
===== z udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo viackrát povedané, to hrozí možno aj vám, pretože tie voľby tu budú a možno nastúpi iná generácia a bude mať na stole pripravené riešenie. To znamená, ak toto urobíte je nevyhnutné, aby po veľmi krátkej dobe prišla komplexná novela. Ak toto potrebujete len preto, aby ste istých ľudí odvolali, rozumiem tomu. Ale potom sa pýtam, lebo tento zákon z toho 2017 roku ukladá každému vedúcemu pracovníkovi hodnotiť svojich podriadených. Opakujem, zo zákona, možno niekto to robí formálne, ale tam sú zákonné možnosti.
To znamená, keď som čítal aj niektoré vyjadrenia, aj počul tu čo ja viem aj pána Vetráka, ktorý sa k tomu vyjadroval, ako to máme urobiť. No, zo zákona. Vy pritom hodnotení môžte zhodnotiť, že ten vedúci hospodársky pracovník je slabý, neprofesionálny a on zo zákona končí. Je pravda, že sa môže niekde odvolať, ale to už je iné. To znamená, vy máte nástroj zákonný, ja neviem prečo ho nevyužívate, pretože máte 15 mesiacov za sebou a tento proces toho hodnotenia, on už musel prebehnúť. Prečo sa tam isté veci nediali.
Viete, hovoríme o 208 služobných úradoch na Slovensku, o 32 tisíc štátnych zamestnancov, o 27,5 tisíca radových, ale 4 200 vedúcich. Tých 4 200 vedúcich prechádza tým procesom toho hodnotenia bez ohľadu na to, aká je to úroveň. Opakujem ešte raz. Tá možnosť je a dá sa v tomto smere využiť. Je treba povedať, že dominujú tzv. jednotky a dvojky z hľadiska hodnotenia, ale aj u mňa boli aj trojky, aj štvorky a s niektorými ľuďmi sme sa rozlúčili. To znamená, je tu ten priestor zákonný bez toho, aby sa proste do istej miery znásilňoval ten zákon o štátnej službe. Ja osobne tak vidím túto novelu.
Ak dovolíte, možno tri, štyri vety zo strany odborárov k tejto veci. Je tu Slovenský odborový zväz pracovníkov štátnej správy a administratívy, ktorý má veľmi vysoké zastúpenie svojich členov a má nie že právo, ale doslova povinnosť hovoriť aj do toho, čo sa týka štátnych zamestnancov. Upozorňuje na dve veľké problémy, vrátane Konfederácie odborových zväzov, a to sú princíp stability a právnej istoty. Veľmi dôležité princípy z hľadiska práva. Či si niekto položil tú otázku a hľadal na ne odpoveď, lebo tieto princípy nie sú dodržané. A sú veľmi dôležité.
Chcem dať do pozornosti ďalšiu vec, a to je otázka definitívy. Pre štátneho zamestnanca je definitíva veľmi dôležitá, z toho vyplývajú isté nároky aj finančné, aj ďalšie. A to je aj motivácia tých ľudí, aby v tej štátnej správe pracovali. A tu je tá neistota tých ľudí, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky. Nemyslime si, že sa veľmi veľa ľudí hlási do výberových konaní do štátnej služby. Ja sa nečudujem.
Napríklad úrade práce s 10-ročnou praxou vysokoškolsky vzdelaný človek má 800 eur brutto. A chodí do osád, veľakrát získa svrab a ja neviem vši a ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. To treba vidieť v ďaleko širších súvislostiach a možno ten rozmer posudzovať takto. No, len je tu jedno rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je tu nález 540 z roku 2012, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Priatelia, ale toto je stále aktuálne. Tento nález je aktuálny a on sa bezprostredne dotýka aj tohto zákona. Do akej miery ste brali úvahu tento nález Ústavného súdu?
Keď sa vrátim do toho roku 2017, operačný program Efektívna štátna správa, viacerí ju poznáte. Tam sú veľké milióny. Európska komisia podmienila, že tieto milióny budú a môžu sa čerpať, keď bude zákon taký, aký sme v roku 2017 prijali, kde sa dá hovoriť o odpolitizovaní. Bol niekto, skúmal aj na komisii čo to urobí alebo sa zajtra dozvieme, že na základe tohto nám padla opona a nie je možné tie veľké milióny, ktoré sú tam prostredníctvom tohto operáku jednoducho ďalej čerpať. Toto sú dôležité veci, ktoré je potrebné, aby sa brali v úvahu, keď o tomto debatujeme.
Tri problémy vidím osobne v tomto zákone. Po prvé, centralizuje riadenie. Po druhé, upevňuje mocenské postavenie štátu a po tretie, je v rozpore s vaším vlastným programovým vyhlásením. Čudujem sa liberálom, pretože ja som čítal pred voľbami po celom Slovensku bilbordy, menej štátu. No, vy idete zavádzať viacej štátu. To znamená, úplne proti svojím nejakým základným volebným princípom. No, a programové vyhlásenie vlády, kolegovia, to je to, za čo ste vy hlasovali, čo ste si schválili. No, a teraz si idete sami proti tomu, pretože to úplne jasne pomenováva veci, ktoré súvisia so záväzkom budovať najmä stabilný, profesionálny, vzdelanú pracovnú silu pre štátnu službu prostredníctvom spravodlivých, transparentných, etických pravidiel založených na postupoch riadenia. A toto je presný opak.
Toľko možno, preto chcem povedať a hovoriť o rizikách, ktoré z toho vyplývajú. A vychádzajúc z tých rizík a istej zodpovednosti, ktorá z toho jednoducho je, sa zamyslite nad tým a ja vám dám znovu šancu. Pán spravodajca, navrhujem, stiahnuť a dopracovať tento návrh v zmysle príslušných paragrafov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 10:36 - 10:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda, nielen za seba, ale ak môžem za všetkých Jánov chcem veľmi pekne poďakovať.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hneď v úvode chcem povedať pár dôležitých vecí. Pokúsim sa vo svojom vystúpení byť maximálne neosobný. Nechcem na nikoho útočiť. Naopak ja v plne miere sa stotožňujem s tým, že do iste miery politizácia štátnej správe tu bola a obávam sa, že aj bude. My to čo hľadáme a riešime, aby ten stupeň bol čo najmenší. Lebo ten vplyv tej politiky a tí, ktorí sú pri moci jednoducho na tú štátnu správu je a opakujem ešte raz, možno aj bude.
Preto ak dovolíte chcem skôr použiť niektoré údaje, ktoré na poslednom výbore pre sociálne veci predkladal predseda Rady pre štátnu službu, to znamená možno toho orgánu, pán Kyselica, po ktorom voláte vy akýsi nezávislý, ktorý by mal. Možno že toto je práve cesta, možno dopracovať, ja neviem, konkretizovať alebo zhodnotiť či je to ten orgán, ktorý by mal plniť tú funkciu okolo ktorej vy hovoríte. V tom prípade by nebol žiaden problém, že začíname niekde od komína stavať ten dom, pretože základ nejaký je. Ale predpokladám, že ste si tieto veci zhodnotili.
Tá správa za minulý kalendárny rok bola veľmi konkrétna a treba povedať, že aj dosť kritická, pretože sa týkala hlavne legislatívy, ktorá v uplynulom roku tejto problematike, čo sa týka štátnej služby bola prijatá. No a boli tam dve nepriame novely. Prečo nepriame. Ja som bol veľmi prekvapený keď napríklad aj môj nástupca pán minister prostredníctvom zákona, ktorý predkladal minister obrany, sa schoval niekde pod uniformu a prijal nejaké opatrenia, aby mohol rýchlo odvolávať riaditeľov úradov práce. To sa dá riešiť aj úplne inak ako akýmto spôsobom. Vôbec, tak dôležitý zákon ako je zákon o štátnej službe by nemal byť nikdy riešený akýmikoľvek nepriamymi novelami. Pretože to komplex.
Táto správa, ktorá bola predložená hovorila aj o, by som povedal, veľkých konkrétnych problémov. Ale do istej miery mala za cieľ aj zhodnotiť to obdobie od toho roku 2017, kedy tá posledná novela bola prijatá a tá novela mala mať istú ambíciu maximálnej miere odpolitizovať. A ja môžem povedať, že napríklad na rezorte práce od 2017-teho roku sa aj riaditelia úradov práce inštalovali výberovým konaním. Do akej miery oni boli objektívne, neobjektívne o tom sa bavme. Ale výberovým konaním. To čo sa udialo teraz po voľbách bolo en bloc na základe tej novely okolo ktorej som tu hovoril.
To znamená, že ten nový zákona v tom 17-tom roku zrušil tú možnosť odvolania vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo
===== z udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo viackrát povedané, to hrozí možno aj vám, pretože tie voľby tu budú a možno nastúpi iná generácia a bude mať na stole pripravené riešenie. To znamená, ak toto urobíte je nevyhnutné, aby po veľmi krátkej dobe prišla komplexná novela. Ak toto potrebujete len preto, aby ste istých ľudí odvolali, rozumiem tomu. Ale potom sa pýtam, lebo tento zákon z toho 2017 roku ukladá každému vedúcemu pracovníkovi hodnotiť svojich podriadených. Opakujem, zo zákona, možno niekto to robí formálne, ale tam sú zákonné možnosti.
To znamená, keď som čítal aj niektoré vyjadrenia, aj počul tu čo ja viem aj pána Vetráka, ktorý sa k tomu vyjadroval, ako to máme urobiť. No, zo zákona. Vy pritom hodnotení môžte zhodnotiť, že ten vedúci hospodársky pracovník je slabý, neprofesionálny a on zo zákona končí. Je pravda, že sa môže niekde odvolať, ale to už je iné. To znamená, vy máte nástroj zákonný, ja neviem prečo ho nevyužívate, pretože máte 15 mesiacov za sebou a tento proces toho hodnotenia, on už musel prebehnúť. Prečo sa tam isté veci nediali.
Viete, hovoríme o 208 služobných úradoch na Slovensku, o 32 tisíc štátnych zamestnancov, o 27,5 tisíca radových, ale 4 200 vedúcich. Tých 4 200 vedúcich prechádza tým procesom toho hodnotenia bez ohľadu na to, aká je to úroveň. Opakujem ešte raz. Tá možnosť je a dá sa v tomto smere využiť. Je treba povedať, že dominujú tzv. jednotky a dvojky z hľadiska hodnotenia, ale aj u mňa boli aj trojky, aj štvorky a s niektorými ľuďmi sme sa rozlúčili. To znamená, je tu ten priestor zákonný bez toho, aby sa proste do istej miery znásilňoval ten zákon o štátnej službe. Ja osobne tak vidím túto novelu.
Ak dovolíte, možno tri, štyri vety zo strany odborárov k tejto veci. Je tu Slovenský odborový zväz pracovníkov štátnej správy a administratívy, ktorý má veľmi vysoké zastúpenie svojich členov a má nie že právo, ale doslova povinnosť hovoriť aj do toho, čo sa týka štátnych zamestnancov. Upozorňuje na dve veľké problémy, vrátane Konfederácie odborových zväzov, a to sú princíp stability a právnej istoty. Veľmi dôležité princípy z hľadiska práva. Či si niekto položil tú otázku a hľadal na ne odpoveď, lebo tieto princípy nie sú dodržané. A sú veľmi dôležité.
Chcem dať do pozornosti ďalšiu vec, a to je otázka definitívy. Pre štátneho zamestnanca je definitíva veľmi dôležitá, z toho vyplývajú isté nároky aj finančné, aj ďalšie. A to je aj motivácia tých ľudí, aby v tej štátnej správe pracovali. A tu je tá neistota tých ľudí, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky. Nemyslime si, že sa veľmi veľa ľudí hlási do výberových konaní do štátnej služby. Ja sa nečudujem.
Napríklad úrade práce s 10-ročnou praxou vysokoškolsky vzdelaný človek má 800 eur brutto. A chodí do osád, veľakrát získa svrab a ja neviem vši a ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. To treba vidieť v ďaleko širších súvislostiach a možno ten rozmer posudzovať takto. No, len je tu jedno rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je tu nález 540 z roku 2012, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Priatelia, ale toto je stále aktuálne. Tento nález je aktuálny a on sa bezprostredne dotýka aj tohto zákona. Do akej miery ste brali úvahu tento nález Ústavného súdu?
Keď sa vrátim do toho roku 2017, operačný program Efektívna štátna správa, viacerí ju poznáte. Tam sú veľké milióny. Európska komisia podmienila, že tieto milióny budú a môžu sa čerpať, keď bude zákon taký, aký sme v roku 2017 prijali, kde sa dá hovoriť o odpolitizovaní. Bol niekto, skúmal aj na komisii čo to urobí alebo sa zajtra dozvieme, že na základe tohto nám padla opona a nie je možné tie veľké milióny, ktoré sú tam prostredníctvom tohto operáku jednoducho ďalej čerpať. Toto sú dôležité veci, ktoré je potrebné, aby sa brali v úvahu, keď o tomto debatujeme.
Tri problémy vidím osobne v tomto zákone. Po prvé, centralizuje riadenie. Po druhé, upevňuje mocenské postavenie štátu a po tretie, je v rozpore s vaším vlastným programovým vyhlásením. Čudujem sa liberálom, pretože ja som čítal pred voľbami po celom Slovensku bilbordy, menej štátu. No, vy idete zavádzať viacej štátu. To znamená, úplne proti svojím nejakým základným volebným princípom. No, a programové vyhlásenie vlády, kolegovia, to je to, za čo ste vy hlasovali, čo ste si schválili. No, a teraz si idete sami proti tomu, pretože to úplne jasne pomenováva veci, ktoré súvisia so záväzkom budovať najmä stabilný, profesionálny, vzdelanú pracovnú silu pre štátnu službu prostredníctvom spravodlivých, transparentných, etických pravidiel založených na postupoch riadenia. A toto je presný opak.
Toľko možno, preto chcem povedať a hovoriť o rizikách, ktoré z toho vyplývajú. A vychádzajúc z tých rizík a istej zodpovednosti, ktorá z toho jednoducho je, sa zamyslite nad tým a ja vám dám znovu šancu. Pán spravodajca, navrhujem, stiahnuť a dopracovať tento návrh v zmysle príslušných paragrafov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:22 - 14:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Erik, ja si myslím, že z toho, čo si povedal sa isté veci možno zopakovali, ktoré sme hovorili predtým. Ale je tu jedna nová skutočnosť a to je novela novely. Pokus, omyl. Ale chvalabohu, že tu je. To tu bolo predtým povedané, pretože si myslím, že bola nevyhnutná, áno a potvrdzujem, že potom tu bolo diskutované a veľmi vážne hovorené. Pán minister síce povedal, že on to zhodnotí a opraví, len pýtam sa, dokedy budú tie opravy opráv. Ja si osobne myslím, že už aj samotní predstavitelia koalície si uvedomujú, že pri týchto zmenách za každú cenu zmeniť to, čo predchádzajúca vláda alebo parlament prijali, škodia sami sebe aj volebne, ale čo je horšie, ľuďom, ktorí si to nezaslúžili a hlavne rodinám, ktoré majú problémy.
Terajšie stanovisko ZMOS-u, áno, po tých problémoch jednoznačne proti zrušeniu tých obedov zdarma, pretože vytvorili si podmienky, dobudovali kuchyne, DKP, taniere a všetko, čo s tým súvisí, úrady práce im preškolili 1 100 zamestnancov, ktorí robia pomocníkov v kuchyniach a štát im platí prostredníctvom projektov mzdy, ktoré s tým súvisia. Pribudlo 25 % viac detí, v čase, keď boli tie obedy zdarma, ale len o 2 % sa zvýšil biologický odpad. To znamená, že toto sú všetko atribúty, ktoré je jednoznačne brať potrebné v úvahu. Každopádne však táto novela je potrebná a preto chcem deklarovať aj za poslanecký klub SMER-slovenská sociálna demokracia, že tento návrh podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 11:42 - 11:44 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, čiastočne budem opakovať niektorých mojich predrečníkov. Priznám sa, že aj ja som čakal, že budete veľmi konkrétne reagovať, pretože pán Fico citoval údaje zo správy SIS-ky na konanie ľudí, a to v polícii, prokuratúre a samozrejmá vec, že aj na súdoch. Ale bol veľmi konkrétny, čo sa týka aj vašej minulosti na Vojenskom spravodajstve. Vy ste absolútne tieto, tieto konkrétne veci vynechal a venoval ste sa úplne iným veciam.
Viete, správa SIS jasne tvrdí, že prebieha manipulovanie úkonov trestného konania, ktoré sú zdokumentované so spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť v trestnom konaní. To je veľmi, veľmi dôležité toto. Na výbore pán Aláč jasne povedal, prezentované spravodajské informácie a manipulovanie v trestnom konaní bolo získané zákonným spôsobom. Stojíme si za informáciami, ktoré sme poslali zákonným príjemcom týchto informácií.
No aký je výsledok? Z vašej strany osobné útoky na predkladateľa, všeobecné politické frázy, a to aj do minulosti, ale nič konkrétne. Pán minister, nič ste nepovedal k obsahu, nebol ste schopný sa obhájiť, prepadol ste a vlastne nepriamo ste týmto svojím prístupom potvrdil, že obsah návrhu na vaše odvolanie je správny a úplný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 16:24 - 16:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega Laco Kamenický, tiež som sa zamýšľal, keď si hovoril, nad tým, že či to vôbec, čo si tu hovoril, rozoberal, analyzoval, má aj zmysel. Na druhej strane, kde opozícia môže inde upozorniť na problém, rozanalyzovať, vysvetliť, poukázať na riešenia, ktoré nie sú dobré, ako tu v parlamente? To znamená jednoznačne áno. Možno tri veci, ktoré si pomenoval, chcel by som trošku konkretizovať. Pomoc, po druhé európske fondy a po tretie zamestnanosť.
Pomoc. Systém pokus – omyl. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, ale v konkrétnej historickej dobe. My máme prvú pomoc, prvú pomoc plus, prvú pomoc dvakrát plus. Keby sme boli na začiatku riešili hneď prvú pomoc dvakrát plus, bolo by to drahšie, ale v skutočnosti by to bolo efektívnejšie, lebo veľa firiem by sa bolo bývalo udržalo.
Druhá vec, európske fondy. Mne to nedá tú realokáciu stálo otvárať. Veď 1 mld. je 1 % HDP. Operačný program Ľudské zdroje je vyčerpaný. Krajniak nemá z čoho viaceré projekty jednoducho pripravovať. Práve preto sa mali realokovať do tohto Európskeho sociálneho fondu. Bolo by to prinieslo väčšiu zamestnanosť a automaticky by sa napĺňala kasa spätne cez odvody, spotrebu a bolo by to prinášalo takýto výsledok.
Zamestnanosť. Viete, v zamestnanosti podľa Eurostatu sme najhorší v celej Európe. Najväčší pokles, úplne poslední z dvadsaťsedmičky. Cesta iná nie je. Podpora zamestnanosti, príprava projektov a využívanie prostriedkov aj Európskeho sociálneho fondu a pripravovať alebo pokračovať v tých projektoch, ktoré tu boli a boli úspešné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 14:33 - 14:35 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Hnusná neoliberálna politika! Ja už som s pánom ministrom mal raz možnosť byť prítomný v médiách, kde sme si tieto veci vydiskutovali. Ja sa pod túto tézu kedykoľvek podpíšem, pretože som presvedčený, že nie vždy a za každej okolnosti sa má postarať človek sám o seba, ale môžu prísť chvíle, keď je potrebné, aby sa oňho postaral aj štát, zvlášť keď si tie situácie nezavinil sám.
No a potom do toho automaticky vstupuje otázka, oheň a voda, a možno aj hľadanie odpovede. Môže oheň a voda spolu jestvovať? Myslím teraz na vládnu koalíciu a postoj jednotlivých subjektov, ktorí sú tam. Moja odpoveď je jednoznačná. Jednoducho nemôže. A tento problém, ktorý je tu teraz, bude v inej podobe o mesiac, o dva, o tri, pretože oheň a voda sú diametrálne od seba odlišné živle.
Ale možno aj na pána ministra financií. Európsky sociálny fond je v tejto dobe veľmi dôležitý, pretože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte reagovať na pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Dobre, súbežne.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Richter, Ján, poslanec NR SR
Európsky sociálny fond je veľmi, je veľmi skúšaný, pretože rieši otázky, ktoré súvisia s priamymi dopadmi, óčeerky pandemické, SOS, len mám ten dojem, že sa nevyužila jedna veľká príležitosť a tento rozpočet, ktorý je tu predložený dnes, mohol byť o miliardu nižší, a to je realokácia. Keby boli aj ostatní ministri pochopili na vláde, že jednoducho tie peniaze skutočne prepadnú, že sa nevyužijú, mohli byť presunuté, realokované do Európskeho sociálneho fondu a použité priamo na konkrétne dopady, dopady COVID-u. To sa jednoducho vtedy nezvládlo, nevyužilo a som osobne presvedčený, že budeme ešte aj v budúcnosti veľmi dlho banovať, že tá miliarda v tom rozpočte chýba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:41 - 14:45 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, veľmi stručne. Aj ja, priznám sa, že ten rok 2018 ako keby bol včera. Chcem len pripomenúť, že vtedy, keď sme predkladali ten návrh, lebo tam došlo k relatívne dosť radikálnemu navýšeniu prostriedkov aj pre asistentov, opatrovateľov, prijali sa veľmi vážne zmeny, ktoré sa týkajú aj kompenzácií, veď predtým bolo v platnosti, že ak dostal niekto kompenzáciu napríklad na prerobenie kúpeľne vzhľadom na zdravotný stav a nebodaj sa stalo, že ten človek zomrel, tá rodina musela po ňom časť prostriedkov vracať, veľakrát sa musela doslova zadlžiť. Mal som z toho veľmi dobrý pocit aj preto, že celá snemovňa, všetci prítomní poslanci hlasovali za.
Trošku som nemilo prekvapený, že tam padla jasná dohoda, že tá valorizácia sa bude odvíjať od výšky a rastu minimálnej mzdy, čo je logické, prirodzené, že prečo teraz tá vláda odchádza od tejto, od tejto myšlienky. Viem, v tom zákone nie je obligatórne, je fakultatívne a možno to bola tá základná chyba, ale vtedy sme vychádzali z toho, že možno príde obdobie, že bude treba riešiť aj vyššie z nejakých objektívnych dôvodov tú valorizáciu, a preto to nebolo tak striktne postavené. Ale myslím si, že teraz je doba taká, a netreba zdôrazňovať prečo, že si to jednoducho títo ľudia zaslúžia a prirodzene na to aj čakajú. Veď my sme tam riešili také veci, že ak sa dcéra stará o chorú matku alebo otca, je zároveň dôchodkove zabezpečená za to obdobie, čo má veľmi veľký význam aj z hľadiska, z hľadiska proste budúcnosti.
Ekonomika, ekonomika je riešená tak, že klient v sociálnom zariadení, použijem výraz v kamennom dome, je pre štát stále ešte dvakrát drahší ako ten, ktorý sa nachádza v tom domácom rodinnom prostredí a je poskytnutá starostlivosť či už rodinného príslušníka, alebo niekoho, ktorý sa oňho stará, nehovoriac o tom, že aké je dôležité, aby dostal, aby ostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí.
K pani Drábikovej. Tá jednotná lekárska posudková služba, absolútne súhlasím, veľmi, veľmi dôležité. Možno ma trošku prekvapuje, že je to úloha ministerstva práce, minimálne bude musieť veľmi vážne spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva. Vždy sú to lekári, to je prirodzené a najväčší problém v tomto prípade ja vidím v tom, že veľmi veľa posudkových lekárov je úväzkových, nejakých desatinových, pre nich je to taká akási pridaná hodnota. Tu je dôležité stabilizovať tých posudkových lekárov, odtrhnúť ich možno od tej ďalšej práce, aby sa venovali len tejto, dobre ich vedieť zaplatiť, aby plnili tú úlohu, ktorá v tomto prípade je, a vytvoriť jednotnú inštitúciu, ktorá ich bude riadiť a ... samozrejme, že zároveň aj kontrolovať.
Takisto sa prihováram o to, aby sme tento návrh zákona podporili a posunuli do druhého čítania. Ďakujem.
Hlasovanie takisto, prosím vás, ako v tom prvom prípade, odporúčam zajtra dopoludnia na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:25 - 14:27 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 513. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 529 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:13 - 14:20 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Potvrdzujem, asi máte v tomto prípade pravdu.
Ak dovolíte, viete, ako bývalý exminister vzhľadom na tú diskusiu veľakrát som mal chuť zaujať stanovisko a k niečomu niečo aj povedať. Ale na druhej strane aj z pozície spravodajcu si vážim, že tá diskusia bola poväčšine vecná, k obsahu a niektoré tie výkyvy, budem sa k tomu trošku možno snažiť zaujať aj stanovisko.
V prvom rade je treba povedať jednu vec, začal sa boj o voliča. Vôbec predstavenie základných myšlienok ministra financií okolo tej veľkej daňovo-odvodovej reformy, kde sa hovorí aj o 200 eur mesačne pre dieťa, no, je to, by som povedal, veľmi konkrétny prípad, príkladom. Ale o tom, čoho sa bude týkať tá veľká daňovo-odvodová reforma, sa tu v tomto pléne budeme ešte asi veľakrát zaoberať, keď budú konkrétne návrhy zákonov a na riešenie. Obávam sa len jednej veci, aby to nebolo tak, že tu do jednej ruky rodina dostane 200 eur na dieťa a z druhej ruky im 250 eur zoberú, aby sa nejaké veci kompenzovali. To by bolo veľmi zlé.
Ale teraz sa vráťme k tomuto návrhu zákona, pretože nová daňovo-odvodová reforma, to je budúcnosť. Ale toto, čo riešime, je kompenzácia tej krátkej minulosti, uplynulého roka, obdobia pandémie, ktorá má úplne iný význam. A absolútne sa zhodujem s vami, keď prídavok na dieťa je na dieťa, na každé dieťa vzhľadom na to, že toto je kompenzácia, kedykoľvek možno nájsť spôsob a mechanizmus, ako kompenzovať tých, ktorí sú objektívne najviac, najviac postihnutí, to znamená nájsť nejaké to vhodné kritérium. Myslím si, že v tom druhom čítaní ten priestor tu celkom iste je.
V priebehu toho uplynulého roka sa riešili dvoje kompenzácie. Po prvé rodiny, to znamená nejaká pandemická óčeerka. Začínali sme s nejakými percentami, chvalabohu, dnes sme už na sto percent. Ale tiež to bola taká, by som povedal, systém pokus – omyl, že odkiaľ pokiaľ sa dá. A to isté sa týka aj zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prvá pomoc. Potom bola prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy mi to tak pripadá, ako keby sme skúšali ľudí, rodiny, firmy, živnostníkov, koľko ešte vydržia. No a toto, čo sa tu dneska ponúka, je vlastne riešenie toho uplynulého obdobia, pretože boli rodiny, ktoré museli riešiť technické, organizačné a ďalšie veci bezprostredne súvisiace s výukou detí a proste s ďalšími vecami, ktoré z toho vyplynuli. To znamená, má plné a právne, práve opodstatnenie takéto riešenie a v žiadnom prípade v tom nevidím nejaký, nejaký populizmus.
Často sa tu diskutovalo a ponúkali rozmer hranici chudoby. Viete, ja, samozrejmá vec, že v plnej miere rešpektujem, tieto veci sme sledovali. Ale je, možno bude pre vás prekvapujúce, že najviac ľudí pod hranicou chudoby, viete, kde je? V Škandinávii, na severe Európy. To znamená, že tie kritériá, tak jak sú nastavené, to nie je o reálnej chudobe, ale to sú isté percentá, ktoré vyplývajú z priemernej mzdy a z ďalších vecí z toho adekvátne, pretože celkom iste uveríte, že najväčšia chudoba asi v tej Škandinávii nie je. Ale ak dovolíte, tá hranica chudoby sa postupne, síce malými krokmi, ale postupne jednoducho znižovala.
Viete, čo má napríklad veľký vplyv aj na hranicu chudoby, o čo mne išlo v tom predchádzajúcom období, čo veľmi vážne poriešiť? No, to je otázka výšky minimálnej mzdy. Tragikomédia, v ktorej sme sa nachádzali, že štvorčlenná rodina, kde jeden, to znamená, že asi otec, živiteľ rodiny pracuje, keď len za minimálnu mzdu, tá rodina bola ešte pod hranicou chudoby. To je nepredstaviteľné, to nemôže tak jednoducho byť, keď ten otec ako živiteľ rodiny pracuje, aby tá rodina bola pod hranicou chudoby. Preto je dôležité tú minimálnu mzdu nastaviť tak, aby takýto, takýto faktor tam jednoducho nepôsobil.
Pán poslanec, musíme to tak nastaviť. Jednoducho aj pracovať sa musí oplatiť. A to musí pochopiť aj pán zamestnávateľ, aj pán podnikateľ.
Čo sa týka tej prorodinnej politiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nielen príspevky pre deti majú konkrétny vplyv na prorodinnú politiku. To je jeden aspekt. Ale keď sa pozreme do tej krátkej minulosti, obedy zdarma, vlaky zdarma, materská na sto percent čistého príjmu pred tým, než matka odišla na materskú dovolenku, rodičák o sto eur viac, podpora takých vecí, ako sú aktivity lyžiarskych výcvikov v školách, ja neviem, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, budeme v ďalšom zákone o tom hovoriť, veď to má priamy vplyv na postavenie, úroveň, sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny, kde sa takýto člen, ktorý je odkázaný na kompenzáciu napríklad, nachádza. Ale sú to aj služby, jasle, škôlky, dostupnosť škôl, dostupnosť bytov pre mladé rodiny a proste ďalšie aspekty, ktoré súvisia možno so zamestnávaním mladých, možno úrovňou platov medzi mužmi a ženami. To je veľmi veľký aspekt služieb, ktoré na to bezprostredne vplývajú. To znamená, že postaviť to len do roviny príspevkov a 25 áno alebo... to je skutočne veľmi, veľmi zúžené a veľmi, veľmi málo.
No, čo sa týka niektorých tých pripomienok, ktoré tam zazneli smerom do minulosti, asi nie je vhodné teraz na ne reagovať, pretože asi by som vyvolal zbytočné emócie. V tejto chvíli ide o to, nájsť dohodu, vedieť podporiť návrh tohto zákona do druhého čítania. Áno, možno aj z pohľadu predkladateľov nájsť spôsob, ako si sadnúť aj s koaličnými poslancami a spôsob hľadať, ako doplniť tie ich pripomienky, ktoré súvisia s tým, aby sa našiel taký spravodlivý, objektívny spôsob tej adresnosti, aby skutočne tá kompenzácia smerovala hlavne k tomu, ktorý si to objektívne zaslúži aj vzhľadom na sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny. Každopádne aj z pozície spravodajcu odporúčam, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.) A, pardon. Možnože vyjdem v ústrety teraz aj vládnej koalícii. Vzhľadom na to, že sú tu isté diskusie, ako spravodajca mám právo a navrhujem, aby sa o tomto návrhu hlasovalo zajtra o 11. hodine. Myslím, že dovtedy sa môžu veci aj vo vládnej koalícii vydiskutovať, a myslím si, že aj predkladatelia využijú ten čas a priestor na to, aby ešte prípadne rokovali s jednotlivými poslaneckými klubmi.
Ďakujem.
Skryt prepis