Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.10.2021 o 9:52 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.10.2021 9:52 - 10:00 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán podpredseda ďakujem, nie som na výsluchu, takže môžem predložiť návrh zákona.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme vy nie, ale pán poslanec Takáč.

Fico, Robert, poslanec NR SR
V každom prípade ďakujeme za pochopenie v prípade pána poslanca Takáča.
Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v mene malej skupiny poslancov za stranu SMER Sociálna demokracia predložil novelizáciu zákona č. 241/1993, ide o zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. My sme už jeden pokus o novelizáciu tohto zákona urobili na jeseň v roku 2020. Tento pokus napriek tomu, že v Národnej rade bola veľmi zaujímavá rozprava k tejto téme, nevyšiel, ale keďže každý rok sa opakuje výročie Mníchovskej zrady, považujeme za správne sa pokúšať vždy na jeseň s týmto návrhom prísť a keď to nevyjde teraz, nepochybne tak urobíme opäť o 12 mesiacov v roku 2022.
Dámy a páni, ťažko by sme našli lepšieho laureáta na pamätný deň ako je Mníchovská zrada. Pod pamätnými dňami si pripomíname všeličo, ale to, čo sa udialo 29., 30. septembra 1938 je udalosť, ktorá je ako na mieru šitá na pojem pamätný deň. Použijem teraz jedno porekadlo, ktoré nie je zo slovenského prostredia, pravdepodobne je z prostredia afrického alebo indického, pretože hovorí o slonoch. A podľa tohto porekadla je úplne jedno či slony sa bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. A vždy to tak jednoducho bolo. Vždy keď veľké krajiny si strážili svoje mocenské záujmy, tak trpeli malé štáty, malé krajiny a sme svedkami tohto javu, bohužiaľ aj v súčasnosti, nie je to iba otázka minulosti. Pozrite sa ako vybabrali so všetkými Nemci a Rusi keď sa dohodli na výstavbe nového plynovodu Nordstream 2. Pozrite sa ako dopadlo dokonca veľké Francúzsko, keď chcelo dodávať do Austrálie jadrové ponorky a došli veľkí americkí bratia a všetko bolo vyriešené a dokonca dnes z toho vznikol pomerne vážny konflikt medzi Francúzskom a Spojenými štátmi. Niečo podobné sa udialo, avšak v hrozitánskych rozmeroch, s obrovským dopadom na fungovanie jedného štátu v roku 1938.
===== veľkí americkí bratia a všetko bolo vyriešené a dokonca dnes z toho vznikol pomerne vážny konflikt medzi Francúzskom a Spojenými štátmi. Niečo podobné sa udialo, avšak v hrozitánskych rozmeroch, s obrovským dopadom na fungovanie jedného štátu v roku 1938. Po viacerých ultimatívnych požiadavkách na adresu vterajšieho Československa sa stretli 29., 30. septembra 1938 predstavitelia štyroch veľkých krajín, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka a dohodli sa prakticky na faktickej likvidácii Československa. Československo muselo na základe tejto tzv. Nikolskej dohody, odovzdať časť svojho suverénneho územia, muselo pristúpiť k mnohým ponižujúcim podmienkam a na konci dňa ako je všeobecne známe, došlo k rozpadu Československa na Protektorát Čechy a Morava a na samostatný Slovenský štát.
Prosím, nezabúdajme, že v roku 1938 Československo bolo jediným demokratickým štátom v strednej a východnej Európe. Nezabúdajme na to, že Československo patrilo medzi desať najvyspelejších krajín na svete. Nezabúdajme na to, že Československo bolo spojené s vyspelou armádou, veľmi vyspelým zbrojárskym priemyslom a celou sieťou obranných postavení a pevností, ktoré muselo Československo odovzdať v súvislosti s Mníchovskou dohodou.
Dnes nikto nepochybuje a nepochybovali ani vtedy, že Veľká Británia a Francúzsko akože spojenci Československa obetovali Československo ako suverénnu krajinu, zlikvidovali Československo ako suverénnu krajinu, lebo vedeli čo robia, v mene svojich vlastných mocenských záujmov. Ak sa pozrieme na politickú scénu a spoločenskú scénu v roku 1938 je úplne jedno, že či to boli ľavicové názory, pravicové názory, občianske názory, názory intelektuálov, alebo robotníkov, všetci tvrdili toto je zrada. Všetci v roku 1938, keď sledovali čo podpísali v Mníchove 29., 30. septembra, jednoznačne hlásali, veľké spojenecké krajiny, Veľká Británia, Francúzsko nás oklamali, zradili a prakticky odovzdali do rúk Hitlera, pretože môžme dnes viesť všelijaké polemiky, či sa Československo malo brániť, alebo nemalo brániť, čo mali tí politici robiť, alebo nemali robiť. Fakt je, že keby Francúzsko a Veľká Británia nezradili v danej situácii Československo, vývoj v tomto období mohol mať úplne iné smerovanie. Možno sa to bude niekomu páčiť, možno nebude páčiť, ale dodám, jediná krajina, ktorá si chcela dodržať zmluvné záväzky voči Československu, bol vterajší Sovietsky zväz a hovorím to ako historický fakt, nevnášam na rokovanie Národnej rady žiadne ideologické momenty.
Dámy a páni, nie je cieľom skupiny poslancov, ktorá predkladá tento návrh vnášať akúkoľvek mieru nervozity medzi Slovensko ako suverénny štát, Veľkú Britániu a Francúzsko. Veľkú Britániu dnes už nie ako nášho partnera v Európskej únii, ale Francúzsko ako významného partnera v Európskej únii. Nie je naším záujmom jatriť historické rany, naším záujmom je iba nastaviť takú právnu úpravu, ktorá bude pripomínať historické diania, fakty a udalosti, ktoré potvrdzujú, že malé krajiny sú často obeťou veľkých mocenských záujmov a uviedol som možno nejaké príklady na úvod tohto vystúpenia, že sa to deje aj v súčasnej dobe. Preto, dámy a páni, navrhujeme, aby sme do zákona č. 241/1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch zaradili jeden nový pamätný deň, ktorý by sa nazýval 30. september Deň Mníchovskej zrady. Opäť bez akýchkoľvek bočných úmyslov, historicky chceme dostať do našeho kalendára túto udalosť, ktorá výrazne poznačila históriu Československa v rokoch 1938 až 1945 a mala aj obrovský vplyv na ďalšie dianie v našej krajine. Ak nám to nevyšlo minulý rok, uchádzame sa o vašu podporu tento rok, nevidíme v tomto návrhu zákona nič kontroverzné, nič šokujúce, nič urážajúce, hovoríme o tom, čo sa stalo 29., 30. septembra 1938.
Pán podpredseda, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.10.2021 9:52 - 10:00 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán podpredseda ďakujem, nie som na výsluchu, takže môžem predložiť návrh zákona.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Samozrejme vy nie, ale pán poslanec Takáč.

Fico, Robert, poslanec NR SR
V každom prípade ďakujeme za pochopenie v prípade pána poslanca Takáča.
Vážený pán podpredseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som v mene malej skupiny poslancov za stranu SMER Sociálna demokracia predložil novelizáciu zákona č. 241/1993, ide o zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. My sme už jeden pokus o novelizáciu tohto zákona urobili na jeseň v roku 2020. Tento pokus napriek tomu, že v Národnej rade bola veľmi zaujímavá rozprava k tejto téme, nevyšiel, ale keďže každý rok sa opakuje výročie Mníchovskej zrady, považujeme za správne sa pokúšať vždy na jeseň s týmto návrhom prísť a keď to nevyjde teraz, nepochybne tak urobíme opäť o 12 mesiacov v roku 2022.
Dámy a páni, ťažko by sme našli lepšieho laureáta na pamätný deň ako je Mníchovská zrada. Pod pamätnými dňami si pripomíname všeličo, ale to, čo sa udialo 29., 30. septembra 1938 je udalosť, ktorá je ako na mieru šitá na pojem pamätný deň. Použijem teraz jedno porekadlo, ktoré nie je zo slovenského prostredia, pravdepodobne je z prostredia afrického alebo indického, pretože hovorí o slonoch. A podľa tohto porekadla je úplne jedno či slony sa bijú alebo sexujú, vždy trpí tráva. A vždy to tak jednoducho bolo. Vždy keď veľké krajiny si strážili svoje mocenské záujmy, tak trpeli malé štáty, malé krajiny a sme svedkami tohto javu, bohužiaľ aj v súčasnosti, nie je to iba otázka minulosti. Pozrite sa ako vybabrali so všetkými Nemci a Rusi keď sa dohodli na výstavbe nového plynovodu Nordstream 2. Pozrite sa ako dopadlo dokonca veľké Francúzsko, keď chcelo dodávať do Austrálie jadrové ponorky a došli veľkí americkí bratia a všetko bolo vyriešené a dokonca dnes z toho vznikol pomerne vážny konflikt medzi Francúzskom a Spojenými štátmi. Niečo podobné sa udialo, avšak v hrozitánskych rozmeroch, s obrovským dopadom na fungovanie jedného štátu v roku 1938.
===== veľkí americkí bratia a všetko bolo vyriešené a dokonca dnes z toho vznikol pomerne vážny konflikt medzi Francúzskom a Spojenými štátmi. Niečo podobné sa udialo, avšak v hrozitánskych rozmeroch, s obrovským dopadom na fungovanie jedného štátu v roku 1938. Po viacerých ultimatívnych požiadavkách na adresu vterajšieho Československa sa stretli 29., 30. septembra 1938 predstavitelia štyroch veľkých krajín, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka a dohodli sa prakticky na faktickej likvidácii Československa. Československo muselo na základe tejto tzv. Nikolskej dohody, odovzdať časť svojho suverénneho územia, muselo pristúpiť k mnohým ponižujúcim podmienkam a na konci dňa ako je všeobecne známe, došlo k rozpadu Československa na Protektorát Čechy a Morava a na samostatný Slovenský štát.
Prosím, nezabúdajme, že v roku 1938 Československo bolo jediným demokratickým štátom v strednej a východnej Európe. Nezabúdajme na to, že Československo patrilo medzi desať najvyspelejších krajín na svete. Nezabúdajme na to, že Československo bolo spojené s vyspelou armádou, veľmi vyspelým zbrojárskym priemyslom a celou sieťou obranných postavení a pevností, ktoré muselo Československo odovzdať v súvislosti s Mníchovskou dohodou.
Dnes nikto nepochybuje a nepochybovali ani vtedy, že Veľká Británia a Francúzsko akože spojenci Československa obetovali Československo ako suverénnu krajinu, zlikvidovali Československo ako suverénnu krajinu, lebo vedeli čo robia, v mene svojich vlastných mocenských záujmov. Ak sa pozrieme na politickú scénu a spoločenskú scénu v roku 1938 je úplne jedno, že či to boli ľavicové názory, pravicové názory, občianske názory, názory intelektuálov, alebo robotníkov, všetci tvrdili toto je zrada. Všetci v roku 1938, keď sledovali čo podpísali v Mníchove 29., 30. septembra, jednoznačne hlásali, veľké spojenecké krajiny, Veľká Británia, Francúzsko nás oklamali, zradili a prakticky odovzdali do rúk Hitlera, pretože môžme dnes viesť všelijaké polemiky, či sa Československo malo brániť, alebo nemalo brániť, čo mali tí politici robiť, alebo nemali robiť. Fakt je, že keby Francúzsko a Veľká Británia nezradili v danej situácii Československo, vývoj v tomto období mohol mať úplne iné smerovanie. Možno sa to bude niekomu páčiť, možno nebude páčiť, ale dodám, jediná krajina, ktorá si chcela dodržať zmluvné záväzky voči Československu, bol vterajší Sovietsky zväz a hovorím to ako historický fakt, nevnášam na rokovanie Národnej rady žiadne ideologické momenty.
Dámy a páni, nie je cieľom skupiny poslancov, ktorá predkladá tento návrh vnášať akúkoľvek mieru nervozity medzi Slovensko ako suverénny štát, Veľkú Britániu a Francúzsko. Veľkú Britániu dnes už nie ako nášho partnera v Európskej únii, ale Francúzsko ako významného partnera v Európskej únii. Nie je naším záujmom jatriť historické rany, naším záujmom je iba nastaviť takú právnu úpravu, ktorá bude pripomínať historické diania, fakty a udalosti, ktoré potvrdzujú, že malé krajiny sú často obeťou veľkých mocenských záujmov a uviedol som možno nejaké príklady na úvod tohto vystúpenia, že sa to deje aj v súčasnej dobe. Preto, dámy a páni, navrhujeme, aby sme do zákona č. 241/1993 o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch zaradili jeden nový pamätný deň, ktorý by sa nazýval 30. september Deň Mníchovskej zrady. Opäť bez akýchkoľvek bočných úmyslov, historicky chceme dostať do našeho kalendára túto udalosť, ktorá výrazne poznačila históriu Československa v rokoch 1938 až 1945 a mala aj obrovský vplyv na ďalšie dianie v našej krajine. Ak nám to nevyšlo minulý rok, uchádzame sa o vašu podporu tento rok, nevidíme v tomto návrhu zákona nič kontroverzné, nič šokujúce, nič urážajúce, hovoríme o tom, čo sa stalo 29., 30. septembra 1938.
Pán podpredseda, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.10.2021 14:19 - 14:20 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda, podľa § 24 ods. 8 rokovacieho poriadku Národná rada môže uznesením určiť deň ukončenia schôdze Národnej rady. Do tohto dňa neprerokované body programu schôdze sa zaradia do návrhu programu nasledujúcej schôdze Národnej rady. Podávam preto procedurálny návrh, aby použijúc toto ustanovenie rokovacieho poriadku sme okamžite ukončili schôdzu Národnej rady túto a všetky neodhlasované a neprerokované body programu preložili do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady. Je to trápenie čo tu vidíme v priamom prenose. Chceme vám pomôcť, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.9.2021 16:47 - 16:49 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja zhrniem tie faktické poznámky a pripomeniem kolegom, zrazu sme nejakí takí útlocitní ale keď vládna koalícia, ktorá má väčšinu zvolá parlament na sobotu a na nedeľu, tak sem všetci prídeme a všetci šúchame nohami a rokujeme. páni, ktorí tu teraz sedíme a dámy, ktoré tu sedíme uvedomme si jednu vec, že platia rovnaké pravidlá tak pre opozíciu ako aj pre vládnu koalíciu. Aká útlocitnosť je voči nám vedená v tomto parlamente a odkedy pán Kotleba menšina v parlamente určuje procesy v Národnej rade. My sme zabránili pánovi Sulíkovi vystúpiť, ja som ho volal, odmietol lebo nemá čo povedať, ale prosím tu sa hlasovalo. Bol procedurálny návrh bolo prítomných 53 poslancov čo to znamená, že Národná rada nebola uznášaniaschopná. Kto robí uznášaniaschopnosť Národnej rady? Opozícia alebo vládna koalícia, veď tu nikto z nich nie je, sa pozrite. My tu sedíme, takže to, že pán Sulík nevystúpil v Národnej rade nech si poďakujú poslanci vládnej koalície lebo tu jednoducho nesedia. Nie sú tu. (Potlesk.) A prosím, ešte raz to chcem pripomenúť, veď si uvedomte aké príkoria s nami všelijaké tu robili v Národnej rade Slovenskej republiky, ako sa zneužíva rokovací poriadok proti nám, ako sa Ústava Slovenskej republiky zneužíva vrátane obštrukcií mimoriadnych schôdzí Národnej rady. Sulík mal dvadsať minút, nemal tárať o Ficovi, o SMER-e a o blbostiach ale Sulík mal hovoriť o tom čo idú urobiť pre tento národ. A on nevie čo má urobiť tak zutekal a teší sa z toho, že mohol zutekať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.9.2021 16:32 - 16:38 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán podpredseda. Pán minister Sulík, je mi zvláštne, keď vy hovoríte o tom, že ste nevedeli, že čo máte, aké máte práva. Boli ste predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a ste tu trávili veľmi veľa času, ale v tomto nie je podstata veci. Moje vystúpenie na úvod ako navrhovateľa trvalo 20 minút, lebo som vedel, že rovnaký čas bude mať aj minister na odpoveď. Ja som nestrácal čas zaoberaním tým ako sprivatizovali a čo všetko ukradli pri privatizácií Slovenských elektrární, SPP. Išiel som rovno k veci. Povedal som v čom je problém a čo od vás chceme. Prečo ste pán minister a teraz tu vyplakávate všetci, prečo ste nezačali vo svojom vystúpení podľa stanovených pravidiel podľa rokovacieho poriadku hovoriť o veciach, o ktorých máte hovoriť. A prosím, pri všetkej úcte pán poslanec Podmanický vieš, že si ťa veľmi vážim, ale chcem povedať, že čo to je akože čo mi máme oceňovať, že tu je minister. Minister zodpovedá preboha Národnej rade Slovenskej republiky. To oni z toho urobili taký cirkus, že koľkokrát sa predkladajú návrhy zákonov sú tu ani neni prítomní ministri vlády a snáď ešte budeme teraz písomne ďakovať pánovi ministrovi Sulíkovi za to, že sa uráčil sem prísť. Však je to jeho zodpovednosť a má tu sedieť od začiatku až dokonca bez ohľadu na to, či bude mať možnosť vystupovať alebo nebude, lebo on je podriadený Národnej rade Slovenskej republiky. Už sa konečne tomu naučme.
A teraz k niekoľkým vyjadreniam, ktoré tu boli, pretože ja tiež chcem vecne pristúpiť k danej problematike. Minister Sulík pochopiteľne nehovoril o riešeniach, lebo ich nemá. To je celý problém. Keby ich mal, tak ich vysúka za tri minúty na nás a povie toto, toto a toto ideme urobiť a všetko ostatné potom si mohol nechať na záver svojho vystúpenia, v ktorom nadával na SMER - sociálnu demokraciu. Vláda je pripravená urobiť tieto kroky. My vieme len to, že vláda bude rokovať o novelizácii zákona o energetike, ktorý zavádza totálnu dereguláciu, teda pokiaľ ide o tvorbu cien pre domácnosti malé a stredné podniky, tak bude to plne v rukách voľného trhu a vieme ešte, že tu je tzv. ten už spomínaný G komponent, ktorý hovorí o tom, že v prípade výrobcov pôjde cena tohto alebo výška tohto G komponentu o 2/3 dole a dodám ešte niekoľko údajov, pretože nerád som, keď sa tu nehovorí pravda. Pokiaľ ide o podporu, pokiaľ ide o podporu výroby elektrickej energie z uhlia. Táto podpora bola zavedená v roku 2004, 2004 za vlády Mikuláša Dzurindu. Pokiaľ ide o túto my sme vždy trvali a hovorili, že je treba vytvárať podmienky pre život na hornej Nitre. Tak teda by bolo možno dobré si teraz si povedať a kľudne sa môžme na tom dohodnúť pán minister, že tu budete 15 minút hovoriť, čo ste pre tú hornú Nitru pripravili. Tak pre tú hornú Nitru ste nepripravili nič a kľudne budeme súhlasiť. Tu sa postavte, nech sa páči, môžte ísť hneď teraz a poďte povedať slovenskej verejnosti, čo ste pripravili pre hornú Nitru. Nič. Nechali ste tisíce ľudí, ktorí sú zamestnaní v baniach, ich rodinných príslušníkov na holičkách. V roku 2023 sa zastaví dotovanie výroby elektrickej energie z uhlia a tí ľudia môžu ísť akurát tak po žobraní, lebo nič tam nie je pripravené. Chcem pripomenúť aj to pán minister, že boli vecné technické dôvody prečo bolo treba predlžovať a vy dobre viete o energetickom uhle v Bystričanoch, ale to vám asi nič nehovorí, pretože ste sa touto témou nikdy nezaoberali. Takže nech sa páči. Poďte nám povedať pán minister, čo len chcete. (Hlasy z pléna.) Á vidím, že urazený pán minister odchádza, ešte sa aj urazí na Národnú radu, to sme ešte nezažili, to je naozaj neuveriteľné toto. To je neuveriteľné. Takže ja len chcem dokončiť myšlienku, nech tu po mne nevykrikuje pána minister poprosím pán podpredseda. Ja mám teraz slovo. Klamali ste pán minister, keď ste tvrdili o tom, že pokiaľ išlo o výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, že to bol náš výmysel. Dobre viete, že bol inštalovaný výkon 120 megawatt hodín. No odchádza, lebo nemá čo povedať, lebo nemá čo povedať. Nech sa páči, poďte sem a hovorte.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pokračujte.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Minister hospodárstva ušiel z Národnej rady, lebo nemá odpoveď, čo idú urobiť s cenami elektriny, čo idú robiť s cenami tepla a čo idú robiť s cenami plynu. To je jednoduchá odpoveď. Veď keby tú odpoveď mal na túto základnú otázku, tak sem príde a niečo povie a pripomeniem ešte jednu vec kolegom zo SaS ešte to budú počuť, kým budú po schodoch utekať, 2010 - 2012 sa zvýšil inštalovaný výkon zo 120 na 560 megawatt hodín. Kto bol ministrom hospodárstva? Kandidát za SaS. kto vtedy podporoval výrobu elektrickej energie zo slnka? Samozrejme pán Gálek, terajší súčasný štátny tajomník na ministerstve hospodárstva. Toto je všetko vec politickej strany Sloboda a Solidarita a mohli by sme pokračovať, ale nech tu nerozpráva pán minister o TPS, lebo on nevie aký je rozdiel medzi TPS a G komponentom. Pretože keby vedel o čom je TPS, tak vie, že TPS a súčasne cena elektriny je spojená, sú to spojené nádoby. Keď ide hore cena elektriny, ide hore TPS. Dnes má Úrad pre reguláciu silné nástroje na to, ako môže znižovať cenu a môže zagarantovať, že cena nepôjde tak hore ako to je teraz, ale oni to nechcú. Oni chcú urobiť jednoducho dereguláciu. Neviem dámy a páni, samozrejme všetky médiá teraz utekali za uplakaným Sulíkom, ktorý bude vyplakávať, že čo on chudák mu nedovolili v parlamente rozpravu. Sulík ušiel z Národnej rady, lebo nepozná odpovede, ktoré dostal od poslancov Národnej rady. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

28.9.2021 15:45 - 15:48 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
boli sme svedkami bezprecedentnej deklarácie medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, kde Spojené štáty po tom všetkom, čo kritizovali Nord Stream 2, jeho výstavbu, zrazu ustúpili a hovoria, že za určitých podmienok si vedia predstaviť otvorenie prevádzky, sú tam nejaké politické podmienky typu, že nemôže sa plyn používať ako nejaká zbraň. Ďalej sú tam určité politické deklarácie, že sa bude pomáhať Ukrajine. Áno, ak dôjde k výpadku tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, ukrajinský štátny rozpočet príde o miliardové hodnoty a niekto to bude musieť nahradiť a predpokladám, že Američania si povedali, prečo to máme znášať my, keby k tomu došlo, tak určite sa chcú deliť dnes predovšetkým s Nemcami o tieto obrovské straty, ktoré tam budú. A plus sa aj zmenila charakteristika strategických záujmov Spojených štátov, pokiaľ ide o štandardný plyn prepravovaný cez Ukrajinu a cez územie Slovenskej republiky.
Pán minister, o nič iné nám nešlo. Nikto vám tu nenadáva, nikto vás tu neuráža, my len chceme, postavte sa pred Národnú radu, kľudne prečítajte aj desatoro, aj pätnástoro, aj dvadsaťtoro. Kľudne nám vynadajte, hodinu nám hovorte koľko chcete, len potom nám, prosím, odpovedzte na otázku, čo idete urobiť s tým, aby ľudia neboli vystavení obrovskému zdražovaniu od 1. januára 2022. Z toho dôvodu, pán predseda, navrhujeme za skupinu poslancov Národnej rady, aby Národná rada schválila uznesenie k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s otvorením prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2.
Národná rada Slovenskej republiky zdôrazňuje, že podľa čl. 114 Ústavy Slovenskej republiky je vláda Slovenskej republiky za výkon svojej funkcie zodpovedná Národnej rade Slovenskej republiky. Upozorňuje na ekonomické, finančné a sociálne riziká, ktoré predstavuje avizované výrazné zvyšovanie cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a na vážne ohrozenie príjmov štátneho rozpočtu o sprevádzkovaní medzinárodného plynovodu Nord Stream 2, a preto žiada vládu Slovenskej republiky, aby v termíne do 15. októbra 2021 predložila Národnej rade Slovenskej republiky po prvé, vecný a časový harmonogram krokov, ktoré vláda Slovenskej republiky okamžite podnikne, aby eliminovala ťažké sociálne a hospodárske dopady výrazného zvýšenia cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a po druhé, postup pri ochrane finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s ukončení výstavby a sprevádzkovaním medzinárodného plynovodu Nord Stream 2. O toto žiadame a verím, že toto uznesenie, ktoré je vecné a konštruktívne, ktoré zdôrazňuje to, že vláda Slovenskej republiky zodpovedá Národnej rade, bude tejto Národnej rade aj schválené.
Ďakujem pekne.
(Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.9.2021 15:25 - 15:48 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, najskôr sa obrátim na pána predsedu politickej strany SaS, že či vôbec môžem rečniť, pretože pán minister, vaša kolegyňa predložila návrh uznesenia, ktorý ste schválili v Národnej rade a mne osobitne bolo zakázané moralizovať na pôde Národnej rady. Tak dúfam, že mi dáte výnimku. Dávate mi výnimku, pán predseda. (Povedané so smiechom. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán predseda, pokiaľ nebudete moralizovať, môžete hovoriť, koľko chcete (povedané so smiechom).

Fico, Robert, poslanec NR SR
Aha. Pokiaľ vás budem, pokiaľ vás budem všetkých chváliť, môžem rozprávať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pokojne, aj dve hodiny (povedané so smiechom).

Fico, Robert, poslanec NR SR
Takže využijem, ďakujem pekne, využije výnimku zo zákazu moralizovať v parlamente a začnem opäť možno tak trošku netradične.
Pán predseda Sulík, ja zbieram osobne maturitné vysvedčenia (reakcia ministra Sulíka: "A našli ste moje."), nie, nenašiel som vaše, ja chcem vaše, práveže som nenašiel vaše, ja vám dám moje. Ale buďte taký dobrý, fakt si urobím zbierku maturitných vysvedčení, veľmi rád by som bol, keby ste mi dali kópiu vášho maturitného vysvedčenia, ďakujem veľmi pekne. (Reakcia ministra Sulíka: "Vy ste boli asi bifľoš.") Áno, bol som bifľoš (potlesk), bol som bifľoš, áno, áno, áno. Ale myslím to teraz vážne, by som to chcel do svojej zbierky a rád by som videl, akú strednú školu ste absolvovali, aké ste mali maturitné vysvedčenie. (Reakcie z pléna. Smiech rečníka.) Ja som, ja som v tomto vysvedčení, bohužiaľ, za bifľoša, ale taký bol možno svet. (Reakcie z pléna.)
Pán predseda, prosím? Aké Štb? Neviem, čo hovoríte, ale to je jedno.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, upokojíme sa, aby mohol pán, pán predseda nerušene hovoriť.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Pán predseda, viem, že máte dnes, máte dnes ťažký deň, zatvorili vám Plačkovú, viem, že neotvoríte 1. októbra pavilón v Dubaji, jednoducho to tak niekedy príde naraz všetko dohromady, ale napriek tomu verím, že budete dostatočne koncentrovaný na dnešnú schôdzu (reakcie z pléna) a budete môcť... (Rečník sa zasmial. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Vážení poslanci, prosím, aj z koalície, aj z opozície, nevyrušujte, nechajte hovoriť pána predsedu, prosím vás pekne. Ďakujem.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Verím teda, že budete mať dnes dostatok koncentrácie na to, aby ste reagovali na základné otázky, ktoré chceme postaviť na dnešnej schôdzi.
Pán predseda Národnej rady, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady v súlade s Ústavou Slovenskej republiky požiadala o zvolanie mimoriadnej schôdze a žiadame, aby sme prerokovali návrh uznesenia, ktorý je súčasťou tohto návrhu.
Verím, že nás nikto nemôže obviňovať, pretože toto nie je prvý pokus o to, aby sme v Národnej rade rokovali o cenách energií a rizikách, ktoré spôsobuje pre slovenský štátny rozpočet sprístupnenie a otvorenie medzinárodného plynovodu Nord Stream 2. Takýchto pokusov už bolo niekoľko, ostatný pokus bol zamietnutý tým, že vládna väčšina sa nezaprezentovala a urobila Národnú radu neuznášaniaschopnou. Preto ľudsky oceňujem, že dnes táto schôdze prebehne. My asi presne vieme, ako bude vyzerať. Predpokladám, že pán minister sa na nás vrhne a nás poobviňuje zo všetkého možného a na konci dňa bude konštatovať, že za hrozbu vysokých cien energií na Slovensku zodpovedá jednoznačne len a len SMER - sociálna demokracia. Ale teraz vážnejšie, pretože tento problém vidíme úplne inak, ako len cez prizmu nejakého súperenia medzi opozíciou a vládnou koalíciou.
Dámy a páni, ako predseda vlády som mal v roku 2009, na začiatku roka pred sebou pomerne vážne úlohy. Jedna sa týkala obdobia, kedy sme zavádzali na Slovensku euro, a druhá úloha sa týkala obrovskej plynovej krízy. Plynová kríza bola spôsobená veľmi komplikovanými vzťahmi medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré nemienim teraz komentovať a pozastavením tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny. V praxi to znamenalo, že v prvej polovičke januára 2009 niektoré firmy na Slovensku prestali vyrábať a vážne hrozila situácia, že nebudeme mať...
===== teraz komentovať a pozastavením tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny. V praxi to znamenalo, že v prvej polovičke januára 2009 niektoré firmy na Slovensku prestali vyrábať a vážne hrozila situácia, že nebudeme mať dostatok plynu nielen na výrobu, ale že bude chýbať plyn aj pre ostatnú časť domácej spotreby. Mám na mysli vykurovanie , mám na mysli používanie plynu možno aj v iných oblastiach. Vtedy nezostávalo nič iné a možno aj to je dôvod, pán minister, prečo túto schôdzu zvolávame, nikto z nás nezaváhal, naštartovali sme všetky motory a ja som lietal ako bludný Holanďan po celej Európe. Od Moskvy cez Kyjev až do Berlína a na konci dňa sa nám podarilo dosiahnuť určité rozhodnutie a závery, ktoré Slovenskej republike pomohli a opäť bol naštartovaný tranzit plynu cez Ukrajinu a cez Slovensko. Priznám sa, že dôvod prečo sme zvolali túto schôdzu, pán minister, je v tom, že nevidíme túto aktivitu. Všetci čítame a sledujeme čo nám hrozí v najbližších mesiacoch a nevidíme, že by vláda, predseda vlády, minister hospodárstva robili potrebné kroky a rokovania, ktoré je v tomto okamihu veľmi dôležité robiť. A to nie iba v kontexte toho, že na svetových trhoch nám stúpa cena plynu a elektriny, ale v kontexte toho, že sa ide otvoriť medzinárodný plynovod Nord Stream 2, čo výrazne ohrozuje finančné záujmy Slovenskej republiky. Prosím, neberte to ako nejaké zosmiešňovanie, pán minister, ale namiesto toho, aby ste leteli možno do Berlína, do Moskvy a riešili Nord Stream a plyn, tak ste leteli na ples do Londýna, alebo neviem teda kde ste boli. Dnes vnímame, že nie sme schopní ani otvoriť Slovensko pavilón 1. októbra, ale vieme o vašich výletoch do Dubaja, kde ste si urobili služobnú cestu na 2 dni a 10 dní ste boli na dovolenke. Preto sa pýtame a chceme od vlády Slovenskej republiky odpovede na základnú otázku čo idete urobiť okrem toho, že nám budete dnes celé poobedie nadávať a budete nás obviňovať, čo idete reálne urobiť, aby sme ako tak sa dostali do rámca cien tepla, plynu a elektriny, aby nedošlo k prudkému zhoršenie sociálnej situácie na Slovensku.
Pán minister, ja rešpektujem vašu ideologickú orientáciu a viem, že asi nečítate takých autorov ako je nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Stiglitz. Ale on to povedal veľmi presne. Ten, kto sleduje len to, čo odporúča Svetová banka, Medzinárodný menový fond, liberalizácia, privatizácia, deregulácia, tak sleduje cestu do pekla. A Slovensko je na tejto ceste do pekla. Mňa prekvapilo, že ako jediná viditeľná odpoveď, ktorú dnes vidíme z rezortu ministerstva vnútra, potvrďte to alebo vyvráťte to, pán minister, nevedel som nájsť ten návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je údajne novelizácia zákona o energetike, kde chcete ísť cestou úplnej deregulácie pokiaľ ide o konečnú cenu pre domácnosti a malé a stredné podniky. A odkazujete na českú skúsenosť, skúsenosť z iných západných krajín, ak necháte na Slovensku v slovenských pomeroch tvorbu ceny na trhu, tak tá vaša slobodná neviditeľná voľná ruka trhu spôsobí, že ceny týchto komodít pôjdu na Slovensku prudko hore. Ak teda je toto prejavom vašej orientácie, v poriadku, beriem. Bol by som veľmi nerád, keby to bolo prejavom vašej neschopnosti, lebo neviete čo s tým máte robiť. Tak zrazu prichádzate s myšlienkou, že poďme všetko deregulovať ako odporúča Svetová banka a Medzinárodný menový fond a budeme sa spoliehať, že trh to nejako vyrieši. Trh to nikdy nevyrieši a vy to veľmi dobre viete, pán minister. Trh vždy zariadi len to, že bohatí sú bohatší a chudobní sú chudobnejší. Rovnako nerozumiem, pán minister, a predpokladám, že máte kontakty v danom okamihu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pretože úrad dal teraz do pripomienkového konania vyhlášku, kde hovorí o tzv. G komponente, je to jedna časť ceny elektriny a navrhuje a teraz dobre počúvajte, dámy a páni, že aby sa pri tomto G komponente, to je jedna časť ceny elektriny, o dve tretiny znížil tento poplatok pre výrobcov elektrickej energie napríklad tých, čo vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. No ale ak niekto v čase, keď sa tlačí cena na svetových trhoch, keď tu nie je žiadna regulácia ešte prichádza s tým, že poďme oslobodiť výrobcov elektrickej energie o dve tretiny pokiaľ ide tento poplatok, ešte o to bude väčší tlak na ceny elektriny v nasledujúcich mesiacoch. Buď teda povedzte, pán minister, že toto je výsledok vašej orientácie a s tým súhlasí celá vládna koalícia, hoci ste rozmanití ako maďarský guláš, je tam všetko v tom guláši, alebo priznajte, že nemáte žiadne riešenie, tak ponúkate riešenie len a len deregulácie, čo my sociálni demokrati odmietame, pretože my sme etatisti a dúfam, že tak ako som povedal a rešpektujem vašu orientáciu, vy rešpektujete našu orientáciu, že si myslíme, že sú situácie v živote, kedy musí štát vstúpiť aktívne do konkrétnych procesov.
Na čo teda upozorňujeme, dámy a páni, a čo chceme od vlády Slovenskej republiky. Upozorňujeme na to, že z rôznych dôvodov na svetových trhoch prudko stúpa cena komodity, ktorá sa nazýva elektrina. Ak si zoberieme obdobie pred piatimi alebo 6 mesiacmi, tak tá cena sa pohybovala na úrovni okolo 55 eur za 1 MWh. Najnovšia cena opäť, pán minister, vy ste pri válove, nie ja, asi potvrdíte alebo nepotvrdíte je okolo 113 eur za MWh. Hovorím, teraz o cene komodity, komodity na trhu. 113 eur za 1 MWh. A všetci veľmi jasne potvrdzujú, že pokiaľ sa nezačneme zaoberať týmto prudkým nárastom ceny elektriny, ak k tomu ešte necháme vašu novelizáciu zákona o energetike, ak k tomu ešte necháme návrh vyhlášky z dielne Úradu pre reguláciu , tak môžem s plnou vážnosťou povedať, že cena elektriny pre domácnosti a malé stredné podniky na konci dňa pôjde hore o 25 %. Ak samozrejme zabudneme na totálnu dereguláciu, ak vypustíme vyhlášku úradu pre reguláciu a začneme sa pozerať na štruktúru ceny elektriny a budeme hľadať riešenia, tak tento rast nemusí byť ako sa dnes avizuje 15 %, ale môže byť podstatne menej. Čiže máme tri alternatívy. Buď to necháme tak, čo navrhujete vy a sme na 25 % plus tie legislatívne iniciatívy, ktoré k tomu dávate, alebo tie legislatívne iniciatívy dáme na bok a budeme niekde na úrovni 17 až 18 %, alebo sa pôjdeme s tým pohrať a budeme vidieť, že štát pokiaľ robí dobrú regulačnú politiku, je schopný dostať zvyšovanie cien elektriny do prijateľnej úrovne. Môžete protestovať, nemusíte protestovať, pán minister, ale čísla hovoríme veľmi jasne. Ak sa pozriete na vývoj cien, či už ide o elektrinu alebo plyn, v rokoch od nástupu sociálnej demokracie v roku 2006 do vlády. Vždy tie ceny, ale vy ste nám vyčítali reguláciu, aktívne zásahy štátu, ale vždy tie ceny boli stabilné, alebo tie výkyvy neboli také vážne, také vysoké. Akonáhle sme prvýkrát videli v akcii pravicovú vládu a to bola vláda pani Radičovej v rokoch 2010 až 2012, došlo k prudkému nárastu cien týchto komodít. A opäť to vyzerá tak, že prišiel rok 2021 s plnou vážnosťou a rešpektom, chcem povedať, že samozrejme tu máme aj parametre svetových cien, my to vôbec nespochybňujeme, sa ukazuje, že ten nárast ceny elektriny môže byť opäť obrovský. Nebudem teraz špekulovať, pretože je veľký rozdiel, že či niekto používa elektrinu iba na svietenie alebo na to, aby používal základné spotrebiče, ale ak nejaká rodina reálne používa elektrinu na vykurovanie, teda na získavanie tepla, tak môžme si predstaviť, že do roka, do jedného roka, ten nárast platieb môže byť okolo 150 eur len pri elektrine. Môžem sa posunúť ďalej a môžem povedať niečo o plyne. Plyn rovnako rastie na medzinárodných trhoch rekordnou výškou a opäť sa môžme baviť a verím, že nás pán minister bude informovať, pretože my sme nezvolali schôdzu, pán minister, preto, aby sme si tu nadávali, my chceme od vás počuť čo sa deje. Ja predpokladám, že nám poviete čo sa deje na medzinárodných trhoch. Je to naozaj preto tak, lebo Ruská federácia obmedzuje toky plynu do Európy? Je to naozaj preto tak, že nemecká ekonomika postupne prechádza, keďže ruší jadrovú energetiku predovšetkým na plynovú orientáciu? Z akých dôvodov to tak je, že tak prudko stúpa plyn? Je to možno aj z dôvodu očakávania príchodu Nord Streamu 2. Tie témy a tie odôvodnenia sú rôzne, radi by sme, pán minister, od vás počuli vysvetlenie ako od ministra hospodárstva, čo sa vlastne v tejto situácii deje.
Dámy a páni, Slovenská republika má jednu z najrozsiahlejších plynofikácií na svet. Možno ak tu niekto robil v tejto oblasti, mi potvrdí, že málo je takých krajín, možno by ste rátali na prstoch jednej ruky, málo je toľko krajín, kde majú domácnosti taký prístup k plynu ako je to na Slovensku. Našou povinnosťou preto je všetko robiť, aby sa ten plyn využíval, nie že ľudia budú odpájať plynové kotly a budú znova kúriť pneumatikami, drevom alebo nejakým uhlím. Veď na to tá plynofikácia bola presne určená. Opäť nič sa nedeje, pán minister kladiem otázku, ako je možné, že naše zásobníky sú momentálne tak naplnené, že do konca roka tá naplnenosť bude iba na úrovni okolo 76 %. Ako je to možné? Jasne poviete, lebo Fico. Hoci ja neviem čo s tým mám. Ale ak to bude tak, že nebudeme mať ani pripravené zásobníky na zimu, teraz si predstavte vyhrotenie sporu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Predstavte si, čo môže urobiť nasadenie Nord Streamu dvojky, pretože Nord Stream 2, pán minister, neni to OK, pán minister, ja som bol 10 rokov predseda vlády, ja viem čo je OK. To vaše OK tu počúvame už 10 rokov, takže ja prosím, zase nerobte z nás naivných hlupáčikov, ktorí nevedia o čom tu hovoríme. 76 percentné... Pán predseda, môžem poprosiť, pán predseda, aby mi neskákal do reči pán minister.
Ak budeme sledovať, ak budeme nečinne sledovať to, že v prípade plynu vláda Slovenskej republiky nič nerobí, opäť môžeme rátať s tým, že náklady domácnosti pokiaľ je plyn používaný aj na výrobu tepla, teda na kúrenie, nie je používaný iba na varenie, môžu stúpnuť domácnosti až o 150 eur. Dámy a páni, na konci dňa zistíme, že balíček, ten negatívny, ktorý ľudia dostanú v roku 2022, keďže vláda na nič nereaguje, môže byť okolo 300 až 400 eur. A do toho si zoberte čo urobia ceny základných potravín, pretože ak elektrina a plyn pôjdu pre malé a stredné podniky hore, bude to znamenať rovnako prudký nárast aj cien určitých komodít z hľadiska potravinárskeho priemyslu. Ako budeme na to reagovať? Ja zatiaľ nevidím žiadnu odpoveď všetci sa vyhovárajú na všetko, ale zatiaľ nevidíme žiadny regulačný rámec, ktorý by vláda Slovenskej republiky pripravila.
Pokiaľ ide o Nord Stream 2, netvrdím hneď v tomto okamihu, že sme ohrození v priebehu najbližších mesiacov. Slovensko má zagarantované určité veci do roku 2028. A okrem toho, pretože sme vedeli, že Nord Stream sa stavia, sme robili zmluvy, ktoré siahajú až do roku 2045. V podstate ich myšlienkou je to, že ten istý ruský plyn, ktorý pôjde po dne mora, do Nemecka sa bude vracať naspäť cez Slovensko do Rakúska a potom ďalej smerom na západ. Ale ten objem ani zďaleka nebude taký, ako je dnes, pretože reálne rúra, kapacita našeho plynovodu je okolo 100, 105 miliárd m3, hoci nejde toľko plynu cez túto rúru. Ale ak v roku 2028 tá základná zmluva medzi Gaspromom a Eustreamom vyprší a reálne bude fungovať na 100 % už Eustream, prepáčte Nord Stream 2, v takomto prípade sa môže stať, že Slovensko príde o výrazné príjmy do štátneho rozpočtu. Opäť ma opravte, pán minister, ja si pamätám, že príjmy do štátneho rozpočtu vzhľadom na to, že Slovensko má polovičný podiel v SPP sú okolo 300 miliónov eur, hovorím teraz o príjmoch do štátneho rozpočtu, možno 400 eur, to je, asi záleží aj od toho aká je preprava, aký je objem toho plynu cez územie Slovenskej republiky. Rešpektujem aj to, že Slovensko má v podstate z hľadiska týchto objemov nízku spotrebu ako krajina. Môžem povedať, že spotreba Slovenskej republiky je medzi 4 až 6 miliardami, teraz okolo 5 miliárd m3 plynu. A to si vieme zagarantovať. To nie je problém dnes tranzitu plynu cez Slovensko. Zoberte si, urobil sa teraz interkonektor s Poľskom. Plus je prepojenie na Maďarsko, my vieme len cez Poľsko dotiahnuť na Slovensko okolo 4 a pol, 4,6 miliardy m3 plynu, možno menej, možno viac, ja teraz používam údaje, ktoré mám len z mediálneho priestoru, plus samozrejme reverzné toky a ďalšie veci, pokiaľ ide o domácu spotrebu, Slovensko sa nemusí obávať o top, že či prežije alebo neprežije, ale prečo by malo Slovensko prísť o 300, 400 miliónov eur do štátneho rozpočtu. Že chcem aj vedieť čo v tomto robíte. Aké sú kroky vlády, ako pristupujete a ako budete ďalej navrhovať činnosť nielen vlády, ale aj ďalších orgánov. Nechcem tu rozoberať v žiadnom prípade medzinárodnú politiku, boli sme svedkami bezprecedentnej deklarácie medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, kde Spojené štáty po tom všetkom čo kritizovali Nord Stream 2, jeho výstavbu, zrazu ustúpili a hovoria, že za určitých podmienok si vedia predstaviť otvorenie prevádzky, sú tam nejaké politické podmienky typu, že ...
=====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.9.2021 15:25 - 15:48 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, dámy a páni, najskôr sa obrátim na pána predsedu politickej strany SaS, že či vôbec môžem rečniť, pretože pán minister, vaša kolegyňa predložila návrh uznesenia, ktorý ste schválili v Národnej rade a mne osobitne bolo zakázané moralizovať na pôde Národnej rady. Tak dúfam, že mi dáte výnimku. Dávate mi výnimku, pán predseda. (Povedané so smiechom. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán predseda, pokiaľ nebudete moralizovať, môžete hovoriť, koľko chcete (povedané so smiechom).

Fico, Robert, poslanec NR SR
Aha. Pokiaľ vás budem, pokiaľ vás budem všetkých chváliť, môžem rozprávať.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Nech sa páči, pokojne, aj dve hodiny (povedané so smiechom).

Fico, Robert, poslanec NR SR
Takže využijem, ďakujem pekne, využije výnimku zo zákazu moralizovať v parlamente a začnem opäť možno tak trošku netradične.
Pán predseda Sulík, ja zbieram osobne maturitné vysvedčenia (reakcia ministra Sulíka: "A našli ste moje."), nie, nenašiel som vaše, ja chcem vaše, práveže som nenašiel vaše, ja vám dám moje. Ale buďte taký dobrý, fakt si urobím zbierku maturitných vysvedčení, veľmi rád by som bol, keby ste mi dali kópiu vášho maturitného vysvedčenia, ďakujem veľmi pekne. (Reakcia ministra Sulíka: "Vy ste boli asi bifľoš.") Áno, bol som bifľoš (potlesk), bol som bifľoš, áno, áno, áno. Ale myslím to teraz vážne, by som to chcel do svojej zbierky a rád by som videl, akú strednú školu ste absolvovali, aké ste mali maturitné vysvedčenie. (Reakcie z pléna. Smiech rečníka.) Ja som, ja som v tomto vysvedčení, bohužiaľ, za bifľoša, ale taký bol možno svet. (Reakcie z pléna.)
Pán predseda, prosím? Aké Štb? Neviem, čo hovoríte, ale to je jedno.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Páni poslanci, prosím, upokojíme sa, aby mohol pán, pán predseda nerušene hovoriť.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Pán predseda, viem, že máte dnes, máte dnes ťažký deň, zatvorili vám Plačkovú, viem, že neotvoríte 1. októbra pavilón v Dubaji, jednoducho to tak niekedy príde naraz všetko dohromady, ale napriek tomu verím, že budete dostatočne koncentrovaný na dnešnú schôdzu (reakcie z pléna) a budete môcť... (Rečník sa zasmial. Vstup predsedajúceho.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Vážení poslanci, prosím, aj z koalície, aj z opozície, nevyrušujte, nechajte hovoriť pána predsedu, prosím vás pekne. Ďakujem.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Verím teda, že budete mať dnes dostatok koncentrácie na to, aby ste reagovali na základné otázky, ktoré chceme postaviť na dnešnej schôdzi.
Pán predseda Národnej rady, dámy a páni, skupina poslancov Národnej rady v súlade s Ústavou Slovenskej republiky požiadala o zvolanie mimoriadnej schôdze a žiadame, aby sme prerokovali návrh uznesenia, ktorý je súčasťou tohto návrhu.
Verím, že nás nikto nemôže obviňovať, pretože toto nie je prvý pokus o to, aby sme v Národnej rade rokovali o cenách energií a rizikách, ktoré spôsobuje pre slovenský štátny rozpočet sprístupnenie a otvorenie medzinárodného plynovodu Nord Stream 2. Takýchto pokusov už bolo niekoľko, ostatný pokus bol zamietnutý tým, že vládna väčšina sa nezaprezentovala a urobila Národnú radu neuznášaniaschopnou. Preto ľudsky oceňujem, že dnes táto schôdze prebehne. My asi presne vieme, ako bude vyzerať. Predpokladám, že pán minister sa na nás vrhne a nás poobviňuje zo všetkého možného a na konci dňa bude konštatovať, že za hrozbu vysokých cien energií na Slovensku zodpovedá jednoznačne len a len SMER - sociálna demokracia. Ale teraz vážnejšie, pretože tento problém vidíme úplne inak, ako len cez prizmu nejakého súperenia medzi opozíciou a vládnou koalíciou.
Dámy a páni, ako predseda vlády som mal v roku 2009, na začiatku roka pred sebou pomerne vážne úlohy. Jedna sa týkala obdobia, kedy sme zavádzali na Slovensku euro, a druhá úloha sa týkala obrovskej plynovej krízy. Plynová kríza bola spôsobená veľmi komplikovanými vzťahmi medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré nemienim teraz komentovať a pozastavením tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny. V praxi to znamenalo, že v prvej polovičke januára 2009 niektoré firmy na Slovensku prestali vyrábať a vážne hrozila situácia, že nebudeme mať...
===== teraz komentovať a pozastavením tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny. V praxi to znamenalo, že v prvej polovičke januára 2009 niektoré firmy na Slovensku prestali vyrábať a vážne hrozila situácia, že nebudeme mať dostatok plynu nielen na výrobu, ale že bude chýbať plyn aj pre ostatnú časť domácej spotreby. Mám na mysli vykurovanie , mám na mysli používanie plynu možno aj v iných oblastiach. Vtedy nezostávalo nič iné a možno aj to je dôvod, pán minister, prečo túto schôdzu zvolávame, nikto z nás nezaváhal, naštartovali sme všetky motory a ja som lietal ako bludný Holanďan po celej Európe. Od Moskvy cez Kyjev až do Berlína a na konci dňa sa nám podarilo dosiahnuť určité rozhodnutie a závery, ktoré Slovenskej republike pomohli a opäť bol naštartovaný tranzit plynu cez Ukrajinu a cez Slovensko. Priznám sa, že dôvod prečo sme zvolali túto schôdzu, pán minister, je v tom, že nevidíme túto aktivitu. Všetci čítame a sledujeme čo nám hrozí v najbližších mesiacoch a nevidíme, že by vláda, predseda vlády, minister hospodárstva robili potrebné kroky a rokovania, ktoré je v tomto okamihu veľmi dôležité robiť. A to nie iba v kontexte toho, že na svetových trhoch nám stúpa cena plynu a elektriny, ale v kontexte toho, že sa ide otvoriť medzinárodný plynovod Nord Stream 2, čo výrazne ohrozuje finančné záujmy Slovenskej republiky. Prosím, neberte to ako nejaké zosmiešňovanie, pán minister, ale namiesto toho, aby ste leteli možno do Berlína, do Moskvy a riešili Nord Stream a plyn, tak ste leteli na ples do Londýna, alebo neviem teda kde ste boli. Dnes vnímame, že nie sme schopní ani otvoriť Slovensko pavilón 1. októbra, ale vieme o vašich výletoch do Dubaja, kde ste si urobili služobnú cestu na 2 dni a 10 dní ste boli na dovolenke. Preto sa pýtame a chceme od vlády Slovenskej republiky odpovede na základnú otázku čo idete urobiť okrem toho, že nám budete dnes celé poobedie nadávať a budete nás obviňovať, čo idete reálne urobiť, aby sme ako tak sa dostali do rámca cien tepla, plynu a elektriny, aby nedošlo k prudkému zhoršenie sociálnej situácie na Slovensku.
Pán minister, ja rešpektujem vašu ideologickú orientáciu a viem, že asi nečítate takých autorov ako je nositeľ Nobelovej ceny za ekonomiku Stiglitz. Ale on to povedal veľmi presne. Ten, kto sleduje len to, čo odporúča Svetová banka, Medzinárodný menový fond, liberalizácia, privatizácia, deregulácia, tak sleduje cestu do pekla. A Slovensko je na tejto ceste do pekla. Mňa prekvapilo, že ako jediná viditeľná odpoveď, ktorú dnes vidíme z rezortu ministerstva vnútra, potvrďte to alebo vyvráťte to, pán minister, nevedel som nájsť ten návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní, je údajne novelizácia zákona o energetike, kde chcete ísť cestou úplnej deregulácie pokiaľ ide o konečnú cenu pre domácnosti a malé a stredné podniky. A odkazujete na českú skúsenosť, skúsenosť z iných západných krajín, ak necháte na Slovensku v slovenských pomeroch tvorbu ceny na trhu, tak tá vaša slobodná neviditeľná voľná ruka trhu spôsobí, že ceny týchto komodít pôjdu na Slovensku prudko hore. Ak teda je toto prejavom vašej orientácie, v poriadku, beriem. Bol by som veľmi nerád, keby to bolo prejavom vašej neschopnosti, lebo neviete čo s tým máte robiť. Tak zrazu prichádzate s myšlienkou, že poďme všetko deregulovať ako odporúča Svetová banka a Medzinárodný menový fond a budeme sa spoliehať, že trh to nejako vyrieši. Trh to nikdy nevyrieši a vy to veľmi dobre viete, pán minister. Trh vždy zariadi len to, že bohatí sú bohatší a chudobní sú chudobnejší. Rovnako nerozumiem, pán minister, a predpokladám, že máte kontakty v danom okamihu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pretože úrad dal teraz do pripomienkového konania vyhlášku, kde hovorí o tzv. G komponente, je to jedna časť ceny elektriny a navrhuje a teraz dobre počúvajte, dámy a páni, že aby sa pri tomto G komponente, to je jedna časť ceny elektriny, o dve tretiny znížil tento poplatok pre výrobcov elektrickej energie napríklad tých, čo vyrábajú elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. No ale ak niekto v čase, keď sa tlačí cena na svetových trhoch, keď tu nie je žiadna regulácia ešte prichádza s tým, že poďme oslobodiť výrobcov elektrickej energie o dve tretiny pokiaľ ide tento poplatok, ešte o to bude väčší tlak na ceny elektriny v nasledujúcich mesiacoch. Buď teda povedzte, pán minister, že toto je výsledok vašej orientácie a s tým súhlasí celá vládna koalícia, hoci ste rozmanití ako maďarský guláš, je tam všetko v tom guláši, alebo priznajte, že nemáte žiadne riešenie, tak ponúkate riešenie len a len deregulácie, čo my sociálni demokrati odmietame, pretože my sme etatisti a dúfam, že tak ako som povedal a rešpektujem vašu orientáciu, vy rešpektujete našu orientáciu, že si myslíme, že sú situácie v živote, kedy musí štát vstúpiť aktívne do konkrétnych procesov.
Na čo teda upozorňujeme, dámy a páni, a čo chceme od vlády Slovenskej republiky. Upozorňujeme na to, že z rôznych dôvodov na svetových trhoch prudko stúpa cena komodity, ktorá sa nazýva elektrina. Ak si zoberieme obdobie pred piatimi alebo 6 mesiacmi, tak tá cena sa pohybovala na úrovni okolo 55 eur za 1 MWh. Najnovšia cena opäť, pán minister, vy ste pri válove, nie ja, asi potvrdíte alebo nepotvrdíte je okolo 113 eur za MWh. Hovorím, teraz o cene komodity, komodity na trhu. 113 eur za 1 MWh. A všetci veľmi jasne potvrdzujú, že pokiaľ sa nezačneme zaoberať týmto prudkým nárastom ceny elektriny, ak k tomu ešte necháme vašu novelizáciu zákona o energetike, ak k tomu ešte necháme návrh vyhlášky z dielne Úradu pre reguláciu , tak môžem s plnou vážnosťou povedať, že cena elektriny pre domácnosti a malé stredné podniky na konci dňa pôjde hore o 25 %. Ak samozrejme zabudneme na totálnu dereguláciu, ak vypustíme vyhlášku úradu pre reguláciu a začneme sa pozerať na štruktúru ceny elektriny a budeme hľadať riešenia, tak tento rast nemusí byť ako sa dnes avizuje 15 %, ale môže byť podstatne menej. Čiže máme tri alternatívy. Buď to necháme tak, čo navrhujete vy a sme na 25 % plus tie legislatívne iniciatívy, ktoré k tomu dávate, alebo tie legislatívne iniciatívy dáme na bok a budeme niekde na úrovni 17 až 18 %, alebo sa pôjdeme s tým pohrať a budeme vidieť, že štát pokiaľ robí dobrú regulačnú politiku, je schopný dostať zvyšovanie cien elektriny do prijateľnej úrovne. Môžete protestovať, nemusíte protestovať, pán minister, ale čísla hovoríme veľmi jasne. Ak sa pozriete na vývoj cien, či už ide o elektrinu alebo plyn, v rokoch od nástupu sociálnej demokracie v roku 2006 do vlády. Vždy tie ceny, ale vy ste nám vyčítali reguláciu, aktívne zásahy štátu, ale vždy tie ceny boli stabilné, alebo tie výkyvy neboli také vážne, také vysoké. Akonáhle sme prvýkrát videli v akcii pravicovú vládu a to bola vláda pani Radičovej v rokoch 2010 až 2012, došlo k prudkému nárastu cien týchto komodít. A opäť to vyzerá tak, že prišiel rok 2021 s plnou vážnosťou a rešpektom, chcem povedať, že samozrejme tu máme aj parametre svetových cien, my to vôbec nespochybňujeme, sa ukazuje, že ten nárast ceny elektriny môže byť opäť obrovský. Nebudem teraz špekulovať, pretože je veľký rozdiel, že či niekto používa elektrinu iba na svietenie alebo na to, aby používal základné spotrebiče, ale ak nejaká rodina reálne používa elektrinu na vykurovanie, teda na získavanie tepla, tak môžme si predstaviť, že do roka, do jedného roka, ten nárast platieb môže byť okolo 150 eur len pri elektrine. Môžem sa posunúť ďalej a môžem povedať niečo o plyne. Plyn rovnako rastie na medzinárodných trhoch rekordnou výškou a opäť sa môžme baviť a verím, že nás pán minister bude informovať, pretože my sme nezvolali schôdzu, pán minister, preto, aby sme si tu nadávali, my chceme od vás počuť čo sa deje. Ja predpokladám, že nám poviete čo sa deje na medzinárodných trhoch. Je to naozaj preto tak, lebo Ruská federácia obmedzuje toky plynu do Európy? Je to naozaj preto tak, že nemecká ekonomika postupne prechádza, keďže ruší jadrovú energetiku predovšetkým na plynovú orientáciu? Z akých dôvodov to tak je, že tak prudko stúpa plyn? Je to možno aj z dôvodu očakávania príchodu Nord Streamu 2. Tie témy a tie odôvodnenia sú rôzne, radi by sme, pán minister, od vás počuli vysvetlenie ako od ministra hospodárstva, čo sa vlastne v tejto situácii deje.
Dámy a páni, Slovenská republika má jednu z najrozsiahlejších plynofikácií na svet. Možno ak tu niekto robil v tejto oblasti, mi potvrdí, že málo je takých krajín, možno by ste rátali na prstoch jednej ruky, málo je toľko krajín, kde majú domácnosti taký prístup k plynu ako je to na Slovensku. Našou povinnosťou preto je všetko robiť, aby sa ten plyn využíval, nie že ľudia budú odpájať plynové kotly a budú znova kúriť pneumatikami, drevom alebo nejakým uhlím. Veď na to tá plynofikácia bola presne určená. Opäť nič sa nedeje, pán minister kladiem otázku, ako je možné, že naše zásobníky sú momentálne tak naplnené, že do konca roka tá naplnenosť bude iba na úrovni okolo 76 %. Ako je to možné? Jasne poviete, lebo Fico. Hoci ja neviem čo s tým mám. Ale ak to bude tak, že nebudeme mať ani pripravené zásobníky na zimu, teraz si predstavte vyhrotenie sporu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Predstavte si, čo môže urobiť nasadenie Nord Streamu dvojky, pretože Nord Stream 2, pán minister, neni to OK, pán minister, ja som bol 10 rokov predseda vlády, ja viem čo je OK. To vaše OK tu počúvame už 10 rokov, takže ja prosím, zase nerobte z nás naivných hlupáčikov, ktorí nevedia o čom tu hovoríme. 76 percentné... Pán predseda, môžem poprosiť, pán predseda, aby mi neskákal do reči pán minister.
Ak budeme sledovať, ak budeme nečinne sledovať to, že v prípade plynu vláda Slovenskej republiky nič nerobí, opäť môžeme rátať s tým, že náklady domácnosti pokiaľ je plyn používaný aj na výrobu tepla, teda na kúrenie, nie je používaný iba na varenie, môžu stúpnuť domácnosti až o 150 eur. Dámy a páni, na konci dňa zistíme, že balíček, ten negatívny, ktorý ľudia dostanú v roku 2022, keďže vláda na nič nereaguje, môže byť okolo 300 až 400 eur. A do toho si zoberte čo urobia ceny základných potravín, pretože ak elektrina a plyn pôjdu pre malé a stredné podniky hore, bude to znamenať rovnako prudký nárast aj cien určitých komodít z hľadiska potravinárskeho priemyslu. Ako budeme na to reagovať? Ja zatiaľ nevidím žiadnu odpoveď všetci sa vyhovárajú na všetko, ale zatiaľ nevidíme žiadny regulačný rámec, ktorý by vláda Slovenskej republiky pripravila.
Pokiaľ ide o Nord Stream 2, netvrdím hneď v tomto okamihu, že sme ohrození v priebehu najbližších mesiacov. Slovensko má zagarantované určité veci do roku 2028. A okrem toho, pretože sme vedeli, že Nord Stream sa stavia, sme robili zmluvy, ktoré siahajú až do roku 2045. V podstate ich myšlienkou je to, že ten istý ruský plyn, ktorý pôjde po dne mora, do Nemecka sa bude vracať naspäť cez Slovensko do Rakúska a potom ďalej smerom na západ. Ale ten objem ani zďaleka nebude taký, ako je dnes, pretože reálne rúra, kapacita našeho plynovodu je okolo 100, 105 miliárd m3, hoci nejde toľko plynu cez túto rúru. Ale ak v roku 2028 tá základná zmluva medzi Gaspromom a Eustreamom vyprší a reálne bude fungovať na 100 % už Eustream, prepáčte Nord Stream 2, v takomto prípade sa môže stať, že Slovensko príde o výrazné príjmy do štátneho rozpočtu. Opäť ma opravte, pán minister, ja si pamätám, že príjmy do štátneho rozpočtu vzhľadom na to, že Slovensko má polovičný podiel v SPP sú okolo 300 miliónov eur, hovorím teraz o príjmoch do štátneho rozpočtu, možno 400 eur, to je, asi záleží aj od toho aká je preprava, aký je objem toho plynu cez územie Slovenskej republiky. Rešpektujem aj to, že Slovensko má v podstate z hľadiska týchto objemov nízku spotrebu ako krajina. Môžem povedať, že spotreba Slovenskej republiky je medzi 4 až 6 miliardami, teraz okolo 5 miliárd m3 plynu. A to si vieme zagarantovať. To nie je problém dnes tranzitu plynu cez Slovensko. Zoberte si, urobil sa teraz interkonektor s Poľskom. Plus je prepojenie na Maďarsko, my vieme len cez Poľsko dotiahnuť na Slovensko okolo 4 a pol, 4,6 miliardy m3 plynu, možno menej, možno viac, ja teraz používam údaje, ktoré mám len z mediálneho priestoru, plus samozrejme reverzné toky a ďalšie veci, pokiaľ ide o domácu spotrebu, Slovensko sa nemusí obávať o top, že či prežije alebo neprežije, ale prečo by malo Slovensko prísť o 300, 400 miliónov eur do štátneho rozpočtu. Že chcem aj vedieť čo v tomto robíte. Aké sú kroky vlády, ako pristupujete a ako budete ďalej navrhovať činnosť nielen vlády, ale aj ďalších orgánov. Nechcem tu rozoberať v žiadnom prípade medzinárodnú politiku, boli sme svedkami bezprecedentnej deklarácie medzi Nemeckom a Spojenými štátmi, kde Spojené štáty po tom všetkom čo kritizovali Nord Stream 2, jeho výstavbu, zrazu ustúpili a hovoria, že za určitých podmienok si vedia predstaviť otvorenie prevádzky, sú tam nejaké politické podmienky typu, že ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 18:05 - 18:05 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán podpredseda, chcem mať naozaj procedurálny návrh. My sme už stiahli dva návrhy, pokiaľ ide o odvolávaní ministra Mikulca, ide o dva návrhy, ktoré boli súčasťou riadnej schôdze Národnej rady.
Teraz má byť návrh na odvolanie na základe mimoriadnej schôdze, čo by vyžadovalo minimálne polhodinovú prestávku, otvorenie schôdze, opätovne by sme museli predkladať tento návrh. Až takýto cirkus v parlamente nemienime robiť, a preto chceme pokračovať... (Reakcie z pléna.)
Prosím vás, ak sa vám nepáči, páni kolegovia z vládnej koalície, kľudne môžeme mať aj štyri schôdze, bol by som rád, keby ste prejavili nejakú mieru úcty k tomu, že my vychádzame v ústrety. Tak, poprosím vás, tieto posmešky si nechajte sami pre seba.
Preto navrhujem, aby sme pokračovali len v tej schôdzi, ktorá už je otvorená, kde je momentálne prerušené vystúpenie poslanca Národnej rady Ľuboša Blahu, a aby sme to umožnili, oznamujem, že v mene poslancov, ja som to komunikoval so všetkými predkladateľmi, sťahujeme podpisy pod touto mimoriadnou schôdzou, ktorá mala byť teraz otvorená.
Z tohto titulu je jediná schôdza, ktorá je otvorená, tá, ktorá už je začatá a budeme pokračovať v rozprave vystúpením poslanca Národnej rady Blahu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:08 - 17:08 hod.

Robert Fico
Pán predseda, nadviažem na slová môjho kolegu zo SMER-u - sociálna demokracia. Chcem vám oznámiť, že v žiadnom prípade nemienime tolerovať tieto manipulácie so schôdzou Národnej rady, prekladania bodov programu v rozpore s rokovaním poriadkom, a oznamujem vám, že môžte rokovať aj do rána. Po 19.00 tu nebude ani jeden predkladateľ pokiaľ ide o túto schôdzu Národnej rady, ktorá sa týka odvolávania ministra Mikulca. Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis