Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.3.2022 o 17:38 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:38 - 17:38 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán minister, kolegyne, kolegovia, tiež poväčšine z tohto miesta vy... keď sa predkladajú vládne návrhy, ideme kriticky, ja tiež chcem zopakovať v podstate slová pána Tomáša. Oceňujem tento návrh zákonu. Každopádne ho podporujem vrátane toho pozmeňováku. On logicky do toho zapadá. Vedie ma k tomu aj nejaká osobná skúsenosť, veľmi hodnotím pozitívny a aj tie súrodenecké väzby.
Nikdy nezabudnem na jeden prípad, ktorý som mal možnosť zažiť osobne ako minister. Vo vianočnom čase ako Mikuláša keď sme šli robiť do vtedy detského domova v Bytči, som zažil jednu situáciu, ktorá vo mne evokuje aj teraz. Osem detí od jednej matky, ktoré tam boli umiestnené, sa v tom predvianočnom čase veľmi, veľmi tešili na deviateho súrodenca, ktorý mal medzi nich prísť. Ono sa to zdá byť, by som povedal možnože dosť čudné, ale pre tých súrodencov je aj takýto súrodenec veľmi dôležitý a tie súrodenecké väzby nejakým spôsobom roztrhávať je veľmi, veľmi zlé pre tie deti. Tam aj v takomto prostredí náhradnom, keď vyrastajú, je veľmi dôležité, aby tie súrodenecké väzby, väzby ostali zachované. Niekedy sú možnože ďaleko väčšie ako v bežnej štandardnej, štandardnej rodine.
Snáď možno len jedna, jedno skôr odporúčanie, skúsenosť, pán minister. Život ma naučil v takýchto prípadoch myslieť aj na to, čo bude o rok, o dva. Možno pri tomto zákone a pri tom krásnom navyšovaní tých prostriedkov by som bol býval viac pamätal aj na nejakú valorizáciu. Ťažko sa to presadzuje vždy, pretože o rok sa tá situácia zmení. Bohužiaľ, teraz je veľmi komplikované obdobie vzhľadom na nárasty cien, energií a neviem čoho všetkého, a možnože keby sa bola zakomponovala nejaká jedna veta, akým spôsobom zo zákona valorizovať, bol by ten problém aj z hľadiska budúcnosti poriešený.
Ale každopádne nielen za seba, ale aj za poslanecký klub si dovolím prezentovať podporu tohto návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:23 - 17:23 hod.

Richter Ján
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 17:08 - 17:08 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že moje vystúpenie už pán minister ohlásil, chcem splniť istú povinnosť a predniesť hlavne pozmeňujúci návrh, ktorý, si myslím, že bude v značnej miere, by som povedal, dôstojným vyvrcholením zmien, ktoré pán minister navrhuje, pretože osobne si myslím, že ak by v takej podobe, ako bol zákon predložený, bol aj schválený, bola by to istá dehonestácia inštitúcie, dôležitej inštitúcie, akou celkom iste inšpektoráty práce na tej krajskej úrovni jednoducho sú.
Vnímam tu aj isté politické kritériá, je záujem meniť ľudí na funkcii krajských inšpektorov, podľa všetkého asi nie je záujem si vybrať z jednotlivých inšpektorov, ktorí spĺňajú podmienku, je ich okolo 900, čo celkove pracujú na inšpektorátoch práce, a preto sa navrhuje funkcia manažérska kvázi krajského, krajského riaditeľa. Asi to budeme musieť akceptovať, túto zmenu. Pre nás je dôležitá jedna vec, že pre zmenu toho manažéra je podmienka, aby mal päťročnú prax v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti práce, to znamená v systéme, no a to, čo idem navrhnúť, je, aby zároveň tento manažér mohol nastúpiť do funkcie, ak spĺňa aj vzdelanostné kritérium. A to vzdelanostné kritérium je jasné, že, že je to vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
Je to aj celkom prirodzené, aby človek, ktorý nemá to vysokoškolské vzdelanie, preboha, neriadil stovky zamestnancov, ktorí sú absolventi vysokej školy aj s patričným, s patričnou praxou. To znamená, preto to máme záujem, záujem riešiť aj napriek tomu, že si uvedomujem, že tí politickí nominanti tam asi skončia, ale musia aspoň obsahovať, mať istý stupeň vzdelania, aby vedeli takýto dôležitý úrad, ako je Krajský inšpektorát práce, jednoducho riadiť. Tu treba povedať, že podobne už pán minister pristúpil aj k výmene generálneho riaditeľa, alebo prípadne riaditeľky Slovenského inšpektorátu práce, ale to je niekde, niekde mimo, dnes už pokiaľ viem, tak vysokú školu, vysokú školu pani generálna riaditeľka už má. Dobre. (Reakcia z pléna.) Áno, to nebolo v rozpore so zákonom, pretože generálny riaditeľ bola manažérska funkcia aj, aj predtým.
Teraz ak dovolíte konkrétne znenie návrhu.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona 82 o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní sa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 834), sa dopĺňa takto:
V čl. I bod 5 v § 7 ods. 2 v druhej vete sa za slová „ktorá má“ vkladajú slová „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“.
To je, to je zmenu, ktorú odporúčam, myslím si, že je v našom spoločnom záujme, aby takáto zmena, zmena bola prijatá a akceptovaná. Každopádne to pomôže k istej zvýšeniu úrovne inšpektorátov práce a ľudí, ktorí tam majú tie manažérske funkcie pre to ďalšie obdobie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 14:08 - 14:08 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
To znamená, keď úrad práce nestihne platí fikcia udelenia súhlasu. To je odpoveď na tú vašu otázku. No v podstate ste len potvrdil, že ide vám o to, aby sa vylepšilo podnikateľské prostredie. To znamená postavenie zamestnávateľa. Ale to nech rieši pán Sulík, to je jeho parketa

a on nejaké zákony alebo návrhy v súvislosti s týmto aj predkladá, však v konečnej miere aj na tejto schôdzi Národnej rady bude niečo.
No ale, pán poslanec, viem o vašich ambíciách, alebo aspoň som sa dočítal, že chcete ísť robiť štátneho tajomníka na ministerstvo spravodlivosti. No ministerstvo spravodlivosti je garantom fungovania Legislatívnej rady vlády, to znamená, že akéhosi strážcu legislatívnej zákonnosti. Tá Legislatívna rada vlády sa absolútne priklonila na stranu pani prezidentky, vyjadrila nesúhlas. Ako sa k tomu staviate ako možný budúci štátny tajomník, že idete vlastne proti najvyššiemu vládnemu orgánu, ktorý stráži legislatívu ako takú?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 14:08 - 14:09 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán poslanec, snažil ste sa v maximálnej miere, ale mňa ste nepresvedčil. Poviem vám v čom.
Po prvé ten nesúhlas o tom ťažkom podľa vás rozviazaní pracovného pomeru, že je výhodnejší teraz, keď je 7 dní, sa absolútne nezakladá na racionalite a na pravde.
Po ďalšie. Prečo tam potom zavádza sa tzv. fikcia udelenia súhlasu. To znamená, keď úrad práce nestihne, platí fikcia udelenia súhlasu. To je odpoveď na tú vašu otázku. No v podstate ste len potvrdil, že ide vám o to, aby sa vylepšilo podnikateľské prostredie. To znamená postavenie zamestnávateľa. Ale to nech rieši pán Sulík, to je jeho parketa...
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2022 13:49 - 13:51 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. No, kolegyne, kolegovia, hlavne kolegovia, ktorí ste vystúpili a mali ste snahu argumentovať s tým, že vlastne nič sa nedeje, nič sa nemení, len akurát namiesto 30 dní je tu 7 dní, no veľmi sa mýlite. Tých 30 dní vyplýva zo zákona ako istá potreba, pretože napr. aj samotný zamestnanec, ktorý dostane výpoveď z organizačných dôvodov, to je niečo úplne iné, má právo sa vyjadriť a prípadne aj doložiť nejaké svoje stanovisko ďalšie pre úrad práce, aby úrad práce sa vedel objektívne rozhodnúť. To znamená áno, jedná sa hlavne o ochranu pred výpoveďou. Je to právo osôb so zdravotne ťažko postihnutých pri zamestnaní, aby mali isté, použijem výraz nadpráva, ktoré sú však garantované v Zákonníku práce, a nič viacej, nič menej. Odvolávam sa len na túto skutočnosť, ktoré sa potom odvíjajú do správneho konania, ktoré s tým bezprostredne súvisí. Aj v tom samotnom správnom konaní sú v takomto prípade, prípade horší ako, ako v tom predchádzajúcom období. To znamená, že nie, prezidentská kancelária úplne jasne pomenovala všetky články a paragrafy, ktoré v tomto prípade sú nevýhodné pre zamestnanca, osobu so zdravotným ťažkým, ťažkým postihnutím.
No a čo sa týka tých otázok, že hľadať riešenia, no áno, ja som to aj povedal, ja som skôr čakal od vás, veď tu sú eurofondy, tu sú aktívne opatrenia trhu práce, tu sú finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, možno treba viac motivovať zamestnávateľa, aby mal ambíciu osoby so zdravotným ťažkým postihnutím jednoducho zamestnávať. On tú ambíciu teraz momentálne nemá a treba ju vytvoriť. To znamená, je to znovu len na štátnych orgánoch, aby v takomto prípade konali. Toto nie je dobré riešenie, že sa poslaneckým návrhom bez vynechania sociálnych partnerov, osôb so zdravotne postihnutými, všetkých inštitúcií, ktoré ich reprezentujú, vynechali.
Skryt prepis
 

15.3.2022 13:49 - 13:55 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. No, kolegyne, kolegovia, hlavne kolegovia, ktorí ste vystúpili a mali ste snahu argumentovať s tým, že vlastne nič sa nedeje, nič sa nemení, len akurát namiesto 30 dní je tu 7 dní, no veľmi sa mýlite.
Tých 30 dní vyplýva zo zákona ako istá potreba, pretože napr. aj samotný zamestnanec, ktorý dostane výpoveď z organizačných dôvodov, to je niečo úplne iné. Má právo sa vyjadriť a prípadne aj doložiť nejaké svoje stanovisko ďalšie pre úrad práce, aby úrad práce sa vedel objektívne rozhodnúť. To znamená áno, jedná sa hlavne o ochranu pred výpoveďou. Je to právo osôb so zdravotne ťažko postihnutých pri zamestnaní, aby mali isté, použijem výraz nadpráva, ktoré sú však garantované v Zákonníku práce, a nič viacej, nič menej, odvolávam sa len na túto skutočnosť, ktoré sa potom odvíjajú do správneho konania, ktoré s tým bezprostredne súvisí. Aj v tom samotnom správnom konaní sú v takomto prípade, v prípade horší ako, ako v tom predchádzajúcom období. To znamená, že nie, prezidentská kancelária úplne jasne pomenovala všetky články a paragrafy, ktoré v tomto prípade sú nevýhodné pre zamestnanca, osobu so zdravotne ťažkým postihnutím.
No a čo sa týka tých otázok, že hľadať riešenia, no áno, ja som to aj povedal, ja som skôr čakal od vás, veď tu sú eurofondy, tu sú aktívne opatrenia trhu práce, tu sú finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii, možno treba viac motivovať zamestnávateľa, aby mal ambíciu osoby so zdravotne ťažkým postihnutím jednoducho zamestnávať. On tú ambíciu teraz momentálne nemá a treba ju vytvoriť. To znamená, je to znovu len na štátnych orgánoch, aby v takomto prípade konali. Toto nie je dobré riešenie, že sa poslaneckým návrhom bez vynechania sociálnych partnerov, osôb so zdravotne postihnutými, všetkých inštitúcií, ktoré ich reprezentujú, vynechali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:32 - 13:41 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis

===== ... lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú, v zmysle zákona má právo príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, doteraz stále platná lehota je 30 dní, no a navrhovatelia navrhovali

7 dní. Celé zdôvodnenie bolo, by som povedal, podložené tým, že to bude v prospech zamestnancov, že sa budú môcť skôr zamestnať. No len samozrejmá vec, že tá situácia v podmienkach Slovenskej republiky, čo sa týka zamestnávania osôb so zdravotne ťažkým postihnutým, je úplne odlišná. Je mi veľmi ľúto, ale tri štvrtiny firiem, akýchkoľvek obchodných spoločností sú také, ktoré radšej zaplatia pokutu za to, že zo zákona nezamestnajú osobu zdravotne ťažko postihnutú, a približne len tá jedna štvrtina sú tie, ktoré si plnia úlohy, čo je jednoducho veľmi veľká chyba, preto by som očakával v tejto situácii návrhy na riešenie, ktoré by pomohli zvýšenému zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím.
Tu si je treba uvedomiť, že pre tých ľudí to nie je len, by som povedal, otázka nejakého príjmu, ktorý vyplýva z toho zamestnaneckého alebo zamestnanecko-právneho vzťahu, ale pre nich je to veľkým spôsobom socializácia, začlenenie sa do života, pretože jednoducho to zamestnanie potrebujú aj pre tento cieľ, čo je ďaleko možno odlišné v porovnaní so zdravými ľuďmi, pretože tí, ktorí sú odkázaní na, na pomoc, nevyžijú len z toho, čo dostanú vrátane nejakých sociálnych dávok, ale opakujem ešte raz, z hľadiska socializácie je pre nich veľmi dôležité, aby zamestnaní boli.
Upozornil som na túto skutočnosť aj na sociálnom výbore, keď sme preberali tento návrh zákona, predkladal ho pán poslanec Cmorej a zas treba povedať, že oceňujem, že informoval predkladateľa pána poslanca Drdula o mojich výhradách, pretože som postavil otázku, vie o tom komisárka pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, rokoval o tom výbor, ktorý na tento účel je zriadený na ministerstve práce, rokovali o tom sociálni partneri? Pretože Zákonník práce otvárať bez tých, koho sa to konkrétne dotýka, nie je možné.
Milí priatelia, ja osobne vnímam Zákonník práce ako základný pracovnoprávny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. To znamená, že tie otázky boli prirodzené a logické. Pán poslanec Drdul ma oslovil a povedal mi, áno, rokoval som aj s pani komisárkou, má k tomu súhlas. O tom som bol viacej ja nemilo prekvapený, keď som sa dočítal, že pani komisárka požiadala pani prezidentku, aby tento návrh nepodpísala, pretože nevedela o tom a ona hodnotí túto novelu ako veľmi nevýhodnú práve pre osoby ťažko zdravotne postihnuté z hľadiska ich pracovnoprávneho zaradenia.
No, pani poslankyne, páni poslanci, keď som videl, že mimo pána Drdula podporilo tento návrh zákona 27 koaličných poslancov v podstate zo všetkých klubov, ostal som veľmi nemilo prekvapený. Tento návrh, pán poslanec Drdul, budem veľmi osobný teraz k vám, je skôr morbídny. Vy by ste mal obhajovať práva zamestnancov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, a vy idete proti nim. Vy im uberáte práva, pretože ten úrad práce tých 30 dní je, logicky má na to, aby vedel preskúmať všetky okolnosti výpovede tohto zamestnanca a vyžiadať si, ja neviem, nejaké hodnotenia, doložky, ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. Sedenie je ďaleko malá, menšia doba, ak sa to zdôvodňuje s tým, že jednoducho aby sa ten konkrétne zdravotne ťažko postihnutý mohol skôr zamestnať, to je absolútne ako nelogické, pretože na to nepotrebuje v tom prípade nejaké lehoty, stačí oznámiť úradu práce: „Mám prácu,“ a veľmi rýchlo to rozhodnutie dá, lebo je aj v záujme úradu práce, je, aby tieto osoby zdravotne ťažko postihnuté jednoducho čím skôr mohli opätovne pracovať, keď majú záujem pracovať a keď je zamestnávateľ pripravený im tú prácu dať.
Veľmi nepríjemne som prekvapený, pretože toto riešenie nabúrava veľmi veľmi veľa vecí, ktoré sú v prospech zamestnanca, nehovoriac o tom, že jednotlivé paragrafy správneho práva hovoria o právach, ktoré v správnom konaní jednoducho má takýto zamestnanec, a tie súvisia s tým, že napríklad za istých okolností má právo tri mesiace oddialiť to rozhodnutie. V tomto prípade im tieto práva beriete, to znamená absolútne nevýhodné pre mňa až nepochopiteľné a ja by som veľmi rád od vás, pán poslanec Drdul, počul, čo vás k tomu viedlo, že idete trestať ľudí, ktorí sú rovnako postihnutí možno ako vy. To je morbídne. Nerozumiem, nechápem, a preto v maximálnej miere podporujem stanovisko a výhrady pani prezidentky, ktoré v súvislosti s týmto návrhom zákona dala, pretože vy ste podviedli podľa všetkého aj svojich kolegov, ktorí to podpísali, ale najmä ste oklamali tých, ktorí to pripomienkovali, pretože nerokovali ste ani s komisárkou pre zdravotne postihnutých, nevedel o tom výbor, ktorý pôsobí pri ministerstve práce, a už vôbec nie sociálni partneri, to znamená zamestnávatelia a zamestnanci.
Ja osobne hodnotím tento návrh skôr ako vylepšenie podnikateľského prostredia pre podnikateľov, pre zamestnávateľov, a nie pre osoby, ktoré súvisia s tým, že sú v nejakom zamestnaneckom... (Rečník, ťažko dýchajúc, si stiahol rúško z nosa a úst. Reakcie z pléna.) Nie, v pohode no. Ja si uvoľním zakaždým, keď bude treba. Dúfam, že už dlho nebudeme tie respirátory nosiť.
To znamená, že, že toto je tá otázka, ktorá vo mne doteraz ako tkvie a nevie ma, hľadám na ňu odpoveď a nemám objektívne odpoveď na tieto otázky, ktoré si kladiem, a preto očakávam, že zaujmete stanovisko, pán poslanec, a pokúsite sa niektoré veci v súvislosti s týmto jednoducho vysvetliť, lebo je to nepochopiteľné, aby sa Zákonník práce menil v neprospech zamestnanca, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Toto je pre mňa, pre mňa, hovorím, nepochopiteľné, a preto je sa tomu treba venovať a v tomto prípade by som chcel požiadať aj vás všetkých, pani prezidentka má absolútnu pravdu. To, čo tam vyčíta, a zdôvodnenie, ktoré bolo z prezidentskej kancelárie predložené, je absolútne objektívne a zodpovedá reálnej, reálnej pravde.
Preto aj poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený pani prezidentku podporiť vzhľadom na tie výhrady, aby jednoducho táto novela bola celá ako stiahnutá, aby nenadobudla účinnosť, lebo je proti záujmom zamestnancov osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:32 - 13:41 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis

===== ... lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú, v zmysle zákona má právo príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, doteraz stále platná lehota je 30 dní, no a navrhovatelia navrhovali

7 dní. Celé zdôvodnenie bolo, by som povedal, podložené tým, že to bude v prospech zamestnancov, že sa budú môcť skôr zamestnať. No len samozrejmá vec, že tá situácia v podmienkach Slovenskej republiky, čo sa týka zamestnávania osôb so zdravotne ťažkým postihnutým, je úplne odlišná. Je mi veľmi ľúto, ale tri štvrtiny firiem, akýchkoľvek obchodných spoločností sú také, ktoré radšej zaplatia pokutu za to, že zo zákona nezamestnajú osobu zdravotne ťažko postihnutú, a približne len tá jedna štvrtina sú tie, ktoré si plnia úlohy, čo je jednoducho veľmi veľká chyba, preto by som očakával v tejto situácii návrhy na riešenie, ktoré by pomohli zvýšenému zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím.
Tu si je treba uvedomiť, že pre tých ľudí to nie je len, by som povedal, otázka nejakého príjmu, ktorý vyplýva z toho zamestnaneckého alebo zamestnanecko-právneho vzťahu, ale pre nich je to veľkým spôsobom socializácia, začlenenie sa do života, pretože jednoducho to zamestnanie potrebujú aj pre tento cieľ, čo je ďaleko možno odlišné v porovnaní so zdravými ľuďmi, pretože tí, ktorí sú odkázaní na, na pomoc, nevyžijú len z toho, čo dostanú vrátane nejakých sociálnych dávok, ale opakujem ešte raz, z hľadiska socializácie je pre nich veľmi dôležité, aby zamestnaní boli.
Upozornil som na túto skutočnosť aj na sociálnom výbore, keď sme preberali tento návrh zákona, predkladal ho pán poslanec Cmorej a zas treba povedať, že oceňujem, že informoval predkladateľa pána poslanca Drdula o mojich výhradách, pretože som postavil otázku, vie o tom komisárka pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, rokoval o tom výbor, ktorý na tento účel je zriadený na ministerstve práce, rokovali o tom sociálni partneri? Pretože Zákonník práce otvárať bez tých, koho sa to konkrétne dotýka, nie je možné.
Milí priatelia, ja osobne vnímam Zákonník práce ako základný pracovnoprávny nástroj na obhajovanie práv zamestnanca. To znamená, že tie otázky boli prirodzené a logické. Pán poslanec Drdul ma oslovil a povedal mi, áno, rokoval som aj s pani komisárkou, má k tomu súhlas. O tom som bol viacej ja nemilo prekvapený, keď som sa dočítal, že pani komisárka požiadala pani prezidentku, aby tento návrh nepodpísala, pretože nevedela o tom a ona hodnotí túto novelu ako veľmi nevýhodnú práve pre osoby ťažko zdravotne postihnuté z hľadiska ich pracovnoprávneho zaradenia.
No, pani poslankyne, páni poslanci, keď som videl, že mimo pána Drdula podporilo tento návrh zákona 27 koaličných poslancov v podstate zo všetkých klubov, ostal som veľmi nemilo prekvapený. Tento návrh, pán poslanec Drdul, budem veľmi osobný teraz k vám, je skôr morbídny. Vy by ste mal obhajovať práva zamestnancov, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, a vy idete proti nim. Vy im uberáte práva, pretože ten úrad práce tých 30 dní je, logicky má na to, aby vedel preskúmať všetky okolnosti výpovede tohto zamestnanca a vyžiadať si, ja neviem, nejaké hodnotenia, doložky, ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia. Sedenie je ďaleko malá, menšia doba, ak sa to zdôvodňuje s tým, že jednoducho aby sa ten konkrétne zdravotne ťažko postihnutý mohol skôr zamestnať, to je absolútne ako nelogické, pretože na to nepotrebuje v tom prípade nejaké lehoty, stačí oznámiť úradu práce: „Mám prácu,“ a veľmi rýchlo to rozhodnutie dá, lebo je aj v záujme úradu práce, je, aby tieto osoby zdravotne ťažko postihnuté jednoducho čím skôr mohli opätovne pracovať, keď majú záujem pracovať a keď je zamestnávateľ pripravený im tú prácu dať.
Veľmi nepríjemne som prekvapený, pretože toto riešenie nabúrava veľmi veľmi veľa vecí, ktoré sú v prospech zamestnanca, nehovoriac o tom, že jednotlivé paragrafy správneho práva hovoria o právach, ktoré v správnom konaní jednoducho má takýto zamestnanec, a tie súvisia s tým, že napríklad za istých okolností má právo tri mesiace oddialiť to rozhodnutie. V tomto prípade im tieto práva beriete, to znamená absolútne nevýhodné pre mňa až nepochopiteľné a ja by som veľmi rád od vás, pán poslanec Drdul, počul, čo vás k tomu viedlo, že idete trestať ľudí, ktorí sú rovnako postihnutí možno ako vy. To je morbídne. Nerozumiem, nechápem, a preto v maximálnej miere podporujem stanovisko a výhrady pani prezidentky, ktoré v súvislosti s týmto návrhom zákona dala, pretože vy ste podviedli podľa všetkého aj svojich kolegov, ktorí to podpísali, ale najmä ste oklamali tých, ktorí to pripomienkovali, pretože nerokovali ste ani s komisárkou pre zdravotne postihnutých, nevedel o tom výbor, ktorý pôsobí pri ministerstve práce, a už vôbec nie sociálni partneri, to znamená zamestnávatelia a zamestnanci.
Ja osobne hodnotím tento návrh skôr ako vylepšenie podnikateľského prostredia pre podnikateľov, pre zamestnávateľov, a nie pre osoby, ktoré súvisia s tým, že sú v nejakom zamestnaneckom... (Rečník, ťažko dýchajúc, si stiahol rúško z nosa a úst. Reakcie z pléna.) Nie, v pohode no. Ja si uvoľním zakaždým, keď bude treba. Dúfam, že už dlho nebudeme tie respirátory nosiť.
To znamená, že, že toto je tá otázka, ktorá vo mne doteraz ako tkvie a nevie ma, hľadám na ňu odpoveď a nemám objektívne odpoveď na tieto otázky, ktoré si kladiem, a preto očakávam, že zaujmete stanovisko, pán poslanec, a pokúsite sa niektoré veci v súvislosti s týmto jednoducho vysvetliť, lebo je to nepochopiteľné, aby sa Zákonník práce menil v neprospech zamestnanca, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Toto je pre mňa, pre mňa, hovorím, nepochopiteľné, a preto je sa tomu treba venovať a v tomto prípade by som chcel požiadať aj vás všetkých, pani prezidentka má absolútnu pravdu. To, čo tam vyčíta, a zdôvodnenie, ktoré bolo z prezidentskej kancelárie predložené, je absolútne objektívne a zodpovedá reálnej, reálnej pravde.
Preto aj poslanecký klub strany SMER - sociálna demokracia je pripravený pani prezidentku podporiť vzhľadom na tie výhrady, aby jednoducho táto novela bola celá ako stiahnutá, aby nenadobudla účinnosť, lebo je proti záujmom zamestnancov osôb zdravotne ťažko postihnutých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.3.2022 13:19 - 13:34 hod.

Richter Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, robiť zmenu Zákonníka práce v akomkoľvek prípade, v akomkoľvek bode si žiada veľmi dôležité rokovania s ľuďmi, ktorých sa to bezprostredne dotýka. V tomto prípade sú to najmä sociálni partneri, to znamená predstavitelia zamestnávateľov a zamestnancov. Ale pokiaľ sa jedná o zmenu, ktorá bezprostredne súvisí s osobami zdravotne ťažko postihnutými, sú to celkom iste inštitúcie, orgány, ktoré obhajujú práva zdravotne postihnutých osôb. V tomto prípade je to najmä komisár alebo v našom prípade komisárka pre osoby zdravotne postihnuté pani JUDr. Stavrovská, no a v rámci ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pôsobí výbor, ktorý rieši problematiku legislatívnych a akýchkoľvek iných ďalších opatrení, ktoré bezprostredne súvisia so zmenou legislatívy, obzvlášť Zákonníka práce, ktorý sa dotýka zamestnancov zdravotne ťažko postihnutých.
Ten výbor je súčasťou Rady vlády pre ľudské práva, národnosti a rodovú rovnosť. Je zoskupený z 50 % stavovských organizácií, ktoré zastupujú osoby so zdravotným ťažkým postihnutím, a to bez ohľadu na to, o aké postihnutie ide, a ďalších 50 % členov tohto výboru sú predstavitelia štátnej správy, to znamená zástupcovia jednotlivých ministerstiev.
No v tomto prípade, čo sa týka zmeny Zákonníka práce v oblasti lehoty na vyjadrenie sa k návrhu na rozviazanie pracovaného pomeru pre osobu zdravotne ťažko postihnutú v zmysle zákona má právo príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Doteraz stále platná lehota je 30 dní. No a navrhovatelia navrhovali...
===
Skryt prepis