Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

7.12.2022 o 16:55 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

7.12.2022 16:55 - 16:55 hod.

Richter Ján
Pán podpredseda, odporúčam, aby sa hlasovalo teraz o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:55 - 16:55 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, naozaj by som chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona Ešte raz by som chcel zdôrazniť, padlo to tu už niekoľkokrát v rozprave, ale po posledných, alebo ostatných slovách pána poslanca Kremského, by som chcel zopakovať, že my nezavádzame žiadnu novú právnu úpravu, ktorá by zvyšovala náklady zamestnávateľom oproti doterajšiemu stavu. Tie príplatky, ktoré sú v tomto návrhu zákona, sa len vracajú do roka spred roka 2020, kedy tieto príplatky percentuálne naviazané na minimálnu mzdu, tak ako sú stanovené, boli výsledkom kompromisných dohôd medzi zamestnávateľmi a medzi odborovými zväzmi. Čiže už v roku, spred roka 2020, tá právna úprava, ku ktorej sa vraciame teraz, ktorá bola len dočasne zmrazená, bola kompromisným výsledkom medzi odbormi a zamestnávateľmi, čiže hovoriť tu o tom, že zavádzame niečo nové, neprimerané, skokové pre zamestnávateľov, si myslím, že, že je nefér, pretože my len sa snažíme rozmraziť to, čo bolo výsledkom dohôd medzi zamestnancami a zamestnávateľmi pred rokom 2020 a myslím si, že zamestnancom, ktorí pracujú v takýchto neštandardných časoch, a to soboty, nedele a v noci, naozaj takýto príplatok za takúto neštandardnú a náročnú prácu naozaj patrí a nemali by sme im my závidieť a mali by sme im ju dopriať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

7.12.2022 16:40 - 16:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kremský, možno je treba zvýrazniť jednu vec, totiž tie príplatky pred dvomi rokmi oni neboli zrušené. Oni boli len zmrazené. Dovoľte, aby som vám presne prečítal čo je dnes návrh ministra Krajniaka a čo navrhujú smeráci. 1,43 je príplatok za prácu v noci, my navrhujeme 1,61 plus 18 centov. 1,79 je príplatok za sobotu, my navrhujeme 2,01, to je plus 22 centov. Príplatok za nedeľu je teraz alebo použijem výraz Krajniakov 3,58, my navrhujeme 4,02. To je 44 centov. Pýtam sa, toto má zruinovať tých našich podnikateľov. Toto? Tieto centy? Keď vieme o koho ide. Títo ľudia, ktorí zo dostanú, veď to dajú hneď do spotreby, oni to neukladajú do bánk, pretože poväčšine sú to veľmi nízko príjmoví. To znamená toto si skúsme uvedomiť, že o čom sa tu bavíme, lebo mám taký dojem, že celkom sme sa asi nepochopili. Nie sú zrušené, boli len zmrazené a toto sú rozdiely, ktoré som vám teraz čítal, ktoré my navrhujeme, aby sa zvýšili. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 16:25 - 16:25 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, súhlasím, že určite to zasiahne aj zamestávateľov, ale takisto, myslím si, hlavným cieľom je, aby to zasiahlo zamestnancov, a to v pozitívnom slova zmysle, to znamená hlavne na tých ľudí, ktorí vykonávajú tú prácu v neštandardnom pracovnom čase. Tak ako bolo povedané, ono vlastne nič nové nerobíme, len rozmrazujeme stav z roku 2020. Čiže dneska tvrdiť zo strany zamestnávateľov, že je to nefér, alebo teda nemohli byť pripravení, alebo nevedeli, že to bude, keď v roku 2020 sa povedalo, že toto riešenie je dočasné, je hlavne kvôli covidu, tak dneska asi tá situácia sa nejakým spôsobom zmenila. Covid tu nemáme, rozumiem, že možno tu máme nejaké iné okolnosti, ale hlavná príčina, kvôli čomu to bolo zamrazené, bol covid. Čiže hlavne aj kvôli tomuto sa to rozmrazuje.
Možno odpoviem aj nepriamo aj kolegovi, ktorý vystupoval pred vami, teda ktorý sa pýtal, že nerokovali sme so zamestnávateľmi, tak áno, bolo jedno stretnutie so zamestnávateľmi, s odborármi a druhé stretnutie bolo s odborármi. Čiže tento návrh zákona sa nerodil tak, z jedného dňa na druhý, čiže prebehlo aj nejaké stretnutie so zamestnávateľmi.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin
Ďakujem pekne za otázku, pán kolega. Teda ja zastupujem konkrétne stranu SMER - sociálna demokracia, ktorá háji sociálne záujmy teda obyvateľov. Nemám garantovať, teda je to pravda, na zdravie, nemám garantovať, že to bolo prejednané s odbormi. Čiže túto tému sme určite riešili a odbory nás podporujú v tomto. Čo sa týka zamestnávateľov, nebudem sa k tomu v tejto chvíli bližšie vyjadrovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ešte ten úvod. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141). Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Odôvodnenie mám prečítať ešte raz? Čiže bolo tlač 1141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
1. V čl. 1 sa vypúšťa bod 1. Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. II sa slová „1.januára 2023"nahrádzajú slovami „1.júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh. Navrhuje sa dočasne neuplatniť návrat k úprave sumy minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta z pred roka 2020. K bodu dva bude. Ide o legislatívno - technickú úpravu vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu zachovanie primeranej legisvakancie a dodržanie ústavných lehôt sa účinnosť zákon posúva na neskorší termín. Teraz samotný pozmeňujúci návrh, pán predseda, predsedajúci.
1. V čl. 1 sa vypúšťa bod 1.
2. V čl. II sa slová „1.januára 2023"nahrádzajú slovami „1.júna 2023".
Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Veselo začíname a som presvedčený, že aj veselo skončíme, keď budeme hlasovať. Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, pod tlačou 1141.
Národná rada uznesením č. 1646 z 28. septembra tohto roku pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1141) prerokoval a odporučil Národnej rady Slovenskej republiky schváliť Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pre neprítomnosť predkladateľov návrh zákona neprerokoval. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňovacie a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor neprijal odporúčanie k návrhu zákona.
Gestorský výbor odporučil hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci pod č. 229 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.12.2022 15:40 - 15:40 hod.

Nemky Martin
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Začnem trošku neštandardne. Chcel by som poprosiť všetkých kolegov o podporu tohto zákona. V krátkosti uvedie zákon. Slovenská republika má najväčší podiel nočnej práce z okolitých štátov. Keďže v roku 2020 boli príplatky zmrazené kvôli covidu, navrhujeme ich rozmraziť podľa stavu z roku 2020. Otvorte, prosím vás, rozpravu, pán predsedajúci. Zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.12.2022 12:25 - 12:25 hod.

Susko Boris
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Dostál, toto je procesná otázka, ktorú určite vyrieši aplikačná prax a myslím si, že takisto ako prezident Slovenskej republiky môže vyhlásiť referendum. Má na to presne stanovený zákonný postup. Tak takým istým spôsobom by vedel prezident aj zrušiť vyhlásené referendum na návrh petičného výboru. Samozrejme ak to bude mať ako ústavnú povinnosť. Čo týmto by sme chceli zaviesť. Ďakujem.
Skryt prepis