Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 14:41 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:41 - 14:45 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, veľmi stručne. A ja priznám sa, že ten rok 2018 ako keby bol včera, chcem len pripomenúť, že vtedy keď sme predkladali ten návrh lebo tam došlo relatívne dosť k radikálnemu navýšeniu prostriedkov aj pre asistentov opatrovateľov, prijali sa veľmi vážne zmeny, ktoré sa týkajú aj kompenzácií veď predtým bolo v platnosti, že ak dostal niekto kompenzáciu napríklad na prerobenie kúpeľne vzhľadom na zdravotný stav a nebodaj sa stalo, že ten človek zomrel, tá rodina musela po ňom časť prostriedkov vracať, veľakrát sa musela doslova zadlžiť. Mal som z toho veľmi dobrý pocit aj preto, že celá snemovňa všetci prítomní poslanci hlasovali "za". Trošku som nemilo prekvapený, že tam padla jasná dohoda, že tá valorizácia sa bude odvíjať od výšky a rastu minimálnej mzdy, čo je logické prirodzené, že prečo teraz tá vláda odchádza od tejto, od tejto myšlienky. Viem v tom zákone nie je obligatórne je fakultatívne a možno to bola tá základná chyba ale vtedy sme vychádzali z toho, že možno príde obdobie, že bude treba riešiť aj vyššie z nejakých objektívnych dôvodov tú valorizáciu a preto to nebolo tak striktne postavené. Ale myslím si, že teraz je doba taká a netreba zdôrazňovať prečo, že si to jednoducho títo ľudia zaslúžia a prirodzene nato aj čakajú. Veď my sme tam riešili také veci, že ak sa dcéra stará o chorú matku alebo otca je zároveň dôchodkove zabezpečená za to obdobie čo ma veľmi veľký význam aj z hľadiska, z hľadiska proste budúcnosti. Ekonomika, ekonomika je riešená tak, že klient v sociálnom zariadení použijem výraz v kamennom dome je pre štát stále ešte dvakrát drahší ako ten, ktorý sa nachádza v tom domácom rodinnom prostredí a je poskytnutá starostlivosť či už rodinného príslušníka alebo niekoho, ktorý sa oňho stará nehovoriac o tom, že aké je dôležité, aby dostal, aby ostal čo najdlhšie vo svojom prirodzenom prostredí.
K pani Drábikovej, tá jednotná lekárska posudková služba absolútne súhlasím, veľmi veľmi dôležité. Možno ma trochu prekvapuje, že je to úloha ministerstva práce, minimálne bude musieť veľmi vážne spolupracovať ministerstvo zdravotníctva vždy sú to lekári, to je prirodzené a najväčší problém v tomto prípade ja vidím v tom, že veľmi veľa posudkových lekárov je úväzkových nejakých desaťtinových. Pre nich je to taká akási pridaná hodnota, tu je dôležité stabilizovať tých posudkových lekárov, odtrhnúť ich možno od tej ďalšej práce, aby sa venovali len tejto, dobre ich vedieť zaplatiť, aby plnili tú úlohu, ktorá v tomto prípade je a vytvoriť jednotnú inštitúciu, ktorá ich bude riadiť a zasadiť samozrejme, že zároveň aj kontrolovať. Tak isto sa prihováram o to, aby sme tento návrh zákona podporili a posunuli do druhého čítania. Ďakujem. Hlasovanie tak isto prosím vás ako v tom prvom prípade, odporúčam zajtra dopoludnia na 11.00 hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:25 - 14:27 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 513. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 529 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna t. r. a v gestorskom výbore do 14. júna. Prosím pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 14:13 - 14:20 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Potvrdzujem, asi máte v tomto prípade pravdu. Ak dovolíte, viete, ako bývalý exminister vzhľadom na tú diskusiu veľakrát som mal chuť zaujať stanovisko a niečomu niečo aj povedať. Ale na druhej strane aj z pozície spravodajcu si vážim, že tá diskusia bola poväčšine vecná, k obsahu a niektoré tie výkyvy, budem sa k tomu trošku možno snažiť zaujať aj stanovisko. V prvom rade je treba povedať jednu vec, začal sa boj o voliča. Vôbec predstavenie základných myšlienok ministra financií okolo tej veľkej daňovo-odvodovej reformy, kde sa hovorí aj o 200 eur mesačne pre dieťa, no je to, by som povedal, veľmi konkrétne príkladom. Ale o tom, čoho sa bude týkať tá veľká daňovo-odvodová reforma sa tu v tomto pléne budeme ešte asi veľakrát zaoberať, keď budú konkrétne návrhy zákonov a na riešenie. Obávam sa len jednej veci, aby to nebolo tak, že tu do jednej ruke rodina dostane 200 eur na dieťa a z druhej ruky im 250 eur zoberú, aby sa nejaké veci kompenzovalo. To by bolo veľmi zlé.
Ale teraz sa vráťme k tomuto návrhu zákona, pretože nová daňovo-odvodová reforma to je budúcnosť. Ale toto čo riešime je kompenzácia tej krátkej minulosti, uplynulého roka obdobia pandémie, ktorá má úplne iný význam a absolútne sa zhodujem s vami, keď prídavok na dieťa je na dieťa, na každé dieťa vzhľadom na to, že toto je kompenzácia. Kedykoľvek možno nájsť spôsob a mechanizmus ako kompenzovať tých, ktorí sú objektívne najviac, najviac postihnutí, to znamená nájsť nejaké to vhodné kritérium. Myslím si, že v tom druhom čítaní ten priestor tu celkom iste je. V priebehu toho uplynulého roka sa riešili dvoje kompenzácie. Po prvé rodiny, to znamená nejaká pandemická OČR-ka. Začínali sme s nejakými percentami, chvalabohu dnes sme už na sto percent. Ale tiež to bola taká, by som povedal, systém pokus omyl, že odkiaľ pokiaľ sa dá. A to isté sa týka aj zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov, prvá pomoc. Potom bola prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy mi to tak pripadá ako keby sme skúšali ľudí, rodiny, firmy, živnostníkov koľko ešte vydržia. No a toto čo sa tu dneska ponúka je vlastne riešenie toho uplynulého obdobia, pretože boli rodiny, ktoré museli riešiť technické, organizačné a ďalšie veci bezprostredne súvisiace s výukou detí a proste s ďalšími vecami, ktoré z toho vyplynuli. To znamená, má plné a právne práve opodstatnenie takéto riešenie a v žiadnom prípade v tom nevidím nejaký, nejaký populizmus.
Často sa tu diskutovalo a ponúkali rozmer hranici chudoby. Viete, ja, samozrejmá vec, že v plnej miere rešpektujem tieto veci, sme sledovali. Ale je možno bude pre vás prekvapujúce, že najviac ľudí pod hranicou chudoby viete kde je, v Škandinávii, na severe Európy. To znamená, že tie kritériá tak jak sú nastavené, to nie je o reálnej chudobe, ale to sú isté percentá, ktoré vyplývajú z priemernej mzdy a z ďalších vecí z toho adekvátne. Pretože celkom iste uveríte, že najväčšia chudoba asi v tej Škandinávii nie je. Ale ak dovolíte, tá hranica chudoby sa postupne, síce malými krokmi, ale postupne jednoducho znižovala. Viete čo má napríklad veľký vplyv aj na hranicu chudoby, o čo mne išlo v tom predchádzajúcom období čo veľmi vážne poriešiť? No to je otázka výšky minimálnej mzdy. Tragikomédia v ktorej sme sa nachádzali, že štvorčlenná rodina kde jeden, to znamená, že asi otec živiteľ rodiny pracuje, keď len za minimálnu mzdu, tá rodina bola ešte pod hranicou chudoby. To je nepredstaviteľné, to nemôže tak jednoducho byť. Keď ten otec ako živiteľ rodiny pracuje, aby tá rodina bola pod hranicou chudoby. Preto je dôležité tú minimálnu mzdu nastaviť tak, aby takýto, takýto faktor tam jednoducho nepôsobil. Pán poslanec, musíme to tak nastaviť. Jednoducho aj pracovať sa musí oplatiť. A to musí pochopiť aj pán zamestnávateľ aj pán podnikateľ. Čo sa týka tej prorodinnej politiky. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, nielen príspevky pre deti majú konkrétny vplyv na prorodinnú politiku. To je jeden aspekt. Ale keď sa pozreme do tej krátkej minulosti, obedy zdarma, vlaky zdarma, materská na sto percent čistého príjmu pred tým než matka odišla na materskú dovolenku, rodičák o sto eur viac, podpora takých vecí ako sú aktivity lyžiarskych výcvikov v školách, ja neviem, kompenzácia ťažkého zdravotného postihnutia, budeme v ďalšom zákone o tom hovoriť. Veď to má priamy vplyv na postavenie, úroveň, sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny, kde sa takýto člen, ktorý je odkázaný na kompenzáciu napríklad nachádza. Ale sú to aj služby, jasle, škôlky, dostupnosť škôl, dostupnosť bytov pre mladé rodiny a proste ďalšie aspekty, ktoré súvisia možno so zamestnávaním ľudí, možno úrovňou platov medzi mužmi a ženami. To je veľmi veľký aspekt služieb, ktoré na to bezprostredne vplývajú. To znamená, že postaviť to len do roviny príspevkov a 25 áno alebo, to je skutočne veľmi, veľmi zúžené a veľmi, veľmi málo.
No čo sa týka niektorých tých pripomienok, ktoré tam zazneli smerom do minulosti, asi nie je vhodné teraz na ne reagovať, pretože asi by som vyvolal zbytočné emócie. V tejto chvíli ide o to, nájsť dohodu, vedieť podporiť návrh tohto zákona do druhého čítania. Áno, možno aj z pohľadu predkladateľov nájsť spôsob ako si sadnúť aj s koaličnými poslancami a spôsob hľadať ako doplniť tie ich pripomienky, ktoré súvisia s tým, aby sa našiel taký spravodlivý, objektívny spôsob tej adresnosti, aby skutočne tá kompenzácia smerovala hlavne k tomu, ktorí si to objektívne zaslúži aj vzhľadom na sociálno-ekonomické postavenie tej rodiny. Každopádne aj z pozícii spravodajcu odporúčam, aby sme tento návrh zákona posunuli do druhého čítania. Ďakujem. A pardon. Možno že vyjdem v ústrety teraz aj vládnej koalícii. Vzhľadom na to, že sú tu isté diskusie, ako spravodajca mám právo a navrhujem, aby sa o tomto návrhu hlasovalo zajtra o 11. hodine. Myslím, že dovtedy sa môžu veci aj vo vládnej koalícii vydiskutovať a myslím si, že aj predkladatelia využijú ten čas a priestor na to, aby ešte prípadne rokovali s jednotlivými poslaneckými klubmi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.5.2021 10:20 - 10:21 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 512. Predkladá informáciu k predloženému návrhu zákona. Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 528 z 19. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 14:09 - 14:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, transparentnosť je v Programovom vyhlásení vlády vo viacerých častiach, je to jedna z priorít vlády ako taká. Ja si myslím, že tá transparentnosť by mala byť v prvom rade vlastná ministrovi spravodlivosti a to nielen na základe nejakých služobných postupov, čo sa týka výberových konaní, personálnej oblasti, jednoducho úloh vyplývajúcich z funkcie alebo služobného pomeru, ale tá transparentnosť sa dotýka aj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré by mali byť, použijem výraz ...
===== na ministrovi spravodlivosti a to nielen na základe nejakých služobných postupov čo sa týka výberových konaní, personálnej oblasti, jednoducho úloh vyplývajúcich z funkcií alebo služobného pomeru, ale tá transparentnosť sa dotýka aj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré by mali byť použijem výraz vzorové celkom iste bez problémov. Pani Kolíková je zároveň ministerka spravodlivosti, to znamená člen vlády, ktorý má hlavnú zodpovednosť aj za princípy právneho štátu, čistotu legislatívneho procesu, istých objektívnych právnych predpisov akési zrkadlo spravodlivosti no a aká je skutočnosť. Dominuje u vás, už to tu viackrát bolo pomenované, ja si to tiež dovolím povedať, aj napriek tomu, že sme sa trošku poznali aj za to obdobie keď sme spolu sedeli veľakrát vedľa seba aj na vláde, ignorancia, arogantnosť, bezohľadnosť voči bežným ľuďom, pretože tí nájomníci to boli obyčajní bežní ľudia. No celkove je to arogancia moci. Pani ministerka čo vám chýba vo vašom konaní a komunikácií, pokora, z toho vyplývajúca skromnosť, ďalej podmieňovanie a pomenovávanie zlyhaní aj tých vlastných. Vyvodenie osobnej zodpovednosti, ospravedlnenie sa, odchod ale na základe vlastného rozhodnutia a v žiadnom prípade tu nemý z vašej strany byť nejaký priestor vy vyhrážanie sa opozícií. Pani ministerka to je prejav vlastného strachu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 14:09 - 14:11 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, transparentnosť je v Programovom vyhlásení vlády vo viacerých častiach, je to jedna z priorít vlády ako taká. Ja si myslím, že tá transparentnosť by mala byť v prvom rade vlastná ministrovi spravodlivosti a to nielen na základe nejakých služobných postupov, čo sa týka výberových konaní, personálnej oblasti, jednoducho úloh vyplývajúcich z funkcie alebo služobného pomeru, ale tá transparentnosť sa dotýka aj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré by mali byť, použijem výraz ...
===== na ministrovi spravodlivosti a to nielen na základe nejakých služobných postupov čo sa týka výberových konaní, personálnej oblasti, jednoducho úloh vyplývajúcich z funkcií alebo služobného pomeru, ale tá transparentnosť sa dotýka aj vlastných podnikateľských aktivít, ktoré by mali byť použijem výraz vzorové celkom iste bez problémov. Pani Kolíková je zároveň ministerka spravodlivosti, to znamená člen vlády, ktorý má hlavnú zodpovednosť aj za princípy právneho štátu, čistotu legislatívneho procesu, istých objektívnych právnych predpisov akési zrkadlo spravodlivosti no a aká je skutočnosť. Dominuje u vás, už to tu viackrát bolo pomenované, ja si to tiež dovolím povedať, aj napriek tomu, že sme sa trošku poznali aj za to obdobie keď sme spolu sedeli veľakrát vedľa seba aj na vláde, ignorancia, arogantnosť, bezohľadnosť voči bežným ľuďom, pretože tí nájomníci to boli obyčajní bežní ľudia. No celkove je to arogancia moci. Pani ministerka čo vám chýba vo vašom konaní a komunikácií, pokora, z toho vyplývajúca skromnosť, ďalej podmieňovanie a pomenovávanie zlyhaní aj tých vlastných. Vyvodenie osobnej zodpovednosti, ospravedlnenie sa, odchod ale na základe vlastného rozhodnutia a v žiadnom prípade tu nemý z vašej strany byť nejaký priestor vy vyhrážanie sa opozícií. Pani ministerka to je prejav vlastného strachu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.5.2021 18:54 - 18:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, aby som si zaslúžil aj ja večeru. Bohužiaľ tie čísla a štatistiky sú neúprosné. My už dnes vieme čo sa týka minulého roku, že ten dopad, by som povedal navýšenie rozdielov medzi zárobkami mužov a žien jednoducho tu sú. A o to horšie, že nielen žien ale matiek o to viac a dôležitejšie jednoducho tento problém sanovať. Možno že sme trošku zbytočne čakali aj s pandemickou OČR-kou, že sa dostala na 100 % až teraz. Niečo podobné sme robili aj smerom k zamestnancom a podnikateľom. Prvá pomoc, potom prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy čakáme, že koľko vydržia, ale dnes je to chvalabohu v poriadku. Pandemická OČR-ka ktorú dostávajú teraz rieši operatívne terajší stav. A bolo by veľmi zle, aby sme preniesli do budúcna, to znamená do rokov, keď terajšie ženy, matky budú odchádzať do dôchodku, aby opätovne niesli isté bremeno toho, že museli ostať so svojimi deťmi doma nie z nejakej vlastnej vôle, ale z rozhodnutia štátu, jednoducho z pandémie. To znamená, že je to veľmi prirodzené, ľudské a som presvedčený, že tento návrh zákona bude podporený. Ďakujem.
===== ...terajšie ženy, matky budú odchádzať do dôchodku, aby opätovne niesli isté bremeno toho, že museli ostať so svojimi deťmi doma, nie s nejakej vlastnej vôle, ale z rozhodnutia štátu jednoducho z pandémie. To znamená, že je to veľmi prirodzené, ľudské a som presvedčený, že tento návrh zákona bude podporený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.5.2021 18:54 - 18:55 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Veľmi stručne, aby som si zaslúžil aj ja večeru. Bohužiaľ tie čísla a štatistiky sú neúprosné. My už dnes vieme čo sa týka minulého roku, že ten dopad, by som povedal navýšenie rozdielov medzi zárobkami mužov a žien jednoducho tu sú. A o to horšie, že nielen žien ale matiek o to viac a dôležitejšie jednoducho tento problém sanovať. Možno že sme trošku zbytočne čakali aj s pandemickou OČR-kou, že sa dostala na 100 % až teraz. Niečo podobné sme robili aj smerom k zamestnancom a podnikateľom. Prvá pomoc, potom prvá pomoc plus, prvá pomoc dvakrát plus. Niekedy čakáme, že koľko vydržia, ale dnes je to chvalabohu v poriadku. Pandemická OČR-ka ktorú dostávajú teraz rieši operatívne terajší stav. A bolo by veľmi zle, aby sme preniesli do budúcna, to znamená do rokov, keď terajšie ženy, matky budú odchádzať do dôchodku, aby opätovne niesli isté bremeno toho, že museli ostať so svojimi deťmi doma nie z nejakej vlastnej vôle, ale z rozhodnutia štátu, jednoducho z pandémie. To znamená, že je to veľmi prirodzené, ľudské a som presvedčený, že tento návrh zákona bude podporený. Ďakujem.
===== ...terajšie ženy, matky budú odchádzať do dôchodku, aby opätovne niesli isté bremeno toho, že museli ostať so svojimi deťmi doma, nie s nejakej vlastnej vôle, ale z rozhodnutia štátu jednoducho z pandémie. To znamená, že je to veľmi prirodzené, ľudské a som presvedčený, že tento návrh zákona bude podporený. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.5.2021 18:42 - 18:43 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 501. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 511 zo 14. apríla tohto roku navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. 6. tohto roku a v gestorskom výbore do 14. júna tohto roku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.5.2021 14:28 - 14:38 hod.

Ján Richter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážený pán minister, vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, vážení kolegovia. Áno, súhlasím s tým problematika, ktorú sme otvorili, to znamená, hľadanie nejakého riešenia v zákonnej podobe, podporu v čase skrátenej práce nie je nová. V podstate na sklonku toho predchádzajúceho volebného obdobia sme sa aj so sociálnymi partnermi touto otázkou zaoberali. Vtedy sme našli také veľmi rýchle operatívne riešenie vzhľadom na to, že bol otvorený zákon o službách zamestnanosti, zákon č. 5, že sme upravili jeden paragraf, ktorý riešil isté možnosti, ktoré súviseli s tým, že by sa poskytol nejaký príspevok tomu, aby ľudia nemuseli z práce odísť, ale aby sa jednoducho v práci udržali. Každopádne som však vedel, že toto nie je celkom systémové riešenie a že v budúcnosti bude potrebné hľadať to riešenie.
Pán minister túto otázku aj so sociálnymi partnermi preberal a ponúkol nejaké riešenie. Treba povedať jednu vec, že ten proces prípravy tohto zákona išiel po vzore nemeckého kurzarbeitu. Často to bolo spomínané, treba však povedať, že táto výslednica s tým nemeckým kurzarbeitom veľa spoločného nemá. Ale na druhej strane dáva istým spôsobom nejakú systémovú záruku z hľadiska, z hľadiska budúcnosti.
Treba povedať, že bola zriadená nejaká komisia, kde boli aj sociálni partneri. Táto komisia dospela k nejakým záverom a na základe toho rezort pripravil koncepciu zavedenia režimu skrátenej práce, takzvaný kurzarbeit, do slovenského právneho, právneho poriadku. Táto podoba, ktorá bola predložená ministerstvom sa do istej mieri pozdávala aj zamestnávateľom, aj odborárom, preto ju prirodzene rezort dal do medzirezortného pripomienkového konania. Potiaľto absolútny súhlas, kvitujem v podstate vzorové riešenia. Priznám sa, že doteraz celkom neviem prečo v medzirezortnom pripomienkovom konaní dva rezorty, rezort financií a rezort hospodárstva, uplatnili zásadné pripomienky a s tým obsahom tak jako bol ponúknutý, jednoducho nesúhlasili. Nerozumiem prečo, pretože to riešenie bolo dobré, vychádzalo z toho nemeckého modelu, po ktorom volali aj zamestnávatelia, aj odborári. Na základe toho došlo k zásadným úpravám, ktoré, ktoré v tejto finálnej podobe zákona boli, boli vykonané.
Čo je pre mňa veľmi, by som povedal, podstatné a treba povedať, že aj dosť neprijateľné, sú dve veci. Po prvé, že sa upustilo od zriadenia nového samostatného fondu zamestnanosti, ale že otázku vyplácania budeme naďalej riešiť cez fond nezamestnanosti. To znamená tempom, ktorý beží a plní iné účely, to je fond, z ktorého sa vypláca podpora v nezamestnaní, nezamestnaným tých prvých šesť mesiacov po tom čo splnia podmienku, že tých 270 dní predtým, predtým pracujú a sú zamestnaní a čo je ešte horšie, z tohto zákona vypadli úplne samostatne zárobkovo činné osoby. Čo si myslím, že je chyba, pretože veľa živnostníkov pracuje ako živnostníci preto, že sú nejakým spôsobom skôr na to donútení, ale tam veľmi veľký rozdiel medzi zamestnancom a živnostníkom, ktorý vykonáva svoju, svoju činnosť jednoducho veľa zmien jednoducho nie je.
V čom vidím ten problém? No myslím si, že práve ten fond mal garantovať, že tie odvedené prostriedky budú v prípade potreby okamžite použité na financovanie podpory v čase skrátenej práce, no nakoniec sa budú odvádzať do alebo odvádzať tak jako doteraz do toho fondu nezamestnanosti. V čom vidím to riziko. Môže sa tak stať, že jednoducho v prípade krízy nebudú vo fonde dostatočné prostriedky. Áno ten fond zatiaľ relatívne vychádzal dobre, pretože tých nezamestnaných až tak nepribúdalo, naopak, boli sme niekde na vrchu tej pyramídy počtu zamestnaných a evidovaných nezamestnaných, ale tá, tá doba je za nami, tá skončila a obávam sa, že bude dosť dlho trvať, pokiaľ sa dostaneme do tých čísel, v ktorých sme boli dajme tomu v roku 2019.
Samozrejme vždy tam hrozí nejaká, nejaké riziko. Budú tam prostriedky? Nebudú tam prostriedky? Zatiaľ je tá možnosť aj zo zákona, že použijem výraz, sa môžu prelievať z jedného fondu do druhého fondu prostriedky a to hlavne do starobného dôchodkového poistenia, pretože ten obyčajný nebýva vždy toľko naplnený, že sa môžu vyplácať komplexne dôchodky a preto sa používajú niektoré, ktoré sú nadbytočné alebo prebytkové, tak to je lepší výraz prebytkové, to znamená aj tých prostriedkov tam je, aby boli použité na tento účel.
Tu sú tie riziká, ktoré momentálne pomenovávam, ktoré v tomto prípade jednoducho, jednoducho môžu nastať. Na druhej strane si však uvedomujem, že tie pripomienky, ktoré chceli mať aj zamestnávatelia, aj odborári tam neboli akceptované z toho titulu, že asi pán minister nenašiel plné pochopenie minimálne u týchto dvoch rezortov, ktoré som predtým, predtým spomenul. Treba si uvedomiť jednu vec. Prvá pomoc ako operatívne riešenie, ktoré bolo zavedené na riešenie ako protipandemických opatrení, pretože tá situácia je taká, že štát rozhodol, že firmy a zamestnanci nemohli pracovať a preto prirodzene musel nejaké veci z toho aj kompenzovať, ale kompenzoval aj živnostníkov, aj samostatne zárobkovo činné osoby, raz skončí. Či je to prvá pomoc plus alebo dvakrát plus a bude potrebné trvalé riešenie. Áno, kurzarbeit je trvalé riešenie, čo treba v maximálnej miere oceniť, je to systémové riešenie, ale tie riziká, ktoré som predtým, predtým pomenoval, tam vidím ako veľmi, veľmi veľké. Osobne sa obávam, s pánom ministrom som na tú tému už aj viackrát hovoril a zhodli sme sa, že veľmi veľký problém môže nastať vtedy, keď sa prestane uplatňovať tá pomoc prvej pomoci, to znamená po, povedzme po tej pandémii, bodaj by to bolo čím skôr a práve tam môže prísť problém, že firmy, ktoré dostávali nejakú podporu na tých svojich ľudí, odrazu nebudú mať a vtedy budú prepúšťať. Možnože práve v tom čase je dôležitý byť pripravený na to, aby sa nejaké veci sanovali, lebo tam je to riziko jednoducho veľmi veľké.
Priznám sa, že sme rozmýšľali aj osobne, že dáme k tomuto návrhu nejaké konkrétne pozmeňovacie návrhy, ale tak jako povedal pán minister, tá dohoda sociálnych partnerov je veľmi krehká.
Obával som sa toho, že akékoľvek riešenie vyjsť v ústrety jedným alebo druhým by mohlo narušiť celý ten systém, ktorý tu bol predtým aj tej, ešte raz zopakujem, krehkej dohody. Preto osobne si myslím, že po nejakom roku alebo po nejakom čase celkom iste tento zákon môže prejsť aj s nejakou novelou, pretože tá aplikačná prax veľa nových vecí a poznatkom prinesie, ktoré možno bude treba, treba do toho zapracovať a ak k tomu príde, bol by som veľmi rád, keby sme sa vrátili znovu k tej koncepcii režimu skrátenej práce, ktorá bola prvá vypracovaná predtým, než sa pripravil návrh zákona z pohľadu ministerstva.
Možnože v kontexte toho je treba povedať ešte jednu vec a to sú tie financie. Neviem, do akej mieri sa budú dať tieto prostriedky použiť napríklad z plánu obnovy na, na tento účel, každopádne si však myslím, že bola jedna veľmi veľká škoda, že v čase ešte pokiaľ bolo možné urobiť realokáciu v rámci jednotlivých fondov sa viac nenaplnil Európsky sociálny fond, z ktorého bolo možné použiť na tento účel finančné prostriedky. Myslím si, že miliarda, o ktorej sa tu dve političky dosť sporili, že čo áno, čo nie, na tento účel mohla ísť. Obávam sa, že nemusí byť vyčerpaná, mrzí ma, že niektorí páni ministri, pretože pán minister viem, že to navrhoval, neprijali tento návrh len z toho titulu, že príliš sedia na stoličkách svojich rezortov a možno širšie nerozmýšľajú, pretože politika zamestnanosti to nie je vec len rezortu práce, ale je to ďaleko, ďaleko širší problém, ktorý je potrebné v tomto prípade zohľadňovať.
No bola veľká dilema aj na poslaneckom klube, keď sme preberali túto vec ako sa má klub k tejto otázke postaviť, jedna vec je, zdržať sa, pretože sú tam veľké riziká, je to zďaleka od toho, čo sme očakávali, druhá vec, je tu pripravené systémové riešenie, je to trvalý kurzarbeit, to znamená, že tá dilema ostala a ja som len pevne presvedčený, že poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia sa rozhodne zodpovedne. Ďakujem pekne.
Skryt prepis