Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

2.12.2020 o 10:06 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 10:06 - 10:07 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán podpredseda, veľmi úprimne, nás váš sorosovský výklad zákona vôbec nezaujíma. Chcem jednoznačne povedať, po prvé nebola zvolaná tripartita, ani len pozvánka nebola poslaná. Partnerom tripartity neboli poslané ani len návrhy štátneho rozpočtu a nesedelo ani len predsedníctvo, čiže máte klamlivú informáciu, že nie je možné dať dohromady tripartitu.
Naozaj ďalej chcem povedať, existuje veľa príkladov v praxi, kde zákony stanovujú podmienky na to, kedy môže rokovať Národná rada, a rokovací poriadok iba potom dopĺňa podmienky pre prerokovanie konkrétnych návrhov zákonov. Hrubo porušujete zákon! Nechápem, prečo lámete zákon na kolene. Čo vám bráni na dve hodiny prerušiť rokovanie a zvolať tripartitu, lebo to hovorí zákon o tripartite 103/2007 o celoštátnych konzultáciách alebo trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni. Prečo porušujete zákon? Aspoň buďte zdanie, buďte zdanie toho, že ten zákon rešpektu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.12.2020 9:36 - 9:37 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Pán podpredseda, chcem vás požiadať o zvolanie poslaneckého grémia. Dôvod je jednoduchý. Pripomínam pánovi ministrovi financií, že platí zákon č. 103/2007 o trojstranných konzultáciách na celoštátnej úrovni, to znamená zákon o tripartite. Od roku 2007 sa nikdy nestalo, že by rozpočet na budúci rok bol predkladaný do Národnej rady bez stanoviska tripartity. A pritom upozorňujem, že § 4 tohto zákona 103/2007 veľmi jasne hovorí, že sú to práve orgány, ktoré tvoria tripartitu, ktoré dohadujú odporúčania a stanoviská k návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Z tohto dôvodu musím konštatovať, že nie sú splnené zákonné predpoklady na to, aby sme rokovali o štátnom rozpočte, a žiadam preto o zvolanie poslaneckého grémia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 15:44 - 15:46 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, vo svojom vystúpení som povedal, že zavádzate dane a odvody na 13. a 14. platy. Dozvedel som sa niečo o Norovi Bödörovi.
Ďalej som povedal, že vo vašom rozhodnutí, ktoré momentálne robíte, vypúšťate osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov, ak ich používajú zamestnávatelia pre svojich zamestnancov. Tak som sa dozvedel niečo o tom, že kde bývam alebo ako bývam.
Veľmi jasne som povedal, že ste obrali 500-tisíc detí o teplé obedy a zaviedli ste daňový bonus, ktorý oberá mestá, obce a samosprávy o veľké peniaze. Tak som si vypočul niečo o mojej politickej kariére a všetkom, čo s tým súvisí.
Dámy a páni, môžte tu vykrikovať, koľko chcete. Ja som nepočul jeden jediný vecný argument, ktorým by ste vyvrátili to, čo som povedal vo svojom vystúpení. Jeden jediný.
Jediný pokus urobil pán poslanec Viskupič, ktorý asi pochopil, že v prípade daňového bonusu hovoríme o príjmoch miest a obcí a samospráv, a nie o štáte.
Dnes je tu veľká skupina ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale nemajú nárok na obed zadarmo. Už to konečne pochopte, že hovoríme o 10 000 ľuďoch, ktorí nemajú ani prácu, lebo prišli o zamestnanie, a rovnako nemajú nárok ani na bezplatný obed. Týchto ľudí ste reálne obrali.
Všetkým ostatným odkazujem veľmi jednoducho: vyhrajte štyrikrát parlamentné voľby bez médií a bez podpory. Buďte najdlhšie slúžiacim premiérom v histórii Slovenska a potom tu vykrikujte. Ja sa od vás naozaj nemám čo učiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.12.2020 15:18 - 15:28 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, pán minister, dámy a páni, budem veľmi konkrétny, a pokiaľ možno aj veľmi stručný, pretože veci sú nadovšetko jasné.
Rozsah deštrukcie sociálneho štátu je dnes už tak evidentný, že k zrušeniu obedov zadarmo, k zrušeniu 13. dôchodkov, k zrušeniu nastavenej výšky minimálnej mzdy a k ďalším podobným opatreniam pribúdajú dnes vážne zásahy do sociálneho štátu a do postavenia ľudí.
Pán minister, chcem vás upriamiť alebo vašu pozornosť upriamiť na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, že nebudete zavádzať ani zdvíhať dane a že budete v týchto otázkach, naopak, sa správať liberálne a že budete ľuďom pomáhať, aby platili čím ďalej, tým menej daní. Tento zákon je presne opakom toho, čo máte napísané v programovom vyhlásení vlády. Presným opakom.
A začnem jednoducho 13. a 14. platom; 13. a 14. plat ste najskôr zodvodnili v príslušných sociálnych predpisoch a dnes teda toto dielo skazy dokončujete, pretože idete 13. a 14. plat, ktorý je vyplácaný pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a ten 14. pri vianočných sviatkoch, idete aj totálne zdaniť. Ak si zoberieme, že 13. a 14. platy sa pohybujú v nejakej výške, oberáte zamestnancov, ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou, o stovky eur. Opakujem ešte raz, o stovky eur. Toto je ten váš liberálny pohľad na svet, že teda nemáme zaťažovať ľudí ďalšími daňami, máme sa o nich starať? Robíte presne opačne to, čo ste sľúbili verejnosti v programovom vyhlásení vlády.
Chcem sa dotknúť problematiky tzv. daňového bonusu, ktorý zavádzate nielen teda pre deti, to dnes platí do šesť rokov a od šesť do pätnásť rokov, a obraciam sa teraz na pána poslanca Viskupiča, pretože nehovorili ste pravdu, pán poslanec. Prosím, zapamätajte si a vy to stále nevnímate, že daň z príjmu fyzických osôb je príjem samosprávy regionálnej a miestnej. Pomer je 70 : 30; 70 % berú mestá a obce, 30 % berú samosprávne kraje. Ak ste teda zaviedli tento daňový bonus a hovoríte dvakrát, alebo 1,85 krát 22 eur, tak toto všetko beriete mestám a obciam. A to je reálne obrovská suma peňazí. To nemá nič spoločné so štátom. Čo tie mestá a obce budú robiť, keď nebudú mať peniaze? No, samozrejme, budú zvyšovať dane.
Ale na druhej strane ste zrušili obedy a tam ste ušetrili 100 mil. Tak teraz nehovorte, že to je fiškálne neutrálne. To vôbec nie je fiškálne neutrálne. Vy ste zarobili v štátnom rozpočte 100 mil. tým, že ste zobrali 500-tisíc deťom teplé obedy a rovnako ste škrtli príjmy mestám a obciam. Ale to so štátnym rozpočtom nemá nič. Čiže nehovorili ste pravdu, že toto opatrenie je fiškálne neutrálne. A to, čo zarobíte týmto zákonom, nie je iba 20, ale je možno 120, 130 mil. eur na úkor obyčajných ľudí.
Chcem ešte dodať aj to, dámy a páni, že nemali ste problém bankám odpustiť miliardu, len tak veľkopansky, jak sa patrí. Prídem do baru a zaplatím jednoducho dobrý účet. Takto ste bankám pustili miliardu a tu škrtíte ľuďoch na 13. a 14. plate. Tu beriete mestám a obciam, ktoré preukázali svoju šikovnosť na daňovom bonuse. Tu beriete rodičom možnosť mať zadarmo teplé obedy, lebo neviem prečo hrubo porušujete vlastné verejné vyhlásenia, ktoré ste urobili.
Budem pokračovať, samozrejme, ďalej, pretože to sú opatrenia, o ktorých verejnosť musí vedieť a musíme ich presne pomenovať. Čiže dochádza k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, to je tých 50 eur. Ja som mal na mysli kúpeľnú starostlivosť, pán poslanec Viskupič, ako súčasť cestovného ruchu. A vy hovoríte, čo to je 9 eur? Však áno, pre vás 9 eur nič nie je. No ale pre človeka, ktorý zarába 700, 800 eur, je 9, 10 eur veľký peniaz, za ktorý môže urobiť nejaký nákup. A vy poviete, to je len tak (rečník lúskol prstami), čo tam nejakých 10 eur. Kašleme na nejakého človeka, zoberem mu ešte aj tých 9 alebo 10 eur, ktoré má, s tým, že to do určitého okamihu ešte platilo.
Zaujímavé je, že neváhate, a to je už pre mňa nepochopiteľné, že vypúšťate osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov, ktoré slúžia na ubytovanie vlastných zamestnancov. Veď o to práve išlo, aby to bolo pre tie firmy výhodné, tak sme skracovali tie odpisovacie doby. Preboha, prečo to rušíte?! Prečo idete proti zamestnávateľom? Prečo im beriete tieto možnosti, aby to bolo pre nich zaujímavé stavať dnes ubytovne, nejaké, nazvime to, nejaké menej možno štandardné hotely pre svojich zamestnancov. Nie. Aj tam ideme zarobiť. Však prečo by mali zamestnávatelia vytvárať dobré podmienky pre svojich zamestnancov.
To sa, samozrejme, týka, aj pokiaľ ide o odpisovania budov, ktoré slúžia, alebo teda tu teraz hovorím o zhodnotení a opravách, ktoré boli vykonané na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Tak toto je naozaj veľká podpora tomu kúpeľníctvu! Všetci o tom hovoríte. Najskôr tých 50 eur, samozrejme, teda zavediete tam na to dane, všetko možné, oberiete toho človeka o 10 eur. Potom ešte skrátite dobu, predĺžite dobu odpisovania. V tomto prípade, ak niekto dáva peniaze do zhodnotenia budovy, kde sa vykonáva kúpeľná starostlivosť, prásk (rečník tľapol prstami pravej ruky o ľavú dlaň), ešte aj túto výhodu týmto podnikateľom zoberiete, čomu ja prestávam rozumieť.
Samozrejme, že nás zaujíma aj to, čo je v spoločnej správe. A v spoločnej správe je napísané toto, dámy a páni, a poďme to preložiť presne do slovenčiny. „Od 1. januára 2020 platí, že fyzické osoby, ako aj právnické osoby platia 15 % daň z príjmu za predpokladu, ak zdaniteľné príjmy nepresiahnu
100-tisíc eur.“ To platí teraz. Nie, vy tvrdíte, že dane nezdvíhate, vy dane nezavádzate. Čo robíte? Povedali ste, že toto bude platiť teraz len na tzv. mikrodaňovníkov podľa § 2 písm. v) zákona o malom a strednom podnikaní. Po slovensky povedané, máte smolu všetci, pokiaľ máte zdaniteľné príjmy do 100-tisíc, budete platiť pekne 21 %, lebo máme pravicovú liberálnu vládu, ktorá hovorí, že nebudeme zdvíhať dane. Tu máte, na (rečník tľapol prstami pravej ruky o ľavú dlaň), nech sa páči, podnikatelia, do 100-tisíc budete platiť 21 %. Toto sa bude dotýkať len tých, ktorí majú, samozrejme, zdaniteľné príjmy do výšky 50-tisíc eur. Výrazným spôsobom zasahujete do podnikateľského prostredia na Slovensku.
Vážený pán podpredseda, vzhľadom na to, čo sú toto za šialenstvá, ktoré tu predvádzate, najmä vo vzťahu teda k vlastnému programovému vyhláseniu vlády, lebo idete proti – idete proti zamestnancom, idete proti zamestnávateľom, idete proti kvalitnému podnikateľskému prostrediu, idete proti ľuďom, ktorí majú záujem investovať do kúpeľnej starostlivosti, do starostlivosti o svojich ľudí, musím navrhnúť, aby sme o niektorých bodoch týchto pozmeňujúcich návrhov hlasovali samostatne.
Ak teda môžem do pozornosti pána spoločného spravodajcu dať, tak chceme požiadať, aby sme, pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil pán Viskupič ako ten prvý návrh, lebo predkladal dva, tak navrhujem, aby sme samostatne hlasovali o bode 1, 2 a 3. O týchto bodoch samostatne: 1, 2 a 3.
Pretože bod 1, ten sa dotýka zdanenia 13., 14. platu.
Bod 2, ten potom sa dotýka, ako som už povedal k vypusteniu tej nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, to je tých 50 eur alebo tých 10, o ktorých hovoril pán Viskupič, že to nič nie je.
A bod 3, ako som povedal, vypúšťa sa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich na zamestnávanie vlastných zamestnancov u zamestnávateľov.
Tieto body vás požiadam, aby ste dali na samostatné hlasovanie. A, samozrejme, žiadame samostatne hlasovať aj o bode 9, lebo myslím, že bod 9 zo spoločnej správy ste nevyňali na samostatné hlasovanie a bod 9 spoločnej správy hovorí presne o tom, čo je v príkrom rozpore s vaším programovým vyhlásením. Zavádzate vyššie dane, opakujem ešte raz, a nemôžte povedať, že to nie je pravda. Doteraz to bola
100-tisícová hranica, platili 15 %. Dnes ste povedali, je to
50-tisícová hranica. Všetci tí, čo sú nad 50-tisíc pekne budú mastiť dobrú 21-percentnú daň. Toto je ten liberalizmus v priamom prenose, ktorý tu predvádzate.
Dámy a páni, je to antisociálny, antipodnikateľský, protizamestnanecký, protizamestnávateľský, že už ani neviem nepoužiť aký výraz, zákon a za politickú stranu SMER – sociálna demokracia chcem povedať, že nikdy takéto zdieranie ľudí nebudeme podporovať, najmä nie preto, že ste bankám pred doslova a písmena niekoľkými dňami odpustili miliardu, miliardu eur. Banky necháte nažrať a ľudí necháte hladných. Toto je vaša politika. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2020 14:50 - 14:52 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. (Krátka pauza.) Mám otázku na pána poslanca, preto som čakal, kým dohovorí s pánom ministrom.
Pán poslanec, veľmi pozorne sledujeme, čo idete učiniť týmto zákonom, to sú šialené veci, ale je to vaše rozhodnutie a chcem vám položiť jednoduchú otázku. Keďže ste plne zaangažovaný do tvorby tohto zákona, čo je evidentné, pretože ste predložili už druhý vážny pozmeňujúci návrh veľmi rozsiahly. Predpokladám, že máte všetky potrebné informácie ako predseda finančného výboru o pozadí a prijímaní tohto návrhu.
Mohol by som od vás dostať kvalifikovaný odhad, koľko na tomto chcete zarobiť? Koľko chcete zarobiť na tom, že zavádzate dane pri 13., 14. plate, že znevýhodňujete zamestnávateľov pri ubytovaní svojich ľudí, že idete likvidovať odpočítateľné položky, pokiaľ ide o turistický ruch a tak ďalej a tak ďalej, koľko to je? Na koľko ste si to ohodnotili, že v čom vám to tak strašne pomôže? Aká to je brutálna suma, ktorá dnes má pohnúť štátnym rozpočtom? Pretože boli ste pri tom, pán poslanec, v júli, keď ste si zdvíhali deficit štátneho rozpočtu o 8,5 mld. Vy máte peňazí ako pleviel. Môžte ich míňať krížom-krážom.
Takže prosím si kvalifikovaný odhad, pretože my sa to z návrhu zákona nevieme dočítať, pretože dochádza k významným posunom, ktoré tu teraz predkladáte, preto považujem za veľmi korektné sa vás spýtať, čo to vlastne v praxi znamená. Koľko zarobí štátny rozpočet na týchto antisociálnych opatreniach voči ľuďom a zamestnávateľom?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2020 11:28 - 11:28 hod.

Robert Fico
Pán podpredseda, keďže došlo k zmenám v programe a veľa bodov bolo presunutých nazajtra a máme v podstate poobede iba jeden bod programu, a to je o dani z príjmu, že či by nestálo za zváženie zrušiť dnešné hlasovanie o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 1.12.2020 11:04 - 11:05 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ja si myslím, že poslanci Národnej rady a Národná rada, ktorá je nadriadený orgán vláde, si zaslúžia malé vysvetlenie. Čo to znamená, že o pol desiatej bez dôvodu napriek tomu, že bol ďalší plánovaný bod návrh zákona o dani z príjmu, neprišiel minister financií na rokovanie a nikto poslancom nepovedal absolútne nič.
Opakujem ešte raz, vláda je podradená Národnej rade a ja čakám od vás, pán podpredseda, vysvetlenie, ako je možné, že hodinu a pol 150 poslancov Národnej rady nečinne tu čakalo a nemal ani toľko chochmesu minister financií, aby povedal, prepáčte, a rovnako sme od vás nepočuli žiadne vyjadrenie. Je to neakceptovateľné, je to neúcta k Národnej rade Slovenskej republiky. (Reakcie z pléna. Zaznenie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.11.2020 13:12 - 13:12 hod.

Robert Fico
Pán podpredseda, chcem požiadať po skončení hlasovania o programe, keby ste – predpokladám, že budú súhlasiť tri kluby, ako je tu zvykom – zvolali krátke poslanecké grémium.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.11.2020 14:40 - 14:41 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Tri všeobecné poznámky, pretože nemá význam konkrétne (výkrik v sále) komentovať vystúpenia.
Predovšetkým chcem povedať, čo je dôležité, že nikto z tých, ktorí vystúpili s faktickými poznámkami... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, dajte si, prosím, rúško, lebo sa tu budeme zas naťahovať, a pokojne majte vrátené dve minúty.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Po prvé vráťte mi čas.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Samozrejme.

Fico, Robert, poslanec NR SR
Keby som chcel, pán podpredseda, tak vás môžem požiadať vystupovať v parlamente úplne bez rúška. Veľmi dobre to viete, tak dovoľte, aby som mohol aspoň do mikrofónu hovoriť bez rúška chvíľu. (Nesúhlasná reakcia z pléna.)
Tak sa vzdávam faktickej poznámky. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.11.2020 13:42 - 13:43 hod.

Robert Fico Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, páni podpredsedovia, dámy a páni, pán minister, patrilo by sa v tomto prípade mať na sebe tričko "Matovič je zlodej" a kričať niečo o "zasratej" kompe. Ale ak dovolíte, budem hovoriť len o faktoch, o faktoch, z ktorých musí naskakovať každému husia koža, pretože také zlodejstvo, aké bolo napáchané pri kúpe testov, tu dlhé roky na Slovensku už nebolo.
Budem hovoriť o testoch preto, lebo hovoríme o testovaní a testovanie bez testov nie je možné a myslím si, že máme právo aj poslancom Národnej rady, ale aj verejnosti, pokiaľ sleduje priebeh Národnej rady, povedať skutočnosti, ktoré sú mimoriadne dôležité.
Nielenže si nebudem dávať žiadne tričká a nebudem používať ani expresívne výrazy, ale verím, že toto moje vystúpenie a ďalšie informácie, ktoré budú zverejňované, si budú zaznamenávať tak orgány činné v trestnom konaní, predovšetkým tí angažovaní vyšetrovatelia v NAKE a tí angažovaní špeciálni prokurátori, a rovnako verím, že tieto skutočnosti budú opakované v médiách, pretože médiá dômyselne zatajujú toto zlodejstvo až tak ďaleko, že niektoré z týchto médií môžeme považovať v právnom slova zmysle za spolupáchateľov.
Dámy a páni, ak dovolíte, zacitujem vám z § 129 Trestného zákona odsek 4, ktorý hovorí: "Zločineckou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie štruktúrovaná skupina najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viac zločinov, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa ôsmej hlavy tretieho dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody."
Mám veľký rešpekt k Trestnému zákonu, a preto nie náhodou toto ustanovenie § 129 ods. 4 som zacitoval pred celou Národnou radou, pretože mám na to jasný dôvod.
Dámy a páni, na Slovensku pôsobí jedna vzácna firma, ktorá sa nazýva Eurolab Lambda, a. s., spojená s menom Ing. Peter Krajčovič, ktorá pôsobí v Trnave, a dovoľte mi prvý údaj, ktorý je šokujúci.
Prvý údaj, ktorý je šokujúci, je, že táto spoločnosť sa zapisuje prvýkrát do zoznamu hospodárskych subjektov, to znamená subjektov oprávnených zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, 7. marca 2020; 7. marca 2020, týždeň po parlamentných voľbách, sa malá firma z Trnavy rozhodne zapísať do zoznamu subjektov, ktoré chcú obchodovať so štátom, čo pravdepodobne nie je náhoda, jednoducho boli zrejmé výsledky parlamentných volieb. Pán inžinier Peter Krajčovič poznajúc pomery a vzťahy, vedel, že prichádza pre jeho firmu a ľudí, ktorí za touto firmou stoja, zlaté časy.
Táto firma, dámy a páni, od 7. marca 2020 sa teda zúčastňuje rôznych verejných súťaží, ale nás budú zaujímať predovšetkým tri z nich. Tri z nich, ktoré skončili podpisom zmlúv so štátnymi hmotnými rezervami, a to prvá zmluva bola podpísaná 1. októbra, druhá zmluva bola podpísaná 16. októbra a tretia zmluva bola podpísaná 26. októbra 2020.
Pokiaľ ide o prvú zmluvu z 1. októbra 2020, bola potom zverejnená 2. 10. a nadobudla účinnosť 3. 10. 2020, ide o nákup 500-tisíc kusov testov za 2 915 000 eur, táto firma to jednoducho zabezpečovala pre štátne hmotné rezervy.
Druhá zmluva podpísaná 16., zverejnená 17. a účinná 18. októbra, je tá slávna zmluva, 10 mil. testov za 43 a pol milióna eur opäť, samozrejme, pre štátne hmotné rezervy.
A potom je to 26. 10. tretia spomínaná zmluva na 100-tisíc testov v objeme 264-tisíc eur.
Dovoľte mi, aby som sa zastavil pri tej najväčšej zmluve, to je zo 16. 10., kedy štátne hmotné rezervy cez túto spoločnosť nakupujú 10 mil. testov za 43 a pol milióna eur. Dámy a páni, chcem pripomenúť, že tieto testy táto firma kupovala od juhokórejskej spoločnosti Biosensor, ktorá vyrobila 120 mil. vzorkov alebo vzoriek takýchto testov predovšetkým pre krajiny tretieho sveta, pre krajiny s nízkou životnou úrovňou a bola to výroba 120 mil. kusov s podporou finančnej nadácie Billa Gatesa a jeho manželky.
Pripomínam aj to, že cena, ktorá je udávaná, pokiaľ ide o predaj z Južnej Kórey, je 2 doláre 15 centov, ale ak sa pozrieme, za čo štátne hmotné rezervy od tejto spoločnosti Eurolab Lambda berú týchto 10 mil., tak vidíme 43 a pol milióna eur. Ak aj uznáme a vynásobíme 2 doláre 15 krát 10 mil., sme niekde na úrovni okolo 22 mil. dolárov, dajme k tomu nejakú prepravu, nech to stojí milión dolárov, čo určite nestálo milión dolárov, možno nejaké iné poplatky, dostaneme sa maximálne na sumu okolo 30 mil. dolárov. Ale štátne hmotné rezervy, štát platí malej firme z Trnavy 43 a pol milióna eur.
Čiže stále máme právo - a jednoducho toto nikto nepoprel - tvrdiť, že malá firma z Trnavy len na tomto zarobila približne od 11 do 15 mil. eur.
Prečo malá firma z Trnavy, ktorá sa prvýkrát zapísala do zoznamu hospodárskych subjektov 7. marca, má mať takýto, ako sa hovorí, favor, prečo má mať takýto obrovský zisk, prečo práve ona bola vybraná? A nehovoriac o tom, že, samozrejme, nešlo o klasickú verejnú súťaž, klasické verejné obstarávanie, ale išlo o priame rokovacie konanie.
Pýtam sa prečo, pretože pri tejto zmluve boli hrubo porušené viaceré zákony.
Prvý zákon, ktorý bol porušený, bol určite porušený zákon o verejnom obstarávaní, pretože, pán minister, vy veľmi dobre viete, že priame rokovacie konanie je možné len vtedy, keď dôjde k udalosti, ktorú nebolo možné predvídať. A čo vy ste nevedeli v lete, čo sa deje? Veď to nie je spadnutý strom, to nie je búrka, to nie je hurikán, to nie je povodeň. Celé leto ste ležali, opaľovali sa, nič ste nerobili a vedeli ste, že na jeseň príde druhá vlna, všetci o tom hovorili. Tak prečo ste použili priame rokovacie konanie a neurobili ste riadnu súťaž? Pretože tu ste oslovili tri firmy a, samozrejme, vždy vyhrala trnavská firma Eurolab Lambda, pretože je tam prepojenie, o ktorom budem hovoriť.
Po druhé chcem, samozrejme, povedať aj to, že je preukázané, že táto spoločnosť mala nedoplatok v Sociálnej poisťovni 17-tisíc eur. Priebeh to malo nasledovný:
15. októbra po tom, čo sa dozvedela spoločnosť, že je víťazom súťaže v priamom rokovacom konaní, tak jej volá šéf štátnych hmotných rezerv a oznamuje, vyhrali ste, no ale, chlapci, nemôžme to podpísať, lebo nemáte doplatených 17-tisíc eur Sociálnej poisťovni. Tak utekali do Sociálnej poisťovne, zaplatili 17-tisíc eur a hneď deň nato 16. 10. bola zmluva podpísaná.
Dobre. Môžme sa baviť, či to je, alebo nie je možné, my tvrdíme, že to nie je možné, ak máte iný názor, tiež ho rešpektujeme.
Ale postavím otázku inak. 1. 10. bola podpísaná zmluva medzi štátnymi hmotnými rezervami a touto spoločnosťou Eurolab Lambda na 500-tisíc kusov testov v hodnote 2 915 000 eur. Ak teda 15. 10. mala táto spoločnosť nedoplatok 17-tisíc eur, tak vám teda garantujem, že ich mala aj toho 1. 10. 2020, pretože to nemali kedy zaplatiť. Čiže preukázateľne bol porušený zákon o verejnom obstarávaní, lebo súťaže sa zúčastnila firma, ktorá mala nedoplatky v Sociálnej poisťovni.
Aby som tomu dal, samozrejme, aj príslušnú korunu, tak mi dovoľte, aby som vám prečítal čl. 12 zo zmluvy medzi spoločnosťou Eurolab Lambda a štátnymi hmotnými rezervami, kde sa píše, že " predávajúci podpisom potvrdzuje," potvrdzuje, "že nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského poistenia" a tak ďalej a tak ďalej. Klamal, preto minimálne môžme konštatovať, že zmluva z 1. 10. 2020 je nezákonná. Obstaranie 500-tisíc kusov za takmer 3 mil. eur je nezákonné, pretože ak pätnásteho zaplatili 17-tisíc eur do Sociálnej poisťovne, nie je možné, aby vznikol tento nedoplatok na sociálnom poistení medzi 1. októbrom 2020 a 15. októbrom 2020, môžeme preto konštatovať, že v tomto prípade sa konalo totálne nezákonne.
Dámy a páni, nebudem sa zaoberať kvalitou týchto testov, o tom sme veľa hovorili, samotný príbalový leták k testom hovorí, čo sú to za testy, aké sú nepresné. Samotný výrobca hovorí, že ak tento test ukáže pozitívny výsledok, to ešte neznamená, že máte chorobu. To sa musí overiť ďalším iným testom. Preboha, načo ste potom testovali celé Slovensko, keď tí ľudia nevedia naozaj, či sú, alebo nie sú infikovaní touto chorobou? No preto, lebo bol to, samozrejme, veľmi dobrý biznis.
Opakujem ešte raz, v prípade zmluvy, kde bolo nakúpených 10 mil. testov za 43,5 mil. eur, je vývar malej trnavskej firmy v objeme od 12 do 15-16 mil. eur na objeme 43,5 mil. eur. Prečo? Prečo táto firma má zarobiť takúto obrovskú sumu peňazí? A nikto to doteraz nespochybnil, nikto nám neposkytol iné údaje. My sme, naopak, poskytli porovnateľné testy aj z tejto krajiny, kde sme hovorili, aká bola cena, aká bola marža.
Dámy a páni, keby to bolo len 10 %. Keby sme povedali, že marža tejto firmy je 4 alebo 10 %, tak zo 43,5 mil. je to stále 4,5 mil. eur; 4,5 mil. eur. V slovenských korunách skoro 140 mil. korún. Kto len tak tá zarobiť, a to hovorím o 10-percentnej nezmyselnej marži, pretože pri zdravotníckych pomôckach tá marža býva niekedy aj 100-percentná a nie 10-percentná. Tak teda prečo táto firma takýmto spôsobom zarobila?
Spomenul som aj to, že 26. 10. bola ďalšia zmluva na nákup 100-tisíc testov v hodnote 264-tisíc.
Tak po prvé začnime tým, že majiteľ spoločnosti Eurolab Lambda, akciová spoločnosť, Ing. Peter Krajčovič je všeobecne známy v Trnave ako podnikateľ. A všetci dobre vieme, že je majiteľom a konateľom spoločnosti BESS, s. r. o. Spoločnosť BESS, s. r. o., je spoločnosť, ktorá prevádzkuje súkromnú základnú školu a gymnázium s názvom BESST. To, že tam chodia deti premiéra, v poriadku. Veď deti môžu chodiť do súkromných škôl, na tom nič nie je, ja proti tomu nemám absolútne žiadne výhrady. Ale treba povedať aj druhú vec, že v školských rokoch 2015/2016, 2016/2017 v manažmente školy sedí známa pani manželka pána predsedu vlády Slovenskej republiky, pani Paulínka, ktorá je známa z toho, ako nakladá s miliónmi, o ktorých Igor Matovič, samozrejme, nič nevie, a ktorá vôbec sa tak zvláštne objavuje v ekonomickom pozadí predsedu vlády Slovenskej republiky.
Ja to teraz otočím a môžte sa smiať, koľko chcete. Tak si teraz predstavte, že som predsedom vlády a moje dve deti chodia do súkromnej školy. Moja žena sedí v manažmente tejto školy. Majiteľ tejto školy je majiteľom firmy, ktorá kúpi od štátnych hmotných rezerv a kúpi pre štátne hmotné rezervy testy a štát zaplatí tejto firme 43,5 mil. eur. a firma zarobí povedzme 14 mil. eur. Čo by ste robili? By ste ma tu mačetami rozsekali na márne kúsky. Ale vy to považujete za normálne, lebo vy môžete, samozrejme, všetko. To je jednoducho v poriadku. Takto to má byť.
Ja by som pokračoval ďalej. A nie náhodou som spomenul, pán minister, ten § 129 ods. 4 Trestného zákona. Máme tu ďalšieho človeka, tentokrát z inej politickej strany, a tento človek sa nazýva Ivan Juráš. Ivan Juráš je zakladateľom Liberálneho domu. Ale čo je podstatné, bol predsedom predstavenstva spoločnosti Eurolab Lambda. A treba ešte dodať, že ako predstaviteľ strany SaS v rokoch 2010 až 2012 bol riaditeľ Ústredia práce, čo je ústredný orgán štátnej správy. Preto toho, kto nevie, o čo ide, je to mimoriadne dôležitý ústredný orgán štátnej správy v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a bezpečnosti.
A sám pán Sulík povedal, že samozrejme, že však pozná aj Krajčoviča, pozná aj Juráša a všetkých ostatných, ktorí sa okolo tohoto motali. Nuž a pripomínam, že na čele štátnych hmotných rezerv stojí nominant SaS pán Rudolf, ktorý má veľmi zvláštny imidž na tomto úrade. Stačí, ak si prečítame vyjadrenia pani Šubovej, bývalej podpredsedníčky, nie od nás, ale od vás z vládnej koalície, ktorá odišla zo štátnych hmotných rezerv na základe protestov proti praktikám, ktoré pán Rudolf na tomto úrade organizuje. Napríklad pani Šubová ako podpredsedníčka si raz pýtala od šéfa štátnych hmotných rezerv, dajte mi zápisnicu o priebehu verejnej súťaže, dajte mi zoznam členov komisie, ktorí rozhodovali. Rudolf povedal, že do toho ju nič nie je a odmietol jej poskytnúť akékoľvek údaje tohto charakteru. Čiže máme tu už absolútne prepojené OĽANO cez predsedu vlády. Ale že absolútne, už ani viac nemôže byť. Máme tu prepojenú stranu SaS.
Ideme ďalej a prichádzame k strane SME RODINA. Martin Hybký, ktorý je dnes štátnym tajomníkom u podpredsedu vlády za SME RODINA Holého vo vláde Igora Matoviča, do mája 2019 bol spoluvlastníkom spoločnosti BESST, a to deväť rokov, opakujem, deväť rokov. Nuž a chýba mi už len, samozrejme, niekto z popradskej mafie od pána Kisku, ale zatiaľ sme takého človeka nenašli. Ale mám taký pocit, že tento obchod, tento obchod bol asi dohadovaný na koaličnej rade.
A nie náhodou hovoríme, že už máme troch. Máme tu dnes OĽANO, máme tu dnes SaS, máme tu dnes SME RODINU a musím povedať, a hovorím to veľmi otvorene bez akéhokoľvek zaváhania, že by som možno pridal k niektorým týmto páchateľom aj médiá, pretože spôsobom nevídaným ignorujú tieto fakty a odmietajú o týchto faktoch aj dnes informovať slovenskú verejnosť.
Dámy a páni, pamätám si na jeden prípad, ak dovolíte, kedy ste vyčítali Robertovi Kaliňákovi, že na ekonomický úsek jedného z rehabilitačných zariadení ministerstva vnútra bola prijatá nejaká žena. A tvrdili ste, že tak toto je koniec sveta, je to netransparentné, je to niečo, čo je korupčné, a dobreže Kaliňák vtedy nemal z pozície ministra vnútra odstúpiť. Zopakujem ešte raz, ekonomický úsek jedného z rehabilitačných zariadení ministerstva vnútra.
A teraz počúvajte ten príbuzenský vzťah, ktorý ste otvárali a ktorý ste kritizovali vo vzťahu ku Kaliňákovi. Priateľka brata švagrinej po zosnulom bratovi priateľky Roberta Kaliňáka. Toto pre vás bolo jednoducho niečo tak dôležité, že ste okamžite urobili tlačové konferencie, kričali ste, toto je koniec, netransparentné, rodinkárstvo, treba ukončiť činnosť ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Ja si pamätám aj na iný prípad. Pamätám si na prípad bývalého ministra hospodárstva, ktorý organizoval cez elektronické obstarávanie, ktoré je anonymné, upratovacie služby. Vyhrala spoločnosť, ktorej majiteľom a konateľom bol švagor ministra hospodárstva. Minister hospodárstva okamžite odstúpil z funkcie napriek tomu, že to bola elektronická aukcia, bolo to elektronické obstarávanie (Potlesk.) V tomto prípade nemohol vedieť minister hospodárstva,... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, nevyrušujte.

Fico, Robert, poslanec NR SR
... o koho ide, ale bolo vyvodené z toho to, čo malo byť vyvodené.
Takže, prosím, znovu sa poďme na to pozrieť našimi očami a prečo my otvárame túto tému neustále a budeme ju otvárať. Nuž preto, dámy a páni, že kradnete na tom najcitlivejšom, čo tu je. Necháte ľudí, aby mrzli a stáli v radoch. Nútite ich pod hrozbou, že prídu o robotu, prídu o peniaze, aby absolvovali zbytočné testovanie. O čom to testovanie bolo, keď jeden deň hovoríte, že to bol úspešný projekt a na druhý deň nám dávate do parlamentu zákony a tvrdíte, že situácia sa výrazne zhoršuje. Tak potom, o čom to celé bolo? Čo dnes pomôže človeku, ktorý bol pred dvoma týždňami na teste, že mal nejaký modrý certifikát? No nič mu to nepomôže a nič ste tým nevyriešili.
A sám potvrdzujete, pán minister, aj dnes ste to hovorili, že tie čísla sú veľmi negatívne. Tak čo ste dosiahli tým celoplošným testovaním? Testovať ste museli preto, lebo ste kúpili ako krádež 10 mil. testov. Je to veľmi jednoduché. A predtým 500-tisíc testov a potom ďalších 100-tisíc testov. Dohromady ste kúpili 10 600 000 testov v objeme, možno, keď to rýchlo zrátam, 43,5 a 3, 46,5 a k tomu ešte skoro 300, skoro 47 mil. eur ste nakúpili v priebehu jedného mesiaca. Za 47 mil. ste nakúpili testy, kde marža sa pohybuje nie 10 %, tá marža je podstatne, podstatne vyššia. My si myslíme, že len pri tej zmluve z októbra 2020, hovorím o zmluve zo 16. 10., ten vývar bol niekoľko miliónov eur. Pretože 10 % to nebolo, pán minister. To musíte uznať aj vy. Desať percent to určite nebolo. A keby to aj bolo 10 %, tak sa nebavíme o 14 mil., ale bavíme o 4 mil., čo je teda tiež sakramentský vývar a z takéhoto biznisu pre firmu, ktorá má takéto príbuzenské pomery k trom stranám vládnej koalície.
Dámy a páni, ja ten obraz musím teraz otočiť. A zoberme si, že by tu dnes bola vládna koalícia Fico, Bugár a Danko. Nech mi teraz prepáčia pán Bugár aj pán Danko, že použijem ich mená. (Reakcia z pléna.) Takže ešte raz, ak dovolíte. Moje deti chodia do školy, moja manželka sedí v manažmente tejto školy a majiteľom školy je ten istý človek, ktorý je majiteľom malej firmy v Trnave alebo v Topoľčanoch, alebo v Bratislave a táto firma dostane možnosť v priamom rokovacom konaní nakúpiť za 47 mil. testy a, samozrejme, zarobiť na tom obrovské peniaze. Teraz si predstavme, že tu máme pána Danka. A pán Danko má spoluzakladateľa Slovenskej národnej strany, ktorý v spoločnosti Eurolab bol povedzme predsedom predstavenstva a ktorý sa potom aj stal riaditeľom Ústredia práce. No a potom pán Bugár by mal teraz štátneho tajomníka u podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý deväť rokov bol v tej istej firme, ktorá prevádzkuje základnú školu, ten istý človek, ktorý sedel aj v spoločnosti Eurolab Lambda, ktorá zarobila obrovské milióny eur. Však nebláznite?! Čo ešte viacej potrebujete? A vy sa nám čudujete, že vám hovoríme, že kradnete ako straky?
Takto kradnúť na najcitlivejšom materiáli a najmä ešte zneužiť ten materiál voči ľuďom, tak to sa vám teda naozaj podarilo.
Ja len verím, že tieto údaje, ktoré sú zverejňované, predovšetkým zaujmú tých angažovaných prokurátorov, angažovaných vyšetrovateľov, pretože to, čoho sme dnes svedkami, to je rozklad nielen demokracie, rozklad sociálneho štátu, ale je to aj rozklad predovšetkým právneho štátu, toho, čo tu dnes na Slovensku jednoducho vidíme.
Pre nás je neakceptovateľné, dámy a páni, aby prokurátori likvidovali opozíciu týmto spôsobom. Máme vašeho horúceho kandidáta na generálneho prokurátora pána Honza, ktorý najprv likviduje šéfa politickej strany u Kotlebu. Pretože Kotleba na základe jeho iniciatív dostal štyri roky väzenia. Ten istý prokurátor obviňuje mňa z toho, že som povedal, že vraj súhlasím s názormi pána Mazureka. A keď to obvinenie bolo zrušené, tak dáva veľmi tvrdé rozhovory do médií, že on si aj tak myslí, že Fico mal byť stíhaný.
Ak je jeden človek politickej strany z opozície stíhaný, dobre, môžme povedať náhoda. Ak zrazu vidíme, že druhý predseda politickej strany je stíhaný tým istým človekom, ktorý je kandidátom na generálneho prokurátora, to už dnes náhoda nie je.
A pýtam sa, kde bol pán Honz, nech si prečíta výroky ministerky kultúry na adresu Rómov. Kde bol pán Honz, keď Igor Matovič schvaľoval činnosť pána Rybaniča, ktorý sa nám hrabal v účtoch bankových alebo v iných súkromných údajoch, ktoré nemajú, čo súkromné osoby mať?
A preto verím, že sa nebudeme stále pozerať len spätne. Áno, tak teda poďme vyšetrovať. My dobre vieme v Gorile, kam išli peniaze, na aké účty a kto bol za tou najväčšou korupčnou aférou, ktorá na Slovensku bola pri privatizácii Slovenských elektrární Dzurindovou vládou. Prečo to neriešime takisto? Prečo to neriešime? Prečo šikanujeme špeciálneho prokurátora Kováčika za skutok, kedy bol prepustený človek mafián z väzby nie na jeho rozhodnutie, ale rozhodnutím kandidáta na generálneho prokurátora Klimenta a terajšieho šéfa Špecializovaného trestného súdu pána Hrubalu? Však my to vidíme a čítame.
Ťaháte túto krajinu do pekla. Ale ak si myslíte, že nás zastrašíte, tak ste na jednom veľkom omyle.
Dámy a páni, to, čo som teraz povedal, je zlodejstvo. Je zlodejstvo, ktoré bude predmetom a musí mať aj dohru. Tá dohra môže mať podobu a aj bude mať asi podobu návrhu na vyslovenie nedôvery tejto vláde.
Pán minister, vedeli by ste otupiť túto našu kritiku, keby ste vytiahli zmluvu a povedali, aká bola marža tej firmy a prečo práve táto firma z Trnavy, ktorá sa zapísala do registra hospodárskych subjektov zoznamu týždeň po parlamentných voľbách, aby začala robiť obchody so štátom. Prečo práve táto firma? Prečo ste nenašli niekoho, kto nemá takéto jasné prepojenie na OĽANO, na SME RODINU a na SaS? To neexistuje na Slovensku iná firma? To muselo byť takto organizované?
Odpoveď Igora Matoviča bola jednoducho, že to sú trápne veci, že pýtajú sa ho na trápne veci. Toto nie sú trápne veci. Trápnou vecou ani nie je to, keď sa ho niekto spýta, že či dáva peniaze, alebo nedáva peniaze ako investíciu do špekulatívnej finančnej spoločnosti Arca. On sa nemôže zbavovať zodpovednosti tým, že si rozdelí BSM-ko.
Ja som právnik a viem, čo to znamená. Kto si rozdeľuje BSM-ko? BSM-ko si rozdeľujú špekulanti a podvodníci, pretože nechcú niesť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré napáchajú. A on kľudne povie, ja neviem nič o miliónoch, s ktorými nakladá moja manželka. To je asi šťastný človek, keď nevie o miliónoch, ktoré má vo vlastnej rodine a čo sa s týmito miliónmi robí.
To chcete, aby sme vám toto zožrali? (Reakcia z pléna.) To chceme všetci tuná sa rozprávať štýlom, že absolútne nič sa nestalo, všetko je v poriadku, nič nikomu nezobral?
Otázka je legitímna a je legitímna a bude legitímna stále: Koľko peňazí zarobila spoločnosť z Trnavy prepojená na tri politické strany, prečo zarobila, prečo táto firma, prečo bol porušovaný zákon? Bol porušovaný zákon, lebo jedna zmluva z 1. októbra je preukázateľne pro-ti-zá-kon-ná. My tvrdíme, že aj druhá zmluva na 43 mil. je protizákonná a budeme musieť sa aj tejto zmluve postaviť. Toto sú otázky, ktoré budeme klásť.
Nám stačí, pán minister, ak poviete, že marža spoločnosti Eurolab Lambda bolo 10 %. My povieme ďakujem a my sa vám ospravedlňujeme, pán minister, že ste neukradli 14, ale iba 4 mil. eur. Ja to rád poviem. Rád to poviem, len to konečne vy povedzte. Snáď nám nechcete povedať, že to bola charitatívna činnosť spoločnosti Eurolab Lambda? Že Eurolab Lambda nakúpil za tú istú cenu, kúpil nejaké testy v Južnej Kórei a za tú istú cenu to dal štátnym hmotným rezervám. Tak ja seno nežeriem, pán minister. Povedzte nám jednoducho, koľko to bolo peňazí?!
My porovnávame ceny porovnateľných výrobkov. Samotný výrobca v tomto hovorí, že cena, za ktorú sa to predáva od nich, je 2 doláre 15. Na Slovensku to bolo 4,35 v eurách. Ak zoberieme porovnateľné výrobky z iných krajín, tá cena sa pohybuje medzi dvoma a troma eurami. Ak nám poviete, že to kúpil za 3,50, budeme to rešpektovať. Ale chceme vedieť, prečo táto firma takto napojená a prečo milióny eur na tom niekto zarobil? Lebo či to bola marža 10-percentná, alebo to bola marža 11-percentná, alebo 9-percentná, stále hovoríme o miliónoch eur v priamom rokovacom konaní pri hrubom porušovaní zákona v priamom napojení na politické strany, ktoré sú tu.
Toto je vec, ktorú musíme slovenskej verejnosti pripomínať a ju vždy pripomínať budeme, pretože zlodejstvá a potom ešte aj zneužívanie tohto zlodejstva, vydieranie ľudí, rešpektovať určite nebudeme.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis