Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6.10.2021 o 18:30 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:30 - 18:32 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda Blanár, chcel by som trošku možno konkretizovať a rozšíriť to tvoje vystúpenie o konkrétne poznatky, ktoré mám z rezortu, kde som dlhé roky jednoducho pôsobil aj v kontexte toho zákona, ktorý bol prijatý v roku 2017. Treba povedať, že prvé čistky, ktoré nová vláda urobila, boli práve úrady práce. Všetci si pamätáme na prílepok, ktorý pán minister vtedy uplatnil cez legislatívu ministerstva obrany. To znamená, neschoval sa pod sukňu, ale pod vojenskú uniformu a základe toho začali meniť riaditeľov úradov práce.
Ja neskrývam, že do roku 2017 tam bol aj prvok straníckosti, keď sa predkladali materiály na vládu. No, len vy to vraciate niekde úplne inde. Od roku 2017 každé jedno miesto riaditeľa úradu práce na tej regionálnej úrovni bolo obsadzované výberovým konaním a nie cez poslancov ako ste riešili vy teraz tie okresné úrady, ale cez komisie zamestnanosti. Komisie zamestnanosti to je taká malá Tripartita na úrovni toho okresu. Tam sú zastúpení predstavitelia samosprávy komunálnej, samosprávy župnej, ďalej odbory, zamestnávatelia, dokonca aj tretí sektor. Tí sa vyjadrovali. Toto bolo istým spôsobom objektívne kritérium. A dovolím si povedať, že toto bolo odpolitizovanie, pretože sa mali právo k tomu vyjadriť ľudia z takéhoto širokého zastúpenia. Naopak, to čo vy zavádzate teraz a tvrdíte, že toto je odpolitizovanie, je vrátenie sa opätovne do toho tvrdého straníckeho, straníckeho princípu.
Nie je jednoduché dostať odborníkov a profíkov do štátnej správy. Veľakrát sme sa s tým stretli, no a toto sa obávam, že ešte viacej znemožní, lebo jednoducho budú mať obavy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:13 - 18:15 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Tomáš Erik, chcem nadviazať na to čo si otvoril, lebo si spomenul aj stanovisko Rady pre štátnu službu k tomuto poslaneckému návrhu. Treba povedať, že Rada pre štátnu službu ju jediný objektívny orgán, ktorý má právo sa vyjadrovať, ktorý má právo hodnotiť, ktorý má povinnosť predkladať správy na sociálny výbor o vývoji a postupe v realizácii zákona, ktorý sa týka štátnej služby. Táto Rada jasne uviedla, zásadne nesúhlasí s takouto zmenou ako navrhujú predkladatelia a to na základe priamo, priameho zásahu do princípu stability a tá je úplne jasná. No a samozrejmá vec, že aj spochybnenie právnej istoty vedúceho štátneho zamestnanca. Áno, aj pani poslankyňa spomenula, aj teraz je možnosť prostredníctvom inštitútu služobného hodnotenia jednoducho ale právnym postupom vymeniť zamestnanca. Ale zaujímaví, v roku 2020 vaši ľudia, ktorých ste dosadili na ministerstva, na generálni tajomníci, ani jeden nevyjadril nejakú nespokojnosť s akýmkoľvek pracovníkom, vedúcim. To znamená, vôbec nevyužili, to znamená asi že nie je potreba. Viete, obávam sa jedného, že vláda ktorá príde po vás uplatní tento istý princíp a to sa bude pravidelne opakovať. Zbohom profesionalita, zbohom odbornosť. No a Rada pre štátnu službu bude mŕtvy a zbytočný orgán, pretože týmto sa jednoducho, jednoducho pochová. Preto si myslím, že je treba trošku viacej rozmýšľať. A ak chcete meniť, je tu možnosť podľa tohto zákona, to je to služobné hodnotenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:33 - 16:35 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fecko ja tiež chcem zareagovať trošku na ten list pani ministerky, pretože v tomto prípade nevidím hlavný problém na ministerstve kultúry ale na ministerstve práce. Tento projekt, ktorý sa týkal hradov a zámkov, beží alebo bežal od roku 2011. Za vlády pani Radičovej minister Krajcer skúsil cez 200 tisíc, zamestnal pár desiatok ľudí, ja som postupne potom tých ďalších osme rokov navyšoval a skutočne čo povedala aj pani Laššáková išlo do desiatok miliónov. Tu treba povedať jednu vec, to nebolo len jednoúčelové, pretože týmto spôsobom sa dokázalo pripraviť a vyškoliť doslova stovky ľudí, ktorí sa následne trvalo dokázali upratať a uplatniť v stavebníctve, pretože mali základ preto, naučili sa ráno vstávať a ísť tie remeselné návyky aby sa vedeli potom stabilne jednoducho uplatniť. problém je v tom, že ministerstvo práce nepožiadalo o predĺženie tohto projektu, pretože ten projekt mal všetky ambície jednoducho pokračovať. Ja sa priznám, že počas toho obdobia ma raz navštívila nemecká televízia, ostal som veľmi prekvapený prečo sa zaujímajú hlavne o hrady a zámky. Odpoveď bola jednoduchá, aj my sme plný platitelia do Európskej únie a nemeckých občanov veľmi zaujíma, kde ich peniaze idú. Bola veľmi dobrá odozva, že konečne koncov história hrady a zámky, kultúra je aktuálna pre všetkých občanov Európskej únie, takže to bolo veľmi, veľmi dobré vnímané a je na škodu vecí za týchto projektoch nepokračovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:43 - 10:45 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No, najmenej rozvinuté okresy, regionálne rozdiely, možno ešte by som k tomu pridal nevhodná štruktúra voľných pracovných miest z hľadiska potreby jednotlivých okresov sú vážne veci. Trošku som prekvapený, že ste podrobili absolútnej kritike to, čo tu doteraz bolo. Efektívnosť, viete, efektívnosť sa nedá merať len s tým, že koľko konkrétnych pracovných miest sa vytvorilo. Napríklad: Z pozície rezortu práce z operačného programu ľudské zdroje bol projekt za 30 mil. len pre tieto menej rozvinuté okresy pre podporu aktívnej politiky trhu práce. Darmo podnikateľ povedal, že chce otvoriť ja neviem nejaké remeselné miesto, keď sme takého človeka na Úrade práce evidovaného nemali. Jeho bolo treba rekvalifikovať, trebalo ho vyškoliť a oni sa potom vrátili do toho procesu a to sa v tých štatistikách jednoducho neobjavuje. Treba povedať, že takýmto spôsobom sa, sa veľmi veľa ľudí zamestnalo, ktorí boli pred tým dlhodobo evidovaní nezamestnaní. A treba povedať a veľmi otvorene, že aj veľa Rómov a ja som osobne presvedčený, že keď 80 % si následne po skončení projektu z nich udržalo pracovné miesto, že to boli dobré projekty, aj efektívne. Takže neberte to len podľa toho, kto ako kde dostal traktor, ale aj podľa týchto vecí.
No a ešte jedna vec - sociálne podniky. Pripravil som projekt na 50 mil., doteraz stojí. Pán predseda sociálneho výboru, vy to viete. Ďalšia vec. Aktívna politika trhu práce stojí. Nič sa v tomto smere nerobí, lebo nie sú prostriedky na jednotlivých okresných úradoch práce. To znamená, to je ďaleko širší komplex, ako len táto otázka, pretože rezort práce môže v tomto prípade veľmi veľa urobiť na konkrétnych miestach v konkrétnom regióne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 10:56 - 10:57 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chcem veľmi pekne poďakovať kolegom, ktorí sa v podstate stotožnili s tým mojim vystúpením a hlavne s tými rizikami, ktoré som sa snažil v tom svojom vystúpení uviesť. Samozrejme ešte raz chcem poďakovať aj za to blahoželanie. Áno, Zákonník práce je pod gesciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a preto aj sám mám veľmi veľa skúseností o súdnych rozhodnutiach a následnom návrate bývalých zamestnancov do pôvodného pracoviska. V konečnej miere máme medzi sebou aj kolegu pána Dušana Muňku, ktorý sa na základe práve takéhoto rozhodnutia a neoprávneného odvolania z funkcie opätovne vrátil a ďalšie roky slúžil ako generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. No viete, povedal som a zopakujem aj teraz na záver môjho, mojej faktickej, vplyv politizácie na toto prostredie vždy bol a bude. Hľadajme riešenia, aby bol čo najmenší. Ak toto dokážeme dosiahnuť, to bude jednoducho veľmi veľký úspech. A k tomu smeruje aj ten návrh, ktorý som tu ja predložil. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 10:36 - 10:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda, nielen za seba, ale ak môžem za všetkých Jánov chcem veľmi pekne poďakovať.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hneď v úvode chcem povedať pár dôležitých vecí. Pokúsim sa vo svojom vystúpení byť maximálne neosobný. Nechcem na nikoho útočiť. Naopak ja v plne miere sa stotožňujem s tým, že do iste miery politizácia štátnej správe tu bola a obávam sa, že aj bude. My to čo hľadáme a riešime, aby ten stupeň bol čo najmenší. Lebo ten vplyv tej politiky a tí, ktorí sú pri moci jednoducho na tú štátnu správu je a opakujem ešte raz, možno aj bude.
Preto ak dovolíte chcem skôr použiť niektoré údaje, ktoré na poslednom výbore pre sociálne veci predkladal predseda Rady pre štátnu službu, to znamená možno toho orgánu, pán Kyselica, po ktorom voláte vy akýsi nezávislý, ktorý by mal. Možno že toto je práve cesta, možno dopracovať, ja neviem, konkretizovať alebo zhodnotiť či je to ten orgán, ktorý by mal plniť tú funkciu okolo ktorej vy hovoríte. V tom prípade by nebol žiaden problém, že začíname niekde od komína stavať ten dom, pretože základ nejaký je. Ale predpokladám, že ste si tieto veci zhodnotili.
Tá správa za minulý kalendárny rok bola veľmi konkrétna a treba povedať, že aj dosť kritická, pretože sa týkala hlavne legislatívy, ktorá v uplynulom roku tejto problematike, čo sa týka štátnej služby bola prijatá. No a boli tam dve nepriame novely. Prečo nepriame. Ja som bol veľmi prekvapený keď napríklad aj môj nástupca pán minister prostredníctvom zákona, ktorý predkladal minister obrany, sa schoval niekde pod uniformu a prijal nejaké opatrenia, aby mohol rýchlo odvolávať riaditeľov úradov práce. To sa dá riešiť aj úplne inak ako akýmto spôsobom. Vôbec, tak dôležitý zákon ako je zákon o štátnej službe by nemal byť nikdy riešený akýmikoľvek nepriamymi novelami. Pretože to komplex.
Táto správa, ktorá bola predložená hovorila aj o, by som povedal, veľkých konkrétnych problémov. Ale do istej miery mala za cieľ aj zhodnotiť to obdobie od toho roku 2017, kedy tá posledná novela bola prijatá a tá novela mala mať istú ambíciu maximálnej miere odpolitizovať. A ja môžem povedať, že napríklad na rezorte práce od 2017-teho roku sa aj riaditelia úradov práce inštalovali výberovým konaním. Do akej miery oni boli objektívne, neobjektívne o tom sa bavme. Ale výberovým konaním. To čo sa udialo teraz po voľbách bolo en bloc na základe tej novely okolo ktorej som tu hovoril.
To znamená, že ten nový zákona v tom 17-tom roku zrušil tú možnosť odvolania vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo
===== z udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo viackrát povedané, to hrozí možno aj vám, pretože tie voľby tu budú a možno nastúpi iná generácia a bude mať na stole pripravené riešenie. To znamená, ak toto urobíte je nevyhnutné, aby po veľmi krátkej dobe prišla komplexná novela. Ak toto potrebujete len preto, aby ste istých ľudí odvolali, rozumiem tomu. Ale potom sa pýtam, lebo tento zákon z toho 2017 roku ukladá každému vedúcemu pracovníkovi hodnotiť svojich podriadených. Opakujem, zo zákona, možno niekto to robí formálne, ale tam sú zákonné možnosti.
To znamená, keď som čítal aj niektoré vyjadrenia, aj počul tu čo ja viem aj pána Vetráka, ktorý sa k tomu vyjadroval, ako to máme urobiť. No, zo zákona. Vy pritom hodnotení môžte zhodnotiť, že ten vedúci hospodársky pracovník je slabý, neprofesionálny a on zo zákona končí. Je pravda, že sa môže niekde odvolať, ale to už je iné. To znamená, vy máte nástroj zákonný, ja neviem prečo ho nevyužívate, pretože máte 15 mesiacov za sebou a tento proces toho hodnotenia, on už musel prebehnúť. Prečo sa tam isté veci nediali.
Viete, hovoríme o 208 služobných úradoch na Slovensku, o 32 tisíc štátnych zamestnancov, o 27,5 tisíca radových, ale 4 200 vedúcich. Tých 4 200 vedúcich prechádza tým procesom toho hodnotenia bez ohľadu na to, aká je to úroveň. Opakujem ešte raz. Tá možnosť je a dá sa v tomto smere využiť. Je treba povedať, že dominujú tzv. jednotky a dvojky z hľadiska hodnotenia, ale aj u mňa boli aj trojky, aj štvorky a s niektorými ľuďmi sme sa rozlúčili. To znamená, je tu ten priestor zákonný bez toho, aby sa proste do istej miery znásilňoval ten zákon o štátnej službe. Ja osobne tak vidím túto novelu.
Ak dovolíte, možno tri, štyri vety zo strany odborárov k tejto veci. Je tu Slovenský odborový zväz pracovníkov štátnej správy a administratívy, ktorý má veľmi vysoké zastúpenie svojich členov a má nie že právo, ale doslova povinnosť hovoriť aj do toho, čo sa týka štátnych zamestnancov. Upozorňuje na dve veľké problémy, vrátane Konfederácie odborových zväzov, a to sú princíp stability a právnej istoty. Veľmi dôležité princípy z hľadiska práva. Či si niekto položil tú otázku a hľadal na ne odpoveď, lebo tieto princípy nie sú dodržané. A sú veľmi dôležité.
Chcem dať do pozornosti ďalšiu vec, a to je otázka definitívy. Pre štátneho zamestnanca je definitíva veľmi dôležitá, z toho vyplývajú isté nároky aj finančné, aj ďalšie. A to je aj motivácia tých ľudí, aby v tej štátnej správe pracovali. A tu je tá neistota tých ľudí, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky. Nemyslime si, že sa veľmi veľa ľudí hlási do výberových konaní do štátnej služby. Ja sa nečudujem.
Napríklad úrade práce s 10-ročnou praxou vysokoškolsky vzdelaný človek má 800 eur brutto. A chodí do osád, veľakrát získa svrab a ja neviem vši a ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. To treba vidieť v ďaleko širších súvislostiach a možno ten rozmer posudzovať takto. No, len je tu jedno rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je tu nález 540 z roku 2012, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Priatelia, ale toto je stále aktuálne. Tento nález je aktuálny a on sa bezprostredne dotýka aj tohto zákona. Do akej miery ste brali úvahu tento nález Ústavného súdu?
Keď sa vrátim do toho roku 2017, operačný program Efektívna štátna správa, viacerí ju poznáte. Tam sú veľké milióny. Európska komisia podmienila, že tieto milióny budú a môžu sa čerpať, keď bude zákon taký, aký sme v roku 2017 prijali, kde sa dá hovoriť o odpolitizovaní. Bol niekto, skúmal aj na komisii čo to urobí alebo sa zajtra dozvieme, že na základe tohto nám padla opona a nie je možné tie veľké milióny, ktoré sú tam prostredníctvom tohto operáku jednoducho ďalej čerpať. Toto sú dôležité veci, ktoré je potrebné, aby sa brali v úvahu, keď o tomto debatujeme.
Tri problémy vidím osobne v tomto zákone. Po prvé, centralizuje riadenie. Po druhé, upevňuje mocenské postavenie štátu a po tretie, je v rozpore s vaším vlastným programovým vyhlásením. Čudujem sa liberálom, pretože ja som čítal pred voľbami po celom Slovensku bilbordy, menej štátu. No, vy idete zavádzať viacej štátu. To znamená, úplne proti svojím nejakým základným volebným princípom. No, a programové vyhlásenie vlády, kolegovia, to je to, za čo ste vy hlasovali, čo ste si schválili. No, a teraz si idete sami proti tomu, pretože to úplne jasne pomenováva veci, ktoré súvisia so záväzkom budovať najmä stabilný, profesionálny, vzdelanú pracovnú silu pre štátnu službu prostredníctvom spravodlivých, transparentných, etických pravidiel založených na postupoch riadenia. A toto je presný opak.
Toľko možno, preto chcem povedať a hovoriť o rizikách, ktoré z toho vyplývajú. A vychádzajúc z tých rizík a istej zodpovednosti, ktorá z toho jednoducho je, sa zamyslite nad tým a ja vám dám znovu šancu. Pán spravodajca, navrhujem, stiahnuť a dopracovať tento návrh v zmysle príslušných paragrafov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 10:36 - 10:46 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda, nielen za seba, ale ak môžem za všetkých Jánov chcem veľmi pekne poďakovať.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, hneď v úvode chcem povedať pár dôležitých vecí. Pokúsim sa vo svojom vystúpení byť maximálne neosobný. Nechcem na nikoho útočiť. Naopak ja v plne miere sa stotožňujem s tým, že do iste miery politizácia štátnej správe tu bola a obávam sa, že aj bude. My to čo hľadáme a riešime, aby ten stupeň bol čo najmenší. Lebo ten vplyv tej politiky a tí, ktorí sú pri moci jednoducho na tú štátnu správu je a opakujem ešte raz, možno aj bude.
Preto ak dovolíte chcem skôr použiť niektoré údaje, ktoré na poslednom výbore pre sociálne veci predkladal predseda Rady pre štátnu službu, to znamená možno toho orgánu, pán Kyselica, po ktorom voláte vy akýsi nezávislý, ktorý by mal. Možno že toto je práve cesta, možno dopracovať, ja neviem, konkretizovať alebo zhodnotiť či je to ten orgán, ktorý by mal plniť tú funkciu okolo ktorej vy hovoríte. V tom prípade by nebol žiaden problém, že začíname niekde od komína stavať ten dom, pretože základ nejaký je. Ale predpokladám, že ste si tieto veci zhodnotili.
Tá správa za minulý kalendárny rok bola veľmi konkrétna a treba povedať, že aj dosť kritická, pretože sa týkala hlavne legislatívy, ktorá v uplynulom roku tejto problematike, čo sa týka štátnej služby bola prijatá. No a boli tam dve nepriame novely. Prečo nepriame. Ja som bol veľmi prekvapený keď napríklad aj môj nástupca pán minister prostredníctvom zákona, ktorý predkladal minister obrany, sa schoval niekde pod uniformu a prijal nejaké opatrenia, aby mohol rýchlo odvolávať riaditeľov úradov práce. To sa dá riešiť aj úplne inak ako akýmto spôsobom. Vôbec, tak dôležitý zákon ako je zákon o štátnej službe by nemal byť nikdy riešený akýmikoľvek nepriamymi novelami. Pretože to komplex.
Táto správa, ktorá bola predložená hovorila aj o, by som povedal, veľkých konkrétnych problémov. Ale do istej miery mala za cieľ aj zhodnotiť to obdobie od toho roku 2017, kedy tá posledná novela bola prijatá a tá novela mala mať istú ambíciu maximálnej miere odpolitizovať. A ja môžem povedať, že napríklad na rezorte práce od 2017-teho roku sa aj riaditelia úradov práce inštalovali výberovým konaním. Do akej miery oni boli objektívne, neobjektívne o tom sa bavme. Ale výberovým konaním. To čo sa udialo teraz po voľbách bolo en bloc na základe tej novely okolo ktorej som tu hovoril.
To znamená, že ten nový zákona v tom 17-tom roku zrušil tú možnosť odvolania vedúcich štátnych zamestnancov bez udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo
===== z udania dôvodu s cieľom zvýšiť profesionalitu a odpolitizovanie štátnej správy. Kúsok do minulosti.
Viete ako to dobehlo Mikloša? Že jednu dobu dal tie veci a následne, pretože chcel konať isté rýchle opatrenia, možno podobne ako vy, to zmenil, no, ale potom ho to dobehlo. A to už bolo viackrát povedané, to hrozí možno aj vám, pretože tie voľby tu budú a možno nastúpi iná generácia a bude mať na stole pripravené riešenie. To znamená, ak toto urobíte je nevyhnutné, aby po veľmi krátkej dobe prišla komplexná novela. Ak toto potrebujete len preto, aby ste istých ľudí odvolali, rozumiem tomu. Ale potom sa pýtam, lebo tento zákon z toho 2017 roku ukladá každému vedúcemu pracovníkovi hodnotiť svojich podriadených. Opakujem, zo zákona, možno niekto to robí formálne, ale tam sú zákonné možnosti.
To znamená, keď som čítal aj niektoré vyjadrenia, aj počul tu čo ja viem aj pána Vetráka, ktorý sa k tomu vyjadroval, ako to máme urobiť. No, zo zákona. Vy pritom hodnotení môžte zhodnotiť, že ten vedúci hospodársky pracovník je slabý, neprofesionálny a on zo zákona končí. Je pravda, že sa môže niekde odvolať, ale to už je iné. To znamená, vy máte nástroj zákonný, ja neviem prečo ho nevyužívate, pretože máte 15 mesiacov za sebou a tento proces toho hodnotenia, on už musel prebehnúť. Prečo sa tam isté veci nediali.
Viete, hovoríme o 208 služobných úradoch na Slovensku, o 32 tisíc štátnych zamestnancov, o 27,5 tisíca radových, ale 4 200 vedúcich. Tých 4 200 vedúcich prechádza tým procesom toho hodnotenia bez ohľadu na to, aká je to úroveň. Opakujem ešte raz. Tá možnosť je a dá sa v tomto smere využiť. Je treba povedať, že dominujú tzv. jednotky a dvojky z hľadiska hodnotenia, ale aj u mňa boli aj trojky, aj štvorky a s niektorými ľuďmi sme sa rozlúčili. To znamená, je tu ten priestor zákonný bez toho, aby sa proste do istej miery znásilňoval ten zákon o štátnej službe. Ja osobne tak vidím túto novelu.
Ak dovolíte, možno tri, štyri vety zo strany odborárov k tejto veci. Je tu Slovenský odborový zväz pracovníkov štátnej správy a administratívy, ktorý má veľmi vysoké zastúpenie svojich členov a má nie že právo, ale doslova povinnosť hovoriť aj do toho, čo sa týka štátnych zamestnancov. Upozorňuje na dve veľké problémy, vrátane Konfederácie odborových zväzov, a to sú princíp stability a právnej istoty. Veľmi dôležité princípy z hľadiska práva. Či si niekto položil tú otázku a hľadal na ne odpoveď, lebo tieto princípy nie sú dodržané. A sú veľmi dôležité.
Chcem dať do pozornosti ďalšiu vec, a to je otázka definitívy. Pre štátneho zamestnanca je definitíva veľmi dôležitá, z toho vyplývajú isté nároky aj finančné, aj ďalšie. A to je aj motivácia tých ľudí, aby v tej štátnej správe pracovali. A tu je tá neistota tých ľudí, ktorá môže mať ďalekosiahle dôsledky. Nemyslime si, že sa veľmi veľa ľudí hlási do výberových konaní do štátnej služby. Ja sa nečudujem.
Napríklad úrade práce s 10-ročnou praxou vysokoškolsky vzdelaný človek má 800 eur brutto. A chodí do osád, veľakrát získa svrab a ja neviem vši a ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. To treba vidieť v ďaleko širších súvislostiach a možno ten rozmer posudzovať takto. No, len je tu jedno rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je tu nález 540 z roku 2012, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Priatelia, ale toto je stále aktuálne. Tento nález je aktuálny a on sa bezprostredne dotýka aj tohto zákona. Do akej miery ste brali úvahu tento nález Ústavného súdu?
Keď sa vrátim do toho roku 2017, operačný program Efektívna štátna správa, viacerí ju poznáte. Tam sú veľké milióny. Európska komisia podmienila, že tieto milióny budú a môžu sa čerpať, keď bude zákon taký, aký sme v roku 2017 prijali, kde sa dá hovoriť o odpolitizovaní. Bol niekto, skúmal aj na komisii čo to urobí alebo sa zajtra dozvieme, že na základe tohto nám padla opona a nie je možné tie veľké milióny, ktoré sú tam prostredníctvom tohto operáku jednoducho ďalej čerpať. Toto sú dôležité veci, ktoré je potrebné, aby sa brali v úvahu, keď o tomto debatujeme.
Tri problémy vidím osobne v tomto zákone. Po prvé, centralizuje riadenie. Po druhé, upevňuje mocenské postavenie štátu a po tretie, je v rozpore s vaším vlastným programovým vyhlásením. Čudujem sa liberálom, pretože ja som čítal pred voľbami po celom Slovensku bilbordy, menej štátu. No, vy idete zavádzať viacej štátu. To znamená, úplne proti svojím nejakým základným volebným princípom. No, a programové vyhlásenie vlády, kolegovia, to je to, za čo ste vy hlasovali, čo ste si schválili. No, a teraz si idete sami proti tomu, pretože to úplne jasne pomenováva veci, ktoré súvisia so záväzkom budovať najmä stabilný, profesionálny, vzdelanú pracovnú silu pre štátnu službu prostredníctvom spravodlivých, transparentných, etických pravidiel založených na postupoch riadenia. A toto je presný opak.
Toľko možno, preto chcem povedať a hovoriť o rizikách, ktoré z toho vyplývajú. A vychádzajúc z tých rizík a istej zodpovednosti, ktorá z toho jednoducho je, sa zamyslite nad tým a ja vám dám znovu šancu. Pán spravodajca, navrhujem, stiahnuť a dopracovať tento návrh v zmysle príslušných paragrafov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:22 - 14:24 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Erik, ja si myslím, že z toho, čo si povedal, sa isté veci možno zopakovali, ktoré sme hovorili predtým, ale je tu jedna nová skutočnosť a to je novela novely. Pokus - omyl. Ale, chvalabohu, že tu je. To tu bolo predtým povedané, pretože si myslím, že bola nevyhnutná, áno, a potvrdzujem, že potom tu bolo diskutované a veľmi vážne hovorené. Pán minister síce povedal, že on to zhodnotí a opraví, len pýtam sa, dokedy budú tie opravy opráv. Ja si osobne myslím, že už aj samotní predstavitelia koalície si uvedomujú, že pri týchto zmenách za každú cenu zmeniť to, čo predchádzajúca vláda alebo parlament prijali, škodia sami sebe aj volebne, ale čo je horšie, ľuďom, ktorí si to nezaslúžili, a hlavne rodinám, ktoré majú problémy.
Terajšie stanovisko ZMOS-u, áno, po tých problémoch jednoznačne proti zrušeniu tých obedov zdarma, pretože vytvorili si podmienky, dobudovali kuchyne, DKP, taniere a všetko, čo s tým súvisí, úrady práce im preškolili 1 100 zamestnancov, ktorí robia pomocníkov v kuchyniach, a štát im platí prostredníctvom projektov mzdy, ktoré s tým súvisia. Pribudlo 25 % viac detí, v čase, keď boli tie obedy zdarma, ale len o 2 % sa zvýšil biologický odpad. To znamená, že toto sú všetko atribúty, ktoré je jednoznačne brať potrebné v úvahu. Každopádne však táto novela je potrebná, a preto chcem deklarovať aj za poslanecký klub SMER - slovenská sociálna demokracia, že tento návrh podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2021 11:42 - 11:44 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, čiastočne budem opakovať niektorých mojich predrečníkov. Priznám sa, že aj ja som čakal, že budete veľmi konkrétne reagovať, pretože pán Fico citoval údaje zo správy SIS-ky na konanie ľudí, a to v polícii, prokuratúre a samozrejmá vec, že aj na súdoch. Ale bol veľmi konkrétny, čo sa týka aj vašej minulosti na Vojenskom spravodajstve. Vy ste absolútne tieto, tieto konkrétne veci vynechal a venoval ste sa úplne iným veciam.
Viete, správa SIS jasne tvrdí, že prebieha manipulovanie úkonov trestného konania, ktoré sú zdokumentované so spôsobom, ktorý umožňuje získané informácie použiť v trestnom konaní. To je veľmi, veľmi dôležité toto. Na výbore pán Aláč jasne povedal: „Prezentované spravodajské informácie a manipulovanie v trestnom konaní bolo získané zákonným spôsobom. Stojíme si za informáciami, ktoré sme poslali zákonným príjemcom týchto informácií.“
No, aký je výsledok? Z vašej strany osobné útoky na predkladateľa, všeobecné politické frázy, a to aj do minulosti, ale nič konkrétne. Pán minister, nič ste nepovedal k obsahu, nebol ste schopný sa obhájiť, prepadol ste a vlastne nepriamo ste týmto svojím prístupom potvrdil, že obsah návrhu na vaše odvolanie je správny a úplný.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.5.2021 16:24 - 16:26 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán kolega Laco Kamenický, tiež som sa zamýšľal, keď si hovoril, nad tým, že či to vôbec, čo si tu hovoril, rozoberal, analyzoval, má aj zmysel. Na druhej strane, kde opozícia môže inde upozorniť na problém, rozanalyzovať, vysvetliť, poukázať na riešenia, ktoré nie sú dobré, ako tu v parlamente? To znamená jednoznačne áno. Možno tri veci, ktoré si pomenoval, chcel by som trošku konkretizovať. Pomoc, po druhé európske fondy a po tretie zamestnanosť.
Pomoc. Systém pokus – omyl. Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, ale v konkrétnej historickej dobe. My máme prvú pomoc, prvú pomoc plus, prvú pomoc dvakrát plus. Keby sme boli na začiatku riešili hneď prvú pomoc dvakrát plus, bolo by to drahšie, ale v skutočnosti by to bolo efektívnejšie, lebo veľa firiem by sa bolo bývalo udržalo.
Druhá vec, európske fondy. Mne to nedá tú realokáciu stále otvárať. Veď 1 mld. je 1 % HDP. Operačný program Ľudské zdroje je vyčerpaný. Krajniak nemá z čoho viaceré projekty jednoducho pripravovať. Práve preto sa mali realokovať do tohto Európskeho sociálneho fondu. Bolo by to prinieslo väčšiu zamestnanosť a automaticky by sa napĺňala kasa spätne cez odvody, spotrebu a bolo by to prinášalo takýto výsledok.
Zamestnanosť. Viete, v zamestnanosti podľa Eurostatu sme najhorší v celej Európe. Najväčší pokles, úplne poslední z dvadsaťsedmičky. Cesta iná nie je. Podpora zamestnanosti, príprava projektov a využívanie prostriedkov aj Európskeho sociálneho fondu a pripravovať alebo pokračovať v tých projektoch, ktoré tu boli a boli úspešné.
Skryt prepis