Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.2.2022 o 17:38 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 17:38 - 17:38 hod.

Jarjabek Dušan
Ďakujem veľmi pekne.
Pani poslankyňa, chcem sa veľmi poďakovať za tento návrh. Ja som pochopil absolútne všetko, čo ste hovorili, proste bolo to pre mňa totálne zrozumiteľné, len keby ste boli taká láskavá, keby ste mi zopakovali ten index 35aaba, toto mi je nejasné. (Povedané s pobavením. Smiech v pléne.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 16:18 - 16:20 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán kolega Susko, ja som v rozprave v prvom čítaní k tomu prvému návrhu zákona o sídlach okresných súdov tu hovoril o tom, ako sa aj tie historické korene z hľadiska súdnictva ešte z Rakúska-Uhorska vysporiadali so sídlami, s ich lokalizáciou. A povedal som tu, že ten okresný súd v Topoľčanoch, ktorý vznikol ešte 1872, sa nepodarilo zlikvidovať ani za Rakúsko-Uhorska, ani po 1918. za prvej Československej republiky, ani za slovenského vojnového štátu, ani po ´48., ani po ´68., ani po ´89., až prišla pani ministerka Kolíková a chce ho zlikvidovať.
A chcem tu ešte jednu vec povedať a to súvisí s plánom obnovy. Pamätáme sa, aké výhrady sme mali pri tvorbe a prijímaní plánu obnovy a ako sme upozorňovali na to, že spraviť požiadavku na riešenie budov v súdnictve a na to napasovať požiadavku z plánu obnovy a potom s tým, ja to poviem otvorene, politicky vydierať všetkých, že ale prídeme o prostriedky z plánov obnovy a musíme prijať takúto reformu, veď to neni pravda. Brusel vám bez problémov odsúhlasí zmeny, pretože to nie sú eurofondy, ale to sú prostriedky, ktoré bude Slovenská republika musieť vracať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 16:05 - 16:05 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, pani ministerka vystúpila pred hlasovaním o návrhu zákona, ktorým sa má zriadiť Mestský súd v Bratislave, a teda otvorila rozpravu k tomuto bodu. Ja som rád, že umožnila znova vystúpiť k tejto veci.
Musím povedať, že zriadenie Mestského súdu v Bratislave je jedna zo súčasti celej reformy sústavy súdov, tzv. súdnej mapy. Keďže je otvorená rozprava k tomuto bodu, ja sa budem venovať len tomuto bodu.
Účelom reformy systému súdov by v prvom rade mal byť lepší prístup k spravodlivosti pre občana. A to nielen z hľadiska miestnej príslušnosti k súdu, ale najmä z hľadiska efektivity, kvality a rýchlosti súdnych konaní ako takých.
Pani ministerka, vy ste vo svojom prejave však vôbec neodôvodnila, ako má k tomuto prispieť centralizácia do jedného obrovského súdu v Bratislave z doterajších piatich okresných súdov. Argumentujete špecializáciou. Veď ale na všetkých okresných súdoch v Bratislave, na všetkých piatich, je zabezpečená špecializácia v zásade najlepšie na Slovensku vo všetkých agendách, tak v agende obchodnej, ako aj agende civilnej, ako aj agende trestnej, tak aj v agende poručenskej. Vo všetkých piatich okresných súdoch je takisto zabezpečený náhodný výber sudcu v zmysle medzinárodných predpisov.
Argumentujete, že je nevyváženosť v zaťažení sudcov na jednotlivých okresných súdoch. Toto je síce pravda, ale len čiastočne a takýto nepomer je len v zásade na Okresnom súde Bratislava I a to len z historického hľadiska, kedy v určitých trestných veciach historicky konal len Okresný súd Bratislava I. A dnes je to už úplne inak a tá zaťaženosť je práve preto, že dobiehajú staré veci, ktoré, ako ste sama povedali v rozprave, sa nebudú prerozdeľovať. Teda tento problém sa nijako zlúčením do jedného veľkého súdu nevyrieši. A okrem toho Ústavný súd Slovenskej republiky opakovane konštatoval, že prieťahy v súdnych konaniach na Okresnom súde Bratislava I nie sú spôsobené zlým manažmentom súdu, ale zlou personálnou politikou ministerstva spravodlivosti.
Povedali ste, že zlúčením nedôjde k prerozdeleniu spisov, teda že nedôjde k prieťahom, tak potom sa pýtam: Načo sa to potom vôbec robí? Načo sa zriaďuje takýto jeden veľký súd? A z hľadiska nového nápadu prípadov to bude možné zistiť a zanalyzovať najskôr po piatich až šiestich rokoch.
Na druhej strane však sťahovaním z piatich okresných súdov do novej budovy určite dôjde k zdržaniu, veď je to úplne logické, že dôjde k zdržaniu, no zo samotného princípu sťahovania, a teda dôjde k prieťahom v jednotlivých súdnych konaniach a, dovolím si povedať, k značným prieťahom.
Ak sa bavíme o dostupnosti k súdu a teda ako sa zlepší prístup k spravodlivosti, tak potom v prípade Bratislavy ani tak nejde o vzdialenosť k súdu, ako je to v iných miestach na Slovensku, čo sme sa mohli baviť pri tom prvom návrhu z hľadiska okresných súdov, ale v celkovej logistike. Viete si predstaviť, ako sa logisticky 500-tisícová Bratislava bude situovať do jedného miesta niekde v centre Bratislavy? Dopravná logistika, parkovanie, logistika s pojednávacími miestnosťami, vstupom na súd, kontrolou pri vstupe na súd, do pojednávacích miestností a tak ďalej.
A keď sa už bavíme o dôvodoch, decentralizácia na štyroch okresných súdoch sa udiala, ak sa dobre pamätám, ak mám dobré informácie, v roku 1978 a piaty súd neskôr.
Pani ministerka, kde máte dáta, ako sa zhoršila, ako sa zhoršili súdne konania z hľadiska efektivity a dĺžky konania oproti predchádzajúcemu roku? Samozrejme, s ohľadom na vývoj demografie, vecnému obsahu, nápad vecí a podobne. Kde je takáto analýza, ktorá hovorí, že sa to zhoršilo, aby bolo odôvodnené vracať sa späť k stavu spred ´78. roku? Nikto – ani my ako poslanci Národnej rady, ktorí máme o tomto rozhodovať, ani samotní sudcovia, ani verejnosť – nikto takúto analýzu nevidel a nikto takéto dáta nepozná. A návrat k nejakému modelu by sa mal urobiť práve na základe dát a analýzy toho, že či predchádzajúce, predchádzajúca decentralizácia splnila, alebo nesplnila svoj účel. Pokiaľ takéto dáta a analýzu nemáme, tak ťažko môžte odôvodňovať, že toto prispeje k efektívnemu súdnemu konaniu a k zrýchleniu súdnych procesov.
A keď už sme pri tom teda, 150 až 200 sudcov v Bratislave bude v poriadku, keď napríklad súd v Galante bude mať 15 sudcov? To je potom v poriadku?
Argumentujete vo verejnom priestore, sme boli svedkami v reláciách, odporúčaním Európskej komisie pre efektivitu justície alebo pre efektívnu justíciu. Tak táto hovorí, pani ministerka, práve naopak, ako to vy interpretujete. Upozorňuje na riziká takýchto megasúdov. Hovorí, že je neefektívne ísť práve touto cestou a že treba zastabilizovať existujúce súdy a personálne obsadenie na nich.
A pokiaľ ide o samotné budovy v Bratislave, z piatich okresných súdov v Bratislave len jedna z týchto budov je v nájme, štyri majú vlastné budovy, ktoré všetky prešli dôslednou rekonštrukciou. A je absolútne teraz neefektívne, aby sme tieto peniaze, ktoré sa použili na rekonštrukciu týchto súdov, vyhodili do vzduchu a kupovali novú budovu a tieto budovy – samozrejme pod cenu – predávali, pretože neviem si predstaviť, že akým spôsobom sa tieto budovy budú predávať alebo akým spôsobom sa zhodnotia.
A to, čo povedala pani Zemanová, je úplne nezmysel, veď predsa sa nedá najskôr predať budovy a potom z toho zafinancovať nejakú budovu novú. Veď čo budú tí sudcovia súdiť na ulici dovtedy? A okrem toho tie peniaze majú ísť práve z plánu obnovy. Ja si myslím, že ešte stále máme čas upraviť plán obnovy a tieto financie, ktoré sú určené výlučne na nákup nových budov, radšej použiť na či už elektronizáciu, respektíve informatizáciu justície tak, aby bol skvalitnený a zefektívnený súdny proces. A to sú hlavné dôvody, prečo nemôžme za tento návrh v žiadnom prípade zahlasovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 15:41 - 15:43 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Pani ministerka, samozrejmá vec, či jeden predrečník, alebo druhý, ktorí tuná boli, vystihli presne situáciu, ktorá sa dneska v súdnictve nachádza. Je pravda, že tak jak pán Čarnogurský vtedy v roku začal robiť reformu, že odvtedy uplynulo, uplynula už dlhá doba, že bolo treba spraviť určité opatrenia. Čakal som od vás, ale ešte aj predtým od bývalej pani ministerky, že si sadne s jednotlivými predsedami okresných súdov, krajských súdov, najvyšších súdov, začnete riešiť veci, treba povedať, od podlahy. Jednak finančné zázemie, pretože samozrejmá vec, viete, aké platy sú nielen u sudcov, ale aj vyšších úradníkov a proste veci, čo je hlavný dôvod, prečo je naše súdnictvo v tom stave, v ktorom je. Samozrejmá vec, okrem finančného zázemia že budete riešiť veci normálne.
Ale vy ste miesto toho popudili proti sebe 99 % sudcov na Slovensku. Jak chce akýkoľvek manažér riešiť reformu, keď proti sebe má postavené gro pracovníkov či na každom jednom súde, nehovoriac o tom, o koalícii ani nejdem hovoriť proste, že či je to tak, lebo viem, aké názory sú a jak vystupovali tuná poslanci za OĽANO k súdnej reforme. Čiže ani vo vlastnej strane a, respektíve vo vlastnej koalícii nemáte podporu, tak nemáte podporu ani u súdnictva, čiže u sudcov, nemáte podporu u nikoho.
Nerozumiem vám, prečo tvrdo presadzujete veci, ktoré nie sú vám schopné prejsť. Zvážte, ja vás nebudem žiadať o odchod, zvážte vec, skúste riešiť veci, pokiaľ bude druhé čítanie, akým spôsobom sa pohnúť ďalej, ale tadiaľto cesta nevedie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 12:25 - 12:27 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani ministerka, v reakcii na vás a na to všetko, čo sa tuná okolo deje, súdna mapa sa stala... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, pán poslanec, reagujete na vystúpenie pána Borisa Kollára, nie na pani ministerku, hej?

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Ako povedal pán Kollár a keď to nepovedal, tak si to určite myslel...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vidím, že ste šikovný, dobre. (Smiech v sále.)

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
Chcel by som reagovať na to, že, a to, čo povedal pán Kollár, je v tom zmysle, že súdna mapa sa stala odporom, skutočne symbolom odporu proti pani ministerke Kolíkovej. Je to už niekoľko mesiacov, čo tuná počúvame stále dokola to isté. Vy ste si proti sebe, pani ministerka, poštvali, samozrejme, reagujem na pána Kollára, ste si, ste si poštvali proti sebe v prvom rade profesnú obec. Tá profesná obec vás absolútne neakceptuje.
A to, čo ste dnes povedali, proste to nie je o klimatizácii a to nie je ani o nových budovách, to je o istom systéme práce, ktorý by v každom rezorte mal byť, aj v tom vašom.
No a celkom na záver, viete, súdna mapa nemôže byť postavená na tom, kto má akého kamaráta na vašom ministerstve alebo medzi poslancami. Súdna mapa, to je vážny dokument, ktorý mal byť akceptovaný v prvom rade profesnou obcou. A to sa nestalo, a preto pánovi Kollárovi v tomto prípade dám absolútne za pravdu. Proste súdna mapa, tak ako ju vy predvádzate, podľa vašich kolegov, pani ministerka, je jeden obyčajný paškvil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 11:48 - 11:50 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, stanovisko poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia k návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu, a to: SMER – sociálna demokracia, keď bola vždy v koalícii, akceptovala vždy opozičné návrhy na členov rady bez výhrad. Všetci kandidáti ôsmi, ktorí prešli výborom pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, boli akceptovaní bez výhrad a v konečnom dôsledku bolo navrhnutých päť kandidátov vrátane koalície, opozície s tým, že na poslednej voľbe neprešiel náš kandidát. Mňa to veľmi mrzí. A dostali koaliční poslanci päť minút pred hlasovaním podľa mňa dezinformačné a klamlivé informácie o tom, že kandidát Martin Lukačovič bol, síce v minulosti bol asistentom poslanca Jánoša, kde o poslancovi Jánošovi kolovali vtedy rôzne nezmysly, ale na konci dňa tento poslanec bol v plnej miere súdom oslobodený. A chcem podotknúť, že nemôžeme odsudzovať človeka a hlavne, keď robil poslancovi, kde vykonával administratívnu činnosť a prípravu podkladov, a nemôžeme ho, nebol v žiadnom inom vzťahu. Kandidát Martin Lukačovič je veľmi slušný a poctivý človek, pôsobiaci na regionálnej úrovni ako právnik bez akýchkoľvek prešľapov.
Dámy a páni, kolegyne, kolegovia, keby ste ho poznali osobne, tak by ste bez váhania zaňho zahlasovali. A chcem ešte povedať, že Martin Lukačovič je kandidát poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia a plne za ním stojíme a budeme ho aj podporovať a voliť v tejto voľbe.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 11:47 - 11:48 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som vyjadriť stanovisko poslaneckého klubu SMER – sociálna demokracia k štyrom návrhom z dielne ministerstva spravodlivosti, tzv. novej súdnej mape. Poslanecký klub SMER – sociálna demokracia nemôže zahlasovať za ani jeden z týchto návrhov vzhľadom k tomu, že bol zásadným spôsobom porušený a nedodržaný celý legislatívny proces pri príprave a tvorbe týchto návrhov zákonov, kde verzia, ktorá prišla do Národnej rady Slovenskej republiky, vôbec nezodpovedala tomu, čo bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Aj pripomienky, ktoré boli, neboli riadne vyhodnotené.
Ďalej tieto návrhy nespĺňajú cieľ a účel navrhovanej právnej úpravy, ktorou je zabezpečenie zefektívnenia súdnych konaní a zrýchlenia súdnych konaní, práve naopak, budú spôsobovať ešte ďalšie prieťahy v konaniach. A takisto aj ďalším cieľom, ktorým je špecializácia, je absurdné, že sa rušia okresné súdy v Bratislave a v Košiciach, ktoré mali najvyššiu mieru špecializácie doteraz zo všetkých súdov.
Čiže toto sú hlavné dôvody, prečo strana SMER – sociálna demokracia a jej poslanecký klub nezahlasuje za tieto návrhy zákonov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 11:32 - 11:33 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne. Pán predseda, ja sa chcem najprv opýtať, že či tie dve minúty vyjadrení a po porade klubov budú až po tom bode alebo teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.2.2022 11:01 - 11:01 hod.

Fico Robert
Pán podpredseda, už sme o tom informovali aj predsedu Národnej rady, viem, že bude zvolané poslanecké grémium, chcem vás požiadať, aby začala plynúť od tohto okamihu pätnásťminútová prestávka na poradu poslaneckých klubov, aby mohli predstavitelia klubov formulovať svoje postoje pred konkrétnymi hlasovaniami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2022 10:25 - 10:27 hod.

Faič Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani poslankyňa, predpokladám, že váš apel morálny a etický bol všeobecného charakteru vo vzťahu na požiadavky komisára a že to platil rovnako pre obe kandidátky, ktoré tu sú, lebo tak v podtóne som tak cítil, že ste síce chceli deklarovať všeobecné požiadavky, ale bolo cítiť, že ste priklonená na jednu stranu, čo vám nezazlievam, je to úplne, úplne normálne.
Také moje osobné vyjadrenie, ak ste teda zúžili ďalej väčšinu na problematiku rómskych detí. Prežil som skoro celé svoje detstvo aj s Rómami, ktorí boli mojimi najlepšími kamarátmi, pretože tie detské, ako sa hovorí, pestvá sme robili s veľkou obľubou spolu. A naozaj boli najlepšími kamarátmi. Povedali ste tu ale niektoré veci, ktoré komisárka určite ani z hľadiska kompetencií, ani svojich možností nenaplní. A to je úloha štátu. To sú veci, ktoré, či už je to dopravná infraštruktúra, či sú to školské alebo kultúrne ustanovizne, alebo vôbec celý, celý spôsob, ktorý by mal ovplyvniť život Rómov, je v rukách štátu. A komisárka je podľa mňa alebo komisár taká nadstavba, ktorá by tam mala dozerať a žiadať čosi. Ale určite to nevyrieši, ani napriek akýmkoľvek morálnym alebo etickým kvalitám.
Ďakujem.
Skryt prepis