Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.11.2021 o 15:48 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 15:48 - 15:50 hod.

Takáč Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Jarko Baška, chcem ti poďakovať a myslím si, že si toto hlavne mali vypočuť koaliční poslanci, ktorí chcú hlasovať za túto takzvanú reformu nemocníc, kde ty ako župan si hovoril, ako predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde si aj povedal, ako sa k tomu postavili poslanci v rámci celého Trenčianskeho kraja. Ale povedal si, ako sa k tomu postavila aj SK8, všetci župani.
A tak ako si povedal, by som ešte doplnil, že tento návrh zákona zásadne mení proces tvorby a regulácie siete nemocníc. Samozrejme, dáva rozsiahle kompetencie ministerstvu zdravotníctva, tak ako si povedal, takú zmenku ministrovi, ktorý potom môže následne po schválení tohto zákona robiť, čo chce a akým spôsobom. Nezohľadňuje sa týmto zákonom vôbec regionálna dostupnosť akútnej zdravotnej starostlivosti, nezohľadňuje sa ani kapacitná priepustnosť nemocníc. Samozrejme, negarantuje sa ani dostatočné personálne obsadenie v nemocniciach vyššieho, vyšších typov a máme tam, samozrejme, nezohľadňuje sa ani kritická situácia v oblasti všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a, samozrejme, nie je možné robiť ani výrazné zmeny len v jednom segmente zdravotnej starostlivosti, a to v ústavnej zdravotnej starostlivosti bez predchádzajúcej reformy a posilnenia ambulantnej starostlivosti.
Presne tak ako si povedal, že by sme mali začať hlavne tou ambulantnou starostlivosťou, a to je presne príklad aj toho, že keď si zobereme nemocnicu napríklad v rámci Trenčianskeho kraja, tak zrušíme, zrušíme Myjavu, zrušíme Partizánske a budeme to všetko smerovať do trenčianskej fakultnej nemocnice, kde už teraz koľko razy sa stane, že z hľadiska kapacít to nemocnica nezvláda, lebo príde sanitka a koľko razy tam ten pacient čaká dve-tri hodiny. A to, keby sa zrušili tieto nemo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.11.2021 15:38 - 15:48 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Vážený pán minister, vážení kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť nielen z postu a z pozície poslanca Národnej rady, ale aj z pozície predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, v ktorého zriaďovateľskej pôsobnosti sú tri nemocnice. Sme takéto dva kraje, tým ďalším je Žilinský samosprávny kraj, ktorý má tuším štyri nemocnice ešte vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
My sme sa zaoberali týmto zákonom aj na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, dokonca to bolo dvakrát, kde prvýkrát sme prijali podobné stanovisko ako neskôr združenie samosprávnych krajov SK8, kde teda sme sa zhodli na tom, že ak chceme robiť nejaké zmeny v zdravotníctve u poskytovateľov zdravot... či už ústavnej, resp. ambulantnej zdravotnej starostlivosti, tak v prvom rade by sme mali začať s ambulantnou starostlivosťou a túto sieť ambulantnej zdravotnej starostlivosti, či už sú to všeobecní lekári pre dospelých, všeobecní lekári pre deti a dorast, resp. špecializované ambulancie, čiže tam by sme mali začať ako prví. Nemali by sme začínať s rušením lôžok a celých nemocníc, ktoré poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť.
Koniec koncov peknú analýzu mal aj pán doktor Visolajský, ktorý je prezidentom LOZ-ky, Lekárskeho odborového združenia, kde jasne povedal, kde koľko finančných prostriedkov ide, čo je slabšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kde máme naozaj veľmi-veľmi veľké medzery, a to je v prvom rade ambulantná, ambulantná starostlivosť. Toto, takéto uznesenia sme prijali aj na prvom zastupiteľstve a takéto uznesenie a takýto materiál prijala, prijali aj samosprávne kraje vo svojom stanovisku.
Trenčiansky samosprávny kraj a zastupiteľstvo zasadalo druhýkrát k tejto novele, k tomuto zákonu, kde tento zákon odmietlo ako celok.
Čiže to sú dve, to sú prvé veci, o ktorých vás chcem informovať, ako sa na to pozerajú jednak poslanci zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, jednak župani združení v združení SK8. Toto uznesenie prijali poslanci viac-menej jednohlasne. Zdržal sa asi len jeden poslanec, nezávislý poslanec, a naprieč politickým spektrom títo poslanci nesúhlasili s týmto zákonom, o ktorom dnes diskutujeme v Národnej rade Slovenskej republiky, lebo si myslia, a myslím si, že to je pravda, dôjde k zníženiu poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja.
Čo by sme mali riešiť? Čiže v prvom rade tú ambulantnú starostlivosť, ktorú som spomínal. Máme nedostatok lekárov, títo lekári sú všetci v dôchodkovom, v dôchodkovom veku. Viem, že ste teraz prijali na vláde nejaký zákon alebo nariadenie, že budete z Ukrajiny, Charkova nejakým spôsobom financovať lekárov už od tretieho ročníka týchto lekárskych škôl na Ukrajine. Okej, kľudne to urobte, nanáborujte čo najviac týchto lekárov. A myslíme si, že nielen teda treba posilniť túto ambulantnú, tú prvotnú primárnu zdravotnú starostlivosť, ale treba tiež riešiť záchrannú zdravotnú službu, čiže ROP-čky a RZP-čky. My si myslíme, že tento zákon, týmto zákonom začíname úplne niekde, niekde odzadu.
Veľakrát tu zaznelo v diskusii, že chceme zvyšovať kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti, pretože nemáme dostatok informácií, musíme si tieto informácie ešte pozberať a tak ďalej, kde sú reoperácie, akým spôsobom sa nepodarili, nepodarili niektoré zákroky a tak ďalej. Tieto databázy, tieto údaje máme už roky. Má ich ministerstvo zdravotníctva, tieto údaje, má ich Všeobecná zdravotná poisťovňa štátna, ale aj tie ďalšie dve súkromné zdravotné poisťovne majú presne, jasne stanovené, kde a aká kvalita zdravotnej starostlivosti sa poskytuje. Takže toto nie je dôvodom prijať tento zákon teraz, aby sme my zistili, aká kvalita sa poskytuje teda ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých ústavných zdravotných, ako zdravotných zariadeniach. Tieto dáta tu už máme naozaj, naozaj roky.
Čo sa týka samotného zákona, podľa mňa by bolo korektné prísť po dlhých debatách už s normálnou sieťou, že ktoré nemocnice vieme počítať, ktoré nemocnice aké budú, čo budú zabezpečovať, ktoré oddelenia a tak ďalej. A nielen prísť s takýmto zák... prísť s takýmto zákonom, ktorý dáva strašne veľkú silu rezortu zdravotníctva, ministerstvu zdravotníctva, ktoré si bude môcť tú sieť upratať spôsobom, akým len ministerstvo zdravotníctva chce. A my nevieme, a hovoril to aj pán poslanec Blcháč, mal pravdu, že aj napriek tomu, že teda teraz zakrývame tú mapu, ktoré nemocnice padnú, ktoré nemocnice budú aké, ktoré budú komunitné. Keď je komunitná nemocnica, to nemusím ani nazývať komunitná nemocnica. To je proste zariadenie sociálnych služieb plus nejaká budova, kde sú teda prevádzkované ambulancie, možno aj nejaká jednodňovka a tak ďalej.
Dobre to spomínal minule pán poslanec Urban, ktorý jasne povedal, že skúste mi zohnať alebo, zohnať nejakého anestéziológa, ktorý bude v tejto komunitnej nemocnici robiť, keď ostatné oddelenia budú zrušené. No toho anestéziológa nenájdete. Proste ten anestéziológ tam nebude. Proste to bude nič iné, len zariadenie sociálnych služieb s ODCH s dlhodobou starostlivosťou plus budú tam priestory pre ambulancie. Takéto priestory máme, máme v rôznych mestách na rôznych miestach už teraz, kde sú ambulancie. Prevádzkujú to buď súkromní, súkromníci alebo niekto iný proste im tam platí nájom. Čiže komunitná nemocnica rovná sa zariadenie sociálnych služieb plus budova, kde budú umiestnené nejaké ambulancie, ak tam teda vôbec nejaké ambulancie budú.
Takže my vám dávame, pán minister, teraz takú blankozmenku v podobe tohto zákona, keďže bude nejaká komisia odborníkov, ktorá bude hodnotiť tie jednotlivé výkony, bude ich zaraďovať do tých piatich kategórií, ktoré tu definujete teraz v tomto zákone, a že potom na konci teda aj tak to ministerstvo zdravotníctva rozhodne. Zasa sa bude rozhodovať tak, ako je bližšia košeľa a nie kabát.
Čo som chcel povedať ešte k jednej veci a to sú také praktické, ktoré sú aj v súčasnosti a v tomto covidovom období veľmi-veľmi zaujímavé a treba ich tu povedať. Zoberme si našu najmenšiu župnú nemocnicu Myjava. Je to nemocnica, ktorá nerobí dlhy, do ktorej sme veľa investovali, je na myjavských kopaniciach, kde tá dostupnosť naozaj z tých kopaníc k zdravotnej starostlivosti je viac ako 30 minút. Ak ju zrušíte, neviem, kde pôjdu, kde pôjdu tí ľudia, či pôjdu do Skalice až ďaleko, alebo pôjdu do fakultnej nemocnice v Trenčíne, čo je tiež ešte, podľa mňa ešte ďalej. My sme tam vybudovali a hovorilo sa o tom aj minule v rozprave, oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, a pán poslanec, tuším Lehotský to bol, ktorý hovoril, že však to treba vybudovať len v nových nemocniciach, to je, to sa nedá ani v starých. No tak dá sa to, ja ho pozývam znova prísť do tej našej nemocnice pozrieť si ten OMIS, kde je 6 plus 2 lôžok s prístrojmi, s dýchačmi, so všetkým, a dokonca, a k tomu sa dostanem na konci môjho vystúpenia, sú tam aj pacienti hore z Kysúc teraz, ktorí sú covidoví, ktorí potrebujú tieto dýchacie zariadenia. Tak mi povedzte, keď túto nemocnicu zrušíte, kde tí pacienti z tých Kysúc potom pôjdu, to by ma zaujímalo, ktorí sú tam na umelej pľúcnej ventilácii. Je to úplne novozriadené takéto oddelenie, kde sme spojili dve JIS-ky a spojili sme jedno áristické oddelenie do takéhoto nádherného oddelenia, ktoré pomáha teda covidovým ľuďom aj z Kysúc, zo Žilinského kraja. Keď zrušíte túto nemocnicu alebo ju reprofilizujete na komunitnú nemocnicu, vám garantujem, že toto OMIS oddelenie tam nebude, nebudú tam žiadne áristické sestry, nebude tam žiadny áristický lekár, ale ostanú tam možno nejakí ambulantní lekári, ktorí budú poskytovať ambulantnú starostlivosť pre ľudí z kopaníc.
Na záver čo chcem povedať, myslím si, že je to zlé manažérske rozhodnutie, čo sa teraz ide diať s nemocnicami a práve v tomto čase. A je to zlé manažérske rozhodnutie celej vlády. Súčet neviem, ospravedlňujem sa, ak v tých recommendations, odporúčaniach, aj do plánu obnovy dostali aj iné krajiny nejakú povinnosť, že musia zreformovať systém ústavnej zdravotnej starostlivosti, a či to náhodou nie je naozaj len Slovenská republika, to by ma naozaj zaujímalo. Ak to robíme len my, tak to robíme sami proti sebe. Pretože prišiel COVID, rok 2020, 2021, pozrite sa, aké sú problémy. Hrozia nám tu štrajkami aj lekári a tak ďalej. Tí, ten personál je vyčerpaný, a vy tu idete robiť teraz takúto veľkú, pompéznu reformu. Vy to máte teraz udržovať, ten systém zdravotnícky, ktorý je naozaj veľmi krehký, ktorý ledva funguje, a tie, a takéto reformy a takéto veľké reformy si nechať naozaj do dobrého počasia. To je podľa mňa manažérska chyba, veľká manažérska chyba a je to manažérska chyba celej vlády, nielen ministerstva zdravotníctva.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 14:34 - 14:35 hod.

Kéry Marián
Veľmi krátko. Pán poslanec, ďakujem vám za podporné stanovisko, no aj na základe toho, čo sme mohli počuť, aj toho, čo ste teraz vy povedali vo faktickej poznámke, tak by som niektorým poslancom vládnej koalície odporúčal, aby si prečítali román Janka Jesenského Demokrati, a tak ako chcú pristupovať k riešeniu tohto konkrétneho prípadu, tak sa obávam, že mnohí z vás by ste sa v tom románe v niektorých postavách našli.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 10.11.2021 14:27 - 14:32 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som aj ja povedal pár slov k tejto rozprave.
Začnem vami, pani poslankyňa Kavecká, my dvaja sme na opačnej strane politickej barikády, ale naozaj chcem oceniť vaše vystúpenie. Bolo plné faktov, ste starostkou obce, bolo to vidieť, popísali ste tie príklady konkrétne z praxe, že ako sa uzatvára zmluva o budúcej kúpnej zmluve a ako to Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnocuje, že je to obchádzanie zákona. Ja sa k tomu dostanem v mojej rozprave, ale priznám sa, že ma veľmi nemilo zaskočil váš záver, keď ste vlastne súhlasili so všetkým, s čím prichádza predkladateľ, že ten návrh zákona vítate, a na druhej strane poviete, aby bol návrh, aby sa vrátil tento návrh zákona späť na dopracovanie. Tým ste popreli všetko, čo ste predtým povedali, pani poslankyňa, a opäť ste dali konkrétny príklad toho, že koaličná zmluva je pre vás nejaký svätý grál. Pán poslanec Dostál predtým hovoril to isté, pán poslanec Cmorej v reakcii na vystúpenie pána poslanca Miloša Svrčeka sa tiež oháňal tým, že verí, že nebude podporovať takýto paškvil zákona a že bude dodržiavať koaličnú zmluvu.
Dámy a páni, jak sa jedná o konkrétnu pomoc pre obce a mestá, tak, prosím vás, netvárte sa, že máte zviazané ruky koaličnou zmluvou.
Ale teraz už k meritu veci. Tento legislatívny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní vzišiel ako riešenie situácie, s ktorou sa obce a mestá stretávajú naprieč celým Slovenskom. Prišiel v situácii, kedy sa desiatky samospráv márne domáhajú spravodlivosti zo strany orgánu štátnej správy, konkrétne Úradu pre verejné obstarávanie. Márne boli logické a vecné argumenty, ktoré podľa mňa jednoznačne preukázali opodstatnenie a transparentnosť svojich krokov. Tento návrh vznikol aj na základe diskusie odborníkov a chcem za to poďakovať predkladateľovi pánovi poslancovi Šimkovi, ktorý je zároveň aj primátor Rimavskej Soboty. V tomto prípade naozaj musím konštatovať nadprácu Úradu pre verejnú obstarávanie, ktorou sa za každú cenu snaží preukázať pochybenia obcí a miest. Ak by sme vôbec pripustili možnosť, že obce pochybili, tak by to bolo pochybenie na základe modelu, ktorý im bol viac-menej nanútený zo strany orgánov štátnej správy.
Viacerí povedali konkrétne príklady, ja som tiež typ politika, ktorý má rád jasné, vecné argumenty a fakty, takže spomeniem takisto príklad týkajúci sa výstavby nájomných bytov z môjho okresu, z okresu Zlaté Moravce, kedy ma oslovil jeden starosta, ktorého nebudem menovať. A ide o obec, ktorá ani nepristúpila z objektívnych príčin k podpísaniu kúpnej zmluvy. To znamená, že z verejných financií bolo použitých nula eur, napriek tomu Úrad pre verejné obstarávanie tejto obci vyrubil pokutu približne 28-tisíc eur, to je 5 % z tej obstaranej celkovej sumy.
Dámy a páni, to mi tak pripomína kauzu piešťanského cétečka, pre ktoré bolo, poviem, veľa kriku pre nič, pretože porozprávali sme o tom toľko, viacerých to stálo politické funkcie a my vieme, že žiadne cétečko sa nekúpilo a žiadna štátu, a žiadna škoda štátu spôsobená nebola. Takže 28-tisíc, z nulovej hodnoty vyrubil Úrad pre verejné obstarávanie pokutu 28-tisíc eur. A ešte požiadal obec, aby mu zmluvu zaslala, keď bude podpísaná. Zrejme, aby bol spis kompletný. No ale kompletný tento spis zrejme nikdy nebude, pretože obec vzhľadom na situáciu už ani neplánuje nájomné byty takto nadobudnúť.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky spolu so Štátnym fondom rozvoja bývania vo veľkom vyzýva samosprávy, aby čerpali zdroje na nájomné bývanie pre občanov. Tieto výzvy, a často sú to aj platené reklamy, sa však míňajú účinkom, pretože predstavitelia miest a obcí majú obavu, opodstatnenú obavu, že môžu byť sankcionovaní. Preto súhlasím, že je nutné a potrebné napraviť chyby z minulosti a upraviť legislatívu tak, aby bola zosúladená. Nielen ja, ale celý poslanecký klub strany SMER – sociálna demokracia tento predložený návrh zákona podporí.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.11.2021 11:28 - 11:30 hod.

Kéry Marián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, budem mať ambíciu reagovať na pána predrečníka.
Pán poslanec Linhart, súhlasím s vaším názorom, že ide o pomerne vážny problém, pred ktorým si nemôžeme zatvárať oči, a som veľmi rád, že pán poslanec Šimko prichádza s návrhom, ako sa dá pomôcť starostom, primátorom a v neposlednom rade mnohým ľuďom, pretože vy ste trošku síce zjednodušene, ale povedali ste, že kto hlasuje proti tomuto zákonu, tak hlasuje proti ľuďom. V konečnom dôsledku dá sa s tým súhlasiť, pretože môžu byť postihnuté mnohé rodiny, ktoré hľadajú, ako sa povie, strechu nad hlavou.
Čo sa týka však vašej prvej časti vystúpenia, to mi nebolo také sympatické, pretože ja nemám rád, keď sa hovorí o niekom, kto sa nemôže brániť. Viackrát ste dosť tvrdo zaútočili na primátora Nových Zámkov, ktorého poznám a s ktorým sme kolegovia v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hneď poviem, že častokrát máme iné názory, iné postoje, ale napriek tomu sa rešpektujeme a v dnešnej dobe, kedy je tak ľahké človeka obviniť, častokrát aj neopodstatnene, môžeme mu s tým zničiť kariéru, politickú kariéru aj pracovnú kariéru, tak treba naozaj rešpektovať tú prezumpciu neviny a netreba bezhlavo útočiť na človeka, ktorý tu navyše nie je a nemôže sa brániť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:42 - 17:43 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne aj za tieto slová, pán podpredseda. Je to absolútne tuná, si myslím, že všeobecný súhlas a myslím, že 99 % tohto parlamentu s tým musí súhlasiť, preto lebo je to jedna neokrôchaná drzosť, hlúposť, primitivizmus, namyslenosť, proste blbosť jak rampa a tuposť a primitivizmus. A hovorím ešte raz a hovorím to úplne dôsledne, aby si to každý zapamätal, aj vy, pán poslanec, k pani Záborskej sa tuná nebude chovať nikto neslušne! Aj ja s ňou môžem súhlasiť, ale nemusím súhlasiť, ale v živote by som si nedovolil to, čo ste si dovolili vy! Je to jedno chrapúnstvo od vás a mali by ste sa jej ospravedlniť! A to, čo hovoril pán poslanec Blanár, absolútne s ním súhlasím a poprosím pána predsedu, aby v takomto prípade zvolal grémium a to jednoducho rozhodne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 17:32 - 17:33 hod.

Jarjabek Dušan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec, iste ste si všimli, akú búrlivú pozornosť vyvolalo vaše vystúpenie. Samozrejme, to nie je dobré, ale je to len z toho dôvodu, že už tretí deň sa tuná zbytočne o čomsi bavíme. A som o tom presvedčený, že každý v tejto sále vie a je rozhodnutý, ako bude hlasovať. O tom som presvedčený, či budeme hlasovať zajtra, alebo či by sme hlasovali pred dvomi dňami. To je jedna vec.
Jediné čo som si tuná všimol, skutočne sa nejak maximálne zvýšil počet mužov, ktorí predstierajú tehotenstvo. Už som to raz povedal a takisto mi to lezie na nervy, lebo je to hrôza. Keby záležalo na mne a dalo by sa, asi by som o tomto všetkom nechal rozhodovať ženy v samostatnom referende. Preto, lebo toto skutočne je hrôza niektoré tuná príspevky počúvať.
No a asi posledná poznámka. Tak ako v celej spoločnosti rezonuje dopyt po lekároch, po sestrách, no ja myslím, že len v tejto sále je okolo sto lekárov a možno aj gynekológov. Proste už sa konečne spamätajme a netrepme o veciach, ktorým nerozumieme! Toto sú vedecké záležitosti a tuná v tomto parlamente o tom skutočne má málokto nárok o tom hovoriť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 16:39 - 16:41 hod.

Vaľová Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Viete, ja som v prvom čítaní zahlasovala za, lebo som očakávala, že naozaj prejdú tie dobré veci pre ženy, pre slobodné matky a vlastne ten zákon bude nejakým spôsobom, tí rozumní ľudia, ktorí tu sedia, sa dohodnú. Ale nie tuná v pléne.
Vážení, ja sa teraz pýtam spravodajcu, lebo sa ma pán Šefčík pýtal, že čo sa pýtam. Že koľko je pozmeňovákov? Tak doposiaľ 19 a pozmeňuje sa asi 100 bodov. Preboha, kto normálny za toto vie hlasovať, mi povedzte. Sto bodov meníte, hádate sa tu medzi sebou celá koalícia, mne pripadá, že každý, kto už videl tehotnú ženu na chodníku, dáva pozmeňovací návrh a každý vie o tehotenstve všetko. No povedzte mi ako my, ktorí nie sme v žiadnom marketingu a v ničom zainteresovaní, normálne ako žena, no mám za toto hlasovať? No vôbec nemám chuť za nič hlasovať.
Preboha, zoberte ten zákon, dohodnite sa kdesi za dverami a nie tu traumatizujete celú spoločnosť. Hádajú sa tu ženy, hádajú sa tu matky a proste traumatizujete všetkých miesto toho, aby ste sa dohodli. Navzájom sa tu napádate, navzájom sa tu okydávate, no skutočne to nie je pomoc tehotným matkám, takto som si to vôbec nepredstavovala, keby som bola vedela, že takéto niečo bude v parlamente, že sto bodov sa bude meniť, že sa tu budete predbiehať jedni pred druhými, budete si tu nadávať, ako som počula pred tým, do všelijakých zrúd a kade čoho, tak nehnevajte sa, nikdy by som v prvom čítaní nezahlasovala. Nie preto, že nechcem tým ženám pomôcť, ale preto, že taká partia ľudí, ktorá sa tu teraz zišla vo vláde, to je niečo neskutočné. Ľudia sú nešťastní z covidu, sú chorí zo všetkého možného a vy ich tu ešte traumatizujete, ešte aj tie matky a tie stresy. Sto bodov meníte v 19 pozmeňovákoch, to ešte nie je koniec. Nehanbíte sa?! Tak sa choďte dohodnúť, prosím vás, dajte to dole, stiahnite to!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.11.2021 11:12 - 11:13 hod.

Vaľová Jana
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.11.2021 10:50 - 10:51 hod.

Baláž Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja vám teda neďakujem za vaše vystúpenie. Ja ani nechcem teraz vravieť, na ktorej strane by som bol z hľadiska zákona, ale nehnevajte sa na mňa, pán kolega, ja tomu nerozumiem, prečo tak príkro, drzo, arogantne vystupujete. Koho? Ak chcete niekoho presvedčiť, tak ho presviedčajte, ale prečo takýto tón? Ako si to vôbec dovoľujete? To je proste tak drzé a tak chrapúnske voči kolegom, ktorí tu sedia, že to je neuveriteľné pre mňa. Prosím vás pekne, ak chcete mať nejakú budúcnosť, akúkoľvek, ako politik, ako človek, odborník alebo ako človek vôbec, tak troška kroťte svoj, neviem, či povedať temperament alebo čítajte viac kníh, alebo ja neviem, čo vám mám viac poradiť, ale prosím vás, niečo s tým urobte. To je naozaj neuveriteľné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis