Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15.2.2022 o 11:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.2.2022 11:10 - 11:10 hod.

Fico Robert
Pán predseda, keďže máme záujem urobiť krátke dvojminútové vyhlásenia pred hlasovaním, tak by som chcel požiadať o poradu poslaneckých klubov na 15 minút. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

11.2.2022 13:41 - 13:42 hod.

Stredák Anton Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 840). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2022 13:13 - 13:14 hod.

Hambálek Augustín Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 860). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 10:46 - 10:47 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa Saková, súhlasím s tým, čo ste povedali z hľadiska tej analýzy rozhodnutia Ústavného súdu. Ja by som len doplnil jednu vec, ktorú ste povedali. Je pravdou, že pokiaľ znenie referendovej otázky nie je priamo ústavným znením, že by si to vyžadovalo ešte spolukonanie parlamentu, kde poslanci potom nie sú viazaní takouto vyjadrenou vôľou v referende, aj keď si to teda neviem z hľadiska demokratických princípov predstaviť, že by niekto rozhodoval potom proti takejto vôli.
Na druhej strane však chcem upresniť, že pokiaľ by referendová otázka akéhokoľvek typu – či už zmeny ústavy, alebo samotnej možnosti referenda – znela tak, že by bol definovaný priamo ústavný text, tak ako sa robia pozmeňovacie návrhy klasicky v parlamente, tak si myslím, že takáto, takýto výsledok referenda by už nepotreboval súčinnosť parlamentu a stal by sa priamo, ak by bolo takéto referendum úspešné, stal by sa priamo ústavným textom bez toho, že by bolo potrebné tu v Národnej rade ešte nejakým spôsobom schvaľovať ústavný zákon. Čiže aj ak by takáto zmena ústavy prešla, tak by sa potom už nevyžadovalo v referende nejaké, teda po výsledku referenda nejaké ďalšie spolupôsobenie parlamentu, ale bolo by priamo ústavným zákonom to, čo by sa v referende prijalo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 10:00 - 10:01 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec Svrček, prvé čítanie je určené na to, aby sme diskutovali a bavili sa v rozprave o filozofii zákona ako takom a my filozoficky nemôžme súhlasiť s tým, že účinnosť tohto návrhu bude odložená až do roku 2024. To proste filozoficky nejde vzhľadom k tomu, čo sme sľúbili ľuďom, vzhľadom k tomu, čo ste vy sľúbili ľuďom, z hľadiska toho, aby sa urobilo zadosť rozhodnutiu Ústavného súdu, nálezu Ústavného súdu, ktorý povedal v tom rozhodnutí z minulého roka o referende jedinú vec a to, že jedinou prekážkou, teda on povedal viacej vecí, ale z hľadiska konania referenda povedal: "Jedinou prekážkou toho, aby sa referendum mohlo konať, je, že ústavný text neobsahuje túto možnosť." Čiže akonáhle by ústavný text ustanovoval túto možnosť, skrátiť volebné obdobie referendom, tak by to bolo súladné s ústavou. A nič nehovoril o tom, že je to možné až do nasledujúceho obdobia alebo do predchádzajúceho obdobia. Čiže ak by sme zabezpečili, že sa takýto ústavný text dostane do ústavy, tak by konanie referenda mohlo byť a to okamžite. Čiže preto my nemôžme súhlasiť s takouto filozofiou tohto návrhu, že sa to odloží až do ďalšieho volebného obdobia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 9:39 - 9:41 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán poslanec Tomáš, musím absolútne súhlasiť so všetkým, čo ste v svojej rozprave povedali. V tomto návrhu SME RODINA absolútne oklamala svojich voličov a aj všetkých občanov Slovenskej republiky, pretože zavádza tu zase dvojaký meter, aký sme v tomto volebnom období videli už niekoľkodesiatokkrát aj možno stoviekkrát. To, čo platí pre súčasnú koalíciu, neplatí pre opozíciu.
Videli sme to, ako nám zavreli ústa v rozprave o obrannej dohode, absolútne bezprecedentne, nedemokraticky uzavreli rozpravu a nedovolili opozícii sa vyjadriť, ako sa zákon o rokovacom poriadku vzťahuje inak na túto koalíciu a inak na opozíciu, pri referende sa šesťmesačná lehota dodržiava na to, aby sa zákon nemohol znova predložiť, pri koalícii to už neplatí. A toto isté je aj v tomto prípade.
A pokiaľ sa predkladateľ chce brániť tým, že nemôže sa to vzťahovať na toto volebné obdobie z hľadiska retroaktivity, tak je to absolútne klamstvo a je to nepravda, pretože takáto úprava bude platiť odo dňa účinnosti tohto textu v Ústave Slovenskej republiky. Nebude účinnosť predbiehať platnosť. To znamená, nebude účinnosť tohto ustanovenia sa vzťahovať na predchádzajúce právne vzťahy. Pokiaľ si zoberieme teóriu práva, tak aj významní teoretici z oblasti teórie práva hovoria, že nie každé pôsobenie neskoršieho zákona do minulosti sa v teórii považuje za spätné pôsobenie. To je aj dôvod, prečo sa hovorí o nepravej retroaktivite, ktorá nemusí striktne sa považovať za samotnú retroaktivitu, hovoria odborníci na teóriu práva. Takže z tohto pohľadu v tomto prípade vôbec nepôjde o retroaktivitu, pretože sa budú upravovať vzťahy do budúcna. To máte, ako keby sme nemohli zmeniť nikdy dane podľa tohto názoru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2022 9:13 - 9:14 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Pán poslanec, máte praktické skúsenosti, keďže ste boli vyšetrovateľom, jasné, že nebudem konfrontovať v tejto veci, ale ja si myslím, že presne komisia na tento účel má byť zriadená, pretože presne to by mala riešiť, tie veci, že či boli použité tie ITP-čka správne alebo nesprávne. Áno, keď boli nasadené v procese, ale pokiaľ bol sudca zavedený právnou kvalifikáciou, ktorá nemala byť použitá, pretože ak by použil tú správnu kvalifikáciu, tak tam sa konštatovalo, že takéto ITP-čka nemohli byť nasadené. To je všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.2.2022 9:10 - 9:12 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Moje vystúpenie bude krátke, keďže z objektívnych dôvodov som sa nemohol zúčastniť rokovania výboru pre obranu a bezpečnosť, kde sa táto správa prejednávala, a chcel som využiť príležitosť prítomnosti všetkých troch predsedov výborov, ktorých sa to týka.
Keďže sa jedná o správu za rok 2021, tak táto správa obsahuje aj nasadenie použitia informačno-technických prostriedkov na medializovanej poľovníckej chate v Čifároch, kde krajská prokuratúra po určitom čase skonštatovala, že išlo o nezákonné trestné stíhanie, to znamená, že aj nasadenie informačno-technických prostriedkov, ktoré boli použité v tomto trestnom konaní, kde bolo skonštatované, že bola nadkvalifikovaná, trestné konanie bolo nadkvalifikované na trestná čin... trestný čin. Tak mám za to, že aj nasadenie týchto informačno-technických prostriedkov bolo použité v rozpore so zákonom, čo by sa v tejto správe malo objaviť, ale sa to neobjavilo, keďže tam neevidujeme žiadne nezákonne nasadené informačno-technické prostriedky. Čiže aj na základe toho som chcel apelovať na nás všetkých troch predsedov výborov, ktorých sa týka zriadenie komisie na kontrolu použitia informačno-technických prostriedkov, aby sa aj na základe tohto prípadu to rozhýbalo čím skôr.
Podľa mojich informácií zatiaľ ja som jediný výbor, ktorý už vlastne prijal nomináciu jednak za koalíciu jedného poslanca a jednak za opozíciu jedného poslanca a vlastne tieto nominácie boli schválené na našom výbore a zaslané predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť. Ja si myslím, že presne takéto prípady táto komisia má riešiť, a ja verím, že v dohľadnej dobe, pretože aj médiá minimálne na mňa sa často dotazujú a sa ma pýtajú, v akej fáze je zriadenie tejto komisie, sa dotazujú, tak verím, že sa to pohne a že práve sa bude predchádzať takýmto prípadom, ako bol prípad poľovníckej chaty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.2.2022 9:04 - 9:07 hod.

Saloň Marián Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844.)
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2021 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021.
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2021 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby uvedenú správu prerokoval na 16. schôdzi výboru dňa 9. februára 2022, prijal uznesenie č. 70, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy. Dovoľte mi prečítať návrh tohto uznesenia.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k Správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844).
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2021 (tlač 844).
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10.2.2022 17:12 - 17:13 hod.

Susko Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja zopakujem, pán predsedajúci, svoj procedurálny návrh spred začiatku rokovania o ostatnom prerokovanom bode, tlači 869. Žiadam, aby podľa § 146 ods. 1 o možnosti rokovať o tlači 869 v zmysle § 96 ods. 3 zákona o rokovacom poriadku rozhodol predseda Národnej rady Slovenskej republiky až po vyjadrení stanoviska ústavnoprávneho výboru v tejto veci. Odôvodnenie: V zmysle § 96 ak Národná rada návrh zákona neschváli, nový návrh zákona v tej istej veci možno podať najskôr o šesť mesiacov odo dňa neschválenia návrhu zákona. To sa nevzťahuje len na návrh zákona, ktorý Národná rada vrátila navrhovateľovi na dopracovanie, na návrh zákona o štátnom rozpočet a o rozpočtoch subjektov verejnej správy, čo nie je, nie je tento prípad. Čiže keďže tlač 778 pána poslanca Valáška bol zamietnutý, nie je možné, resp. Národná rada neschválila pokračovanie v rokovaní... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis